1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19"

Transkriptio

1 Sisällys Alkusanat 5 Johdanto: miksi tämä kirja on kirjoitettu 17 1 Taloyhtiön korjausohjelma Korjaushankkeeseen varautuminen Laki kannustaa suunnitelmallisuuteen Korjausohjelma suunnittelun ja vastikkeiden määräytymisen tukena Korjauskustannusten esittäminen Vaihtoehtoiset ylläpitolinjaukset Korjausten ajoittaminen Korjaustarpeet hankkeiden perustana Miten korjausohjelma syntyy Kuntoarvio korjausohjelman pohjana Korjausohjelma elää taloyhtiön mukana Kaikkea ei kannata tehdä kerralla Ajoissa liikkeelle 28 2 Korjaushankkeen lähtökohdat Taloyhtiön erityispiirteet rakennuttajana Hallituksen valmistautuminen ja osakkaiden sitouttaminen Korjaushankkeen organisointi 34 Sisällys 7

2 2.4 Korjaushankkeen kustannukset Korjaushankkeen vaiheet ja kestot Yleistä urakkamuodoista 39 3 Korjaushankkeen päätöksenteko ja vastuunjako Päätöksenteko Hallitus toimii yhtiökokouksen valtuuttamana Päätöksentekomenettely Päätökset välttämättömistä lisätöistä Sopimukset osapuolten kesken Taloyhtiön sopimukset Osakkaan sopimukset Aliurakkasopimukset Muut juoksevat kulut Konfliktien välttäminen jo suunnitteluvaiheessa Asiat riitelevät Sovittujen asioiden dokumentointi 49 4 Projektinjohtajan valinta ja aikataulun laadinta Projektilla on oltava johtaja Hallitus valitsee projektinjohtajan Hyvän projektinjohtajan ominaisuudet Mistä löytää hyvän projektinjohtajan? Projektinjohtajan tehtävät ja vastuut Projektinjohtosopimus ja projektinjohtajan palkkio Projektiaikataulun laatiminen Projektinjohtajan rooli informaation hallinnassa 58 8 Taloyhtiö korjausrakennuttajana

3 5 Turvallisuuskoordinaattorin rooli ja tehtävät Milloin on nimettävä turvallisuuskoordinaattori? Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 62 6 Hankesuunnittelu Hankesuunnittelun tavoitteet Hankesuunnitelma ilmaisee taloyhtiön tahdon Hankesuunnittelun tyyppivikana tahaton oikaisu Hankesuunnittelijan valinta Tarjousten pyytäminen Tarjouspyynnön laatiminen Saapuneiden tarjousten vertailu Sopimusneuvottelut Neuvottelujen tarkoitus Tarjoajien haastattelut Sopimuksen tekeminen 73 7 Lopputuotteena vahvistettu hankesuunnitelma Hankesuunnitteluvaiheen kokoukset, dokumentointi ja kirjeenvaihto Hyvä hankesuunnitelma Energiamääräysten huomioiminen suunnitteluvaiheessa Rahoitus- ja kirjanpitosuunnitelma osana hankesuunnitelmaa Hankesuunnitelman vahvistaminen ja esittely ennen päätöstä Päätökset hankesuunnitelman valmistuttua 82 Sisällys 9

4 7.5.2 Useiden samanaikaisten korjausten hallinnointi ja niistä tiedottaminen Mistä päättää yhtiökokous, mistä hallitus? 84 8 Toteutussuunnittelu ja suunnittelijoiden valinta Hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun Pääsuunnittelija Rooli ja tehtävät Pääsuunnittelijan valinta projektinjohtajan avulla Erikoissuunnittelijoiden valinta Tekniset asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Työselitysten merkitys Välitavoitteena suunnitteluohjeistus 94 9 Valvoja taloyhtiön silminä Valvojan valinta Valvojan rooli ja tehtävät korjaushankkeessa Valvoja urakka- ja sopimusneuvotteluissa Valvoja työmaan käynnistämisessä Valvoja työmaalla ja työmaakokouksissa Valvoja työsuoritusten ja laskujen hyväksyjänä sekä lisätyötilausten tekijänä Valvoja urakan vastaanotossa ja raportoinnista vastaavana Voiko suunnittelija olla päävalvoja? Valvojan sopimus Taloyhtiö korjausrakennuttajana

5 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon valinta Urakkatarjouksen pyytäminen Tarjouksen antaminen Tarjouksen sitovuus Laskentavirhe tarjouksessa Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Tarjousten käsittely Myöhästyneet tarjoukset Urakoitsijan valinnan tai hylkäämisen perusteet Hintaneuvottelut ja tinkimiskierrokset Tarjousten julkisuus Urakkasopimus Neuvotteluvaiheet Sihteeri Urakoitsijan valintaperusteet Neuvottelutaktiikka Neuvottelumuistio Taloyhtiön tiedotusvelvollisuus vuokralaisille Työmaavaihe Viranomaisohjeet ja tilaajavastuulaki Hyvä rakentamistapa Tilaajavastuuvelvoitteet ja muu harmaan talouden torjunta Työmaapäiväkirja Maksuerien maksaminen Työmaakokouksissa raportoitavat asiat Aikataulu ja osallistujat 123 Sisällys 11

6 Raportointi työmaakokouksessa, urakoitsijalta tilaajalle Raportointi työmaakokouksessa, tilaajalta urakoitsijalle Lisä- ja muutostyöt Urakoitsijan lisä- ja muutostyöt Lisätyötilauksista päättäminen Viivästymiset Osakkaiden lisä- ja muutostyöt sekä hyvitykset Vastuu lisä- ja muutostöistä Hyvitykset ja palautukset Hyvitykset Palautukset Kotitalousvähennys Muutostöistä sopiminen Osakkaan tekemä tai teettämä ylimääräinen rakenne Kunnossapitovastuu Vahingonkorvausvastuu Esimerkkejä Vahingot ja vakuutukset Vahingot osana työmaata Riskienhallinta ja ennakointi Urakoitsijan vahingonkorvausvastuu Vakuutukset Kiinteistövakuutuksen käyttötilanteet Toiminta vahinkotapauksessa Tarjouksen hyväksyttäminen vakuutusyhtiöllä Vakuutusmeklarin palvelut Taloyhtiö korjausrakennuttajana

7 13.3 Urakoitsijan konkurssi Urakoitsijan konkurssi työmaan aikana Urakoitsijan konkurssi takuuaikana Urakan vastaanotto Vastaanoton vaiheet Urakoitsijan itselleluovutus Vastaanottotarkastus Vika- ja puutekysely asukkaille ja osakkaille sekä mahdollisten vikojen korjaaminen Asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa Vika- ja puutekyselyiden tulosten käsittely Jos asukas tai osakas ei hyväksy urakoitsijan korjausesitystä Vastaanottokokous Vastaanoton kriteerit Huoneiston valmistumisen kriteerit Osakkaan omat lisätyöt Koko urakan vastaanoton kriteerit Luovutusmateriaali Keskeneräiset työt ja viimeinen maksuerä Virhe- ja puuteluettelon ylläpito vastaanotosta eteenpäin Takuuaika Takuuaika yleisesti Reklamointi takuuaikana Kuinka ilmoittaa takuuajan virheistä? Kenelle takuuajan vika- ja puutekyselyt toimitetaan? Toimintamalli takuuajan vikojen korjaukseen 165 Sisällys 13

8 Teettämisuhasta ja sen käytöstä huomioitavaa Takuutarkastukset Ensimmäisen vuoden takuutarkastus Toisen vuoden takuutarkastus Vastuuaika Erimielisyyksien ratkaisu Rakennushankkeen juridiset erityispiirteet ja lainalaisuudet Sovintomenettely ja muut riidanratkaisukeinot AKHA-sovittelu RIL Sovittelu Muut sovintomenettelyt Välimiesoikeus Projektiosapuolten henkilövaihdokset osana ratkaisua Tilaajan osaamisen lisääminen 179 Mitä tehdä, jos Hankesuunnitteluvaihe kustannusarviota ei ole tehty? asioita on jäänyt avoimeksi? hankesuunnitelman aikataulu ja/tai budjetti ei pidä? suunnittelija ei halua luovuttaa tuotoksiaan taloyhtiölle? suunnittelijan aikataulu pettää? taloyhtiöllä on suunnitelmista poikkeava näkemys? taloyhtiön pyytämiä asioita ei löydy suunnitelmista? Taloyhtiö korjausrakennuttajana

9 joku haluaa tarkistuttaa suunnittelumateriaalin? hankesuunnittelija tekee virheen? hallitus palkkaa epähuomiossa ammattitaidottoman suunnittelijan? Toteutussuunnitteluvaihe on epäselvää, kuka ohjaa suunnittelua ja huolehtii aikataulusta? taloyhtiö tilaa suorituksia myös sivusuunnittelijoilta? suunnittelija tilaa suorituksia myös alisuunnittelijoilta? suunnittelija vaihtaa työpaikkaa kesken projektin? Työmaavaihe urakoitsija ei ole kutsunut aloituskokousta eikä aloittanut työtä? on syytä epäillä, että valvoja ei ole tehtäviensä tasalla? työmaalla huomataan yllätys, joka ei ole voinut olla aikaisemmin huomattavissa? työmaalla ilmenee, että suunnitelmia puuttuu? tilaajan edustaja huomaa työvirheen tai työturvallisuuspuutteen sattumalta? työmaakokouksessa on vain aliurakoitsijan edustus ja siellä sovitaan lisätyöstä? urakoitsija on tehnyt lisätöitä tilaajalta kysymättä? urakoitsija esittää lisätyövaateen puutteellisista suunnitelmista johtuen? ajaudutaan jälkitarkastuskierteeseen? 190 Sisällys 15

10 urakoitsija ei ole kutsunut vastaanottokokousta? Vahinkotapaukset on vaikea erottaa, onko kyseessä vika, vahinko vai rakennuksen ominaisuus? urakoitsija on aiheuttanut vahingon? kun joku muu kuin urakoitsija on aiheuttanut vahingon tai se on vain sattunut? asukkaan irtaimistoa vahingoittuu? asukas joutuu järjestämään itselleen sijaisasunnon vahingon vuoksi? vahinkokorjausten kustannuksia halutaan hakea taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta? vahinkokorjaukset halutaan laskuttaa suoraan vakuutusyhtiöltä? joku loukkaa itsensä työmaalla tai kiinteistön alueella? 200 Lähteet 202 Liitteet 204 Liite 1 Päätökset korjaushankkeessa 204 Liite 2 Putkiremontin tyypillinen kustannusjakauma 208 Liite 3 Urakkamuodot 209 Liite 4 Urakkamuotojen hinnoittelu- ja maksuperusteet 214 Liite 5 Tyypillinen kylpyhuoneremontin hyvityslaskelma 218 Liite 6 Kokemuksia putki- ja julkisivuremonttikilpailuista Taloyhtiö korjausrakennuttajana

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty AOYL 78 Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin

Omataloyhtiö.fi. Pihaideoita tiilellä. Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla. Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Kesä 2014 Omataloyhtiö.fi Pihaideoita tiilellä Helppo energiansäästöremontti termostaattien vaihdolla Taloyhtiöt kerrospukeutuvat Kiviteräskate myös saneerauskohteisiin Torinkulma vaihtoi >> >> >> autotallinovet

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot