Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011"

Transkriptio

1 Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset

2 Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen verolinjaukset Yhteystiedot: Jani Peräsarka Veroasiantuntija Tuloverotus Puhelin: Katariina Sorvanto Veroasiantuntija Arvonlisäverotus Puhelin: Matti Alpua Veroasiantuntija Tulli ja valmisteverotus Puhelin: Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Julkisen talouden vakauttaminen Työllisyysasteen parantaminen ja työurien pidentäminen Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Tuottavuuden lisääminen ja taloudellisen kasvun vauhdittaminen Hallitusohjelman keskeiset verolinjaukset Veropohjan laajentaminen Verotuksen pianopisteen maltillinen siirtäminen työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen Verotuksen painopisteen maltillinen siirtäminen yritysten verottamisesta varojenjaon verottamiseen Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 sisältää suurimman osan hallitusohjelmassa esitetyistä veromuutoksista Vaalikauden ajalle jäävät verotuksen muutosten osalta lähinnä erilaiset selvitettäväksi sovitut muutokset: VM:n talousarvioesityksen veronkorotukset vuonna 2012 Pääomatulot ja osinkotulot Suuret perinnöt ja lahjat Korkotulo Valmisteverot Arvonlisävero (tietyt lehdet) Supistettavia vähennyksiä: Asuntovelan korkovähennys Kotitalousvähennys VM:n talousarvioesityksen veronkevennykset vuonna 2012 Yhteisövero Korotettavia vähennyksiä: Työtulovähennys 1

3 Tuloverotus Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen veromuutokset Yritys- ja pääomaverotus voimaan vuoden 2012 alusta Verotuksen painopistettä siirretään yrityksen verottamisesta varojenjaon verottamiseen Yhteisövero laskee 25 %:iin (nyt 26 %) Pääomatulovero korotetaan 30 %:iin (nyt 28 %) ja euron ylittävältä osalta 32 %:iin Kirjauksesta ei käy ilmi tarkoitetaanko euron pääomatuloja kokonaisuudessaan vai veronalaisia pääomatuloja Listaamattomista osakeyhtiöistä luonnollisen henkilön saamien osinkojen verovapaa määrä alennetaan euroon ( euroa) Muutoksen vaikutukset Muutokset keventävät hiukan osakeyhtiöiden tuloverotusta Henkilöosakkaan verotus kiristyy Suurten pääomatulojen osalta verotuksen kiristyminen huomattavampi Henkilöyhtiöiden (Ay, Ky) ja toiminimien osalta pääomatuloverotus kiristyy, mutta ne eivät pääse hyötymään yhteisöveron laskusta Yritystoiminnan lopettamisen osakeyhtiön purkamisen kautta kallistuu luovutusvoittoverotuksen kiristymisen takia Muutokset samansuuntaisia, mutta maltillisempia kuin ns. Hetemäen työryhmän esittämässä veromallissa Perintö- ja lahjaverotus voimaan vuoden 2012 alusta Yli euron suuruisille perinnöille ja lahjoille otetaan käyttöön uusi 16 %:n porras ensimmäisessä veroluokassa Yritysten sukupolvenvaihdosten verohuojennuksiin ei esitetä muutoksia Muutoksen vaikutukset Perintö- ja lahjaverotuksen uusi progressioporras yhdistettynä pääomatuloverotuksen ja osinkoverotuksen muutoksiin kiristää sukupolvenvaihdosten rahoituskustannuksia Yritysvarallisuuden arvo usein yli euroa Myynti Verollisessa myynnissä luopujan verotus kiristyy Verollisessa ja verottomassa myynnissä jatkajan rahoituskustannus kiristyy johtuen osinkoverotuksen kiristymisestä Lahjoitus Lahjoituksessa lahjansaajan verotus kiristyy Jatkajan lahjaveron rahoituskustannus kiristyy johtuen osinkoverotuksen kiristymisestä Omien osakkeiden hankinnan käyttö osana sukupolvenvaihdosta Luopujan verokustannus kiristyy johtuen luovutusvoittoverotuksen kiristymisestä 2

4 Tuloverotus Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen veromuutokset Yrityksen myynti Yrityksen myynnin luovutusvoiton verotus kiristyy pääomatuloveron noustessa 2 prosenttiyksikköä Usein yritysvarallisuuden arvo ylittää pääomatuloveroon tulevan progressioportaan tason, jolloin verokanta nousee 4 prosenttiyksikköä Suunnitellun yrityksen myynnin ajoitus vuodelle 2011 vuoden 2012 jälkeisen ajan sijaan Sukupolvenvaihdos Vaikka sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ei ole esitetty muutoksia, veromuutokset kiristävät useassa tapauksessa myös sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen verokustannusta Luopujan verotus kiristyy myytäessä yritys käyvällä arvolla tai lahjanluonteisena kauppana jatkajalle luovutusvoiton verotuksen kiristyessä Jatkajan verotus kiristyy perintö- ja lahjaverotuksen kiristyessä Omien osakkeiden hankintaan osana sukupolvenvaihdosta kohdistuva verotus kiristyy luovutusvoittoverotuksen kiristyessä Sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen vertailu ja suunnittelu Sukupolvenvaihdoksen ajoitus vuodelle 2011 vuoden 2012 jälkeisen ajan sijaan Yritystoiminnan lopettaminen Yritystoiminnan lopettamisen verotus kiristyy pääomatuloveron noustessa 2 prosenttiyksikköä Suuremman yritysvarallisuuden kohdalla jopa 32 prosenttiin Suunnitellun yrityksen myynnin ajoitus vuodelle 2011 vuoden 2012 jälkeisen ajan sijaan 3

5 Tuloverotus Veromuutoksiin varautuminen Listatut osakeyhtiöt, kansainväliset yritykset ja konsernit Yhteisöverokanta laskee vain 1 prosenttiyksikön Joissain tilanteissa konsernin liiketoimintamallin tai konsernirakenteen verotehokkuuden arviointi voi olla tarpeen Selvitys konsernin verotehokkuudesta Ulkomaalaiset yritykset Mahdollisia lisävelvoitteita yritysten ja työntekijöiden verovalvonnan tehostamisesta johtuen Eri yhtiömuodot Suuren nettovarallisuuden omaavien henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotus kiristyy verrattuna osakeyhtiöihin Toimintamuodon muutoksen vaikutusten arviointi Toimintamuodon muutoksen toteutuksen suunnittelu Listaamattomat osakeyhtiöt ja varojenjako Nettovarallisuuden kasvattaminen on veromuutosten jälkeenkin kannattavaa Nettovarallisuuden kasvattamisen mahdollisuuksien arviointi Lisäosingonjako vuonna 2011 voi mahdollistaa verosäästöjä verrattuna osingonjakoon vuonna 2012 Lisäosingonjakoon kohdistuvan kokonaisverorasituksen ja vuoden 2012 verokustannuksen arviointi ja lisäosingonjaon määrän laskeminen Osingon ja palkan edullisuus verotuksessa muuttuu veromuutosten myötä vuonna 2012 Osingon ja palkan verotehokkaan yhdistelmän laskeminen vuodelle 2012 Tilikauden pidentäminen (jos muuten ok) voi mahdollistaa vuonna 2011 syntyneen tuloksen verottamisen alhaisemmalla verokannalla vuonna 2012 Perheyritykset ja yrittäjäperheet Omistuksen hajauttaminen perhepiirissä voi laskea voitonjaon kokonaisverokustannusta sekä alentaa lahja- tai perintöverokustannuksia pitkällä aikavälillä Selvitys omistuksen hajauttamisen mahdollisuuksista vuotuisen verosäästön saamiseksi pääomatulon progression välttämisestä tai lieventämisestä Omistuksen hajauttamisen toteutustavan ja -hetken arviointi Yhtiö- ja konsernirakenteiden kehittämineen Yrityksen kiinteistöomistuksen siirtäminen omaan yhtiöön mahdollistaa kertaalleen verotettujen vuokratulojen saamisen osittain kaksinkertaisesti verotettavien osinkotulojen sijaan Selvitys mahdollisuuksista osinkotulojen muuttamiseen vuokratuloiksi kiinteistöomistuksen muutoksen avulla Toteutustavan suunnittelu veroseuraamusten välttämiseksi Yrityksen liiketoiminnassa tarpeettoman sijoitusvarallisuuden siirtäminen omaan yhtiöön Selvitys mahdollisuuksista sijoitusyhtiön eriyttämiseen ja verohyödyistä Toteutustavan suunnittelu veroseuraamusten välttämiseksi 4

6 Välillinen verotus Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen veromuutokset Arvonlisäverotus Korotettavat verot: Arvonlisäverotus Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuihin 9 % alv (aiemmin 0 %) Työvoimavaltaisten alojen alennettua verokantaa koskevaa kokeilua ei jatkettane ensi vuonna. Partureiden, suutareiden ym. palveluiden verokanta noussee 23 %:iin. Muutosten vaikutukset ja niihin varautuminen Lehtitalot Ennen vuodenvaihdetta kertyneet eli myyjän saamat ennakkomaksut seuraavien vuosien lehdistä 0 % alv Voi tehdä pitkät, vuoden 2011 puolella maksettavat tilaukset kannattaviksi Valmisteverot: Korotettavat verot: Jätevero Jäteveroa korotetaan 30:sta 40 euroon jätetonnilta vuonna 2013 Energiaverot n. 145 milj. euron kasvu Autovero n. 90 milj. euron kasvu Ajoneuvovero n. 140 milj. euron kasvu. Käyttövoimaveroa sen sijaan alennetaan niin, että sen tuotto alentuu n. 80 milj. euroa vuonna 2012 Alkoholin ja tupakan valmisteverojen korotus n. 100 milj. euron kasvu Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotus n. 50 milj. euron kasvu Selvitys siirtymisestä kohti sokeriveroa 5

7 2011 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012 LBOyrityskauppojen vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla Elokuu 1 Top 5 Buy-outit ja IPO:t Buy-out-sijoitukset muodostavat merkittävän 1 osan Suomen 1 pääomamarkkinasta. 8 Top-5 IPO:t Top-5 Buy-outit Buy-out-sijoituksia

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Anne Roininen, KHT 24.8.2011 Osapuolet Luopuja tuloverotus Jatkaja tuloverotus varainsiirtoverotus lahjaverotus Luovutuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina 2012-2015 VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen 17.1.2011 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA

Lisätiedot

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen

Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Yrityksen myyntikuntoon saattaminen Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 25.9.2013 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa vs. liiketoimintakauppa Määritelmät

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7 Sisällysluettelo Hallitusohjelman verolinjaukset 2 Oikeuskäytäntö 3 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka Verot maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET Tuomas Matikka Tuomas Matikka on kansantaloustieteen tohtoriopiskelija Tampereen yliopistolla Painopaikka:

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Verotuksen kehitys kuvaa

Verotuksen kehitys kuvaa artikkeli seija ilmakunnas Johtaja Palkansaajien tutkimuslaitos seija.ilmakunnas@labour.fi Kuvat maarit kytöharju VEROTUS kuluneella vaalikaudella Veroaste on noussut kuluneella vaalikaudella ja myös verorakenteessa

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteen kandidaatin tutkielma Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Lisätiedot

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013

TAX VIEW. Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2013 Budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä Tässä numerossa: Yrityksen verojalanjälki Teknologiasta turvaa ja tehokkuutta arvonlisäveroasioiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 3/2003 Veropolitiikka 2003-2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Helmikuu 2003 Lisätietoja: Helena Pentti helena.pentti@sak.fi puh. (09) 7721 312 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki Tilaukset:

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Salla Hänninen SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy Salla Hänninen Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot