Tulevaisuuden opettajankoulutus - miten vastaamme huomisen tarpeisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden opettajankoulutus - miten vastaamme huomisen tarpeisiin"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden opettajankoulutus - miten vastaamme huomisen tarpeisiin Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Opettajankoulutuslaitos, HY Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

2 MIKSI NUORET VAIKUTTAVAT PASSIIVISILTA? -Millainen on hyvä oppilas? -Miten hän eroaa hyvästä oppijasta? -Passiivinen meidän kanssamme, aktiivinen yksin tai kavereiden kanssa? -Miten oppimisen välttelyyn käytetyn energian saisi kanavoitua oppimiseen? KIRSTILLÄ ON LIIKAA MATERIAALIA

3 Uusia tutkimustuloksiamme (Ketonen & Lonka, 2011) Opettajankoulutuksessa tunteet vaikuttavat oppimiseen ja jopa ennustavat menestystä esim. aktivoivalla luentokurssilla Erityisesti kiinnostus vaikuttaa siihen, kuinka paljon opiskelijat käyttävät aikaansa itseopiskeluun ja miten he menestyvät tietoa soveltaessaan. Alkuperäinen suhtautumistapa saattaa muuttua innostavassa ympäristössä: esim. varmaa tietoa haluavat innostuvat pohdiskelemaan tai opiskeluinto lisääntyy

4 Oppilaan pedagoginen hyvinvointi - kehittyy koulun arjen vuorovaikutustilanteissa, kohtaamisissa vertaisten ja opettajien kanssa. - keskeistä on kokemus itsestä hyväksyttynä ja osaavana koululaisena. - sitä edistäville tapahtumille tyypillistä on osallisuuden, kuulumisen ja pystyvyyden kokemus sekä rooli aktiivisena toimijana Koko peruskouluaika on oppilaiden pedagogisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2010) Pupils pedagogical well-being in comprehensive school Significant positive and negative school experiences of Finnish nine graders European Journal of Psychology of Education 24,

5 MINDSET Ajattelun raamit Prof. Carol Dweck Fixed mindset Lukittu malli Ihmisen lahjakkuutta ajatellaan ominaisuutena, jota joko on tai ei ole. Virheet ja puutteet ovat osoituksia lahjattomuudesta. Epäonnistuminen paljastaa tyhmyyden. Growth mindset Kasvun malli Lahjakkuus on dynaamista, kehittyvää, muuttuvaa. Tuettu ponnistelu omien tietojen ja taitojen ylärajoilla on tulevan onnistumisen ehto

6 IHMISEN VAHVUUKSIEN PSYKOLOGIA (Aspinwall & Staudinger, 2006) Sen sijaan, että keskitytään puutteisiin ja ongelmiin, rakennetaan ihmisen vahvuuksille Optimistit kiinnittävät tarkkaa huomiota kielteiseen tietoon, mutta he toimivat joustavasti ja pystyvät muuttamaan toimintaansa tarvittaessa Vahvuuksiksi miellettävät seikat vaihtelevat kulttuurista ja aikakaudesta toiseen (esim. ujous) Hyvinvoinnin kannalta voimavarakeskeinen lähestymistapa on todettu tehokkaaksi ja melko kevyetkin interventiot toimivat (Cohen et al., 2009, Science, vol. 324, ) 6

7 AUTONOMIAN TUKEMINEN VS. KONTROLLI (Leroy et al., 2007) AUTONOMIAN TUKEMINEN Tyypillisempää kokeneilla Kuunteleminen Tilaa ongelmanratkaisulle Informatiivinen ja kehittävä palaute Nähdään ihmisen osaaminen ja lahjakkuus prosessina, ei ominaisuutena KONTROLLIPYRKIMYS Puhutaan enemmän kuin kuunnellaan Ei tueta itsenäistä ongelmanratkaisua Ulkoiseen palautteeseen nojaaminen, rangaistukset Ylikriittisyys, paheksunta Lahjakkuuden korostaminen ja kommentointi

8 Teknologia sulautuu osaksi tietokäytäntöjämme ja sosiaalista elämäämme mutta oppimisen tilat eivät juuri muutu!

9 Mutta oppimisen tilat ja menetelmät eivät juuri muutu!

10 Sulautuva oppiminen: Ihmisten kohtaaminen ja uudet teknologiat valautuvat yhteen

11 Mitä on sulautuva oppiminen? Tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat sulautuvia eli niissä nivoutuvat yhteen erilaiset tilat ja palvelut, kontaktiopetus ja digitaaliset välineet sekä verkko- ja mobiilipohjaiset työskentely- ja oppimisalustat. On tärkeää nivoa saumattomasti yhteen pedagoginen ja psykologinen osaaminen sekä aktiivista oppimista tukeva teknologia, esim. sosiaalinen media, interaktiiviset valkotaulut, sormitietokoneet, mobiiliteknologia- ja oppimisalustat, videokonferenssilaitteet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

12 Mitä ovat digikansalaiset? (Marc Prensky, 2001) 1990-luvulla syntyneet ovat syntyperäisiä digikansalaisia, jotka ovat syntyneet Internetin ja mobiililaitteiden maailmaan Digikansalaisen ajattelu ja tavat toimia ovat muovautuneet yhteen uusien työvälineiden kanssa: tyypillistä mm. tietokonepelit, monien asioiden tekeminen yhtä aikaa ja virtuaaliset yhteisöt Me olemme digimuukalaisia, joiden on vaikeaa samastua digikansalaisen ajattelutapaan ja tietokäytäntöihin

13 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

14

15 Oppimisen tilat opettajankoulutuksessa Fyysisen ympäristön suunnittelussa yhdistyvät vanhat ja uudet tilat harmoniseksi kokonaisuudeksi Aivan kuin opettajankoulutuksessa arvokas vanha perinne yhdistettynä moderniin oppimisnäkemykseen ja teknologiaan

16 Diginatiiveille luontevia tietokäytäntöjä Design-innovaation ytimenä on yhdistää pedagoginen design fyysisiin, virtuaalisiin ja sosiaalisiin tiloihin. Teknologia on osa ratkaisua, mutta ei itsetarkoitus

17 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

18 Oppimisen tila tarvitsee pedagogisen käsikirjoituksen Hankkeen taustalla on professori Kirsti Longan tutkimusryhmineen kehittävä aktivoivien työtapojen tai innostavan oppmisen malli, joka on muunneltavissa aina pienryhmä- ja verkkoopetuksesta massaopetukseen sekä tutkijakoulutukseen ja työssä oppimiseen. Oppimisympäristöjen tulee tukea sekä kasvokkain että virtuaalisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta. Aktivoivat, elämykselliset, tutkivat, osallistavat ongelma- ja ilmiölähtöiset työtavat eivät välttämättä aina edes hyödynnä teknologiaa. Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

19 INNOSTAVAN OPPIMISEN MALLI (SYNTEESI) 3. Mitä opittiin? Mitä uutta luotiin? Miten prosessi sujui? Kiinnostus syvenee. Tavoite? 1. Sytytetään kiinnostus. Kartoitetaan oppimisen tarve, asetetaan tavoitteet. Diagnostinen arviointi, Palaute Alkutilan arviointi, palaute 2. Ylläpidetään kiinnostusta. Oppimisen prosessi syvenee

20 Mitä, missä, milloin? Rakennamme prototyypin tulevaisuuden luokkahuoneesta oppimiskeskus Minervan kirjaston tiloihin, jotka vapautuvat toimintojen muuttaessa Caisaan. Tilat valmistuvat elokuuksi 2012, jolloin Helsinki Summer School järjestetään näissä tiloissa Ratkaisu leviää tiloihin eri puolille yliopistoa ja tulevaisuuden koulujen suunnittelu hyötyy tästä Tiloja käytetään myös yliopiston opettajien koulutuksessa, opettajien täydennyskoulutuksessa, johtamiskoulutuksessa ym. Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

21 Opettajankoulutuksen uudet tilat (- visualisointi tekeillä!) 15/02/

22 Tulevaisuuden koulu? Mukaansa tempaava ympäristö, joka tukee kiinnostuksen heräämistä Opettaja ei ole yksin vastuussa tästä, vaan kehitettävä koko yhteisöä ja kulttuuria sekä fyysistä ympäristöä Fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja psykologiset tilat nivoutuvat kokonaisuudeksi, jotka ovat älyllisesti stimuloivia ja lisäävät ihmisten hyvinvointia Kokemuksellisuus, tunteet ja elämykset tärkeitä Tulevaisuuden koulu on jotain, jota nyt olemme luomassa! Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ varadekaani, professori Kirsti Lonka/ ELE innostavat oppimisympäristöt

23 Tiedekulmassa esillä Oppimisen uudet muodot Aamukahveja Lounastapaamisia Iltapäiväworkshopeja ym Teemme parhaillaan aikataulua ja tarkempaa suunnitelmaa! 2012/ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ varadekaani, professori Kirsti Lonka/ ELE innostavat oppimisympäristöt

24 Lisätietoja Projektikoordinaattori (tutkija) (PI) Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ varadekaani, professori Kirsti Lonka/ ELE innostavat oppimisympäristöt

25 Hankkeen kuvaus Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää oppimisen tiloja opettajankoulutuksessa. Koulutamme opettajia käyttämään sekä kokeilemaan tarjolla olevia uusimpia teknologisia keksintöjä. Tavoitteena on uusien sovellusten kehittäminen ja uusien pedagogisten käytäntöjen luominen. Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Miten tuottaa oppimisen iloa?

Miten tuottaa oppimisen iloa? Miten tuottaa oppimisen iloa? - Professori Kirsti Lonka, varadekaani Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #EIO Faculty of Behavioral Sciences 23.1.2013 1 Millaisia

Lisätiedot

Mitä uutta aivoista ja oppimisesta?

Mitä uutta aivoista ja oppimisesta? Visio tulevaisuuden oppimisesta? Professori Kirsti Lonka www.cicero.fi Kasvatuspsykologian tutkimuskeskus, SOKLA, Helsingin yliopisto Mitä uutta aivoista ja oppimisesta? www.cicero.fi CICERO Learning -

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt

Tulevaisuuden oppimisympäristöt Tulevaisuuden oppimisympäristöt Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Mistä tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Jos haluamme tukea omaa ja muiden kasvua ja kehitystä työpaikalla, on tärkeää ymmärtää miten ihmisen tiedonkäsittely

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta

Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta Fyysinen oppimisympäristö pedagogisen hyvinvoinnin näkökulmasta Luokanopettajien kertomana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Maarit Pohjolainen 241384, Helka Lundell 185290 OpeArt, Itä-Suomen Yliopisto,

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen K E R H O K E S K U S Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara ja Minna Riikka Järvinen (toim.) Tiina Rytkölä, Elena Ruskovaara

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Jarno Korva Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Asenteet tutkimuksen kohteena... 2 3 Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)... 3 3.1 Pedagoginen

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Design-suuntautunut pedagogiikka

Design-suuntautunut pedagogiikka Design-suuntautunut pedagogiikka Jorma Enkenberg Professori (emeritus) Muutama vuosi sitten kansainvälinen tutkimusryhmä raportoi mielenkiintoisen tutkimustuloksen koskien 23:n eri maan kasvatuskulttuuria

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Koulutuskoordinaattori/OPStuki 2016 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu/enorssi ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040 189 8959 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa Jukka Tulivuori Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos 30.8.2011 Laajuus: 20 op Tarkastaja: Virpi Hirvensalo Hyväksytty:

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot