Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot"

Transkriptio

1 EROHALLINTO A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE

2 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Yleistä tietojen antamisesta Ohjeet Tietojen pakollisuus ja vapaaehtoisuus TYÖNTEKIJÄILMOITUSTIEDOSTO TIETOJEN KORJAAMINEN TARKENNUSTA TIETUEKUAUKSEEN Tietuemalli Tunnus:Tieto-parit Tarkastussäännöistä ja ilmoitusmenettelyssä käytettävät tietomuodot TIETUEKUAUS Tiedonantovelvollisen tiedot tietuekuvaus (ilmoittajakohtaiset tiedot) Työntekijätietojen tietuekuvaus YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA LIITE 1 - Esimerkki työntekijätietojen tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta... 17

3 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 3 (18) 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä tietojen antamisesta 1.2 Ohjeet Rakentamispalvelun tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa alkaen tietoja erohallinnolle rakentamiseen liittyvistä työntekijöistä. Ensimmäisen kerran tietoja otetaan vastaan heinäkuulta Työntekijätietojen tiedonantovelvollinen on rakennustyömaan päätoteuttaja. äätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot muiden urakoitsijoiden työntekijöistä päätoteuttaja saa työnantajilta joiden on toimitettava ne päätoteuttajalle. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Tiedot on toimitettava erohallinnolle kuukausittain. Kullakin työmaalla voi olla vain yksi työntekijätietojen tiedonantovelvollinen (päätoteuttaja). Tiedonantovelvollinen voi lähettää työmaan työntekijätiedot kerralla tai useassa osassa, useassa ilmoitusaineistossa. Yhdessä työntekijäilmoitusaineistossa voi olla usean työnantajan työntekijätietoja. Tiedot on toimitettava erohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Sähköinen ilmoitus annetaan oikea-aikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta seuraavan toisen kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä. erohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (Dnro A73/200/2013) on kerrottu menettelystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän. Aineisto pitää toimittaa ISO (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa. Aineiston korjaamisessa (ilmoitustyyppi K) tai poistamisessa (ilmoitustyyppi D) on käytettävä samaa ilmoituskanavaa kuin alkuperäisessäkin aineistossa. 1.3 Tietojen pakollisuus ja vapaaehtoisuus Tiedot ovat joko pakollisia (), vapaaehtoisia () tai ehdollisesti pakollisia (). Ehdollisesti pakollinen tieto tarkoittaa, että tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa tiedon täyttäminen tekee toisesta tiedosta pakollisen. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava ko. tietokentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus sääntöjä. 2 TYÖNTEKIJÄILMOITUSTIEDOSTO Työntekijäilmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: 1. tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on SRAKYHT 2. työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on STYONTE. Työntekijäilmoitustiedostossa tulee olla yhden kerran SRAKYHT-tietue (ensimmäinen tietue) ja tämän jälkeen yksi tai useampi työmaakohtainen STYONTE-tietue, jos kyse on perus- tai korjausilmoituksesta (ilmoitustyyppi tai K). oistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D) STYONTE-tietueen tietoja ei tarvitse antaa. Ilmoita työmaa- ja työnantajakohtaiset työntekijätiedot omissa STYONTE - tietueissaan. Jos kyse on vuokratyöntekijöistä, ilmoita vuokratyönantajakohtaisesti vuokratyöntekijätiedot omalla STYONTE-tietueella. Yhdessä työntekijäilmoitustiedostossa voi olla yhden tiedonantovelvollisen yhden kohdekuukauden ilmoituksia sisältäen yhden tai useamman työmaan työntekijätietoja.

4 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 4 (18) Työntekijätiedosto voi olla vain yhtä ilmoitustyyppiä: perusilmoitus () tai, korjausilmoitus (K) tai poistoilmoitus (D) 3 TIETOJEN KORJAAMINEN Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi ). erusilmoituksen annettuaan tiedonantovelvollinen saa ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen ja ilmoituksen antamisajankohdan. erusilmoituksen tunniste vaihtuu joka kuukausi ja on perusilmoituslähetyskohtainen, vaikka tiedonantovelvollinen (ja työntekijätiedot) pysyisikin samana. Tätä ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan. Tiedonantovelvollinen korjaa ilmoitusaineistossa olevat virheet lähettämällä uuden korvaavan ilmoitusaineiston (ilmoitustyyppi K), jossa antaa korjattavan aineiston ilmoitustunnisteen, eli perusilmoituksen ilmoitustunnisteen. Korjausilmoituksella voi ilmoittaa uusia, ennestään puuttuneita tietoja poistaa ennestään ilmoituksella olleita tietoja ja korjata virheellisiä tietoja. Korjausilmoituksissa on aina annettava kaikki voimaan jäävät tiedot uudestaan, vaikka se sisältäisi samalla useamman työntekijän virheettömät tiedot. Korjausilmoituksella ilmoitustunnisteen lisäksi tulee täyttää kaikki SRAKYHT- ja STYONTEtietueilla annettavat tiedot tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus sääntöjä noudattaen. Ilmoitusvelvollinen voi korjata tietojaan taannehtivasti kohdekautta edeltävän 12 kuukauden ajan. Esimerkki: Toukokuun 2015 tiedostossa, jotka tiedonantovelvollinen on antanut , on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata tietoa viimeistään Myös korjausilmoituksella annettuja tietoja voi korjata, jolloin annetaan korjattavan aineiston ilmoitustunniste. Ilmoitustunniste pysyy samana koko korjausketjun ajan (perusilmoitus, korjausilmoitus, 2. korjausilmoitus). Koko ilmoitusaineiston voi poistaa poistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D). Tällöin on annettava SRAKYHT-tietueen tietokenttien (100, 087,053,052,020,010,150,151,152 ja 153) mukaiset tiedot. Tietokenttien (010,150,151,152 ja 153) osalta noudatetaan niille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus sääntöjä. 4 TARKENNUSTA TIETUEKUAUKSEEN 4.1 Tietuemalli Tunnus:Tieto-parit Yksittäinen tietue alkaa aina tietoalkiolla 000 (tietovirran nimi) ja päättyy tietoalkioon 999 (lopputunnus). Tietoalkiot sijoitetaan kukin omalle rivilleen, jossa rivin alussa on kolmen merkin pituinen tiedon tunnus, jota seuraa erotinmerkki ja tiedon arvo. Erotinmerkkinä on kaksoispiste (:), joka on aina neljännessä positiossa. Tieto esitetään heti kaksoispisteen jälkeen. Tunnus:tieto-parin tieto (arvo) esitetään aina merkkimuodossa ja vasemmalle tasattuna. Tiedon maksimipituuksia ei koskaan saa ylittää, mutta ne voidaan alittaa. Merkkijonon alussa ja lopussa ei saa olla välilyöntejä tai tabulaattorimerkkejä.

5 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 5 (18) Tapahtuma voi sisältää osatietoryhmiä. Osatietoryhmä-joukon aloitustunnus on 001 ja tiedon arvona osatietoryhmien lukumäärä. Osatietoryhmä päätetään lopputunnukseen 009, jonka arvona on osatietoryhmän järjestysnumero. iimeisen osatietoryhmän lopputunnuksen arvo on osatietoryhmien lukumäärä. Tämä tunnus toimii myös osatietoryhmä-joukon lopputunnuksena. Tapahtuman lopputunnus 999 on pakollinen tunnus:tieto-pareissa. Tiedon arvona on juokseva numero tiedostossa. 4.2 Tarkastussäännöistä ja ilmoitusmenettelyssä käytettävät tietomuodot Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritellään tiedon laatu: A - aakkostietoa, ei salli erikoismerkkejä AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit N - numeerista tietoa, kokonaisluku. Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä. Numeerisessa kentässä ei saa antaa ei-numeerista tietoa, paitsi negatiivisen luvun alussa miinusmerkin (-). uuttuvaa tietoa ei välitetä (ns. tyhjä tieto). akolliseksi merkitty numeerinen tieto välitetään sen puuttuessa nollana. Asiakastunnuksen muodollinen oikeellisuus tarkastetaan tarkistusmerkin perusteella. Formaatissa esiintyy seuraavia muototarkistuksia: suomalaisen henkilötunnuksen oikeellisuus suomalaisen Y-tunnuksen oikeellisuus maatunnus ja kotivaltio: ISO3166 standardin mukainen (2 merkkinen, esim. SE). Kaikki ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset löytyvät osoitteesta e_elements.htm kuukausi on välillä vuosiluku on 4 numeroinen Tunnus:tieto-esityksessä puuttuva tieto jätetään tunnuksineen pois koko listasta, joten listan rivien pituudet ja rivimäärä vaihtelevat. Rivin lopetusmerkki on kirjoittumaton LF-merkki eli LineFeed.

6 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 6 (18) 5 TIETUEKUAUS 5.1 Tiedonantovelvollisen tiedot tietuekuvaus (ilmoittajakohtaiset tiedot) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 000 SRAKYHT AN8 Korjaus- ja poistoilmoituksiin liittyvät säännöt on kuvattu kohdassa 3 Tietojen korjaaminen. 100 ILMOITUSTYYI Sallitut arvot: = erusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset) D = oistoilmoitus (poistaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). 087 llmoitustunniste Ilmoituskanava luo ilmoitustunnisteen perusilmoitukselle automaattisesti. Ilmoitustyypillä perusilmoitus () tietoa ei anneta. Sisältää vastaanottavan palvelun tunnisteen: = Ilmoitin.fi E = Suomi.fi 101 ILMOITUSHETKI Muodossa ppkkvvvvhhmmss Ilmoituskanava luo ilmoitushetken, asiakkaan ei tarvitse antaa tietoa. 053 KOHDEUOSI Esitettävä muodossa vvvv (esim. 2014) Ilmoita se vuosi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdevuosi ei voi olla tulevaisuudessa. 052 KOHDEKUUKAUSI Esitettävä muodossa kk (esim. 06) Ilmoita se kuukausi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdekuukausi ei voi olla tulevaisuudessa. ienin sallittu kohdekuukausi, ks. tietuekuvauksen kohta 3 Tietojen korjaaminen. AN1 AN15 N14 N4 N2 Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot Ensisijaisesti on annettava tiedonantovelvollisen nimi ja Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja kotivaltio. 020 TIEDONANTOELOLLISEN NIMI Rakennuttaja / pääurakoitsija Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinoharjoittaja. AN200

7 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 7 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 010 TIEDONANTOELOLLISEN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS 150 TIEDONANTOELOLLISEN ULKOMAINEN TUNNUS 151 TIEDONANTOELOLLISEN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. AT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 152 TIEDONANTOELOLLISEN KOTIALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 153 TIEDONANTOELOLLISEN KOTIALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. AN13 AN30 N1 Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa Suomalaisen tai ulkomaalaisen tiedonantovelvollisen osoite Suomessa tai ulkomailla. Jos tiedonantovelvollisen suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat tiedonantovelvollisen lähiosoite tai postilokero, postinumero ja postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) pakollisia tietoja. 154 TIEDONANTOELOLLISEN C/O TARKENNE KOTIALTIOSSA 155 TIEDONANTOELOLLISEN LÄHIOSOITE KOTIALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai L. 156 TIEDONANTOELOLLISEN L KOTIALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai L. 157 TIEDONANTOELOLLISEN OSTINUMERO KOTIALTIOSSA 158 TIEDONANTOELOLLISEN OSTITOIMIAIKKA KOTIALTIOSSA 159 TIEDONANTOELOLLISEN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 160 TIEDONANTOELOLLISEN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. AN50 AN100 AN9 AN12 AN190

8 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 8 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Suomalaisen tai ulkomaalaisen yhteyshenkilön nimi ja osoite Suomessa tai ulkomailla. Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön nimi ja (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) ovat pakollisia tietoja. Jos tiedonantovelvollisen suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, myös yhteyshenkilön lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) ovat pakollisia tietoja. 200 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. 201 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. 202 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN UHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. iron suuntanumero puhelinnumeron edessä on Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite 203 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite 204 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE 205 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai L. 206 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN L Ilmoita joko lähiosoite tai L. 207 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSTINUMERO 208 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSTITOIMIAIKKA 209 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 210 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. AN200 AN100 AN70 AN50 AN100 AN9 AN12 AN190

9 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 9 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 999 LOUTUNNUS Tietueen juokseva numerointi (1). N8 5.2 Työntekijätietojen tietuekuvaus Tunnus Tieto akollisuus Muoto 000 STYONTE AN8 Tiedoston SRAKYHT-tietueella ja kaikilla STYONTE-tietueilla pitää olla sama tiedonantovelvollisen tunnus, joko suomalainen tunnus (kenttä 010) tai ulkomainen tunnus ja tunnuksen tyyppi (kentät 150 ja 151). 010 TIEDONANTOELOLLISEN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS 150 TIEDONANTOELOLLISEN ULKOMAINEN TUNNUS 151 TIEDONANTOELOLLISEN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. AT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus AN13 AN30 N1 Tiedonantovelvollisen TYÖMAAKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Suomalaisen tai ulkomaalaisen yhteyshenkilön nimi ja osoite Suomessa tai ulkomailla. Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön nimi ja (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) ovat pakollisia tietoja. Jos tiedonantovelvollisen suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, myös työmaakohtaisen yhteyshenkilön lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) ovat pakollisia tietoja. 200 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. 201 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. 202 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN UHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. iron suuntanumero puhelinnumeron edessä on Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite 203 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä AN200 AN100 AN70

10 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 10 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto Ilmoita puhelinumero ja/tai sähköpostiosoite 204 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE 205 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai L. 206 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN L Ilmoita joko lähiosoite tai L. 207 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSTINUMERO 208 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSTITOIMIAIKKA 209 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 210 TIEDONANTOELOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. AN50 AN100 AN9 AN12 AN190 Työmaan tiedot Työmaan sijainnista on annettava vähintään jokin seuraavista tiedoista: ulkopuolisen palveluntarjoajan työmaata identifioiva numero, tilaajan tai päätoteuttajan työmaan numero, työmaan lähiosoite tai vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista. Ensisijaisesti suositellaan työmaata identifioivan numeron ja/tai tilaajan tai päätoteuttajan työmaan numeron ilmoittamista. Työmaan lähiosoitteen tai vapaamuotoisen työmaan sijainnin yhteydessä on annettava myös postinumero ja postitoimipaikka. 250 TYÖMAATA IDENTIFIOIA NUMERO Ulkopuolisen palveluntarjoajan työmaata identifioiva numero. 251 TYÖMAAN NUMERO Tilaajan/päätoteuttajan työmaan numero, jossa työtä tehdään. 252 TYÖMAAN LÄHIOSOITE Katuosoite = kadun tai tien nimi, talo, porras, huoneisto, jakokirjain. 253 AAAMUOTOINEN TEKSTI TYÖMAAN SIJAINNISTA AN50 AN100 AN TYÖMAAN OSTINUMERO AN5 255 TYÖMAAN OSTITOIMIAIKKA AN30

11 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 11 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 256 TYÖMAAN ALKUÄIÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv N8 257 TYÖMAAN LOUÄIÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv Työmaan loppupäivä ei voi olla ennen työmaan alkupäivää. N8 Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, työnantajaa, edustajaa/yhteyshenkilöä, vuokratyönteettäjää ja työntekijöitä koskevat tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava ko. tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus sääntöjä. 258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA TYÖMAAKOHTAISESTI Tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia työntekijätietoja. Sallitut arvot: 1 = Työmaa keskeytynyt 2 = Työmaa päättynyt N1 Työnantajan tiedot Ensisijaisesti annettava työnantajan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on annettava työnantajan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio. 500 TYÖNANTAJAN NIMI Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 501 TYÖNANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN200 AN TYÖNANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN TYÖNANTAJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. AT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 504 TYÖNANTAJAN KOTIALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 505 TYÖNANTAJAN KOTIALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. N1

12 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 12 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto Työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat pakollisia tietoja. Jos työnantajan suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, myös lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) ovat pakollisia tietoja. Edustajalla tarkoitetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) mukaista edustajaa. 550 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. 551 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. 552 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN UHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. iron suuntanumero puhelinnumeron edessä on Ilmoita puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. 553 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä Ilmoita puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. 554 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE 555 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai L. 556 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN L Ilmoita joko lähiosoite tai L. 557 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSTINUMERO 558 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSTITOIMIAIKKA 559 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 560 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on kirjoitettava, jos maatunnus on XX. AN200 AN100 AN70 AN50 AN100 AN9 AN12 AN190

13 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 13 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto Työnantajan osoite Suomalaisen tai ulkomaalaisen työnantajan osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. Jos työnantajan suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat työnantajan lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) pakollisia tietoja. 506 TYÖNANTAJAN C/O TARKENNE AN TYÖNANTAJAN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai L. AN TYÖNANTAJAN L Ilmoita joko lähiosoite tai L. AN9 509 TYÖNANTAJAN OSTINUMERO AN TYÖNANTAJAN OSTITOIMIAIKKA AN TYÖNANTAJAN OSOITTEEN ALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 512 TYÖNANTAJAN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. uokratyönteettäjän tiedot Työnteettäjällä tarkoitetaan ns. käyttäjäyritystä, joka on vuokrannut työvoimaa toiselta yritykseltä. Työnteettäjän tiedot ovat pakollisia, jos ilmoitat vuokratyöntekijätietoja (vuokratyöntekijätiedot ilmoitetaan omalla STYONTE-tietueella). uokratyönteettäjästä on annettava ensisijaisesti vuokratyönteettäjän nimi, suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio. 600 UOKRATYÖNTEETTÄJÄN NIMI AN UOKRATYÖNTEETTÄJÄN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN UOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAINEN TUNNUS AN UOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. AT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 604 UOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi jne. N1

14 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 14 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 605 UOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. Ei työntekijätietoja työnantajalta Tiedonantovelvollinen ilmoittaa, jollei ole saanut työntekijäilmoitusta työnantajalta tai tiedot puuttuvat osittain. Jos kaikki työntekijätiedot puuttuvat, ei tarvitse antaa työntekijäosatietoryhmän tietoja: työntekijän tunniste-, osoite- ja työsuhteen tiedot. Jos jotain näistä edellä mainituista tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava koko osatietoryhmän tietokentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus sääntöjä. 513 EI TYÖNTEKIJÄTIETOA TYÖNANTAJALTA Sallitut arvot: 1= kaikki työntekijätiedot puuttuvat 2= osa työntekijätiedoista puuttuvat. N1 Työntekijän tiedot - toistuva osatietoryhmä, 0 - n kpl. Työntekijätietoja ei tarvitse antaa silloin, kun ei työntekijätietoa työnantajalta -tiedon arvo on kaikki työntekijätiedot puuttuvat. Jos osatietoryhmiä ei ole ollenkaan, niin ei anneta myöskään osatietoryhmän alku- ja loppumerkkejä. 001 TOISTUAN OSATIETORYHMÄN ALKUMERKKI Toistuvien osatietoryhmien joukko alkaa, tietona toistuvien ryhmien lukumäärä; osatietoryhmä päättyy 009- tunnukseen, missä tietona on osatietoryhmän järjestysnumero. N8 Työntekijän tunnistetiedot Työntekijän tunnistetietoina on annettava joko työntekijän suomalainen henkilötunnus ja kotivaltio tai työntekijän veronumero, syntymäaika, nimi ja kotivaltio. Ensisijaisesti suositellaan suomalaisen henkilötunnuksen ja kotivaltion antamista. 650 TYÖNTEKIJÄN SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN TYÖNTEKIJÄN ERONUMERO N TYÖNTEKIJÄN SYNTYMÄAIKA Muodossa ppkkvvvv. 653 TYÖNTEKIJÄN SUKUNIMI Muoto kuten työntekijän passissa. 654 TYÖNTEKIJÄN ETUNIMI Muoto kuten työntekijän passissa. 655 TYÖNTEKIJÄN UHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. iron suuntanumero puhelinnumeron edessä on TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä N8 AN200 AN100 AN70

15 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 15 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 657 TYÖNTEKIJÄN KOTIALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. 658 TYÖNTEKIJÄN KOTIALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. Työntekijän osoite kotivaltiossa Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (ja maan nimi, jos maatunnus on XX) pakollisia tietoja. 659 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE KOTIALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE KOTIALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN OSTINUMERO KOTIALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN OSTITOIMIAIKKA KOTIALTIOSSA AN TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. DE = Saksa ja SE = Ruotsi. 664 TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. Työntekijän osoite Suomessa Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Suomessa pakollisia tietoja. 665 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE AN TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE AN TYÖNTEKIJÄN OSTINUMERO AN5 668 TYÖNTEKIJÄN OSTITOIMIAIKKA AN30 Työsuhteen tiedot Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, on lähetetyn työntekijän todistus tieto annettava. 669 LÄHETETYN TYÖNTEKIJÄN TODISTUS (E101,E102 tai A1) Sallitut arvot: 1 = Kyllä 2 = Ei N1

16 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 16 (18) Tunnus Tieto akollisuus Muoto 670 TYÖSUHTEEN LAATU Sallitut arvot: 1 = työsuhteinen 2 = vuokratyöntekijä 3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava 4 = harjoittelija 5 = talkootyö N1 671 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELY ALKANUT Muodossa ppkkvvvv äivän on oltava sama tai pienempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn arvioidun päättymispäivän. 672 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELYN ARIOITU ÄÄTTYMISÄIÄ Muodossa ppkkvvvv äättymispäivän on oltava sama tai suurempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivän. 673 TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖÄIÄT Ilmoita ne työpäivät, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina päivinä. Sallitut arvot = 0 tai > TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖTUNNIT Ilmoita ne työtunnit, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina tunteina. Sallitut arvot =0 tai >0. N8 N8 N3 N4 009 TOISTUAN OSATIETORYHMÄN LOUMERKKI Tiedon arvo = juokseva numero. N8 999 TIETUEEN LOUMERKKI Tietueen juokseva numero tiedostossa (esim 999:1, 999.2, 999:3, 999:12573). N8 6 YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA Sähköiset tiedustelut:

17 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 17 (18) LIITE 1 - Esimerkki työntekijätietojen tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta Työntekijäilmoitustiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on työntekijätietueet SRAKYHT ja STYONTE (000). Esimerkissä yksi tiedosto, jossa on yhteensä 4 tietuetta. Esimerkin tiedonantovelvollinen päätoteuttaja on Tiedonantovelvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoituksella) 2 työmaan työntekijätiedot. Tiedonantovelvollinen Oyj antaa ensimmäisestä työmaasta työsuhteessa olevien työntekijöiden tietoja 2 kpl ja toisesta työmaasta vuokratyöntekijätietoja 2 kpl ja toisesta työmaasta työsuhteessa olevien työntekijöiden tietoja 2 kpl. Esimerkissä osatietoryhmät on esitetty rinnakkain luettavuuden helpottamiseksi. TIEDOSTO: 000:SRAKYHT 100: 087: : : :07 020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot 010: :Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi 201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi 202: :1 000:STYONTE 010: Tiedonantovelvollisen tunnustieto 200:Yhteyshenkilön sukunimi--tiedonantovelvollisen työmaakohtainen yhteyshlö (esim. rakennusmestari) 201:Yhteyshenkilön etunimi 202: :TA-FI-TIEOY0001-B--Työmaan tiedot 251: :Työnantaja Oy --Työnantajan tiedot 501: :Työnantajan edustajan sukunimi 551:Työnantajan edustajan etunimi 552: :2 Yhteensä 2 kpl työntekijätietoja 650:xxxxxx Työntekijän tiedot 657:FI 670:1 671: : :1 999:2 650:xxxxxx Työntekijän tiedot 657:EE 660:Työntekijän lähiosoite irossa 661: :Tallinn 663:EE 666:Työntekijän lähiosoite Suomessa 667: :Helsinki 669:1 670:1 671: : :2

18 EROHALLINTO TIETUEKUAUS 18 (18) 000:STYONTE 010: Tiedonantovelvollisen tunnustieto 200:Yhteyshenkilön sukunimi --Tiedonantovelvollisen työmaakohtainen yhteyshenkilö 201:Yhteyshenkilön etunimi 202: :TA-FI-TIEOY0002-B --Työmaan tiedot 251: :uokratyönantaja Oy --uokratyönantajan tiedot 501: :uokratyönantajan edustajan sukunimi 551:uokratyönantajan edustajan etunimi 552: :uokratyönteettäjän nimi 601: :2 --2 kpl vuokratyöntekijätietoja 650:xxxxxx uokratyöntekijän tiedot 657:FI 670:2 671: : :1 999: uokratyöntekijän tiedot 650:xxxxxx :FI 670:2 671: : :2 000:STYONTE 010: Tiedonantovelvollisen tunnustieto 200:Yhteyshenkilön sukunimi --Tiedonantovelvollisen työmaakohtainen yhteyshenkilö 201:Yhteyshenkilön etunimi 202: :TA-FI-TIEOY0002-B--Työmaan tiedot 251: :Työnantaja Oy --Työnantajan tiedot 501: :Työnantajan edustajan sukunimi 551:Työnantajan edustajan etunimi 552: :2 --2 kpl työntekijätietoja 650:xxxxxx Työntekijän tiedot 657:FI 670:1 671: : :1 999:4 650:xxxxxx Työntekijän tiedot 657:FI 670:1 671: : :2

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TIEDONANTOVELVOLLISEN (ILMOITTAJAKOHTAISET) TIEDOT (VSRAKYHT) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 23.11.2015 A48/200/2014 versio 1.3H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 19.2.2016 A48/200/2014 versio 1.3H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (19) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 10.1.2014 A75/200/2013 versio 1.1H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely 16.1.2014 Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 400 616 252 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi Sisältö 1. Suomen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot EROHALLINTO 19.2.2016 A48/200/2014 versio 1.4H Rakentamisen tiedonantomenettely / Urakkatiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja SURAKKA EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÄTIEDOT (VSTYONTE) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA)

RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) VEROHALLINTO 7.5.2018 versio 1.5 RAKENTAMISEN TIEDONANTOMENETTELYN URAKKATIEDOT (VSURAKKA) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV)

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A90/200/2016 1.2 ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO... 3 4 KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakentamisilmoitukset Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto)

Rakentamisilmoitukset Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto) Rakentamisilmoitukset 23.11.2017 Ylitarkastaja Tanja Runonen (Verohallinto) Muutoksia tietosisältöön: VSURAKKA ja VSTYONTE Rakentamisilmoitusten tietosisältöä tarkastellaan uudelleen Tavoitteena keventää

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus

Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus 1 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Uuden tiedonantovelvollisuuden taustat lainmuutoksien voimaantulo seuraukset jos tietoja ei anneta Rakennustyön tilaajan tiedonantovelvollisuus (urakkatiedot)

Lisätiedot

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto

Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Suunnitellut muutokset rakentamisilmoituksiin Verohallinto Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä uudistus Voimaan 1.7.2014 alkaen Jatkoa veronumeromenettelylle

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

Sähköinen tuloveroilmoitus

Sähköinen tuloveroilmoitus Sähköinen tuloveroilmoitus 21.6.2011 Sähköisen tuloveroilmoituksen yleiskuvaus 2 (9) SISÄLTÖ 1 SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN YLEISKUVAUS... 3 1.1 Yleistä dokumentista... 3 1.2 Sähköinen tuloveroilmoitus...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN

VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN VEROHALLINTO 1.1.2016 A137/200/2015 versio 1.9 VUOSI-ILMOITUS OMAISUUDENHOITOMAKSUJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 VEROHALLINTO 8.5.2018 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 10.12.2018 A114/200/2017 1.2 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen... 2 3. Web-liittymä... 2 3.1 Yrityksen tiedot... 2 3.2 Omat suomalaiset työntekijät... 3 Uuden työntekijätiedon lisääminen...

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 6.6.2018 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A99/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A129/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2016 A129/200/2015 1.3 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot