1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %"

Transkriptio

1 TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö - muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. - jos osingonsaajan verovuonna saamien osinkojen yhteismäärä ylittää , ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 % - jos osinko on yli 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta on 75 % veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa - ennakonpidätys on toimitettava osingoista. Ennakonpidätys koskee myös osinkoihin rinnastettavaa varojenjakoa SVOP-rahastosta - ennakonpidätys julkisesti noteeratuista on 25,5 % - ennakonpidätys muista kuin julkisesti noteeratuista on 7,5 % rajaan asti, ylimenevältä osalta 28 %. 3. Edustusmenojen vähennyskelpoisuus palaa 2015 verotuksessa. - yritysten edustusmenojen 50 %:n vähennyskelpoisuus palautetaan 4. Tuotannollisten investointien korotetut poistot jatkuvat verovuosien 2015 ja 2016 verotuksessa. - elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina käyttöön ottamansa tehtaan tai työpajan hankintamenosta säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston enintään kahtena peräkkäisenä verovuonna. Korotettu poisto koskee myös tehtaassa tai työpajassa tuotannollisessa toiminnassa käytettäviä uusia koneita ja laitteita. 5. Arvonlisäverotukseen uusia velvoitteita - yritysten väliseen metalliromun ja jätteen myyntiin tulee pakollisena voimaan käännetty verovelvollisuus - arvonlisäverotus muuttuu EU:n sisällä käytävässä sähköisten palveluiden kaupassa 6. Velkajärjestely mahdolliseksi toiminimille - vuoden alusta alkaen toiminimiyritykset voivat päästä velkajärjestelyyn

2 7. Palkkoihin liittyvät muutokset Työttömyysvakuutusmaksu (17-64) 1,25 % 1,45 % o työntekijän osuus 0,50 % 0,65 % o osaomistajan osuus 0,19 % 0,24 % - Tyel-maksut (raja 57,10 ) 24,20 % 24,70 % o työntekijän osuus (18-52) 5,55 % 5,70 % o työntekijän osuus (53-67) 7,05 % 7,20 % - Tapaturmavakuutusmaksut 0,1-7 % 0,1 7 % - Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,067 % 0,067 % - Sosiaaliturvamaksu (16-67) 2,14 % 2,08 % - Työnantajan sairasvakuutusmaksu sis. ennakonpidätykseen - Päivärahamaksu o palkansaajat 0,84 % 0,78 % o yrittäjät 0,97 % 0,91 % - YEL-maksu o alle 53 vuotiaat 23,30 % 23,70 % o 53 vuotta täyttäneet 24,80 % 25,20 % - Yel-työtulon alaraja (vuodessa) 7 502,14 - Yrittäjällä oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos YEL-työtulo vähintään (vuodessa) ,29 - Yrittäjällä oikeus työttömyysturvaan, jos YEL-työtulo vähintään (vuodessa) ,56 - kilometrikorvaus 0,43 /km 0,44 /km - päivärahat o kokopäiväraha, yli 10 tuntia 39,00 40,00 o puolipäiväraha, yli 6 tuntia 18,00 18,00 - ravintoetu 6,10 6,20 - ateriakorvaus 9,75 / 19,50 10,00 /20,00 - puhelinetu 20,00 20,00 Lisää tietoa löydät sivuilta

3 Yle-veroihin ei tule indeksitarkistuksia vuonna 2015, maksut säilyvät edellisen vuoden tasolla. YLE-vero - henkilöasiakkaat Yle-vero korvasi nykyisen televisiolupamaksun v 2013 alkaen. Henkilöasiakkaat maksavat Yle-veroa enintään 143 euroa vuodessa. Yle- vero on 0,68 % henkilön ansio - ja pääomatulojen määrästä, kuitenkin enintään 143 euroa vuodessa. Yle-veroa ei makseta, jos veron määrä on vähemmän kuin 51 euroa. Vero sisältyy vuoden 2015 verokortin ennakonpidätysprosenttiin tai ennakonkantoon. YLE-vero yhteisöt Yle-veroa maksavat sellaiset yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yle-vero ei siis koske esimerkiksi niitä yhteisöjä, joilla on vain niin sanottua henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, ei myöskään valtiota ja sen laitoksia, kuntia, seurakuntia, uskonnollisia yhdyskuntia, asunto-osakeyhtiöitä ja yhteisetuuksia. Yhteisön Yle-veron määrä perustuu yhteisön verotettavaan tuloon. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verovuoden verotettava tulo on euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia, mutta veron enimmäismäärä on kuitenkin euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat sellaiset yhteisöt, joiden verovuoden verotettava tulo on esimerkiksi euroa. Yhteisö saa vähentää Yle-veron verotuksessa. Yle-veron maksaminen ei vaadi yhteisöiltä toimenpiteitä, koska vero sisältyy ennakkoveroihin.

4 8. Muuta muistettavaa - Työnantajan ilmoitettava työterveyshuoltoon kun työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden - Sairauspäivärahat haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta laskettuna - Joulukuun 2014 alusta tuli voimaan verovelkarekisteri. Se on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tiedot minkä tahansa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä - Rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Verohallinnolle lisättiin alkaen; tilaajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä - Rakentamisilmoituksia koskeva poikkeusmenettely päättyy , puutteellisesti tehtyjä rakentamisilmoituksia ei voi enää ilmoittaa tammikuulta Kevennetty menettely oli voimassa heinäkuun alusta vuoden loppuun - Myös yksityiset henkilöt ovat rakennuttajana ilmoitusvelvollisia! - Yrittäjä, tarkista oma YEL-turvasi! - YEL-vakuutuksen piiriin kuuluu, jos Oy:ssä tai muussa yhteisössä työskentelevä henkilö omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai äänimäärästä. - Verotilin viivästyskorko 7,5 % - Yli :n jäännösveron korko on 2,5 %, muutoin 0,5 %. Jäännösverosta peritään korkoa vain jos se ylittää Välttyäkseen koroilta, ennakon täydennystä maksettava mennessä. Ennakon täydennystä voi maksaa saakka. - Autoverolaki muuttuu vuoden 2015 alusta. Tavallisia takseja koskeva verotuki säilyy puolitettuna verrattuna nykytilanteeseen. Tuen enimmäismäärä on 4800 euroa. - viivästyskorko kuluttajilta perittävissä laskuissa on 7,5 %, yritysten välisissä kaupoissa viivästyskoron voi sopia suuremmaksikin - pääomatulon vero: o % o yli % - Perintö-ja lahjaveronlain veroasteikkoja tarkistettiin korottamalla veroprosenttia kussakin asteikon portaassa yhdellä prosenttiyksiköllä. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. - alle euron suuruiset perintöosuudet ovat verovapaita - verovapaan lahjan arvo / joka kolmas vuosi

5 Kohti sähköistä taloushallintoa! Sovi kanssamme sähköisten taloushallintopalveluiden käyttöönottamisesta. Käytössämme on kotimainen Maestro-ohjelma, jonka avulla hoidamme mm. myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn helposti ja vaivattomasti. Keskittämällä taloushallinnon eri osa-alueita sähköiseen palveluumme vapautat itseäsi papereiden järjestelyltä ja pystyt keskittymään paremmin omaan liiketoimintaasi! Asiakkaiden käyttökokemuksia ohjelmasta voi tiedustella kauttamme. Kysy rohkeasti! Luvallanne voimme noutaa myös sähköiset tiliotteet järjestelmäämme, jolloin teidän ei tarvitse niitä enää erikseen tulostaa tai odotella postitse. Näin saat vaivattomasti helpotusta kuukausikirjanpidon kokoamiseen. Käytössämme on erinomainen raportointiohjelma Tallgraf. Meiltä saatte myös normaalien kirjanpitoraporttien lisäksi erilaisia tunnusluku-, rahoitus - ja kannattavuuslaskelmia. Keskustelkaa oman kirjanpitäjänne kanssa vaihtoehdoista, räätälöidään juuri Teidän tarpeisiinne sopiva paketti!

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5 lemonsoft OPAS VUODENVAIHTEESEEN 2014-2015 Palkanlaskennan vuodenvaihde Lemonsoft palkanlaskenta ei vaadi vuodenvaihteessa erillisiä vuodenvaihdeajoja. Työajan lyhennyksien osalta tulee käyttämättömät

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin Vesa Ilmola Kirjoittaja on Suomen Taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola

Lisätiedot