Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo"

Transkriptio

1 Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

2 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne : Verohallituksen ohje yleishyödyllisten yhteisöjen verottamisesta : edellisen ohjeen täsmennys : Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:14 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset : Selvitysmiehen selvitys hallituksen periaatepäätökseksi em. Työryhmämietinnön pohjalta : Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi : Verohallituksen uusi täsmennetty ohjekirje yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta 6. Syksy 2007: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan perustettiin verojaosto mm. kartoittamaan järjestöjen verokysymyksiä 7. Marraskuu 2008: hallituksen iltakoulu päätti, että VM asettaa työryhmän keväällä 2009 selvittämään yleishyödyllisten yhteisöjen verotusongelmia Slide 2

3 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 8. Maaliskuu 2009: VM asetti työryhmän, muistio (VM 31/2009) ehdotukset: verohallituksen tulee täsmentää ohjeistustaan nykykäytäntöä pääosin vahvistetaan, eräitä lievennyksiä veronhuojennuslainsäädäntöä mahdollisesti kiristetään Valtioneuvoston linjaus Selvitys kilpailuneutraliteetin merkityksestä verotukseen Verohallituksen ohjeistuksen täsmennys Turvataan järjestöjen rooli erityisesti sellaisilla palvelualoilla joiden kaupallinen merkitys vähäinen Selvitys julkisen rahoituksen ja valtionhallinnon avustuskäytäntöjen ongelmien ratkaisemiseksi. 10. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys säätiöiden verotuksesta (Säätiöiden valtiontuki ja valvonta, ) 11. Kantelu EU-komissiolle Suomen yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta Slide 3

4 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi - aineellisessa - henkisessä - siveellisessä tai - yhteiskunnallisessa mielessä Ei kohdista toimintaansa vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua tai osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Slide 4

5 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Mitä intressejä yhteisö edistää Toiminnan oltava yleistä ja hyödyllistä Jos elinkeinotoiminta muodostaa huomattavan osan toiminnasta, ei yhteisö toimi yleiseksi hyväksi - elinkeinotoiminnan tulee olla tietyllä tavalla alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan tai liittyä läheisesti yhteisön tarkoituksen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan Kilpailunäkökohdat Varoja käytettävä yleishyödylliseen toimintaan - elinkeinotoiminnan tuloksen käyttö yleishyödylliseen toimintaan? Slide 5

6 Taloudellisen edun tuottaminen Päätarkoituksena yleishyödyllisen toiminnan rahoittaminen, ei taloudellisen edun tuottaminen Yleishyödyllinen yhteisö ei voi: - maksaa kohtuullista suurempia palkkoja - minimoida jäsentensä kustannuksia - lähtökohtaisesti olla osakeyhtiö Yhtymä ei ole yleishyödyllinen yhteisö Slide 6

7 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Yleishyödyllisinä ei pidetä esimerkiksi tietyn toimialan markkinointi-, tiedotus- ja koulutusyhdistyksiä, joiden pääasiallisena toimintana on tukea jäsenyrityksiä Laajemmin kotimaista talouselämää ja muita kuin taloudellisia etuja palveleva toiminta voi kuitenkin olla yleishyödyllistä Laajakaan verotettava (sosiaalialan) palveluiden tarjoaminen ei lähtökohtaisesti johda statuksen menettämiseen - yleishyödyllistä toimintaa täytyy kuitenkin olla Slide 7

8 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnasta on löydyttävä esim. seuraavia piirteitä (VH:n ohje) Yhteisön hyväksi tehdään palkatonta tai vapaaehtoistyötä Yhteisö tarjoaa ilmaispalveluita tai hyödykkeitä Yhteisö tarjoaa alle omakustannushinnan palveluita tai hyödykkeitä Yhteisön toimintaa tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin Elinkeinotoiminnan harjoittaminen ei välttämättä johda statuksen menettämiseen, jos yhteisöllä on em. toimintaa Slide 8

9 Yleishyödyllisyys VM:n työryhmämuistion mukaan Elinkeinotoiminnan vaikutus yleishödyllisyyteen TVL 22 ; muu toiminta elinkeinotoiminta liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan yleishyödylliseen toimintaan tai elinkeinotoiminta on etäämpänä yhteisön tarkoituksen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta. Jos yhteisön yleishyödyllinen toiminta on jäänyt vähäiseksi sellaisen elinkeinotoiminnan johdosta, joka liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan toimintaan, voidaan yhteisöä tästä huolimatta pitää yleishyödyllisenä. Slide 9

10 Yleishyödylliset yhteisöt verovelvollisia Elinkeinotulosta (verokanta 26 %) Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tulosta kunnalle ja seurakunnalle (verokanta 8,9804 %, ) - esim. kiinteistöistä saatu vuokratulo ja metsätalouden tulo - elinkeinotoiminnan tulolähteessä käytetyn kiinteistön osalta verokanta 26 % - ns. henkilökohtainen tulo verovapaata, esim. myyntivoitot ja osakehuoneistojen vuokratulo Kiinteistövero, verovapaus joissain kunnissa Verovapaus perintö- ja lahjaverotuksessa Varainsiirtoverosta ei huojennusta Jos yhteisö ei yleishyödyllinen, verovelvollinen kaikesta tulosta 26 %:n mukaan - tulolähdejako EVL/TVL - myös osingot täysin veronalaisia Slide 10

11 Yhdistyksen elinkeinotoiminnan tunnusmerkit (VH:n ohjeen mukaan vieraan pääoman käyttö sitoutuneen pääoman suuri määrä toimintaan palkattu henkilökunta ansiotarkoitus/ voiton tavoittelu toiminnan laajuus / voiton tavoittelu toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus käyvän markkinahinnan käyttäminen toimiminen kilpailuolosuhteissa toiminnan kohdistaminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin Lieventävänä seikkana voidaan pitää yhteiskunnalta saatavaa tukea edellyttäen, ettei sitä ole saatu elinkeinotoimintaa varten Slide 11

12 Elinkeinotoiminta VM:n työryhmän mukaan Elinkeinotoiminnan yleiset kriteerit Elinkeinotoimintaa on ansiotarkoituksessa tapahtuva, jatkuva rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuva itsenäinen toiminta, johon sisältyy yrittäjäriski ja jota harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Pelkästään jäsenille tapahtuvaa myyntitoimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana muiden elinkeinotoiminnan kriteerien täyttyessä. Jos toimintaa harjoitetaan omakustannusperusteisesti ilman yrittäjäriskiä, joko jäsenille tai satunnaisesti, voidaan toimintaa pitää yleishyödyllisenä toimintana. Elinkeinotoimintana ei voida pitää sellaista toimintaa, jolla ei ole kaupallisia markkinoita. Slide 12

13 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; koskee myös näyttelyitä Jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; jatkuu Slide 13

14 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa ja huoltoloissa, hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; Bingopelin pitämisestä saatua tuloa Slide 14

15 Golfyhdistys KHO T 1 Ry harjoitti myös toimintaa, jota yleensä harjoitti golf Oy. Ry peri Oy:n osakkailta ja pelioikeuden vuokraajilta pelikausi- ja vuosimaksua, vuokrasi mainostilaa, vuokrasi kenttää yritystapahtumiin ja myi golf-varusteita Ry:tä ei pidetty TVL:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä Ry:n oli maksettava arvonlisäveroa jäseniltään perimistä jäsen- ja liittymismaksuista Slide 15

16 Golfyhdistyksen verotus VH:n ohjeen mukaan Golf ry:tä ei voi pitää yleishyödyllisenä, jos jäsenyys edellyttää Oy:n osakkuutta tai osakkeen hallintaa Golf ry:n yleishyödyllisyys mahdollista, jolloin verotonta jäsenmaksun ns. passiiviosa, joka ei oikeuta pelaamiseen Liittymismaksut kilpailutuotot Suomen Golfliitto ry:n kilpailujärjestelmän alaisista kilpailuista ilmoitustuotot jäsenlehdessä muu yleishyödylliselle tyypillinen varainhankinta tavanomaiset, jäsenistölle suunnattu valmennus ja koulutus Verollista elinkeinotuloa jäsenten ja ulkopuolisten pelaamiseen ja lyöntiharjoitteluun oikeuttavat maksut ulkopuolisille suunnatut golf-kurssit kentän vuokraaminen ns. firmakilpailujen järjestäminen Slide 16

17 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Koulutustoiminta 1. Lakiin perustumaton koulutus, jota ei ole olennaisesti tuettu julkisin varoin Veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. 2. Lakisääteinen tai olennaisesti julkisin varoin tuettu koulutus Lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa. Julkisena tukena voidaan pitää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, samoin kuin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea. Toimintaa, jota yleisesti tuetaan julkisin varoin voidaan pitää yleishyödyllisenä, vaikka ei olisi saanut tiettynä ajanjaksona julkista tukea. Jos koulutustoiminta liittyy läheisesti yleishyödyllisen tarkoituksen totetuttamiseen, voidaan tätä pitää lieventävänä seikkana elinkeinotoimintaa arvioitaessa. Slide 17

18 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Myyjäisten ja urheilukilpailujen järjestäminen Myyjäiset ovat yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettyjä myyntitilaisuuksia. Laissa tarkoitettuja myyjäisiä voidaan järjestää useamman kerran vuodessa ja myyjäiset voidaan järjestää vuosittain toistuvasti. Työryhmä ehdottaa, että Verohallinnon ohjeistusta selkiytettäisiin ja siinä mainittaisiin, että urheilukilpailusta saatua tuloa ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana, vaikka kilpailut järjestettäisiin vuosittain ja kilpailujen järjestämiseen liittyisi muutoinkin elinkeinotoiminnan piirteitä. Slide 18

19 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Huvitilaisuuksien järjestäminen TVL 23,3 :ssä tarkoitettuna verovapaana huvitilaisuutena ei voitaisi pitää teatterinäytöksiä elokuvanäytöksiä taidenäyttelyitä konsertteja riippumatta niiden sisällöstä Verohallinnon ohjeistuksella pitäisi täsmentää mitä tilaisuutta voidaan pitää TVL 23,3 :ssä tarkoitetulla huvitilaisuudella. Slide 19

20 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu-, myynti- ja muu toiminta Kyse ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta, jos verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä myydään eri tuotteita ja niin sanottuja käsiohjelmia tai kerätään mainostuloja tai pysäköintimaksuja. Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettua myyntitoimintaa ei arvioida yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella, koska myynti on lain sanamuodon mukaan vapautettu verosta. Järjestäjän myymänä verovapaata. Slide 20

21 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaat tulot Jos yhdistys perii jäseniltään säännöissä määrätyn jäsenmaksun yleisten kulujen kattamiseksi, on maksu yleishyödylliselle yhdistykselle verovapaata tuloa. Jos maksua vastaan tosiasiassa saadaan tietty tavara tai palvelus, voidaan jäsenmaksuksi nimettyä maksua pitää vastikkeena ja sen veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. Slide 21

22 KHO T 404 Säätiön yleishyödyllisyys Säätiön tarkoitus oli ylläpitää sivistys- ja urheilutaloa omavaraisesti ja ylijäämiä tavoittelematta. Säätiön myöhemmin luovutettua talon kaupungille, sen toiminta tuli käsittämään toisen kiinteistön vuokralle antamisen ja osin lainavaroin hankitun kiinteistöyhtiön tilojen vuokralle antamisen käyvästä hinnasta muuhun kuin sivistys- ja urheilukäyttöön. Vuokraustoiminnasta tuli huomattavat tuotot ja ylijäämät, joista jaettujen avustusten ja stipendien määriä pidettiin vähäisinä. Vuokraustoiminnan keskeisyyden vuoksi säätiötä ei enää voitu pitää yleishyödyllisenä ja se oli tästä tulostaan verovelvollinen. Perusteita luottamuksensuojan antamiseen säätiölle ei nähty. Slide 22

23 KVL 23/2000 Säätiön yleishyödyllisyys Ry:n tehtävä oli kehittää jäsentensä henkilöjäsenten edunvalvontaa, hyvinvointia ja taloudellista etua Toimintaan kuului työehtosopimukset, vaikuttaminen, kouluttaminen Lisäpalveluista maksettiin erikseen Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa ja palvelut suunnattiin jäsenille ja niiden henkilöjäsenille Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Slide 23

24 Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama narikkatoiminta katsottiin arvonlisäverolliseksi, KHO 2008:84 Kyseessä oli pesäpallotoimintaa tukeva yleishyödyllinen yhdistys, joka rahoitti osan joukkueiden kilpailu- ja harjoituskustannuksista kaupunginteatterin narikkapalveluja hoitamalla. Narikkaa hoidettiin talkootöinä, korvaus oli 80 % narikan tuotoista. Näytäntöjä/konserttiesityksiä oli ollut jopa 250 iltana vuodesta. Yhdistyksen vuotuiset tuotot narikkapalveluista olivat yli Verovirasto katsoi, että toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen toiminta tapahtuu AVL 1 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa ja yhdistys oli velvollinen suorittamaan tuloista arvonlisäveron. Toiminnan katsottiin olevan; jatkuvaa, itsenäistä ja ulospäin suuntautuvaa ansiotarkoituksessa harjoitettua, tuotti suuren osan yhdistyksen tuotoista (ei voitu pitää vähäisenä), ei liittynyt läheisesti yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen toimintaa harjoitettiin kilpailuolosuhteissa Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät muuttaneet päätöstä. Slide 24

25 Yleishyödyllisen tarkoituksen mukainen toiminta KHO T 2233 Urheiluseura 1) järjesti kilpailuja, kursseja ja näytöksiä tarkoituksensa toteuttamiseksi, osallistujina olivat jäsenet - ei elinkeinotuloa, koska liittyi välittömästi yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen 2) myi osoitemuistioon mainostilaa, talkootavaroita ja talkootyötä - ei elinkeinotuloa toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen Slide 25

26 Yleishyödyllisen toiminta KHO T 411 paikallinen Lions club ry julkaisi 2005 palvelukartan, johon oli myyty mainostilaa nettotuotto oli noin euroa mainoshankinta tapahtui talkootyönä, palvelukartat jaettiin ilmaiseksi kunnan asukkaille ja kesävieraille, asukkaita kunnassa oli noin tuotto käytettiin erilaiseen avustustoimintaan palvelukarttoja oli julkaistu myös 2001 ja 2003 ottaen huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä tulon vähäinen määrä, ei julkaisutoiminta ollut elinkeinotoimintaa vaan TVL 23,3 :n mukaisiin tuloihin verrattavaa verovapaata varainhankintaa Slide 26

27 Yleishyödyllisen toiminta HAO X:n kaupungin kuvataiteilijat ry:n tarkoitus oli edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja valvoa heidän etujaan. Jäseniä oli yli 100. Yhdistys oli katsottu yleishyödylliseksi ja sen julkisin varoin tuettu galleriatoiminta oli yleishyödyllistä Yhdistys harjoitti myös teosvälitystoimintaa siten, että se lainasi kahden kirjaston yhteydessä olevasta taidelainaamosta jäsentensä töitä ja peri teosvälitysprovision teosten myyntihinnasta Toiminta poikennut kilpailutilanteessa toimivasta taulujen välitystoiminnasta ja että se oli jatkuvaa ja ulospäin rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuvaa, joten sitä pidettiin elinkeinotoimintana Slide 27

28 Yleishyödyllisen toiminta HAO Kaupungin kulttuurilautakunnan perustama taidemuseosäätiö hankki yhteistyökumppaneita Yhteistyökumppaneita oli 5 ja ne maksoivat kiinteän kertakorvauksen Vastikkeena yhteistyökumppanit saivat mm. näkyvyyttä (logo museon markkinoinnissa), mahdollisuuden järjestää asiakastilaisuuksia museossa ja ilmais- tai alennuslippuja sidosryhmille. Näitä ei erikseen hinnoiteltu. HAO katsoi, että yhteistyö oli säätiölle riskitöntä, korvauksilla katettiin yleishyödyllisen toiminnan kuluja ja se lisäsi museon näkyvyyttä ja kävijämääriä. Kun arvioitiin sopimusten tarkoitusta ja toteutusta kokonaisuudessaan, ei ollut kyse elinkeinotoiminnasta, vaan yleishyödyllisen toiminnan verovapaasta varainhankinnasta Slide 28

29 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt (Veronhuojennuslaki 680/1976) Vapautus voidaan myöntää - kiinteistön tuottamasta tulosta - elinkeinotoiminnan tulosta Vapautuksen edellytykset - yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa - kiinteistöä käytetään pääasiallisesti (yli puolet) yleishyödylliseen tarkoitukseen - verohuojennus ei saa merkitä vastaavaa toimintaa harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle haittaa, joka ei ole vähäinen Slide 29

30 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt Hakemuksella Savo-Karjalan verovirastolta Kuopiosta Enintään 5 vuodeksi kerrallaan Osittainen tai täydellinen Haettava 4 kk:n kuluessa verovuoden päättymisestä KHO 2006 T 1384: Verohallitus (Kuopio) voi ratkaista vain huojennuskysymyksen, hakijan status ratkaistaan normaalin verotuksen yhteydessä Slide 30

31 Euroopan yhteisön valtiontukisäännökset EY:n valtiontukisäännökset Työryhmä on todennut, että suuri osa järjestöjen toiminnasta on eitaloudellista toimintaa, johon ei sovelleta EY:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjä. Työryhmä on lisäksi tuonut esille eräitä jatkoselvitystä vaativia seikkoja, kun on kysymys yhteisöoikeuden soveltamisesta yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Slide 31

32 Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Työryhmä katsoo, että veronhuojennuksien myöntämismenettelyyn tulisi soveltaa vähämerkityksistä tukea eli ns. de minimis tukea koskevaa menettelyä. De minimis tukea voidaan myöntää enintään euroa kolmen verovuoden aikana. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että verovapauslautakunnan kokoonpanossa tulisi jatkossa huomioida yleishyödyllisen toiminnan tuntemuksen lisäksi elinkeinoelämän ja kilpailuneutraliteettiin liittyvä asiantuntemus. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 32

33 Kilpailuneutraalisuuden huomioiminen erityisissä tilanteissa Tuloverolain 23 :n 3 momentti ja muut verovapautukset Työryhmä ehdottaa, että seuraavia seikkoja pitäisi arvioida uudelleen ottaen huomioon lain vanhentunut ilmaisutapa sekä lain säätämisen jälkeen yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset: TVL 23,3 :n soveltuvuus nyky-yhteiskuntaan Yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen ja Kiinteistötulon verovapaus tietyissä tilanteissa. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon yleishyödyllisten yhteisöjen eri varainhankintamuodot ja toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 33

34 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt - KHO 2009:5 Yhdistys ylläpiti kahta palvelutaloa ja vapaaehtoistyön keskusta vanhustyöhön kuului mm. siivous- ja kodinhoitopalvelua sotainvalideille, avohuollon ateriapalveluita, kuntouttavaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimintaa ja tapaamispaikan kahvilatoimintaa Asukkaat olivat pienituloisia ja maksoivat aravalain mukaista vuokraa palvelutalolla oli keskeinen merkitys kunnan lakisääteisessä vanhusten huollossa Yhdistys käytti varansa ja tulonsa palvelutalotoiminnan ylläpitämiseen, yhdistyksen lähes koko toiminta oli elinkeinotoimintaa Yhdistyksen katsottiin kuitenkin harjoittavan veronhuojennuslain mukaista yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttävän varojaan yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen tarkoitukseen Huojennusasia palautettiin Savo-Karjalan verovirastoon uudelleen käsiteltäväksi Slide 34

35 Arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen yhteys Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran ja palvelun vastikkeellinen myynti (AVL 1 ). Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain TVL:ssa tarkoitetusta elinkeinotulosta (AVL 4 ). Mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi AVL 1 :n mukaisesta liiketoiminnasta. Esimerkiksi kiinteistötulosta ei ole yleishyödyllisen yhteisön maksettava arvonlisäveroa Slide 35

36 Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus Elinkeinotoimintaa => Ei elinkeinotoimintaa => Jos muu kuin elinkeino- => toiminta on AVL 1 :n liiketoimintaa, Ei AVL 1 :n liiketoimintaa => Arvonlisäverollista, jos vähäisen liikevaihdon raja ylittyy (8.500 ), eikä säädetty verottomaksi. Ei arvonlisäverollista Mahdollisuus hakeutua, tällöin verollista kaikki AVL liiketoiminta (pl. verottomaksi säädetty toiminta). Ei pääse hakeutumallakaan arvonlisäverovelvolliseksi. Slide 36

37 Vähäinen liiketoiminta Liiketoiminnan harjoittaja ei ole verovelvollinen elinkeinotulostaan, jos tilikauden liikevaihto on enintään Liikevaihtoon luetaan myös veroton AVL 3 :ssä mainittu myynti, mutta ei esim. käyttöomaisuuden myyntiä Tilikauden liikevaihto arvioidaan etukäteen jos raja ylittyy => taannehtiva rekisteröinti jos raja ei ylity => verovelvollisuus lakkaa vasta lopettamisilmoituksen tekemisestä Slide 37

38 Arvonlisäverovelvollisen huojennus Jos tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta > vero (liikevaihto 8.500) x vero Jos liikevaihto enintään vero takaisin kokonaan Jos liikevaihto yli ei huojennusta lainkaan Veroa ei saa takaisin, jos huojennus on negatiivinen tai tilikauden tilitettävä vero on negatiivinen Huojennusta ei makseta Metsätaloudesta AVL 30 :n kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta käyttöomaisuuden myynnistä suoritettavasta verosta Slide 38

39 Verokannat 23 %:n yleinen verokanta 13 %:n verokanta, koskee elintarvikkeita ja rehuja 9 %:n verokanta - kirjat - lääkkeet - palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - henkilökuljetus - majoituspalvelu - teatteri, sirkus, musiikki, tanssiesitykset, elokuvanäytökset, näyttelyt, urheilutapahtumat, huvipuistot, eläintarhat, museot, ym. kulttuuri- ja viihdetilaisuudet - eräiden työvaltaisten alojen kokeilu esim. ravintola Slide 39

40 Liikuntapalvelut 9 % Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - erilaiset liikuntatilat esim. uima-, keila-, tennis-, jäähallit, kuntosalit, golf- ja tenniskentät Ohjattu liikunta Rajanveto ohjatun liikunnan ja koulutuksen välillä Biljardi Tanssi Slide 40

41 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2698 Laskettelun ja lumilautailun opettaminen ei ollut 8 %:n alaista urheilumahdollisuuden tarjoamista, vaan 22 % mukaista opettamista. Perustelut: pääasiallinen sisältö oli opetus eikä urheilumahdollisuuden tarjoaminen. Slide 41

42 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2291 Ratsastustunnit olivat 8 %:n verokannalla verotettavia liikuntapalveluja Perustelut: pääasiallinen sisältö oli liikuntamahdollisuuden tarjoaminen. Slide 42

43 Arvonlisäverotuksen ulkopuolinen toiminta Eräät kiinteistönluovutukset (AVL ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL ) Koulutuspalvelut (AVL ) Rahoituspalvelut (41-43 ) Vakuutustoiminta (44 ) Esiintymiskorvaukset ja eräät immateriaalioikeudet (45 ) Eräät muut tavarat ja palvelut (59 ) Slide 43

44 Jäsenlehti 1. Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle, alv 0 % ilmestyy vähintään 4 x vuodessa pääasiallinen jakelu jäsenille eikä sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemista ei harjoiteta liiketoiminnan muodossa KHO T 3056 yhteisöltä painotyön myynnin yhteydessä veloitettu postitus oli veroton, kun lehdet toimitettiin suoraan lukijoille 2. Jäsenlehden myynti, joka ei ole elinkeinotoimintaa TVL:n mukaan, on alv:n ulkopuolella, koskee myös ilmoitustuloja Slide 44

45 Sanoma- ja aikakauslehdet 3. Sanoma- ja aikakauslehtien myynti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, alv 0 % Ilmoitustulo ja muut vastaavat tulot alv 23 % Hankinnoista vähennysoikeus Slide 45

46 Kokous-, näyttely- ja urheilutilat - Verovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta - KHO 2009:23 Nuorisoseura vuokrasi osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle Kunta käytti tiloja koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin kunnan järjestämiin tapahtumiin Vuokrauksen perusteena oli erillinen käyttötuntiselvitys KHO: tilojen käyttö oli tilapäistä, eikä kunnalla ollut yksinomaista määräysvaltaa hallita varaamiaan tiloja nuorisoseuran oli suoritettava arvonlisäveroa näiden tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Sillä ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi kunnalle vuokraamiensa tilojen osalta Slide 46

47 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - kannattavuus Hakeutuminen alv-velvolliseksi muusta kuin TVL:n mukaisesta elinkeinotulosta ei periaatteessa vaikuta yhteisön tuloverotukseen - veronsaaja voi kuitenkin tutkia myös tuloverokäsittelyn, mikä on mahdollista ilman alv-velvolliseksi hakeutumistakin Tuottojen ja kulujen analysointi Tuotot - miltä osin muuttuisivat verolliseksi? - verokanta? - ketä veloitetaan? Kulut - verollisten kulujen määrä? Slide 47

48 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tuottojen käsittely Jäsenmaksut - jos jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan tavaroita tai palveluja, pääsääntöisesti verollista Lehdet ja muut julkaisut - sanoma- ja aikakauslehden tilausmyynti, alv 0% - kirjat, alv 9 % - ilmoitustuotot, alv 23% Koulutustuotot - ps. verollista, alv 23 % Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat, verottomia - selvitettävä erikseen mahdollisuus hakeutua vuokraustoiminnasta Lahjoitukset ja sijoitustoiminnan tulot sekä yleisavustukset, verottomia Slide 48

49 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - vähennysten käsittely Hakeutumisen myötä oikeus vähentää verollista toimintaa varten tehtyjen hankintojen ostohintaan sisältyvä vero Ei vähennysoikeutta, kun - veroton osto - osto muuta kuin omaa verollista liiketoimintaa varten - jos jonkin toiminnan ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa - jos ostoja toisen yhdistyksen tai yhtiön toimintaa varten - vähennysoikeuden rajoitukset - mm. henkilöautot ja edustuskulut Slide 49

50 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - alkuvarastovähennys Verollisen toiminnan alkaessa oikeus tehdä vähennys aikaisemmista hankinnoista Koskee vain - verovelvolliseksi tultaessa vielä hallussa olevia tavaroita ja palveluja - verollisena tapahtuneita hankintoja - tavaroita ja palveluja, joita aletaan käyttää verollisessa toiminnassa Alkuperäiseen ostohintaan sisältynyt vero, ei kuitenkaan arvonalennuksen osalta Ei koske kiinteistöjä tai rakentamispalveluja (erilliset säännökset kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelystä) Slide 50

51 Hakeutumisen kannattavuus - esimerkki - Lehti - tilaustulot 0 edelleen verottomia - ilmoitustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ilmoittajilla vähennysoikeus - painatuskulut 0 aikaisemminkin veroton lasku - hlöstökulut 0 eivät sisällä alv:a - Kokoukset, kampanjat ja koulutus - koulutustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ostajalla vähennysoikeus - koulutustulot -3 ostajalla ei väh.oikeutta - kulut 15 vähennyskelpoisia ostoja - Hallintokulut - matkat ja majoitus 1 väh. oik. osuus - toimistokulut 5 väh.oik. osuus - Tulos 18 Slide 51

52 Hakeutumisen merkitys KHO T 430 Hakeutumisen jälkeen kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva myynti arvonlisäverollista Ei mahdollista hakeutua verovelvolliseksi vain osasta liiketoimintaa Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus ei hakeutumisen jälkeen ole enää sidoksissa tuloverotukseen Toiminta verotonta siltä osin kuin, toiminta ei täytä liiketoiminnan kriteerejä toiminta säädetty verottomaksi Slide 52

53 Teatteritoiminta - liiketoimintaa KHO T säätiö TVL:ssa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö - harjoitti sääntöjen tarkoituksen mukaista kaupungin teatteritoimintaa - AVL 4 :n nojalla ei-verovelvollinen - toiminta jatkuvaa ja suuntautui rajoittamattomaan asiakaspiiriin ja tapahtui kilpailuolosuhteissa - julkisesta tuesta huolimatta ansiotarkoitus - säätiö pääsi hakemuksesta verovelvolliseksi Slide 53

54 Museotoiminta - ei liiketoimintaa KHO / 1325 Yhdistys harjoitti museotoimintaa, toiminta jatkuvaa ja kohdistui rajoittamattomaan asiakaskuntaan Tuotot kattoivat 7-8 % menoista, loput avustuksina Ei verollista liiketoimintaa Ei voi edes hakeutua! Slide 54

55 Verovelvolliseksi hakeutuminen - KVL 79/2009 Ry:n tarkoituksena oli parantaa ja kehittää alansa ja jäsentensä toimintaedellytyksiä. Toimintaan kuului mm. julkaisuja, tilaisuuksia ja edunvalvontaa. Kaikki yhdistyksen jäsenet olivat arvonlisäverovelvollisia, joilta perittiin liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Tuotoista pääosa jäsenmaksuja, joista 95 % edunvalvontaan ja 5 % jäseniä palvelevaan tiedottamis-, julkaisu ja tietopankkitoimintaan. KVL: Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa eikä palvelut ja julkaisut kilpailleet markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden kanssa Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Yhdistys ei voinut hakeutua harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi Slide 55

56 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhdistysten ja säätiöiden lainsäädännöllinen ja toiminnallinen viitekehys on muuttunut Usein toiminnan alkuperäinen tarkoitus ja toimintatavatkin ovat muuttuneet. Verotuksellisista, hankintalainsäädännöllisistä ja liiketaloudellisista syistä voi olla perusteltua harkita liiketoiminnallisten kokonaisuuksien yhtiöittämistä. - verotuksellisen yleishyödyllisyysstatuksen säilyttäminen edellyttää, että yleishyödyllistä toimintaa harjoitetaan tosiasiallisesti ja pääasiallisesti ja ettei liiketaloudellisen toiminnan osuus ole merkittävä. Myös tilaajat ja toiminnan rahoittajat saattavat edellyttää liiketaloudellisen toiminnan harjoittamista yhtiömuodossa. Slide 56

57 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhtiöittämisen yleisiä tavoitteita ovat: - kustannusrakenteen läpinäkyvyys - kustannusten avoimuus ja oikea kohdistaminen - taloudellisen tehokkuuden ja tuloksen vertailtavuus - kilpailun edistäminen - hinnoittelun kohtuullisuuden osoittaminen Slide 57

58 Yhtiöittäminen miksi nyt? Liiketaloudellisen toiminnan eriyttämisen tavoitteena voi olla yhdistyksen tai säätiön rahoituksen, kuten - avustusten, saatavuuden turvaaminen. - liiketaloudellisen toiminnan harjoittamiseen. - eriyttää omistaminen ja liiketaloudellinen toiminta ja siihen sisältyvät riskit. Milloin yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto? - Yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto, mikäli toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä, ei tähtää voiton tuottamiseen eikä toiminta ei ole aidosti markkinaehtoista. Slide 58

59 Toimintojen yhtiöittäminen miksi nyt Yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa tulee tarkastella toiminnoittain - Mistä tulee suurin osa tuotoista? - Onko toiminta liiketoimintaa vai selvästi yleishyödyllistä? Yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman liiketoiminnan myynnit eivät välttämättä ole sisältäneet arvonlisäveroa. Yhdistys ei ole myöskään saanut tehdä vähennystä toimintaan liittyviin kustannuksiin sisältyvästä arvonlisäverosta. Slide 59

60 Yhtiöittäminen miksi nyt Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisellä turvataan se, että yleishyödyllinen yhteisö toimii TVL 22 :ssä tarkoitetulla tavalla yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi Yhteisöllä on oltava myös yleishyödyllistä toimintaa Slide 60

61 KHO /1273 Yleishyödyllinen säätiö harjoitti sairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä ylläpiti ammattiopistoa. Säätiön oli tarkoitus siirtää liiketoimintasiirtona harjoittamansa kuntoutus- ja sairaalatoiminta joko yhdelle tai kahdelle perustettavalle elinkeinotoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle. Siirtämättä aiottiin jättää toiminnoissa tarvittavat toimitilat, jotka sijaitsivat samassa kiinteistössä säätiölle jäävien toimintojen kanssa, sekä siirrettäviin toimintoihin liittyvät informaatioteknologiapalvelut eli niin sanottu IT-infra. Viimeksi mainittu tarkoitti tietokoneita, palvelemia ja erilaisia sovelluksia sekä toiminnassa työskentelevät kuusi henkilöä. IT-infran katsottiin olevan olennainen osa järjestelyissä siirrettäviä toimintoja. Koska liiketoimintasiirrossa näin ollen siirrettäisiin vain osa siirrettäviin liiketoimintakokonaisuuksiin kuuluvista varoista, ei järjestelyihin sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. Mikäli myös siirrettäviin toimintoihin liittyvä IT-infra siirrettiin, voitiin järjestelyihin soveltaa edellä mainittuja säännöksiä. Säätiön oli tarkoitus edellä mainittujen liiketoimintasiirtojen jälkeen myydä sairaala- ja kuntoutustoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille taloushallinto- ja muita niin sanottuja management -palveluita. Kun palvelut myytiin säätiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille, ei näistä palveluista saatavaa tuloa katsottu säätiön elinkeinotuloksi. Säätiö harjoittaisi liiketoimintasiirtojen jälkeen oppilaitostoimintaa sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö katsottiin liiketoimintasiirtojen jälkeen sääntöjensä sekä säätiölle jäävien toimintojen perusteella tuloverolain 22 :ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Management Fee Säätiö Kuntoutus- ja sairaalatoiminta Oy Slide 61

62 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tytäryhtiöltä saamia osinkotuloja on pidetty TVL-tulolähteeseen kuuluvina verovapaina osinkoina. Huom! Jos yleishyödyllinen status menetetään, TVL-osingot täysin veronalaisia. Slide 62

63 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Laajaakaan asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa ei ole tuloverotuksessa pidetty elinkeinotoimintana (KHO 1988 B 508). Elinkeinotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön yleishyödylliselle yhteisölle maksamaa vuokraa on verotuskäytännössä pidetty osakehuoneistosta saatuna verovapaana tulona tai kiinteistöstä saatuna alemman verokannan mukaisena kiinteistötulona. Slide 63

64 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Työryhmämietintö 31/2009: kiinteistön vuokraustulo on vain poikkeuksellisesti yleishyödylliselle yhteisölle elinkeinotoiminnan tuloa. Työryhmän mukaan osakeyhtiöiden välistä konserniajattelua voidaan soveltaa yleishyödyllisen yhteisöön ja sen omistamaan osakeyhtiöön vain poikkeuksellisesti. Slide 64

65 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Palvelujen myynti on lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen elinkeinotoiminnan määritelmä ei olennaisesti poikkea yritysten elinkeinotoiminnan määritelmästä. Slide 65

66 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Tytäryhtiöiden hallinnoinnista ei saa muodostua pääasiallinen toimintamuoto. Tytäryhtiöistä saadut tulot käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Verohallituksen ohje ja työryhmämietintö 31/2009: yleishyödyllinen yhteisö ei saa rahastoida suhteettoman suurta osuutta tuloistaan. Slide 66

67 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisen kannattavuus riippuu maksettavan veron määrästä. Jotta yhtiöittämisestä tulisi mahdollisimman kannattavaa: - yhtiöitettäviin toimintoihin kohdistuvat kustannukset tulee kohdistaa yhtiölle - yhtiöitettävien toimintojen parissa työskentelevät ihmiset siirtyvät joko osittain tai kokonaan yhtiön palvelukseen - uusi yhtiö voi maksaa myös osan yhteisten johtohenkilöiden palkoista. Jos yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona, sopimusasiakirjoissa tulee sopia myös henkilökunnan siirtymisestä ns. vanhoina työntekijöinä. Toiminnan yhtiöittäminen on usein järkevää ainoastaan, jos se katsotaan elinkeinotoiminnaksi myös yhdistyksen harjoittamana. Slide 67

68 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisestä syntyvät vero- ja muut kulut vs. saatava hyöty? Onko toiminta jo elinkeinotoimintaa vai onko riski siitä? Turvaako yhtiöittäminen yleishyödyllisen yhteisön aseman? Voiko toiminta tulla myöhemmin myytäväksi? Yleishyödyllisyys menetetty? Slide 68

69 Yhtiöittämisen arviointi Tytäryhtiö on verovelvollinen sille siirretyn elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tuloksesta. Elinkeinotulon verokanta yhtiöllä ja yleishyödyllisellä yhteisöllä sama eli 26 %, mutta kiinteistön vuokratulon verotus nousee 26 prosenttiin, ja muiden tulojen 0 prosentista 26 prosenttiin. Slide 69

70 Yhtiöittämisen arviointi Verovapaiden tytäryhtiöosinkojen kannalta veroneutraali tilanne, sillä osingon perusteena on 26 %:lla verotettu elinkeinotoiminnan tulo. Toimitilakiinteistöt tai huoneistot siirron ulkopuolelle ja tytäryhtiöltä vuokratuloa. Saajalle verovapaata tai lievemmin verotettua kiinteistötuloa. Slide 70

71 Yhtiöittämisen arviointi Edullisinta yhtiöittää EVL 52 d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla, jolloin siirrosta ei tuloveroveroseuraamuksia, mutta siirron kohteena on oltava kaikki liiketoimintaan kohdistuvat varat, velat ja varaukset. Slide 71

72 Yhtiöittämisen arviointi Jos toiminta ei ole elinkeinotoimintaa, yhtiöittämisestä ei veronalaista tuloa, koska yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen vain elinkeinotulosta ja kiinteistötulosta. Yhteisö ei olisi sidottu EVL 52 d :ssä tarkoitettuun liiketoimintakokonaisuuteen. Veroriski, jos toiminnan TVL-luonteesta erehdytty. Slide 72

73 Yhtiöittäminen - arvonlisäverovaikutukset Ostoihin sisältyvä arvonlisävero vähennyskelpoinen yleisten sääntöjen mukaan Ns. alkuvarastovähennys Mahdollisesti kiinteistöissä oikeus tarkastamiseen Laskutusjärjestelmä, laskumerkinnät Veron ilmoitus- ja maksuvelvollisuus Suoritettavan ja vähennettävän veron selvittäminen kuukausittain Laskutusjärjestelmä ja laskumerkinnät Vaikutus oman käytön verotukseen Slide 73

74 Vähennysten kohdistaminen - verollinen ja veroton toiminta Ostot, jotka suoraan kohdistuu arvonlisäverolliseen vähennyskelpoiseen toimintaan => vähennys. Ostot, jotka suoraan kohdistuu vähennyskelvottomaan verottomaan toimintaan tai ovat muuten vähennyskelvottomia (AVL 114 ) => ei vähennystä. Ostot, jotka palvelevat sekä verollista että vähennyskelvotonta verotonta toimintaa jaetaan vähennyskelpoiseen ja kelvottomaan osaan. Esim. verollista ja verotonta toimintaa palvelevat yleiskulut. Slide 74

75 Kiinteistön myynnin ja vuokrauksen arvonlisäverotus Pääsääntönä verottomuus - vastike ja vuokra veroton - kustannuksiin sisältyviä veroja ei saa vähentää - itse tehdyistä kiinteistöhallintapalveluista oman käytön vero Vapaaehtoinen verovelvollisuus - vastike ja vuokra verollista - kustannuksiin sisältyvä vero on vähennyskelpoinen - osakkeenomistaja saa vähentää vastikkeeseen ja vuokralle ottaja vuokraan sisältyvän veron - ei kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa Slide 75

76 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Ry:n toiminnot tavoitteena keskittää yleishyödyllinen toiminta yhdistykseen A Oy:n toiminnot tavoitteena harjoittaa verollista toimintaa Oy:ssä alv-vähennysten keskittäminen Muita seikkoja - henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - hakeutuminen vaihtoehtona - liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 76

77 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Huomioitavia asioita keskinäinen laskutus - kumpi veloittaa, verokulu voi olla merkittävä henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - tarvitaanko resursseja ristiin? yhtiöittäminen valittava oikea tapa! - kauppa - liiketoimintasiirto liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 77

78 Toimintojen yhtiöittäminen Yhtiö voi maksaa yhdistykselle korvauksia esimerkiksi : immateriaalioikeuksien käytöstä ( tunnukset, muut oikeudet) korkoina (jos liiketoiminnan siirto toteutetaan kauppana, josta yhtiöllä jää yhdistykselle velkaa) tai osinkona Yleishyödyllinen yhdistys ei pysty vähentämään ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa, joten paljon verollisia ostoja sisältävät toiminnot tulee siirtää uudelle yhtiölle. Slide 78

79 Veroilmoituksen antaminen Veroilmoituksen antavat (Verotusmenettelylain 7 ) Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joiden omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös yleishyödyllistä yhdistystä ja säätiötä. Täyttöohje: - Antakaa kuitenkin veroilmoitus aina, jos olette saanut esitäytetyt veroilmoituslomakkeet tai erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi. - Antakaa veroilmoitus myös silloin, kun yhdistyksen tai säätiön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna ja olette epävarma tulojen veronalaisuudesta. Ks. KHO 2010:13: vastuu siitä, että veroilmoitus annetaan verotettavasta tulosta, on verovelvollisella Veronhuojennuslain perusteella myönnetty veronhuojennus ei vapauta ilmoittamisvelvollisuudesta. Voi antaa sähköisesti Tyvi-palvelun kautta Slide 79

80 Veroilmoitus ja luottamuksensuoja KHO 2010:13 A ry oli harjoittanut työterveysasematoimintaa useita kymmeniä vuosia ja oli merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin 1980 A ry ei ollut antanut veroilmoitusta, eikä siltä ollut pyydetty veroilmoitusta eikä se ollut ollut tuloverotuksen kohteena Yhdistykseltä pyydettiin ensimmäisen kerran veroilmoitus vuodelta 2004, verotuksessa yhdistystä ei pidetty yleishyödyllisenä ja sille vahvistettiin verotettava elinkeinotulo ja varallisuus Hallinto-oikeus: yhdistys ei yleishyödyllinen, mutta luottamuksensuojan perusteella verotus poistettiin KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi toimitetun verotuksen voimaan yhdistyksen verotuskysymykset eivät ole olleet verohallinnon ratkaistavina vastuu veroilmoituksen antamisesta verotettavasta tulosta on verovelvollisella yhdistyksellä ei perusteita luottaa siihen, ettei sen tarvitse suorittaa veroa tuloistaan, jos siltä ei pyydetä veroilmoitusta tässä tapauksessa ei ollut syntynyt sellaista käytäntöä, jonka perusteella luottamuksensuojaa olisi voitu myöntää Slide 80

81 alan johtava asiantuntija Juha Laitinen Arvonlisäveroasiantuntija puh. (09) sähköposti: Slide 81

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Taustaa työryhmästä VM asetti 13.3.2009 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta 19.5.2015 Tampere Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys

Lisätiedot

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry.

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Liikuntapalveluiden tuotteistaminen yhdistyksessä sekä vapaaehtoistoiminta niiden tuottamisessa Liikuntakoordinaattori Sampo Hulkkonen Puotinkylän Valtti

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen Yhdistykset ja säätiöt 22.3.2016 Johanna Roininen Jani Hannonen Tilaisuuden ohjelma Yhdistyksen ja säätiön tuloverotus Perustietoa yhdistyksen ja säätiön arvonlisäverotuksesta Ilmoittaminen ja OmaVero

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteilija ja verotus Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteen harjoittamisen toimintamuodot Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa erilaisissa muodoissa Työsuhteessa Freelancerina Yrittäjänä Taiteilijalla voi

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN Sisällys KIRJAILIJA 2 ESIPUHE 5 1 YLEISTÄ KIINTEISTÖYHTIÖISTÄ 13 1.1 Yhtiömuotojen peruserot 13 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 13 1.1.2 Kiinteistöosakeyhtiö 14 1.2 Kiinteistöyhtiöihin

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti Sälli Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus TEM Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 7.9.2010 VTV/Tuloksellisuustarkastus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset

Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset Liikuntalautakunta 17 29.04.2014 Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset 213/02.05.01/2014 LIIKL 17 Kauniaisten kaupungin hallintosäännössä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

Vuokratulojen verotus

Vuokratulojen verotus Vuokratulojen verotus 9.4.2015 Eija Häkkilä johtava veroasiantuntija Jokilaaksojen verotoimisto 1 Vuokratulon tulolähde Vuokratulo korvausta esineen käyttöoikeuden luovuttamisesta Henkilökohtainen tulolähde

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 HENKILÖESITTELY Mikko Pikkujämsä oikeustieteen tohtori asianajaja Erityisaloja: verotus, yritysjuridiikka

Lisätiedot

Urheilutoiminnan yhtiöittämisen veroedut ja -haitat

Urheilutoiminnan yhtiöittämisen veroedut ja -haitat Urheilutoiminnan yhtiöittämisen veroedut ja -haitat (s. 31-38) Esko Linnakangas Julkaisija: [Turku?] : Urheiluoikeuden yhdistys, 2001. Julkaisu: Urheilu ja oikeus : Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsenlehti.

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 200 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

HE 111/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 111/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot