Korjaushanke taloyhtiössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaushanke taloyhtiössä"

Transkriptio

1 Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto ry Päivitetty

2 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla (ks. liitteet 3 6) Tässä kalvosarjassa on esitetty pääurakkamuotoisen (kokonaisurakka tai jaettu urakka) korjaushankkeen periaatteellinen läpivienti ammattilaisen toimiessa rakennuttajana (projektinjohtaja). KOKONAISURAKKA JAETTU URAKKA TILAAJA TILAAJA Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija Projektinjohtaja Arkkitehtisuunnittelija PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat PÄÄURAKOITSIJA Tekniset suunnittelijat ALISTUS Aliurakoitsija Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija Sivu-urakoitsija

3 Taloyhtiön korjaushanke Pääurakkamuotoinen korjaushanke Suomessa rakennushankkeet on toteutettu pääsääntöisesti pääurakkamuodoilla (kokonaisurakka tai jaettu urakka). Pääurakkamuodoissa tilaaja (käytännössä projektinjohtaja) vastaa hankkeen johtamisesta ja hankkii suunnittelun sekä rakentamisen erillisillä sopimuksilla. Pääurakkamuodot sisältävät tyypillisesti kolme vaihetta: Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyllä. Tilaaja solmii urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa. Tärkeimmät korjaushankkeessa tarvittavat sopimuslomakkeet löytyvät osoitteesta

4 Taloyhtiön korjaushanke Korjaushankkeissa esiintyneitä ongelmia Taloyhtiöiden korjaushankkeissa esiintyviä ongelmia: Ei yhteistä näkemystä (visio) siitä, minkälaisessa taloyhtiössä halutaan asua kiinteistönpitostrategia puuttuu. Kuntoarvio, kunnossapitosuunnitelma (tekninen PTS) ja/tai korjausohjelma (PTS) on tekemättä. Rakennuttamisesta vastaavaa ei ole valittu. Hankesuunnittelu on tekemättä. Suunnittelijaksi on valittu ammattitaidoton suunnittelija. Urakoitsijaksi on valittu ammattitaidoton urakoitsija. Työmaamestari on epäpätevä/kokematon. Viestintä ei toimi (suunnittelun- ja rakentamisenaikainen) Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu on epärealistinen. Valvojaa/valvojia ei ole valittu.

5 Korjausrakentamishanke Pääurakkamuotoisen hankkeen tärkeimmät tehtävät pääosapuolittain ja tulosteet VAIHE OSAPUOLI ISÄNNÖITSIJÄ HALLITUS PROJEKTINJOHTAJA SUUNNITTELIJA KONSULTTI, VALVOJA VIRANOMAISET TÄRKEIMMÄT TULOSTEET KIINTEISTÖNPITO, Kuntoarvion tilaaminen Kuntoarvion laatiminen Kiinteistönpitostrategia TARVE Asukaskyselyt Asukaskyselyn tekeminen Kuntoarvioraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkimuksia Mahd. rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu PTS:n laatiminen VAHVISTETTU PTS YKSITTÄISEN HANK- Projektinjohtajan valinta Asbesti- ja ongelmajätekart. Vastuunjako hankkeessa KEEN Suunnittelijoiden valinta Suunnittelijoiden valintaesitys Suunnittelijoiden pätevyys Projektisuunnitelma Rahoitussuunnittelu Projektisuunnitelman laadinta Konsulttisopimukset YHTIÖKOKOUS Valmistelu- ja tiedotusvastuu HANKESUUNN.PÄÄTÖS HANKE Valvontavastuu Hanketyöryhmän kokoaminen Lupaedellytykset Hankeohjelma Kuntotutkimuksen tilaaminen Hankeohjelman laadinta Mahd. kuntotutkimusraportti Rahoitussuunnittelu Mahd. kuntotutkim. tekeminen YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Osakkaiden muutostyökartoitus PÄÄTÖS (Suunnittelijoiden valinta) (Suunnittelijoiden valintaesitys) Ennakkolausunnot Mahd. konsulttisopimus - Luonnossuunnittelu Valvonta- ja tiedotusvastuu Valvojien valintaesitys (Suunnittelijoiden pätevyys) Luonnospiirustukset - Toteutussuunnittelu Valvojien valinta Luonnos- ja toteutuspiirustukset Rakennus-toimenpidelupa Toteutuspiirustukset Urakka-asiakirjojen valmistelu Urakka-asiakirjat Urakoitsijoiden valinta Urakoitsijoiden valintaesitys (Rakennus-toimenpidelupa) Urakkasopimukset Urakkasopim. allekirjoitus Urakka-asiakirjojen laatiminen Rakennus-toimenpidelupa (Valvojien valinta) Urakkaneuvottelut Rahoitussuunnitelma YHTIÖKOKOUS Tiedotusvastuu Sopimusten laatiminen RAKENTAMISPÄÄTÖS, Valvonta- ja tiedotusvastuu Täydentävät suunnitelmat Aloitusilmoitus Aloituskokouspöytäkirja VASTAAN- JA Työmaa- ja suunn.kokoukset Vast.työnjohtajan pätevyys Työmaakokousasiakirjat KÄYTTÖNOTTO, Vastaanottotarkastus Katselmukset Loppukatselmusasiakirja TAKUUAIKA Valvonta Loppukatselmus

6 Tarveselvitysvaiheen (normaalia kiinteistönpitoa) päätavoite: Korjausohjelman (PTS) laadinta Taloyhtiöissä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että niiltä puuttuu suunnitelmallisuuteen tähtäävä kiinteistönpitostrategia, mikä johtaa siihen ettei korjauksiin osata tai haluta varautua. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on ajantasainen kuntoarvio ja sen pohjalta järkevästi laadittu Taloyhtiön kuntotodistus tai korjausohjelma, josta asukkaat ja osakkaat pystyvät arvioimaan tulevan korjaustarpeen ja asumiskustannukset. Korjausohjelman laadinnan käynnistää isännöitsijä yhdessä taloyhtiön hallituksen jäsenten kanssa.

7 Korjausohjelman (PTS) laadinnassa käytettyjä menetelmiä: rakennuksen asiakirjoihin tutustuminen, asukas- ja käyttäjäkyselyt, kuntoarviot, mahdolliset kuntotutkimukset, haastattelut ja muut selvitykset, kuten energiaselvitys sekä ongelmajäte- ja asbestikartoitus. Kuntoarvion yhteydessä tai sitä ennen kannattaa teettää asukaskysely, joka voi antaa hyödyllistä lähtötietoa kuntoarvion laatijoille ja suunnittelijoille. Asukaskyselyn voi teettää isännöitsijä, taloyhtiön hallitus tai erikseen sovittaessa kuntotutkija. Asukaskyselyssä voi olla kysymyksiä esim. lämpötila-, veto-, ääni- ja hajuongelmista sekä rakenteiden ja LVIS-järjestelmien asumishaitoista, yleisistä tiloista ja korjaustarpeista. Kuntoarvio-ohjeissa on julkaistu malleja asukaskyselylomakkeista (esim. KH ).

8 Kuntoarvion, korjausohjelman ym. tekemisestä kannattaa pyytää tarjouksia kokeneilta alan konsulteilta. Lisätietoa tarjouspyynnöstä löytyy esimerkki KH-kortista (KH ) Asuinkiinteistön kuntoarvio, Tilaajan ohje. Kuntotutkimusten avulla (julkisivut, parvekkeet, putkistot) saadaan lisätietoa korjauksen laajuudesta, riskeistä ja kustannuksista. Laaditut raportit toimitetaan tilaajalle kommentoitavaksi ja tutustuttavaksi. On suositeltavaa, että konsultti esittelee tuotokset yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa vahvistetaan vuosittain taloyhtiölle järkevästi laadittu korjausohjelma (PTS). Yhtiökokouksessa päätetään ennakkosäästämisen aloittamisesta. Yhtiökokouksessa hallitus saa valtuudet korjausohjelman (PTS) mukaisen hankkeen valmisteluun.

9 Hankkeen valmisteluvaiheen päätavoitteet: Projektinjohtajan valinta ja alustavan projektisuunnitelman teko. Valmisteluvaiheessa voidaan valita myös hankesuunnittelija ja hanketukiryhmä. Korjaushankkeeseen valmistautuminen tarkoittaa rakennuttamisesta vastaavan valintaa ja hankkeen projektisuunnitelman laatimista. Korjaushankkeella tulee olla päättävä ja toimeenpaneva vastuutaho. Päättäjänä toimii taloyhtiön yhtiökokous ja toimeenpanijana projektinjohtaja tai muu yhtiökokouksen valtuuttama taho (taloyhtiön hallitus). Päätöksentekoa varten laaditaan korjaushankkeen alustava projektisuunnitelma, jossa esitetään esimerkiksi projektin tausta ja tavoitteet, toteutusaikataulu ja -tapa, hinta-arvio ja rahoitussuunnitelma. Jos projektisuunnitelmassa halutaan korostaa myös rakennuttajan laadunvarmistusta, niin suunnitelmasta käytetään toisinaan nimitystä laatusuunnitelma.

10 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että hänellä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään tarvitse olla maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia edellytyksiä. Huolehtimisvelvollisuuden (MRL 119 ) voi täyttää hankkimalla käyttöön riittävä asiantuntemus esimerkiksi työ- ja konsulttisopimuksin. Tilaajan/rakennuttajan muita velvollisuuksia on esitetty liitteessä 1.

11 Projektinjohtaja rakennuttamisesta vastaava Taloyhtiön hallitus valitsee hankkeelle pätevän projektinjohtajan yleensä isännöitsijän esityksestä. Päteviä projektinjohtajia löytyy esimerkiksi alan tunnustetuista insinööritoimistoista tai korjausrakentamiseen erikoistuneista isännöitsijätoimistoista. Rakennuttamistyö teetetään hankkeen koosta riippuen kokonaan tai osittain käyttäen ulkopuolisia rakennuttajapalveluita. Korjaushankkeen aikana taloyhtiö toimii tilaajana ja isännöitsijä yleensä tilaajan edustajana. Projektinjohtaja vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle, joka tekee lopulliset päätökset. Korjaushankkeen ajaksi voidaan koota erillinen hanketukiryhmä (korjaustoimikunta), joka tekee selvitystyötä hallituksen alaisena. Projektinjohtaja tekee ehdotuksen korjaushankkeen aikaisesta viestinnästä (kuka mitä kenelle milloin). Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintä.

12 PROJEKTINJOHTAJAN TEHTÄVÄT TILAAJAN TEHTÄVÄT PROJEKTIN HANKE SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA TARVE (PTS:n laadinta) PÄÄTÖS PROJEKTINJOHTAJAN VALINTA PÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN ORGANISOINTI N SOPIMUKSET PROJEKTIN OHJAUS N OHJAUS RATKAISUJEN VALINTA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ URAKOITSIJAN VALINTA URAKKASOPIMUS HYVÄKSYMINEN RAKENTAMISPÄÄTÖS RAKENNUTTAMISEN SEURANTA OHJAUS MAKSUT MUUTOKSET HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖS KÄYTTÖÖNOTTO TAKUUTARKASTUS Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalous. Raportti 157

13 Taloudelliset tehtävät, joihin kuuluu rahoituksen hankinta, rahoitusvaihtoehtojen vertailu elinkaarilaskelmineen ja hankkeen kustannusseuranta alistetaan yleensä isännöitsijälle, joskus osa hallituksen jäsenille. Projektinjohtaja tekee suunnittelijaesitykset (hallitus hyväksyy). Tavanomaisesti vain hankesuunnittelija valitaan ennen hankesuunnitteluvaihetta ja varsinaiset suunnittelijat vasta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Toisinaan hankkeen valmisteluvaiheessa kiinnitetään kaikki tarvittavat suunnittelijat. Hallitus hyväksyy projektinjohtajan laatiman alustavan projektisuunnitelman. Yhtiökokous päättää hankesuunnittelun aloittamisesta. Suunnittelusopimusten laadinta

14 Hankesuunnitteluvaiheen päätavoite: Hankeohjelman laadinta Hankesuunnittelussa määritetään korjaustöiden sisältö ja laajuus sekä hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelu voidaan jakaa hankeselvityksen tekoon ja päätösten kirjaamiseen hankeohjelmaksi. Hankeselvityksessä tutkitaan valittujen rakenteiden, rakennusosien ja tilojen kunto sekä vertaillaan korjausvaihtoehtoja. Hankeselvitysvaiheen menetelmiä ovat mm. kiinteistötietojen dokumentointi, mahdolliset kuntotutkimukset, rakennushistorian tutkimukset (esim. vuoto- ja vauriohistoria) ja vaihtoehtoisten toimien vertailu elinkaarilaskelmin. Kuntotutkimusten (voidaan tehdä jo aikaisemminkin jos tarvitaan) perusteella on pystyttävä päättämään korjausten perusteellisuus ja laajuus sekä esittämään korjaushankkeen hinta-arvio, joka tarkentuu myöhemmin urakkatarjousten perusteella.

15 Ison korjaushankkeen toteutus on pitkä prosessi, jonka läpivientiin on varattava riittävästi aikaa. Esimerkiksi 70-luvun puolivälissä rakennetun kerrostalon, jossa on 50 asuntoa, putkisto- tai julkisivukorjaukseen kuluu aikaa yleensä 2 3 vuotta. 2 4 kk 3 6 kk 3 6 kk 5 9 kk 8 12 kk Korjaushankkeen urakkamuoto määräytyy sen perusteella, siirtääkö tilaaja hankkeen tehtävien suoritusvastuun urakoitsijalle välittömästi hankesuunnittelun (HS), luonnossuunnittelun (LS) tai toteutussuunnittelun (TS) jälkeen, vai pitääkö tilaaja myös rakennustyön koordinoinnin ja hankintojen organisoinnin (PJ) omissa käsissään. Korjaushankkeen hankesuunnittelu on yleensä tilaajan vastuulla urakkamuodosta riippumatta.

16 URAKKAMUODON VALINTA: suoritusvelvollisuus HANKE (HS) LUONNOS (LS) TOTEUTUS (TS) PROJEKTINJOHTO (PJ) (RA) U R A K O I T S I J A HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA HS LS TS PJ RA T I L A A J A SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT TARJOUSTEN ARVIOINTI ONKO SIVU-URAKOITA? VASTUU PROJ. JOHDOSTA HINTA/EDULL. LAATU EI KYLLÄ URAKOIT. TILAAJA KONSULTTI KVR- URAKKA ST- URAKKA KOKONAIS- URAKKA JAETTU- URAKKA PJ- URAKOINTI PJ- KONSULT. Lähde: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

17 URAKKAMUODON VALINTA: maksuperuste MAKSUPERUSTE Suoriteperuste Kustannusperuste Kokonaishinta Yksikköhinta Tavoitehinta Laskutyö URAKOITSIJA TILAAJA Määräriski Hintariski Hintariski Määräriski Hintariski Määräriski Määräriski Hintariski Muokattu lähteestä: Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy.

18 Hankesuunnittelun päätökset kootaan hankeohjelmaksi, jossa esitetään yleensä valittu korjaustaso ja sen laajuus, toiminnallisuusvaatimukset (esim. talotekniikka), kustannusarvio, toteutusaikataulu ja tapa ja rahoitussuunnitelma. Kartoitetaan osakkaiden lisä- ja muutostyötilaukset ja laaditaan vaihtoehtoratkaisujen valinta-aikataulu! Tehdään alustava esitys huoneistokohtaisista hyvitysperusteista. Laaditaan suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma (kuka mitä kenelle milloin) Selvitetään korjaushankkeen lupaedellytykset viranomaisilta. Hankeohjelma on tärkeä asiakirja koska siitä suunnittelijat saavat tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun. Projektinjohtaja valmistelee seuraavaan yhtiökokoukseen hankeohjelman mukaisen korjaushanke-esityksen. Yhtiökokous päättää toteutussuunnittelun aloittamisesta.

19 Suunnitteluvaiheen päätavoite: Toteutuspiirustusten laadinta ja tarvittavien lupien hankinta Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja valitaan suunnittelijat, ellei niitä ole valittu jo aikaisemmin. Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun organisointi sekä suunnittelijoiden tehtävien ja vastuiden määritteleminen Suunnittelijoiden valintamenettely, jossa kannattaa arvostaa asiantuntemusta Suunnittelijoiden valintaesitys (ellei ole valittu jo aikaisemmin) Suunnittelijoiden valinta (hallitus valitsee) Suunnittelusopimusten laatiminen

20 Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelun ohjausvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Suunnittelun käynnistäminen Suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Osakkaiden lisä- ja muutostöiden huomioon ottaminen teknisissä asiakirjoissa (tilauslomake) Rakennuslupaan ja viranomaislupiin liittyvien toimien valvonta Suunnittelun valvonta (tilaajan oma valvonta / ammattivalvojat) Korjaustyönaikaisen asumisen huomioon ottaminen koko suunnitteluprosessissa Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Suunnitelmien hyväksyttäminen osakkailla/asukkailla

21 Suunnittelijat tekevät luonnokset laaditun hankeohjelman ja annettujen ohjeiden perusteella. Jos hankesuunnittelua ei ole tehty, niin suunnittelijat joutuvat tekemään enemmän työtä lähtötilanteen ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Helposti käy myös niin, että suunnittelu ohjautuu suunnittelijan ei asukkaiden/osakkaiden näkemyksen mukaan Luonnoksista pyydetään ennakkolausunnot rakennusvalvontaviranomaisilta. Luonnosten pohjalta laaditaan suunnitelmat ja viranomaisille tarkoitetut lupa-asiakirjat. Pääsuunnittelija hakee luvan (rakennus- tai toimenpidelupa). Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa, että eri suunnittelijoiden laatimat asiakirjat ovat ristiriidattomia. Pääsuunnittelija ei vastaa yksittäisen erikoissuunnittelijan tekemien suunnitelmien sisällöstä.

22 Rakentamisen valmisteluvaiheen päätavoite: Urakkasopimus ja valvojan/valvojien valinta sekä muut valmistelut Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytyn urakkamuodon sekä hankintatavan mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat ja valitaan urakoitsijat. Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi: Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen 1) Tarjouspyyntökirje 2) Urakkaohjelma (laadintaohje ja malli RT ) 3) Urakkarajaliite, joka liitetään kaikkien sopimusten liitteeksi, sisältää myös työturvallisuusasiakirjan (RT ) 4) Yksikköhintaluettelo (lisä- ja muutostöiden varalle) 5) Tarjouslomake 6) Tekniset asiakirjat (piirustukset ym.) Suunnittelijoiden laatiman urakkarajaliitteen koordinointi

23 Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen Urakoitsijoiden kartoittaminen ja valinta urakkakilpailuun Purkutöiden, suojausten ja käytönaikaisen asumisen huomioon ottaminen tarjouspyyntöasiakirjoissa kunkin suunnittelualan tehtävissä. Tekniset asiakirjat, urakkaohjelma, työselitykset Tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen urakoitsijoille Laskenta-aikaisten lisäselvitysten antaminen Urakkatarjousten avauskokouksen järjestäminen ja tarjousvertailujen laatiminen (hallituksen kokous) Urakkaneuvotteluiden käyminen ja dokumentointi ottamalla huomioon osakkaiden lisä- ja muutostyöt Urakoitsijan valinta- ja rakentamispäätösesityksen tekeminen Urakoitsijoiden valintaesitys (hallitus hyväksyy) Maksuerätaulukoiden, vakuuksien ja vakuutusten tarkastaminen Urakkasopimusten laatiminen Rakennuttajan hankintojen valmistelu

24 Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen korjaushankkeeseen luoda toimiva valvontaorganisaatio. Valvojien valinta tehdään yleensä suunnitteluvaiheessa, tai viimeistään rakentamisen valmisteluvaiheessa. Korjaushankkeen valvonta on suositeltavaa teettää ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Valvojan valintaesitys/kutsuminen (hallitus hyväksyy) Joskus tarvitaan useampi valvoja: R, LVI ja S Valvojan valtuuksista päättäminen (hallitus päättää) Valvojan valtuudet urakoitsijan suuntaan määritetään urakkaasiakirjoissa Valvojan valtuuksiin ei kuulu ilman erillistä valtuutusta määrätä tai sopia muutoksia urakkaan Valvojan sopimuksen laatiminen Valvontasuunnitelman laatiminen (malli liitteessä 7).

25 Viestintäsuunnitelman tarkistus rakentamisvaiheen osalta Suunnittelun- ja rakentamisenaikainen viestintäsuunnitelma laaditaan jo hankesuunnitteluvaiheessa Kulkuluvat ja kulkulupaluettelo Huonekorttien laatiminen selkeyttää/helpottaa huoneistokohtaisia korjauksia Mitä korjataan, mitä materiaaleja ja värejä käytetään. Työmaan yleisistä toimintatavoista sopiminen Projektinjohtaja, työmaamestari, valvojat, työntekijät ym. Mahdollisen aluesuunnitelman laatiminen Projektinjohtaja valmistelee yhtiökokoukselle korjaushankkeen toteutusesityksen, josta muistio yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokous päättää rakentamisen aloittamisesta.

26 Rakentamisvaiheen päätavoite: Tilaaja saa sopimuksenmukaisesti korjatun rakennuksen. Rakentamisen ohjausvaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Rakennusvalvonnan aloituskokouksen järjestäminen ja dokumentointi (MRA 74 ja MRL 121 Aloituskokous) Työmaa- ja suunnittelukokousten järjestäminen ja dokumentointi Työmaakokoukset ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jolla on erittäin suuri merkitys arvioitaessa eri osapuolten toimintaa erimielisyystilanteissa. Työmaavalvonta erikseen sovittavan tehtäväluettelon perusteella Urakoitsijoiden esittämien valintojen tarkastaminen ja hyväksyminen Maksuerälaskujen tarkastaminen! Lisä- ja muutostöiden teettäminen ja hyväksyttäminen Rakennuttajan hankintojen ohjaus ja valvonta

27 Vastaan- ja käyttöönottovaiheen päätavoite: Tarkistetaan, että korjaustyö on tehty suunnitelmien mukaan ja että korjatut laitteistot ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Samalla huolehditaan, että tilaaja saa suunnitelmien mukaan korjatun rakennuksen, jota asukkaat ja osakkaat osaavat käyttää ja hoitaa. Vastaan- ja käyttöönottovaiheen tehtäviä ovat muun muassa: Laitejärjestelmien ja rakenteiden tarkastukset Urakoitsijan itselle luovutusmenettely (osoittautunut hyväksi) Vastaanotto- ja jälkitarkastusten järjestäminen ja dokumentointi Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jonka sisällöstä on yksityiskohtainen luettelo YSE 1998:ssa. Pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa se, mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Luovutusasiakirjojen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittamisen valvonta huoltokirjan laadintavelvoite! Asukasilta tai keskustelutilaisuus korjaushankkeesta

28 Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi takuuaikana ja ovat sellaisia, että ne voidaan katsoa urakoitsijan vastattaviksi virheiksi ja puutteiksi. Takuuaika kestää kaksi vuotta. Takuuajan päättyessä on rakennuskohteessa suoritettava takuutarkastus, jossa todetaan ne viat ja puutteet, jotka takuuaikana ovat tulleet ilmi ja sovitaan vielä korjaamatta olevien vikojen korjausaikataulusta. Takuukorjausten valvonta ja tarkastaminen (hallitus/isännöitsijä). Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen vastaanotosta niistä virheistä ja puutteista, jotka havaitaan ja jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

29 Tietolähteitä Kankainen, J. & Junnonen, J-M Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Junnonen, J-M Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Kuoppamäki, A Urakan työmaavalvonta. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 177. Peltonen, T. & Kiiras, J Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa. TKK, Rakentamistalouden laboratorio. Raportti 157. Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy. Tauriainen, M Suunnittelupalveluiden hankintaopas. Rakennustieto Oy. KH Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku KH X Kiinteistöliiketoiminnan sanasto RT Talonrakennushankkeen kulku RT RAP 95 Rakennuttamisen tehtäväluettelo RT ARK 95 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo RT RAK 95 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT TATE 95 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo + lisä/muutoslehti 3 sivua RT RT Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa RT Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 RT Konsulttisopimuksen laadinta RT Rakennusselostusohje 2000 RT Rakennustapaselostus, malli RT Rakennusselostusohje, Talo 2000 RT Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö RT Urakkamuodot ja asiakirjat, 2002 RT Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen RT Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö RT Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen, asiakirjamalli RT Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, asiakirjamalli RT Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo, 2001 RT Talotekniikan töiden valvonnan tehtäväluettelo (Rakennustietosäätiö RTS:n ylläpitämä tietopankki, josta löytyvät yleisimmät sopimuslomakkeet) (RT:n tietopankki, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008)

30 Tilaajan/rakennuttajan velvollisuuksia LIITE 1 Lait ja asetukset Huolehtimisvelvollisuus (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 119 ) Tilaajavastuulaki, tai (RT:n palvelu, joka lanseerataan alkuvuodesta 2008) Hankintalaki, (Hissit ARAn ja kunnan avustus 50 %) Muut maankäyttö- ja rakennuslaissa täsmennetyt vaatimukset, kuten suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) Tiedonantovelvollisuus Sopimusosapuolten on voitava luottaa toisen osapuolen antamiin tietoihin (urakoitsijoilla vastaavasti selonottovelvollisuus) Myötävaikutusvelvollisuus Lupien hankkiminen, suunnitelmien tarkistus, katselmukset jne. Maksuvelvollisuus (päävelvollisuus) Valvoja tarkistaa laskun sopimuksenmukaisuuden ja tehdyn työn, mutta laskun hyväksyy tilaaja tai tämän valtuuttama edustaja Muut YSEssä täsmennetyt velvollisuudet, kuten valvonta-, laadunvarmistus-, työmaanjohto- ja vakuudenantovelvollisuus

31 Sanasto peruskäsitteet (KH X ) LIITE 2 Kiinteistön ylläpito on toimintaa, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat mm. kiinteistönhoito ja kunnossapito. Ylläpitoon liittyvistä palveluista käytetään yleisesti nimitystä kiinteistöpalvelut, jotka voidaan jakaa kiinteistönhoitopalveluihin ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistöliiketoimintaan kuuluva kiinteistön ylläpito perustuu valittuun kiinteistön elinkaaristrategiaan. Energiakatselmus on energiankulutukseen ja -säästömahdollisuuksiin keskittyvä selvitys. Energiakatselmus voi sisältää myös selvityksen veden- ja sähkönkulutuksen ja niiden säästömahdollisuuksien osalta. Energiakatselmus tehdään usein kuntotutkimuksen yhteydessä. Kuntoarviointi on kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä. Kuntoarvioinnissa käytetään enimmäkseen aistinvaraisia ja kokemusperäisiä, ainetta rikkomattomia, menetelmiä. Arvioinnin perusteella laadittavaa kuntoarviota voidaan usein käyttää kunnossapitosuunnitelman tai korjausohjelman lähtötietoina, joskus myös suoraan kunnossapitosuunnitelmana. Kuntoarvion laadintaan tarvitaan tavanomaisesti kolme konsulttia (R, LVI ja S). Kunnossapitosuunnitelma mieluimmin kuin tekninen PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma). Kunnossapitosuunnitelma on tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kunnossapitoa varten. Kunnossapitosuunnitelma laaditaan kuntoarvioinnin perusteella ja sitä käytetään usein korjausohjelman laadinnan lähtötietona. Kuntotutkimus on rakennuksen, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien laitejärjestelmien yksityiskohtainen tutkintaa elinkaaren vaiheen tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Kuntotutkimuksessa voidaan käyttää ainetta rikkovia menetelmiä, esimerkiksi kaakeleiden poistamista kosteusvaurion toteamiseksi. Kuntotutkimuksia ovat mm. sisäilmaston kuntotutkimus, vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus ja kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tuloksia käytetään lähtötietoina korjaussuunnittelussa mm. korjausten sisällön ja laajuuden määrittämiseksi. Korjausohjelma mieluimmin kuin PTS. Korjausohjelma on kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jossa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyttäjien ja omistajien tarpeet. Korjausohjelma muodostaa yleensä perustan kunnossapitoon liittyvälle budjetoinnille, mikä merkitsee organisaation sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Korjausohjelmassa tulisi eritellä tarvittavat korjaus- ym. toimenpiteet ajoituksineen. Suunnittelun erityisnäkökulmana voi olla esimerkiksi kiinteistön kunnon, arvon tai ominaisuuksien säilyminen. Korjausohjelma tulisi tarkistaa määrävälein. Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. Huoltokirja on kiinteistön ylläpidon työkalu ja se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava kaikista rakennusluvan alaisista uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeista. Asuintaloille on valmiit huoltokirjamallit. Korjausrakentaminen mieluummin kuin rakennussaneeraus. Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista voidaan tehdä erillisenä projektina tai vuosikorjaustyyppisesti ilman erillistä hanketta. Korjausrakentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoitukseensa (perusparantaminen), kulttuuriarvojen säilyttäminen tai palauttaminen (entistäminen) tai kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen). Usein samalla hankkeella on monia tavoitteita.

32 Urakkamuotojen määritelmiä LIITE 3 SR-urakkamuodoissa (Suunnittele ja Rakenna urakkamuoto) tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen yhdellä sopimuksella. SR-muodot jaetaan rakennuttajan tavoitteen perusteella laatu-, edullisuus- ja hintakilpailuun. Pääurakkamuodoissa tilaaja hankkii suunnittelun ja toteutuksen erillisillä sopimuksilla. Tilaaja valitsee tarvittaessa arkkitehdin ja tarvittavat tekniset suunnittelijat laatimaan hankkeen suunnitelmat. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään rakennustöistä urakkakilpailu. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voidaan valita neuvottelumenettelyn kautta. Lopuksi tilaaja solmii urakkasopimukset urakoitsijoiden kanssa. Osaurakkamuodoissa rakennustyö jaetaan urakka- ja hankintakokonaisuuksiin. Pääurakoitsijan rooli on korvattu hankekohtaisella projektinjohto-organisaatiolla, joka teettää rakennustyöt osaurakoina ja toimituksina. Projektinjohto-organisaatioon voi kuulua sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan tai konsultin henkilöstöä. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin.

33 Korjaushankkeen toteutusmuotoja LIITE 4 SR -URAKKAMUODOT PÄÄURAKKAMUODOT OSAURAKKAMUODOT Rakennuttamisen vastaavan valinta Hankesuunnittelu Rakennuttamisen organisointi SR -URAKKAPÄÄTÖS SR -urakan tarjouspyyntömenettely Suunnittelijoiden valinta Luonnossuunnittelun ohjaus OSAURAKKAPÄÄTÖS SR -ryhmän valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Toteutussuunnittelun ohjaus Urakoitsijoiden valinta PJ -urakoitsijoiden valinta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Rakentamisen ohjaus ja valvonta Työnaikainen osaurakkamenettely Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Vastaan- ja käyttöönotto Takuuaika Takuuaika Takuuaika

34 Urakkamuodon valinta LIITE 5 Suoritusvelvollisuus, maksuperuste ja tarjousten hankinta A) URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS (KASVAA ALASPÄIN) PJ-RAKENNUTTAMINEN PJ-URAKKA JAETTU URAKKA KOKONAISURAKKA TEKN. RATKAISUJEN URAKKA SR -URAKKA NEUVOTTELU LASKUTYÖ TAVOITEHINTA YKSIKKÖHINTA KOKONAISHINTA B) MAKSUPERUSTE KILPAILU C) TARJOUSTEN HANKINTA

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille Korjaushanke taloyhtiössä Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille

Korjaushanke taloyhtiössä. Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille Korjaushanke taloyhtiössä Isännöitsijöille ja taloyhtiön osakkaille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja. KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos

Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja. KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos Taitava tilaaja pätevä palveluntuottaja KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Taloyhtiöiden tietopaketti

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Hankesuunnittelun merkitys ja sisältö

Näytesivut. 3.1 Hankesuunnittelun merkitys ja sisältö RAKENTAMISEN 3 HANKE Hankesuunnittelu kohdistuu siihen kiinteistön rakennusosaan tai tekniseen ominaisuuteen, joka korjausohjelman perusteella on seuraavaksi saatettava kuntoon. Hankesuunnittelun avulla

Lisätiedot

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana

Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ESKO LINDBLAD SISÄILMAKESKUS / KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan

Lisätiedot

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM

TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM TALOYHTIÖIDEN HALLITUSFOORMUM Remonttien rahoittaminen ja taloudellinen hankesuunnittelu Markku Kulomäki, toimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy KORJATTAVAA TALOILLA RIITTÄÄ! SKH Isännöinnin taloyhtiöillä yli

Lisätiedot

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 Sisällys Alkusanat 5 Johdanto: miksi tämä kirja on kirjoitettu 17 1 Taloyhtiön korjausohjelma 19 1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 1.1.1 Laki kannustaa suunnitelmallisuuteen 19 1.1.2 Korjausohjelma

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN Korjausrakentamispalvelut/MVi 29.08.2007 1(5) NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN NCC tarjoaa taloyhtiön korjauksiin vaiheittaista kokonaisratkaisua, joka kattaa taloyhtiön korjaustarpeen

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke

Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa

sisällys lukijalle 1 kiinteistöjen MeRkiT ys ja yleiset kehit TäMisTaRPeeT 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa sisällys Lukijalle 5 1 KIINTEISTÖJEN MERKITYS JA YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 1.1 Kiinteistöomaisuuden arvo 14 1.2 Rakennuskannan jakauma Suomessa 15 1.3 Kiinteistöomaisuuden merkitys ja tavoitteet 16

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Julkisivukorjausten toteutusmallit. Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010

Julkisivukorjausten toteutusmallit. Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010 Julkisivukorjausten toteutusmallit Kimu työpaja Veijo Nykänen, VTT 25.5.2010 2 Toteutusmallien valintaan liittyviä kysymyksiä Korjaushankkeen sisältö ja laajuus? Tilaajan suunnitteluttama valmis ratkaisu

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.

Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit. Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus

Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Korjaushankkeen suunnittelun ohjaus Määrittele Tarkasta Kommunikoi Seuraa Oulu 25.2.2016 Ari-Matti Jänkälä www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Prodeco Oy on projektinjohdon, rakennuttamisen, korjausrakentamisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen

17.2.2003. Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen 17.2.2003 Tampereen seutukunnan yritystilaorganisaatio Tekninen osa: Rakennuttaminen Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Lähtökohdat... 2 1.2 Tavoite... 3 2 JULKISYHTEISÖ RAKENNUSHANKKEEN TILAAJANA... 4 3 RAKENNUSHANKE...

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA. Oulu 25.10.2012 Tommi Riippa

TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA. Oulu 25.10.2012 Tommi Riippa TUTKI, ÄLÄ HUTKI - TIEDÄ LÄHTÖTILANNE JA SUUNNITTELE HUOLELLA Oulu 25.10.2012 Tommi Riippa 1 Lähtökohtia peruskorjaukseen voivat olla mm. Talotekniikan ja muiden rakenteiden huono kunto mm. vesijohdot,

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa

Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Hallituksen rooli, tehtävät ja vastuu korjaushankkeessa Paavo Marttila Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötoimikunnan puheenjohtaja Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämispäivä18.9.2010 Helsingin

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI)

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) TkT Jari Virta Kiinteistöliitto Kiinteistönpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen Rakentaminen Kiinteistön ylläpito toiminta,

Lisätiedot

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES

CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES CASE ASUNTO MERITULLINKATU 22 HANKEINFO KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN TEKES Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy Projektinjohtaja Juuso Hämäläinen KOHTEEN TIETOJA YHDESSÄ PAREMPIIN TULOKSIIN KEHITETYLLÄ

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012

Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa. KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Elinkaariajattelu korjausrakentamisessa KORJAUSRAKENTAMISEN TUPA-ILTA Risto Kivi Hyvinkää 18.01.2012 Kiinteistöjen tekninen käyttöikä ja elinkaari Tekninen käyttöikä on aika, jonka rakennus tai rakennuksen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Julkisivukorjaus taloyhtiössä

Julkisivukorjaus taloyhtiössä Julkisivukorjaus taloyhtiössä Rakennuskanta Ylläpito- ja korjaustarpeet Ylläpidon merkitys Kuntotutkimus Korjauksen vaiheet Yleisimmät korjausvaihtoehdot Päätelmät Jari Virta, Kiinteistöliitto Rivi- ja

Lisätiedot

Julkisivukorjaus taloyhtiössä

Julkisivukorjaus taloyhtiössä Julkisivukorjaus taloyhtiössä Kuva: Jari Virta, Pori 2006 Rakennuskanta Ylläpito- ja korjaustarpeet Ylläpidon merkitys Kuntotutkimus Korjauksen vaiheet Yleisimmät korjausvaihtoehdot Päätelmät Jari Virta,

Lisätiedot

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012

Korjaushankkeen läpivienti. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Korjaushankkeen läpivienti Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 9.5.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon

Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallituksen rooli ja onnistunut korjaushanke - valmistelusta vastaanottoon Hallitusforum 24.9.2011 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTIKAPULA PUTOAA HERKÄSTI MONESSA VAIHDOSSA Asukkaat Urakoitsija AsOy:n hallitus Rakennuttajakonsultti

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2014-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön

Lisätiedot

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET

VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET VALVOJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA VALTUUDET Valvojakurssi Hannu Äystö Valvoja yleistä 2 Valvoja koulutus aloitettiin Lepaalla 1993 Vuosien saatossa on valvojakurssin on käynyt satoja henkilöitä Valvojan pätevyyden

Lisätiedot

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 252-1-2009 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Asuinkerrostalojen linjasaneeraus - hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa Osa 1: Perusteet ja ohjeet 2 RIL 252-1-2009

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon 7/10 Noudatamme isännöintipalveluita tuottaessamme seuraavaa isännöintitehtäväluetteloa. Luettelo vastaa Suomen Kiinteistöliiton suositusta ja noudatamme Kiinteistöliiton selitysosassa mainittuja laadullisia

Lisätiedot

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄLUETTELO 1(5) 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja asukaskokoukset - Kokouksen valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA Anu Kärkkäinen vastaava lakimies Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN kuntoarvio - hallitus PTS - yhtiökokous hyväksyy asiantuntija-apu

Lisätiedot

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Taloyhtiön johdon ymmärrys rakennuttamisesta on onnistuneen korjaushankkeen edellytys. Jotta voi ymmärtää mm. suunnittelu-, urakka- ja valvontasopimusten laadintaa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot