Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT"

Transkriptio

1 Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1

2 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuun henkilöpiiriin se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. 2

3 Yleishyödyllisyys ja verotus n Yleishyödyllinen yhteisö on tärkeä käsite verotuksen kannalta verovelvollisia vain elinkeinotulosta verovelvollisia kunnalle ja seurakunnalle muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai sen osan tulosta hakemuksesta voidaan vapauttaa määräajaksi tai kokonaan tulon perusteella kannettavista veroista, ellei tästä koidu olennaista haittaa vastaavaa toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille 3

4 Yleishyödyllisyys ja verotus Arvonlisäveroa maksetaan vain siitä toiminnasta, jota tuloverolain mukaan pidetään yhteisön elinkeinotulona. Jos tuloa ei pidetä tuloverolain mukaisena elinkeinotulona, yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Hakeutumisen edellytyksenä on, että toiminta täyttää arvonlisäverolain mukaiset liiketoiminnan kriteerit. Aatteellinen yhteisö on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen suorittamistaan palkoista ja palkkioista samoin kuin muutkin työnantajat. Työstä aiheutuneet verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset saadaan vähentää palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista. 4

5 Yleishyödyllisyys ja verotus Verohallituksen Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille korvaa ohjeen

6 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen n Toimiminen yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi ei yleishyödyllinen; jäsenyritysten taloudellisen intressien edistäminen laajemmin kotimaista talouselämää palveleva toiminta voi olla yleishyödyllistä laajamittainen elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen 6

7 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n laajamittaisten sosiaalialan palveluiden tarjoamisen vaikutus yleishyödyllisyysarviointiin ei lähtökohtaisesti johda yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen elinkeinotoiminta verotetaan normaalisti, verotuksen ulkopuolelle jäävät jäsenmaksut, avustukset ja tuet jos ne eivät kohdistu elinkeinotoimintaan rajanvedossa merkitystä mm. seuraavilla seikoilla: n toiminnan tavoite, rahoitus, toimijat, taloudellinen tulos n edunvalvonta, tiedottaminen, kouluttaminen, ja vapaaehtoistyö tukevat yleishyödyllisyyttä 7

8 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n laajamittaisen sijoitustoiminnan vaikutus yleishyödyllisyysarviointiin ei lähtökohtaisesti johda yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen voi johtaa menettämiseen jos yleishyödyllinen toiminta jää taka-alalle n erityisesti spekulatiivinen sijoitustoiminta, lainarahoitus, suuri riski ja sijoitustuottojen rahastointi voi johtaa statuksen menettämiseen n yleishyödyllinen yhteisö ei saa suhteettoman suuressa määrin rahastoida tulojaan, vaan niitä on vuosittain käytettävä yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen (KHO 2000 T 404) 8

9 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan henkilöpiiriin yleishyödyllinen toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuun henkilöpiiriin pieni jäsenmäärä ei kuitenkaan ole este yleishyödyllisyydelle n toiminta ulospäin suuntautuvaa n yhteisö on avoin kaikille tai ainakin suurelle joukolle n jäsenyyttä ei pyritä aktiivisin toimin rajoittamaan 9

10 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Taloudellisen edun tuottaminen Yleishyödylliset yhteisöt eivät tavoittele tuloja taloudellisen edun vuoksi vaan voidakseen rahoittaa yleishyödyllistä toimintaansa. Varojen keruu, jota ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana TVL 23.3 Intressipiirille suoritettavat korvaukset, kustannussäästöt yms. n tavanomaisuus, kohtuullisuus n ei saa olla toiminnan tarkoitus 10

11 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaiset tulot ovat sille verovapaata tuloa jäsenmaksut osingot, korot vuokratulot osakehuoneistosta, tietyissä tapauksissa rakennuksen edelleenvuokraamisesta saatu tulo lahjoitukset luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoiminnan omaisuudesta 11

12 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Yleishyödyllisen yhteisön saama elinkeinotulo on veronalaista. n Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta maksetaan veroa kunnalle ja srk:lle (6,1828 %) 12

13 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittaville yleishyödyllisille yhteisöille voidaan hakemuksesta myöntää määräaikainen veronhuojennus (lähinnä poliittiset puolueet) n Yleishyödyllinen yhteisö on vapaa perintöja lahjaverosta. 13

14 Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille n Talkootyö kolmannelle osapuolelle ns. jokamiehen työtä (helppoa) ei työnantajan johdon ja valvonnan alaisena korvaus käytetään yleishyödylliseen toimintaan luonteeltaan tilapäistä Verohallituksen ohje: Talkootyön verotus

15 Kirjanpitovelvollisuus n Yhdistykset ja säätiöt ovat kirjanpitolain mukaan aina kirjanpitovelvollisia KILA 15/1974: yhdistyslaissa tarkoitettu rekisteröimätön aatteellinen yhdistys on kirjanpitovelvollinen KILA 165/ 1976: rekisteröimättömien alaosastojen toiminta tulee sisällyttää tilinpäätökseen bruttoperiaatteella; vastaavat, vastattavat, tuotot ja kulut (piiriyhdistysten toiminta osa hakijan toimintaa) KILA 1578/1999: rekisteröimättömien kerhojen liiketapahtumat merkitään hakijan kirjanpitoon 15

16 Kirjanpitovelvollisuus n Pääsääntöisesti kaikki kirjanpitolain ja asetuksen vaatimukset koskevat myös aatteellisia yhteisöjä ja säätiöitä n Joitakin erityismääräyksiä: poistot saadaan tehdä ilman ennalta laadittua suunnitelmaa oma tuloslaskelmakaava taseessa ilmoitettava erikseen pääoma ja varat, joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin säätiön toimitettava tase-erittelyt rekisteriviranomaiselle n Yhdistyslain mukaan aina tilintarkastus. Lakia ollaan muuttamassa; toiminnantarkastajat (?) 16

17 Kirjanpito n KILA 2001/1659 Lausunto yleishyödyllisen yhteisön edellytyksistä tehdä vapaaehtoisia varauksia (tuloksenjärjestelyerä). KILA on katsonut tämän lausunnon tarpeelliseksi käytännön yhtenäistämisen kannalta vastaisuudessa. Yleishyödyllinen yhteisö voi tehdä vapaaehtoisen varauksen kirjanpidossaan ainoastaan siinä laajuudessa kuin sillä on vaikutusta yhteisön verotettavan elinkeinotulon määräytymiseen. 17

18 Tilinpäätös ja toimintakertomus n Toimintakertomus Säätiöt ovat säätiölain perusteella aina velvollisia laatimaan toimintakertomuksen. Yhdistyslaki ei sisällä toimintakertomuksen laatimisvelvollisuutta, mutta yleensä säännöt kuitenkin velvoittavat pienenkin yhdistyksen laatimaan. Yhdistykset laativat yleensä toimintakertomuksen, vaikka säännötkään eivät sitä edellyttäisi, jotta jäsenistö saisi tiedon siitä, miten yhdistys on toteuttanut aatteellista tarkoitustaan. 18

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

LIPPUKUNTIEN TALOUS 2013

LIPPUKUNTIEN TALOUS 2013 Selvitys lippukuntien tuloista ja menoista LIPPUKUNTIEN TALOUS 2013 13.3.2015 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 2 Pääkaupunkiseudun partiolaiset 2013 9431 jäsentä 125 toimivaa lippukuntaa 165 1 420 Helsinki

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto...

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS. Johdanto... 1. Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2. Apurahat ja palkinnot... 2. Tiedottaminen... 3. Hallinto... HYVÄ SÄÄTIÖTAPA SISÄLLYS Johdanto... 1 Hyvän säätiötavan noudattaminen... 2 Apurahat ja palkinnot... 2 Tiedottaminen... 3 Hallinto... 3 Varainhoito... 4 Yhteistyö... 5 Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. www.saatiopalvelu.fi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta 19.5.2015 Tampere Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys

Lisätiedot

Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >

Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ > Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1 Kolmannen sektorin yhteisö - ja verooikeudelliset toimintapuitteet Euroopan unionin jäsenmaissa Saksa Saksan kolmannen sektorin

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014

Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014 Yhdistyksen kirjanpito ja talous Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014 Agenda Yhdistyksen taloudenhoito Yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus Verotus Tilinpäätöksen laatiminen ja toiminnantarkastus Taloudenhoidon

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot