Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida?"

Transkriptio

1

2 Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? 2

3 Tieto on koodattu aikaisempaa yleisemmin digitaaliseen muotoon, jonka tietoyksikkö on bitti. Tiedon havainnollistamisella on sen käytön kannalta olennainen rooli, koska binääriluvut kertovat ihmiselle kovin vähän. Tiedon toisintaminen ja visualisointi on yksinkertaisissa tapauksissa suoraviivaista, kunhan on olemassa tarkoitukseen soveltuvat laitteet ja tiedon muuntamiseen tarvittavat menetelmät. Moniulotteisen tiedon kohdalla sen havainnollistaminen ei olekaan niin yksinkertaista. 3

4 Tietojenkäsittelyn perusteet II Tiedon visualisointia ja lineaarialgebraa 4

5 Tiedon visualisointia ja lineaarialgebraa 5

6 Tiedon visualisoinnista Tieto ja sen koodaus Tiedon havainnollistaminen Tiedon muunnoksia: "Yksinkertainen" tapaus: Lineaarialgebra geometriset muunnokset tietokonegrafiikka "Monimutkainen" tapaus: Ulottuvuuksien vähentäminen moniulotteisen tiedon havainnollistaminen 6

7 Pohjustusta: Laskentaa vai tietojenkäsittelyä? Eräs karkea näkemys laskennan ja tietojenkäsittelyn välisistä eroista: Ongelmanratkaisu Algoritminen Heuristinen Numeerinen tieto Teknismatemaattinen laskenta Simulointi, signaalinkäsittely Symbolinen tieto Kaupallishallinnollinen tietojenkäsittely Tekoäly, tietämystekniikka 7

8 Kertausta: Algoritmien syötetiedonlähteet Data vs. informaatio vs. tieto vs. tietämys Todellisen maailman signaalit: Analoginen vs. digitaalinen signaali Signaalien ulottuvuudet: 1 (esim. yksittäinen aikariippuva suure) 2 (esim. harmaasävykuva) 3 (esim. värikuva, spektrikuva) 4 (esim. värillinen video) n (esim. n-kanavainen aivosähkökäyrä) Synteettiset (keinotekoiset) signaalit: Todellisen maailman mallit, virtuaalimaailmat,... 8

9 Kertausta: Tiedon koodaus Tieto koodataan kokonais- ja liukulukuina jossakin lukujärjestelmässä (tyypillinen kantaluku 2 tai 10). Liukulukujen koodaustavat: Kiinteä (desimaali)pilkku: kokonais- ja desimaaliosien tarkkuus rajoitettu. Liukuluku: desimaalipilkku liikkuu tarpeen mukaan (vrt. 6, ). Merkkitiedon koodaamiseen jokaiselle merkille oma bittikuvio: ASCII tai ISO 8859: 7- tai 8-bittiä/merkki. Unicode transformation format (UTF): 8-, 16- tai 32-bittiä/merkki. ISO standardi Universal Character Set: (1), 2 tai 4 tavua/merkki. 9

10 Kertausta: Informaatio Informaatio ~ kohteen luonteesta kertova data, tuloksen todennäköisyys Shannonin tulkinta: kommunikaatio osapuolten välillä Tapahtuman A informaatiosisältö: 1 i ( A) = log b = log b P( A) P ( A) P(A) = tapahtuman A todennäköisyys b = logaritmifunktion kantaluku eli tietoyksikön merkistö i ( AB) = i ( A) + i ( B ) 10

11 Kertausta: Entropia Tapahtumasarjan informaatio Lyhyin keskimääräinen viestin pituus bitteinä, millä satunnainen tieto voidaan välittää: Shannonin entropia Kolikon heitto: 1 bittiä/heitto Aina samana toistuva tieto: 0 bittiä/merkki Keskimääräinen bittien määrä, joka tarvitaan yhden symbolin koodaamiseen Määrittää vähimmäiskapasiteetin kommunikaatiokanavalle luotettavaan binääriseen tiedonsiirtoon 11

12 Kertausta: Tiedon tiivistäminen Jokaiselle koodattavalle merkkijonon merkille (jostakin aakkostosta) oma koodisana: N log b K, missä N koodisanan pituus, L on koodattavan merkkijonon L pituus, b koodiaakkoston koko ja K koodattavan aakkoston koko. Tiivistämissuhde: kuinka paljon uudelleen koodaaminen hyödyttää. Kiinteäpituinen/muuttuvapituinen koodi 12

13 Kertausta: Tiivistämisen perusmenetelmät Häviötön tiivistäminen: Alkuperäisestä tiedosta ei katoa tai muutu mitään Tiivistämisessä tulee raja vastaan entropian mukaisesti Häviöllinen tiivistäminen: Alkuperäistä tietoa katoaa Huomattavasti parempi tiivistämissuhde 13

14 Yhteenveto tiedosta Tieto edustaa jotakin suuretta, ilmiötä tai asiaa todellisesta tai keinotekoisesta maailmasta. Tieto on koodattu yleisesti digitaaliseen muotoon, jonka tietoyksikkö on bitti. Digitaalisen tiedon toisintaminen (reproduktio) on yksinkertaisissa tapauksissa suoraviivaista: lineaarialgebra geometriset muunnokset tietokonegrafiikan algoritmit tiedon visualisointi 14

15 Tapaus 1: Lineaarialgebra ja tiedon havainnollistaminen Kaarna, A., 2008 Tiedon toisintamisen välineitä Geometrisen tiedon muunnoksia Geometrisen tiedon saamisesta ja esittämisestä: Valot ja varjot (shape from shading / fotometrinen stereo) Esim. tietokonepeleissä paljon käytetty (kolmiulotteista grafiikkaa) 15

16 Geometrisen tiedon muunnoksista 16

17 Geometrisen tiedon saamisesta: Fotometrinen stereo Ikonen L

18 Pinnanmuodot (topografia) fotometrisellä stereolla 18

19 Kolmiulotteinen kasvomallinnus Kasvomalli yhdestä valo-varjo-kuvasta Rakenteinen valo kolmiulotteiseen rekonstruktioon 19

20 Monimutkaisesta tiedosta Ihminen on kuitenkin tottunut havainnoimaan ja toimimaan "vain" neljässä ulottuvuudessa: Entä piste (2, 1, 4, 3,...) n-ulotteisessa (n 4) koordinaatistossa? Ihmiselle onkin vaikeaa käsitellä monimutkaista (esim. monikanavaista) tietoa, jossa on lukuisia ulottuvuuksia. 20

21 Monimutkaisesta tiedosta Nykytekniikka mahdollistaa hyvin monipuolisen tiedon mittaamisen ympäristöstä. Erilaiset tietoaineistot sisältävät runsaasti moniulotteista tietoa. Tieto onkin tällöin muunnettava sellaiseen muotoon, että ihminen pystyy hahmottamaan tiedon luonteen: Olennaisen tiedon rajaaminen Ulottuvuuksien vähentäminen 21

22 Taustaa: Neurolaskenta Neuroverkot mallintavat ihmisen aivojen rakennetta ja toimintaa: Skaala vain huomattavasti rajoitetumpi eli vähemmän hermosoluja ja niitä yhdistäviä synapseja Hermosoluilla matemaattinen malli, jota hyödynnetään laskennassa Neuroverkolla voi mallintaa mitä tahansa funktiota Ohjattua tai ohjaamatonta oppimista, jolla verkon toiminta kehittyy haluttuun suuntaan 22

23 Taustaa: Neuroni 23

24 Taustaa: Neuronin laskennallinen malli Perseptronin ulostulo 0 tai 1 kertoo kumpaan luokkaan syöte kuuluu (lineaarisesti erottuvien datajoukkojen luokittelu): 24

25 Taustaa: Perseptroni Mallintaa hermosolun toimintaa: y = f (u ) u = w1 x1 + w2 x2 θ 1, u > 0 f (u ) = 0, u 0 x1 w1 w2 x2 f(u) y Σ -1 θ missä xi on neuronin syöte, wi syötteen painoarvo, θ biaksen painoarvo, f(u) siirtofunktio ja y ulostulo 25

26 Taustaa: Monikerrosperseptroni 26

27 Taustaa: Monikerrosperseptroni Neuroneissa on lineaarinen tai epälineaarinen funktio (esim. sigmoidi), jonka avulla lähdön arvo lasketaan neuronin sisääntulojen painotetusta summasta. 27

28 Taustaa: Monikerrosverkon hyödyntäminen Monikerrosverkossa voi olla mielivaltainen määrä kerroksia (käyttäjän määriteltävä): Piilokerros/piilokerroksia (välitulokset) Ulostulokerros Mitä enemmän muuttujia mallinnettavassa ongelmassa on, sitä enemmän kerroksia sekä perseptroneita kerrosta kohti tarvitaan. Neuroverkko, jossa on riittävästi neuroneita, yksi sigmoidifunktiolla varustettu piilokerros ja lineaarinen ulostulokerros, voi oppia minkä tahansa funktion, jossa äärellinen määrä epäjatkuvuuskohtia. 28

29 Taustaa: Monikerrosverkon käyttötarkoituksia Luokittelu Stokastinen ongelmanratkaisu, optimointi Monimutkaisen ilmiön approksimointi, esim. prosessin säätö: Ei toimi kaikissa tapauksissa kovin hyvin miksi? Mikä rajoittaa suorituskykyä? 29

30 Itseorganisoituva kartta (Engl. Self-Organizing Map, SOM) Ohjaamatonta oppimista: Neuroverkosta haetaan painoarvoltaan lähimpänä syötettä oleva neuroni. Neuronien painot päivitetään oppimisalgoritmin mukaan: mi(t+1) = mi(t) + α (x(t) mi(t)), i Nc mi(t+1) = mi(t) muulloin missä mi on neuronin i painoarvo, t on aika, α on oppimisnopeusvakio (voi muuttua ajan mukana), x on syöte ja Nc on neuronin i naapurusto. 30

31 Yhteenveto Tieto edustaa joko todellista tai keinotekoista maailmaa. Tieto on koodattu yleisesti digitaaliseen muotoon, jonka tietoyksikkö on bitti. Digitaalisen tiedon reproduktio on yksinkertaisissa tapauksissa suoraviivaista: lineaarialgebra geometriset muunnokset tietokonegrafiikan algoritmit tiedon havainnollistaminen Monimutkaisen tiedon kohdalla sen havainnollistaminen vaatii usein ulottuvuuksien vähentämistä. 31

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Kaisa Komulainen 9. huhtikuuta 2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Digitaalisessa muodossa olevien kuvien määrä kasvaa

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

JBIG2-tiivistysstandardi

JBIG2-tiivistysstandardi JBIG2-tiivistysstandardi Sami Gröhn 22..2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma TIIVISTELMÄ Tiivistyksen tarkoituksena on saada kuvan sisältämä tieto mahdollisimman pieneen

Lisätiedot

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa

Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa Roman Kossarev LuK-tutkielma Kuopion yliopisto Tieojenkäsittelytieteen laitos Toukokuu 2003 1 Tiivistelmä KUOPION YLIOPISTO, Informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät 2012. 1 f f. f 1 1 1 f

Informaatioteoria. Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto. Kevät 2012. 1 f f. f 1 1 1 f Informaatioteoria Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 202 0 f f 0 X Y f f Sisältö Johdanto. Historiaa................................ Informaatioteorian synty...................2

Lisätiedot

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla

Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Arkeologipäivät 2002 Arkeologisen tietokanta-aineiston luokittelu itseorganisoituvalla piirrekartalla Kai Nikulainen ja Hanna-Maria Pellinen Arkeologinen luokittelu Luokittelua voidaan edelleen pitää arkeologian

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93 Jyry Suvilehto Esipuhe Tämä luentomoniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kurssille T- 106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä. Moniste ei

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen

KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA. Keijo Ruohonen KOODAUS- JA INFORMAATIOTEORIA Keijo Ruohonen 1999 Sisältöluettelo i 1 I LINEAARISET KOODIT 1 1. Lohkokoodit 3 2. Ekskursio: Alkukunnat 5 3. Lineaariset koodit 8 4. Systemaattinen koodaus 9 5. Standardidekoodauskaavio

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto

14. Haku sisällön perusteella 14.1. Johdanto 4. Haku sisällön perusteella 4.. Johdanto Tietokantojen yhteydessä perinteinen kyselyn käsite on hyvin määritelty. Tiedonlouhinnassa on kyse edellistä yleisimmistä, mutta vähemmän täsmällisistä kyselyistä.

Lisätiedot

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Olli Haavisto Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä Ambisonics Jani Krigsman jkrigsma@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan 3D-äänentoistotekniikkaa nimeltään Ambisonics. Ambisonics on brittiläisen tutkijaryhmän 1970-luvulla kehittämä äänen

Lisätiedot

Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä

Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä Lauri Tarkkonen: Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä Seuraavassa selvitetään eri mitta-asteikkojen käyttöä käyttäytymistieteellisestä tutkimuksessa ja koska asteikkojen rajoitukset tuovat kaikkein selvimmin

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa?

Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Solmu 1/2013 1 Tarvitseeko informaatioteknologia matematiikkaa? Lasse Holmström Matemaattisten tieteiden laitos, Oulun yliopisto lasse.holmstrom@oulu.fi Mitä informaatioteknologia on? Ensimmäinen reaktio

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Sakari Ahvenainen Helsinki 24.3.2005 1(57) Yleisesikuntakurssi 54, Strategisen Johtamisen Kurssi, MpKK 2005 TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Luento 13: Geneettiset Algoritmit

Luento 13: Geneettiset Algoritmit Luento 13: Geneettiset Algoritmit Geneettiset algoritmit ovat luonnon evoluutiomekanismeja imitoivia heuristisia optimointimenetelmiä. Ne soveltuvat tehtäviin, joissa ratkaisuavaruus on hyvin suuri (esim.

Lisätiedot