Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari Turku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku"

Transkriptio

1 Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku

2 Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus Elinkeinotoiminta Verovapaa varainhankinta Kiinteistötulo 1.4. Tuloverotuksen erityiskysymyksiä 1.5. Veronhuojennukset 2. Talkootyö 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset 4. Arvonlisäverotus 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut 6. Verotarkastus 7. Muutoksenhaku verotukseen 8. Muu verotus 9. Mistä lisätietoa VT Tuomo Nelimarkka 2

3 1. Tuloverotus Lähtökohta: 1) Yhteisö: TVL 3 2) Yleishyödyllinen yhteisö: TVL 22 3) Tuloverovelvollisuus: TVL 23 HuojennusL 1 Urheiluseuran verotuksessa yleishyödyllisyydellä ja tulolähteillä keskeinen merkitys VT Tuomo Nelimarkka 3

4 1.1. Yhteisö Lähtökohta tuloverotuksessa: Selvitettävä, onko urheiluseura yhteisö Asia yleensä selvä Tulkinnanvaraisia tilanteita ilmenee, kun toiminta aloitetaan tai kun toimitaan yhdessä TVL 3 4) kohta : Yhteisöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistorahastoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdistystä, säätiötä ja laitosta. TVL 4 :ssä tarkoitettu yhtymä ei ole yhteisö VT Tuomo Nelimarkka 4

5 1.1. Yhteisö Rekisteröimätön yhdistys ei ole yhteisö verotuksessa yhtymä tulo verotetaan osakkailla KHO /354: Yhdistyksen sääntöjen mukainen ja tosiasiallinen toiminta vastasivat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa, eikä yhdistystä pidetty yhtymänä, vaikka rekisteriin merkitseminen viivästyi ja tapahtui verovuotta seuraavana vuonna. Yhteiseen lukuun harjoitettu toiminta esim. urheilukilpailujen järjestämiseksi KHO:1994-B-564: Yleishyödylliset yhteisöt olivat tehneet sopimuksen urheilutapahtuman järjestämisestä ja sen taloudellisesta vastuusta. Urheilutapahtuman järjestäminen sopimuksen perusteella ei tapahtunut liiketoiminnan muodossa eivätkä yhdistykset tältä osin muodostaneet elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustettua yhtymää. Sen sijaan urheilutapahtuman yhteydessä harjoitettu kulutustavaroiden myynti tapahtui liiketoiminnan muodossa. Tältä osin yhdistykset muodostivat tuloverolaissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustetun yhtymän. Tulot verotettiin yhtymän osakkailla vrt. TVL ) kohta VT Tuomo Nelimarkka 5

6 1.2. Yleishyödyllisyys TVL 22.1 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. kaikkien yllä mainittujen edellytysten täytyttävä, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä VT Tuomo Nelimarkka 6

7 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se toimii yksinomaan ja toiminnan tulee kohdistua yksinomaan yleisen hyvän tuottamiseen eikä se saa olla vain toiminnan sivutarkoitus laaja, itsenäinen elinkeinotoiminta saattaa johtaa yleishyödyllisyyden menetykseen, vaikka tulot käytettäisiinkin yleishyödylliseen tarkoitukseen ts. elinkeinotoiminnan tulee olla alisteisessa suhteessa verrattuna yleishyödylliseen toimintaan ei itse päätarkoitus elinkeinotoiminnan vaikutusta yleishyödyllisyyteen arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen VT Tuomo Nelimarkka 7

8 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: ja välittömästi yleiseksi hyväksi Välittömyys: Yleishyödyllisen urheiluseuran tulee itse toimia yleiseksi hyväksi eikä tehdä sitä muiden kautta KHO /227: Yhdistystä, jonka tarkoituksena sen sääntöjen mukaan oli aatteellisesti ja aineellisesti tukea erään toisen yhdistyksen toimintaa, ei pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. KHO:n ratkaisukäytäntö ei välttämättä johdonmukaista välittömyyttä ei aina ole vaadittu, kun toiminta on koskenut esim. liikuntaa, sosiaalista toimintaa tms. Yleinen hyvä toiminnan laadulla saattanut olla arvioinnissa merkitystä Hyödyllistä toimintaa, joka pääasiallisesti edistää muita kuin yksityisiä tai taloudellisia intressejä VT Tuomo Nelimarkka 8

9 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta : ja välittömästi yleiseksi hyväksi Tulojen rahastointi: Urheiluseura ei saisi laajasti rahastoida tulojaan, vaan niitä on yleensä vuosittain käytettävä yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen ellei yhteisön säännöt edellytä rahastointia tapauskohtainen harkinta laajemmalle tulojen rahastoinnille oltava perusteltu syy esim. laajat hankkeet VT Tuomo Nelimarkka 9

10 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta : rajoitettuihin henkilöpiireihin Urheiluseuran toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuun henkilöpiiriin esim. tietty perhe, suku, ystäväpiiri, yrityksen henkilökunta jne. Pieni jäsenmäärä ei estä urheiluseuraa olemasta yleishyödyllinen, jos seuran yleishyödyllinen toiminta on tosiasiallisesti avointa kaikille ja ulospäin suuntautuvaa eikä jäsenyyttä pyritä aktiivisesti rajoittamaan. Huom. Urheiluseura ei ole yleishyödyllinen yhteisö, jos rajoittamattomaan henkilöpiiriin kohdistuu vain seuran myymä verollinen palvelu VT Tuomo Nelimarkka 10

11 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se ei tuota taloudellista etua Urheiluseura: ei voi maksaa kohtuullista suurempaa palkkaa ei voi olla perustettu tiettyjen henkilöiden toimeentulon turvaamiseksi saa tuottaa voittoa, mutta voittoa ei saa jakaa jäsenille seuran intressipiiriin kuuluvalle maksetun suorituksen vastattava käypää hintaa Urheiluseuran lakkauttaminen: Urheiluseuraa ei pidetä yleishyödyllisenä, jos seuraa lakkautettaessa sen varat on sääntöjen tms. mukaan määrätty menevän perustajille tai muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen VT Tuomo Nelimarkka 11

12 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se ei tuota taloudellista etua Jäsenten kustannusten minimointi: urheiluseura ei voi olla perustettu jäsenten kustannusten minimoimiseksi jäsenet voivat kuitenkin saada jäsenalennuksia, mutta niiden 1) on oltava tavanomaisia ja kohtuullisia ja 2) liityttävä yhteisön toimintaan VT Tuomo Nelimarkka 12

13 1.2. Yleishyödyllisyys TVL 22.2 : Esimerkkiluettelo yleishyödyllisistä yhteisöistä: Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta. Esimerkkiluettelolla ei suurta merkitystä TVL 22.1 :ssä säädetyt edellytykset yleishyödyllisyydelle tulee aina täyttyä VT Tuomo Nelimarkka 13

14 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus TVL 23.1 : Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. elinkeinotulosta veroa 24,5 % kiinteistötulosta veroa 6,1740 % (vuonna ,9804 %; vuonna ,5068 %) kaikki muut tulot yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa merkittävä verovapaan tulon erä on myös TVL 23.3 :ssä mainittu varainhankinta VT Tuomo Nelimarkka 14

15 Elinkeinotoiminta EVL 1 : Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liikeja ammattitoimintaa. ratkaisu tehdään aina tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella punnittava sekä lieventäviä että raskauttavia seikkoja kokonaisuutena mitä useampi elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä täyttyy, sitä herkemmin toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi lainsäätäjä ei ole taannut yleishyödyllisille yhteisöille kilpailuetua kilpailunäkökohdilla nykyisin entistä suurempi merkitys VT Tuomo Nelimarkka 15

16 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä toimiminen kilpailuolosuhteissa vieraan pääoman käyttö, toiminnan riskialttius sitoutuneen pääoman suuri määrä toimintaan palkattu (ammattitaitoinen) henkilökunta ansiotarkoitus, voiton tavoittelu toiminnan laajuus, liikevaihdon suuruus toiminnan jatkuvuus, säännöllinen toistuvuus käyvän markkinahinnan veloittaminen suoritteista toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai palveluihin toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan henkilöpiiriin toiminta etäällä yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamisesta VT Tuomo Nelimarkka 16

17 Verovapaa varainhankinta Verovapaata varainhankintaa on (TVL ): 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. VT Tuomo Nelimarkka 17

18 Verovapaa varainhankinta Arpajaiset, myyjäiset, urheilukilpailut, tanssi- ja muut huvitilaisuudet ja muu niihin verrattava toiminta: TVL 23.3 :n 1) kohdassa mainitut tilaisuudet on järjestettävä yhteisön toiminnan rahoittamiseksi, jotta toiminnan tuotot olisivat verovapaata tuloa Myös tilaisuuden yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo pääsääntöisesti verovapaata esim. tilaisuuden yhteydessä voidaan myydä lippuja kyseiseen tapahtumaan ja sen aikana virvokkeita ilman, että tuloa pidettäisiin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona Toistuvat, suuret tapahtumat katsotaan yleensä elinkeinotoiminnaksi, ellei tapahtuma välittömästi edistä yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamista esim. messut, konsertit, tms. tapahtumat VT Tuomo Nelimarkka 18

19 Verovapaa varainhankinta Jäsenlehti ja muu yhteisön toimintaa välittömästi palveleva julkaisu: jäsenlehti: tulot lähinnä tilausmaksuista ja ilmoitustuloista tehdään pääasiassa asiasisällön takia, ei ilmoitustulojen hankkimiseksi käsitellään yhteisön kannalta jäseniä koskettavia tärkeitä asioita lehti lähetetään pääasiallisesti jäsenyyden eikä tilausten perusteella muutoin jäsenlehdestä saadut tulot elinkeinotuloa VT Tuomo Nelimarkka 19

20 Verovapaa varainhankinta Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynti: Kannatustuotteita, joita myydään varainhankintana Ei tavanomaisia kulutushyödykkeitä Ei hankita itse tuotteen takia, vaan yhteisön toiminnan tukemiseksi Verovapaus ei aiheuta yleishyödylliselle yhteisölle kilpailuetua, koska tuotteen hinta ei ole markkinaehtoinen Verovapauteen vaikuttaa muun ohella myyntiaika, myyntipaikka, kohderyhmä ja tavaran luonne Tavanomaisesta myyntipaikasta tapahtuva jatkuva myynti rajoittamattomalle henkilöjoukolle katsotaan helpommin elinkeinotoiminnaksi VT Tuomo Nelimarkka 20

21 Verovapaa varainhankinta Bingopelin pitämisestä saatu tulo: Selkeä tilanne Bingoluvan saa vain yleishyödyllinen yhteisö Myös urheiluseurojen tukiyhdistysten bingot katsottu Verohallinnon ohjeen mukaisesti verovapaaksi varainhankinnaksi, jos kertyneet varat jaettu huomattavalta osin yleishyödylliselle perustajaseuralle poikkeus TVL 22.1 :n 1) kohdan pääsäännöstä arpajaisvero toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi.. VT Tuomo Nelimarkka 21

22 Varainhankinnan erityistilanteita Palvelukarttojen julkaisutoiminta: KHO /411 Paikallinen Lions Club ry oli vuonna 2005 julkaissut palvelukartan, johon se oli myynyt mainostilaa. Julkaisutoiminnan tuotot olivat olleet euroa ja kulut euroa, joten nettotulo oli ollut euroa. Tuotot olivat kertyneet paikallisilta yrityksiltä mainostilasta perityistä korvauksista, joiden oli esitetty olevan osaksi myös tukea yhdistyksen toimintaan. Mainosten hankinta oli tapahtunut talkootyönä. Palvelukartat oli jaettu ilmaiseksi kunnan asukkaille ja kesävieraille. Asukkaita kunnassa oli noin Julkaisutoiminnasta saatu tulo oli käytetty erilaiseen avustustoimintaan. Yhdistys oli julkaissut palvelukarttoja vuosina 2001, 2003 ja Kun otettiin huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä siitä saadun tulon vähäinen määrä, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei palvelukarttojen julkaisutoiminnasta saatua tuloa ollut pidettävä yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona vaan tuloverolain 23 :n 3 momentissa lueteltuihin tuloihin verrattavana verovapaana varainhankinnan tulona. VT Tuomo Nelimarkka 22

23 Varainhankinnan erityistilanteita KHO: Kun otettiin huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä siitä saadun tulon vähäinen määrä, korkein hallintooikeus katsoi, ettei palvelukarttojen julkaisutoiminnasta saatua tuloa ollut pidettävä yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona KHO:n ratkaisussa vähäinen varainhankinta rinnastettu TVL 23.3 :ssä tarkoitettuun verovapaaseen varainhankintaan Mitä voidaan pitää vähäisenä tulon määränä? KHO:n ratkaisun mukainen tilanne tuskin edustaa vähäisen, verovapaan varainhankinnan ylärajaa Verotuskäytäntö ollut melko joustava KHO:n ratkaisu ei tarkoita sitä, että TVL 23.3 :n 1-5 kohdassa nimenomaisesti verovapaaksi varainhankinnaksi säädetyn toiminnan tulisi olla vähäistä, jotta se olisi verovapaata VT Tuomo Nelimarkka 23

24 Varainhankinnan erityistilanteita Kalentereiden myynti Urheiluseurojen kalenterimyyntiä on yleensä arvioitu KHO:n ratkaisun /411 näkökulmasta Kalenterimyynnin tuloja ei ole katsottu elinkeinotuloiksi ainakaan silloin, kun: kalenterista maksettu selvää ylihintaa kalenterissa mahdollisesti olevista mainoksista maksettu ylihintaa kalentereiden sisältö ei verrattavissa yleisesti myynnissä oleviin kalentereihin kalenteritoimintaa harjoitettu pääosin vapaaehtoisvoimin kalenteritoiminnan tuotot käytetty yhteisön yleishyödylliseen tarkoitukseen toiminta laajuudeltaan samankaltaista kuin em. KHO:n ratkaisussa Voitaisiinko kalenterimyyntiä pitää TVL 23.3 :n 3) kohdan mukaisena toimintana? Vrt. KHO /405 VT Tuomo Nelimarkka 24

25 Varainhankinnan erityistilanteita Kulutushyödykkeiden myynti: Yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat toisinaan varainhankintatarkoituksessa myös tavanomaisten kulutushyödykkeiden myyntiä Esim. elintarvikkeet, pesuaineet, vaatteet, teatteriliput jne. Kulutushyödykkeiden myynti lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa, jos niitä myydään: jatkuvasti, laajalle asiakaskunnalle, ansiotarkoituksessa, käypään hintaan, kilpailuolosuhteissa jne. Esim. KHO 1994 T 40, KHO 1995 T 4016 ja KHO 1996 T 2648 HUOM. Kulutushyödykkeitä voidaan myydä verovapaasti TVL ) kohdan tarkoittamissa tilanteissa VT Tuomo Nelimarkka 25

26 Kiinteistötulot Kiinteistötulot kiinteistön tuottamaa tuloa esim. vuokratulo kiinteistön käyttö joudutaan usein jakamaan yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön ja muuhun käyttöön käyttöä arvioidaan kiinteistön käyttäjän kiinteistössä harjoittaman toiminnan perusteella Kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) yleinen tai yleishyödyllinen käyttö verovapaata tuloa 2) muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö veronalaista kiinteistötuloa a) maatalouden tulolähteen tuloa (MVL) tai b) henkilökohtaisen tulolähteen tuloa (TVL) 3) kiinteistö yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä EVL 53 elinkeinotoiminnan tuloa VT Tuomo Nelimarkka 26

27 1.4. Tuloverotuksen erityiskysymyksiä Luottamuksensuoja VML 26.2 : Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Edellytykset tiukat Annetaan harvoin, mikä ilmenee myös KHO:n viime aikaisesta ratkaisukäytännöstä Luottamuksensuojan esteenä on useimmiten se, että asiasta ei ole viranomaisen noudattamaa käytäntöä tai ohjetta Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta on kysymys Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkoratkaisuista Luottamuksensuojaa koskevat tulkintaongelmat usein esillä yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa VT Tuomo Nelimarkka 27

28 1.5. Veronhuojennukset Veronhuojennukset: Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronalainen tulo voidaan yhteisön hakemuksesta huojentaa osittain tai kokonaan Huojennus merkittävä osa yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen kokonaisuutta Kysymys ns. superyleishyödyllisistä yhteisöistä: mm. poliittisia puolueita, hyväntekeväisyys-, vammais- ja opiskelijajärjestöjä, urheiluliittoja, uskonnollisia yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä Huojennus voidaan myöntää vain silloin, kun 1) sitä pidetään peruteltuna yhteisön yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden ja 2) huojennus ei aiheuta huomattavaa kilpailuhaittaa VT Tuomo Nelimarkka 28

29 Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus Yleishyödyllinen yhteisö EVL MVL TVL Kiinteistötulo Kiinteistötulo = veronalaista tuloa = verovapaata tuloa VT Tuomo Nelimarkka 29

30 2. Talkootyö Ei määritelty verolainsäädännössä Tarkoitetaan yleensä toisen lukuun vastikkeetta tehtyä työtä, joka ei vaadi ammattitaitoa Talkootyösuoritukset voidaan jakaa neljään ryhmään: 1) perinteinen talkootyö 2) yhdistyksen lukuun tehtävä vastikkeeton työ 3) rekisteröidyn yleishyödyllisen yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehty vastikkeellinen työ, joka voi olla A. yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa B. työtä, josta maksettu palkkio on työn suorittajan palkkaa tai työkorvausta C. verotonta talkootyötä 4) kolmannen osapuolen lukuun tehty työ, josta saatu palkkio lahjoitetaan edelleen VT Tuomo Nelimarkka 30

31 2. Talkootyö 1) Perinteinen talkootyö vastikkeetonta työtä, joka perustuu esim. ystävyys- tai sukulaissuhteeseen ns. vaihtotyö ei ole vastikkeetonta työtä! vapaaehtoista eikä siihen liity kolmansia osapuolia ei muodosta työsuhdetta vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi yleensä vailla verotuksellista mielenkiintoa VT Tuomo Nelimarkka 31

32 2. Talkootyö 2) Urheiluseuran lukuun tehtävä vastikkeeton talkootyö suoraan urheiluseuran hyväksi tehtävää vastikkeetonta työtä urheiluseuran toimintaan välittömästi liittyvää työtä, jossa ei ole mukana ulkopuolisia toimeksiantajia esim. urheiluseuran oman urheilukentän kunnostustyö ja lipunmyynti seuran järjestämässä tilaisuudessa vastikkeettomasta työstä saatu etu ei ole urheiluseuran veronalaista tuloa vastikkeettoman työn suorittajalle tai hänen läheisille ei saa tuon työsuorituksen perusteella antaa rahanarvoisia etuja esim. alhaisemmat leiri- tai jäsenmaksut tms. jos etuja kuitenkin annetaan, kysymys on työnsuorittajan palkasta, josta seuralla on ennakonpidätysvelvollisuus VT Tuomo Nelimarkka 32

33 2. Talkootyö 3) A. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on veronalaista elinkeinotoimintaa Kun elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät (ks. dia 15 ja 16) KHO 2008:84: Harrastus- ja kilpaurheilua harjoittava yhdistys, joka oli yleishyödyllinen yhteisö, oli toimintansa tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kaupungin kanssa sopimuksen kaupunginteatterin naulakkopalvelujen hoitamisesta vuosina Yhdistys oli hoitanut noita tehtäviä vuodesta 2003 lähtien. Kun otettiin huomioon tuottojen määrä, toiminnan jatkuvuus, ulospäin suuntautuminen, ansiotarkoitus ja kilpailuneutraalisuuden vaatimukset, yhdistyksen katsottiin harjoittavan naulakkotoimintaa arvonlisäverolain 1 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Toiminta ei välittömästi edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumista, joten naulakkopalvelu oli arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen siitä saamastaan elinkeinotulosta. Yleensä pitkään kestävää, itsenäistä toimintaa, jota tehdään kilpailuolosuhteissa VT Tuomo Nelimarkka 33

34 2. Talkootyö 3) B. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on työn suorittajan palkkaa Työ pitkäkestoista ja työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät: työtä tehdään vastiketta vastaan työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena työnantajan toimitettava ennakonpidätys ja maksettava palkan sivukulut käytännössä kysymys siitä, että talkootyöntekijä luovuttaa nettopalkkansa yhdistykselle VT Tuomo Nelimarkka 34

35 2. Talkootyö 3) C. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on verotonta talkootyötä talkootyöstä saatu korvaus verovapaata, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit eivät täyty eikä työstä saatu korvaus ole palkkaa Elinkeinotoiminta: ks. dia 15 ja 16 Palkalla tarkoitetaan (EPL13 ): Kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa Talkootyöstä saatua korvausta pidetään palkkana erityisesti silloin kun: työn tekee nimetty tai muutoin tehtävään ammattitaidon tai pätevyyden perusteella valikoitu henkilö; korvaus perustuu käytettyyn aikaan; työ ei liity toimeksisaaneen urheiluseuran omaan toimintaan; työ on pitkäkestoista. Veroton talkootyö on yleensä tilapäistä työtä, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa ja jota ei tehdä kilpailuolosuhteissa esim. tilapäinen mainosten jakelu tai postitustyö VT Tuomo Nelimarkka 35

36 2. Talkootyö 4) Työn suorittajan omissa nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, josta saatu korvaus lahjoitetaan urheiluseuralle Vastikkeellinen työ ei muutu verottomaksi talkootyöksi sillä, että työn suorittaja lahjoittaa tekemästään työstä saamansa palkkion yleishyödylliselle urheiluseuralle Korvaus yleensä työn suorittajan palkkaa, josta työnantajalla ennakonpidätysvelvollisuus Vain nettopalkan voi lahjoittaa edelleen Lahjasta ei veroseuraamuksia yleishyödylliselle urheiluseuralle VT Tuomo Nelimarkka 36

37 2. Talkootyö Esimerkki 1. Veroton talkootyö tavanomainen urheiluseura, jolla laajaa urheilutoimintaa yleishyödyllinen yhdistys tekee satunnaisia talkootöitä yksityisten ja yritysten pyynnöstä työtä ei mainosteta tai markkinoida työt eivät ammattitaitoa vaativia yhdistyksen toiminnasta saama tulo verovapaata korvausta talkootyöstä VT Tuomo Nelimarkka 37

38 2. Talkootyö Esimerkki 2. Varojen korvamerkintä yhdistys tekee satunnaisia talkootöitä vapaaehtoistyövoimalla työstä maksettava korvaus menee yhdistykselle, mutta vain työtä tehneiden henkilöiden lasten leirimaksujen kattamiseksi saatava korvaus työtä tehneiden henkilöiden palkkaa tai palkkiota seura maksajana toimitettava ennakonpidätys VT Tuomo Nelimarkka 38

39 2. Talkootyö Esimerkki 3. Talkootyö yhdistyksen hyväksi Yleishyödyllinen yhdistys järjestää urheilukilpailuja yhtenä osana yleishyödyllistä toimintaansa Urheilukilpailuissa toimii useita seuran jäseniä toimitsijoina vastikkeetta Toimitsijoina toimivat jäsenet eivätkä heidän läheisensä saa minkäänlaista rahanarvoista etuutta jäsenen vastikkeettoman työsuorituksen johdosta Vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota urheiluseuran veronalaiseksi tuloksi VT Tuomo Nelimarkka 39

40 2. Talkootyö Esimerkki 4. Vastikkeeton työ urheiluseuran elinkeinotoiminnassa Yleishyödyllinen urheiluseura ylläpitää elinkeinotoiminnaksi katsottavaa kioskitoimintaa Työntekijät ovat 70 % vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä ja jäsenten vanhempia Vapaaehtoistyön käyttö ei muuta kioskin toimintaa muuksi kuin elinkeinotoiminnaksi Kioskitoiminnan tulosta ei voi vähentää minkäänlaista laskennallista vapaaehtoistyön osuutta Kioskitoiminnan tuottoja ei voi kohdistaa vain työn suorittajien tai heidän läheisten hyväksi Jos näin kuitenkin tehdään, edun määrä on työn suorittajan palkkaa, josta urheiluseuran on toimitettava ennakonpidätys VT Tuomo Nelimarkka 40

41 2. Talkootyö KHO:n ratkaisukäytäntöä talkootyöstä: KHO 2008:84: Kaupunginteatterin naulakoiden hoito veronalaista elinkeinotoimintaa KHO 1988/5982: Järjestysmiestehtävien hoitaminen johdon ja valvonnan alaisena palkkaa KHO 1996/3792: Ääntenlasku vaaleissa palkkaa KHO 1983 II 602: Yötyövuorojen tekeminen työntekijöiden puolesta palkkaa KHO 1991 B 557: Urheiluseuran urheilupaikkojen hoitaminen ei palkkaa elinkeinotoimintaluonnetta ei ratkaistu, lipunmyynti ja mainosten jako - palkkaa VT Tuomo Nelimarkka 41

42 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Palkka ja luontoisedut Työsuhteessa Tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut, ellei erityisiä säännöksiä Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy veronalaisen tulon hankintaan Työkorvaus Muusa kuin työsuhteessa esim. yrittäjälle maksettava korvaus Ei sivukuluja Ennakonpidätys, jos korvauksen saaja ei ennakkoperintärekisterissä Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy veronalaisen tulon hankintaan VT Tuomo Nelimarkka 42

43 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Urheilijan palkkio tai palkka Urheilijalle veronalaista tuloa Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli palkkio tai palkka liittyy seuran veronalaisen tulon hankintaa Palkatut urheilijat liittyvät usein ns. ammattiurheiluun, jota ei yleensä pidetä yleishyödyllisenä toimintana TVL 71 - matkakustannusten korvaukset 71.1 palkansaajille (työnantaja + työmatka) 71.3 vapaaehtoistyöntekijöille (matka yhdistyksen toimeksiannosta, ei työsuhdetta eikä palkanmaksua) Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy seuran veronalaisen tulon hankintaan VT Tuomo Nelimarkka 43

44 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Tuloverolaki 71.1 : Kysymys urheiluseuran palkatuille työntekijöille maksettavista verovapaista matkakustannusten korvauksista Veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työmatkasta saatu: matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, edellytyksenä, että työmatka kestää yli 10 h tai osapäivärahan osalta yli 6 h (ateriakorvaus) ja majoittumiskorvaus Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka työntekijä tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. VT Tuomo Nelimarkka 44

45 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Tuloverolaki 71.3 : Kysymys vapaaehtoistyöntekijöille maksettavista, seuran toimeksiannosta tehdyistä matkoista maksettavista korvauksista Eivät muuten olisi verovapaita Edellytyksenä, että korvauksen maksajana oleva urheiluseura on yleishyödyllinen yhteisö Näistä matkakustannusten korvauksista verovapaata tuloa on: 1. Päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa; esim. 10 puolipäivärahaa ja 10 kokopäivärahaa 2. Majoittumiskorvaus; 3. Matkakustannusten korvaus muulla kuin julkisella enintään 2000 / kalenterivuosi myös asunnon ja työpaikan väliltä Rajat saajakohtaisia! VT Tuomo Nelimarkka 45

46 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Stipendit: Tuloverolaki 82 : Veronalaista tuloa ei ole 1) stipendi tai muu apuraha, joka saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten 2) tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto yksityisiltä yhteisöiltä saatuina verovapaita siihen määrään saakka, joka ylittää vuotuisen valtion taiteilija-apurahan määrän tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen jälkeen Tulkittu verotus- ja oikeuskäytännössä tiukasti Urheiluseuran antama stipendi esim. ansiokkaan toiminnan johdosta on saajan veronalaista tuloa Kysymys on yleensä seuran hyväksi tehdystä työstä maksetusta vastikkeesta VT Tuomo Nelimarkka 46

47 4. Arvonlisäverotus Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuus: ALV 3 : vähäinen toiminta (liikevaihto alle 8500 ) ei verollista ALV 4 : yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään veronalaisena elinkeinotulona Poikkeus: tarjoilupalvelun ja kiinteistöhallintapalvelun ottaminen omaan käyttöön Huom: AVL:n 4 luvussa on säädetty poikkeukset myynnin verollisuudesta esim. terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, koulutus jne. säädetyin edellytyksin verovapaata liiketoiminnasta (ALV 12 ) ja kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (ALV 30.1 ) voi kuitenkin hakeutua verovelvolliseksi VT Tuomo Nelimarkka 47

48 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut Lähtökohdat Oikeusvarmuudella ja ennustettavuudella verotuksessa korostettu merkitys Verotuksella huomattava vaikutus verovelvollisen taloudelliseen asemaan, valintoihin, hinnoitteluun jne. Verotuksessa riskit suuremmat kuin monilla muilla oikeudenaloilla lainsäädäntö tulkinnanvaraista ja muuttuvaa verotuskäytäntö epäyhtenäistä veroviranomaisella poikkeuksellisen laaja harkintavalta Arvostuskysymysten vaikeus Ennakkoratkaisumenettely on merkittävä osa verooikeudellisten riskien hallintaa Ennakkoratkaisulla saa etukäteen Verohallintoa sitovan tiedon siitä, miten verotuksessa menetellään hakemuksessa kuvatussa asiassa VT Tuomo Nelimarkka 48

49 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut Tuloverotus ( alkaen): VML 85 : Verohallinto voi verovelvollisen tai yhtymän kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta. Arvonlisäverotus: AVL 190 : Jos asia on hakijalle tärkeä, Verohallinto antaa kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Myös keskusverolautakunta (KVL) voi antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta lähinnä yleiseltä kannalta merkittävät asiat ennakkopäätösperuste tai intressiperuste Ennakkoperintä: EPL 45 : Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakonpidätys toimitettava, tai mitä ennakonpidätystä toimitettaessa muutoin on noudatettava, Verohallinto ratkaisee asian suorituksen maksajan tai saajan kirjallisesta hakemuksesta (ennakkoratkaisu). VT Tuomo Nelimarkka 49

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen

Yhdistykset ja säätiöt Johanna Roininen Jani Hannonen Yhdistykset ja säätiöt 22.3.2016 Johanna Roininen Jani Hannonen Tilaisuuden ohjelma Yhdistyksen ja säätiön tuloverotus Perustietoa yhdistyksen ja säätiön arvonlisäverotuksesta Ilmoittaminen ja OmaVero

Lisätiedot

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteilija ja verotus Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteen harjoittamisen toimintamuodot Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa erilaisissa muodoissa Työsuhteessa Freelancerina Yrittäjänä Taiteilijalla voi

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Hyvä seuran verotus. Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä

Hyvä seuran verotus. Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä Hyvä seuran verotus Seura rekisteröity yhdistys, jossa jäsenet päättävät ja toimivat yhdessä OVapaaehtoistyö Toiminnan tulot kulujen kattamiseksi Ulkoinen varainhankinta OKulujen nousu liian kova laatutavoite?

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yhdistyksen verotuksesta. Pudasjärvi - Livo

Yhdistyksen verotuksesta. Pudasjärvi - Livo Yhdistyksen verotuksesta Pudasjärvi - Livo 18.3. 2017 Yhdistyksen verotus sisältö Yleishyödyllisyydestä Veronalaiset ja verovapaat tulot, mm. varainhankinta palvelutoiminta yhteistyö kuntien kanssa talkootyö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry.

Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtti ry. Liikuntapalveluiden tuotteistaminen yhdistyksessä sekä vapaaehtoistoiminta niiden tuottamisessa Liikuntakoordinaattori Sampo Hulkkonen Puotinkylän Valtti

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ Perinteiset yhdistysmuodossa toimivat urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntajärjestöt ovat yleensä yleishyödyllisiä yhteisöjä Yleishyödyllisyys ratkaistaan

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Johdanto. 2 NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmat. 3 Tuloverotus. 3.1 Harjoitusyritystoiminnasta saadun tulon verottaminen

Johdanto. 2 NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmat. 3 Tuloverotus. 3.1 Harjoitusyritystoiminnasta saadun tulon verottaminen Johdanto Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opinto-ohjelmia oppilaille ja opiskelijoille, jotka haluavat kokeilla yritystoimintaa ja oppia työelämässä tarvittavia taitoja. Opetusmenetelmiä käytetään perusasteen,

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

Talouskoulutus 19.4.2011

Talouskoulutus 19.4.2011 Talouskoulutus 19.4.2011 Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen budjetin kauden alkaessa. Seuraa budjetin toteutumista kauden aikana ja informoi joukkueenjohtajaa rahatilanteesta. Huolehtii

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa

Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa Vapaaehtoisten ateriat, kiitokset ja muistamiset Verohallinnon uudessa ohjeessa Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Jarno Huhtala YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 2013 46 sivua Hanna

Lisätiedot

Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta

Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta Toivo Määttä Selvitys Aluelautakunnan jäsen 16.02.2017 Kajaanin kaupunki Vuolijoen aluelautakunta Selvitys kyläyhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöverotuksesta Lähtökohta Aluelautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala

Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi Teija Liukkaala Yhdistyksen taloudenhoito Jokainen yhdistys on kirjanpitovelvollinen Yhdistyksen taloutta tulee suunnitella ja seurata

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Laki. Keskusverolautakunta. Päätöksenteko. Kokoonpano. Esittely ja asiantuntijoiden kuuleminen. EV 105/1996 vp- HE 46/1996 vp

Laki. Keskusverolautakunta. Päätöksenteko. Kokoonpano. Esittely ja asiantuntijoiden kuuleminen. EV 105/1996 vp- HE 46/1996 vp EV 105/1996 vp- HE 46/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen verotuksen ennakkotietojäj:jestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 46/1996

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ABC. Pirjo Heinonen 27.02.2014

Yhdistystoiminnan ABC. Pirjo Heinonen 27.02.2014 1 Yhdistystoiminnan ABC 2 Yhdistys Perustuslaki takaa yhdistymisvapauden Toimintaa ohjaavat useat lait ja määräykset, mm. yhdistyslaki Tarkoitettu pysyväksi Henkilörekisterit rekisterin pitäjän ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

VAASAN VERO EI VAPISE. Ennakkoratkaisut ja verotuksen ennakoitavuus. Professori, ma. Juha Lindgren Veroseminaari 8.6.

VAASAN VERO EI VAPISE. Ennakkoratkaisut ja verotuksen ennakoitavuus. Professori, ma. Juha Lindgren Veroseminaari 8.6. VAASAN VERO EI VAPISE Ennakkoratkaisut ja verotuksen ennakoitavuus Professori, ma. Juha Lindgren Veroseminaari 8.6.2017, Helsinki Verohallinnon ennakkoratkaisut / VOVA:n valitukset 2016 Verolaji Annetut

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 23 a ja 23 b sekä 77 :n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere

Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta. 19.5.2015 Tampere Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta 19.5.2015 Tampere Esityksen rakenne Ammattikorkeakoulujen tuloverotuksesta korkeakoulujen verotusohjeen pohjalta Lyhyesti Ammattikorkeakoulut ja yleishyödyllisyys

Lisätiedot

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita -SEURAN SÄÄNNÖT - YHDISTYSLAKI Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_ tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/

Lisätiedot

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta

Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Säätiöiden valtiontuki ja valvonta Johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti Sälli Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastus TEM Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 7.9.2010 VTV/Tuloksellisuustarkastus

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA 1 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu riippuu toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. Yhdistyksen toiminnan

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 986/2012 Laki väliaikaisesta pankkiverosta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot