Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset"

Transkriptio

1 Liikuntalautakunta Liikuntalautakunnan avustukset liikuntayhdistyksille 2014 ja vuoden 2013 liikunta-avustusten tilitykset 213/ /2014 LIIKL 17 Kauniaisten kaupungin hallintosäännössä (KV , astuu voimaan ) on säädetty liikuntalautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvaksi päättää toiminta-avustusten ja muiden avustusten myöntämisestä ja valvoa niiden käyttöä. Lautakunnan talousarviossa on vuosittain varattu paikallisille liikuntayhdistyksille jaettavaksi talousarviokäsittelyn yhteydessä päätetty määräraha. Liikuntalautakunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattuna yhteensä liikunta-avustuksiin. Liikuntalautakunta on päättänyt kokouksessaan kohdentaa kuluvan vuoden talousarviossa varatun määrärahan seuraavasti: Yleisavustukset Kohdeavustukset Kartta-avustus (OK-77 r.f.) Valmennusapuraha Yhteensä: Lisäksi lautakunta päätti kokouksessaan seuraavaa: "Mikäli johonkin edellä mainituista kohteista ei osoiteta hakemuksia tai osa määrärahasta jää jakamatta, siirretään jäljelle jäänyt määräraha jaettavaksi yleisavustuksiin." Määräaikaan mennessä kohde-avustusta on haettu yht ja yleisavustusta yht Haetut avustusmäärät yht Avustusten jakoa ohjaa liikuntalautakunnan vahvistamat avustussäännöt alkaen Voimassa olevat avustusten myöntämisperusteet on jaettu liikuntalautakunnan kokouksessa oheismateriaalina Liikuntalautakunnan alaiset vuoden 2014 avustukset ovat olleet haettavissa mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 14 kpl (v.2013/15kpl, 2012/12kpl, 2011/16kpl). Hakemukset liitteineen ovat nähtävissä ennen kokousta kulttuuri-ja vapaa-aikatoimistossa sekä kokouksessa. Yleisavustus on tarkoitettu avustettavan sääntömääräisen toiminnan ylläpitämiseen. Kohdeavustus on vastaavasti suunnattu liikuntayhdistyksille mm. suurempien tapahtumien järjestämiseen, kilpailujen järjestelykustannuksiin ja vastaaviin.

2 KH on päättänyt kokouksessaan pyytää liikuntapalveluilta selvitystä liikuntaseurojen kaupungilta saamasta tuesta ja tukimuodoista. Selvitys valmistuu liikuntalautakunnan elokuun kokoukseen mennessä ja selvityksen tuloksen ja johtopäätösten perusteella tarkistetaan ja uudistetaan voimassaolevia jako-ja myöntämisperusteita. Vuoden 2014 avustukset jaetaan siten liikuntalautakunnan vahvistetuilla jakoperusteilla. Seuran yleishyödyllisyys Tuloverolain (1535/92) 22 mukaan liikunta-ja urheiluseuroja voidaan pitää yleishyödyllisinä yhteisöinä. Yhdistysten on kuitenkin täytettävä seuraavat kolme kriteeriä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se täyttää kaikki kolme kriteeriä. 1. Yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa,henkisessä,siveellisessä ja yhteiskunnallisessa mielessä. -Toiminnan tulee itse toimia yleiseksi hyväksi. Toiminnan pitää olla pääasiassa yleishyödyllistä, säännöissä määritellyn tarkoituksen mukaista toimintaa. Esimerkiksi kaikki liikuntatoiminta on lähtökohdiltaan yhteiskunnallisesti hyödyllistä, yleiseksi hyväksi tehtävää toimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi vähissä määrin harjoittaa myös elinkeinotoimintaa. Vähäinen elinkeinotoiminta ei vaaranna yhteisön yleishyödyllisyyden statusta. Yleishyödyllinen status vaarantuu jos yhteisön päätoiminnaksi muodostuu elinkeinotoiminta (esim. kaksi kolmasosaa kirjanpidon kuluista). Yleishyödyllisyyttä arvioitaessa tuloslaskelman lisäksi arvioidaan seuran vapaaehtoistoiminta, jonka tulisi näkyä toimintakertomuksessa. 2. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei saa kohdistua rajoitettuihin henkilöpiireihin. -Yhdistyksen tulee olla periaatteessa avoin kaikille. Yhdistys jonka toiminta kohdistuu tarkasti etukäteen rajattuun henkilöpiiriin edistäen joidenkin henkilöiden yksityisiä taloudellisia etuja, ei ole yleishyödyllinen. 3.Yleishyödyllinen yhteisö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkoina,voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. -Tämä tarkoittaa, että kaikenlainen voitto-osuuksien jakaminen ja jopa mahdollisuus voiton jakamiseen on este yleishyödyllisyyden statukselle. Lisäksi yleishyödyllisyys edellyttää, että yleishyödylliseen yhteisön purkautuessa sen omaisuus jää edelleen yleishyödylliseen käyttöön. Yleishyödyllisyyden arvio on kokonaisarvio. Yhteisön yleishyödyllisyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota yhteisön sääntöihin ja sen käytännön toimintaan. Ratkaisevaa on tosiasiallinen toiminta, ei se, mikä nimi sille on annettu. Urheiluseurakaan, joka on oikeudelliselta muodoltaan yhdistys, ei siis automaattisesti ole yleishyödyllinen. Periaatteessa yleishyödyllisyyden

3 arviointi on jatkuva prosessi. Verotuskäytäntöä Tuloverotuksen näkökulmasta urheiluseuroilla on useita erilaisia tulotyyppejä. Seurojen tulot voidaan jakaa esim. seuraavasti: Varsinaisen yleishyödyllisen sääntömääräisen toiminnan tulot, tuloverolain 23 mukaiset tulot, talkootyön tulot,kiinteistöstä saadut tulot, muut tulot, joita kutsutaan seuran henkilökohtaisiksi tuloiksi ja elinkeinotulot. Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotuloa verotetaan sen mukaan kuin laissa elinkeinotulon verottamisesta (360/68) säädetään.elinkeinotulon lisäksi yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle. Lopuista tuloistaan seura ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa. Esimerkiksi sijoituksista kertyvät korot, osingot ja luovutusvoitot ovat seuralle verovapaita tuloja. Myös jäsenmaksutulot kuuluvat luokkaan muut tulot. Arvonlisävero Urheiluseuralla voi olla sekä arvonlisäverollista elinkeinotoimintaa että arvonlisäverotuksen ulkopuolella olevaa yleishyödyllistä varojen keruuta. Saman toimintakokonaisuuden sisällä ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi olla verollista ja verotonta toimintaa.esimerkiksi sama palvelu ei voi olla jäsenille arvonlisäveroton ja muille arvonlisäverollinen. Arvonlisäverolain 4 :n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverollinen vain, jos sen harjoittamassa toiminnasta satua tuloa pidetään tuloverolain mukaan yhteisön elinkeinotulona. Urheiluseurat ovat pääsääntöisesti yleishyödyllisiä, mutta seurojen, joiden taloudellinen toiminta on laajaa ja jäsenmäärä on pieni, yleishyödyllisyys voi olla kyseenalaista. Vähäinen liiketoiminta Vähäinen liiketoiminta on vapautettu arvonlisäveroista lain 3 :ssä. Verovelvollisia eivät ole sellaiset liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt, joiden liikevaihto on 12 kk mittaisen tilikauden aikana ollut enintään Liikevaihtoon ei lasketa yleishyödyllisen verottoman toiminnan liikevaihtoa. Jos myynnit ylittävät 8.500, verovelvollinen ilmoittautuu verovelvolliseksi ja maksaa arvonlisäverot määräajassa. Jos verollisten myyntien liikevaihto alittaa tilikaudessa, verovelvollinen voi sada tilikauden päätyttyä huojennusta arvonlisäverosta. Arvonlisävero muuttuu täysimääräiseksi siten vasta kun liikevaihto on Liikuntalautakunta myöntää avustuksia yhdistysten liikuntatoimintaan, ei liiketoimintaan. Arvonlisäverolainsäädännön näkökulmasta GrIFK Alpinen kahvila-ja hissilipputoiminta on liiketoimintaa, mutta yhdistyslain näkökulmasta ja hengessä se ei ole harjoitettua liiketoimintaa. Myös GrIFK-fotboll on hakeutunut arvonlisäverolliseksi alkaen lämmitettävän kentän myynnistä ulkopuoliseen käyttöön osalta. Yhdistyslain näkökulmasta ja hengessä se ei myöskään ole harjoitettua liiketoimintaa.

4 GrIFK r.f. on hakenut vuosittain avustuksia yhteisellä anomuksella ja liikuntalautakunta on myöntänyt yhdistykselle vuosiavustusta kokonaissumman, jonka yhdistyksen hallitus on osittanut viidelle tytäryhdistykselle, jokaiselle saman määrän. Nyt esitetyssä liikuntalautakunnan päätösehdotuksessa esitetään että liikuntalautakunta edellyttää jokaista tytäryhdistystä lähettämään oman avustushakemuksensa alkaen vuoden 2015 avustusten hausta. Esityslistassa esitetyissä avustusten määräjaossa on otettu huomioon mm.seuraavat tekijät : - Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä - Yhdistyksen aktiiviharjoittelijoiden määrä - Kauniaislaisten osuus jäsenmäärästä - Taloussuunnitelman 2014 kokonaismenot - Myönnetty avustus Haettu avustus Tyttöjen/naisten osuus -poikien/miesten osuus jäsenmäärästä - Avustus /hlö /kokonaisjäsenmäärästä - Avustus /hlö/aktiiviharjoittelijoiden määrästä - Sukupuolten välinen tasa-arvotavoite Todettakoon, että liikuntayhdistysten kokonaisjäsenmäärästä 77% on aktiiviharjoittelijoita. - Esitetyssä liikuntayhdistysten vuosiavustusesityksessä avustus on 14,02 /jäsen. (vuonna 2013 vastaava luku oli 14,94 /jäsen) Esitetyssä päätösehdotuksessa tuen määrä jakautuu sukupuolen mukaan seuraavasti: - Tyttöjen tuki 46% ja poikien tuki 54% jaettavasta kokonaissummasta. - Poikien osuus avustusta hakeneiden yhdistysten kokonaisjäsenmäärästä on 57,7% (2013/57,2%) ja vastaavasti tyttöjen osuus 42,3%(2013/42,8%) - Vuosiavustusta hakeneiden liikuntayhdistysten jäsenmäärä on yhteensä jäs.(2013/5.965). Kauniaislaisten osuus seurojen kokonaisjäsenmäärästä on jäs. (41,6%). ( 2013/40,6%) Liikuntapalvelut on laatinut ehdotuksen avustusten jakamiseksi noudattaen voimassaolevia jakoperusteita ja liikuntalautakunnan tavoitteita. Yhteenveto liikunta-avustuksia hakeneista yhdistyksistä jaetaan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille. Valmistelija: Helena Pirvola-Nykänen

5 Sivistystoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää jakaa vuonna 2014 liikunta-avustuksia (yleis-ja kohdeavustuksia) kauniaislaisille liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille yhteensä jakautuen seuraavasti: Y= Yleisavustus ( ) K=Kohdeavustus ( ) Grani Tennis Y K Grani Pingis Y-300 F.C.Grani Airbags Y Kauniaisten Taitoluisteluklubi Y OK-77 Y-500 K-200 Grankulla Gymnastikförening Y K Simmis Grani Y GrIFK Fotboll Y GrIFK Alpine Y GrIFK Käsipallo Y GrIFK Salibandy Y GrIFK Jääkiekko Y Kauniaisten Ratsastajat Y K-500 Grani Latu Y-500 Grankulla Svenska Pensionärer K-300 Espoon Sporttiklubi (Kauniainen) K-300 Gallträsk Segelsällskap Y-500 K-400 Kauniaisten Karate Y-800 K-400 Lisäksi lautakunta päättää edellyttää että jokainen GrIFK:n tytäryhdistys lähettää oman erillisen avustushakemuksensa alkaen vuoden 2015 avustusten haun yhteydessä. Päätös: Liikuntalautakunta päätti jakaa vuonna 2014 liikunta-avustuksia (yleis-ja kohdeavustuksia) kauniaislaisille liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille yhteensä jakautuen seuraavasti: Y= Yleisavustus ( ) K=Kohdeavustus ( ) Grani Tennis Y K Grani Pingis Y-300 F.C.Grani Airbags Y Kauniaisten Taitoluisteluklubi Y OK-77 Y-500 K-200 Grankulla Gymnastikförening Y K Simmis Grani Y GrIFK Fotboll Y GrIFK Alpine Y GrIFK Käsipallo Y

6 GrIFK Salibandy Y GrIFK Jääkiekko Y Kauniaisten Ratsastajat Y K-500 Grani Latu Y-500 Grankulla Svenska Pensionärer K-300 Espoon Sporttiklubi (Kauniainen) K-300 Gallträsk Segelsällskap Y-500 K-400 Kauniaisten Karate Y-800 K-400 Lisäksi lautakunta päättää edellyttää että jokainen GrIFK:n tytäryhdistys lähettää oman erillisen avustushakemuksensa alkaen vuoden 2015 avustusten haun yhteydessä. Panu Ihamuotila jääväsi itsensä GRIFK Jääkiekon osalta.

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 26.03.2015 klo 17:30-19:40 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen järjestäytyminen 3 14 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille Ohje Dnro 384/349/2007, 30.4.2007 Valtuutussäännös: Päivämäärä: Verohallintolaki (1557/95) 2 :n 2 momentti 30.4.2007 Voimassaolo: Toistaiseksi

Lisätiedot

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille 1 (40) 03.04.2014 Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Diaarinumero A47/200/2014 2 (40) Antopäivämäärä pp.kk.vvvv Diaarinumero A27/200/2014 Voimassaolo Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos / yrityksen taloustiede, laskentatoimi MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu -tutkielma Maaliskuu 2007 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 1. 1.6.2005: Verohallituksen ohje

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA. 13.3.2013 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS JA SEN HALLINTA 1 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu riippuu toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. Yhdistyksen toiminnan

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus?

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Susanna Hellman Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot