MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT"

Transkriptio

1 MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1

2 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA VÄLILLISEN VEROTUKSEN KIRISTYMINEN TODENNÄKÖISTÄ => VEROTUKSEN PAINOPISTE SIIRTYY ENTISTÄ ENEMMÄN TÄNNE TYÖN VEROTUKSESTA VAALIT KEVÄÄLLÄ 2011 ANSIOTULOVEROTUS, SOSIAALITURVAMAKSU JA KULUTUSVEROT TUOTTAVAT YHTEENSÄ NOIN 90 % JULKISEN SEKTORIN VEROKERTYMÄSTÄ VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN JA SITÄ KAUTTA HUOLTOSUHTEEN MUUTTUMINEN 2

3 OSAKEYHTIÖN TULOVEROTUS VEROPROSENTTI, TYÖRYHMÄN ESITYS => 22 % VEROPOHJAAN TYÖRYHMÄ EI ESITÄ MUUTOKSIA TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT, NYKYINEN VÄHENNYSOIKEUS, KESKUSTELU JATKUU POISTOT NYKYISELLÄÄN KORKOJEN VÄHENNYSOIKEUS NYKYISELLÄÄN, TOSIN KESKUSTELU JATKUU 3

4 VARAUTUMIEN MUUTOKSEEN KULUVARASTON KÄYTTÖ MAHDOLLISIMMAN PIKAISESTI => SAADAAN HYÖDYNNETTYÄ KORKEAMMALLA VEROKANNALLA TODENNÄKÖISESTI VEROKANTA ALENEE, MUTTA KUINKA PALJON JA KOSKA, VUONNA 2012? 4

5 MUUT YHTIÖMUODOT TYÖRYHMÄ EI OTA KANTAA MUIHIN YHTIÖMUOTOIHIN JULKISUUDESSA EI OLE ESITETTY MUUTOKSIA VEROTETTAVAN TULON LASKENTAPERUSTEISIIN PÄÄOMATULON JA ANSIOTULON VEROASTEEN MUUTOKSILLA VAIKUTUSTA PÄÄPERIAATTEENA OLLUT TIETYNLAINEN NEUTRALITEETTI ERI YRITYSMUOTOIHIN => OSINKOTULON VEROTUS KIRISTYMÄSSÄ 5

6 PÄÄOMATULOVEROTUS VEROKANTA 28 % => 30 %? NOUSU TODENNÄKÖINEN, VOI TULLA JO 2011 TYÖRYHMÄN ESITYKSESSÄ OSINKOTULOA LUKUUNOTTAMATTA LASKENTASÄÄNNÖT ENNALLAAN OMASTA ASUNNOSTA EI TULOSSA LASKENNALLISTA VEROTETTAVAA TULOA ASUNTOLAINAN KOROT KESKUSTELUN AIHEENA, TYÖRYHMÄ EI ESITÄ MUUTOKSIA TULON REALISOINTI ALEMMALLA VERO- KANNALLA, JOS MAHDOLLISTA 6

7 OSINKOTULO LUONNOLLISELLA HENKILÖLLÄ TODENNÄKÖISESTI MUUTOKSIA LASKENTAPERUSTEESEEN TULOSSA, 2012? TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ, ETTÄ PÖRSSIYHTIÖIDEN OSINGOT VEROTETTAISIIN TÄYSIMÄÄRÄISESTI PÄÄOMATULONA JULKISESTI LISTAAMATTOMISTA YHTIÖISTÄ SAADUISTA OSINGOISTA NS. NORMAALI- TUOTTOA VASTAAVASTA OSASTA 35 % LUETAAN VERONALAISEEN PÄÄOMATULOON. 7

8 OSINKOTULO LUONNOLLISELLA HENKILÖLLÄ, EI PÖRSSIYHTIÖSTÄ NORMAALITUOTON YLITTÄVÄ OSINKOTULO KOKONAAN VERONALAISTA PÄÄOMATULOA NORMAAALITUOTTOKORKO VAHVISTETAAN VUOSITTAIN SE MÄÄRÄYTYY KESKIPITKÄNÄ VALTIONLAINANKORKONA YHTEISÖVERON JÄLKEEN JOS YHTEISÖVEROKANTA ON 22 %, NIIN NORMAALITUOTON MÄÄRÄINEN OSINKO VEROTETAAN OSAKKALLA 10,5 %:N VEROASTEELLA, JOLLOIN KOKONAISVEROASTE ON 30 % 8

9 ESIMERKKI TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ Oletukset nettovarallisuus 600 korkokanta 5 % normaalituoton korkokanta (1-0,22)*5 3,9 % yhteisökanta 22 % pääomatuloverokanta 30 % yhtiö voitto 100 yhteisövero -22 voitto verojen jälkeen 78 omistaja os inko 78 normaalituotto 23,4 verovapaa osa 15,2 veroalainen osa 8,2 vero normaaliosingosta -2,5 normaalit. yilittävä osa 54,6 vero edellisestä -16,4 verot yhteensä -40,8 käteisosinko 59,2 9

10 OSINKOTULO LUONNOLLISELLA HENKILÖLLÄ, EI PÖRSSIYHTIÖSTÄ NORMAALITUOTON YLITTÄVÄ OSA VEROTETTAISIIN KOKONAAN PÄÄOMATULONA SEN KOKONAISVEROASTE OLISI 45,4 %, JOKA ON ASETETTU LÄHELLE YLINTÄ ANSIOTULON RAJAVEROASTETTA ANSIOTULO-OSINGONKÄSITE POISTUISI OSINGON NORMAALITUOTTO LASKETTAISIIN TUOTTONA OSINGON MATEMAATTISELLE ARVOLLE 10

11 OSINKOTULO LUONNOLLISELLA HENKILÖLLÄ, EI PÖRSSIYHTIÖSTÄ OSINKOVEROTUS TULEE JOLLAKIN AIKAVÄLILLÄ KIRISTYMÄÄN, EI VÄLTTÄMÄTTÄ TYÖRYHMÄN ESITTÄMÄLLÄ TAVALLA, MUTTA JOLLAKIN TAVALLA VUONNA 2010 JA 2011? AINAKIN NYKYSÄÄNNÖIN LASKETTU VEROVAPAA OSINKO TULISI PYRKIÄ JAKAMAAN, EDELLYTYKSENÄ ON ETTÄ ON JAKOKELPOISIA VAROJA EIKÄ OSINGONJAKO AIHEUTA MAKSUKYVYTTÖMYYTTÄ NYKYSÄÄNNÖT ON LAADITTU ERILAISEN KORKOKANNAN VALLITESSA 11

12 ANSIOTULOJEN VEROTUS VAALIT KEVÄÄLLÄ 2011 TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ VALTION VERON VEROASTEEN ALENTAMISTA KAIKISSA TULOLUOKISSA, ENITEN KORKEIMMASSA TULOLUOKASSA KUN ANSIOTULON VEROTUS ALENEE, VEROSUUN- NITTELUN TARVE ANSIOTULON MUUNTAMISEKSI PÄÄOMATULOKSI VÄHENEE SAMAA TARKOITUSTA PALVELEE PÄÄOMATULON VEROPROSENTIN NOSTO 12

13 ANSIOTULOJEN VEROASTEESTA KUNNALLISVEROTUKSESSA JATKUVAA NOUSUPAINETTA PAKOLLISISSA ELÄKEVAKUUTUKSISSA JATKUVAA NOUSPAINETTA VAIKKA VALTION VEROTUKSEN RAJA-ARVOJA NOSTETTAISIIN JA VEROPROSENTTEJA ALENNETTAISIIN, VOI ANSIOTULOJEN TODELLINEN VEROASTE EDELLEEN KIRISTYÄ 13

14 PALVELU- JA AMMATTITULOJEN LASKUTUS YHTIÖN KAUTTA VAIKUTUS NS RAJATAPAUKSIIN YRITTÄJÄTYYPPINEN TOIMINTA YHTEISKUNNASSA LISÄÄNTYMÄSSÄ YHTIÖN SYRJÄYTTÄMINEN VEROTUKSESSA MAHDOLLISTA VAIKUTUKSET SOSIAALITURVAN MÄÄRÄYTYMISEEN 14

15 PÄÄOMATULO/ANSIOTULO JOS VEROASTEET LÄHENEVÄT TOISIAAN TARVE HENKILÖYHTIÖN MUUTTAMISEKSI OSAKE- YHTIÖKSI SIIRTYY NYKYISTÄ KORKEAMMALLE TULOTASOLLE VEROTUSMIELESSÄ TOIMINIMISSÄ NS. 10 % SÄÄNNÖN MERKITYS NOUSEE HENKILÖYHTIÖN JA TOIMINIMEN NETTO- VARALLISUUDEN KASVATTAMISKYNNYS MUUTTUU (PALKOISTA 30 % VIRAN PUOLESTA NETTOVARALLI- SUUTEEN), TOISAALTA TOIMINTAVARAUS MAHDOLLISUUS SAMOISTA PALKOISTA 15

16 ARVONLISÄVEROTUS PERIAATTEENA KULUTUSMAAVEROTUS, JOTEN KANSAINVÄLISEN KILPAILUN KANNALTA NEURAALIMPI VEROTUSMUOTO KUIN TULOVEROTUS TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ LYHYEN AIKAVÄLIN RATKAISUNA, ETTÄ MOLEMPIA ALEMPIA VEROKANTOJA ( 9 JA 13 %) NOSTETTAISIIN KAHDELLA PROSENTTIYKSIKÖLLÄ PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TYÖRYHMÄ PITÄÄ TAVOIT- TEENA YHTÄ YHTENÄISTÄ ARVONLISÄVEROKANTAA 16

17 ARVONLISÄVERON MUUTTUMISEN VAIKUTUKSISTA YRITYSTEN KANNALTA LÄHINNÄ LÄPIKULKUERÄ PL. VEROTUKSEN ULKOPUOLELLA OLEVA TAI 0-VEROKANNAN YRITYSTOIMINTA VAIKUTUKSET KYSYNTÄÄN MUISTETTAVA SOPIMUKSISSA MUUTOKSET AIHEUTTAVAT HALLINNOLLISIA KUSTANNUKSIA NOUSU KIIHDYTTÄÄ INFLAATIOTA, TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ KOROTUKSEN HUOMIOIMISTA TULONSIIRROISSA, BUDJETISSA 2011 JO ESITYS SIDONNAISUUDESTA ELINKUSTANNUSIN- DEKSIIN 17

18 VAHVISTETTUJA ARVONLISÄVERON MUUTOKSIA PALVELUJEN MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET MUUTTUIVAT => PÄÄSÄÄNTÖ OSTAJAN MAA => KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS RAKENNUSPALVELUJEN KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS VOIMAAN

19 VALMISTEVEROT NÄYTTÄVÄT TEKEVÄN PALUUTA VEROTTAJAN TYÖKALUPAKKIIN, MYÖS MUITA TAVOITTEITA KUIN RAHAN KERRYTTÄMINEN VEROTTAJALLE NS. VIHREÄ VEROUUDISTUS, ENERGIAVEROTUS => ILMASTONSUOJELU SOKERIVERO, ALKOHOLI- JA TUPAKKAVEROT => TERVEYDELLE HAITALLISEN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN TOIMIALAKOHTAISESTI VOI OLLA MERKITTÄVIÄ VAIKUTUKSIA 19

20 MUUT VEROT PERINTÖ- JA LAHJAVERO => EI TODENNÄKÖISIÄ MUUTOKSIA LÄHIAIKOINA VARAISIIRTOVERO => EI TODENNÄKÖISIÄ MUUTOKSIA LÄHIAIKOINA VARALLISUUSVERO => PALUU EPÄTODENNÄKÖINEN, VRT PÄÄOMATULON VEROASTEEN NOSTO MUTTA KOSKAANHAN EI VOI TIETÄÄ EDUSKUNTA SÄÄTÄÄ LAIT HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ JA MEILLE JÄÄ SOPEUTUJAN ROOLI 20

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 Raimo Immonen Professori Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu raimo.immonen@tse.fi 0400 785 341 Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen.

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen. Suomen Yrittäjät 15.03.2010 SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista Osinkoverotuksen kehittäminen Yleistä Hetemäen verotyöryhmä on laatinut selvityksen neljästä eri

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia Seppo Kari/VATT 3.2.2010 Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeita

Lisätiedot

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteen kandidaatin tutkielma Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1 9.2.2009 Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1. Vastuullinen omistajanäkökulma Suomella on oltava kilpailukykyinen yrittäjyyteen ja työn antamiseen kannustava verotus. Sen

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2013

Yrittäjien tulot ja verot 2013 Yrittäjien tulot ja verot 2013 1 Yrittäjien tulot ja verot 2013 vuoden 2011 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 3/2003 Veropolitiikka 2003-2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Helmikuu 2003 Lisätietoja: Helena Pentti helena.pentti@sak.fi puh. (09) 7721 312 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki Tilaukset:

Lisätiedot

Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA. Johdatus

Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA. Johdatus 1 Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA Johdatus Osakeyhtiön ja osakkeenomistajan verotuksen koordinoiminen on vero-oikeuden ja veropolitiikan klassinen ongelma.

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Kuinka verotusta yksinkertaistetaan ja tehostetaan. Juha Peltoniemi (6. tammikuuta 2015) Sisällys 1 Johdanto...1 2 Kansainvälinen verotusyhteistyö...1 3 Verolait

Lisätiedot

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka Verot maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET Tuomas Matikka Tuomas Matikka on kansantaloustieteen tohtoriopiskelija Tampereen yliopistolla Painopaikka:

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot