TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO"

Transkriptio

1 TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus kiireettömään hoitopäivään - leikkiin ja perushoitoon. Perhepäivähoitajan ryhmässä voi samanaikaisesti olla hoidossa 4 alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset mukaan lukien sekä mahdollisesti osapäiväisesti esiopetusikäinen lapsi. Kunnallinen perhepäivähoito on ohjattua ja valvottua varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ns. kolmiperhepäivähoitona. Perhepäivähoidon ohjaajat vastaavat perhepäivähoidon ohjauksesta. Laukaan kunnassa oli yhteensä 74 perhepäivähoitajaa ja hoitolapsia 270. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja, ammatiltaan he ovat lastentarhanopettajia, lähihoitajia, perhepäivähoitajia, jos työhön valitaan hoitaja, jolla ei ole perhepäivähoitajan koulutusta, se suoritetaan oppisopimus koulutuksella työn ohessa. Työn kehittämisen ja asioiden informoinnin kannalta perhepäivähoitajat ovat jaettu tiimeihin. Tiimeissä on nimetty tiimivastaava. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT (vasut) Varhaiskasvatussuunnitelmissa tasoja on neljä. 1. Valtakunnan tasolla tavoitteet on tehty valtakunnalliselle tasolle, 2. kunnan vasussa pitää näkyä kunnan ominaispiirteet, 3. yksikkövasussa konkretisoidaan asiat työn- ja työympäristön vaatimuksiin ja 4. lapsen vasussa varhaiskasvatuksen tavoitteet tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat lakisääteisiä ja ne on oltava jokaisella päivähoitoyksiköllä. Vuosittain tehtävä perhepäivähoitajan oma toimintasuunnitelma omalle lapsiryhmälleen perustuu näihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. 1. Valtakunnallinen vasu: valtakunnalliset tavoitteet määrittävät varhaiskasvatus suunnitelmien sisällöt ja niiden pitää näkyä myös kunnan- yksikön- ja lapsen vasussa 2. Kunnan vasua laadittaessa otetaan huomioon varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lisäksi kunnassa tehdyt lasta ja perhettä koskevat suunnitelmat, kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset. Laukaan varhaiskasvatussuunnitelma Vasumme on päivähoidon varhaiskasvatuksen asiakirja, joka pohjautuu valtakunnallisiin ja Laukaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Vasu:n keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja kehittää laadukasta varhaiskasvatusta, jonka todentumiseen sitoutuu koko henkilökunta. Olennaisena lähtökohtana on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen

2 3 Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa täydentävä ja konkretisoiva ja siinä kuvataan toimintaympäristön ja yksikön erityispiirteitä ja painotuksia. Yksikön suunnitelma tarkentuu vähitellen, sillä sisältöjen valinnassa on otettava huomioon toiminnan tavoitteiden tilannesidonnaisuus eli lasten, lapsiryhmän, toimintaympäristön ja toimintaolosuhteiden tuntemus. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on toimia konkreettisena työvälineenä toiminnan kehittämiseksi, samoin koota yhteen henkilöstön ja asiakasperheiden näkemykset siitä, mitkä ovat parhaita tapoja toteuttaa varhaiskasvatusta tietyssä yksikössä juuri näiden lasten hyvinvointia edistävästi. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii perustana hyvän ja toimivan, vanhempien ja henkilöstön yhdessä rakentaman kasvatuksellisen yhteisön luomisessa lapsen parhaaksi. LAUKAAN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2005). Tämän perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on toimia konkreettisena työvälineenä hoitajille, tukea varhaiskasvatuksen laatua ja kuvata vanhemmille, päättäjille ja muille asiasta kiinnostuneille, miten varhaiskasvatus Laukaan perhepäivähoidossa toteutuu. Perustehtävänä on lasten hoidosta, kasvatuksesta, opetuksesta, ravinnosta ja puhtaudesta vastaaminen Laukaan kunnan perhepäivähoidon vasun suunnittelu aloitettiin vuonna Perhepäivähoidon yksikkövasu on suunniteltu yhdessä ohjaajien, perhepäivähoitajien ja vanhempien kanssa. Vanhempia on kuultu mm. perhepäivähoidon vanhempainilloissa, joissa on käyty keskustelua hyvin vilkkaasti. Mielipiteistä ja toiveista käy vahvasti ilmi vanhempien tyytyväisyys perhepäivä hoitomuotoa kohtaan sekä toive perhepäivähoidon säilymisestä vastaisuudessakin kodinomaisena ja turvallisena kasvuympäristönä, jossa lapsi voi rauhassa kehittyä omaksi ainutlaatuiseksi persoonakseen. Hoitajat ovat pohtineet perhepäivähoidon yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa omissa tiimikokouksissa ja kaikkia hoitajia käsittävissä yhteisissä kokouksissa. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen on vaatinut kaikilta siihen osallistuneilta ylimääräisiä ponnisteluja, koska sitä on työstetty iltaisin ja viikonloppuisin. On huomioitavaa myös se että luomisprosessi on henkisestikin kuluttava ja tekijät kokevat eräälaisia synnytystuskia mitä syntyy koska syntyy uuden luomisessa on aina mukana epävarmuus, koska työn lopputulos määräytyy prosessin aikana ja se nähdään vasta valmistuttua. Perhepäivähoidon vasussa vanhempien ja hoitajien näkemykset ja toiveet on koottu yhteisiksi käytänteiksi, joita perhepäivähoidossa toteutetaan. Perhepäivähoidon yksikkövasussa kuvat kertovat. Vältimme pitkiä testiosuuksia tarkoituksella. Toivommekin teiltä vanhemmat kannanottoja luettuanne vasumme. Varhaiskasvatussuunnitelman lopussa on tyhjiä arkkeja, joihin toivon mukaan kirjaatte oman kokemuksenne ja mahdolliset toiveet jatkoa ajatellen. Tarkoituksemme on päivittää varhaiskasvatussuunnitelmaamme jatkossa.

3 Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on perhepäivähoitajille työn suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeä työväline ja auttaa perhepäivähoitajaa laadun- ja työn kehittämisessä. Yksikkövasu myös raamittaa perhepäivähoidon yhteiset tavoitteet, toimintamuodot ja käytännöt perhepäivähoitajan työhön. Perhepäivähoidon yksikkövasun työstäminen on todentanut sen tosiseikan, että Laukaan perhepäivähoitajat tekevät työtään ammatillisesti ja he ovat motivoituneita uuden oppimisesta ja työnsä kehittämisestä. Yksikklvasussamme vältimme pitkiä tekstiosuuksia tarkoituksella. Tekstillä on vaikea kuvata sitä laajuutta mitä perhepäivähoidon kokonaisvaltaiseen toimintaan kuuluu, siispä vasussamme kuvat kertovat. Kuvituksen on tehnyt perhepäivähoitaja Sari Jurvanen- Tuomaala. Perhepäivähoidon yksikkövasumme perustuu Laukaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman lopussa erillisiä liitteitä, joissa on vanhempien kirjaamia tavoitteita ja toiveita lapsen hyvästä hoidosta. Valmiissa yksikkövasussamme nämä toiveet pitäisi näkyä. Lisäksi vasun lopussa on tyhjiä arkkeja. Toivommekin teitä vanhemmat kirjaamaan sinne mielipiteitänne, toiveitanne ja kannanottojanne perhepäivähoidon toimintaa ja yksikkövasua koskien. Tarkoituksenamme on päivittää yksikkövasuamme matkan varrella, tulevien tilanteiden vaatimusten mukaan 4. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Se toimii kasvattajan työvälineenä, jolloin otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, tulevaisuuden näkymät, mielenkiinnon kohteet sekä vahvuudet ja mahdollinen tuentarve. Suunnitelmassa kuvataan, miten lapsen yksilöllinen ohjaus ja varhaiskasvatus sovitetaan yhteen ja mitä muutoksia toiminnassa ja ympäristössä toteutetaan. Laukaan perhepäivähoidossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on ollut käytössä jo kaksi vuotta. Vanhempien että hoitajien kokemukset ovat olleet puolesta ja vastaan. Tällä hetkellä perhepäivähoitajat ovat todentaneet lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tärkeyden omassa työssään. Kun vanhempien kanssa käydään keskusteluja lapsen luonteesta, tavoista, mieltymyksistä jne. hoitaja oppii tuntemaan lapsen kokonaisvaltaisemmin. Hoitajat ovat sanoneetkin, että varhaiskasvatussuunnitelma on heille tärkeä työvälinen päivittäisessä työssä, koska se auttaa perhepäivähoitajia toiminnan suunnittelussa ja päivittäisessä työssä. Toivommekin että vanhemmilta liikenisi aikaa keskustelutuokioihin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekoon, näin voimme saavuttaa kasvatuskumppanuuden ja toimia YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI.

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot