Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs"

Transkriptio

1

2 Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs ja jos voi, niin tulisiko sellainen rakentaa? Lasse Lensu 2

3 Ihmisen voidaan katsoa olevan älykäs. Ihminen onkin pitänyt itseään eliökunnan älykkäimpänä, mutta viime aikoina eläimistä on saatu esille yhä enemmän ihmisenkaltaiseen älykkyyteen viittaavia ominaisuuksia Lasse Lensu 3

4 Tietojenkäsittelyn perusteet 2 Älykkyys ja tekoäly Lasse Lensu 4

5 Älykkyys ja tekoäly Lasse Lensu 5

6 Älykkyys ja tekoäly Älykkyyden määrittelystä Älykkyyden mittaamisesta Tekoälystä ja etiikasta Tapaus 1: Propositiologiikan laajennuksista Tapaus 2: Tekoälyratkaisuista Lasse Lensu 6

7 Taustakysymyksiä Alaoutinen S Mitä on älykkyys? Mistä tietää, että ihminen/eläin on älykäs? Mistä tietää, että kone on älykäs? Voiko koneelle luoda ihmisenkaltaisen älyn? Voiko koneelle luoda tietoisuuden, tunteet? Jos olisi mahdollista rakentaa ihmisenkaltainen kone, tulisiko tehdä niin? Pitäisikö sellaisille koneille antaa samat oikeudet? Lasse Lensu 7

8 Älykkyyden määrittelystä Älykkyydelle on kehitetty lukuisia teorioita. Käsite kytkeytyy mieleen, oppimiseen ja mukautumiseen sekä myös kognitioon (aivoissa tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn). Älykkyyttä voidaan ajatella olevan monilla tasoilla riippuen sen seurauksista (aikaansaamasta toiminnasta). Älykkyyteen viittaavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat: vuorovaikutus lajitoverien kanssa, puhe, oppiminen, toiminnan suunnittelu, päättely, ongelmanratkaisu, abstrakti ajattelu Lasse Lensu 8

9 Älykkään käyttäytymisen tasot Refleksi (behaviorismi): toiminnot ennalta määrättyjä vasteita syötteisiin. Älykkäämpi toiminta vaatii tietoa ympäristöstä: Mukautumista Tavoitteen hakua Oppimista Lasse Lensu 9

10 Älykkyyden mittaamisesta Älykkyyden määrittämiseen on pyritty kehittämään sekä määrällisiä että laadullisia testejä. Koska älykkyyttä on vaikea määritellä tyhjentävästi ja älykkyyteen liittyy erilaisia yhteismitattomia ominaisuuksia, niin sen mittaaminen psykometrisesti jonkin älykkyysosamäärän määrittämiseen on rajallista. Tavoite kokonaisvaltaisesta älykkyyden mittaamisesta on filosofisesti haastava Lasse Lensu 10

11 Turingin (älykkyys)testi Toteutustapa: Ihminen viestii ei-aistittavissa olevan kohteen kanssa kirjoituskoneen välityksellä. Testi: Pystyykö testaaja kertomaan, onko kohde ihminen vai kone? Vrt. John Searlen kiinalainen huone Lasse Lensu 11

12 Tekoäly Yhdistetään tietoa tietojenkäsittelystä, kielitieteestä, psykologiasta, filosofiasta. Tärkeimmät tekoälyn osa-alueet liittyvät tietämyksen esittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Laskennallisen älykkyyden käytännön toteutus on tietämystekniikkaa. Rajatun aihepiirin tietämystekninen toteutus on asiantuntijajärjestelmä Lasse Lensu 12

13 Tekoälyyn liittyviä käsitteitä Tekoäly: pyrkimys saada tietokoneet suorittamaan älykkyyttä vaativia tehtäviä. Heikko tekoäly: tietokone auttaa mielen/älykkyyden (kognition) tutkimuksessa. Vahva tekoäly: tietokone pystyy ajattelemaan, ymmärtämään ja tuntemaan. Klassinen tekoäly: informaation prosessointi peräkkäistä ja symbolista (von Neumann tietokone). Konnektionistinen tekoäly: prosessointi rinnakkaista ja hajautettua Lasse Lensu 13

14 Laskentaa vai tietojenkäsittelyä Muistutuksena (edelleen osin ristiriitainen) jaottelu: Numeerinen tieto Algoritminen Teknismatemaattinen laskenta Symbolinen tieto Kaupallishallinnollinen tietojenkäsittely Ongelmanratkaisu Heuristinen Simulointi, signaalinkäsittely Tekoäly, tietämystekniikka Lasse Lensu 14

15 Tekoälyn päämäärä Antaa koneille kyky: Mitata ja havaita (kognition perusta) Käsitellä mittauksia ja tietoa (pohja oppimiseen, päättelyyn ja suunnitteluun) Oppia (oppivat algoritmit, laskennallinen älykkyys) Päätellä (luokittelu, ongelmanratkaisu) Suunnitella (optimointi, tuleva toiminta) Viestiä (tietojen keruu ja vaihto) Siirtää ja käsitellä esineitä (robotiikka) Lasse Lensu 15

16 Välineitä tekoälyn toteuttamiseen (Sääntöpohjaiset) asiantuntijajärjestelmät Laskennallisesti älykkäät menetelmät Sumeat järjestelmät Neuroverkot Evoluutiolaskenta (geneettiset algoritmit) Parviäly (engl. swarm intelligence) Fraktaalit Kaaosteoria Keinotekoiset immuunijärjestelmät Tietokonenäkö Lasse Lensu 16

17 Havaitsemisen toteuttamisesta Signaalinkäsittely Hahmontunnistus (Tieto)konenäkö Neuroverkot Lasse Lensu 17

18 Palapeliongelma Lasse Lensu 18

19 Palapelikone Lasse Lensu 19

20 Robotiikan kolme pääsääntöä Isaac Asimov 1.Robotti ei saa vahingoittaa ihmistä eikä laiminlyönnin johdosta saattaa tätä vahingoittumaan. 2.Robotin on toteltava ihmisen sille antamia määräyksiä paitsi milloin ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa. 3.Robotin on varjeltava omaa olemassaoloaan niin kauan kuin tällainen varjeleminen ei ole ristiriidassa ensimmäisen eikä toisen pääsäännön kanssa. Sääntö 0. Robotin tulee suojella ihmiskuntaa: Tällöin muihin pääsääntöihin lisätään määreet "mikäli se ei riko edellisiä" Lasse Lensu 20

21 Tietämyksen esittämisestä Logiikka Sääntöjärjestelmät Tietämyksen rakenne Epätäsmällinen tietämys Sumeat järjestelmät Lasse Lensu 21

22 Logiikka Keskeisin tietämyksen esittämisen menetelmä Predikaattilogiikka helposti toteutettavissa tietokoneella Koko kieli liian raskas käytännön sovelluksissa rajoitutaan helposti käsiteltäviin muotoihin Lasse Lensu 22

23 Sääntöjärjestelmät Rajoitettu logiikka Tietämys esitetty sääntömäisillä lauseilla Sääntö: ehto + seuraus Työmuisti, sääntömuisti, tulkki Säännöt itsenäisiä tietämyksen palasia, eivät vaikuta toistensa toimintaan Tulkki ratkaisee sääntöjärjestelmän toiminnan Asiantuntijajärjestelmien toteuttamiseen Ihmisen ongelmanratkonnan mallintamiseen Lasse Lensu 23

24 Tietämyksen rakenne Rajoitutaan laskennallisesti yksinkertaisiin muotoihin (pred. logiikka) Tietämys esitetään semanttisena verkkona Tietämyksen rajoittaminen Lasse Lensu 24

25 Semanttinen verkko Lasse Lensu 25

26 Epätäsmällinen tietämys Epätäsmällinen ilmiö, teoria, tietämyksen kuvaus Todennäköisyyslaskentaan perustuvat menetelmät Logiikkapohjaiset menetelmät Lasse Lensu 26

27 Sumeat järjestelmät Hyödyntävät sumeita joukkoja ja sumeaa logiikkaa Kohde voi kuulua joukkoon vain osittain: 1 0,8 0,6 0,4 Nuori(x) 0, Lasse Lensu 27

28 Sumea logiikka Jussi on melko nuori Jussi on nuori? Melko tosi Auton nopeus on melko suuri Jos auton nopeus on suuri, jarrutusmatka on pitkä Jarrutusmatka on melko pitkä Lasse Lensu 28

29 Ongelmien ratkaisemisesta Päätöksentekotilanteen vaihtoehtojen selvitys ja vaihtoehdon valinta: Haku Tehtäväsuunnittelu Päätösanalyysi Hajautettu tekoäly Lasse Lensu 29

30 Haku Keskeisin ongelmanratkonnan tekniikka Vaihtoehtoja tuotetaan ja tutkitaan jonkin strategian mukaan Kombinatorinen räjähdys heuristinen haku Haun ohjaus: kumoamattomat / kokeilevat strategiat Haun suuntaaminen: leveys/syvyys/kaksisuuntainen Lasse Lensu 30

31 Tehtäväsuunnittelu Toimenpidejonojen tuottaminen tavoitteeseen pääsemiseksi Tavoitteet + alkutila = ongelma Toimenpiteet maailmantilan muuttamiseksi Edellytykset Maailma ennustettavissa Ongelma paloiteltavissa Lasse Lensu 31

32 Päätösanalyysi Parhaan ratkaisuvaihtoehdon valinta matemaattisesti Todennäköisyyslaskenta Hyötyteoria Käytetään esimerkiksi päätöksenteon tukijärjestelmissä Lasse Lensu 32

33 Hajautettu tekoäly Yhteistyön älyllisten kykyjen tutkimista laskennallisten mallien avulla Tietämyksen ja ongelmanratkaisun hajauttaminen usean älykkään agentin kesken ja tästä syntyvät ongelmat mm. kommunikoinnissa Lasse Lensu 33

34 Yhteenveto Ihmisen voidaan katsoa olevan älykäs, mutta älykkyyden määrittely ja objektiivinen testaaminen on haastavaa. Älykkyyteen viittaavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi vuorovaikutus lajitoverien kanssa, puhe, oppiminen, toiminnan suunnittelu, päättely, ongelmanratkaisu, abstrakti ajattelu. Tekoäly pyrkii bioniikan hengessä lainaamaan hyviä ratkaisuja luonnosta laskennallisen älykkyyden toteuttamiseksi Lasse Lensu 34

OSAAVATKO KONEET AJATELLA?

OSAAVATKO KONEET AJATELLA? OSAAVATKO KONEET AJATELLA? Pojilleni Voitolle ja Villelie Vesa V. Viitaniemi OSAAVATKO KONEET AJATELLA? Tekoäly saapuu osaksi modernia yhteiskuntaa 2008 Vesa V. Viitaniemi Päällys ja taitto: Books on Demand

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Opintojakson sisält ltö SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Mitä tieto on? Tieto, tiedonmuodostus Informaatio Ihminen LUENTOMATERIAALI Systeemi, systeemiteoria Tietojenkäsittely Maija-Leena Saaranen

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida?

Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? 2 Tieto on koodattu aikaisempaa yleisemmin digitaaliseen muotoon,

Lisätiedot

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi Suomen TEKOÄLY ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi SEURA ry Robotille aivot Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana Tekoäly menneisyydestä tulevaisuuteen ARTIKKELIT 6 11 12 18 PELITEKOÄLY Sudoku ihmisen ja koneen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT Vakuutustiede Pro Gradu tutkielma Heinäkuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Päivi Lindroos TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Jos haluamme tukea omaa ja muiden kasvua ja kehitystä työpaikalla, on tärkeää ymmärtää miten ihmisen tiedonkäsittely

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Henkilökohtaiset teoriat tietoverkkojen personoinnin matematiikkaa

Henkilökohtaiset teoriat tietoverkkojen personoinnin matematiikkaa enkilökohtaiset teoriat tietoverkkojen personoinnin matematiikkaa enry irri ersonointia esiintyy nykyisin lähes kaikkialla yhteiskunnassa: tuotteissa, palveluissa ja ihmisten vuorovaikutuksessa. Koska

Lisätiedot

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Sakari Ahvenainen Helsinki 24.3.2005 1(57) Yleisesikuntakurssi 54, Strategisen Johtamisen Kurssi, MpKK 2005 TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot

Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot Kokeellinen peliteoria ja rahalliset palkkiot Vesa Honkanen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian pro gradu -tutkielma huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Riikka Vitikainen Uskontotieteen pro gradu tutkielma Teologinen

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 98 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 98 Tähtinen, Sami Neuroverkkolaskenta ja sen soveltaminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen ANAMNESIS Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli Tero Toivanen Turun yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos Kasvatustieteiden tiedekunta pro gradu -tutkielma Kevät 2005 TURUN

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

.ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen

.ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen RUNNING HEAD: Kollektiivinen älykkyys.2//(.7,,9,1(1b/

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot