Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012"

Transkriptio

1 Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

2 Hyvinvointi vaikuttaa siihen mitä opitaan Pahoinvointi lisää syrjäytymisen riskiä Nuorten hyvinvointi ennustaa myöhempää hyvinvointia Koulun arkipäivässä rakennetaan sekä oppimista että hyvinvointia Hyvinvointia tukevia toimintatapoja & pedagogisia käytäntöjä voidaan oppia 2

3 Ohjausryhmä: Dosentti, FT, Kirsi Pyhältö, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Dosentti, KT, Janne Pietarinen, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto Dosentti, KT, Tiina Soini, Kasvatustieteen yksikkö, Tampereen yliopisto Muut tutkijat ( ): Tohtorikoulutettavat: Sanna Järvinen, KM, Kasvatustieteen yksikkö, Tampereen yliopisto Elsi Ahonen, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Suvi-Krista Westling, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Marina Palmgren, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Merja Narvo-Akkola, KM, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Lisäksi tutkimusavustajia ja pro gradutyön tekijöitä 3

4 1. Perusopetuksen kehittämisen tutkimus ( ): Mukana 87 kuntaa ja 238 koulua ympäri Suomen Koulutoimien sivistysjohtajat (n=48) ja rehtorit (n=122) > Tapauskoulujen (n=9) opettajayhteisöt (n=193 opettajaa) > Tapauskoulujen 9-luokkalaiset (n= 518) 2. Tarkentui kouluyhteisöjen oppimisen ja hyvinvoinnin säätelijöiden tunnistamiseen ( ): Tapauskoulujen omien kehittämisprosessien tukeminen (kesto noin 1 ½ vuotta) (noin 50 kouluvierailua). Luokkahuonetutkimus kolmen yhteistyökoulun kanssa (mm. havainnoitu 9 oppilasryhmää yhteensä n oppituntia, oppilaiden seurantakyselyt (n=170) ja ryhmähaastattelut (n=170). 3. Etenee opettajan ammatillisen toimijuuden, oppimisen ja hyvinvoinnin tarkasteluna (2011-): mm. kansallinen seurantakysely (satunnaisotanta luokan-, aineen- ja erityisopettajien perusjoukoista perusopetuksessa, n=6000 opettajaa) 4

5 Tutkimusmatka oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen kouluyhteisössä millaiselta arkinen koulupäivä näyttää oppilaan silmin ja millaisessa vuorovaikutuksen verkostossa lapset ja nuoret koulussa elävät? 5

6 Oppilaiden itsearviointikysely (N= 170 oppilasta) Projektiot (N=170), T 1 T 2 T 3 Oppilasryhmien havainnointi kolme lukukautta, kaksi viikkoa kerrallaan, yhteensä noin 1100 oppituntia. Oppilasryhmien teemahaastattelut (noin 40 oppilasryhmää, N=170) 6

7 Mikä selittää koulunkäynnin sujumista? (kysely, n=170 oppilasta) Kuormittavuus Kiinnostuksen puute Viihtyminen Vertaisvuorovaikutus.221 Hyvinvointi R²= Opettajaoppilas vuorovaikutus.217 Pätevyyden tunne R²= Opintomenestys (KA) R²= Standardized model: ² (12)=16.317, p=.177; RMSEA=.046; CFI/TFI=.986/.977; SRMR=.035 7

8 Panostamalla oppilaiden vertaissuhteiden ja opettaja-oppilas suhteen toimivuuteen edistetään Oppilaan hyvinvointia Tavoitteen suuntaista oppimista Hyvinvointi selittää oppilaan kokemaa pätevyyttä koululaisena 8

9 Hyvinvointi rakentuu arjen kohtaamisissa Kavereiden kanssa Opiskelun lomassa Opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa Oppilaat kokivat erityisesti sosiaaliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut koulunkäynnin mielekkyyden kannalta tärkeiksi. Hyvinvointia rakentaville tilanteille tyypillistä oli kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta Kuormittumisen kuvauksille leimallista oli puolestaan ulkopuoliseksi jääminen ja oman toimijuuden kaventuminen 9

10 Peruskouluaikana suurimmat ongelmatilanteeni on liittyny ihmissuhteisiin. Jos on paljon monimutkaisia riitoja luokkakavereiden kanssa, se vaikuttaa ikävästi myös oppituntien kulkuun kun ei uskalla esim. viitata, ettei joutuisi naurunalaiseksi. erilaiset esitelmät jännittää aika paljon 7. luokalle siirryttäessä opettajilta sai erittäin paljon apua uuteen kouluun sopeutuessa. Jos opettajat olisivat täysin välinpitämättömiä, en olisi ollenkaan yhtä itsevarma kuin nyt. Voitin X kaupungin luokkien kirjoituskilpailun. Olin onnellinen, tunsin, että olen hyvä jossain ja saavuttanut jotain. En aikaisemmin ollut ollut 'paras' missään. 10

11 % Positiiviset kokemukset 15 Negatiiviset kokemukset

12 Oppilaiden jaksamista tukevien ja kuormittavien tilanteiden tunnistaminen koulun arjessa. Hyvinvointia tukevien toimenpiteiden kohdistaminen niihin koulun arjen vuorovaikutusprosesseihin, jossa jaksamista ja kuormittumista tapahtuu. Yhteisöllinen, ennakoiva, osallistava ja aktiivinen ongelmaratkaisu. Siirtymissä paljon potentiaalia 12

13 Opettajan säätelemä oppitunti Opettajan tekemien aloitteiden määrä suuri Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen onnistuu hyvin Kilpailevien tarjoumien oppitunti Oppilaiden tekemien kilpailevien aloitteiden määrä suuri Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen heikkoa Opettajan ja oppilaiden yhdessä säätelemä oppitunti Opettajan ja oppilaiden tekemien aloitteiden määrä vähäinen Tavoiteltuun toimintaan kiinnittyminen onnistuu parhaiten 13

14 Oppitunnin tunnesävy ja yhteiseen toiminnan kohteeseen kiinnittyminen olivat yhteydessä toisiinsa Oppilaiden ja opettajan omien kokemusten hyödyntäminen opetuksessa melko vähäistä, mutta onnistuessaan vaikuttaa aktivoivan ja rakentavan mielekästä luokkahuonevuorovaikutusta Opettajan omien kokemusten hyödyntäminen opetuksessa oli yhteydessä lämpimään vuorovaikutusilmapiiriin ja yhteiseen toiminnan kohteeseen kiinnittymiseen. 14

15 Pedagogiset käytännöt vaihtelevat oppitunnista toiseen. Pedagogiset käytännöt säätelivät vuorovaikutuksen laatua. Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa siihen, miten oppilaiden kiinnittymiseen oppimiseen. Oppimiseen kiinnittymistä tukevat: Yhteinen säätely Tunnesävyltään lämmin vuorovaikutus Opettajan omien kokemusten käyttö opetuksessa 15

16 Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2010) Pupils pedagogical well-being in comprehensive school Significant positive and negative school experiences of Finnish nine graders. European Journal of Psychology of Education 24, Pyhältö, K., Soini, T. & Pietarinen, J. (2010) A systemic perspective on school reform Principals and chief education officers perspectives on school development Journal of Educational Administration, 49, Pyhältö, K., Ahonen, E., Pietarinen, J. & Soini, T. (2010) (in press) Comprehensive school teachers perceptions of the pupil s role in the school community. M. A. Meyer & B. Hudson (Eds.) Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching. Barbara Budrich Publishers. Pyhältö, K., Pietarinen, J. & Soini, T. (2011) Do Comprehensive School Teachers Perceive Themselves as Active Professional Agents in School Reforms? Journal of Educational Change Pyhältö, K., Pietarinen, J. & Salmela-Aro, K. (2011) Teacher - working environment fit as a framework for burnout experienced by Finnish teachers. Teaching and Teacher Education. 27 (7), Pietarinen, J., Pyhältö, K. & Soini, T. (2010) A Horizontal Approach to School Transitions: a Lesson Learned from the Finnish 15-year-olds. Cambridge Journal of Education, 40, Pietarinen, J. Soini, T. & Pyhältö, K. (2010) Learning and well-being in transitions how to promote pupils active learning agency? Eds. D. Jindal-Snape Educational Transition: Moving Stories from Around the World. ( ) Routledge Education Francis & Taylor. Soini, T., Pyhältö, K. & Pietarinen, J. (2010) Pedagogical well-being - Reflecting learning and well-being in teachers work. Teaching and teachers: theory and practice, 16,

Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta

Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta Luokanopettajien kertomana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Maarit Pohjolainen 241384, Helka Lundell 185290 OpeArt, Itä-Suomen Yliopisto,

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa PEDAFORUM 27.-28.5.2014, Sessio 9 Sanna Vehviläinen, projektipäällikkö yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja (STOry)

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Tässä ryhmässä olen aika hyvä

Tässä ryhmässä olen aika hyvä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 188 Kristiina Skinnari Tässä ryhmässä olen aika hyvä Ekologinen näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan englannin opetuksessa JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Michele Kaattari, Laura Loisa Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapia AMK Toimintaterapian

Lisätiedot

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Artikkeleita 482 Kasvatus 5/2013 SATU LAITINEN AINO MATTINEN ANU KAJAMIES MARJA VAURAS JANNE LEPOLA Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Laitinen, Satu Mattinen,

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA

KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA Linda Mattila & Saara Romppanen KIELISALKKUTYÖSKENTELY INSTRUMENTAALISEN OPISKELUMOTIVAATION TUKIJANA VIERAAN KIELEN OPISKELUSSA PERUSOPETUKSEN 6. VUOSILUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Anna Anttila: Tutkimussuunnitelma, Hyvä vapaa-aika -hanke 1 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkimussuunnitelma, jota on päivitetty syyslukukauden 2013 jälkeen (sivulta 8 alkaen).

Lisätiedot

Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen

Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen Samanaikaisopetus mahdollisuus vai mahdottomuus? Katja Pakarinen, Minna Kyttälä & Hanna-Maija Sinkkonen Opetusministeriö on luonut pitkän aikavälin strategian, jonka avulla pyritään vastaamaan mm. jatkuvasti

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa

PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 89 Katri Aaltonen PEDAGOGISEN AJATTELUN JA TOIMINNAN SUHDE Opetustaan

Lisätiedot

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Tanja Äärelä Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

hyvä, paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa

hyvä, paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa hyvä, Päivi Harinen Juha Halme paha koulu Kouluhyvinvointia hakemassa HYVÄ, PAHA KOULU Kouluhyvinvointia hakemassa Päivi Harinen Juha Halme Suomen UNICEF Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Jussi Tuukkanen Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Aineenopettajankoulutus 1. maaliskuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita

Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita Suvi-Johanna Vuorinen Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot