Vuosikertomus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet vuosikertomus

2 2 Palkeet vuosikertomus 2012

3 Sisällysluettelo Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 4 Johdon katsaus 7 Asiakkaan kumppaniksi 9 Innostunut ja osaava henkilöstö 10 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut 12 Palkeiden palveluvalikoima 14 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus 16 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki 19 Palkeiden neuvottelukunta 20 Palkeiden johtoryhmä 21 Kustannusrakenne 22 Palkeet vuosikertomus

4 Valtion talous- ja henkilöstö Liikevaihto vuonna milj. euroa Palvelutuotanto Joensuu Hämeenlinna Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Hallinnolliset tehtävät Joensuu Hämeenlinna Henkilöstön määrä vuoden lopussa 767 hlöä Sukupuolijakauma 91% naisia Henkilöstön keski-ikä 44,8 vuotta Palkeiden liikevaihto on noin 52 milj. euroa. Hallinnolliset tehtävät on keskitetty Joensuuhun ja Hämeenlinnaan. Palvelutuotanto toimi vuoden 2012 ajan Joensuussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa, Turussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 767. Naisten osuus oli edellisvuoden tapaan 91 % ja henkilöstön keski-ikä niin ikään edellisvuoden tapaan 44,8 vuotta. 4 Palkeet vuosikertomus 2012

5 hallinnon palvelukeskus Strategiset tavoitteet olla asiakkaalle hyvä yhteistyökumppani pyrkiä siihen, että henkilöstö on innostunutta ja osaavaa tuottaa asiakkaille laadukkaita ja palvelusopimuksen mukaisia palveluja sujuvilla prosesseilla huolehtia, että toiminta on tuloksekasta ja vaikuttavaa Toimintaajatus Visio Arvot Edistämme julkishallinnon toimivuutta tuottamalla talous- ja henkilöstöpalveluja kustannustehokkaasti. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palkeet - uudistuvan julkishallinnon asiantunteva kumppani talous- ja henkilöstöpalveluissa. Palveluhenkisyys Kumppanuus Uudistuminen Tuloksellisuus Palkeet vuosikertomus

6 6 Palkeet vuosikertomus 2012

7 Johdon katsaus Kolmantena toimintavuotena Palkeiden asiakaskunta ja sopimusten mukainen palvelutuotanto olivat jo vakiintuneet. Volyymipalvelujen määrä kääntyi vuonna 2012 laskuun osittain virkamiesten määrän vähenemisen takia. Palkeet teki vuoden 2012 tilinpäätöksen 53 kirjanpitoyksikölle, viidelle rahastolle ja ritarikunnalle. Palkeiden maksuliikkeessä käsiteltiin saapuvaa rahaa 21,9 ja lähtevää rahaa 48,3 miljardia euroa. Asiakasvirastojen yhteyshenkilöille ja tilaaja-asiakkaille syksyllä 2012 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yhteyshenkilöiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin on hyvällä tasolla. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyi edellisestä vuodesta ja nousi eniten Palkeiden asiantuntemuksen osalta. Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi VMBaron tulosten perusteella. Koulutuspäivät lisääntyivät ja sairauspoissaolot vähenivät. Vuosi 2012 oli vahvan kehittämisen vuosi. Vuoden aikana Kieku-tietojärjestelmän ja toimintamallin käyttö laajeni Maahanmuuttovirastoon ja Pelastusopistoon. Lisäksi valmistauduttiin ensimmäiseen suureen käyttöönottoerään vuodenvaihteessa 2013, jolloin Kiekun tuotantokäyttö laajeni kolmella asiakasvirastolla yli 8000 käyttäjäksi. Menojen käsittely -prosessissa toteutettiin 26 uutta R8 käyttöönottoa ja yksi uusi virasto otti käyttöön matkahallintajärjestelmän (M2). Tuki ja ylläpitoprosessissa 66 organisaatiota siirtyi asiakastukijärjestelmän (AT) käyttäjiksi. Päävälittäjäpankin vaihtoprojekti oli yksi suurimmista projekteista Palkeissa vuonna Valtiolla toteutettiin päävälittäjäpankin vaihdos Palkeissa muutos näkyi isoina järjestelmä- ja toimintatapamuutoksina, jotka toteutettiin yhteistyössä asiakkaiden ja Valtiokonttorin kanssa menestyksekkäästi. Palkeiden strategian toimeenpanoon liittyvässä Palkeet parhaaksi -hankkeessa keskeisimmät kehittämisosaalueet olivat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, palvelukanavauudistus, asiakassegmentointi ja asiakastyön kehittäminen sen pohjalta, laatutyö sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Toimipaikkaverkoston kehittäminen käynnistyi. Alueellistamisen koordinaatioryhmä hyväksyi kahden toimipaikan vähentämisen vuoden 2015 loppuun mennessä. Palkeissa otettiin käyttöön uudet tietoverkko- ja puhelinratkaisut vuonna Viestinnässä painopisteenä oli verkkoviestinnän kehittäminen. Palkeiden uudet www-sivut julkaistiin keväällä Green Office -ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön, ja tavoitteena on saada Green Office -merkki kesällä Mikkelissä otettiin käyttöön peruskorjatut avotilat toukokuussa ja Kuopiossa marraskuussa Erittäin tyytyväisenä voin tänäkin vuonna todeta, että valtiovarainministeriön asettamat tuottavuustavoitteet ylitettiin. Kokonaistuottavuusindeksillä mitattuna Palkeiden tuottavuus kasvoi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, sillä Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa 2000-luvulla. Tuottavuuden kasvu johtui pääasiassa siitä, että henkilötyövuosien määrä alitti lähes 5 %:lla valtiovarainministeriön asettaman tavoitteen. Palkeiden menot katettiin pääasiassa asiakaslaskutuksella. Palkeiden laskutus oli noin 51 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena Palkeiden toiminta kehittyi vuonna 2012 pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on hyvän tuottavuus- ja taloudellisuuskehityksen sekä palvelujen laadun varmistaminen asiakastyön ja henkilöstön kehittämisen rinnalla. Parhaimmat kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuloksellisesta ja hyvästä yhteistyöstä ja valtiovarainministeriölle tiukasta, mutta kannustavasta ohjauksesta. Erityisen iso tunnustus ja kiitos Palkeiden henkilökunnalle erinomaisista työsuorituksista ja aktiivisuudesta. Pirjo Pöyhiä, toimitusjohtaja Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi Palkeet vuosikertomus

8 8 Palkeet vuosikertomus 2012

9 Asiakkaan kumppaniksi Asiakkaiden kokemus sujuvista ja luotettavista sekä hinnaltaan hyväksyttävistä palveluista on tärkeää Palkeille. Tavoitteena on, että pitkäaikainen kumppanuus Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaalle keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Asiakasyhteistyön kehittäminen Asiakkaiden tarpeiden tuntemista ja parempien palvelujen kehittämistä sekä tarkoituksenmukaisten yhteistyötapojen kehittämistä tuetaan asiakkaiden segmentoinnilla. Palkeiden asiakkaat on segmentoitu asiakkaiden näkemyksiä kuunnellen seuraavasti: Ministeriöt ja ylimmät toimielimet Tutkimuslaitokset Palveluista laskuttavat virastot Viranomaispalvelua tuottavat virastot Rahastot ja muut budjettitalouden ulkopuoliset virastot Palkeiden asiakkaille tuottama lisäarvo määriteltiin yhdessä eri hallinnonalojen edustajien kanssa. Lisäarvon määritelmää hyödynnettiin Palkeiden asiakaslupauksen määrittelytyössä. Nämä auttavat Palkeiden henkilöstöä paneutumaan asiakkaiden vaatimuksiin entistä paremmin. Asiakkaat kokevat seuraavien asioiden hyödyttävän toimintaansa: Arjen toimivuus ja jatkuvuus asiakkaan talous- ja henkilöstöhallinnossa Asiakkaan ei tarvitse huolehtia tietojärjestelmien kilpailutuksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä Asiakkaan talous- ja henkilöstöhallintoon kohdistuva rekrytointitarve vähenee Yhteistyö Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaan osallistumisen palvelujen ja palvelukeskusmallin kehittämiseen Ensimmäiset Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotot toteutettiin 2011 aikana, ja niistä saadun palautteen perusteella suunniteltiin uusia toimintatapoja asiakkaan tukemiseen. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen vastuu yhteistyöstä asiakkaan kanssa siirtyy Kieku-hankkeelta Palkeille. Käyttöönottoa seuraa ensin tehostetun tuen vaihe ja sen jälkeen tehostetun asiakkuudenhoidon vaihe. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saada järjestelmä ja palvelut toimimaan normaalisti. Toisessa vaiheessa tavoitteena on varmistaa palvelujen ja yhteistyön sujuminen sekä kehitysehdotusten välittäminen Kieku-hankkeelle. Asiakasviestinnän kehittäminen Palkeiden asiakasviestinnän pohjana on vuosisuunnitelma, jonka lisäksi toimintaympäristön muutokset vaikuttavat viestintään. Asiakkaan vuodenkulun mukaan teemoitetut tiedotteet on tehty entistä yhtenäisemmin, ja valmistelussa on kiinnitetty huomiota asiakkaalle merkityksellisiin näkökulmiin. Uutiskirjeiden lukemista seurataan asiakasviestinnässä, ja vähintään yksi kirjeen linkki avattiin 45 %:ssa lähetyksiä vuonna Syksyn 2012 osalta vastaava luku oli 55 %, eli loppuvuonna uutiskirjeiden sisältö tavoitti lukijansa aiempaa paremmin. Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 5) Toteuma 2012 Toteuma 2011 Talouspalvelut > 3,5 3,7 Henkilöstöpalvelut > 3,8 3,8 Palkeet vuosikertomus

10 Innostunut ja osaava henkilöstö Työhyvinvointi oli Palkeiden keskeinen strateginen painopiste vuonna Työhyvinvointitoiminnan tärkeänä mittaristona toimii työtyytyväisyyskyselyistä saatava informaatio. Syksyllä 2012 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli Palkeet tasolla edistynyt tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Palkeiden kokonaistyytyväisyysindeksi vuonna 2012 oli VMBaro-kyselyn mukaan 3,21. Kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna tuli 0,16 yksikköä. Työtyytyväisyyden edistymisestä suuri kiitos kuuluu esimiehille ja koko henkilöstölle. Vuonna 2012 Palkeissa toteutettiin lukuisia työtyytyväisyyttä edistäviä toimintatapamuutoksia useilla eri organisaatiotasoilla Henkilötyövuodet > 733,9 734,6 Työtyytyväisyys > 3,2 3,1 Koulutuspäivät / htv > 4,5 3,3 10 Palkeet vuosikertomus 2012

11 Henkilöstö paikkakunnittain Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Joensuu Hämeenlinna Palkeiden kulttuuri Henkilöstön yhtenäisyys ja yhteinen kulttuuri ovat Palkeille tärkeitä asioita. Palkeissa henkilöstö kokoontui lyhyen historiansa aikana ensimmäistä kertaa yhteiseen henkilöstöjuhlaan Lahteen ja Vierumäelle syyskuussa. Juhlaohjelman ja luentojen ohella henkilöstö sai tutustua oman talon aktiivisiin verkoistoihin viestinnän ja työhyvinvointiteemojen tiimoilta. Työhyvinvointiverkostoa laajennettiin vuonna 2012 esimiesjäsenillä. Viestintäverkoston aktiivinen toiminta näkyi neljän Välipala-henkilöstölehden julkaisussa vuoden aikana Henkilöstön yhteistyö ja osaaminen Vuonna 2012 kirjoitettiin ensimmäinen versio Palkeiden laatukäsikirjasta. Laatukäsikirjan Henkilöosa-alueeseen kirjattiin vuoden aikana ensimmäinen versio henkilöstöpolitiikasta. Osaamisen näkökulmasta vuosi 2012 oli johdon kehittämisen teemavuosi. Esimiestyön tukemiseksi järjestettävät vuorovaikutukseen kannustavat esimiesinfot jatkuivat edellisvuoden tapaan vuonna Esimiehille järjestettiin kaksi esimiesfoorumia. Esimiestyön tukeminen näkyi positiivisena kehittymisenä esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn johtamisen mittaristossa. 332 Johdon koulutuksien ohella vuonna 2012 henkilöstön osaamistarpeisiin vastattiin normaalilla koulutustarjonnalla. Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti kertyi 4,5. Vuoden 2012 merkittävä koulutuskokonaisuus oli Kieku-järjestelmän ja toimintamallin organisointi ja läpivienti joulukuun aikana. Ulkoisessa rekrytoinnissa Heli-järjestelmän kautta oli haussa 127 työpaikkaa. Hakemuksia saapui vuoden aikana yli Luvut ovat edellisvuoden suuntaisia. Palkeet vuosikertomus

12 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut Palkeet tarjoaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalveluja sekä asiantuntijapalveluja. Palvelut on tuotteistettu ja niiden sisältö kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä laadittavassa palvelusopimuksessa. Palvelut hinnoitellaan omakustannuspohjalta. Yhtenäiset Kieku-palvelut kaikille asiakkaille Palkeiden palvelusopimuksen liitteitä Kieku-ympäristön osalta uudistettiin vuonna Palvelukuvaukset ja vastuunjakotaulukot muokattiin vastaamaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistä prosessikarttaa ja yhtenäistä toimintatapaa. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen ja kehittäminen aloitettiin. Kieku-tietojärjestelmään liittyvien raportointipalvelujen sisältö on muokkautumassa sitä mukaa kun palveluja otetaan käyttöön. Palkeet tekee raportoinnin kehittämisessä yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa asiakkaiden kehittämistarpeiden pohjalta. Asiakasfoorumit lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä Vuoden 2012 aikana järjestettiin neljä asiakasfoorumia. Niiden teemat olivat menojen käsittely ja maksuliike, Kiekun raportointipalvelut sekä asiakasyhteistyö ja siihen liittyvät palvelukanavat ja raporttiluonnokset. Lisäksi järjestettiin oikeusministeriön hallinnonalan virastoille asiakasfoorumi, jossa teemoina olivat tiedonkulku, asiakaspalvelukokemukset, yhteistyömallin kehittäminen ja koulutusyhteistyö. Asiakasfoorumit ovat lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä. Kaikista neljästä asiakasfoorumista kertyi huomattava määrä palvelujen kehittämisessä huomioon otettavia palautteita ja kehitysehdotuksia. Niiden hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön on palkitsevaa. Asiakkaiden asiakasfoorumeihin käyttämä aika ja työ eivät ole menneet hukkaan. Vuoden 2013 aikana kehitetään asiakasfoorumien rinnalle kevyemmin toteutettavia sähköisiä osallistumismalleja. Lisäksi kehitetään asiakasfoorumeista viestimistä Palkeiden tulevassa ekstranetissa. Asiakasfoorumien lisäksi järjestettiin Palkeiden sisäinen työpaja käyttövaltuushallinnasta. Prosessityötä ja asiakaskokemuksen kehittämistä Vuonna 2011 tehokkaasti käynnistynyttä prosessityötä jatkettiin. Kieku-ympäristön prosessikuvauksia tehtiin ja työohjeita kirjoitettiin. Tehdyt prosessidokumentit käytiin läpi, hyväksyttiin ja otettiin käyttöön päivittäisessä palvelutuotannossa. Palvelutuotannon prosessien strategiakauden kehittämistoimet koottiin kehittämissalkkuihin, jotka käytiin läpi syksyn 2012 aikana palvelukeskuksen sisäisissä strategiakeskusteluissa. Sisäisen valvonnan toimien toteuttamista koskevaa ohjausta valmisteltiin. Sisäisen valvonnan kontrollipisteet sisällytetään prosessikuvauksiin ja työohjeisiin maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Asiakaskokemuksen kehitysprojektissa määritettiin palvelukeskuksen asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden nykytila ja tavoitteet Palkeissa. Työtä jatketaan vuoden 2013 alkupuolella. Kehittämistyön tavoitteena on ohjata palvelujen kehittämistä, kehittää markkinointia ja viestintää palveluista sekä tehostaa palvelujen tuottamista ymmärtämällä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mistä voi tinkiä. 12 Palkeet vuosikertomus 2012

13 Palkeiden laatupolulla edettiin Laatutyön kehittämiseksi asetettiin Palkeiden laaturyhmä, joka kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa ideoitiin mm. Palkeiden laatupolkua tuleville vuosille ja innovaatiokilpailua. Laatukäsikirjasta päivitettiin henkilöstöä sekä prosesseja ja palveluja koskevia lukuja. EFQM-malliin pohjautuvan laatujärjestelmän ja arviointien koulutukset järjestettiin prosessinomistajille syksyllä 2012 ja koulutuksen perusteella valmisteltiin suunnitelma vuonna 2013 tehtävistä arvioinneista. Palkeet vuosikertomus

14 Palveluvalikoima Uusilla tietojärjestelmillä tuotettavat palvelut Talouspalvelut - Menojen käsittely - Tulojen käsittely - Kirjanpito - Käyttöomaisuuskirjanpito - Sisäinen laskenta ja raportointi Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva laskutus - Massalaskutus - Kiirelaskutus - Saldoselvitykset - Perintä, liiketaloudelliset saatavat Henkilöstöpalvelut - Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta - Matka- ja kululaskujen maksaminen Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Organisaatiorakenteen luominen ja ylläpito - Rekrytoinnin tuki - Asiakasvirastolle muutoin kuin Heli-järjestelmän kautta saapuneiden hakemusten tallentaminen Heli-järjestelmään - Valtion yhteinen rekrytointi-ilmoittelu - EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely - Viraston henkilökuntaan kuulumattomien matkustajien matkalaskujen tallennus Tuki- ja ylläpitopalvelut - Käyttäjätuki - Käyttövaltuushallinta - Sovellushallinta - Järjestelmien versiohallinta ja jatkokehittäminen Asiantuntijapalvelut - Talous- ja henkilöstöraportointipalvelu - Projektipalvelut - R8-versionvaihdon projektipalvelu - Kieku-konversiopalvelu 14 Palkeet vuosikertomus 2012

15 Palkeet vuosikertomus

16 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Palkeiden tavoitteena on olla asiakkailleen kumppani, joka tuottaa palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti. Tämän päämäärän johdosta Palkeissa on kehitetty vuonna 2012 erityisesti toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Toimintavuonna otettiin käyttöön muun muassa prosessikohtainen mittareihin pohjautuva seuranta, jossa toiminnan kehittymistä mitataan kaikista Palkeiden strategisista näkökulmista käsin. Yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut laatia mittari, jolla pystytään osoittamaan toiminnan tuotoksen, työn ja kustannusten määrän sekä kokonaistuotta- 16 Palkeet vuosikertomus 2012

17 vuuden ja -taloudellisuuden kehittyminen. Vuonna 2012 otettiin käyttöön mittari, jolla toiminnan kehittymistä voidaan kokonaisuudessaan arvioida tuottavuuden näkökulmasta. Toiminnan kokonaistuottavuus nousi edellisestä vuodesta Vuonna 2012 Palkeiden toiminnan tuottavuutta alettiin seurata kokonaistuottavuusmittarilla, joka kertoo, kuinka Palkeiden tuotos on kehittynyt suhteessa työn ja kustannusten kehittymiseen. Mittarissa vertaillaan vuosien 2011 ja 2012 toteumia. Palkeiden toiminnan tuotos käsittää tuotettujen palveluiden volyymit. Palveluiden volyymit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden kokonaisuudessaan 2 %. Tuotos kasvoi erityisesti tulojen käsittelyn palvelussa. Tuotosta laskevia tekijöitä olivat kuitenkin henkilöstöpalveluiden ja ostolaskujen volyymit jotka laskivat hieman edellisestä vuodesta. Työpanoksen määrä laski edelliseen vuoteen nähden 0,9 %, minkä seurauksena työn tuottavuus (tuotos/työpanos) nousi vuonna 2012 yhteensä 3 %. Taloudellisuusindeksin kustannukset laskivat edelliseen vuoteen nähden 2,6 %. Näin ollen toiminnan taloudellisuus (tuotos/kustannukset) nousi vuoteen 2011 nähden 4,8 %. Toiminnan taloudellisuuden kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, koska Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa. Riskienhallintaa edistettiin Toimintavuonna Palkeiden riskienhallintaa edistettiin kartoittamalla Palkeiden ja prosessien riskit. Riskien kartoitustyössä kuvattiin mahdolliset riskit, niiden seuraukset sekä toimenpiteet, joilla riskejä voidaan hallita. Palkeet vuosikertomus

18 18 Palkeet vuosikertomus 2012

19 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki Kieku tuotantokäyttöön Talous- ja henkilöstöhallinnon uuden toimintamallin ja tietojärjestelmäkokonaisuuden (Kieku) varsinainen tuotantokäyttö aloitettiin vuonna Maahanmuuttoviraston ja Pelastusopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja alettiin tuottaa Kieku-järjestelmällä toukokuusta alkaen. Valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Palkeet valmistautuivat ottamaan käyttöön valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmän käyttöön tammikuun 2013 alusta. Kiekun käytön laajentamiseen yli käyttäjään valmistauduttiin pitkään niin toiminnallisesti kuin teknisesti. Käyttöönottoa edelsi tietojen siirtäminen koneellisesti vanhoista järjestelmistä Kiekuun, ja osa tiedoista täydennettiin käsin. Kieku-toimintamallia vuonna 2011 pilotoineiden Valtiokonttorin ja Suomen Akatemian avulla saatiin arvokasta kokemusta ja kehitysideoita. Kiekua käyttöönottaville asiakasvirastoille suunniteltiin syksyllä mm. tehostetun tuen malli. Kokemukset Palkeiden, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon käyttöönotoista ovat jatkon kannalta tärkeät. Tavoitteena on, että Kiekun ottavat käyttöön vuoden 2013 huhtikuussa sisäasiainministeriön hallinnonalalta Hallinnon tietotekniikkakeskus, Hätäkeskuslaitos, Palosuojelurahasto ja sisäasiainministeriö. Vuonna 2012 palvelupyyntöjä käsiteltiin lähes Valtiovarainministeriön hallinnonalalta aluehallintovirastot, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Valtion Eläkerahasto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus aloittavat Kiekun tuotantokäytön lokakuussa. Palvelupyyntöjen yhtenäistä käsittelyä asiakastukijärjestelmällä Palkeiden asiakastukijärjestelmä (AT) tarjoaa kustannustehokkaan ja läpinäkyvän yhteydenottotavan asiakasvirastoille. Järjestelmä mahdollistaa palvelupyyntöjen yhtenäisen käsittelyn ja se on osa Palkeiden asiakaslähtöistä ja monikanavaista asiakaspalvelumallia. Asiakastukijärjestelmän otti vuonna 2012 käyttöön 66 virastoa, ja järjestelmän käyttäjinä on nyt yhteensä 115 asiakasvirastoa. Palvelupyyntöjä järjestelmällä käsiteltiin lähes kpl, kun vastaava luku vuonna 2011 oli kpl. Tavoitteena oli, että kaikki Palkeiden asiakasvirastot siirtyisivät asiakastukijärjestelmän käyttäjiksi, mutta muun muassa ulkoministeriö, Poliisihallitus ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ottavat järjestelmän käyttöön vuoden 2013 aikana. Palkeet vuosikertomus

20 Palkeiden neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on täydentää palvelukeskuksen osaamista, tuoda ulkopuolista näkemystä strategisen suunnittelun tueksi ja toimia johtamisen tukena. Neuvottelukunta käsittelee palvelukeskuksen johtamisen kannalta strategisia kysymyksiä, kuten toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukunnalla ei ole itsenäistä ratkaisuvaltaa palvelukeskusta koskevissa asioissa, eikä sillä ole palvelukeskuksen ohjauksen ja valvonnan osalta vastuuta. Neuvottelukunnan toimikausi on Kuvassa vasemmalta: palveluesimies Päivi Vehviläinen, Palkeet, toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, Palkeet, johtaja Maritta Iso-Aho, Alko Oy, professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto ja johtaja Timo Kallio, Palkeet. Kuvasta puuttuu: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö. 20 Palkeet vuosikertomus 2012

21 Palkeiden johtoryhmä Kuvassa vasemmalta: henkilöstöpäällikkö Hannele Ahola, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, johtaja Helena Lappalainen (palvelutuotanto), istumassa johtaja Timo Kallio (liiketoiminnan tuki) ja asiakkuudenhallintapäällikkö Juha Raatikainen Palkeet vuosikertomus

22 Kustannusrakenne Tuotot Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos % Tuotot yhteensä > ,3 Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat > ,0 Henkilöstökulut > ,7 Vuokrat > ,6 Palvelujen ostot > ,5 Muut kulut > ,1 Poistot > ,4 Korot > ,1 Toiminnan kustannukset > ,9 Tietojärjestelmäkustannukset, Talouspalvelut > ,2 Tietojärjestelmäkustannukset, henkilöstöpalvelut > ,1 Kustannukset yhteensä > ,1 Arviomäärärahan käyttö > ylijäämä/-alijäämä > Palkeet vuosikertomus 2012

23 Palveluvolyymit Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl) > Myyntilaskut (kpl) > Palkkalaskelmat (kpl) > Toiminnan taloudellisuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut ( /suorite) > 5,83 5,91 Myyntilaskut ( /suorite) > 7,99 9,05 Palkkalaskelmat ( /suorite) > 9,19 8,68 Työn tuottavuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl/htv) > Myyntilaskut (kpl/htv) > Palkkalaskelmat (kpl/htv) > Palkeet vuosikertomus

24 24 Palkeet vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi. Vuosikertomus 2013

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi. Vuosikertomus 2013 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Vuosikertomus 2013 Visio 2020 Palkeet vaikuttava suunnannäyttäjä hallinnon palveluratkaisuissa Toiminta-ajatus Edistämme julkishallinnon

Lisätiedot

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Valtion Taloushallintopäivä 18.11.2014 Helena Lappalainen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Puheenvuoron näkökulma Kuvata keskeisistä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: Esimiehet Viestintäpaketti Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida?

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Marjo Rättyä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi ORGANISAATIORAKENTEEN LUOMINEN

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

1. Toiminnallinen tuloksellisuus. 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet

1. Toiminnallinen tuloksellisuus. 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Toiminnallinen tuloksellisuus 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet CRM-työvälineen määrittely,

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantajan näkymät Kieku-maailmaan linjausten ja sopimustoiminnan vaikutukset ja niiden ennakointi Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

Valtion yhteiset osaamiset

Valtion yhteiset osaamiset Valtion yhteiset osaamiset Taustalla Kieku-prosessit ja -järjestelmä Kieku sisältää osaamisen hallinnan työkaluja, jotka virastot voivat halutessaan ottaa käyttöön: - Suorituksen johtaminen - Koulutusten

Lisätiedot

Sisältö. Toiminta- ja taloussuunnitelma Dnro 1 (9) 1428/ /10

Sisältö. Toiminta- ja taloussuunnitelma Dnro 1 (9) 1428/ /10 Dnro 1 (9) Sisältö 1 Toimintaympäristön muutokset TTS -kaudella 2012-2015... 2 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat... 3 2.1 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan...

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Taloushallinnon tuottavuustavoitteet Mikko Kangaspunta Valtion taloushallintopäivä Helsinki, Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

Palkeiden palvelutoiminnan kehittäminen ja tuloksia

Palkeiden palvelutoiminnan kehittäminen ja tuloksia Palkeiden palvelutoiminnan kehittäminen ja tuloksia Kieku-hankkeen loppuseminaari 29.11.2016 Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Palkeiden palvelutoiminnan

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori Tiedolla johtamisen edellytyksiä Tietotarve - Aitoon tietotarpeeseen

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

OSAAMISEN HEDELMÄKORI

OSAAMISEN HEDELMÄKORI OSAAMISEN HEDELMÄKORI Havaintoja ja oppeja Valmiina digikiriin ja Yhteinen sävel -selvitysten tekemisestä H J F 1 7. 11. 2 0 1 T i m o L a i t i n e n Oppeja ja kokemuksia selvitysten tekemisestä 4 Digiselvitys

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot