Ajankohtaista verotuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013"

Transkriptio

1 Ajankohtaista verotuksesta

2 Talousarvioesitys Yritysverotus Osinkoverotus Muut muutokset Veromuutokset 2013 Ajankohtaista verotuksesta T & K vähennys Yle-vero Tuotannollisten investointien korotetut poistot Muut muutokset Harmaan talouden torjunta Elinkeinoverotuksen asiantuntijaryhmä 2 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

3 3 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki Talousarvioesitys

4 Yritysverotus Talousarvioesitys Yhteisöverokanta alennetaan 20 prosenttiin alkaen vuodesta 2014 Vuonna 2014 päättyvät tilikaudet alemman kannan piirissä Edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistetaan v alkaen Nyt tuloverotuksessa vähennyskelpoista 50 % Pitkäaikaisten investointien poistot muutetaan hyödykekohtaisiksi Mikä on pitkäaikaista? Vuosille päätettyjen veronhuojennusten voimassaoloaika lyhenee vuodella T & K toiminnan lisävähennys Tuotannollisten investointien korotetut poistot Etuyhteyskorkojen vähennysoikeuden lisäkiristys 4 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

5 Osinkoverotus Talousarvioesitys Listatun yhtiön jakama osinko, kun saaja yksityishenkilö (v. 2013) Saadusta osingosta 70 % on veronalaista pääomatuloa Pääomatulon veroprosentti 30 % (32 % ylittävältä osin). Osingon kokonaisveroaste 40,35 41,4 % Osingonsaajan vero on 21,0 22,4 % Listatun yhtiön jakama osinko, kun saaja yksityishenkilö (v. 2014) Saadusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa Pääomatulon veroprosentti 30 % (32 % ylittävältä osin). Osingon kokonaisveroaste 40,4 41,8 % Osingonsaajan vero 25,5 27,2 % 5 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

6 Osinkoverotus Talousarvioesitys Listaamattoman yhtiön osinko, kun saaja yksityishenkilö (v. 2013) 9 %:n osuus osakkeen matemaattisesta arvosta verovapaata pääomatuloa max euroon saakka 9 %:n sisällä pysyvä mutta euron ylittävästä osingosta 70 % on pääomatulona verotettavaa 9 %:n ylittävästä osingosta 70 % on ansiotulona verotettavaa Listaamattoman yhtiön osinko, kun saaja yksityishenkilö (v. 2014) 8 %:n osuus osakkeen matemaattisesta arvosta euroon saakka 25 %:n osuudelta veronalaista pääomatuloa 8 % sisällä pysyvä mutta euron rajan ylittävä osinko 85 %:n osuudelta veronalaista pääomatuloa Vuotuisen 8 % ylittävä osinko 75 %:n osuudelta veronalaista ansiotuloa 6 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

7 Osinkoverotus Mitä jäi päättämättä Talousarvioesitys Ketjuverotuksesta Osuuskunnan jakaman osuuspääoman verotuksesta Henkilöyhtiöiden saamista osingoista Liikkeen- ja ammatinharjoittajan saamista osingoista Maatalouden harjoittajan saamista osingoista 7 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

8 Muut muutokset Talousarvioesitys Pääomaverotuksen progressioraja alenee eurosta euroon Kotitalousvähennyksen enimmäisraja nousee eurosta euroon Asuntolainan korkojen vähennysoikeus laskee 70 %:iin korkomenojen määrästä vuonna 2015 Opintolainan korkovähennys pois v Valmisteverojen korotukset Tupakkavero, alkoholivero, virvoitusjuomavero, makeisvero, sähkövero, liikennepolttoaineiden vero Windfall-vero otetaan käyttöön v Kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korotus 8 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

9 Talousarvioesitys Koulutus- ja hyvinvointivähennys v alkaen HE 95/2013 ja HE 99/2013 Ylimääräinen vähennys tai korvaus, joka perustuu työntekijälle maksettuun palkkaan siltä ajalta, kun Hän on ollut osaamista lisäävässä koulutuksessa tai Osallistuu työkykyä edistävään tai työhyvinvointia parantavaan toimintaan (vain yli 55-vuotiaat) Eikä olla saatu korvausta muualta vastaavaan koulutukseen Vähennyksen saisi vuosittain korkeintaan kolmen päivän ajalta / työntekijä Palkan laskennassa käytetään apuna työntekijöiden keskipalkkaa Vähennys sama riippumatta kuka koulutuksessa kulloinkin oli Suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämisestä laadittava Edellytys vähennyksen tai korvauksen saamiselle 9 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

10 Talousarvioesitys Km-korvausten leikkaukset Vuosi 2013 Valtion työmarkkinalaitoksen laskelmien mukaiset kustannukset 0,47 Yksityisajojen osuutta vähennetään 5 % Km-korvaukset kaikilla 0,45 (ilman 5 %:n vähennystä olisi ollut 0,47 ) Vuosi 2014 Raamisopimuksessa sovittiin kiristys kilometrikorvauksiin km ylittävältä osalta TUPO-sopimukseen liittyen km:n kiristyksestä luovutaan 10 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

11 Veromuutokset Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

12 Veromuutokset 2013 T & K verokannustin 12 v Lisävähennys itse harjoitetun T K toiminnan palkkamenojen perusteella elinkeinotoimintaa harjoittaville yhteisöille Huomioitava omilla tileillä kirjanpidossa Lisävähennys elinkeinotoiminnan tulosta (Oy tai osuuskunta) Lisävähennys 100 % hankkeiden palkkamenojen määrästä Ennakkoperintälain mukaiset suoriteperusteiset palkat + luontoisedut Lisävähennykselle alaraja- ja enimmäismäärä ( / ) Ei lisävähennystä jos muita tukia samojen palkkojen perusteella Vaikeutena määritellä tutkimus ja kehitystoiminta perustutkimus, teollinen tutkimus ja kokeellinen kehittäminen Oma veroilmoituslomake 67, jossa annetaan selvitys vaadittavasta lisävähennyksestä Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

13 Yhteisön yleisradiovero Veromuutokset 2013 EVL:n tai MVL:n mukaan verotettavat yhteisöt veronalaisia TVL yhtiöt eivät maksa yleisradioveroa Jos EVL- tai MVL -toimintaa, yleisradiovero myös TVL-tulolähteestä Valtio ja sen laitokset, kunnat, seurakunnat, uskonnolliset yhdyskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja yhteisetuudet eivät ole velvollisia maksamaan Yle-veroa. Yhteisön verotettava tulo vähintään Yleisradiovero ,35 % ylittävältä osalta, max Verotettava tulo alle ei veroa määrätä Verotettava tulo maksimimäärä saavutetaan Peritään tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä Vähennyskelpoista yhteisön verotuksessa 13 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

14 Veromuutokset 2013 Tuotannollisten investointien korotetut poistot v Koskee vuosina käyttöönotettuja uusia tehtaita ja työpajoja sekä niissä käytettäviä uusia koneita ja laitteita Rakentaminen aloitettu jälkeen Korotettu poisto voi olla enintään kaksinkertainen 25 % 50 % ja 7 % 14 % Laki oli voimassa myös vuosina Korotetun poiston hyödykkeet pidettävä erillään kirjanpidossa sen ajan kun korotettuja poistoja tehdään Kirjanpidossa syntyy poistoeroja 62-lomakkeella oma kohtansa, missä selvitys korotetuista poistoista 14 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

15 Korkovähennysrajoitukset Veromuutokset 2013 Koskee yhteisöjä ja henkilöyhtiöitä Ei kuitenkaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitosta Ei, jos ainoastaan TVL-toimintaa Etuyhteyskorkoja rajoitetaan (voidaan vähentää myöhemmin) Kotimaiset ja ulkomaiset yhtiöt Koskee vain yli :n nettokorkomenoja Vähennysoikeutta leikataan, jos nettokorkomenot ylittävät euroa ja etuyhteyskorot ylittävät 30 % EBITDA:sta Korkoja ei rajoiteta, jos verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. Sovelletaan v verotuksessa Tilikausi päättyy tai sen jälkeen 15 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

16 EBITDA Veromuutokset 2013 Elinkeinotoiminnan tulos (ennen aik. vuosien tappioiden vähentämistä) + korkomenot ennen vähennysrajoituksia + verotuksessa vähennettävät poistot + rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset + saatu konserniavustus - Annettu konserniavustus = Verotuksellinen EBITDA Korkovähennysrajoitukset kiristyvät vielä syksyllä Maininta kehysriihessä keväällä Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

17 Harmaan talouden torjunta Rakennusalan verovalvonta alkaen Rakentamispalvelun tilaaja ilmoittaa verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat rakentamispalvelua sekä telineiden pystytys- tai purkutyötä ja työvoiman vuokrauksen tiedot Pääurakoitsija toimittaa verohallinnolle verovalvontaa varten Tiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista Työmaalla toimiva yritys ilmoittaa pääurakoitsijalle Tiedot palveluksessaan olevista työntekijöistä Luonnollinen henkilö rakennuttajana ilmoittaa ennen loppukatselmusta, jos rakennuslupa vaaditaan Tiedot rakentamistyön suorittaneista henkilöistä ja yrityksistä sekä Näille maksetuista palkoista ja muista suorituksista Verohallinnon ohje kesällä Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

18 Harmaan talouden torjunta Kuitinantovelvollisuus (HE 23/2013) alkaen Velvollisuus tarjota kuitti käteisostoksista myös kuluttaja-asiakkaille Voidaan kirjoittaa käsin tai antaa sähköisesti Tuleeko tyyppihyväksytyt kassakoneet??? Ulkotiloissa tapahtuva tori- ja markkinamyynti rajattaisiin lain soveltamisalan ulkopuolelle Valvontaa voidaan tehdä koeostojen avulla Laiminlyönnistä laiminlyöntimaksu ( euroa) 18 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

19 Harmaan talouden torjunta Palkan käteismaksun kielto (HE 24/2013) Muutokset työsopimuslakiin ja kirjanpitolakiin alkaen Palkka on maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja voisi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä. Pankkitiliä ei ole olemassa tai pankkitili ei ole työnantajan tiedossa Myös hyvin lyhytkestoisten, päivän tai muutaman tunnin mittaisten työsuhteiden päättyessä palkan maksaminen käteisenä olisi mahdollista, jos muunlainen maksutapa johtaisi maksun viivästymiseen ja viivästysseuraamuksiin. Kirjanpitovelvollisen työnantajan olisi liitettävä kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu todisteellinen selvitys käteisenä tapahtuneen palkanmaksun todentamiseksi. Kirjanpitolain muutos samassa yhteydessä 19 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

20 Elinkeinoverotuksen asiantuntijaryhmä Työryhmän muistio 6/2013 Muistiossa kantaa seuraaviin asioihin: Konserniverotuksen uudistaminen Konsernin yhteisverotusjärjestelmä suosituksena Tulolähdejaosta luopuminen Jatkoselvitystyö tulolähteistä luopumiseen Tappiontasaus Lakimuutokset tarpeellisia yritysjärjestelytilanteissa ja omistuksen muutostilanteissa Yhtiön korkovähennysoikeuden rajoittaminen Laki jo voimassa Yhteisön verotuksellinen kotipaikka Yhteisö yleisesti verovelvollinen, jos Suomessa tosiasiallinen johtopaikka Maastapoistumisveron sääntely 20 Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

21 Kiitos mielenkiinnosta! Jukka Koivumäki Veroasiantuntija puh Ajankohtaista verotuksesta / Jukka Koivumäki

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 Puh. (014) 264 220 Y-tunnus 0681410-1 03.01.2014

TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 Puh. (014) 264 220 Y-tunnus 0681410-1 03.01.2014 TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2014 ALKAEN Kaikki arvonlisäverokannat pysyvät samalla tasolla kuin 2013. Toimitetut tavarat/palvelut ennen 1.1.2014, laskutus viimeistään 31.12.13

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.

Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu. IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi. Konsernin tilinpäätös- ja verosuunnittelu IFRS Forum / 29.5.2012 / Helsinki Risto Walden, KTL, KLT risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Konserniavustus Konserniavustus Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Tero Honkavaara LAUSUNTO 1 (5) 25.5.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 12.4.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Luonnoksessa hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot