KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys"

Transkriptio

1 KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen Sähköinen lääkemääräys 1

2 Esityksen sisältö Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut ja niiden hyödyntäminen KanTa- palveluiden käyttöönoton roolit kansallisella tasolla: THL/OPER Yksityisen terveydenhuollon sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton suunnitelmat Käyttöönoton edellytykset = organisaation sisäinen auditointi Sähköisenlääkemääräyksen toimintamallit löytyvät kanta.fi verkkokoulusta Sähköinen lääkemääräys 2

3 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu Yksityinen terveydenhuolto Sairaalat Potilastiedonarkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset terveystiedot Omien tietojen katselu Suostumus ja tahdonilmaukset Sähköinen lääkemääräys 3

4 KanTa-palveluiden käyttöönotto ja eri toimijatahojen roolit Sähköinen lääkemääräys 4

5 THL/OPER-yksikön yhteistyökumppanit KanTa-palveluiden käyttöönotossa ja käytössä STM Säädökset, strateginen ohjaus, Rahoitus THL TIETO-osasto OPER-yksikkö Suunnittelee, seuraa ohjaa käyttöönottoja ja käyttöä Laatii sisällölliset määritykset Tietorakenteet ja luokitukset (TILU)- yksikkö Vie organisaatioiden OIDja Valveri-tiedot soterekisteriin Kela Reseptikeskuksen rekisterin pitäjä Arkistopalvelu Tekniset määritykset VRK Varmenne palvelut Valvira Valveri-rekisteri Terhikki-rekisteri, atribuuttipalvelut ja tuki VRK:lle Apteekit SAL YA FIMEA Lääketietokanta Apteekkien toiminta Julkisen th:n palveluja tarjoavat toimijat Yksityisen th:n palveluja tarjoavat toimijat Potilastieto- ja apteekkijärjestelmien toimittajat erespa projektiin osallistujille tukitoimenpiteet Sähköinen lääkemääräys 5

6 Laki Sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 23 :n mukainen velvollisuus laatia lääkemääräykset sähköisesti Kuntien ja valtion terveydenhuollon toimintayksiköissä 1 päivästä huhtikuuta 2013 alkaen Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien vastaanotoilla alkaen Lääkemääräykset on laadittava sähköistä lääkemääräystä käyttäen, jollei potilas ole kieltänyt sähköisen lääkemääräyksen laatimista 5 :n mukaisesti. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit voivat ottaa käyttöön tämän lain mukaisen sähköisen lääkemääräyksen. Ahvenanmaan maakunnan alueella toimivat terveydenhuollon toimintayksiköt saavat ottaa käyttöönsä tämän lain mukaisen sähköisen lääkemääräyksen Sähköinen lääkemääräys 6

7 KanTa-palvelut: ensimmäisenä Sähköinen lääkemääräys Käyttöönoton eteneminen yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajilla Sähköinen lääkemääräys 7

8 Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottosuunnitelmatilanne Q/2013 1Q/2014 1Q/ Q/ Q/ Q/ Q/ Mediatri-käyttäjä tuotannon aloitus Acute- käyttäjän Pilottivalmistelut Acute-käyttäjät pilotti ja muut Pegasos-käyttäjä Mediatri- käyttäjät DynamicHealthkäyttäjät? Acute-käyttäjät Mediatri- käyttäjät Effica-käyttäjät DynamicHealthkäyttäjät SoftMedic -käyttäjät? AssisDent käyttäjät? DynamicHealthkäyttäjät SoftMedic -käyttäjät AssisDent käyttäjät Helmi-käyttäjät? edoctoralkäyttäjät? OpusDeantalkäyttäjät? WinHit? Effica-käyttäjät Muut järjestelmät Käyttöönotot järjestelmittäin aikataulut varmistuvat, kun järjestelmät auditoitu Valmistelut käynnistyvät jo 6 kk aikaisemmin Aikataulujen kiinnittäminen n. 3 kk ennen tuotannon aloittamista Julkisen th:n liittymisen dead line Sähköinen lääkemääräys Yksityisen th:n liittymisen dead line

9 Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavien Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottojen seuranta kansallisella tasolla Kansallinen taso Alueellinen taso Paikallinen taso Käyttöönottoja seurataan kansallisessa Yhteistyöryhmässä* x1/kk THL, Kela, VRK, Valvira erespa (LPY, SHL), LL PTJ-toimittajat, Apteekit OPER Varjo ERVAerikoissuunnittelijat erespa-tukiprojekti Varjo Varjo erespa-tukiprojekti Varjo Yksityisten toimijoiden nimeämät vastuuhenkilöt YHTEISTYÖRYHMÄ*: Seuraa yksityisen th:n ereseptin käyttöönottoja ja käyttöä Vahvistaa aikataulut Käsittelee käyttöönotoista ja tuotannosta tulevia ongelmia ja ohjaa ratkaistavaksi oikeille tahoille Tiedottaminen : tavoitteena tiedote kanta.fi ( ja erespan sivut ) Sähköinen lääkemääräys 9

10 Alueellinen tuki OPER:n ERVA erikoissuunnittelijat Pohjois-Suomi, Tellervo Alanärä L Keski- ja Itä-Suomi, Riitta Häkkinen LP PP Väli-Suomi Taina Jokinen KP KAI Lounais-Suomi, Vaasan seutu Outi Lehtokari S V EP P KS PS ES IS PK Etelä-Suomi, Sinikka Rantala VS KH HUS PH KYM EK Lähde: Kuntaliitto Karttakuva: KL/JAH Sähköinen lääkemääräys 10

11 Käyttöönottoedellytykset = organisaation sisäinen auditointi Sähköinen lääkemääräys 11

12 Organisaation sisäinen auditointi Kelan Reseptikeskukseen liittymisen edellytyksenä on, että organisaatio täyttää tietoturvallisuudelle ja KanTa - järjestelmien toiminnallisuudelle asetettavat minimivaatimukset = kansalliset auditointivaatimukset. Vaatimusten täyttyminen todennetaan itseauditoinnilla, joista Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kirjannut ohjeeseen STM:n ohje : KANTA-PALVELUIHIN LIITTYVÄN AUDITOINNIN MENETTELYT OHJE Liittymisen yhteydessä organisaatio vakuuttaa Kelalle, että organisaatio ja sen käyttämät tietojärjestelmät ja välittäjät täyttävät auditointivaatimukset siltä osin kuin ne koskevat liittyjää ja sähköistä lääkemääräystä Sähköinen lääkemääräys 12

13 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto Sähköinen lääkemääräys on ensimmäinen KanTapalvelu- jossa tietoja siirretään yli organisaatiorajojen => tietoturvan ja tietosuojan merkitys korostuu Organisaation johto on viime kädessä vastuussa siitä, että tietosuoja toteutuu organisaatiossa lainsäädännön mukaisesti Organisaation sisäisen auditoinnin (= KanTa-palveluihin liittymisvalmiutta koskevat ehdot) vaatimusten täyttäminen ei ole pelkästään käyttöönotosta vastaavan projektipäällikön vastuulla Organisaation sisäisen auditoinnin toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan nimetyt vastuuhenkilöt Sähköinen lääkemääräys 13

14 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton prosessin raamit Kanta-palveluihin liittymisen velvoitteet Valmistelun käynnistäminen = Päätös, suunnittelu, aikataulut vastuut Käyttöönottoon valmistautuminen = Liittyjän itseauditointi => varattava aikaa max. 6-8 kk Hakemus Liittymislupa Kelalta Liittyminen Käyttöönottokoe Käyttö ja seuranta Tietosuojatietoturvapolitiikka Auditoitu, KanTavaatimukset täyttävä ptjjärjestelmä Varmenteet Henkilö- ja palvelinvarmenteet Yhtenäiset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 14

15 Projekti käynnistyy suunnitelma aikataulu tavoitteet resurssit vastuut Toimintatavat Ohjeet potilastietojen käsittelystä Keskinäiset vastuut ja sopimukset Koulutus Käyttöoikeuksein jako ja hallinta Henkilövarmenteet Tietosuojavastaava Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton valmistelussa huomioitavat tehtävät Tarkistetaan myös earkiston käyttöönotossa Auditointi vaatimusten 2. katselmointi Sitoutuminen KanTavaatimuksiin Sisäinen päätös liittymiselle AUD I Tietoturvapolitiikka Tietosuojan valvonta Lokiseuranta OID-koodit Valveri-rekisterin avulla THL:n SOTE-rekisteriin Sote Varmenteet AUD II Yhteys testaus HAKE- MUS Kelalle Liittyminen Käyttöönottokoe KELA organisoi LUPA Käytön aloitus Auditointi vaatimusten 1. katselmointi Tietoliikenne yhteydet viestinvälitys organisaatiovarmenteet Auditoitu potilastietoärjestelmä lääkerekisteri Laitehankinnat PTJ Välittäjän auditointi Valmiuden tarkistaminen: Muutoksenhallinta jatkuvuussuunnitelma käytön seuranta ja valvonta Onko kaikille toiminnoille myös tuotannonaikainen ylläpito- ja hallintamenettely? n. 6-8 kk n. 3 kk 1 kk 1 viikko Sähköinen lääkemääräys 15

16 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon valmistautuminen = auditointi, tarkista 1. Sisäinen päätös liittymiselle: onko organisaatio tehnyt hallinnollisen päätöksen liittyä Reseptikeskukseen / KanTa-palvelun sähköisen lääkemääräyksen käyttäjäksi 2. Auditoitu järjestelmä: onko organisaatiolla käytössä auditoinnin läpäissyt potilastietojärjestelmä tai milloin se hankitaan 3. Tietoturvapolitiikka: onko organisaatiolla tietoturvapolitiikka laadittuna ja otettu käyttöön 4. Nimetty tietosuojavastaava: onko organisaatiolle nimetty tietosuojavastaava ja onko hänen toimenkuvansa määritelty 5. Ohjeet potilastietojen käsittelystä: onko organisaatiossa käytössä kirjalliset ohjeet potilastietojen käsittelystä henkilökunnalle ja onko henkilökunta koulutettu potilastietojen käsittelyssä 6. Henkilökunnan koulutus: onko organisaatio kouluttanut henkilökunnan sähköisen lääkemääräyksen toimintamalleihin => koulutussuunnitelma Sähköinen lääkemääräys 16

17 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon valmistautuminen = auditointi, tarkista 7. Tietosuojan valvonta: onko organisaatiolla laadittu tietosuojaan liittyvä seuranta- ja valvontasuunnitelma 8. Yksityisten lääkäriasemien toimintayksiköiden ja ammatinharjoittajien vastuut: onko yksityisen lääkäriasema sopinut kirjallisesti toimintamallista eli siitä, miten sen järjestelmiä mahdollisesti käyttävät toimintayksiköt tai ammatinharjoittajat liittyvät mukaan ja onko lääkäriaseman ja tiloissa toimivien keskinäisistä vastuista sovittu. 12. Käyttövaltuushallinta: onko olemassa sähköinen tai muu kirjanpito, josta voidaan todentaa haetut, hyväksytyt, käytössä olevat, poistetut jne. käyttöoikeudet Sähköinen lääkemääräys 17

18 Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon valmistautuminen = auditointi, tarkista 13. Käyttöoikeuksien jako ja hallinta: Mihin ja miten haetut, myönnetyt ja olemassa olevat käyttöoikeudet dokumentoidaan? Mistä käyttöoikeuksien oikeellisuus on varmistettavissa? Onko käyttöoikeuksien hallinta, henkilöt, jotka saavat hyväksyä käyttöoikeuksia, määritelty? 16. Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja tietojärjestelmien käytön seuranta: onko vaaditut prosessit ja toimintatavat dokumentoitu ja ovatko ne henkilöstön tiedossa ja niiden mukaan toimitaan (mm. lokiseuranta) 19. Käyttäjätunnusten yksilöllisyys: onko järjestelmän käyttäjätunnukset vain yksilöllisiä tunnuksia Ja muut kriteerit: 9,10,11, 14,15, 17,18, 20,21,22, Sähköinen lääkemääräys 18

19 Sähköisen lääkemääräyksen käyttäjiä koskettavat tehtävät 1.Varmennekortin hankinta ja käyttöönotto VRK:n ohjeiden mukaan Tällä hetkellä julkisen th:n rekisteröintipisteistä tiedot tulossa myös kanta.fi sivulle 2. Kouluttautuminen sähköisen lääkemääräyksen käyttöön Toimintamallit: potilaan informointi, suostumukset, sähköisen lääkemääräyksen laatiminen, korjaaminen, mitätöinti, reseptikeskuksen tietojen tarkastelu, uudistamispyyntöjen käsittely Tietoturva- ja tietosuoja Sähköisen reseptin käyttö potilastietojärjestelmässä 3. Sähköisen lääkemääräyksen käyttö osana päivittäistä työtä Sovittava, keneltä saa ohjausta käyttöönoton alkuvaiheessa ja käytön aikana, kun tarvitaan neuvoja / ohjausta / ongelmien selvittelyä Sähköinen lääkemääräys 19

20 Sähköinen lääkemääräys ja kansalliset toimintamallit Sähköisen lääkemääräyksen verkkokoulu kanta.fi

21 TAI HAE: Verkkokoulu ereseptin verkkokoulu-sivut Sähköinen lääkemääräys 21

22 Osoitteessa:http://www.kanta.fi/reseptikoulutus/ Sähköinen lääkemääräys 22

23 Osoitteessa Sähköinen lääkemääräys 23

24 Kiitos! Kysymykset, kehittämisehdotukset ja muutostoiveet osoitteeseen Sähköinen lääkemääräys 24

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen

Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Auditoinnista omavalvontaan - omavalvontasuunnitelma ja sen laatiminen Terveydenhuollon ATK-päivät 12.-13.5.2015 Tampere Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 13.5.2015 THL/OPER 1 Esityksen sisältö Vastuut

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Mitä kansallinen arkisto tarkoittaa hoivatalon arjessa? Hoivapalvelut uuteen aikaan, workshp4, Kajaani Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, Tieto-osasto/Oper,

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Tampereen KanTo. Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi. Loppuraportti

Tampereen KanTo. Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi. Loppuraportti Tampereen kaupunki PAIKALLISPROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1(26) Tampereen KanTo Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi Loppuraportti Tam pe reen Kan To 1 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007. 19.11.2007 Markku Kiiski Kela

Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007. 19.11.2007 Markku Kiiski Kela Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007 19.11.2007 Markku Kiiski Kela 1 Esityksen sisältö Taustoja Projektin tilanne: missä mennään? Aikataulu ereseptin toiminnallisuudet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 106. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 106. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 106 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka Sisällys: 1. Johdanto 3 2. Tietoturva ja tietosuoja 4 3. Tietoturvaperiaatteet

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta

Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta Tietosuojan tikapuut, lokienhallinta ja omavalvonta Kuntamarkkinat 9. 10.9.2015 Helena Eronen kehittämispäällikkö, tietosuojavastaava PSSHP/Tietohallinto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky KYS: Puijon,

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot