Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä

2 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten jälkeisen nettopääomatulon) euroa ylittävältä osalta aletaan soveltaa 32 %:n suuruista pääomatulon korotettua tuloveroprosenttia aiemman asemesta. Pääomatulon verotus on kireämpää kuin koskaan aikaisemmin eriytetyssä pääoma- ja ansiotuloverotuksessa. 2

3 Yhteisön tuloveroprosentti Painopistettä siirretään maltillisesti yhteisön verotuksesta osakkaiden verotukseen. Yhteisöverokantaa alennetaan 24,5 prosentista 2014 alkaen 20 prosenttiin. Arvioitu verovaikutus vähentää valtion verotuloja 870 milj. euroa. 3

4 Listatun osakeyhtiön osingon verotus Osinkoveronalaista pääomatuloa 85 prosenttia (ennen 70 prosenttia). Vaikka yhtiön verotus kevenee, ei osingonsaaja koe sitä omaksi veronalennukseksi. Osingon saajan verotus kiristyy siis 21 prosentista 25,5 prosenttiin (jos pääomatuloverokanta on 30) ja 22,4 prosentista 27,2 prosenttiin (jos pääomatuloverokanta on 32). 4

5 Listaamattoman osakeyhtiön osingon verotus Osingosta veronalaista vain 25 prosenttia siltä osin kuin osinko ei ylitä 8 prosentin vuotuista tuottoa osakkeen matemaattiselle arvolle, mutta ylittävältä osin verollista 85 prosenttia kuten myös osingon ylittäessä euroa. Kokonaan verovapaan osan euroa piti poistua, mutta se korvataankin euron rajalla. 5

6 Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta olisi 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa. Luonnollisen henkilön tuloverolain mukaan verotettavan peitellyn osingon veronalaista osaa ehdotetaan nostettavan 75 prosenttiin. 6

7 Osakeyhtiön tuloveroprosentin lasku vahvistaa osakeyhtiön veroedullisuutta yritysmuotona. Osakeyhtiön 20 prosentin tulovero mahdollista esimerkiksi sen, että loppu 80 prosenttia nettotulosta käytetään velan lyhentämiseen. Ansiotulon marginaaliveroprosentti on runsaalla euron vuositulotasolla noin 55 prosenttia ja euron ylittävällä vuositulotasolla 57 prosenttia. Myös maataloudessa yhtiöittäminen näyttäytyy entistä kiintoisampana yritysmuotona. Tehdään toimintamuodonmuutoksena. Ongelmana kuitenkin edelleen varainsiirtovero 4 % ja veropolitiikan ailahtelevaisuus 7

8 Nettovarallisuus/ osakas verovapaa pääomatulo-osinko Muutoksen jälkeen (max 8%, josta 75% verovapaata) Nyt (max 9% ja max )

9 Voimassaolevan lainsäädännön mukaan maksimaalisen hyödyn saa listaamattomassa osakeyhtiössä noin nettovarallisuudella 9 %:n verovapaa tuotto vuotuinen verovapaa osinko. Ainoaksi tuloveroksi jää 24,5 prosentin yhteisöverokanta 9

10 Uudistuksen jälkeen maksimaalisen nettovarallisuushyödyn saa euron nettovarallisuudella 8 prosenttia eurosta olisi 25 prosenttisesti pääomatuloa ja 75 prosenttisesti verovapaata pääomatuloa Yhteismäärästä menisi euroon asti veroa 7,5 prosenttia tai 8 prosenttia, riippuen sovellettavasta pääomatuloverokannasta 30/ 32 prosenttia. Osakeyhtiön tuloveron ja osinkoveron yhteismäärä olisi vastaavasti 26 % tai 26,4 %. Uudessa osinkoveromallissa tila heikkenee niillä osakkailla, joilla nettovaroja alle miljoona euroa. 10

11 Yritysneutraliteetti pitää säilyttää Pääomatuloverokantaan aiemmin tehty kiristys ei saa kohdentua toiminnalliseen tuloon, kuten elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloon, metsätaloudesta saatavaan tuloon tai henkilöyhtiön osakkaan tulo-osuuteen. Yhteisöverokannan laskiessa ongelma pahenee entisestään. Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten yritysmuotojen verotuksen kiristyminen tulee estää säätämällä elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääomatulo-osuus, metsätalouden pääomatulo sekä yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus vain osittain veronalaiseksi pääomatuloksi, esimerkiksi vain 85 prosentin osuudelta. 11

12 Kiinteistövero Menokehysriihessä sovittiin, että kiinteistöjen verotusarvoja nostetaan, mutta ei kerrottu miten. Ei veropohjamuutoksia! Todennäköistä on, että verotusarvoja nostetaan maapohjan ja rakennusten osalta. - verotusarvoja nostetaan 10%:lla (maapohja+rakennukset) - ei veropohjamuutoksia (maa- ja metsätalousmaa) - ikäalennuksia leikataan aluksi siten, että ne ovat enintään 75% (nyt 80%) ja myöhemmin 50% - jälleehankinta-arvo 75% uuden rakennuksen kustannuksista (nyt 70%) - kiristys kohdistuu etenkin vanhoihin rakennuksiin 12

13 Verotulojen kehitys vuosina Verotulot ovat valtion budjettitalouden tuloista 85% Verotulojen arvioitu vuotuinen kasvu valtion verotulot yhteensä 3,9% - ansio- ja pääomatuloverot 6,0% - yhteisövero 4,9% - arvonlisävero 3,5% - valmisteverot 1,2% - muut verot 4,3% Välilliset verot lisäävät tuloeroja, mutta yritys- ja pääomaverot kaventavat, jolloin kokonaisvaikutus on neutraali

14 Henkilöverotus Pääomatulojen verotuksen kiristykset yhteensä milj. euroa osinkoverotus korotetun pääomatuloveroprosentin rajan alentaminen eurosta euroon korkojen vähennysoikeuden leikkaukset

15 Kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus (-10 milj. euroa) Työtulovähennyksen korottaminen (- 60 milj. euroa) Kotitalousvähennyksen korottaminen (2000 ->2 400 euroon) (- 25 milj. euroa) Asuntovelan koron leikkaus 2015 vielä 5 prosenttiyksikköä (70%) Opintolainan korkovähennys kokonaan pois (2015 alkaen) Vuosina ei inflaatiotarkistusta, mutta mahdollisesti PerVL:n solidaarisuusvero (ei muutoksia)

16 Yritysverotus Yhteisöverokanta 2014 alkaen 20% ja 870 milj. euroa Edustusmenot 2014 alkaen kokonaan vähennyskelvottomia (2011 yritykset vähensivät edustusmenoja 230 milj. euroa) Pitkäaikaisteninvestointien poistot hyödykekohtaisiksi Korkoleikkurin kiristäminen 2014 T&K-verohuojennus päättyy jo 2014 (ei siis enää 2015) Tuotannollisten investointien korotettuja poistoja ei enää 2015

17 Yritysverotus Veropohjan laajennusten ja osinkoverotuksen kiristysten jälkeen yhteisöverokannan alentamisen verotuottovaikutus laskee VM:n arvion mukaan 480 miljoonaan euroon Hallitus olettaa, että osinkoveromuutos lisää palkanmaksua ja vaikuttaa yritysmuodon valintaan

18 Valmisteverot Tupakkavero 50 milj. euroa Alkoholijuomavero 125 milj. euroa (miedot +15% ja väkevät +10%) Virvoitusjuomavero (2014) 55 milj. euroa ja 2015 makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien makeisvero 50 milj. euroa ja harkinnassa veropohjan laajennus (sokerivero) Sähkövero 80 milj. euroa Liikennepolttoaineiden vero 2014 alusta 125 milj. euroa Windfall-vero (2014), mutta tuotto-oletus vain 50 milj. euroa (aikaisemmin sovittiin tuotoksi 170 milj. euroa)

19 Yhteisövero Hallitus päätti alentaa kehysriihessä yhteisöverokantaa eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Tältä osin MTK:lla eikä SLC:llä ole asiassa huomautettavaa

20 Ylijäämän palautus elinkeinoverotuksessa Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 :n 1 kohdan mukaan elinkeinotulosta vähennyskelpoista on osuuskunnan ostojen ja myyntien taikka niihin rinnastettavien suoritusten perusteella jakama ylijäämänpalautus kokonaisuudessaan. Säännös on ikivanha ja toiminut varsin hyvin. Se pohjautuu osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan perusperiaatteisiin. MTK vaatii, että osuuskunnan ylijäämän palautus on jatkossakin kaikissa osuuskunnissa täysimääräisesti vähennyskelpoista.

21 Osuuskunnan jäsenen verotus Uusi voimaan tuleva osuuskuntalaki ei edellytä muutoksia osuuskunnan jäsenen tuloverotukseen. Esitysluonnoksen mukaan tuottajaosuuskunnan osuuspääoman koron verovapaa osa 1500 euroa poistettaisiin kokonaan. Lisäksi ehdotetaan luovuttavaksi maatalouden veronalaiseen tuloon sisältyvän osuuspääoman koron verottamisesta aina pääomatulona 1500 euroa ylittävältä osalta, mikä olisi omiaan kiristämään maatalouden tulon verotusta kokonaisuutena.

22 Osuuskunnan jäsenen verotus Esitysluonnoksen mukaan metsätalouden tulona pidettävästä osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 prosenttia olisi pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Tämä vastaisi suoraan julkisesti noteeratun osakeyhtiön osingon verotusta. Ehdotettu muutos kohdistuisi käytännössä vain yhteen yritykseen Metsäliitto Osuuskuntaan, joka ei ole pörssinoteerattu yritys, kuten eivät osuuskunnat yleensäkään. Nykysäännöksen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan jakamaa osuuspääoman korkoa koskee muiden osuuskuntien tapaan 1500 euron verovapaa osa ja ylimenevä osa verotetaan 70-prosenttisesti pääomatulona. MTK vaatii, ettei osuuskunnan jäsenelleen jakaman ylijäämän verotusta kiristetä.

23 Osuuskunnan jäsenen verotus Tuottajaosuuskuntien osuudet arvostetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa osuuskunnan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella, eikä osuusmaksun suuruutta vastaavaksi. Osuusmaksuista perimättä olevat määrät käsitellään nettovarallisuutta laskettaessa maatalouden velkana.

24 Osuuskunnan jäsenen verotus Osuuskunnalla on taseessaan osuuspääoman lisäksi vuosikymmenien kuluessa kertynyttä muutakin pääomaa, esim. rahastoja. Käytännössä osuuden arvostaminen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella tarkoittaa osuuskunnan osuuden matemaattista arvoa, joka saadaan ottamalla huomioon varojen ja velkojen erotus eli nettovarallisuus. MTK pitää välttämättömänä, että tuottajaosuuskunnan osuuden arvo maatalouden tulon pääomatulo-osuuden perusteena käytettävää maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa määritetään jatkossakin edellä esitetyllä tavalla eli osuuskunnan osuuden matemaattisen arvon perusteella.

25 Poistot Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jos maataloudessa käytettävän koneen, kaluston tai laitteen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on vähintään kymmenen vuotta, poistettaisiin tällaisen irtaimen omaisuuden hankintameno omaisuuden todennäköisenä taloudellisena käyttöaikana, kuitenkin enintään 40 vuodessa. MTK edellyttää, ettei poistosäännöksiin kajota.

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013

Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013 Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013 Talousarvioesitys Yritysverotus Osinkoverotus Muut muutokset Veromuutokset 2013 Ajankohtaista verotuksesta T & K vähennys Yle-vero Tuotannollisten investointien korotetut

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 8 Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Jarkko Harju Hanna Karakallio Tuomas Matikka Muistiot 8 kesäkuu 21 VATT MUISTIOT 8 Listaamattomien

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteen kandidaatin tutkielma Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

EU-VALTIOIDEN VEROSELVITYS

EU-VALTIOIDEN VEROSELVITYS 16.11.1999 EU-VALTIOIDEN VEROSELVITYS ITÄVALTA Verokannat Alin 10 % < 3.633,72 EURO, ylin 50 % > 50.872,09 EURO. Vuonna 2000: 3633,72 EURO asti verovapaa, > 50.872,09 EURO 50 %. Yhteisöverokanta 34 %.

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU ELINKEINONHARJOITTAJILLA JA HENKILÖYHTIÖISSÄ Sanna Pikkumaa Talouden ja hallinnon koulutusohjelma marraskuu 2005 Työn

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia Seppo Kari/VATT 3.2.2010 Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeita

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA Taloudellinen tilanne... 1 Työllisyyskehityksestä... 2 Eurokriisi... 3 Suomen budjettipolitiikka... 7 Verotus... 9 Yhtiö- ja osinkoverotuksen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot