Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus"

Transkriptio

1 Tuki: - Puhelin (vain ennen koulutusta) - Sähköposti Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten Ennen webinaarin alkua studiomme lähettää: - Tämän materiaalin kansikuvaa - Videokuvaa n. 15 min ennen alkua - Äänitestejä n. 10 min välein Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Kari Alhola Webinaarin aikataulu: 12:40 Yhteyksien testaus 13:00 Aloitus 14:00 Viiden minuutin tauko 15:00 Lopetus

2 Teema-alueet Verotukselliset ja muut näkökulmat mikä ratkaisee? Toiminimi, henkilöyhtiö vai osakeyhtiö Pitääkö yritysmuoto muuttaa? Lyhyen vai pitkäaikavälin valinta, miksi Yrityksestä luopuminen onko edullisuusjärjestys sama?

3 Verotukselliset ja muut näkökulmat mikä ratkaisee? Lyhyt johdanto

4 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä Toiminnan laajuus Päätöksenteko Vastuu Joustavuus Muutettavuus Verotus

5 Toiminimi Yksityisliike, elinkeinon harjoittaja, liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja Yksinkertaisin Omistajana voi olla vain yksi luonnollinen henkilö Päätöksenteko yksin Riskit ja vastuut yksin Ei vähimmäispääomaa

6 Toiminimi Rahaliikenne joustavaa Palkanmaksu ei esim. omistajalle mahdollinen Kirjanpitovelvollisuus Ei tilintarkastajaa Yritysmuoto muutettavissa Voitonjako voitto kuuluu omistajalle Verotus omistajan päällä (= omistajaa verotetaan)

7 Avoin yhtiö Yksinkertaisin yhtiö Vähintään 2 vastuullista yhtiömiestä Perustetaan sopimuksella, merkitään kaupparekisteriin Yhtiösopimus Päätöksenteossa käytännössä vähintään 2 henkilöä Vastuu on solidaarista eli yhtiön sitoumuksista vastataan kuten omasta, ei ylärajaa Vähimmäispääoma sopimuksenvarainen (esim. 0)

8 Avoin yhtiö Rahaliikenne joustavaa Palkanmaksu mahdollista Kirjanpitovelvollisuus Ei pakollista valita tilintarkastajaa pienillä yhtiöillä Yritysmuoto muutettavissa Voitonjako sopimuksenvarainen Verotus omistajien päällä (= omistajia verotetaan)

9 Kommandiittiyhtiö Lähellä avointa yhtiötä Vähintään 1 vastuunalainen yhtiömies + vähintään 1 äänetön yhtiömies Perustetaan sopimuksella, merkitään kaupparekisteriin Yhtiösopimus Äänetön yhtiömies ei omistaja, vaan sijoittaja Vähimmäispääoma sopimuksenvarainen Äänettömän sijoitettava aina jotain Päätöksenteko ja vastuu vastuunalaisella

10 Kommandiittiyhtiö Rahaliikenne joustavaa (vastuunalainen) Palkanmaksu mahdollista Kirjanpitovelvollisuus Ei pakollista valita tilintarkastajaa pienillä yhtiöillä Yritysmuoto muutettavissa Voitonjako sopimuksenvarainen (äänettömälle korvaus sijoitetulle pääomalle) Verotus yhtiömiesten päällä (= yhtiömiehiä verotetaan)

11 Osakeyhtiö Yksi omistaja/perustaja riittää Hallitus (vähintään 1 + 1) Ei pakollista valita tilintarkastajaa pienillä yhtiöillä Perustaminen - kaupparekisterimerkintä Vähimmäispääoma euroa

12 Osakeyhtiö Vastuu rajoitettu osakepääomaan (vrt. käytäntö) Ylin päätöksentekovalta yhtiökokouksella (huom. käytäntö yhden henkilön yhtiöt jne.) Voitonjako sopimuksenvarainen, mutta OYL (osakeyhtiölaki) sääntelee ja rajoittaa Rahaliikenne jäykkää Palkanmaksu mahdollista Kirjanpitovelvollisuus Yhtiöoikeudellisesti yritysmuoto muutettavissa Mutta ei verotuksellisesti!!! Verotus erillään omistajista, itsenäinen verovelvollinen

13 Verotukselliset näkökulmat Tässä esityksessä keskitytään verotuksellisiin näkökohtiin

14 Pohdintatehtävä Mikä on verotuksellisesti edullisin yritysmuoto? Toiminimi Henkilöyhtiö Osakeyhtiö Miksi?

15 Oma pohdintasi:

16 Alustava tarkastelu ja pohdinta Vastaus ei ole yksiselitteinen, vaan tapauskohtainen Asiaan vaikuttavat mm. Omistajan/yrittäjän rahantarve Jätetäänkö varat yritykseen, nostetaanko osa tai kaikki Yrittäjän muut tulon lähteet (progressio) Yrityksen varallisuusasema, nettovarallisuus Nettovarallisuuden sisältö (esim. EVL, TVL omaisuus) Huom. valintamahdollisuus toiminimillä nettovarallisuuskertoimeen (0, 10, 20 %) Tarkastelunäkökulma, esim. juokseva toiminta vai myynti-, luovutus- tai lopetustilanne tai sukupolvenvaihdos jne.

17 Esityksen rajaus Tarkastelun kohteena ovat pienyritykset ja yrittäjäomistajat. Esityksessä ei tarkastella osuuskuntaa eikä noteerattuja yhtiöitä. Tarkastelussa pyritään vertailemaan ennen kaikkea yhden henkilön yrityksiä, joten henkilöyhtiöitä tarkasteltaessa peruslähtökohtana pidetään sitä, että kysymys on kommandiittiyhtiöstä, jossa on yksi vastuunalainen yhtiömies ja äänettömän osuus on ajateltu niin pieneksi, että sillä ei ole tarkastelussa merkitystä.

18 Alustava tarkastelu ja pohdinta Käytännössä verotuksesta on muodostunut keskeinen kriteeri yritysmuodon valinnalle Yritysmuotojen suhteellinen verotusasema muuttunut vuosien saatossa merkittävästi Vielä 1990-luvulle tultaessa henkilöyhtiöt suosittuja Kaupparekisteriin merkitty liiketoimintaa harjoittava Ky tai Ay oli erillinen verovelvollinen, eikä voitonjaosta aiheutunut veroa. Negatiiviselle omalle pääomalle ei ollut säädetty verosanktioita Osakeyhtiön verokanta oli 1980-luvulla jopa 60 %

19 Alustava tarkastelu ja pohdinta Veromuutokset ovat pitkään suosineet osakeyhtiöitä, mutta ei osakeyhtiö edelleenkään ole kaikissa tilanteissa edullisin yritysmuoto Nykyisin vain osakeyhtiö erillinen verovelvollinen Muissa yritysmuodoissa yritystulo verotetaan yrittäjän tulona. Tulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon progressiivinen verotus, erityisesti ansiotulo! Osakeyhtiö mahdollistaa yrittäjän tulon säännöstelyn (ja toisaalta säilömisen yhtiössä ilman osakkaalle koituvaa veroseuraamusta) Osakeyhtiössä yrittäjä voi itse päättää, kuinka paljon verotettavaa tuloa ottaa itselleen.

20 Alustava tarkastelu ja pohdinta Kun osakeyhtiön ja sen osakkaan verotusta muutettu tiuhaan, toiminimen ja henkilöyhtiön verotus säilynyt rakenteeltaan varsin vakaana jo yli 20 vuotta. Osakeyhtiöiden lukumäärä ja osuus yrityksistä onkin kasvanut aikojen kuluessa.

21 Toiminimi, henkilöyhtiö vai osakeyhtiö

22 Lähtökohtia Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kohteita ovat esimerkiksi seuraavat alueet: Omistajan mahdollisuudet nostaa varoja yrityksestä Yrityksen toimintaedellytysten turvaaminen Tulos ja tase (joustokohtien kartoittaminen) Varallisuuden suunnittelu Verotuksen vaikutusten huomioon ottaminen

23 Omistajan varojen nostaminen yrityksestä Tärkeä tilinpäätös- ja verosuunnittelun osa-alue, ja kysymysalueet ovat tällöin mm. Paljonko yrittäjä (ja hänen perheensä) tarvitsee rahaa omaan elämiseensä (yksityismenoihinsa)? Paljonko yrityksestä voi nostaa varoja? Miten varoja voidaan yrityksestä nostaa? Millaisin seuraamuksin varoja voidaan yrityksestä nostaa?

24 Eri yritysmuotojen verotukselliset erot Eri yritysmuotojen verotusta tarkasteltaessa erot voidaan jakaa useaan kategoriaan. Verotettavan tulon muodostumiseen vaikuttavat tekijät Nettovarallisuuden muodostumiseen vaikuttavat tekijät Eri yritysmuotojen verotus itsessään (erillis- ja eierillisverotus ja niiden toteutumisen muoto) Muut

25 Toiminimen verotuksellisia erityispiirteitä Toiminimessä ei ole mahdollista maksaa verotuksessa vähennyskelpoista palkkaa yrittäjälle, yrittäjäpuolisolle eikä omalle alle 14-vuotiaalle lapselle. Ks. tarkemmin EVL kohta. Muissa yritysmuodoissa tämä on mahdollista Toimintavaraus mahdollinen. Toiminimessä yrittäjän ja yrityksen väliset oikeustoimet eivät ole mahdollisia. Esim. ei ole mahdollista kauppa- tai vuokraussuhteeseen, jolla olisi vaikutusta verotuksellisessa mielessä. Muissa yritysmuodoissa tämä on mahdollista.

26 Toiminimen verotuksellisia erityispiirteitä Toiminimessä kilometrikorvaukset ja päivärahat käsitellään muita yritysmuotoja poikkeavalla tavalla. Ei mahdollisuuksia verovapaisiin korvauksiin, mutta vähennysoikeus on. Tappio vähennyskelpoinen yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa! (Tämä ei ole mahdollista henkilö- eikä osakeyhtiössä).

27 Toiminimen verotuksellisia erityispiirteitä Toiminimessä nettovarallisuuteen ei lueta esimerkiksi pankkitalletuksia (ks. tarkemmin AL 15 ). Vain toiminimellä ja henkilöyhtiöllä luetaan palkat nettovarallisuuspohjaan (ks. tarkemmin TVL 41 6 mom.). TVL-varallisuutta ei lueta nettovarallisuuteen. Nettovarallisuuden pääomatulokerroin valittavissa 0 %, 10 % tai 20 % Tämä ei koske muista yritysmuotoja Tilikauden pituus vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään näin myös henkilöyhtiö, mutta ei osakeyhtiö

28 Henkilöyhtiön verotuksellisia erityispiirteitä Toimintavaraus mahdollinen (jollei osakeyhtiö vastuunalaisena). Vain henkilöyhtiöllä ja toiminimellä luetaan palkat nettovarallisuuspohjaan (ks. tarkemmin TVL 41 6 mom.). Nettovarallisuudesta 20 % ohjaa tulo-osuudesta pääomatuloverotukseen TVL-varallisuutta ei lueta nettovarallisuuteen. Tilikauden pituus vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään näin myös toiminimi, mutta ei osakeyhtiö

29 Henkilöyhtiön verotuksellisia erityispiirteitä Nettovarallisuuslaskennassa ns. osakaslaina vähennetään yhtiön nettovarallisuudesta eikä osakastasolla kuten osakeyhtiöissä Osuuksien hankintaan otettu laina otetaan tulo-osuutta selvitettäessä huomioon osakeyhtiössä osakkeiden hankintaan otettua lainaa ei vähennetä osakeyhtiön osakkaan nettovarallisuusosuudesta.

30 Osakeyhtiön verotuksellisia erityispiirteitä Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen toiminimi ja henkilöyhtiöt eivät Osakeyhtiön verokanta on suhteellinen. Osakeyhtiössä yksityisnostot ovat sinänsä kiellettyjä (verollisia), henkilöyhtiössä ja toiminimissä yksityisnostot ovat verovapaita. Osakeyhtiössä voidaan soveltaa peitellyn osingon säännöksiä.

31 Osakeyhtiön verotuksellisia erityispiirteitä Toimintavaraus ei ole mahdollinen osakeyhtiössä (eikä aina myöskään henkilöyhtiössä). Vain osakeyhtiöllä luetaan nettovarallisuuteen kaikkien tulolähteiden varat (esim. myös TVLtulolähde) Osakaslainan käsittely nettovarallisuuslaskennassa (Oy:ssä osakastason vähennys) Osakkeiden hankintaan otettua lainaa ei vähennetä osakeyhtiön osakkaan nettovarallisuusosuudesta.

32 Eri yritysmuotojen verotuksen perusteet Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö

33 Toiminimi Verotettava tulo Pääomatulo Ansiotulo

34 Esimerkki, Toiminimi Toiminimen verotettava tulo (= jaettava yritystulo) euroa Pääomatulo Ansiotulo Varat Velat Nettovarallisuus % x NV = Huom. Pääomatuloverokanta 30 %/33 % verotus pienillä tuloilla kireää! LOHTUA: Toiminimi voi vaatia 20 %:n sijaan 10 % tai 0 %!!!

35 Henkilöyhtiö Verotettava tulo Yhtiömies A (Tulo-osuus) Yhtiömies B (Tulo-osuus) Pääomatulo Ansiotulo Pääomatulo Ansiotulo 20 % yhtiömiehen nettovarallisuudesta 20 % yhtiömiehen nettovarallisuudesta

36 Esimerkki Avoimessa yhtiössä on kaksi yhtiömiestä, A ja B, joiden osuudet sekä tuloon että varallisuuteen ovat yhtä suuret. Yrityksen verotettava tulo on euroa ja nettovarallisuus euroa A B Pääomatulo Ansiotulo Pääomatulo Ansiotulo Varat Velat Nettovarallisuus A x 20 % = B

37 Osakeyhtiö ja sen osakkeenomistaja

38 Yhteisöverokanta Yhteisöverokanta 20,0 %

39 Osinkoverotus Listatut yhtiöt Listattujen yhtiöiden osingot verotetaan 85 %:sti pääomatulona (eli 15 % verovapaata) Veroaste osingonsaajana olevalle luonnolliselle henkilölle on siten 25,5 % (28,05 %) Kokonaisveroaste on 40,4 % ja kun pääomatuloprogressio ylittyy 42,44 % Pääomatuloverokannan progressioraja on euroa.

40 Osinkoverotus Ei-listatut yhtiöt Nettovarallisuudelle lasketaan 8 %:n tuotto. Osinko, joka on 8 %:n nettovarallisuuden sisällä, on 25 %:sti veronalaista pääomatuloa enintään kuitenkin euroon asti (ns. verohuojennettu osinko). Osinko, joka on 8 %:n nettovarallisuuden sisällä, mutta yli euroa, on 85 %:sti veronalaista pääomatuloa. Osinko, joka ylittää 8 %:n nettovarallisuusrajan, on 75 % veronalaista ansiotuloa. Alhaisin kokonaisverorasitus on 26,0 % (26,6 %). Ylin kokonaisverorasitus riippuu ansiotulon progressiosta.

41 Kokonaisesimerkki riittävä nettovarallisuus Osakeyhtiö Verotettava tulo 100 Vero 20 % 20 "Nettotulos" 80 Osinko 80 Jos verohuojennettu osinko --> Veronalaista 25 % 20 Pääomatulovero 30 % 6 Verorasitus Verot yht. 26 % 26,0 % Osakasverot 6 % 7,5 % = 6/80 x 100

42 Kokonaisesimerkki riittävä nettovarallisuus Osakeyhtiö Verotettava tulo 100 Vero 20 % 20 "Nettotulos" 80 Osinko 80 Jos verohuojennettu osinko --> Veronalaista 25 % 20 Pääomatulovero 33 % 6,6 Verorasitus Verot yht. 26,6 % 26,6 % Osakasverot 6,6 % 8,25 % = 6,6/80 x 100

43 Kokonaisesimerkki nettovarallisuus 0 Osakeyhtiö Verotettava tulo 100 Vero 20 % 20 "Nettotulos" 80 Osinko 80 Jos nettovarallisuus 0 --> Veronalaista 75 % 60 Ansiotulovero esim. 40 % 24 Verorasitus Verot yht. 44 % 44,0 % Osakasverot 24 % 30,0 %

44 Esimerkki kokonaisuudesta 2015 Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Yhteisövero 20 % Nettotulos Osinko % veronalaista (AT) Verot: valtio + kunta liitännäisineen (oletus, että yht. 30 %) Osakkaan vero edellisestä (AT) (22,5 %) Kokonaisverorasitus ,0 %

45 Esimerkki kokonaisuudesta 2015 Nettovarallisuus Verotettava tulo Yhteisövero 20 % Nettotulos Osinko x 8 % % veronalaista (PT), josta 30 % PT-vero Loput ansiotuloa 75 % (AT), josta Verot: valtio + kunta liitt. (30 %) (15 %) Kokonaisverorasitus ,0 %

46 Esimerkki kokonaisuudesta 2015 Nettovarallisuus Verotettava tulo Yhteisövero 20 % Nettotulos Osinko x 8 % % veronalaista (PT) Osakkaan vero edellisestä (PT) (7,5 %) Kokonaisverorasitus ,0 %

47 Varoja voidaan nostaa osakeyhtiöstä muutoinkin kuin osinkona Palkka, vuokra jne. OYL:ssa varojenjaosta säädetään 13:1 :ssä.

48 Palkkaa vai osinkoa? Yhteisöverokanta on 20 % Palkanmaksu on vähennyskelpoista yhtiön tuloksesta ja verotetaan 100 %:sti saajallaan (+ sotu yel-yrittäjä) Osinko on voitonjakoa eli ei ole vähennyskelpoista yhtiön tuloksesta Verotetaan saajallaan joko 25 %:sti (ns. verohuojennettu osinko) 75 %:sti (ansiotulo-osinko) 85 %:sti (pääomatulo-osinko) Yhdenkertainen verotus Osin kahdenkertainen verotus

49 Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuusjärjestys Tarkastellaan asiakokonaisuutta esimerkkien avulla.

50 Esimerkit

51 Esimerkkien perusoletukset Vertaillaan ns. yhden henkilön yhtiöitä (osakeyhtiössä yksi osakas ja henkilöyhtiö on esim. kommandiittiyhtiö, jossa äänettömän yhtiömiehen osuus on niin vähäinen, että sitä ei oteta huomioon) Toiminimi perusoletuksilla lähes kuten Ky, mutta pääomatulokerroin 0, 10, 20 % erottaa. Peruslaskelmissa käytetty tästä syystä 10 %:n kerrointa, jos yrityksellä on nettovarallisuutta. Ansiotuloverot lasketaan vuoden 2015 valtion tuloveroasteikon mukaisesti ja kunnallisverot liitännäisineen (kunta, srk, sava) oletetaan olevan 22 %. Muut tulot ovat yhtä suuret kuin vähennykset, joten niitä ei laskelmissa oteta erikseen huomioon.

52 1. Varat jätetään yritykseen Ei varojen nostotarvetta

53 Esimerkki 1 Yritysten verotettava tulo on euroa ja nettovarallisuus euroa. Varoja ei jaeta osakkaille.

54 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % Osinkoa ei jaeta Lopullinen vero ,00 % Kokonaisverorasitus: 20 %

55 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Kun varojen nostotarvetta ei ole, osakeyhtiö on selkeästi edullisempi vaihtoehto kuin henkilöyhtiö Lopullinen vero ,92 % Oy: 20 % n. 31 %

56 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,06 % Oy: 20 % n. 34 % Nettovarallisuus Kun varojen nostotarvetta ei ole, osakeyhtiö on selkeästi edullisin vaihtoehto Huom. jos toiminimessä olisi käytetty myös 20 % pääomatulokerrointa, olisi verorasitus täysin sama kuin henkilöyhtiössä. Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Henkilöyhtiö ja toiminimi

57 Lyhyt analyysi, selitys Syy: Henkilöyhtiön tulo-osuudesta ja toiminimen jaettavasta yritystulosta suurin osa verotetaan pääomatuloverokannalla (nettovarallisuutta euroa) ja koska pääomatulot ylittävät vielä euron määrän verokantakin on ylittävältä osin 33 %. Toiminimessä mahdollisuus täysin samaan lopputulokseen kuin henkilöyhtiössä (valinnan mahdollisuus 10 %:n sijaan 20 % pääomatulo-osuuskertoimeksi). Tässä oletettu erottelusyistä 10 % Osakeyhtiön verokanta on koko tulon osalta 20 % (huom. varojen nostotarvetta ei ole) Huom. henkilöyhtiössä ja toiminimessä verotetaan yrittäjäomistajaa, vaikka varoja ei edes nostettaisi (ns. pakkoverotus)

58 Esimerkki 2 Muutoin kuten esimerkki 1, mutta nyt nettovarallisuutta 0 Yritysten verotettava tulo on euroa ja nettovarallisuus 0 euroa. Varoja ei jaeta osakkaille.

59 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Vero 20,0 % Osinkoa ei jaeta Lopullinen vero ,00 % Kokonaisverorasitus: 20 %

60 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus 0 Kun varojen nostotarvetta ei ole, osakeyhtiö on selkeästi edullisempi vaihtoehto kuin henkilöyhtiö Lopullinen vero ,67 % Oy: 20 % n. 41 %

61 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus 0 Kun varojen nostotarvetta ei ole, osakeyhtiö on selkeästi edullisin vaihtoehto Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Henkilöyhtiö ja toiminimi Lopullinen vero ,67 % Oy: 20 % n. 41 %

62 Lyhyt analyysi, selitys Koska veroseuraamus on henkilöyhtiö- ja toiminimivaihtoehdossa yli 20 %, niin lopputulos edullisuusjärjestyksessä on aina sama suurehkoilla tulotasoilla (kun varojen nostotarvetta ei ole Huom. henkilöyhtiössä ja toiminimessä verotetaan yrittäjäomistajaa, vaikka varoja ei edes nostettaisi!). Kun varat jätetään yhtiöön, henkilöyhtiö ja toiminimi olisi osakeyhtiötä edullisempi vain sellaisessa tilanteessa, jossa tulo-osuus/jaettava yritystulo verotettaisiin kokonaan ansiotulona ja tulotaso olisi niin pieni, että kokonaisverorasitus jäisi alle 20 %:n eli alle osakeyhtiön verokannan.

63 Esimerkki 3 Yritysten verotettava tulo on enintään noin euroa ja nettovarallisuus 0 euroa. Varoja ei jaeta osakkaille.

64 Vertailu Esimerkkien oletuksin osakeyhtiö on kaikissa tapauksissa edullisin yritysmuoto, jos varoja ei jaeta yrityksestä. Näin siksi, että oletuksena on, että mahdolliset muut tulot ovat yhtä suuret kuin vähennykset. Tällä seikalla on merkitystä nimenomaan henkilöyhtiöiden ja toiminimien omistajayrittäjille, jolloin heidän henkilökohtaiset vähennykset vaikuttavat asiaan. Periaatteessa voidaankin todeta, että noin euron tulotasolla henkilöyhtiö ja toiminimi voi olla verotuksellisesti osakeyhtiötä edullisempi!

65 Lyhyt analyysi, selitys X Käytännössä noin euron tulotason alapuolella (Esimerkin 3 oletuksilla) henkilöyhtiö ja toiminimi voivat olla osakeyhtiötä edullisempi verotuksellisesti kun varat jätetään yhtiöön. Osakeyhtiöllä vain yhteisövero vaikuttaa kokonaisverorasitukseen (20 %) Osakeyhtiössä varojen nosto (osinko), nostaa heti kokonaisverorasitusta, mutta henkilöyhtiössä ja toiminimessä verorasitus ei muutu, vaikka varoja nostettaisiinkin yrityksestä. Asiaan vaikuttaa nettovarallisuus, ja jos sitä on, erityisesti henkilöyhtiössä tulo-osuus ohjautuisi pääomatuloverotettavaksi (pääomatuloverokanta kun on merkittävästi osakeyhtiöverokantaa korkeampi vähintään 10 %-yksikköä) ja henkilöyhtiön edullisuusasema heikkenisi myös pienillä tulotasoilla. Toiminimet voivat tällöinkin valita nettovarallisuuskertoimeksi 0 %.

66 Varat jätetään yritykseen Ei varojen nostotarvetta: edullisuusyhteenveto

67 Varat jätetään yritykseen Ei varojen nostotarvetta! Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja kohtuullinen nettovarallisuus ( euroa) Ks. Esimerkki 1 Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja heikko nettovarallisuus (0 euroa) Ks. Esimerkki 2 Pienehkö verotettava tulo (n. alle euroa) ja heikko nettovarallisuus (0 euroa) Ks. Esimerkki 3 Osakeyhtiö 1 Osakeyhtiö on selvästi edullisempi. Syy: kun varoja ei nosteta, toteutuu vain yhdenkertainen verotus (20 %). 1 Osakeyhtiö on selvästi edullisempi. Syy: kun varoja ei nosteta, toteutuu vain yhdenkertainen verotus (20 %). 3 Kun verotettava tulo on alle n euroa, osakeyhtiön verokanta (20 %) ylittää lähtökohtaisesti ansiotuloverokannan. Henkilöyhtiö ja Toiminimi 2-3 Nettovarallisuus ohjaa osan henkilöyhtiön varoista vähintään 30 %:n pääomatuloverotukseen, joka on 10 %- yksikköä enemmän kuin osakeyhtiön verokanta. Toiminimessä voidaan valita täydellinen ansiotuloverotus, mutta jo kohtuullisella tulotasolla se ylittää osakeyhtiön verokannan. 2-3 Kohtuullinenkin tulotaso johtaa korkeampaan ansiotuloverotukseen kuin osakeyhtiön 20 %:n yhteisöverokanta. 1-2 Noin alle euron tulotasoilla tehdyillä lisäoletuksilla henkilöyhtiö ja toiminimi voivat olla osakeyhtiötä edullisempi yritysmuoto verorasituksellisesti (kun nettovarallisuutta ei ole).

68 2. Varojen nostotarve yrityksestä Yritys tyhjennetään

69 Esimerkki 4 Yrityksen verotettava tulo euroa Nettovarallisuus 0 euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voittoosuutena/yksityisnostoilla

70 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus 0 Pääomatulo-osuus 0 Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,71 % Kokonaisverorasitus n. 41 %

71 Henkilöyhtiö ja toiminimi Henkilöyhtiö ja toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Tulo-osuus/jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,67 % Oy: n. 41 % n. 41 % Nettovarallisuus 0 Kun yritys tyhjennetään osinkona/voittoosuutena/yksityisnostoina, on henkilöyhtiö ja toiminimi hieman osakeyhtiötä edullisempi (kun ei nettovarallisuutta) Edullisuusjärjestys: 1. Henkilöyhtiö ja toiminimi 2. Osakeyhtiö

72 Lyhyt analyysi, selitys Syynä on se, että osakeyhtiössä verotus on osittain kaksinkertaista eli ensin yhtiö maksaa koko verotettavasta tulosta yhteisöveron (20 %) ja sen jälkeisestä osasta osakas maksaa vielä 75 %:sti ansiotuloveroa. Henkilöyhtiössä ja toiminimessä verotus on yhdenkertaista vaikkakin progressio puree täydellä määrällä koko verotettavaan tuloon. Käytännössä tulotason muuttuessa edullisuusjärjestystä tulee tarkastella erikseen.

73 Esimerkki 5, pieni tulotaso Yhtiön verotettava tulo euroa Nettovarallisuus 0 euroa Yhtiö tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena

74 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus 0 Pääomatulo-osuus 0 Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,55 % Kokonaisverorasitus n. 34 %

75 Henkilöyhtiö ja toiminimi Henkilöyhtiö ja toiminimi Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,90 % Oy: n. 34 % n. 27 % Pienillä tulotasoilla ero on suhteellisen selkeä henkilöyhtiön/toiminimen eduksi, kun yritys tyhjennetään osinkona/voittoosuutena/yksityisnostoina eikä nettovarallisuutta ole Edullisuusjärjestys: 1. Henkilöyhtiö ja toiminimi 2. Osakeyhtiö

76 Lyhyt analyysi, selitys Pienillä tulotasoilla ero on suhteellisen selkeä henkilöyhtiön/toiminimen eduksi, kun yritys tyhjennetään osinkona/voittoosuutena/yksityisnostoina eikä nettovarallisuutta ole. Syynä on se, että osakeyhtiöön kohdistuu osittain kahdenkertainen ja henkilöyhtiöllä/toiminimellä vain yhdenkertainen verotus, joka pienillä tulotasoilla jää progressiosta huolimatta selkeästi alhaisemmaksi.

77 Esimerkki 6, suuri tulotaso Yhtiön verotettava tulo euroa Nettovarallisuus 0 euroa Yhtiö tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena

78 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus 0 Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus 0 Pääomatulo-osuus 0 Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,94 % Kokonaisverorasitus n. 51 %

79 Henkilöyhtiö ja toiminimi Henkilöyhtiö ja toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,44 % Oy: n. 51 % n. 52 % Nettovarallisuus 0 Suurilla tulotasoilla ero kääntyy osakeyhtiön hyväksi, kun yritys tyhjennetään osinkona/voittoosuutena/yksityisnostoina eikä nettovarallisuutta ole. Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Henkilöyhtiö ja toiminimi

80 Lyhyt analyysi, selitys Pienillä tulotasoilla ero on suhteellisen selkeä henkilöyhtiön/toiminimen eduksi, kun nettovarallisuutta ei ole. Suuremmilla tulotasoilla ero kapenee ja edullisuusjärjestys muuttuu. Syynä edullisuusjärjestyksen muutokseen osakeyhtiön hyväksi on siinä, että yhteisöverokanta on alhainen (20 %), jolla osin kokonaisuutta verotetaan ja osinkoverotus ansiotulona tulee vain 75 %:sti verotettavaksi tuloksi, kun toiminimessä ja henkilöyhtiöissä koko tulo-osuus/jaettava yritystulo tulee 100 %:sti ansiotulona verotettavaksi.

81 Esimerkki 7 Yrityksen verotettava tulo euroa Nettovarallisuus euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

82 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,68 % Kokonaisverorasitus n. 35 %

83 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Henkilöyhtiön tilanne on sama kuin esimerkissä 1, jossa varat jätettiin yritykseen ja tällöin osakeyhtiö oli ylivoimaisesti edullisempi vaihtoehto. Nyt kun varat nostetaan yrityksestä, osakeyhtiö on jokseenkin selvästi epäedullisempi vaihtoehto! Lopullinen vero ,92 % Oy: n. 35 % n. 31 %

84 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Toiminimen tilanne on sama kuin esimerkissä 1, jossa varat jätettiin yritykseen ja tällöin osakeyhtiö oli ylivoimaisesti edullisempi vaihtoehto. Nyt kun varat nostetaan yrityksestä, toiminimi on edullisempi vaihtoehto! JA huom. Valittaessa 20 %:n nettovarallisuuskerroin, täysin kuten henkilöhtiö! Lopullinen vero ,06 % Oy: n. 35 % n. 34 % Edullisuusjärjestys: 1. Toiminimi ja henkilöyhtiö 2. Osakeyhtiö

85 Lyhyt analyysi, selitys Vaikka osakeyhtiöstä saatiin euron osinko osakkaalle verohuojennettuna osinkoa, on toiminimi ja henkilöyhtiö jokseenkin selkeästi edullisempi kuin osakeyhtiö, kun yritys tyhjennetään ja verotettava tulo sekä nettovarallisuus ovat kohtuulliset. SYY: Toiminimessä ja henkilöyhtiössä verotus toteutuu yhdenkertaisena Muutokset tulotasossa ja/tai nettovarallisuustasossa voivat luonnollisestikin muuttaa tilannetta. Nostetaan ensin tulotasoa (Esimerkki 8)

86 Esimerkki 8 Kuten edellä, mutta yrityksen verotettava tulo on euroa ja Nettovarallisuus kuten edellä eli euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

87 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,26 % Kokonaisverorasitus n. 45 %

88 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Kun tulotasoa nostetaan ja nettovarallisuus on kohtuullinen, henkilöyhtiö ja toiminimi ovat edelleen osakeyhtiötä edullisempia, mutta ero kaventuu ja muuttuu pikkuhiljaa osakeyhtiön eduksi. Lopullinen vero ,94 % Oy: n. 45 % n. 45 %

89 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,01 % Oy: n. 45 % n. 47 % Nettovarallisuus Jos toiminimen omistaja valitsee 20 %:n nettovarallisuuskertoimen sijaan 10 % tai 0 %, tulee siitä epäedullisin yritysmuoto. Koska toiminimessä voidaan kuitenkin valita 20 %:n nettovarallisuuskerroin, on yritysmuoto edullisin vaihtoehto henkilöyhtiön kanssa. Edullisuusjärjestys: 1. Toiminimi ja henkilöyhtiö 2. Osakeyhtiö

90 Lyhyt analyysi, selitys Kun sekä tulotaso että nettovarallisuus on kohtuullisella tasolla, henkilöyhtiö ja toiminimi ovat osakeyhtiötä edullisempia, kun yritys tyhjennetään. Tulotason edelleen noustessa osakeyhtiöstä tulee edullisempi yritysmuoto. Esimerkiksi tulotasolla euroa, muut tekijät muuttumattomina, osakeyhtiö on edullisin Osakeyhtiön suhteellisen alhainen yhteisöverokanta puree tehokkaasti yhtiötasolla, kun taas henkilöyhtiössä ja toiminimessä verotus johtaa tältäkin osin progressiiviseen verotukseen (pääoma/ansiotuloverotus).

91 Esimerkki 9 Kuten edellä, mutta yrityksen verotettava tulo on euroa ja Nettovarallisuus euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

92 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,07 % Kokonaisverorasitus n. 31 %

93 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus 0 Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % Kunta liitänn. 22 % 0 Yhteensä Lopullinen vero ,10 % Oy: n. 31 % n. 32 %

94 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,96 % Oy: n. 31 % n. 32 % Nettovarallisuus Toiminimi on nyt henkilöyhtiötä edullisempi (tosin vain marginaalisesti), kun siinä voidaan valita 10 %:n pääomatulokerroin. Osakeyhtiö on kuitenkin edullisin vaihtoehto. Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Toiminimi 3. Henkilöyhtiö

95 Lyhyt analyysi, selitys Osakeyhtiö on osittaisesta kahdenkertaisesta verotuksesta huolimatta edullisin yritysmuoto, kun verotettava tulo on kohtuullinen ja nettovarallisuus suhteellisen suuri. Tällöin alhainen yhteisöverokanta sekä se, että suurin osa osingosta verotetaan verohuojennettuna osinkona ja kun loput osingosta tulee vain 75 %:sti ansiotuloverotukseen, johtaa siihen että osakeyhtiö on muita yritysmuotoja edullisempi. Toiminimen mahdollisuus valita pääomatuloverokertoimeksi 20 %:n sijaan 10 %, tekee siitä henkilöyhtiötä edullisemman. Tämä mahdollistaa nyt osan ansiotuloverotettavaksi, joka ei nouse pääomatuloverokannan tasolle. Henkilöyhtiössä koko tuloosuus tulee pääomatuloverotettavaksi ja vielä suurimmalta osaltaan 33 %:n pääomatuloverokannalla.

96 Esimerkki 10, herkkyysanalyysi Kun nettovarallisuus on hieman alempi eli muutoin kuten edellä, eli verotettava tulo on euroa, mutta Nettovarallisuus euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

97 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,95 % Kokonaisverorasitus n. 32 %

98 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Henkilöyhtiö muuttuu osakeyhtiötä edullisemmaksi, kun nettovarallisuus pienenee. Yhdenkertainen verotus ja tulo-osuuden jakautuminen pääoma- ja ansiotuloon vaikuttavat asiaan positiivisesti. Lopullinen vero ,00 % Oy: n. 32 % n. 31 %

99 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Koska toiminimessä voidaan valita 20 %:n pääomatulokerroin, on se yhtä edullinen kuin henkilöyhtiökin Edullisuusjärjestys: 1. Toiminimi ja henkilöyhtiö 2. Osakeyhtiö Lopullinen vero ,48 % Oy: n. 32 % n. 32 %

100 Lyhyt analyysi, selitys Kuten esimerkistä huomataan, paikoin pienetkin muutokset tekijöissä voivat muuttaa edullisuusjärjestystä. Tästä syystä yhtä oikeaa edullisuusjärjestystä on mahdotonta antaa. Käytännössä lisäksi muuttujia voi olla saman aikaan monessa tekijässä. Ainoa oikea vertailu tapahtuukin tapauskohtaisella vertailulla, vaikkakin joitain yleisohjeita edullisuusjärjestykseen voidaankin antaa.

101 Esimerkki 11 Kuten edellä, mutta yrityksen verotettava tulo on euroa ja Nettovarallisuus suurempi eli euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

102 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Nettovarallisuus Osakeyhtiössä saadaan koko osinko verohuojennettuna ja kokonaisverorasitus on siten vain 26 %. Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus 0 --> 75 % 0 Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 32 % 0 Kunta liitänn. 22 % 0 Yhteensä Lopullinen vero ,00 % Kokonaisverorasitus n. 26 %

103 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus 0 Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % Kunta liitänn. 22 % 0 Yhteensä Lopullinen vero ,10 % Oy: 26 % n. 32 %

104 Toiminimi Toiminimi Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus 0 Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % Kunta liitänn. 22 % 0 Yhteensä Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Toiminimi ja henkilöyhtiö Lopullinen vero ,10 % Oy: n. 26 % n. 32 %

105 Lyhyt analyysi, selitys Nettovarallisuuden ollessa suuri ja verottava tulo kohtuullinen, on osakeyhtiö edullisin yritysmuoto. Tämä johtuu siitä, että kun koko osinko voidaan nostaa verohuojennettuna osinkona, kokonaisverorasitus on 26 % (enintään 26,6 %), mutta henkilöyhtiössä ja toiminimessä vähintään 30 % (33 %). Nimenomaan vielä kohtuullisella tulotasolla, kun nettovarallisuus on suuri, tilanne johtaa siihen, että pääomatuloverokannalla verottaminen on suhteellisen kireää. Henkilöyhtiössä tämä puree täydellä määrällä ja toiminimessäkin usein. Tosin toiminimessä voidaan täydellinen ansiotuloverotus, mutta tulotason ollessa kohtuullinen, verorasitus nousee jopa yli pääomatuloverokannan.

106 Esimerkki 12 Kuten edellä, mutta yrityksen verotettava tulo on suurempi eli yrityksen verotettava tulo on euroa ja nettovarallisuus euroa. Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

107 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Nettovarallisuus Osakeyhtiön kokonaisverorasitus nousee merkittävästi, kun koko osinkoa ei saada verohuojennettuna. Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,14 % Kokonaisverorasitus n. 39 %

108 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,26 % Oy: n. 39 % n. 35 %

109 Toiminimi Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Koska toiminimessä voidaan valita 20 %:n pääomatulokerroin, on se yhtä edullinen kuin henkilöyhtiökin (eli n. 35 %:n kokonaisverorasitus) Edullisuusjärjestys: 1. Toiminimi ja henkilöyhtiö 2. Osakeyhtiö Lopullinen vero ,17 % Oy: n. 39 % n. 42 %

110 Lyhyt analyysi, selitys Kun tulotasoa nostetaan ja nettovarallisuus on suuri, muuttuu henkilöyhtiö ja toiminimi osakeyhtiötä edullisemmaksi yritysmuodoksi, kun yritys tyhjennetään. Esimerkin oletuksista johtuen toiminimi näyttää tässä epäedullisimmalta yritysmuodolta, mutta koska toiminimi voi valita vastaavan pääomatulokertoimen kuin henkilöyhtiö, ovat ne siten samassa asemassa. Syynä edullisuusjärjestykseen on se, että kun yritys tyhjennetään ja koko osinkotuloa ei enää veroteta huojennetulla osinkoverolla, vaan osa osingosta verotetaan osittain ansiotulona, osakeyhtiön kokonaisverorasitus nousee. Sen sijaan henkilöyhtiössä ja toiminimessä vielä tällä tulotasolla suurin osa menee pääomatuloverotettavaksi, jolloin verokanta on korkeimmillaan 33 %, vaikka ansiotuloverokanta nouseekin esimerkin tilanteessa kovin korkeaksi.

111 Varat nostetaan yrityksestä Varojen nostotarvetta on: edullisuusyhteenveto Yritys tyhjennetään

112 Yritys tyhjennetään Osakeyhtiö Henkilöyhtiö ja toiminimi Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja heikko nettovarallisuus (0 euroa) Ks. Esimerkki 4 Pienehkö verotettava tulo ja heikko nettovarallisuus (0 euroa) Ks. Esimerkki 5 Suuri verotettava tulo ja heikko nettovarallisuus (0 euroa) Ks. Esimerkki 6 3 Osakeyhtiövaihtoehdossa verotus on osittain kahdenkertaista. 3 Osakeyhtiövaihtoehdossa verotus on osittain kahdenkertaista. Pienemmillä tulotasoilla ero edelleen kasvaa. 1 Suurilla tulotasooilla ero kääntyy osakeyhtiön eduksi. Syynä on alhainen yhteisöverokanta, vaikka osittainen kahdenkertainen verotus pureekin. 1-2 Henkilöyhtiö ja toiminimi ovat edullisempia. Syy: yhdenkertainen verotus. 1-2 Henkilöyhtiö ja toiminimi ovat edullisempia. Ja käytännössä mitä pienemmäksi tulotaso menee, sitä edullisempia ne ovat suhteessa osakeyhtiöön. Kun yritys tyhjennetään eikä nettovarallisuutta ole, pienillä tulotasoilla kokonaisverorasitus jää osakeyhtiön verokannan alapuolelle. 2-3 Henkilöyhtiö ja toiminimi kohtaavat täydestä määrästään progressiivisen verotuksen. Progressio puree suurilla tulotasoilla ankarasti!

113 Yritys tyhjennetään Osakeyhtiö Henkilöyhtiö ja toiminimi Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja kasvava nettovarallisuus ( euroa) 3 Osakeyhtiövaihtoehdossa verotus on osittain kahdenkertaista. 1-2 Henkilöyhtiö ja toiminimi ovat edullisempia. Syy: yhdenkertainen verotus. Ks. Esimerkki 7 Suurehko verotettava tulo ( euroa) ja kasvava nettovarallisuus ( euroa) Ks. Esimerkki 8 Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja suurehko nettovarallisuus ( euroa) Ks. Esimerkki Osakeyhtiövaihtoehdossa verotus on osittain kahdenkertaista. Tulotason edelleen noustessa osakeyhtiöstä tulee edullisin yritysmuoto. 1 Osittaisesta kahdenkertaista verotuksesta huolimatta alhainen yhteisöverokanta sekä se, että suurin osa osingosta verotetaan verohuojennettuna osinkona johtaa siihen, että osakeyhtiö on muita yritysmuotoja edullisempi. Ks. kuitenkin myös esimerkki Henkilöyhtiö ja toiminimi ovat edullisempia kasvavasta tulotasosta riippumatta. Syy: yhdenkertainen verotus. 2-3 Toiminimi on nettovarallisuusjoustonsa (pääomatulokerroinvalinta) johdosta henkilöyhtiötä edullisempi. Ks. myös esimerkki 10 eli toiminimi ja henkilöyhtiö ovat osakeyhtiötä edullisempia pienillä parametrimuutoksilla!

114 Yritys tyhjennetään Osakeyhtiö Henkilöyhtiö ja toiminimi Kohtuullinen verotettava tulo ( euroa) ja suuri nettovarallisuus ( euroa) Ks. Esimerkki 11 Suurehko verotettava tulo ( euroa) ja suuri nettovarallisuus ( euroa) Ks. Esimerkki 12 1 Nettovarallisuuden ollessa suuri ja verottava tulo kohtuullinen, on osakeyhtiö edullisin yritysmuoto. Tämä yhtälö johtaa osakeyhtiövaihtoehdossa alhaisimpaan kokonaisverorasitukseen (26 %). 3 kun yritys tyhjennetään ja koko osinkotuloa ei enää veroteta huojennetulla osinkoverolla, vaan osa osingosta verotetaan osittain ansiotulona, osakeyhtiön kokonaisverorasitus nousee. 2-3 Kohtuullinen tulotaso ja suuri nettovarallisuus johtaa siihen henkilöyhtiössä ja toiminimessä täydelliseen pääomatuloverotukseen (väh. 30 %), joka on osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan alhaisempaa verorasitusta korkeampi. 1-2 Kun tulotasoa nostetaan ja nettovarallisuus on suuri, muuttuu henkilöyhtiö ja toiminimi osakeyhtiötä edullisemmaksi yritysmuodoksi.

115 Tapauskohtainen arviointi! Koska käytännössä muuttujien määrä, tilanteet sekä tarkasteltavat näkökulmat vaihtelevat, on laskelmat syytä tehdä aina tapauskohtaisesti! Lisäksi on syytä huomata, että toiminimen pääomatulokertoimen valintajoustavuus voi vaikuttaa myös edullisuusjärjestykseen suhteessa henkilöyhtiöön! 115

116 Esimerkki 13 Yrityksen Verotettava tulo on kohtuullinen euroa, ja Nettovarallisuus hieman alhaisempi kuin edellä, mutta edelleen korkea eli euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

117 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 32 % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,80 % Kokonaisverorasitus n. 28 %

118 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus 0 Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % Kunta liitänn. 22 % 0 Yhteensä Lopullinen vero ,10 % Oy: n. 28 % n. 32 %

119 Toiminimi Toiminimi Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Edullisuusjärjestys: 1. Osakeyhtiö 2. Toiminimi 3. henkilöyhtiö Lopullinen vero ,94 % Oy: n. 28 % n. 30 %

120 Lyhyt analyysi, selitys Nettovarallisuuden ollessa suuri ja verottava tulo kohtuullinen, on osakeyhtiö edullisin yritysmuoto kuten jo edellä on esitetty. Tämä johtuu siitä, että kun koko tai lähes koko osinko voidaan nostaa verohuojennettuna osinkona, kokonaisverorasitus on 26 % tai hyvin lähellä sitä. Henkilöyhtiössä ja toiminimessä kokonaisverorasitus on lähtökohtaisesti vähintään 30 %. Toiminimi on kuitenkin henkilöyhtiötä edullisempi, koska tulojen osittainen ohjaaminen ansiotuloverotukseen mahdollistaa alhaisten progressioiden hyväksikäytön.

121 Esimerkki 14 Yrityksen tulos ja nettovarallisuus pienehköt. Verotettava tulo on euroa, mutta Nettovarallisuus euroa Yritys tyhjennetään osinkona/voitto-osuutena/ yksityisnostoina

122 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Osinko Nettovarallisuus Pääomatulo-osuus > Huojennettu os. 25 % Veronalainen osuus Ansiotulo-osuus > 75 % Veronalainen osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 600 Valtio 0 33 % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,80 % Kokonaisverorasitus n. 31 %

123 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 20 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio 0 33 % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,33 % Oy: n. 31 % n. 27 %

124 Toiminimi Toiminimi Nettovarallisuus Verotettava tulo Nettovarallisuus Tulo-osuus Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Edullisuusjärjestys: 1. Toiminimi 2. Henkilöyhtiö 3. Osakeyhtiö Lopullinen vero ,45 % Oy: n. 31 % n. 25 %

125 Lyhyt analyysi, selitys Kun sekä tulotaso että nettovarallisuus on suhteellisen pienet ja yritys tyhjennetään, toiminimi on edullisin yritysmuoto. SYY: tässä voidaan hyödyntää alhaisia ansiotulon progressioita (pääomatulokerroin 10 %) Myös henkilöyhtiö on osakeyhtiötä edullisempi. Osakeyhtiötä verotetaan osittain kahteen kertaan ja toisaalta pieni nettovarallisuus ei ohjaa merkittävästi nostettujen varojen verotusta huojennetulle osinkoverolle.

126 3. Varojen nostotarve on palkkaa vai voitonjakoa? Yritys tyhjennetään

127 Vertailut: toiminimi, henkilöyhtiö vs. osakeyhtiö Vertaillaan toiminimeä, henkilöyhtiötä ja osakeyhtiötä kolmella eri varojen nostomuodolla (palkka vs. osinko/voitto-osuus vs. edellisten yhdistelmä) tilanteessa, jossa varojen nostotarve on niin suuri, että yritys tulee tyhjentää. Huom. toiminimestä ei yrittäjäomistaja voi nostaa palkkaa, joten esimerkeissä ratkaisevaksi tulee toiminimen osalta aina vain yrityksen tyhjentäminen yksityisnostoina.

128 Esimerkki 15, ei nettovarallisuutta Yrityksen verotettavaa tulo euroa Nettovarallisuus 0 euroa Yritys tyhjennetään palkkana tai osinkona/voitto-osuutena tai näiden yhdistelmänä.

129 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Palkkana Osinkona Yhdistelmä Yrityksen tilanne Verotettava tulo ennen Palkka Sosiaaliturvamaksu 2,080 % Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Nettovarallisuus 0 Omistajayrittäjän tilanne Palkka Osinko Yhteensä Ansiotulo-osinko Verovapaa 25 % Veronalainen 75 % Palkka Verotettava ansiotulo Verot Käteen jää Verot yhteensä Yritys Omistajayrittäjä Yhteensä Vero-% 41,61 % 40,71 % 40,61 % Käteen jää Yrittäjän käteen jää Nostettujen varojen veroaste 41,61 % 40,71 % 40,61 % Edullisuusjärjestys Osakeyhtiö edullisuusjärjestys: 1. Yhdistelmä 2. Ansiotulo-osinko 3. Palkka

130 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Palkkana Voitto-osuus Yhdistelmä Yrityksen tilanne Verotettava tulo ennen Palkka Sosiaaliturvamaksu 2,080 % Verotettava tulo Vero 0,0 % "Nettotulos" Omistajayrittäjän tilanne Palkka Tulo-osuus Yhteensä Ansiotulo-osuus Palkka Verotettava ansiotulo Nettovarallisuus 0 HUOM. yhdistelmätilanteessa henkilöyhtiössä palkanmaksu vaikuttaa lisäävästi nettovarallisuuteen (laskennallisesti). 30 % maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista lisäävät laskennallisesti nettovarallisuutta. Osakeyhtiössä asia ei ole näin. Esimerkissä on lähdetty siitä, että nettovarallisuus on eri yrityksillä oletettu samaksi. Verot Käteen jää Verot yhteensä Yritys Omistajayrittäjä Yhteensä Vero-% 41,61 % 40,67 % 41,14 % Käteen jää Yrittäjän käteen jää Nostettujen varojen veroaste 41,61 % 40,67 % 41,14 % Edullisuusjärjestys Alhola Consulting Oy / Opinahjo 3 Oy Henkilöyhtiö edullisuusjärjestys: 1. Voitto-osuus 2. Yhdistelmä 3. Palkka

131 Toiminimi, kuten esimerkissä 2 Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus 0 Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 20 % 0 Ansiotulo-osuus Nettovarallisuus 0 Toiminimessä ei mahdollisuuksia palkanmaksuun yrittäjälle, joten vertailulaskelmia ei toiminimen osalta voida tehdä! Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % 0 Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Lopullinen vero ,67 %

132 Lyhyt analyysi, selitys Kun nettovarallisuutta ei ole ja yritys tyhjennetään, havaintaan, että edullisimman vaihtoehdon valinta kussakin yritysmuodossa johtaa jota kuinkin samaan lopputulokseen, vaikkakin pieniä eroja on havaittavissa: Osakeyhtiö: yhdistelmä n. 40,6 % kokonaisverorasitus Henkilöyhtiö: voitto-osuus n. 40,7 % kokonaisverorasitus Toiminimi: yksityisotto n. 40,7 % kokonaisverorasitus

133 Esimerkki 16, on nettovarallisuutta Yrityksen verotettavaa tulo euroa Nettovarallisuus euroa Yritys tyhjennetään palkkana tai osinkona/voitto-osuutena tai näiden yhdistelmänä.

134 Osakeyhtiö Osakeyhtiö Palkkana Osinkona Yhdistelmä Yrityksen tilanne Verotettava tulo ennen Palkka Sosiaaliturvamaksu 2,080 % Verotettava tulo Vero 20,0 % "Nettotulos" Nettovarallisuus Omistajayrittäjän tilanne Palkka Osinko Yhteensä Verohuojennettu osinko 8 % Pääomatulo-osinko Verovapaa 75 % Veronalainen 25 % Ansiotulo-osinko Verovapaa 25 % Veronalainen 75 % Palkka Verotettava ansiotulo Verot Käteen jää Verot yhteensä Yritys Omistajayrittäjä Yhteensä Vero-% 41,61 % 34,68 % 33,95 % Käteen jää Yrittäjän käteen jää Nostettujen Alhola varojen veroaste Consulting Oy / 41,61 Opinahjo % 34,68 Oy % ,95 % Edullisuusjärjestys Osakeyhtiö edullisuusjärjestys: 1. Yhdistelmä 2. Osinko 3. Palkka

135 Henkilöyhtiö Henkilöyhtiö Palkkana Voitto-osuus Yhdistelmä Yrityksen tilanne Verotettava tulo ennen Palkka Sosiaaliturvamaksu 2,080 % Verotettava tulo Vero 0,0 % "Nettotulos" Omistajayrittäjän tilanne Palkka Tulo-osuus Yhteensä Pääomatulo-osuus 20 % Verotettava pääomatulo Ansiotulo-osuus Palkka Verotettava ansiotulo Verot Käteen jää Nettovarallisuus Henkilöyhtiö edullisuusjärjestys: 1. Voitto-osuus 2. Yhdistelmä 3. Palkka Huom! palkanmaksu lisää nettovarallisuutta laskennallisesti. Esimerkeissä on oletettu, että nettovarallisuus on annettu ja siten eri yritysmuodoissa sama Verot yhteensä Yritys Omistajayrittäjä Yhteensä Vero-% 41,61 % 30,92 % 32,53 % Käteen jää Yrittäjän käteen jää Nostettujen varojen veroaste 41,61 % 30,92 % 32,53 % Edullisuusjärjestys 3 1 2

136 Toiminimi, kuten esimerkissä 7 Toiminimi Verotettava tulo Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatulo-osuus 10 % Ansiotulo-osuus Verot Pääomatuloverot Ansiotuloverot 30 % Valtio % 0 Kunta liitänn. 22 % Yhteensä Nettovarallisuus Toiminimessä ei mahdollisuuksia palkanmaksuun yrittäjälle, joten vertailulaskelmia ei toiminimen osalta voida tehdä! MUTTA pääomatulokerroin voidaan valita ja jos se on 20 %, on toiminimi kuten henkilöyhtiöesimerkin voittoosuus eli Lopullinen vero ,06 % 30,92 %

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Yritysmuotojen verotus yrittäjälle Suomessa ja Ruotsissa Mikko Harjuoja Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kansainvälinen suuntautumisvaihtoehto Tradenomi (AMK)

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Sisältö 1) Tausta yritysverotuksesta mitä se on? kuka sen maksaa (kohtaanto)? kansainvälinen verokilpailu 2) Pohdintaa

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pietari Laurila YKSITYISESTÄ ELINKEINONHARJOITTAJASTA OSAKEYHTIÖKSI

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pietari Laurila YKSITYISESTÄ ELINKEINONHARJOITTAJASTA OSAKEYHTIÖKSI KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Pietari Laurila YKSITYISESTÄ ELINKEINONHARJOITTAJASTA OSAKEYHTIÖKSI Opinnäytetyö Kesäkuu 2015 Tekijä(t) Pietari Laurila Nimeke Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen

PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS. Matti Kukkonen PIENOSAKEYHTIÖN JA SEN OSAKKAAN TULOVEROTUS Matti Kukkonen TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kukkonen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI

TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI 1 TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI Tomi Kestilä Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Maritta Hintsala

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Maritta Hintsala VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Maritta Hintsala KOMMANDIITTIYHTIÖN JA OSAKEYHTIÖN EDULLISUUDEN VERTAILU OMISTAJAYRITTÄJÄN KANNALTA TARKASTELTUNA Talousoikeuden pro

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 2.6.2014 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 Helsinki E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 12.5.2014 VM047:00/2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen Luento 10 Verot tilinpäätöksessä: Tilikauden verot Laskennalliset verot Voitonjaon verottaminen: Osakkeen matemaattinen arvo

Lisätiedot

Osinkotulojen verotus

Osinkotulojen verotus Osinkotulojen verotus Antopäivä: 7.2.2012 Diaarinumero: 843/345/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Valtuutussäännös: Laki Verohallinnosta 2 2 momentti Korvaa ohjeen: 570/345/2011, 25.8.2011 Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta VM047:00/2014

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta VM047:00/2014 1 Professori Seppo Penttilä Tampereen yliopisto VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta VM047:00/2014 Pyydettynä

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU YRITYSVEROTUS JA TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Päivityspaketti 2012 Tämä päivityspaketti sisältää muutoksia kirjan 23. ja 23. 24. painoksiin (painovuodet 2009 ja 2010),. Muutokset koskevat seuraavia asioita:

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 Sisällyslyettelo Tiivistelmä... 3 1. Yrittäjän tulo- ja verotustiedoista... 4 2. Käytetty

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit sijoittajan verotuksen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioon otettavia yksityiskohtia,

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI

TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI Tuulia Ristinen TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI Vaikutus yrittäjän verotukseen Case-yrityksissä TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI Vaikutus yrittäjän verotukseen Case-yrityksissä Tuulia Ristinen Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen. Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009

Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen. Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009 Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009 Osinkoverotus ja riski Osinkoverotuksen kehittämisellä ja riskinotolla ei ole varsinaista loogista

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa

KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa KIRJANPITO 22C00100 Luento 6: Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa Luento 6 Oma pääoma eri yhtiömuodoissa: Yksityisliike Avoin ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö 2 OMA PÄÄOMA Oma pääoma

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Sanna Holappa ja Maaria Kuntola YRITYSMUODON MUUTOS TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI CASE YRITYK- SESSÄ

Sanna Holappa ja Maaria Kuntola YRITYSMUODON MUUTOS TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI CASE YRITYK- SESSÄ Sanna Holappa ja Maaria Kuntola YRITYSMUODON MUUTOS TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI CASE YRITYK- SESSÄ YRITYSMUODON MUUTOS TOIMINIMESTÄ OSAKEYHTIÖKSI CASE YRITYK- SESSÄ Sanna Holappa ja Maaria Kuntola Opinnäytetyö

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ MAATILAN YRITYSMUOTONA

OSAKEYHTIÖ MAATILAN YRITYSMUOTONA OSAKEYHTIÖ MAATILAN YRITYSMUOTONA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, syksy 2013 Eero Vanhakartano TIIVISTELMÄ MUSTIALA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet 22.11.2016 --- Anne Roininen RSM Finland Oy Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa?

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot