VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen

2 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA JA KOROTTAMALLA TYÖTULOVÄHENNYSTÄ Valtion tuloveroasteikkoa alennetaan ensimmäisessä asteikkoluokassa 2,5 prosenttiyksikköä, toisessa luokassa 4,0 prosenttiyksikköä ja kolmannessa sekä neljännessä luokassa 3,0 prosenttiyksikköä. Verotus kevenee 1450 miljoonaa euroa. Työtulovähennyksen y enimmäismäärä korotetaan 1100 euroon ja vähennys painotetaan nykyistä voimakkaammin pieniin tuloihin. Verotus kevenee 400 miljoonaa euroa. Lisäksi tuloveroperusteita muutetaan vuosittain niin, että yleisen ansiotason nousun sekä sosiaalivakuutusmaksujen muutosten verotusta kiristävä vaikutus puretaan. Tämä ei ole kevennys, vaan estää verotuksen muutoin tapahtuvan kiristymisen. 2 Teemu Lehtinen

3 Valtion tuloveroasteikon alennus (1450 milj. ) 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % % 6 % uudistus 4 % 2 % 0 % verotettava tulo, euroa/v 3 Teemu Lehtinen

4 Työtulovähennyksen korotus (400 milj. ) ,00 % 2,30 % 2011 uudistus 740 5,9 % 1,2 % Teemu Lehtinen

5 60 % Ansiotulojen veronkevennys eri tulotasoilla 50 % 40 % 30 % 20 % marginaalivero, 2011 marginaalivero, uudistus tulovero, 2011 tulovero, uudistus 10 % 0 % Palkkatulo 2011, /v Teemu Lehtinen

6 Palkansaajan verotuksen muutos Palkka Tulovero Marginaalivero 2011 uudistus muutos 2011 uudistus muutos /kk % % %-yks % % %-yks ,4 % 16,3 % -2,1 % 33,6 % 31,2 % -2,4 % ,5 % 27,4 % -2,1 % 45,1 % 42,4 % -2,7 % ,0 % 35,0 % -2,0 20% 48,9 % 47,1 % -1,8 18% ,5 % 41,0 % -2,5 % 54,7 % 51,8 % -2,9 % Vuositulo = 12,5 x kuukausipalkka 6 Teemu Lehtinen

7 ELÄKKEIDEN VEROTUKSEEN TÄSMÄOIKAISU Ä VÄLIINPUTOAJILLE Valtion tuloveroasteikon alentaminen keventää myös valtion tuloveroa maksavien eläkkeensaajien verotusta. Eläkkeiden verotuksessa toteutetaan lisäksi täsmäoikaisu, jolla kevennetään kohdennetusti niiden eläkkeensaajien verotusta, jotka muutoin maksaisivat enemmän veroa kuin samantuloinen palkansaaja. Eläkkeensaajien verotusta kevennetään tulovälillä euroa korottamalla kunnallisverotuksen eläketulovähennystä. Vähennyksen alenema pienennetään euron ylittävillä tuloilla 24 prosenttiin. Verotus kevenee 200 miljoonaa euroa. 7 Teemu Lehtinen

8 Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen muutos (200 milj. ) Alenema 55 % Uudistus Alenema 24 % Vuosieläke, 8 Teemu Lehtinen

9 35 % Eläkeverotuksen täsmäoikaisun vaikutus 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % eläkeläisen veroprosentti ilman oikaisua palkansaajan (53-v täyttänyt) uusi veroprosentti eläkeläisen uusi veroprosentti 5 % 0 % Vuositulo 2011, 9 Teemu Lehtinen

10 YHTEISÖVERO ALAS, PÄÄOMATULOVERO YLÖS, ALLE 1000 EURON PÄÄOMATULOT VEROVAPAIKSI Yhteisöverokantaa alennetaan ja pääomatulojen verokantaa sekä korkotulojen lähdeveroa korotetaan kaksi prosenttiyksikköä: Pääomatuloveroprosentti: 28 % Yhteisöveroprosentti: 26 % 30 % 24 % Vähäisten pääomatulojen verotusta t helpotetaan t säätämällä ällä ne esimerkiksi 1000 euron määrään asti verovapaiksi. Yhteisöverokannan alennus keventää verotusta t 400 miljoonaa euroa. Pääomatulojen verotuksen muutosten (ml. osinkoverotus) yhteisvaikutus on lievästi verotusta kiristävä, arvio 200 miljoonaa euroa. 10 Teemu Lehtinen

11 OSINKOVEROUUDISTUS: - LISTAAMATTOMAN NORMAALITUOTTO VEROTETAAN YHTEEN KERTAAN, TUOTOSSA RISKILISÄ - PÖRSSIOSINKOJEN VEROTUSTA EI KIRISTETÄ Listaamattoman yhtiön nettovarallisuudelle laskettua normaalituottoa vastaavasta osingosta neljäsosa verotetaan osingon saajan pääomatulona. Normaalituottoon kohdistuva vero on yhteensä 24% + (1-0,24) x 0,25 x 30% = 29,7%. Normaalituotossa t huomioidaan id kohtuullinen riskilisä, esimerkiksi i kolme prosenttia. Jos riskittömäksi koroksi (yhtiöveron jälkeen) oletetaan neljä prosenttia, olisi normaalituotto = 7 prosenttia. Normaalituoton ylittävä osa listaamattoman yhtiön osingosta verotetaan pääomatulona. Listatun yhtiön jakaman voiton verotusta ei kiristetä. Pörssiosingosta verotetaan edelleen 70% osingon saajan pääomatulona. 11 Teemu Lehtinen

12 OSINKOVERO NORMAALITUOTTOMALLISSA verokannat: yhtiö 24%, pääomatulo 30%; osingosta 25% veronalaista tuloa osingon saaja maksaa 5,7% yhtiö maksaa 24% 29,7% 12 Teemu Lehtinen

13 ASUNTOLAINOJEN KORKOVÄHENNYS SÄILYTETÄÄN TASOON LIEVÄ VIILAUS Asuntolainojen korkovähennys säilytetään. omistusasuminen on suomalaisten selvästi yleisimmin toivoma asumismuoto tulotasosta riippumatta - on tärkeää edistää kansalaisten laajapohjaista mahdollisuutta osallistua ostajana asuntomarkkinoille korkovähennys parantaa asuntolainaa tarvitsevien asunnonostajien suhteellista asemaa asuntomarkkinoilla suhteessa sijoittajiin, perintöjä saaviin tai muutoin valmiiksi varakkaisiin henkilöihin Korkovähennystä rajataan maltillisesti niin, että vuonna 2015 vähennyskelpoinen osuus on 80% asuntolainan koroista. Vähennysetu on tällöin 24% (= 0,8 x 30%), kun se vuonna 2011 on 28%. Ansiotulojen verotuksessa alijäämähyvityksenä tehtävän korkovähennyksen k k enimmäismääriä ää iä ei muuteta. t Ensiasunnon ostajilla säilytetään lisäetuna vapautus varainsiirtoverosta. 13 Teemu Lehtinen

14 KOTITALOUSVÄHENNYS VAKIINNUTETAAN TAANTUMAA EDELTÄNEELLE TASOLLE Kotitalousvähennys on osoittautunut hyvin toimivaksi osaksi kannustavaa ja työllistävää verojärjestelmää täsmäase harmaata taloutta vastaan vähennyksen myötä syntynyt työllistävä kotitalouspalvelujen toimiala kotitalouspalveluja ostavan kuluttajasuoja on kohentunut edistää tehokasta työnjakoa yhteiskunnassa Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotettiin vuonna 2009 iskeneen taantuman myötä ja osana elvytystoimia 3000 euroon. Taantuman väistyttyä tt ä erityistä i tä perustetta tt kotitalousvähennyksen k ylimääräiselle korotukselle ei enää ole nähtävissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ää ä vakiinnutetaan t taantumaa t edeltäneelle tasolle 2300 euroon. Vähennyksen enimmäismäärää ei erikseen rajoiteta remonttitöiden osalta. 14 Teemu Lehtinen

15 YLEINEN ARVONLISÄVEROKANTA 25%, ALENNETUT VEROKANNAT 15% JA 11% Verotuksen painopistettä p on syytä siirtää maltillisesti työn verottamisesta kulutuksen verottamisen suuntaan ansiotulojen verottamisesta aiheutuu suurempi hyvinvointitappio ja kielteisempi vaikutus talouskasvuun kuin kulutuksen verottamisesta arvonlisävero on laajapohjainen ja kansainvälisesti harmonisoitu kotimaiselle työlle etusija: arvonlisävero kohdistuu tuontiin, ei vientiin Arvonlisäverokantoja korotetaan kaksi prosenttiyksikköä. Yleinen verokanta nousee 25 prosenttiin ja kaksi alennettua verokantaa nousevat 15 ja 11 prosenttiin. Verotus kiristyy 1,2 miljardia euroa. Kulutusverojen korottamisen aiheuttama hintojen nousu kompensoidaan kuluttajahintaindeksiin t i k ii sidottujen tarkistusten t t kautta täysimääräisesti tulonsiirtojen saajille. 15 Teemu Lehtinen

16 TERVEYS- JA YMPÄRISTÖHAITTOIHIN KOHDISTUVIA VALMISTEVEROJA KOROTETAAN Verotuksen painopisteen siirtämistä kulutusverojen suuntaan on syytä toteuttaa myös korottamalla kohdennetusti terveys- ja ympäristöhaittoihin kohdistuvia valmisteveroja. Terveyshaittoihin kohdistuvia veroja korotetaan alkoholin, tupakan, virvoitusjuomien sekä makeisten ja leivonnaisten osalta Energiaveroista korotetaan maltillisesti kuluttajasähköön ja liikennepolttoaineisiin kohdistuvia veroja. Lisäksi otetaan käyttöön sähkön tuotannossa nk. windfall-vero. Valmisteveroja kiristetään yhteensä 600 miljoonaa euroa. 16 Teemu Lehtinen

17 Verolaji Valmisteverojen esimerkinomaisia korotuksia Windfall-vero Sähköveroluokka I Liikennepolttoaineet Korotus Verotuottolisäys tt Arvioita it vuotuisista i t ml. alv, milj. kustannusvaikutuksista Pientalon sähkölämmitys % 85 Taloussähkö T l pientalossa Taloussähkö kerrostalossa + <5 Vero, joka vastaisi tasoa /MWh + 3 % 100 Makeiset +40 % 25 Leivonnaiset ym. Virvoitusjuomat Alkoholi =makeisvero +100 % +10 % Tupakka + 6 % 45 Yhteensä 600 Teollisuuden kust milj. Ei nosta sähkön kuluttajahintoja Dieselauto + 15 Bensiiniauto + 20 Raskas liikenne + 20 milj. Linja-autot + < 3 milj. 17 Teemu Lehtinen

18 PERINTÖVEROIHIN HELPOTUSTA USEIMMILLE Perintöveroasteikkoja huojennetaan korottamalla asteikkojen toiset rajat euroon ja kolmannet rajat euroon. Lahjaveroasteikkoihin tehdään vastaavat korotukset. Mahdollinen tätä huojennusta kompensoiva korotus ei saa kohdistua alle miljoonan euron suuruisiin perintöosuuksiin tai lahjoihin. Näiden asteikkomuutosten vaikutuksesta kaikkien niiden perintövero kevenisi, joiden verotettu perintöosuus on yli euroa. Perintöosuuden ylittäessä euroa kevennys olisi I veroluokassa euroa. Mahdollisuus lahjoittaa kolmen vuoden välein verovapaasti euroa säästöhenkivakuutuksia hyödyntäen poistetaan. 18 Teemu Lehtinen

19 Perintöveroasteikon rajojen muutos I veroluokassa Perintöveroasteikko 2011: Uudistettu perintöveroasteikko: Verotettavan omaisuuden arvo, Vero alarajan kohdalla, Vero alarajan ylimenevästä osasta, % Verotettavan omaisuuden arvo, Vero alarajan Vero alarajan ylimenevästä kohdalla, osasta, % Mahdollinen tätä asteikkorajojen huojennusta kompensoiva korotus ei saa kohdistua alle miljoonan euron suuruisiin perintöosuuksiin tai lahjoihin Esimerkki: euron perintöosuudesta t menee veroa uudistetulla t asteikolla I veroluokassa euroa, kun vuonna 2011 perintövero on euroa. Perintövero kevenee siten euroa. 19 Teemu Lehtinen

20 KIINTEISTÖVEROT JÄTETÄÄN KUNTIEN PÄÄTETTÄVÄKSI Kuntia ei pakoteta kiinteistöveron korotuksiin. Kiinteistöveron alarajat pidetään ennallaan. Kohtuuttomien tilanteiden ehkäisemiseksi kiinteistöverossa säilytetään ylärajat. Kuntien päätösmahdollisuuksia lisätään korottamalla ylärajoja maltillisesti. PANKKIEN VAKAUSMAKSU OTETAAN KÄYTTÖÖN Pankkien vakausmaksu otetaan käyttöön ja sillä kartutetaan vakausrahastoa tuleviin rahoituskriiseihin varautumiseksi. Vakausmaksun käytännön toteutuksessa ja aikataulussa on syytä ottaa huomioon asiaan liittyvä eurooppalainen keskustelu ja valmistelu. 20 Teemu Lehtinen

21 YHTEENVETO VERO-OHJELMAN STAATTISISTA VAIKUTUKSISTA VEROTUOTTOIHIN (milj. ) Ansiotuloverot Valtion tuloveroasteikon alennus Työtulovähennyksen korotus -400 Eläkkeensaajien täsmäoikaisu -200 Yhteisö- ja pääomatuloverot -200 Yhteisövero -400 Pääomatulojen verotus +200 Kevennykset yhteensä: Arvonlisävero Valmisteverot +600 Verovähennykset +160 Pankkien vakausmaksu +150 Kiristykset yhteensä: Teemu Lehtinen

TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT

TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT Talous- ja veropolitiikan linjat 2014-2019 TALOUS- JA VEROPOLITIIKAN LINJAT vaalikaudelle 2015-2019 13.11.2014 Kolme tärkeää suunnanmuutosta Talous- ja veropolitiikan suunta on uudistettava vaalikaudella

Lisätiedot

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 Verotus tällä ja ensi vaalikaudella VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 1 SEURAAVA VEROUUDISTUS - VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTI VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN Tähtäin on

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka Verot maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET Tuomas Matikka Tuomas Matikka on kansantaloustieteen tohtoriopiskelija Tampereen yliopistolla Painopaikka:

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Tuloverotukseen muutoksia 2015

Tuloverotukseen muutoksia 2015 Tuloverotukseen muutoksia 2015 Ansiotulojen valtion tuloveroasteikko vuonna 2015 Hallitus esittää (He 122/2014), että tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 000 eurosta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA Taloudellinen tilanne... 1 Työllisyyskehityksestä... 2 Eurokriisi... 3 Suomen budjettipolitiikka... 7 Verotus... 9 Yhtiö- ja osinkoverotuksen

Lisätiedot

Eläkkeet, verot ja ostovoima

Eläkkeet, verot ja ostovoima 58 15.6.2010 Eläkkeet, verot ja ostovoima Esimerkkilaskelmia eläketulon verotuksesta ja nettoeläkkeen ostovoimasta 2000-luvulla Mikael Kirkko-Jaakkola 2008 2009 2010* TIIVISTELMÄ Selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut?

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? 4.7.2011 Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? Palkansaajan verot ja ostovoima 1990-luvun alun laman jälkeen M i n n a Punakallio 1 TIIVISTELMÄ Palkansaajan tuloverotus on keventynyt 1990-luvun laman jälkeen

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen.

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen. Suomen Yrittäjät 15.03.2010 SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista Osinkoverotuksen kehittäminen Yleistä Hetemäen verotyöryhmä on laatinut selvityksen neljästä eri

Lisätiedot

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen maksajina? tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 19.12.2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 M i n n a Punakallio TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECD-maassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 3/2003 Veropolitiikka 2003-2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Helmikuu 2003 Lisätietoja: Helena Pentti helena.pentti@sak.fi puh. (09) 7721 312 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki Tilaukset:

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 1 Sisällys Verotulot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion toiminnan perusta. Koulutus, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja

Lisätiedot

kohti parempaa verotusta

kohti parempaa verotusta kohti parempaa verotusta Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Virpi Haavisto,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki. Ehdotettu

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla

Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla Kansanedustaja Sampsa Kataja Kokoomus Kannustava, tyollistava ja vihrea verotus ei toteudu populismilla Verotus ja sen rakenne on yhteiskunnan parhaita keinoja vaikuttaa hyvinvointiin, tyollisyyteen, kasvuun

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot