Vuokratulojen verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokratulojen verotus"

Transkriptio

1 Vuokratulojen verotus Eija Häkkilä johtava veroasiantuntija Jokilaaksojen verotoimisto 1

2 Vuokratulon tulolähde Vuokratulo korvausta esineen käyttöoikeuden luovuttamisesta Henkilökohtainen tulolähde (TVL) lähtökohta: vuokratulo TuloveroL:n mukaista pääomatuloa Elinkeinotoiminnan tulolähde (EVL) vuokratulo elinkeinotoiminnan tuloa jako pääoma- ja ansiotuloon Maatalouden tulolähde (MVL) vuokratulo maatalouden tuloa jako pääoma- ja ansiotuloon 2

3 Vuokratulo pääomatuloa (TVL) Pääsääntöisesti vuokratulot ovat ns. henkilökohtaisen tulolähteen tuloja, jolloin verotuksessa sovelletaan tuloverolakia koskee hyvin laajaakin vuokraustoimintaa esim. KHO katsoi päätöksessään, että säätiö vuokratessaan 10 asuinrakennuksessa olevia 418 asuinhuoneistoa ei harjoittanut elinkeinotoimintaa Vuokratulo on veronalaista pääomatuloa (tulovero 30%/33% yli ) Tulo on sen verovuoden tuloa, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan (maksuperuste) Takuuvuokra on vuokranantajan tuloa vasta siinä vaiheessa, kun se käytetään esim. viimeisen kuukauden vuokran maksuun. (Jos vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, se ei ole missään vaiheessa vuokranantajan tuloa) 3

4 Vuokratuloon kohdistuvat vähennykset Vuokratulot kohdistuvat menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksessa Jos vuokrauksen kohteena on vain osa rakennuksesta, kiinteistöstä tai osakehuoneistosta, vuokratulosta voi vähentää vain tähän vuokrattuun osuuteen kohdistuvat kustannukset Tavanomaiset vuokraustoiminnan menot: hoitovastikkeet, vesi-, jätevesi-, tie-, sähkö- ja lämpömaksut, vuosikorjausmenot, kiinteistövero, kaluston ja rakennusten poistot jne. Kalusteet ja kodinkoneet: vähennetään vuosimenoina (h-meno enintään 1000 ) tai poistoina (25% menojäännöksestä, jos käyttöaika yli 3 v.) Korjausmenot: vähennetään vuosikorjausmenona (kun rakennus/ huoneisto saatetaan alkuperäiseen kuntoon) tai perusparannusmenoina (kun rakennusta laajennetaan tai muutetaan tasokkaammaksi) lisätään rakennuksen hankintamenoon -> vähennettävissä poistoina Menot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu. 4

5 Vuokratuloon kohdistuvat vähennykset (2) Poistot: Tuloverolaki ei sisällä omia poistosäännöksiä -> sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä Kiinteistön hankintamenon voi rakennusten osalta vähentää poistoina, enimmäispoistot rakennusten osalta ovat: 4 % poistamattomasta hankintamenosta, jos rakennus on asuin-, toimisto- tai muu niihin verrattava rakennus 7 %poistamattomasta hankintamenosta, jos rakennus on myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asema- tai muu niihin verrattava rakennus Poistoa ei voi tehdä kulumattoman omaisuuden hankintamenosta. Kulumatonta omaisuutta ovat esimerkiksi osakkeet ja maapohja vuokrattuun osakehuoneistoon kohdistuvat perusparannusmenot ovat kuitenkin ns. pitkävaikutteisia menoja, jotka voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää yhtä suurina vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan eli ns. tasapoistoina enintään 10 verovuotena Poistoa ei voi verotuksessa tehdä siltä osin kuin rakennus on omassa käytössä. 5

6 Vuokratuloon kohdistuvat vähennykset (3) Edellytys poiston tekemiselle kuitenkin on, että rakennus omistetaan verovuoden päättyessä. Korkomenot: Verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan veronalaisen tulon hankintaan kohdistuvien velkojensa korot Jos velka kohdistuu vuokratulon hankkimiseen, vähennetään velan korot verovelvollisen pääomatuloista. Korkoja ei vähennetä suoraan vuokratulosta vaan erikseen kaikista pääomatuloista. Edellytyksenä vähentämiselle on että vuokraustoiminnalla on vakaa tulonhankkimistarkoitus, jona pidetään käyvän vuokran perimistä Vuokraustoiminnan tappio Siltä osin kuin vuokratuloon kohdistuvat menot ovat suuremmat kuin vuokratulot, menot vähennetään muista pääomatuloista ja alijäämähyvityksen kautta myös ansiotuloista menevästä verosta. 6

7 Vuokratulo elinkeinotoiminnan tuloa (EVL) Vuokratulot voivat myös sisältyä elinkeinotoiminnan tuloon, jolloin verotettavan tulon laskentaan sovelletaan lakia elinkeinotulon verottamisesta elinkeinotoiminnan tuloa on liikkeen tai ammatin tai siihen kuuluvan omaisuuden, oikeuden tai etuuden vuokraamisesta saadut korvaukset omaisuus kuuluu elinkeinotoimintaan, jos sitä käytetään yksinomaan tai pääasiassa elinkeinotoiminnassa (EVL 53 ) elinkeinotoiminnasta on kyse esimerkiksi silloin kun elinkeinonharjoittaja vuokraa pääosin oman elinkeinotoiminnan käytössä olevaa kiinteistöä tai huoneistoa muutoin vuokraustoiminnan katsominen elinkeinotoiminnaksi edellyttää, että elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät (voiton tavoittelu, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, liiketoimintariski, jatkuvuus, toiminnan kohdistuminen laajaan joukkoon) Jos kiinteistöjä tai huoneistoja on useita ja niitä vuokrataan lyhytaikaiseen käyttöön, kyse on esim. hotelli- ja muuhun vastaavaan majoitustoimintaan verrattavasta elinkeinotoiminnasta Samoin esim. toimistohotelli-tyyppinen vuokraus, jossa tilat on räätälöity vuokralaisen tarpeisiin ja tiloja vuokrataan kalustettuina oheispalvelujen kera. 7

8 Vuokratulo elinkeinotoiminnan tuloa (2) Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttyminen on mahdollista myös, jos kiinteistöjen ja huoneistojen lyhytaikainen vuokraus asumistarkoitukseen on laajaa ja siihen liittyy muutakin kuin tilan käyttöoikeuden luovutus, kuten erilaisia oheispalveluja (esim. liinavaatteiden vaihto, sähkö- ja lämmityskustannukset, vesimaksut, siivous, jätehuolto, internet-yhteys, vakuutukset ja huoltopalvelut jne.) Vuokratulon ja siihen kohdistuvien kulujen jaksottamiseen sovelletaan suoriteperustetta Elinkeinotoiminnan tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi Vuokratulo voi olla myös maatalouden tuloa (MVL), jos vuokrataan maatilalla olevia rakennuksia 8

9 Arvonlisäverotus Arvonlisäverovelvollisuus Arvonlisäverolain mukaan maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen ei ole arvonlisäverollista Vuokraustoiminta voi kuitenkin olla arvonlisäverollista majoitustoimintaa Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Näistä aiheista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeissa Majoitustoiminnan verotuksesta ja Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen. 9

10 Arvonlisäverotus (2) Majoitustoimintaa on ansiotarkoituksessa tapahtuva kalustettujen huoneiden pitäminen vieraiden majoittamista varten (hotelli, matkustajakoti, lomakeskus jne.) voi olla myös yksityiskodissa tapahtuva bed and breakfast tyyppinen majoitus, hotellimajoituksen vaihtoehtona käytetty huoneen tai huoneiston vuokraus, maatilamatkailun yhteydessä tapahtuva majoitus sekä lomamökkien ja muiden loma-asuntojen vuokraus Majoitustoiminnalle on usein tyypillistä se, että siihen liittyy asumisen ohella muita oheispalveluja kuten esimerkiksi aamiainen, siivous sekä liinavaatteiden vaihto jne. Majoitustoiminnan olennainen piirre on se, että tilan luovutus tapahtuu tilapäistä asuintarkoitusta varten. Pysyvään asumistarkoitukseen tapahtuva vuokraus on verotonta kiinteistön luovutusta Verollisen ja verottoman majoitustoiminnan rajana voidaan käyttää kuutta kuukautta. Tätä lyhyemmäksi ajaksi tapahtuva vuokraus on lähtökohtaisesti verollista majoitustoimintaa ja pidemmäksi ajaksi tapahtuva vuokraus verotonta kiinteistön käyttöoikeuden luovutusta Majoitustilan luovuttamiseen sovelletaan 10 prosentin verokantaa 10

11 Arvonlisäverotus (3) Esimerkki KVL:n ratkaisu 13/2012 majoitustoiminnasta A Oy järjesti majoitustiloja erityisesti X:n työmaalla toimivien ns. komennusmiesten tilapäisasunnoiksi. Yhtiö otti vuokralle tyhjiä asuntoja ja kalusti ne. Yhtiön käytössä oli 110 asuntoa majoitustoimintaa varten. Lisäksi yhtiö oli rakennuttanut työmaan läheisyyteen majoituskylän, jossa oli lähes 200 vuodepaikkaa kahden hengen huoneissa. Huoneistojen vuokra sisälsi huoneen, kalusteet, liinavaatteiden vaihdon, verhot, TV:n ja TV-luvan, pesukoneen, ruoanvalmistusvälineet, sähkö- ja lämmityskustannukset, vesimaksut, siivouksen, jätehuollon, internet-yhteyden, vakuutuksen ja huoltopalvelut. Yhtiö veloitti asiakasyrityksiltä majoituspalveluista hinnan, josta noin 40 prosenttia koostui asunnon vuokrasta ja noin 60 prosenttia muiden palvelujen osuudesta. Majoitussopimukset yritysten kanssa solmittiin useimmiten toistaiseksi voimassaoleviksi. Määräaikaiset sopimukset, joita oli vähemmistö, tehtiin aina alle 6 kuukauden pituisiksi 11

12 Arvonlisäverotus (4) Asukkaat vaihtuivat kuuden viikon jaksoissa komennusmiesten työskentelyjakson päättyessä. Komennusmiehet palasivat seuraavan työskentelyjakson alkaessa ja asettuivat johonkin työnantajayrityksen vuokralle ottamista asunnoista. Hakijan toiminta voitiin rinnastaa tilapäisen majoituspalvelun tarjoamiseen ja kun otettiin huomioon se, että tiloissa majoittuvien työntekijöiden vaihtuvuus oli suuri ja heidän oleskelunsa näissä tiloissa kesti viikosta puoleen vuoteen siten, että majoitettavat henkilöt vaihtuivat kuuden viikon jaksoissa, katsottiin tilojen luovutuksen näissä olosuhteissa majoitussopimusten kestosta riippumatta tapahtuvan tilapäistä asuintarkoitusta varten. Majoitustilojen luovuttamista X:n työmaalla työskenteleville yhtiöille niiden palveluksessa olevien työntekijöiden majoittamista varten sekä asuntojen vuokraamista sesonkiluonteisesti yksityisasiakkaille lyhytaikaista asumista varten oli pidettävä verollisena hotelli- ja leirintäaluetoimintaan verrattavassa majoitustoiminnassa tapahtuvana huoneiden ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamisena. 12

13 KHO T 2440 Lomamökkien vuokraus A harjoitti maa- ja metsätalouden ohella omistamiensa lomamökkien vuokraustoimintaa. Vuonna 1995 A:lla oli ollut vuokrauskäytössä neljä mökkiä pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin. Rakenteilla olleet kaksi mökkiä olivat valmistuneet vuonna 1996, jolloin ne olivat olleet vuokrattuina useiden viikkojen ajan. Vuonna 1997 mökkejä oli vuokrattu koko vuoden pääsääntöisesti asiakkaiden lyhytaikaiseen loma- ja virkistyskäyttöön. Mökkejä oli tarkoitus rakentaa vielä lisää. Mökkejä markkinointiin vuorokausihinnoilla Lomarenkaan kautta ja kunnan matkailuesitteissä. A huolehti mökkien luovutuksesta sekä mökkien varustuksesta, kunnosta ja siisteydestä vuokralaisten vaihtuessa. Asiakkaiden kannalta lomamökkien vuokraus katsottiin vaihtoehdoksi muunlaiselle vapaa-ajanvieton tilapäismajoitukselle. A:n toimintaa pidettiin sen vuoksi hotelli- ja leirintäaluetoimintaan verrattavassa toiminnassa tapahtuvana mökkien käyttöoikeuden luovuttamisena. Vaikka mökkien vuokraus ei vielä vuonna 1995 ollut ollut kovin laajaa ja vuokrasopimukset oli silloin tehty yleensä pitkähköksi ajaksi, toimintaa pidettiin verollisena jo vuonna 1995, kun otettiin huomioon A:n liiketoiminnan tuolloinen tarkoitus ja toiminnan myöhempi kehitys. A:lla oli oikeus vähentää vuonna 1995 tätä toimintaa varten tapahtuneisiin hankintoihin sisältyvä vero arvonlisäverolain 102 :ssä säädetyin edellytyksin. 13

14 KHO T 3094 Yhden lomamökin vuokraus Kiinteistöosakeyhtiö omisti hiihtokeskuksessa sijaitsevan lomamökin, jonka rakennusala oli 115 m² ja jossa oli 12 vuodepaikkaa. Yhtiö vuokrasi mökkiä paitsi kolmelle osakkaalleen myös ulkopuolisille. Vuokraus ulkopuolisille tapahtui yhtiön ja paikallisen matkailuyrityksen toimesta. Mökkiä oli mahdollista vuokrata kaikkina vuodenaikoina ja vuokraaika oli yleensä viikko. Vuoden 1999 varaustilanne osoitti liikevaihdon nousevan yli markan. Liikevaihto ylitti yleisen arvonlisäverovelvollisuuden rajan. Yhtiön edellä kuvatuissa olosuhteissa harjoittama mökin vuokraustoiminta ei ollut luonteeltaan arvonlisäverolaissa tarkoitettua verollista majoitustoimintaa vaan kiinteistöön kohdistuvan käyttöoikeuden verotonta luovuttamista. Yhtiötä ei näin ollen voitu merkitä majoitustoiminnan harjoittajana verovelvolliseksi. 14

15 Arvonlisäverotus (4) Kiinteistön luovuttajan vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön vuokraaminen ja käyttöoikeuden luovuttaminen on pääsäännön mukaan arvonlisäverotonta Vuokranantajalla tai kiinteistön omistajalla on kuitenkin oikeus hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi kiinteistön vuokraamisesta Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on hakeuduttava erikseen arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka kiinteistön omistaja tai haltija olisi jo harjoittamastaan liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen Hakeutuminen koskee aina kiinteistöä tai sen osaa. Pienin yksikkö, jota hakeutuminen voi koskea, on huoneisto tai muu selvästi erottuva, toiminnallisen kokonaisuuden muodostava tila 15

16 Arvonlisäverotus (5) Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta hakeutumisen edellytyksenä on, että kiinteistöä käyttävä osakas tai vuokralainen harjoittaa siinä jatkuvaluonteisesti verollista liiketoimintaa verottomaan toimintaan tai luonnolliselle henkilölle vuokrauksesta ei voi hakeutua alv:iin Verovelvollisuus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hakemus on saapunut Verohallintoon Hakeutumisen jälkeen vuokrista tai vastikkeista suoritetaan arvonlisäveroa (vuokran lisäksi esimerkiksi vedestä, lämmöstä, sähköstä, kaasusta ja jätehuollosta veloitetuista korvauksista) Kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero on vastaavasti vähennyskelpoinen Kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseen sovelletaan yleistä 24 % verokantaa Tuloverotuksessa vuokratulo on arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta huolimatta TVL:n mukaista pääomatuloa 16

17 Vuokraaminen omalle yhtiölle tai työnantajalle Saatu vuokra on normaalia vuokratuloa siltä osin kuin vuokrataso on käypä ja vuokrauksen kohde aidosti on vuokralaisen käytössä Jos henkilö vuokraa omaisuutta omalle osakeyhtiölle käyvän vuokratason ylittävällä hinnalla, vuokratulona verotetaan käyvän vuokratason mukainen vuokratulo. Käyvän vuokratason ylittävä vuokra verotetaan peiteltynä osinkona Jos henkilö vuokraa omaisuutta omalle osakeyhtiölle käyvän vuokratason alittavalle hinnalla, vuokratulona verotetaan maksettu vuokra. Vuokraustoiminnan tappiota ei kuitenkaan vahvisteta siltä osin kuin vuokraustoiminnan kulut ylittävät yhtiöltä perityn vuokran, koska toiminnassa ei ole vuokratulon hankkimistarkoitusta 17

18 Vuokraaminen omalle yhtiölle tai työnantajalle (2) Henkilöyhtiön ja yhtiömiehen välisessä vuokrauksessa käyvän arvon ylittävä vuokra katsotaan yhtiömiehen yksityisotoksi eikä se ole vähennyskelpoinen meno henkilöyhtiön verotuksessa. Alihintaisesta vuokrauksesta ei myöskään tällöin vahvisteta tappiota Työntekijän ja työnantajan välillä käyvän vuokratason ylittävä vuokra verotetaan työntekijän saamana palkkana 18

19 Ilmoitus- ja muistiinpanovelvollisuus Henkilökohtainen tulolähde ja maatalous Vuokraustoimintaa harjoittava on muistiinpanovelvollinen. Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Tulot ja menot ilmoitetaan henkilökohtaisella (7-lomake) tai maatalouden (2- lomake) veroilmoituksella riippuen vuokraustoiminnan tulolähteestä Elinkeinotoiminta Vuokratulot ja niihin kohdistuvat menot ovat mukana elinkeinotoiminnan kirjanpidossa - kirjataan kirjanpitolain säännöksiä soveltaen Tulot ja menot ilmoitetaan yritystoiminnan veroilmoituksella (5, 6A tai 6B) Ennakkoperintä Vuokranmaksaja ei ole velvollinen pidättämään veroa maksamastaan suorituksesta Vuokratulo on tuloa, jonka perusteella maksuunpannaan ennakkovero. 19

20 Lisätietoa Ennakkoratkaisu Tuloverotus Arvonlisäverotus 210 Palvelunumerot Arvonlisäverotus Yrittäjät (ky, ay, tmi) Osakeyhtiöt Vero.fi Verohallinto julkaisee vero.fi:ssä vuokratulojen ja niihin kohdistuvien vähennysten verotusta koskevan ohjeen kevään kuluessa 20

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas

YT19. Yrityksen talous- ja verotusopas YT19 Yrityksen talous- ja verotusopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Verotusmuutoksia vuodelle 2015...4 2. Yrityksen rahaliikenne ja taloushallinnon perusteet...4 2.1 Perusasioita...4 2.2 Rahoituksen riskit...4

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 1. Yleistä 2. Tuloverotus 3. Arvonlisäverotus 4. Eri yritystoiminnan muotoja 5. Ennakkotieto ja muutoksenhaku Koirankasvattaja voi joutua suorittamaan veroa

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana VERONKOHTAISTA 2015 Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana AGENDA Yleistä yritysverotuksesta ja veroilmoituksella huomioitavaa

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Kotitalousvähennys. http://vero.fi/fi-fi/syventavat_veroohjeet/henkiloasiakkaan_tuloverotus/kotitalousvah...

Kotitalousvähennys. http://vero.fi/fi-fi/syventavat_veroohjeet/henkiloasiakkaan_tuloverotus/kotitalousvah... Sida 1 av 42 Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Henkilöasiakkaan tuloverotus > Kotitalousvähennys Kotitalousvähennys Antopäivä: 24.1.2014 Diaarinumero: A218/200/2013 Voimassaolo: Toistaiseksi Valtuutussäännös:

Lisätiedot

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VUODELTA 2014 TOIMITETTAVAA VEROTUSTA VARTEN Dnro 191/200/2014 Verohallinto SISÄLLYS 1 VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEEN SITOVUUS... 3 2 HENKILÖKOHTAISEN TULON VEROTUS...

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot