Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo"

Transkriptio

1 Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen Tampere -talo

2 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne : Verohallituksen ohje yleishyödyllisten yhteisöjen verottamisesta : edellisen ohjeen täsmennys : Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:14 Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset : Selvitysmiehen selvitys hallituksen periaatepäätökseksi em. Työryhmämietinnön pohjalta : Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämiseksi : Verohallituksen uusi täsmennetty ohjekirje yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta 6. Syksy 2007: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan perustettiin verojaosto mm. kartoittamaan järjestöjen verokysymyksiä 7. Marraskuu 2008: hallituksen iltakoulu päätti, että VM asettaa työryhmän keväällä 2009 selvittämään yleishyödyllisten yhteisöjen verotusongelmia Slide 2

3 Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 8. Maaliskuu 2009: VM asetti työryhmän, muistio (VM 31/2009) ehdotukset: verohallituksen tulee täsmentää ohjeistustaan nykykäytäntöä pääosin vahvistetaan, eräitä lievennyksiä veronhuojennuslainsäädäntöä mahdollisesti kiristetään Valtioneuvoston linjaus Selvitys kilpailuneutraliteetin merkityksestä verotukseen Verohallituksen ohjeistuksen täsmennys Turvataan järjestöjen rooli erityisesti sellaisilla palvelualoilla joiden kaupallinen merkitys vähäinen Selvitys julkisen rahoituksen ja valtionhallinnon avustuskäytäntöjen ongelmien ratkaisemiseksi. 10. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys säätiöiden verotuksesta (Säätiöiden valtiontuki ja valvonta, ) 11. Kantelu EU-komissiolle Suomen yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta Slide 3

4 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi - aineellisessa - henkisessä - siveellisessä tai - yhteiskunnallisessa mielessä Ei kohdista toimintaansa vain rajoitettuihin henkilöpiireihin. Ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua tai osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Slide 4

5 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Mitä intressejä yhteisö edistää Toiminnan oltava yleistä ja hyödyllistä Jos elinkeinotoiminta muodostaa huomattavan osan toiminnasta, ei yhteisö toimi yleiseksi hyväksi - elinkeinotoiminnan tulee olla tietyllä tavalla alisteista suhteessa yleishyödylliseen toimintaan tai liittyä läheisesti yhteisön tarkoituksen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan Kilpailunäkökohdat Varoja käytettävä yleishyödylliseen toimintaan - elinkeinotoiminnan tuloksen käyttö yleishyödylliseen toimintaan? Slide 5

6 Taloudellisen edun tuottaminen Päätarkoituksena yleishyödyllisen toiminnan rahoittaminen, ei taloudellisen edun tuottaminen Yleishyödyllinen yhteisö ei voi: - maksaa kohtuullista suurempia palkkoja - minimoida jäsentensä kustannuksia - lähtökohtaisesti olla osakeyhtiö Yhtymä ei ole yleishyödyllinen yhteisö Slide 6

7 Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) Yleishyödyllisinä ei pidetä esimerkiksi tietyn toimialan markkinointi-, tiedotus- ja koulutusyhdistyksiä, joiden pääasiallisena toimintana on tukea jäsenyrityksiä Laajemmin kotimaista talouselämää ja muita kuin taloudellisia etuja palveleva toiminta voi kuitenkin olla yleishyödyllistä Laajakaan verotettava (sosiaalialan) palveluiden tarjoaminen ei lähtökohtaisesti johda statuksen menettämiseen - yleishyödyllistä toimintaa täytyy kuitenkin olla Slide 7

8 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnasta on löydyttävä esim. seuraavia piirteitä (VH:n ohje) Yhteisön hyväksi tehdään palkatonta tai vapaaehtoistyötä Yhteisö tarjoaa ilmaispalveluita tai hyödykkeitä Yhteisö tarjoaa alle omakustannushinnan palveluita tai hyödykkeitä Yhteisön toimintaa tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin Elinkeinotoiminnan harjoittaminen ei välttämättä johda statuksen menettämiseen, jos yhteisöllä on em. toimintaa Slide 8

9 Yleishyödyllisyys VM:n työryhmämuistion mukaan Elinkeinotoiminnan vaikutus yleishödyllisyyteen TVL 22 ; muu toiminta elinkeinotoiminta liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan yleishyödylliseen toimintaan tai elinkeinotoiminta on etäämpänä yhteisön tarkoituksen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta. Jos yhteisön yleishyödyllinen toiminta on jäänyt vähäiseksi sellaisen elinkeinotoiminnan johdosta, joka liittyy läheisesti yhteisön tarkoitusta toteuttavaan toimintaan, voidaan yhteisöä tästä huolimatta pitää yleishyödyllisenä. Slide 9

10 Yleishyödylliset yhteisöt verovelvollisia Elinkeinotulosta (verokanta 26 %) Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tulosta kunnalle ja seurakunnalle (verokanta 8,9804 %, ) - esim. kiinteistöistä saatu vuokratulo ja metsätalouden tulo - elinkeinotoiminnan tulolähteessä käytetyn kiinteistön osalta verokanta 26 % - ns. henkilökohtainen tulo verovapaata, esim. myyntivoitot ja osakehuoneistojen vuokratulo Kiinteistövero, verovapaus joissain kunnissa Verovapaus perintö- ja lahjaverotuksessa Varainsiirtoverosta ei huojennusta Jos yhteisö ei yleishyödyllinen, verovelvollinen kaikesta tulosta 26 %:n mukaan - tulolähdejako EVL/TVL - myös osingot täysin veronalaisia Slide 10

11 Yhdistyksen elinkeinotoiminnan tunnusmerkit (VH:n ohjeen mukaan vieraan pääoman käyttö sitoutuneen pääoman suuri määrä toimintaan palkattu henkilökunta ansiotarkoitus/ voiton tavoittelu toiminnan laajuus / voiton tavoittelu toiminnan jatkuvuus / säännöllinen toistuvuus käyvän markkinahinnan käyttäminen toimiminen kilpailuolosuhteissa toiminnan kohdistaminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai suoritteisiin Lieventävänä seikkana voidaan pitää yhteiskunnalta saatavaa tukea edellyttäen, ettei sitä ole saatu elinkeinotoimintaa varten Slide 11

12 Elinkeinotoiminta VM:n työryhmän mukaan Elinkeinotoiminnan yleiset kriteerit Elinkeinotoimintaa on ansiotarkoituksessa tapahtuva, jatkuva rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuva itsenäinen toiminta, johon sisältyy yrittäjäriski ja jota harjoitetaan kilpailuolosuhteissa. Pelkästään jäsenille tapahtuvaa myyntitoimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana muiden elinkeinotoiminnan kriteerien täyttyessä. Jos toimintaa harjoitetaan omakustannusperusteisesti ilman yrittäjäriskiä, joko jäsenille tai satunnaisesti, voidaan toimintaa pitää yleishyödyllisenä toimintana. Elinkeinotoimintana ei voida pitää sellaista toimintaa, jolla ei ole kaupallisia markkinoita. Slide 12

13 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; koskee myös näyttelyitä Jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; jatkuu Slide 13

14 Verohallituksen ohje TVL 23 3 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä Sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa ja huoltoloissa, hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; Bingopelin pitämisestä saatua tuloa Slide 14

15 Golfyhdistys KHO T 1 Ry harjoitti myös toimintaa, jota yleensä harjoitti golf Oy. Ry peri Oy:n osakkailta ja pelioikeuden vuokraajilta pelikausi- ja vuosimaksua, vuokrasi mainostilaa, vuokrasi kenttää yritystapahtumiin ja myi golf-varusteita Ry:tä ei pidetty TVL:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä Ry:n oli maksettava arvonlisäveroa jäseniltään perimistä jäsen- ja liittymismaksuista Slide 15

16 Golfyhdistyksen verotus VH:n ohjeen mukaan Golf ry:tä ei voi pitää yleishyödyllisenä, jos jäsenyys edellyttää Oy:n osakkuutta tai osakkeen hallintaa Golf ry:n yleishyödyllisyys mahdollista, jolloin verotonta jäsenmaksun ns. passiiviosa, joka ei oikeuta pelaamiseen Liittymismaksut kilpailutuotot Suomen Golfliitto ry:n kilpailujärjestelmän alaisista kilpailuista ilmoitustuotot jäsenlehdessä muu yleishyödylliselle tyypillinen varainhankinta tavanomaiset, jäsenistölle suunnattu valmennus ja koulutus Verollista elinkeinotuloa jäsenten ja ulkopuolisten pelaamiseen ja lyöntiharjoitteluun oikeuttavat maksut ulkopuolisille suunnatut golf-kurssit kentän vuokraaminen ns. firmakilpailujen järjestäminen Slide 16

17 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Koulutustoiminta 1. Lakiin perustumaton koulutus, jota ei ole olennaisesti tuettu julkisin varoin Veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. 2. Lakisääteinen tai olennaisesti julkisin varoin tuettu koulutus Lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa. Julkisena tukena voidaan pitää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, samoin kuin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea. Toimintaa, jota yleisesti tuetaan julkisin varoin voidaan pitää yleishyödyllisenä, vaikka ei olisi saanut tiettynä ajanjaksona julkista tukea. Jos koulutustoiminta liittyy läheisesti yleishyödyllisen tarkoituksen totetuttamiseen, voidaan tätä pitää lieventävänä seikkana elinkeinotoimintaa arvioitaessa. Slide 17

18 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Myyjäisten ja urheilukilpailujen järjestäminen Myyjäiset ovat yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettyjä myyntitilaisuuksia. Laissa tarkoitettuja myyjäisiä voidaan järjestää useamman kerran vuodessa ja myyjäiset voidaan järjestää vuosittain toistuvasti. Työryhmä ehdottaa, että Verohallinnon ohjeistusta selkiytettäisiin ja siinä mainittaisiin, että urheilukilpailusta saatua tuloa ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana, vaikka kilpailut järjestettäisiin vuosittain ja kilpailujen järjestämiseen liittyisi muutoinkin elinkeinotoiminnan piirteitä. Slide 18

19 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Huvitilaisuuksien järjestäminen TVL 23,3 :ssä tarkoitettuna verovapaana huvitilaisuutena ei voitaisi pitää teatterinäytöksiä elokuvanäytöksiä taidenäyttelyitä konsertteja riippumatta niiden sisällöstä Verohallinnon ohjeistuksella pitäisi täsmentää mitä tilaisuutta voidaan pitää TVL 23,3 :ssä tarkoitetulla huvitilaisuudella. Slide 19

20 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettu tarjoilu-, myynti- ja muu toiminta Kyse ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnasta, jos verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä myydään eri tuotteita ja niin sanottuja käsiohjelmia tai kerätään mainostuloja tai pysäköintimaksuja. Verovapaiden tilaisuuksien yhteydessä harjoitettua myyntitoimintaa ei arvioida yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella, koska myynti on lain sanamuodon mukaan vapautettu verosta. Järjestäjän myymänä verovapaata. Slide 20

21 Elinkeinotoiminta erityistapauksissa VM:n työryhmämuistion mukaan Verovapaat tulot Jos yhdistys perii jäseniltään säännöissä määrätyn jäsenmaksun yleisten kulujen kattamiseksi, on maksu yleishyödylliselle yhdistykselle verovapaata tuloa. Jos maksua vastaan tosiasiassa saadaan tietty tavara tai palvelus, voidaan jäsenmaksuksi nimettyä maksua pitää vastikkeena ja sen veronalaisuus arvioidaan yleisten elinkeinotoiminnan kriteerien perusteella. Slide 21

22 KHO T 404 Säätiön yleishyödyllisyys Säätiön tarkoitus oli ylläpitää sivistys- ja urheilutaloa omavaraisesti ja ylijäämiä tavoittelematta. Säätiön myöhemmin luovutettua talon kaupungille, sen toiminta tuli käsittämään toisen kiinteistön vuokralle antamisen ja osin lainavaroin hankitun kiinteistöyhtiön tilojen vuokralle antamisen käyvästä hinnasta muuhun kuin sivistys- ja urheilukäyttöön. Vuokraustoiminnasta tuli huomattavat tuotot ja ylijäämät, joista jaettujen avustusten ja stipendien määriä pidettiin vähäisinä. Vuokraustoiminnan keskeisyyden vuoksi säätiötä ei enää voitu pitää yleishyödyllisenä ja se oli tästä tulostaan verovelvollinen. Perusteita luottamuksensuojan antamiseen säätiölle ei nähty. Slide 22

23 KVL 23/2000 Säätiön yleishyödyllisyys Ry:n tehtävä oli kehittää jäsentensä henkilöjäsenten edunvalvontaa, hyvinvointia ja taloudellista etua Toimintaan kuului työehtosopimukset, vaikuttaminen, kouluttaminen Lisäpalveluista maksettiin erikseen Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa ja palvelut suunnattiin jäsenille ja niiden henkilöjäsenille Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Slide 23

24 Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama narikkatoiminta katsottiin arvonlisäverolliseksi, KHO 2008:84 Kyseessä oli pesäpallotoimintaa tukeva yleishyödyllinen yhdistys, joka rahoitti osan joukkueiden kilpailu- ja harjoituskustannuksista kaupunginteatterin narikkapalveluja hoitamalla. Narikkaa hoidettiin talkootöinä, korvaus oli 80 % narikan tuotoista. Näytäntöjä/konserttiesityksiä oli ollut jopa 250 iltana vuodesta. Yhdistyksen vuotuiset tuotot narikkapalveluista olivat yli Verovirasto katsoi, että toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen toiminta tapahtuu AVL 1 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa ja yhdistys oli velvollinen suorittamaan tuloista arvonlisäveron. Toiminnan katsottiin olevan; jatkuvaa, itsenäistä ja ulospäin suuntautuvaa ansiotarkoituksessa harjoitettua, tuotti suuren osan yhdistyksen tuotoista (ei voitu pitää vähäisenä), ei liittynyt läheisesti yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen toimintaa harjoitettiin kilpailuolosuhteissa Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät muuttaneet päätöstä. Slide 24

25 Yleishyödyllisen tarkoituksen mukainen toiminta KHO T 2233 Urheiluseura 1) järjesti kilpailuja, kursseja ja näytöksiä tarkoituksensa toteuttamiseksi, osallistujina olivat jäsenet - ei elinkeinotuloa, koska liittyi välittömästi yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen 2) myi osoitemuistioon mainostilaa, talkootavaroita ja talkootyötä - ei elinkeinotuloa toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen Slide 25

26 Yleishyödyllisen toiminta KHO T 411 paikallinen Lions club ry julkaisi 2005 palvelukartan, johon oli myyty mainostilaa nettotuotto oli noin euroa mainoshankinta tapahtui talkootyönä, palvelukartat jaettiin ilmaiseksi kunnan asukkaille ja kesävieraille, asukkaita kunnassa oli noin tuotto käytettiin erilaiseen avustustoimintaan palvelukarttoja oli julkaistu myös 2001 ja 2003 ottaen huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä tulon vähäinen määrä, ei julkaisutoiminta ollut elinkeinotoimintaa vaan TVL 23,3 :n mukaisiin tuloihin verrattavaa verovapaata varainhankintaa Slide 26

27 Yleishyödyllisen toiminta HAO X:n kaupungin kuvataiteilijat ry:n tarkoitus oli edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja valvoa heidän etujaan. Jäseniä oli yli 100. Yhdistys oli katsottu yleishyödylliseksi ja sen julkisin varoin tuettu galleriatoiminta oli yleishyödyllistä Yhdistys harjoitti myös teosvälitystoimintaa siten, että se lainasi kahden kirjaston yhteydessä olevasta taidelainaamosta jäsentensä töitä ja peri teosvälitysprovision teosten myyntihinnasta Toiminta poikennut kilpailutilanteessa toimivasta taulujen välitystoiminnasta ja että se oli jatkuvaa ja ulospäin rajoittamattomaan asiakaskuntaan suuntautuvaa, joten sitä pidettiin elinkeinotoimintana Slide 27

28 Yleishyödyllisen toiminta HAO Kaupungin kulttuurilautakunnan perustama taidemuseosäätiö hankki yhteistyökumppaneita Yhteistyökumppaneita oli 5 ja ne maksoivat kiinteän kertakorvauksen Vastikkeena yhteistyökumppanit saivat mm. näkyvyyttä (logo museon markkinoinnissa), mahdollisuuden järjestää asiakastilaisuuksia museossa ja ilmais- tai alennuslippuja sidosryhmille. Näitä ei erikseen hinnoiteltu. HAO katsoi, että yhteistyö oli säätiölle riskitöntä, korvauksilla katettiin yleishyödyllisen toiminnan kuluja ja se lisäsi museon näkyvyyttä ja kävijämääriä. Kun arvioitiin sopimusten tarkoitusta ja toteutusta kokonaisuudessaan, ei ollut kyse elinkeinotoiminnasta, vaan yleishyödyllisen toiminnan verovapaasta varainhankinnasta Slide 28

29 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt (Veronhuojennuslaki 680/1976) Vapautus voidaan myöntää - kiinteistön tuottamasta tulosta - elinkeinotoiminnan tulosta Vapautuksen edellytykset - yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa - kiinteistöä käytetään pääasiallisesti (yli puolet) yleishyödylliseen tarkoitukseen - verohuojennus ei saa merkitä vastaavaa toimintaa harjoittavalle elinkeinonharjoittajalle haittaa, joka ei ole vähäinen Slide 29

30 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt Hakemuksella Savo-Karjalan verovirastolta Kuopiosta Enintään 5 vuodeksi kerrallaan Osittainen tai täydellinen Haettava 4 kk:n kuluessa verovuoden päättymisestä KHO 2006 T 1384: Verohallitus (Kuopio) voi ratkaista vain huojennuskysymyksen, hakijan status ratkaistaan normaalin verotuksen yhteydessä Slide 30

31 Euroopan yhteisön valtiontukisäännökset EY:n valtiontukisäännökset Työryhmä on todennut, että suuri osa järjestöjen toiminnasta on eitaloudellista toimintaa, johon ei sovelleta EY:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjä. Työryhmä on lisäksi tuonut esille eräitä jatkoselvitystä vaativia seikkoja, kun on kysymys yhteisöoikeuden soveltamisesta yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Slide 31

32 Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Veronhuojennuksen myöntäminen tuloverotuksessa erityislainsäädännön nojalla Työryhmä katsoo, että veronhuojennuksien myöntämismenettelyyn tulisi soveltaa vähämerkityksistä tukea eli ns. de minimis tukea koskevaa menettelyä. De minimis tukea voidaan myöntää enintään euroa kolmen verovuoden aikana. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että verovapauslautakunnan kokoonpanossa tulisi jatkossa huomioida yleishyödyllisen toiminnan tuntemuksen lisäksi elinkeinoelämän ja kilpailuneutraliteettiin liittyvä asiantuntemus. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 32

33 Kilpailuneutraalisuuden huomioiminen erityisissä tilanteissa Tuloverolain 23 :n 3 momentti ja muut verovapautukset Työryhmä ehdottaa, että seuraavia seikkoja pitäisi arvioida uudelleen ottaen huomioon lain vanhentunut ilmaisutapa sekä lain säätämisen jälkeen yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset: TVL 23,3 :n soveltuvuus nyky-yhteiskuntaan Yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttaminen ja Kiinteistötulon verovapaus tietyissä tilanteissa. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon yleishyödyllisten yhteisöjen eri varainhankintamuodot ja toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Ehdotus vaikuttaisi tosiasiassa vain yksittäisten hakijoiden huojennuskäytäntöön, sillä vain poikkeustapauksissa huojennettavan veron määrä on merkittävä. Slide 33

34 Yhteiskunnallisesti merkittävät yleishyödylliset yhteisöt - KHO 2009:5 Yhdistys ylläpiti kahta palvelutaloa ja vapaaehtoistyön keskusta vanhustyöhön kuului mm. siivous- ja kodinhoitopalvelua sotainvalideille, avohuollon ateriapalveluita, kuntouttavaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimintaa ja tapaamispaikan kahvilatoimintaa Asukkaat olivat pienituloisia ja maksoivat aravalain mukaista vuokraa palvelutalolla oli keskeinen merkitys kunnan lakisääteisessä vanhusten huollossa Yhdistys käytti varansa ja tulonsa palvelutalotoiminnan ylläpitämiseen, yhdistyksen lähes koko toiminta oli elinkeinotoimintaa Yhdistyksen katsottiin kuitenkin harjoittavan veronhuojennuslain mukaista yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja käyttävän varojaan yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen tarkoitukseen Huojennusasia palautettiin Savo-Karjalan verovirastoon uudelleen käsiteltäväksi Slide 34

35 Arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen yhteys Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva tavaran ja palvelun vastikkeellinen myynti (AVL 1 ). Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain TVL:ssa tarkoitetusta elinkeinotulosta (AVL 4 ). Mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi AVL 1 :n mukaisesta liiketoiminnasta. Esimerkiksi kiinteistötulosta ei ole yleishyödyllisen yhteisön maksettava arvonlisäveroa Slide 35

36 Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus Elinkeinotoimintaa => Ei elinkeinotoimintaa => Jos muu kuin elinkeino- => toiminta on AVL 1 :n liiketoimintaa, Ei AVL 1 :n liiketoimintaa => Arvonlisäverollista, jos vähäisen liikevaihdon raja ylittyy (8.500 ), eikä säädetty verottomaksi. Ei arvonlisäverollista Mahdollisuus hakeutua, tällöin verollista kaikki AVL liiketoiminta (pl. verottomaksi säädetty toiminta). Ei pääse hakeutumallakaan arvonlisäverovelvolliseksi. Slide 36

37 Vähäinen liiketoiminta Liiketoiminnan harjoittaja ei ole verovelvollinen elinkeinotulostaan, jos tilikauden liikevaihto on enintään Liikevaihtoon luetaan myös veroton AVL 3 :ssä mainittu myynti, mutta ei esim. käyttöomaisuuden myyntiä Tilikauden liikevaihto arvioidaan etukäteen jos raja ylittyy => taannehtiva rekisteröinti jos raja ei ylity => verovelvollisuus lakkaa vasta lopettamisilmoituksen tekemisestä Slide 37

38 Arvonlisäverovelvollisen huojennus Jos tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta > vero (liikevaihto 8.500) x vero Jos liikevaihto enintään vero takaisin kokonaan Jos liikevaihto yli ei huojennusta lainkaan Veroa ei saa takaisin, jos huojennus on negatiivinen tai tilikauden tilitettävä vero on negatiivinen Huojennusta ei makseta Metsätaloudesta AVL 30 :n kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta käyttöomaisuuden myynnistä suoritettavasta verosta Slide 38

39 Verokannat 23 %:n yleinen verokanta 13 %:n verokanta, koskee elintarvikkeita ja rehuja 9 %:n verokanta - kirjat - lääkkeet - palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - henkilökuljetus - majoituspalvelu - teatteri, sirkus, musiikki, tanssiesitykset, elokuvanäytökset, näyttelyt, urheilutapahtumat, huvipuistot, eläintarhat, museot, ym. kulttuuri- ja viihdetilaisuudet - eräiden työvaltaisten alojen kokeilu esim. ravintola Slide 39

40 Liikuntapalvelut 9 % Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen - erilaiset liikuntatilat esim. uima-, keila-, tennis-, jäähallit, kuntosalit, golf- ja tenniskentät Ohjattu liikunta Rajanveto ohjatun liikunnan ja koulutuksen välillä Biljardi Tanssi Slide 40

41 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2698 Laskettelun ja lumilautailun opettaminen ei ollut 8 %:n alaista urheilumahdollisuuden tarjoamista, vaan 22 % mukaista opettamista. Perustelut: pääasiallinen sisältö oli opetus eikä urheilumahdollisuuden tarjoaminen. Slide 41

42 Liikuntapalvelu opetuspalvelu KHO taltio 2291 Ratsastustunnit olivat 8 %:n verokannalla verotettavia liikuntapalveluja Perustelut: pääasiallinen sisältö oli liikuntamahdollisuuden tarjoaminen. Slide 42

43 Arvonlisäverotuksen ulkopuolinen toiminta Eräät kiinteistönluovutukset (AVL ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL ) Koulutuspalvelut (AVL ) Rahoituspalvelut (41-43 ) Vakuutustoiminta (44 ) Esiintymiskorvaukset ja eräät immateriaalioikeudet (45 ) Eräät muut tavarat ja palvelut (59 ) Slide 43

44 Jäsenlehti 1. Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle, alv 0 % ilmestyy vähintään 4 x vuodessa pääasiallinen jakelu jäsenille eikä sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemista ei harjoiteta liiketoiminnan muodossa KHO T 3056 yhteisöltä painotyön myynnin yhteydessä veloitettu postitus oli veroton, kun lehdet toimitettiin suoraan lukijoille 2. Jäsenlehden myynti, joka ei ole elinkeinotoimintaa TVL:n mukaan, on alv:n ulkopuolella, koskee myös ilmoitustuloja Slide 44

45 Sanoma- ja aikakauslehdet 3. Sanoma- ja aikakauslehtien myynti vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, alv 0 % Ilmoitustulo ja muut vastaavat tulot alv 23 % Hankinnoista vähennysoikeus Slide 45

46 Kokous-, näyttely- ja urheilutilat - Verovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta - KHO 2009:23 Nuorisoseura vuokrasi osan omistamastaan nuorisoseurantalon tiloista kunnalle Kunta käytti tiloja koulun liikuntatunteihin sekä nuorisotoimen liikuntakerhoihin ja muihin kunnan järjestämiin tapahtumiin Vuokrauksen perusteena oli erillinen käyttötuntiselvitys KHO: tilojen käyttö oli tilapäistä, eikä kunnalla ollut yksinomaista määräysvaltaa hallita varaamiaan tiloja nuorisoseuran oli suoritettava arvonlisäveroa näiden tilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta. Sillä ei ollut oikeutta hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi kunnalle vuokraamiensa tilojen osalta Slide 46

47 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - kannattavuus Hakeutuminen alv-velvolliseksi muusta kuin TVL:n mukaisesta elinkeinotulosta ei periaatteessa vaikuta yhteisön tuloverotukseen - veronsaaja voi kuitenkin tutkia myös tuloverokäsittelyn, mikä on mahdollista ilman alv-velvolliseksi hakeutumistakin Tuottojen ja kulujen analysointi Tuotot - miltä osin muuttuisivat verolliseksi? - verokanta? - ketä veloitetaan? Kulut - verollisten kulujen määrä? Slide 47

48 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tuottojen käsittely Jäsenmaksut - jos jäsenet saavat jäsenmaksua vastaan tavaroita tai palveluja, pääsääntöisesti verollista Lehdet ja muut julkaisut - sanoma- ja aikakauslehden tilausmyynti, alv 0% - kirjat, alv 9 % - ilmoitustuotot, alv 23% Koulutustuotot - ps. verollista, alv 23 % Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrat, verottomia - selvitettävä erikseen mahdollisuus hakeutua vuokraustoiminnasta Lahjoitukset ja sijoitustoiminnan tulot sekä yleisavustukset, verottomia Slide 48

49 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - vähennysten käsittely Hakeutumisen myötä oikeus vähentää verollista toimintaa varten tehtyjen hankintojen ostohintaan sisältyvä vero Ei vähennysoikeutta, kun - veroton osto - osto muuta kuin omaa verollista liiketoimintaa varten - jos jonkin toiminnan ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa - jos ostoja toisen yhdistyksen tai yhtiön toimintaa varten - vähennysoikeuden rajoitukset - mm. henkilöautot ja edustuskulut Slide 49

50 Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen - alkuvarastovähennys Verollisen toiminnan alkaessa oikeus tehdä vähennys aikaisemmista hankinnoista Koskee vain - verovelvolliseksi tultaessa vielä hallussa olevia tavaroita ja palveluja - verollisena tapahtuneita hankintoja - tavaroita ja palveluja, joita aletaan käyttää verollisessa toiminnassa Alkuperäiseen ostohintaan sisältynyt vero, ei kuitenkaan arvonalennuksen osalta Ei koske kiinteistöjä tai rakentamispalveluja (erilliset säännökset kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelystä) Slide 50

51 Hakeutumisen kannattavuus - esimerkki - Lehti - tilaustulot 0 edelleen verottomia - ilmoitustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ilmoittajilla vähennysoikeus - painatuskulut 0 aikaisemminkin veroton lasku - hlöstökulut 0 eivät sisällä alv:a - Kokoukset, kampanjat ja koulutus - koulutustulot 0 alv voidaan lisätä hintaan, koska ostajalla vähennysoikeus - koulutustulot -3 ostajalla ei väh.oikeutta - kulut 15 vähennyskelpoisia ostoja - Hallintokulut - matkat ja majoitus 1 väh. oik. osuus - toimistokulut 5 väh.oik. osuus - Tulos 18 Slide 51

52 Hakeutumisen merkitys KHO T 430 Hakeutumisen jälkeen kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva myynti arvonlisäverollista Ei mahdollista hakeutua verovelvolliseksi vain osasta liiketoimintaa Yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverotus ei hakeutumisen jälkeen ole enää sidoksissa tuloverotukseen Toiminta verotonta siltä osin kuin, toiminta ei täytä liiketoiminnan kriteerejä toiminta säädetty verottomaksi Slide 52

53 Teatteritoiminta - liiketoimintaa KHO T säätiö TVL:ssa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö - harjoitti sääntöjen tarkoituksen mukaista kaupungin teatteritoimintaa - AVL 4 :n nojalla ei-verovelvollinen - toiminta jatkuvaa ja suuntautui rajoittamattomaan asiakaspiiriin ja tapahtui kilpailuolosuhteissa - julkisesta tuesta huolimatta ansiotarkoitus - säätiö pääsi hakemuksesta verovelvolliseksi Slide 53

54 Museotoiminta - ei liiketoimintaa KHO / 1325 Yhdistys harjoitti museotoimintaa, toiminta jatkuvaa ja kohdistui rajoittamattomaan asiakaskuntaan Tuotot kattoivat 7-8 % menoista, loput avustuksina Ei verollista liiketoimintaa Ei voi edes hakeutua! Slide 54

55 Verovelvolliseksi hakeutuminen - KVL 79/2009 Ry:n tarkoituksena oli parantaa ja kehittää alansa ja jäsentensä toimintaedellytyksiä. Toimintaan kuului mm. julkaisuja, tilaisuuksia ja edunvalvontaa. Kaikki yhdistyksen jäsenet olivat arvonlisäverovelvollisia, joilta perittiin liittymismaksu sekä vuotuinen jäsenmaksu. Tuotoista pääosa jäsenmaksuja, joista 95 % edunvalvontaan ja 5 % jäseniä palvelevaan tiedottamis-, julkaisu ja tietopankkitoimintaan. KVL: Jäsenmaksuja ei pidetty vastikkeena palveluista Yhdistyksen edunvalvonta ei tapahtunut kilpailuolosuhteissa eikä palvelut ja julkaisut kilpailleet markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden kanssa Toiminta oli rajoittunut tiettyyn asiakaskuntaan, jäsenistöön Yhdistys ei voinut hakeutua harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi Slide 55

56 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhdistysten ja säätiöiden lainsäädännöllinen ja toiminnallinen viitekehys on muuttunut Usein toiminnan alkuperäinen tarkoitus ja toimintatavatkin ovat muuttuneet. Verotuksellisista, hankintalainsäädännöllisistä ja liiketaloudellisista syistä voi olla perusteltua harkita liiketoiminnallisten kokonaisuuksien yhtiöittämistä. - verotuksellisen yleishyödyllisyysstatuksen säilyttäminen edellyttää, että yleishyödyllistä toimintaa harjoitetaan tosiasiallisesti ja pääasiallisesti ja ettei liiketaloudellisen toiminnan osuus ole merkittävä. Myös tilaajat ja toiminnan rahoittajat saattavat edellyttää liiketaloudellisen toiminnan harjoittamista yhtiömuodossa. Slide 56

57 Yhtiöittäminen miksi nyt? Yhtiöittämisen yleisiä tavoitteita ovat: - kustannusrakenteen läpinäkyvyys - kustannusten avoimuus ja oikea kohdistaminen - taloudellisen tehokkuuden ja tuloksen vertailtavuus - kilpailun edistäminen - hinnoittelun kohtuullisuuden osoittaminen Slide 57

58 Yhtiöittäminen miksi nyt? Liiketaloudellisen toiminnan eriyttämisen tavoitteena voi olla yhdistyksen tai säätiön rahoituksen, kuten - avustusten, saatavuuden turvaaminen. - liiketaloudellisen toiminnan harjoittamiseen. - eriyttää omistaminen ja liiketaloudellinen toiminta ja siihen sisältyvät riskit. Milloin yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto? - Yhtiöittäminen ei ole vaihtoehto, mikäli toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä, ei tähtää voiton tuottamiseen eikä toiminta ei ole aidosti markkinaehtoista. Slide 58

59 Toimintojen yhtiöittäminen miksi nyt Yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa tulee tarkastella toiminnoittain - Mistä tulee suurin osa tuotoista? - Onko toiminta liiketoimintaa vai selvästi yleishyödyllistä? Yleishyödyllisen yhteisön harjoittaman liiketoiminnan myynnit eivät välttämättä ole sisältäneet arvonlisäveroa. Yhdistys ei ole myöskään saanut tehdä vähennystä toimintaan liittyviin kustannuksiin sisältyvästä arvonlisäverosta. Slide 59

60 Yhtiöittäminen miksi nyt Elinkeinotoiminnan yhtiöittämisellä turvataan se, että yleishyödyllinen yhteisö toimii TVL 22 :ssä tarkoitetulla tavalla yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi Yhteisöllä on oltava myös yleishyödyllistä toimintaa Slide 60

61 KHO /1273 Yleishyödyllinen säätiö harjoitti sairaala- ja kuntoutustoimintaa sekä ylläpiti ammattiopistoa. Säätiön oli tarkoitus siirtää liiketoimintasiirtona harjoittamansa kuntoutus- ja sairaalatoiminta joko yhdelle tai kahdelle perustettavalle elinkeinotoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle. Siirtämättä aiottiin jättää toiminnoissa tarvittavat toimitilat, jotka sijaitsivat samassa kiinteistössä säätiölle jäävien toimintojen kanssa, sekä siirrettäviin toimintoihin liittyvät informaatioteknologiapalvelut eli niin sanottu IT-infra. Viimeksi mainittu tarkoitti tietokoneita, palvelemia ja erilaisia sovelluksia sekä toiminnassa työskentelevät kuusi henkilöä. IT-infran katsottiin olevan olennainen osa järjestelyissä siirrettäviä toimintoja. Koska liiketoimintasiirrossa näin ollen siirrettäisiin vain osa siirrettäviin liiketoimintakokonaisuuksiin kuuluvista varoista, ei järjestelyihin sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. Mikäli myös siirrettäviin toimintoihin liittyvä IT-infra siirrettiin, voitiin järjestelyihin soveltaa edellä mainittuja säännöksiä. Säätiön oli tarkoitus edellä mainittujen liiketoimintasiirtojen jälkeen myydä sairaala- ja kuntoutustoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille taloushallinto- ja muita niin sanottuja management -palveluita. Kun palvelut myytiin säätiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle tai tytäryhtiöille, ei näistä palveluista saatavaa tuloa katsottu säätiön elinkeinotuloksi. Säätiö harjoittaisi liiketoimintasiirtojen jälkeen oppilaitostoimintaa sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Säätiö katsottiin liiketoimintasiirtojen jälkeen sääntöjensä sekä säätiölle jäävien toimintojen perusteella tuloverolain 22 :ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Management Fee Säätiö Kuntoutus- ja sairaalatoiminta Oy Slide 61

62 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tytäryhtiöltä saamia osinkotuloja on pidetty TVL-tulolähteeseen kuuluvina verovapaina osinkoina. Huom! Jos yleishyödyllinen status menetetään, TVL-osingot täysin veronalaisia. Slide 62

63 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Laajaakaan asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa ei ole tuloverotuksessa pidetty elinkeinotoimintana (KHO 1988 B 508). Elinkeinotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön yleishyödylliselle yhteisölle maksamaa vuokraa on verotuskäytännössä pidetty osakehuoneistosta saatuna verovapaana tulona tai kiinteistöstä saatuna alemman verokannan mukaisena kiinteistötulona. Slide 63

64 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Työryhmämietintö 31/2009: kiinteistön vuokraustulo on vain poikkeuksellisesti yleishyödylliselle yhteisölle elinkeinotoiminnan tuloa. Työryhmän mukaan osakeyhtiöiden välistä konserniajattelua voidaan soveltaa yleishyödyllisen yhteisöön ja sen omistamaan osakeyhtiöön vain poikkeuksellisesti. Slide 64

65 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Palvelujen myynti on lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen elinkeinotoiminnan määritelmä ei olennaisesti poikkea yritysten elinkeinotoiminnan määritelmästä. Slide 65

66 Yhtiöltä saatujen tulojen verotus Tytäryhtiöiden hallinnoinnista ei saa muodostua pääasiallinen toimintamuoto. Tytäryhtiöistä saadut tulot käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Verohallituksen ohje ja työryhmämietintö 31/2009: yleishyödyllinen yhteisö ei saa rahastoida suhteettoman suurta osuutta tuloistaan. Slide 66

67 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisen kannattavuus riippuu maksettavan veron määrästä. Jotta yhtiöittämisestä tulisi mahdollisimman kannattavaa: - yhtiöitettäviin toimintoihin kohdistuvat kustannukset tulee kohdistaa yhtiölle - yhtiöitettävien toimintojen parissa työskentelevät ihmiset siirtyvät joko osittain tai kokonaan yhtiön palvelukseen - uusi yhtiö voi maksaa myös osan yhteisten johtohenkilöiden palkoista. Jos yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona, sopimusasiakirjoissa tulee sopia myös henkilökunnan siirtymisestä ns. vanhoina työntekijöinä. Toiminnan yhtiöittäminen on usein järkevää ainoastaan, jos se katsotaan elinkeinotoiminnaksi myös yhdistyksen harjoittamana. Slide 67

68 Yhtiöittämisen arviointi Yhtiöittämisestä syntyvät vero- ja muut kulut vs. saatava hyöty? Onko toiminta jo elinkeinotoimintaa vai onko riski siitä? Turvaako yhtiöittäminen yleishyödyllisen yhteisön aseman? Voiko toiminta tulla myöhemmin myytäväksi? Yleishyödyllisyys menetetty? Slide 68

69 Yhtiöittämisen arviointi Tytäryhtiö on verovelvollinen sille siirretyn elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tuloksesta. Elinkeinotulon verokanta yhtiöllä ja yleishyödyllisellä yhteisöllä sama eli 26 %, mutta kiinteistön vuokratulon verotus nousee 26 prosenttiin, ja muiden tulojen 0 prosentista 26 prosenttiin. Slide 69

70 Yhtiöittämisen arviointi Verovapaiden tytäryhtiöosinkojen kannalta veroneutraali tilanne, sillä osingon perusteena on 26 %:lla verotettu elinkeinotoiminnan tulo. Toimitilakiinteistöt tai huoneistot siirron ulkopuolelle ja tytäryhtiöltä vuokratuloa. Saajalle verovapaata tai lievemmin verotettua kiinteistötuloa. Slide 70

71 Yhtiöittämisen arviointi Edullisinta yhtiöittää EVL 52 d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla, jolloin siirrosta ei tuloveroveroseuraamuksia, mutta siirron kohteena on oltava kaikki liiketoimintaan kohdistuvat varat, velat ja varaukset. Slide 71

72 Yhtiöittämisen arviointi Jos toiminta ei ole elinkeinotoimintaa, yhtiöittämisestä ei veronalaista tuloa, koska yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen vain elinkeinotulosta ja kiinteistötulosta. Yhteisö ei olisi sidottu EVL 52 d :ssä tarkoitettuun liiketoimintakokonaisuuteen. Veroriski, jos toiminnan TVL-luonteesta erehdytty. Slide 72

73 Yhtiöittäminen - arvonlisäverovaikutukset Ostoihin sisältyvä arvonlisävero vähennyskelpoinen yleisten sääntöjen mukaan Ns. alkuvarastovähennys Mahdollisesti kiinteistöissä oikeus tarkastamiseen Laskutusjärjestelmä, laskumerkinnät Veron ilmoitus- ja maksuvelvollisuus Suoritettavan ja vähennettävän veron selvittäminen kuukausittain Laskutusjärjestelmä ja laskumerkinnät Vaikutus oman käytön verotukseen Slide 73

74 Vähennysten kohdistaminen - verollinen ja veroton toiminta Ostot, jotka suoraan kohdistuu arvonlisäverolliseen vähennyskelpoiseen toimintaan => vähennys. Ostot, jotka suoraan kohdistuu vähennyskelvottomaan verottomaan toimintaan tai ovat muuten vähennyskelvottomia (AVL 114 ) => ei vähennystä. Ostot, jotka palvelevat sekä verollista että vähennyskelvotonta verotonta toimintaa jaetaan vähennyskelpoiseen ja kelvottomaan osaan. Esim. verollista ja verotonta toimintaa palvelevat yleiskulut. Slide 74

75 Kiinteistön myynnin ja vuokrauksen arvonlisäverotus Pääsääntönä verottomuus - vastike ja vuokra veroton - kustannuksiin sisältyviä veroja ei saa vähentää - itse tehdyistä kiinteistöhallintapalveluista oman käytön vero Vapaaehtoinen verovelvollisuus - vastike ja vuokra verollista - kustannuksiin sisältyvä vero on vähennyskelpoinen - osakkeenomistaja saa vähentää vastikkeeseen ja vuokralle ottaja vuokraan sisältyvän veron - ei kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa Slide 75

76 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Ry:n toiminnot tavoitteena keskittää yleishyödyllinen toiminta yhdistykseen A Oy:n toiminnot tavoitteena harjoittaa verollista toimintaa Oy:ssä alv-vähennysten keskittäminen Muita seikkoja - henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - hakeutuminen vaihtoehtona - liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 76

77 Yhdistys, säätiö ja osakeyhtiö Ry A Oy Huomioitavia asioita keskinäinen laskutus - kumpi veloittaa, verokulu voi olla merkittävä henkilöstö, vuokrat, yhteiset hankinnat - tarvitaanko resursseja ristiin? yhtiöittäminen valittava oikea tapa! - kauppa - liiketoimintasiirto liiketoimintaan liittyvät syyt Slide 77

78 Toimintojen yhtiöittäminen Yhtiö voi maksaa yhdistykselle korvauksia esimerkiksi : immateriaalioikeuksien käytöstä ( tunnukset, muut oikeudet) korkoina (jos liiketoiminnan siirto toteutetaan kauppana, josta yhtiöllä jää yhdistykselle velkaa) tai osinkona Yleishyödyllinen yhdistys ei pysty vähentämään ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa, joten paljon verollisia ostoja sisältävät toiminnot tulee siirtää uudelle yhtiölle. Slide 78

79 Veroilmoituksen antaminen Veroilmoituksen antavat (Verotusmenettelylain 7 ) Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa Kaikki yhdistykset ja säätiöt, joiden omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös yleishyödyllistä yhdistystä ja säätiötä. Täyttöohje: - Antakaa kuitenkin veroilmoitus aina, jos olette saanut esitäytetyt veroilmoituslomakkeet tai erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi. - Antakaa veroilmoitus myös silloin, kun yhdistyksen tai säätiön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna ja olette epävarma tulojen veronalaisuudesta. Ks. KHO 2010:13: vastuu siitä, että veroilmoitus annetaan verotettavasta tulosta, on verovelvollisella Veronhuojennuslain perusteella myönnetty veronhuojennus ei vapauta ilmoittamisvelvollisuudesta. Voi antaa sähköisesti Tyvi-palvelun kautta Slide 79

80 Veroilmoitus ja luottamuksensuoja KHO 2010:13 A ry oli harjoittanut työterveysasematoimintaa useita kymmeniä vuosia ja oli merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin 1980 A ry ei ollut antanut veroilmoitusta, eikä siltä ollut pyydetty veroilmoitusta eikä se ollut ollut tuloverotuksen kohteena Yhdistykseltä pyydettiin ensimmäisen kerran veroilmoitus vuodelta 2004, verotuksessa yhdistystä ei pidetty yleishyödyllisenä ja sille vahvistettiin verotettava elinkeinotulo ja varallisuus Hallinto-oikeus: yhdistys ei yleishyödyllinen, mutta luottamuksensuojan perusteella verotus poistettiin KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi toimitetun verotuksen voimaan yhdistyksen verotuskysymykset eivät ole olleet verohallinnon ratkaistavina vastuu veroilmoituksen antamisesta verotettavasta tulosta on verovelvollisella yhdistyksellä ei perusteita luottaa siihen, ettei sen tarvitse suorittaa veroa tuloistaan, jos siltä ei pyydetä veroilmoitusta tässä tapauksessa ei ollut syntynyt sellaista käytäntöä, jonka perusteella luottamuksensuojaa olisi voitu myöntää Slide 80

81 alan johtava asiantuntija Juha Laitinen Arvonlisäveroasiantuntija puh. (09) sähköposti: Slide 81

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille 1 (40) 03.04.2014 Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Diaarinumero A47/200/2014 2 (40) Antopäivämäärä pp.kk.vvvv Diaarinumero A27/200/2014 Voimassaolo Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille Ohje Dnro 384/349/2007, 30.4.2007 Valtuutussäännös: Päivämäärä: Verohallintolaki (1557/95) 2 :n 2 momentti 30.4.2007 Voimassaolo: Toistaiseksi

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

KANE verojaosto 1/16 Väliraportti 27.10.2008 1. TAUSTAA

KANE verojaosto 1/16 Väliraportti 27.10.2008 1. TAUSTAA 1. TAUSTAA KANE verojaosto 1/16 Kansalaisjärjestötoiminnan edistämistä koskevaa hallituksen periaatepäätöstä selvittänyt tohtori Pentti Arajärvi luovutti 25.1.2007 muistionsa oikeusministerille. Selvityksessä

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos / yrityksen taloustiede, laskentatoimi MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu -tutkielma Maaliskuu 2007 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi SÄÄTIÖt ja poliittisen toiminnan tuki Jukka Mähönen 17.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiöt ja poliittisen

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Toimenpideehdotuksia yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi 31/2009 Verotus Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittäneen

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Pylkkänen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC

Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014. Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa. Juha Laitinen PwC Urheilujuridiikan päivä 22.10. 2014 Ajankohtaista järjestöjen arvonlisäverotuksessa Juha Laitinen Arvonlisäverollisuuden yhteys tuloverotukseen Arvonlisäverollista on liiketoiminnan muodossa tapahtuva

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät

Esipuhe. Pieksämäellä joulukuussa 2005 Selvityksen tekijät 7 Esipuhe Järjestö- ja yhdistystoimintaa pidetään olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa sekä kansalaisyhteiskuntaa. Myös palvelujen tuottamista kansalaisten tarpeisiin on pidetty kolmannen sektorin

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot