Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT"

Transkriptio

1 Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto Verotuksen kehittämistyöryhmä Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT

2 Esityksen aihe ja sisältö Peruskysymys: Miten toteuttaa neutraali pääomatulojen verotus ympäristössä, jossa tuotot riskipitoisia Sisältö: Riskin käsite ja taloustieteen lähestymistapa analysoida riskin vaikutusta päätöksentekoon Miten verotus vaikuttaa riskinottoon Millainen on neutraali pääomatulovero? Investoinnit Säästäminen Rahoituspäätökset Neutraalit veromallit Tulovero: Johansson-Samuelson vero Menovero, kassavirtavero, ACE-malli ja Norjan osakasmalli

3 Riskin käsite ja sen analysoiminen Riski: Investoinnin tuotto vaihtelee satunnaisesti, vaihtelun todennäköisyysjakauma tunnetaan etukäteen Suhtautuminen riskiin Riskineutraali: tuottojen odotusarvo ratkaisee Riskinkarttaja: vaatii riskipitoiselta projektilta suuremman tuoton kuin riskittömältä projektilta => tuottoero on riskipreemio Portfolion valintaongelma Kaksi investointikohdetta: riskitön (matala tuotto) ja riskipitoinen (korkea tuotto) Henkilö päättää kuinka suuren osuuden varoistaan sijoittaa kumpaankin Tavoite: maksimoida odotettua hyötyä, joka riippuu portfolion tuotosta

4 Verotus ja riskinotto Domar & Musgrave (1944): Symmetrinen verotus lisää riskinkarttajan kannustinta ottaa riskiä Intuitio: Valtio kantaa osan riskistä => symmetrinen verotus on riskienjakomekanismi, vakuutus Symmetriavaatimus: Valtio hyvittää investoijalle osuutensa tappioista veronpalautuksena tai sallii tappioiden vähentämisen tulevista tuotoista koron kanssa Kysymyksiä (normatiivisia) Tuleeko yrityksiä ja kotitalouksia kannustaa riskinottoon? Tuleeko julkisen vallan kantaa osa yksityisen sektorin riskeistä? Tuleeko riskipitoista investointia verottaa samalla tavoin kuin riskitöntä?

5 Neutraali yritys- ja pääomatulojen verotus (1) Lähtöoletus: Yritykset toimivat osakeyhtiömuodossa ja investoivat reaaliomaisuuteen Omistajat ovat yksityishenkilöitä, jotka saavat tuoton pääomasijoituksilleen osinkoina, osakkeiden myyntivoittoina ja korkoina Avotalous: korkotaso r annettu Verotus on neutraalia, jos se ei vaikuta kotitalouden tai yrityksen valintoihin verrattuna tilanteeseen, jossa verotusta ei esiinny Neutraalisuus liittyy useisiin eri päätöksiin

6 Neutraali yritys- ja pääomatulojen verotus (2) Neutraalisuus investointien suhteen Investointien kohdentuminen: sama pääomakustannus/verokiila eri tyyppisillä investoinneilla Investointien määrä: ei investoinnin verokiilaa, f = r f = investoinnin rajatuotto, r = korko Neutraalisuus yrityksen rahoituksen suhteen Sama pääomakustannus/verokiila eri tavoin rahoitetuilla investoinneilla Neutraalisuus säästämisen suhteen Säästöjen kohdentuminen: sama verokiila eri sijoituskohteilla Säästöjen määrä: ei verokiilaa s = r s = säästöjen (netto)tuotto

7 Neutraali yritys- ja pääomatulojen verotus (3) Neutraalisuus yksilön uranvalinnan suhteen Ekstensiivinen päätös, keskimääräinen veroaste ratkaiseva

8 Tuloverotus: Johansson - Samuelson -teoreema Antaa ehdot yhtiöverosta ja henkilöverotuksesta muodostuvan tuloverotuksen neutraalisuudelle Tuloverotus on investointi- ja rahoitusneutraali, jos Investoinnin kokonaisveroaste on sama kuin kotitalouden vaihtoehtoisen sijoituskohteen veroaste Yrityksen käyttöomaisuuden poistot on sovitettu vastaamaan niiden teknis-taloudellista kulumista (ns. sumu-poistot) Toteuttamisongelmia Oman pääoman tuoton verotuksen kahdenkertaisuus, yhtiövero + henkilöverotus Poistojen asettaminen sumu-poistojen tasolle Myyntivoittoverotuksen lukitusvaikutus

9 Kassavirtavero Kassavirtavero: yksityiseen kulutukseen kohdistuvan henkilökohtaisen menoveron vastine yritysverotuksessa Veropohja = Tulot ennen korkovähennystä./. Investoinnit Kohdistuu yrityksen reaalisiin kassavirtoihin välittömästi niiden toteutuessa (tulkinta 1) => vaikuttaa heti samalla tavoin kaikkiin kassavirran eriin => ei vaikuta transaktioiden toteuttamisehtoihin => neutraali investointien suhteen efektiivisesti ns. normaalituoton ylittävään voittoon (tulkinta 2) Neutraali yrityksen investointien ja rahoituksen suhteen myös riskin vallitessa Symmetriavaatimus: valtion osuus tappioista hyvitettävä

10 ACE-yhtiöveromalli (1) ACE ~ Allowance for Corporate Equity Boadway & Bruce (1984) IFS-tutkimuslaitoksen verouudistusehdotus 1990 Belgia 2006 notional interest deduction Kaksi tapaa määritellä veropohja: Veropohja (B&B) = Voitto kirjanpidon poistojen jälkeen./. Laskennallinen korko taseen pääomalle Veropohja (IFS) = Voitto kirjanpidon poistojen jälkeen./. Velan toteutuneet korkomenot./. Laskennallinen korko taseen omalle pääomalle Koron peruste: riskitön markkinakorko ACE sallii siis oman pääoman koron vähentämisen Vapauttaa pääoman normaalituoton ja kohdistaa verotuksen sen ylittävään voittoon

11 ACE-yhtiöveromalli (2) ACE-vähennysten (poisto + korko) nykyarvo = investointien hankintameno hankintahetkellä => samat ominaisuudet kuin kassavirtaverolla: investointi- ja rahoitusneutraalisuus Symmetriaehto Tappiot joko hyvitetään yritykselle heti tai siirretään vähennettäväksi tulevista voitoista koron kera Kirjanpidon poistoja ei tarvitse sovittaa vastaamaan teknis-taloudellista kulumista Yritykset ja veronsaaja indifferenttejä poistoasteiden suhteen

12 Norjan osakasmalli (1) Oman pääoman tuoton verotus henkilöverotuksessa Tausta Norjan Skauge-komitea 2003 Mallin kehittäjä: P.B. Sørensen (komitean jäsen) Tavoitteet Neutraali verotus (f =r) Tulonmuunnon ehkäiseminen (1-t c )(1-t d )=(1-t p ) t c = yhtiövero, t d = osinkovero, t p = työtulon ylin rajaveroaste Toimii kv.ympäristössä Ratkaisu: Vapautetaan osakesijoituksen ns. normaalituotto verosta Osakkeen hankintamenoon perustuva vähennys Tehdään osingosta tai luovutusvoitosta

13 Norjan osakasmalli (2) Koron peruste riskitön veron jälkeinen markkinakorko Olennainen ominaisuus: vähennysten siirrettävyys koron kanssa Siirrettävyys poistaa ohjausvaikutukset osinkoon, rahoitukseen ja investointeihin Indeksoi myyntivoittoverotuksen ja poistaa siten lukitusvaikutuksen Symmetriavaatimus Vähennysten siirrettävyys ja tappioiden täysi vähennettävyys Symmetria ei toteudu Norjan ratkaisussa Veromalli osakekohtainen; vähennys ei siirry osakkeelta toiselle Uusi omistaja ei saa käyttämätöntä vähennystä

14 Lopuksi Tutkimus ei anna selvää vastausta kysymykseen tulisiko verotuksella kannustaa riskinottoon tai yrittäjyyteen Yksi varteenotettava tavoite olisi luoda mahdollisimman neutraali verotus; myös riskinoton suhteen neutraali Pääoman normaalituoton verovapauteen perustuvat veromallit pyrkivät tähän (menovero, kassavirtavero, ACE-malli, Norjan osakasmalli) Ne sallivat investoinnin ja säästöjen hankintamenon vähentämisen joko heti tai vaihtoehtoisesti myöhemmin mutta pääoma-arvoltaan heti tehtävää vähennystä vastaavasti Ko. mallien etuja ovat, että ne kykenevät toteuttamaan laajasti verotuksen neutraalisuustavoitteet, estävät tulonmuunnon ja tuottavat samalla merkittävästi verotuloja Mallien toimeenpanoon voi liittyä haasteita, mutta ACE-mallin ja osakasmallin käytöstä on jo kertymässä käytännön kokemuksia (Belgia, Norja)

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia Seppo Kari/VATT 3.2.2010 Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeita

Lisätiedot

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009 Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä 1. Johdanto Yritystoiminnan voittojen tuloverotus on toteutettu yleisesti teollisuusmaissa

Lisätiedot

Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA. Johdatus

Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA. Johdatus 1 Prof. Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulu OSINKOVEROTUKSEN UUDISTAMISESTA Johdatus Osakeyhtiön ja osakkeenomistajan verotuksen koordinoiminen on vero-oikeuden ja veropolitiikan klassinen ongelma.

Lisätiedot

272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA

272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Seppo Kari Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus Seppo Kari 6.9.2009 Luonnos Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus 1. Johdanto Tuloverotus on arvonlisäveron ohella tärkein verotulojen lähde teollisuusmaissa. Fiskaalisen tehtävän

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen.

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen. Suomen Yrittäjät 15.03.2010 SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista Osinkoverotuksen kehittäminen Yleistä Hetemäen verotyöryhmä on laatinut selvityksen neljästä eri

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT Analyysi Julkaisut 63 Kesäkuu 2013 VATT ANALYYSI Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT-työryhmä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA?

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2003

Lisätiedot

kohti parempaa verotusta

kohti parempaa verotusta kohti parempaa verotusta Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Virpi Haavisto,

Lisätiedot

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit ETLA Raportit ETLA Reports 9.12.2014 No 40 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Niku Määttänen * Olli Ropponen ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niku.maattanen@etla.fi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 Raimo Immonen Professori Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu raimo.immonen@tse.fi 0400 785 341 Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 8 Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Jarkko Harju Hanna Karakallio Tuomas Matikka Muistiot 8 kesäkuu 21 VATT MUISTIOT 8 Listaamattomien

Lisätiedot

Asunnot eläkkeiksi? No 5. Niku Määttänen * Tarmo Valkonen ** 18.2.2013. Asunnot eläkkeiksi?

Asunnot eläkkeiksi? No 5. Niku Määttänen * Tarmo Valkonen ** 18.2.2013. Asunnot eläkkeiksi? Asunnot eläkkeiksi? I ETLA Raportit ETLA Reports 18.2.2013 No 5 Asunnot eläkkeiksi? Niku Määttänen * Tarmo Valkonen ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niku.maattanen@etla.fi ** ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö TUT- KIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ETLAELINKEINOELÄMÄN ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Kuinka verotusta yksinkertaistetaan ja tehostetaan. Juha Peltoniemi (6. tammikuuta 2015) Sisällys 1 Johdanto...1 2 Kansainvälinen verotusyhteistyö...1 3 Verolait

Lisätiedot

Asumisen verokohtelu 1

Asumisen verokohtelu 1 Essi Eerola, Tuukka Saarimaa / VATT 2.12.2009 Asumisen verokohtelu 1 1. Johdanto Asunto on välttämättömyyshyödyke, joka muodostaa Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 25 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista.

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle

Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1 9.2.2009 Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1. Vastuullinen omistajanäkökulma Suomella on oltava kilpailukykyinen yrittäjyyteen ja työn antamiseen kannustava verotus. Sen

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot