Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo"

Transkriptio

1 Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

2 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne : Verohallituksen ohje yleishyödyllisten yhteisöjen verottamisesta : edellisen ohjeen täsmennys : Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:14 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset : Selvitysmiehen selvitys hallituksen periaatepäätökseksi em. Työryhmämietinnön pohjalta : Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi : Verohallituksen uusi täsmennetty ohjekirje yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta 6. Syksy 2007: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan perustettiin verojaosto mm. kartoittamaan järjestöjen verokysymyksiä 7. Marraskuu 2008: hallituksen iltakoulu päätti, että VM asettaa työryhmän keväällä 2009 selvittämään yleishyödyllisten yhteisöjen verotusongelmia Slide 2

3 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 8. Maaliskuu 2009: VM asetti työryhmän, muistio (VM 31/2009) ehdotukset: verohallituksen tulee täsmentää ohjeistustaan nykykäytäntöä pääosin vahvistetaan, eräitä lievennyksiä veronhuojennuslainsäädäntöä mahdollisesti kiristetään Valtioneuvoston linjaus Selvitys kilpailuneutraliteetin merkityksestä verotukseen Verohallituksen ohjeistuksen täsmennys Turvataan järjestöjen rooli erityisesti sellaisilla palvelualoilla joiden kaupallinen merkitys vähäinen Selvitys julkisen rahoituksen ja valtionhallinnon avustuskäytäntöjen ongelmien ratkaisemiseksi. 10. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys säätiöiden verotuksesta (Säätiöiden valtiontuki ja valvonta, ) 11. Kantelu EU-komissiolle Suomen yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta Slide 3

4 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi - aineellisessa - henkisessä - siveellisessä tai - yhteiskunnallisessa mielessä Ei kohdista toimintaansa vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua tai osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Slide 4

5 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Mitä intressejä yhteisö edistää Toiminnan oltava yleistä ja hyödyllistä Jos elinkeinotoiminta muodostaa huomattavan osan toiminnasta, ei yhteisö toimi yleiseksi hyväksi - elinkeinotoiminnan tulee olla tietyllä tavalla alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan tai liittyä läheisesti yhteisön tarkoituksen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan Kilpailunäkökohdat Varoja käytettävä yleishyödylliseen toimintaan - elinkeinotoiminnan tuloksen käyttö yleishyödylliseen toimintaan? Slide 5

6 Taloudellisen edun tuottaminen Päätarkoituksena yleishyödyllisen toiminnan rahoittaminen, ei taloudellisen edun tuottaminen Yleishyödyllinen yhteisö ei voi: - maksaa kohtuullista suurempia palkkoja - minimoida jäsentensä kustannuksia - lähtökohtaisesti olla osakeyhtiö Yhtymä ei ole yleishyödyllinen yhteisö Slide 6

7 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Yleishyödyllisinä ei pidetä esimerkiksi tietyn toimialan markkinointi-, tiedotus- ja koulutusyhdistyksiä, joiden pääasiallisena toimintana on tukea jäsenyrityksiä Laajemmin kotimaista talouselämää ja muita kuin taloudellisia etuja palveleva toiminta voi kuitenkin olla yleishyödyllistä Laajakaan verotettava (sosiaalialan) palveluiden tarjoaminen ei lähtökohtaisesti johda statuksen menettämiseen - yleishyödyllistä toimintaa täytyy kuitenkin olla Slide 7

8 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnasta on löydyttävä esim. seuraavia piirteitä (VH:n ohje) Yhteisön hyväksi tehdään palkatonta tai vapaaehtoistyötä Yhteisö tarjoaa ilmaispalveluita tai hyödykkeitä Yhteisö tarjoaa alle omakustannushinnan palveluita tai hyödykkeitä Yhteisön toimintaa tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin Elinkeinotoiminnan harjoittaminen ei välttämättä johda statuksen menettämiseen, jos yhteisöllä on em. toimintaa Slide 8

9 Yleishyödyllisyys VM:n työryhmämuistion mukaan Elinkeinotoiminnan vaikutus yleishödyllisyyteen TVL 22 ; muu toiminta elinkeinotoiminta liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan yleishyödylliseen toimintaan tai elinkeinotoiminta on etäämpänä yhteisön tarkoituksen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta. Jos yhteisön yleishyödyllinen toiminta on jäänyt vähäiseksi sellaisen elinkeinotoiminnan johdosta, joka liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan toimintaan, voidaan yhteisöä tästä huolimatta pitää yleishyödyllisenä. Slide 9

10 Yleishyödylliset yhteisöt verovelvollisia Elinkeinotulosta (verokanta 26 %) Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tulosta kunnalle ja seurakunnalle (verokanta 8,9804 %, ) - esim. kiinteistöistä saatu vuokratulo ja metsätalouden tulo - elinkeinotoiminnan tulolähteessä käytetyn kiinteistön osalta verokanta 26 % - ns. henkilökohtainen tulo verovapaata, esim. myyntivoitot ja osakehuoneistojen vuokratulo Kiinteistövero, verovapaus joissain kunnissa Verovapaus perintö- ja lahjaverotuksessa Varainsiirtoverosta ei huojennusta Jos yhteisö ei yleishyödyllinen, verovelvollinen kaikesta tulosta 26 %:n mukaan - tulolähdejako EVL/TVL - myös osingot täysin veronalaisia Slide 10

11 Yhdistyksen elinkeinotoiminnan tunnusmerkit (VH:n ohjeen mukaan vieraan pääoman käyttö sitoutuneen pääoman suuri määrä toimintaan palkattu henkilökunta ansiotarkoitus/ voiton tavoittelu toiminnan laajuus / voiton tavoittelu toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus käyvän markkinahinnan käyttäminen toimiminen kilpailuolosuhteissa toiminnan kohdistaminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin Lieventävänä seikkana voidaan pitää yhteiskunnalta saatavaa tukea edellyttäen, ettei sitä ole saatu elinkeinotoimintaa varten Slide 11

12 Elinkeinotoiminta VM:n työryhmän mukaan Elinkeinotoiminnan yleiset kriteerit Elinkeinotoimintaa on ansiotarkoituksessa tapahtuva, jatkuva rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuva itsenäinen toiminta, johon sisältyy yrittäjäriski ja jota harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Pelkästään jäsenille tapahtuvaa myyntitoimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana muiden elinkeinotoiminnan kriteerien täyttyessä. Jos toimintaa harjoitetaan omakustannusperusteisesti ilman yrittäjäriskiä, joko jäsenille tai satunnaisesti, voidaan toimintaa pitää yleishyödyllisenä toimintana. Elinkeinotoimintana ei voida pitää sellaista toimintaa, jolla ei ole kaupallisia markkinoita. Slide 12

13 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; koskee myös näyttelyitä Jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; jatkuu Slide 13

14 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa ja huoltoloissa, hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; Bingopelin pitämisestä saatua tuloa Slide 14

15 Golfyhdistys KHO T 1 Ry harjoitti myös toimintaa, jota yleensä harjoitti golf Oy. Ry peri Oy:n osakkailta ja pelioikeuden vuokraajilta pelikausi- ja vuosimaksua, vuokrasi mainostilaa, vuokrasi kenttää yritystapahtumiin ja myi golf-varusteita Ry:tä ei pidetty TVL:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä Ry:n oli maksettava arvonlisäveroa jäseniltään perimistä jäsen- ja liittymismaksuista Slide 15

16 Golfyhdistyksen verotus VH:n ohjeen mukaan Golf ry:tä ei voi pitää yleishyödyllisenä, jos jäsenyys edellyttää Oy:n osakkuutta tai osakkeen hallintaa Golf ry:n yleishyödyllisyys mahdollista, jolloin verotonta jäsenmaksun ns. passiiviosa, joka ei oikeuta pelaamiseen Liittymismaksut kilpailutuotot Suomen Golfliitto ry:n kilpailujärjestelmän alaisista kilpailuista ilmoitustuotot jäsenlehdessä muu yleishyödylliselle tyypillinen varainhankinta tavanomaiset, jäsenistölle suunnattu valmennus ja koulutus Verollista elinkeinotuloa jäsenten ja ulkopuolisten pelaamiseen ja lyöntiharjoitteluun oikeuttavat maksut ulkopuolisille suunnatut golf-kurssit kentän vuokraaminen ns. firmakilpailujen järjestäminen Slide 16

17 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Koulutustoiminta 1. Lakiin perustumaton koulutus, jota ei ole olennaisesti tuettu julkisin varoin Veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. 2. Lakisääteinen tai olennaisesti julkisin varoin tuettu koulutus Lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa. Julkisena tukena voidaan pitää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, samoin kuin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea. Toimintaa, jota yleisesti tuetaan julkisin varoin voidaan pitää yleishyödyllisenä, vaikka ei olisi saanut tiettynä ajanjaksona julkista tukea. Jos koulutustoiminta liittyy läheisesti yleishyödyllisen tarkoituksen totetuttamiseen, voidaan tätä pitää lieventävänä seikkana elinkeinotoimintaa arvioitaessa. Slide 17

18 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Myyjäisten ja urheilukilpailujen järjestäminen Myyjäiset ovat yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettyjä myyntitilaisuuksia. Laissa tarkoitettuja myyjäisiä voidaan järjestää useamman kerran vuodessa ja myyjäiset voidaan järjestää vuosittain toistuvasti. Työryhmä ehdottaa, että Verohallinnon ohjeistusta selkiytettäisiin ja siinä mainittaisiin, että urheilukilpailusta saatua tuloa ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana, vaikka kilpailut järjestettäisiin vuosittain ja kilpailujen järjestämiseen liittyisi muutoinkin elinkeinotoiminnan piirteitä. Slide 18

19 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Huvitilaisuuksien järjestäminen TVL 23,3 :ssä tarkoitettuna verovapaana huvitilaisuutena ei voitaisi pitää teatterinäytöksiä elokuvanäytöksiä taidenäyttelyitä konsertteja riippumatta niiden sisällöstä Verohallinnon ohjeistuksella pitäisi täsmentää mitä tilaisuutta voidaan pitää TVL 23,3 :ssä tarkoitetulla huvitilaisuudella. Slide 19

20 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu-, myynti- ja muu toiminta Kyse ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta, jos verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä myydään eri tuotteita ja niin sanottuja käsiohjelmia tai kerätään mainostuloja tai pysäköintimaksuja. Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettua myyntitoimintaa ei arvioida yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella, koska myynti on lain sanamuodon mukaan vapautettu verosta. Järjestäjän myymänä verovapaata. Slide 20

21 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaat tulot Jos yhdistys perii jäseniltään säännöissä määrätyn jäsenmaksun yleisten kulujen kattamiseksi, on maksu yleishyödylliselle yhdistykselle verovapaata tuloa. Jos maksua vastaan tosiasiassa saadaan tietty tavara tai palvelus, voidaan jäsenmaksuksi nimettyä maksua pitää vastikkeena ja sen veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. Slide 21

22 KHO T 404 Säätiön yleishyödyllisyys Säätiön tarkoitus oli ylläpitää sivistys- ja urheilutaloa omavaraisesti ja ylijäämiä tavoittelematta. Säätiön myöhemmin luovutettua talon kaupungille, sen toiminta tuli käsittämään toisen kiinteistön vuokralle antamisen ja osin lainavaroin hankitun kiinteistöyhtiön tilojen vuokralle antamisen käyvästä hinnasta muuhun kuin sivistys- ja urheilukäyttöön. Vuokraustoiminnasta tuli huomattavat tuotot ja ylijäämät, joista jaettujen avustusten ja stipendien määriä pidettiin vähäisinä. Vuokraustoiminnan keskeisyyden vuoksi säätiötä ei enää voitu pitää yleishyödyllisenä ja se oli tästä tulostaan verovelvollinen. Perusteita luottamuksensuojan antamiseen säätiölle ei nähty. Slide 22

23 KVL 23/2000 Säätiön yleishyödyllisyys Ry:n tehtävä oli kehittää jäsentensä henkilöjäsenten edunvalvontaa, hyvinvointia ja taloudellista etua Toimintaan kuului työehtosopimukset, vaikuttaminen, kouluttaminen Lisäpalveluista maksettiin erikseen Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa ja palvelut suunnattiin jäsenille ja niiden henkilöjäsenille Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Slide 23

24 Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama narikkatoiminta katsottiin arvonlisäverolliseksi, KHO 2008:84 Kyseessä oli pesäpallotoimintaa tukeva yleishyödyllinen yhdistys, joka rahoitti osan joukkueiden kilpailu- ja harjoituskustannuksista kaupunginteatterin narikkapalveluja hoitamalla. Narikkaa hoidettiin talkootöinä, korvaus oli 80 % narikan tuotoista. Näytäntöjä/konserttiesityksiä oli ollut jopa 250 iltana vuodesta. Yhdistyksen vuotuiset tuotot narikkapalveluista olivat yli Verovirasto katsoi, että toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen toiminta tapahtuu AVL 1 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa ja yhdistys oli velvollinen suorittamaan tuloista arvonlisäveron. Toiminnan katsottiin olevan; jatkuvaa, itsenäistä ja ulospäin suuntautuvaa ansiotarkoituksessa harjoitettua, tuotti suuren osan yhdistyksen tuotoista (ei voitu pitää vähäisenä), ei liittynyt läheisesti yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen toimintaa harjoitettiin kilpailuolosuhteissa Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät muuttaneet päätöstä. Slide 24

25 Yleishyödyllisen tarkoituksen mukainen toiminta KHO T 2233 Urheiluseura 1) järjesti kilpailuja, kursseja ja näytöksiä tarkoituksensa toteuttamiseksi, osallistujina olivat jäsenet - ei elinkeinotuloa, koska liittyi välittömästi yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen 2) myi osoitemuistioon mainostilaa, talkootavaroita ja talkootyötä - ei elinkeinotuloa toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen Slide 25

26 Yleishyödyllisen toiminta KHO T 411 paikallinen Lions club ry julkaisi 2005 palvelukartan, johon oli myyty mainostilaa nettotuotto oli noin euroa mainoshankinta tapahtui talkootyönä, palvelukartat jaettiin ilmaiseksi kunnan asukkaille ja kesävieraille, asukkaita kunnassa oli noin tuotto käytettiin erilaiseen avustustoimintaan palvelukarttoja oli julkaistu myös 2001 ja 2003 ottaen huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä tulon vähäinen määrä, ei julkaisutoiminta ollut elinkeinotoimintaa vaan TVL 23,3 :n mukaisiin tuloihin verrattavaa verovapaata varainhankintaa Slide 26

27 Yleishyödyllisen toiminta HAO X:n kaupungin kuvataiteilijat ry:n tarkoitus oli edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja valvoa heidän etujaan. Jäseniä oli yli 100. Yhdistys oli katsottu yleishyödylliseksi ja sen julkisin varoin tuettu galleriatoiminta oli yleishyödyllistä Yhdistys harjoitti myös teosvälitystoimintaa siten, että se lainasi kahden kirjaston yhteydessä olevasta taidelainaamosta jäsentensä töitä ja peri teosvälitysprovision teosten myyntihinnasta Toiminta poikennut kilpailutilanteessa toimivasta taulujen välitystoiminnasta ja että se oli jatkuvaa ja ulospäin rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuvaa, joten sitä pidettiin elinkeinotoimintana Slide 27

28 Yleishyödyllisen toiminta HAO Kaupungin kulttuurilautakunnan perustama taidemuseosäätiö hankki yhteistyökumppaneita Yhteistyökumppaneita oli 5 ja ne maksoivat kiinteän kertakorvauksen Vastikkeena yhteistyökumppanit saivat mm. näkyvyyttä (logo museon markkinoinnissa), mahdollisuuden järjestää asiakastilaisuuksia museossa ja ilmais- tai alennuslippuja sidosryhmille. Näitä ei erikseen hinnoiteltu. HAO katsoi, että yhteistyö oli säätiölle riskitöntä, korvauksilla katettiin yleishyödyllisen toiminnan kuluja ja se lisäsi museon näkyvyyttä ja kävijämääriä. Kun arvioitiin sopimusten tarkoitusta ja toteutusta kokonaisuudessaan, ei ollut kyse elinkeinotoiminnasta, vaan yleishyödyllisen toiminnan verovapaasta varainhankinnasta Slide 28

29 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt (Veronhuojennuslaki 680/1976) Vapautus voidaan myöntää - kiinteistön tuottamasta tulosta - elinkeinotoiminnan tulosta Vapautuksen edellytykset - yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa - kiinteistöä käytetään pääasiallisesti (yli puolet) yleishyödylliseen tarkoitukseen - verohuojennus ei saa merkitä vastaavaa toimintaa harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle haittaa, joka ei ole vähäinen Slide 29

30 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt Hakemuksella Savo-Karjalan verovirastolta Kuopiosta Enintään 5 vuodeksi kerrallaan Osittainen tai täydellinen Haettava 4 kk:n kuluessa verovuoden päättymisestä KHO 2006 T 1384: Verohallitus (Kuopio) voi ratkaista vain huojennuskysymyksen, hakijan status ratkaistaan normaalin verotuksen yhteydessä Slide 30

31 Euroopan yhteisön valtiontukisäännökset EY:n valtiontukisäännökset Työryhmä on todennut, että suuri osa järjestöjen toiminnasta on eitaloudellista toimintaa, johon ei sovelleta EY:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjä. Työryhmä on lisäksi tuonut esille eräitä jatkoselvitystä vaativia seikkoja, kun on kysymys yhteisöoikeuden soveltamisesta yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Slide 31

32 Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Työryhmä katsoo, että veronhuojennuksien myöntämismenettelyyn tulisi soveltaa vähämerkityksistä tukea eli ns. de minimis tukea koskevaa menettelyä. De minimis tukea voidaan myöntää enintään euroa kolmen verovuoden aikana. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että verovapauslautakunnan kokoonpanossa tulisi jatkossa huomioida yleishyödyllisen toiminnan tuntemuksen lisäksi elinkeinoelämän ja kilpailuneutraliteettiin liittyvä asiantuntemus. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 32

33 Kilpailuneutraalisuuden huomioiminen erityisissä tilanteissa Tuloverolain 23 :n 3 momentti ja muut verovapautukset Työryhmä ehdottaa, että seuraavia seikkoja pitäisi arvioida uudelleen ottaen huomioon lain vanhentunut ilmaisutapa sekä lain säätämisen jälkeen yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset: TVL 23,3 :n soveltuvuus nyky-yhteiskuntaan Yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen ja Kiinteistötulon verovapaus tietyissä tilanteissa. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon yleishyödyllisten yhteisöjen eri varainhankintamuodot ja toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 33

34 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt - KHO 2009:5 Yhdistys ylläpiti kahta palvelutaloa ja vapaaehtoistyön keskusta vanhustyöhön kuului mm. siivous- ja kodinhoitopalvelua sotainvalideille, avohuollon ateriapalveluita, kuntouttavaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimintaa ja tapaamispaikan kahvilatoimintaa Asukkaat olivat pienituloisia ja maksoivat aravalain mukaista vuokraa palvelutalolla oli keskeinen merkitys kunnan lakisääteisessä vanhusten huollossa Yhdistys käytti varansa ja tulonsa palvelutalotoiminnan ylläpitämiseen, yhdistyksen lähes koko toiminta oli elinkeinotoimintaa Yhdistyksen katsottiin kuitenkin harjoittavan veronhuojennuslain mukaista yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttävän varojaan yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen tarkoitukseen Huojennusasia palautettiin Savo-Karjalan verovirastoon uudelleen käsiteltäväksi Slide 34

35 Arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen yhteys Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran ja palvelun vastikkeellinen myynti (AVL 1 ). Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain TVL:ssa tarkoitetusta elinkeinotulosta (AVL 4 ). Mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi AVL 1 :n mukaisesta liiketoiminnasta. Esimerkiksi kiinteistötulosta ei ole yleishyödyllisen yhteisön maksettava arvonlisäveroa Slide 35

36 Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus Elinkeinotoimintaa => Ei elinkeinotoimintaa => Jos muu kuin elinkeino- => toiminta on AVL 1 :n liiketoimintaa, Ei AVL 1 :n liiketoimintaa => Arvonlisäverollista, jos vähäisen liikevaihdon raja ylittyy (8.500 ), eikä säädetty verottomaksi. Ei arvonlisäverollista Mahdollisuus hakeutua, tällöin verollista kaikki AVL liiketoiminta (pl. verottomaksi säädetty toiminta). Ei pääse hakeutumallakaan arvonlisäverovelvolliseksi. Slide 36

37 Vähäinen liiketoiminta Liiketoiminnan harjoittaja ei ole verovelvollinen elinkeinotulostaan, jos tilikauden liikevaihto on enintään Liikevaihtoon luetaan myös veroton AVL 3 :ssä mainittu myynti, mutta ei esim. käyttöomaisuuden myyntiä Tilikauden liikevaihto arvioidaan etukäteen jos raja ylittyy => taannehtiva rekisteröinti jos raja ei ylity => verovelvollisuus lakkaa vasta lopettamisilmoituksen tekemisestä Slide 37

38 Arvonlisäverovelvollisen huojennus Jos tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta > vero (liikevaihto 8.500) x vero Jos liikevaihto enintään vero takaisin kokonaan Jos liikevaihto yli ei huojennusta lainkaan Veroa ei saa takaisin, jos huojennus on negatiivinen tai tilikauden tilitettävä vero on negatiivinen Huojennusta ei makseta Metsätaloudesta AVL 30 :n kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta käyttöomaisuuden myynnistä suoritettavasta verosta Slide 38

39 Verokannat 23 %:n yleinen verokanta 13 %:n verokanta, koskee elintarvikkeita ja rehuja 9 %:n verokanta - kirjat - lääkkeet - palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - henkilökuljetus - majoituspalvelu - teatteri, sirkus, musiikki, tanssiesitykset, elokuvanäytökset, näyttelyt, urheilutapahtumat, huvipuistot, eläintarhat, museot, ym. kulttuuri- ja viihdetilaisuudet - eräiden työvaltaisten alojen kokeilu esim. ravintola Slide 39

40 Liikuntapalvelut 9 % Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - erilaiset liikuntatilat esim. uima-, keila-, tennis-, jäähallit, kuntosalit, golf- ja tenniskentät Ohjattu liikunta Rajanveto ohjatun liikunnan ja koulutuksen välillä Biljardi Tanssi Slide 40

41 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2698 Laskettelun ja lumilautailun opettaminen ei ollut 8 %:n alaista urheilumahdollisuuden tarjoamista, vaan 22 % mukaista opettamista. Perustelut: pääasiallinen sisältö oli opetus eikä urheilumahdollisuuden tarjoaminen. Slide 41

42 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2291 Ratsastustunnit olivat 8 %:n verokannalla verotettavia liikuntapalveluja Perustelut: pääasiallinen sisältö oli liikuntamahdollisuuden tarjoaminen. Slide 42

43 Arvonlisäverotuksen ulkopuolinen toiminta Eräät kiinteistönluovutukset (AVL ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL ) Koulutuspalvelut (AVL ) Rahoituspalvelut (41-43 ) Vakuutustoiminta (44 ) Esiintymiskorvaukset ja eräät immateriaalioikeudet (45 ) Eräät muut tavarat ja palvelut (59 ) Slide 43

44 Jäsenlehti 1. Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle, alv 0 % ilmestyy vähintään 4 x vuodessa pääasiallinen jakelu jäsenille eikä sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemista ei harjoiteta liiketoiminnan muodossa KHO T 3056 yhteisöltä painotyön myynnin yhteydessä veloitettu postitus oli veroton, kun lehdet toimitettiin suoraan lukijoille 2. Jäsenlehden myynti, joka ei ole elinkeinotoimintaa TVL:n mukaan, on alv:n ulkopuolella, koskee myös ilmoitustuloja Slide 44

45 Sanoma- ja aikakauslehdet 3. Sanoma- ja aikakauslehtien myynti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, alv 0 % Ilmoitustulo ja muut vastaavat tulot alv 23 % Hankinnoista vähennysoikeus Slide 45

46 Kokous-, näyttely- ja urheilutilat - Verovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta - KHO 2009:23 Nuorisoseura vuokrasi osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle Kunta käytti tiloja koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin kunnan järjestämiin tapahtumiin Vuokrauksen perusteena oli erillinen käyttötuntiselvitys KHO: tilojen käyttö oli tilapäistä, eikä kunnalla ollut yksinomaista määräysvaltaa hallita varaamiaan tiloja nuorisoseuran oli suoritettava arvonlisäveroa näiden tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Sillä ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi kunnalle vuokraamiensa tilojen osalta Slide 46

47 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - kannattavuus Hakeutuminen alv-velvolliseksi muusta kuin TVL:n mukaisesta elinkeinotulosta ei periaatteessa vaikuta yhteisön tuloverotukseen - veronsaaja voi kuitenkin tutkia myös tuloverokäsittelyn, mikä on mahdollista ilman alv-velvolliseksi hakeutumistakin Tuottojen ja kulujen analysointi Tuotot - miltä osin muuttuisivat verolliseksi? - verokanta? - ketä veloitetaan? Kulut - verollisten kulujen määrä? Slide 47

48 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tuottojen käsittely Jäsenmaksut - jos jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan tavaroita tai palveluja, pääsääntöisesti verollista Lehdet ja muut julkaisut - sanoma- ja aikakauslehden tilausmyynti, alv 0% - kirjat, alv 9 % - ilmoitustuotot, alv 23% Koulutustuotot - ps. verollista, alv 23 % Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat, verottomia - selvitettävä erikseen mahdollisuus hakeutua vuokraustoiminnasta Lahjoitukset ja sijoitustoiminnan tulot sekä yleisavustukset, verottomia Slide 48

49 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - vähennysten käsittely Hakeutumisen myötä oikeus vähentää verollista toimintaa varten tehtyjen hankintojen ostohintaan sisältyvä vero Ei vähennysoikeutta, kun - veroton osto - osto muuta kuin omaa verollista liiketoimintaa varten - jos jonkin toiminnan ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa - jos ostoja toisen yhdistyksen tai yhtiön toimintaa varten - vähennysoikeuden rajoitukset - mm. henkilöautot ja edustuskulut Slide 49

50 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - alkuvarastovähennys Verollisen toiminnan alkaessa oikeus tehdä vähennys aikaisemmista hankinnoista Koskee vain - verovelvolliseksi tultaessa vielä hallussa olevia tavaroita ja palveluja - verollisena tapahtuneita hankintoja - tavaroita ja palveluja, joita aletaan käyttää verollisessa toiminnassa Alkuperäiseen ostohintaan sisältynyt vero, ei kuitenkaan arvonalennuksen osalta Ei koske kiinteistöjä tai rakentamispalveluja (erilliset säännökset kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelystä) Slide 50

51 Hakeutumisen kannattavuus - esimerkki - Lehti - tilaustulot 0 edelleen verottomia - ilmoitustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ilmoittajilla vähennysoikeus - painatuskulut 0 aikaisemminkin veroton lasku - hlöstökulut 0 eivät sisällä alv:a - Kokoukset, kampanjat ja koulutus - koulutustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ostajalla vähennysoikeus - koulutustulot -3 ostajalla ei väh.oikeutta - kulut 15 vähennyskelpoisia ostoja - Hallintokulut - matkat ja majoitus 1 väh. oik. osuus - toimistokulut 5 väh.oik. osuus - Tulos 18 Slide 51

52 Hakeutumisen merkitys KHO T 430 Hakeutumisen jälkeen kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva myynti arvonlisäverollista Ei mahdollista hakeutua verovelvolliseksi vain osasta liiketoimintaa Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus ei hakeutumisen jälkeen ole enää sidoksissa tuloverotukseen Toiminta verotonta siltä osin kuin, toiminta ei täytä liiketoiminnan kriteerejä toiminta säädetty verottomaksi Slide 52

53 Teatteritoiminta - liiketoimintaa KHO T säätiö TVL:ssa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö - harjoitti sääntöjen tarkoituksen mukaista kaupungin teatteritoimintaa - AVL 4 :n nojalla ei-verovelvollinen - toiminta jatkuvaa ja suuntautui rajoittamattomaan asiakaspiiriin ja tapahtui kilpailuolosuhteissa - julkisesta tuesta huolimatta ansiotarkoitus - säätiö pääsi hakemuksesta verovelvolliseksi Slide 53

54 Museotoiminta - ei liiketoimintaa KHO / 1325 Yhdistys harjoitti museotoimintaa, toiminta jatkuvaa ja kohdistui rajoittamattomaan asiakaskuntaan Tuotot kattoivat 7-8 % menoista, loput avustuksina Ei verollista liiketoimintaa Ei voi edes hakeutua! Slide 54

55 Verovelvolliseksi hakeutuminen - KVL 79/2009 Ry:n tarkoituksena oli parantaa ja kehittää alansa ja jäsentensä toimintaedellytyksiä. Toimintaan kuului mm. julkaisuja, tilaisuuksia ja edunvalvontaa. Kaikki yhdistyksen jäsenet olivat arvonlisäverovelvollisia, joilta perittiin liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Tuotoista pääosa jäsenmaksuja, joista 95 % edunvalvontaan ja 5 % jäseniä palvelevaan tiedottamis-, julkaisu ja tietopankkitoimintaan. KVL: Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa eikä palvelut ja julkaisut kilpailleet markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden kanssa Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Yhdistys ei voinut hakeutua harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi Slide 55

56 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhdistysten ja säätiöiden lainsäädännöllinen ja toiminnallinen viitekehys on muuttunut Usein toiminnan alkuperäinen tarkoitus ja toimintatavatkin ovat muuttuneet. Verotuksellisista, hankintalainsäädännöllisistä ja liiketaloudellisista syistä voi olla perusteltua harkita liiketoiminnallisten kokonaisuuksien yhtiöittämistä. - verotuksellisen yleishyödyllisyysstatuksen säilyttäminen edellyttää, että yleishyödyllistä toimintaa harjoitetaan tosiasiallisesti ja pääasiallisesti ja ettei liiketaloudellisen toiminnan osuus ole merkittävä. Myös tilaajat ja toiminnan rahoittajat saattavat edellyttää liiketaloudellisen toiminnan harjoittamista yhtiömuodossa. Slide 56

57 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhtiöittämisen yleisiä tavoitteita ovat: - kustannusrakenteen läpinäkyvyys - kustannusten avoimuus ja oikea kohdistaminen - taloudellisen tehokkuuden ja tuloksen vertailtavuus - kilpailun edistäminen - hinnoittelun kohtuullisuuden osoittaminen Slide 57

58 Yhtiöittäminen miksi nyt? Liiketaloudellisen toiminnan eriyttämisen tavoitteena voi olla yhdistyksen tai säätiön rahoituksen, kuten - avustusten, saatavuuden turvaaminen. - liiketaloudellisen toiminnan harjoittamiseen. - eriyttää omistaminen ja liiketaloudellinen toiminta ja siihen sisältyvät riskit. Milloin yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto? - Yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto, mikäli toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä, ei tähtää voiton tuottamiseen eikä toiminta ei ole aidosti markkinaehtoista. Slide 58

59 Toimintojen yhtiöittäminen miksi nyt Yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa tulee tarkastella toiminnoittain - Mistä tulee suurin osa tuotoista? - Onko toiminta liiketoimintaa vai selvästi yleishyödyllistä? Yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman liiketoiminnan myynnit eivät välttämättä ole sisältäneet arvonlisäveroa. Yhdistys ei ole myöskään saanut tehdä vähennystä toimintaan liittyviin kustannuksiin sisältyvästä arvonlisäverosta. Slide 59

60 Yhtiöittäminen miksi nyt Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisellä turvataan se, että yleishyödyllinen yhteisö toimii TVL 22 :ssä tarkoitetulla tavalla yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi Yhteisöllä on oltava myös yleishyödyllistä toimintaa Slide 60

61 KHO /1273 Yleishyödyllinen säätiö harjoitti sairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä ylläpiti ammattiopistoa. Säätiön oli tarkoitus siirtää liiketoimintasiirtona harjoittamansa kuntoutus- ja sairaalatoiminta joko yhdelle tai kahdelle perustettavalle elinkeinotoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle. Siirtämättä aiottiin jättää toiminnoissa tarvittavat toimitilat, jotka sijaitsivat samassa kiinteistössä säätiölle jäävien toimintojen kanssa, sekä siirrettäviin toimintoihin liittyvät informaatioteknologiapalvelut eli niin sanottu IT-infra. Viimeksi mainittu tarkoitti tietokoneita, palvelemia ja erilaisia sovelluksia sekä toiminnassa työskentelevät kuusi henkilöä. IT-infran katsottiin olevan olennainen osa järjestelyissä siirrettäviä toimintoja. Koska liiketoimintasiirrossa näin ollen siirrettäisiin vain osa siirrettäviin liiketoimintakokonaisuuksiin kuuluvista varoista, ei järjestelyihin sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. Mikäli myös siirrettäviin toimintoihin liittyvä IT-infra siirrettiin, voitiin järjestelyihin soveltaa edellä mainittuja säännöksiä. Säätiön oli tarkoitus edellä mainittujen liiketoimintasiirtojen jälkeen myydä sairaala- ja kuntoutustoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille taloushallinto- ja muita niin sanottuja management -palveluita. Kun palvelut myytiin säätiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille, ei näistä palveluista saatavaa tuloa katsottu säätiön elinkeinotuloksi. Säätiö harjoittaisi liiketoimintasiirtojen jälkeen oppilaitostoimintaa sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö katsottiin liiketoimintasiirtojen jälkeen sääntöjensä sekä säätiölle jäävien toimintojen perusteella tuloverolain 22 :ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Management Fee Säätiö Kuntoutus- ja sairaalatoiminta Oy Slide 61

62 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tytäryhtiöltä saamia osinkotuloja on pidetty TVL-tulolähteeseen kuuluvina verovapaina osinkoina. Huom! Jos yleishyödyllinen status menetetään, TVL-osingot täysin veronalaisia. Slide 62

63 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Laajaakaan asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa ei ole tuloverotuksessa pidetty elinkeinotoimintana (KHO 1988 B 508). Elinkeinotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön yleishyödylliselle yhteisölle maksamaa vuokraa on verotuskäytännössä pidetty osakehuoneistosta saatuna verovapaana tulona tai kiinteistöstä saatuna alemman verokannan mukaisena kiinteistötulona. Slide 63

64 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Työryhmämietintö 31/2009: kiinteistön vuokraustulo on vain poikkeuksellisesti yleishyödylliselle yhteisölle elinkeinotoiminnan tuloa. Työryhmän mukaan osakeyhtiöiden välistä konserniajattelua voidaan soveltaa yleishyödyllisen yhteisöön ja sen omistamaan osakeyhtiöön vain poikkeuksellisesti. Slide 64

65 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Palvelujen myynti on lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen elinkeinotoiminnan määritelmä ei olennaisesti poikkea yritysten elinkeinotoiminnan määritelmästä. Slide 65

66 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Tytäryhtiöiden hallinnoinnista ei saa muodostua pääasiallinen toimintamuoto. Tytäryhtiöistä saadut tulot käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Verohallituksen ohje ja työryhmämietintö 31/2009: yleishyödyllinen yhteisö ei saa rahastoida suhteettoman suurta osuutta tuloistaan. Slide 66

67 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisen kannattavuus riippuu maksettavan veron määrästä. Jotta yhtiöittämisestä tulisi mahdollisimman kannattavaa: - yhtiöitettäviin toimintoihin kohdistuvat kustannukset tulee kohdistaa yhtiölle - yhtiöitettävien toimintojen parissa työskentelevät ihmiset siirtyvät joko osittain tai kokonaan yhtiön palvelukseen - uusi yhtiö voi maksaa myös osan yhteisten johtohenkilöiden palkoista. Jos yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona, sopimusasiakirjoissa tulee sopia myös henkilökunnan siirtymisestä ns. vanhoina työntekijöinä. Toiminnan yhtiöittäminen on usein järkevää ainoastaan, jos se katsotaan elinkeinotoiminnaksi myös yhdistyksen harjoittamana. Slide 67

68 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisestä syntyvät vero- ja muut kulut vs. saatava hyöty? Onko toiminta jo elinkeinotoimintaa vai onko riski siitä? Turvaako yhtiöittäminen yleishyödyllisen yhteisön aseman? Voiko toiminta tulla myöhemmin myytäväksi? Yleishyödyllisyys menetetty? Slide 68

69 Yhtiöittämisen arviointi Tytäryhtiö on verovelvollinen sille siirretyn elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tuloksesta. Elinkeinotulon verokanta yhtiöllä ja yleishyödyllisellä yhteisöllä sama eli 26 %, mutta kiinteistön vuokratulon verotus nousee 26 prosenttiin, ja muiden tulojen 0 prosentista 26 prosenttiin. Slide 69

70 Yhtiöittämisen arviointi Verovapaiden tytäryhtiöosinkojen kannalta veroneutraali tilanne, sillä osingon perusteena on 26 %:lla verotettu elinkeinotoiminnan tulo. Toimitilakiinteistöt tai huoneistot siirron ulkopuolelle ja tytäryhtiöltä vuokratuloa. Saajalle verovapaata tai lievemmin verotettua kiinteistötuloa. Slide 70

71 Yhtiöittämisen arviointi Edullisinta yhtiöittää EVL 52 d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla, jolloin siirrosta ei tuloveroveroseuraamuksia, mutta siirron kohteena on oltava kaikki liiketoimintaan kohdistuvat varat, velat ja varaukset. Slide 71

72 Yhtiöittämisen arviointi Jos toiminta ei ole elinkeinotoimintaa, yhtiöittämisestä ei veronalaista tuloa, koska yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen vain elinkeinotulosta ja kiinteistötulosta. Yhteisö ei olisi sidottu EVL 52 d :ssä tarkoitettuun liiketoimintakokonaisuuteen. Veroriski, jos toiminnan TVL-luonteesta erehdytty. Slide 72

73 Yhtiöittäminen - arvonlisäverovaikutukset Ostoihin sisältyvä arvonlisävero vähennyskelpoinen yleisten sääntöjen mukaan Ns. alkuvarastovähennys Mahdollisesti kiinteistöissä oikeus tarkastamiseen Laskutusjärjestelmä, laskumerkinnät Veron ilmoitus- ja maksuvelvollisuus Suoritettavan ja vähennettävän veron selvittäminen kuukausittain Laskutusjärjestelmä ja laskumerkinnät Vaikutus oman käytön verotukseen Slide 73

74 Vähennysten kohdistaminen - verollinen ja veroton toiminta Ostot, jotka suoraan kohdistuu arvonlisäverolliseen vähennyskelpoiseen toimintaan => vähennys. Ostot, jotka suoraan kohdistuu vähennyskelvottomaan verottomaan toimintaan tai ovat muuten vähennyskelvottomia (AVL 114 ) => ei vähennystä. Ostot, jotka palvelevat sekä verollista että vähennyskelvotonta verotonta toimintaa jaetaan vähennyskelpoiseen ja kelvottomaan osaan. Esim. verollista ja verotonta toimintaa palvelevat yleiskulut. Slide 74

75 Kiinteistön myynnin ja vuokrauksen arvonlisäverotus Pääsääntönä verottomuus - vastike ja vuokra veroton - kustannuksiin sisältyviä veroja ei saa vähentää - itse tehdyistä kiinteistöhallintapalveluista oman käytön vero Vapaaehtoinen verovelvollisuus - vastike ja vuokra verollista - kustannuksiin sisältyvä vero on vähennyskelpoinen - osakkeenomistaja saa vähentää vastikkeeseen ja vuokralle ottaja vuokraan sisältyvän veron - ei kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa Slide 75

76 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Ry:n toiminnot tavoitteena keskittää yleishyödyllinen toiminta yhdistykseen A Oy:n toiminnot tavoitteena harjoittaa verollista toimintaa Oy:ssä alv-vähennysten keskittäminen Muita seikkoja - henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - hakeutuminen vaihtoehtona - liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 76

77 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Huomioitavia asioita keskinäinen laskutus - kumpi veloittaa, verokulu voi olla merkittävä henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - tarvitaanko resursseja ristiin? yhtiöittäminen valittava oikea tapa! - kauppa - liiketoimintasiirto liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 77

78 Toimintojen yhtiöittäminen Yhtiö voi maksaa yhdistykselle korvauksia esimerkiksi : immateriaalioikeuksien käytöstä ( tunnukset, muut oikeudet) korkoina (jos liiketoiminnan siirto toteutetaan kauppana, josta yhtiöllä jää yhdistykselle velkaa) tai osinkona Yleishyödyllinen yhdistys ei pysty vähentämään ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa, joten paljon verollisia ostoja sisältävät toiminnot tulee siirtää uudelle yhtiölle. Slide 78

79 Veroilmoituksen antaminen Veroilmoituksen antavat (Verotusmenettelylain 7 ) Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joiden omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös yleishyödyllistä yhdistystä ja säätiötä. Täyttöohje: - Antakaa kuitenkin veroilmoitus aina, jos olette saanut esitäytetyt veroilmoituslomakkeet tai erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi. - Antakaa veroilmoitus myös silloin, kun yhdistyksen tai säätiön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna ja olette epävarma tulojen veronalaisuudesta. Ks. KHO 2010:13: vastuu siitä, että veroilmoitus annetaan verotettavasta tulosta, on verovelvollisella Veronhuojennuslain perusteella myönnetty veronhuojennus ei vapauta ilmoittamisvelvollisuudesta. Voi antaa sähköisesti Tyvi-palvelun kautta Slide 79

80 Veroilmoitus ja luottamuksensuoja KHO 2010:13 A ry oli harjoittanut työterveysasematoimintaa useita kymmeniä vuosia ja oli merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin 1980 A ry ei ollut antanut veroilmoitusta, eikä siltä ollut pyydetty veroilmoitusta eikä se ollut ollut tuloverotuksen kohteena Yhdistykseltä pyydettiin ensimmäisen kerran veroilmoitus vuodelta 2004, verotuksessa yhdistystä ei pidetty yleishyödyllisenä ja sille vahvistettiin verotettava elinkeinotulo ja varallisuus Hallinto-oikeus: yhdistys ei yleishyödyllinen, mutta luottamuksensuojan perusteella verotus poistettiin KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi toimitetun verotuksen voimaan yhdistyksen verotuskysymykset eivät ole olleet verohallinnon ratkaistavina vastuu veroilmoituksen antamisesta verotettavasta tulosta on verovelvollisella yhdistyksellä ei perusteita luottaa siihen, ettei sen tarvitse suorittaa veroa tuloistaan, jos siltä ei pyydetä veroilmoitusta tässä tapauksessa ei ollut syntynyt sellaista käytäntöä, jonka perusteella luottamuksensuojaa olisi voitu myöntää Slide 80

81 alan johtava asiantuntija Juha Laitinen Arvonlisäveroasiantuntija puh. (09) sähköposti: Slide 81

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista Viivi Lajunen, OKM Agenda OKM tarkastustoimi pähkinänkuoressa Valtionavustuksen saaminen Avustusmuodot ja niihin liittyvät erityispiirteet Mitä selvitys sisältää?

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet

Yhdistyksen ja säätiön verotus. Veroilmoituksen 6C täyttöohjeet 2009 SISÄLTÖ VEROILMOITUKSEN 6C TÄYTTÄJÄLLE... 2 Mitä uutta?... 2 Kenen on annettava veroilmoitus?... 2 Milloin veroilmoitus annetaan?... 2 Mihin veroilmoitus toimitetaan?... 3 Verolomakkeet... 3 Hyvä

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot