Vuosikertomus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet vuosikertomus

2 2 Palkeet vuosikertomus 2012

3 Sisällysluettelo Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 4 Johdon katsaus 7 Asiakkaan kumppaniksi 9 Innostunut ja osaava henkilöstö 10 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut 12 Palkeiden palveluvalikoima 14 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus 16 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki 19 Palkeiden neuvottelukunta 20 Palkeiden johtoryhmä 21 Kustannusrakenne 22 Palkeet vuosikertomus

4 Valtion talous- ja henkilöstö Liikevaihto vuonna milj. euroa Palvelutuotanto Joensuu Hämeenlinna Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Hallinnolliset tehtävät Joensuu Hämeenlinna Henkilöstön määrä vuoden lopussa 767 hlöä Sukupuolijakauma 91% naisia Henkilöstön keski-ikä 44,8 vuotta Palkeiden liikevaihto on noin 52 milj. euroa. Hallinnolliset tehtävät on keskitetty Joensuuhun ja Hämeenlinnaan. Palvelutuotanto toimi vuoden 2012 ajan Joensuussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa, Turussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 767. Naisten osuus oli edellisvuoden tapaan 91 % ja henkilöstön keski-ikä niin ikään edellisvuoden tapaan 44,8 vuotta. 4 Palkeet vuosikertomus 2012

5 hallinnon palvelukeskus Strategiset tavoitteet olla asiakkaalle hyvä yhteistyökumppani pyrkiä siihen, että henkilöstö on innostunutta ja osaavaa tuottaa asiakkaille laadukkaita ja palvelusopimuksen mukaisia palveluja sujuvilla prosesseilla huolehtia, että toiminta on tuloksekasta ja vaikuttavaa Toimintaajatus Visio Arvot Edistämme julkishallinnon toimivuutta tuottamalla talous- ja henkilöstöpalveluja kustannustehokkaasti. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palkeet - uudistuvan julkishallinnon asiantunteva kumppani talous- ja henkilöstöpalveluissa. Palveluhenkisyys Kumppanuus Uudistuminen Tuloksellisuus Palkeet vuosikertomus

6 6 Palkeet vuosikertomus 2012

7 Johdon katsaus Kolmantena toimintavuotena Palkeiden asiakaskunta ja sopimusten mukainen palvelutuotanto olivat jo vakiintuneet. Volyymipalvelujen määrä kääntyi vuonna 2012 laskuun osittain virkamiesten määrän vähenemisen takia. Palkeet teki vuoden 2012 tilinpäätöksen 53 kirjanpitoyksikölle, viidelle rahastolle ja ritarikunnalle. Palkeiden maksuliikkeessä käsiteltiin saapuvaa rahaa 21,9 ja lähtevää rahaa 48,3 miljardia euroa. Asiakasvirastojen yhteyshenkilöille ja tilaaja-asiakkaille syksyllä 2012 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yhteyshenkilöiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin on hyvällä tasolla. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyi edellisestä vuodesta ja nousi eniten Palkeiden asiantuntemuksen osalta. Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi VMBaron tulosten perusteella. Koulutuspäivät lisääntyivät ja sairauspoissaolot vähenivät. Vuosi 2012 oli vahvan kehittämisen vuosi. Vuoden aikana Kieku-tietojärjestelmän ja toimintamallin käyttö laajeni Maahanmuuttovirastoon ja Pelastusopistoon. Lisäksi valmistauduttiin ensimmäiseen suureen käyttöönottoerään vuodenvaihteessa 2013, jolloin Kiekun tuotantokäyttö laajeni kolmella asiakasvirastolla yli 8000 käyttäjäksi. Menojen käsittely -prosessissa toteutettiin 26 uutta R8 käyttöönottoa ja yksi uusi virasto otti käyttöön matkahallintajärjestelmän (M2). Tuki ja ylläpitoprosessissa 66 organisaatiota siirtyi asiakastukijärjestelmän (AT) käyttäjiksi. Päävälittäjäpankin vaihtoprojekti oli yksi suurimmista projekteista Palkeissa vuonna Valtiolla toteutettiin päävälittäjäpankin vaihdos Palkeissa muutos näkyi isoina järjestelmä- ja toimintatapamuutoksina, jotka toteutettiin yhteistyössä asiakkaiden ja Valtiokonttorin kanssa menestyksekkäästi. Palkeiden strategian toimeenpanoon liittyvässä Palkeet parhaaksi -hankkeessa keskeisimmät kehittämisosaalueet olivat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, palvelukanavauudistus, asiakassegmentointi ja asiakastyön kehittäminen sen pohjalta, laatutyö sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Toimipaikkaverkoston kehittäminen käynnistyi. Alueellistamisen koordinaatioryhmä hyväksyi kahden toimipaikan vähentämisen vuoden 2015 loppuun mennessä. Palkeissa otettiin käyttöön uudet tietoverkko- ja puhelinratkaisut vuonna Viestinnässä painopisteenä oli verkkoviestinnän kehittäminen. Palkeiden uudet www-sivut julkaistiin keväällä Green Office -ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön, ja tavoitteena on saada Green Office -merkki kesällä Mikkelissä otettiin käyttöön peruskorjatut avotilat toukokuussa ja Kuopiossa marraskuussa Erittäin tyytyväisenä voin tänäkin vuonna todeta, että valtiovarainministeriön asettamat tuottavuustavoitteet ylitettiin. Kokonaistuottavuusindeksillä mitattuna Palkeiden tuottavuus kasvoi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, sillä Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa 2000-luvulla. Tuottavuuden kasvu johtui pääasiassa siitä, että henkilötyövuosien määrä alitti lähes 5 %:lla valtiovarainministeriön asettaman tavoitteen. Palkeiden menot katettiin pääasiassa asiakaslaskutuksella. Palkeiden laskutus oli noin 51 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena Palkeiden toiminta kehittyi vuonna 2012 pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on hyvän tuottavuus- ja taloudellisuuskehityksen sekä palvelujen laadun varmistaminen asiakastyön ja henkilöstön kehittämisen rinnalla. Parhaimmat kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuloksellisesta ja hyvästä yhteistyöstä ja valtiovarainministeriölle tiukasta, mutta kannustavasta ohjauksesta. Erityisen iso tunnustus ja kiitos Palkeiden henkilökunnalle erinomaisista työsuorituksista ja aktiivisuudesta. Pirjo Pöyhiä, toimitusjohtaja Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi Palkeet vuosikertomus

8 8 Palkeet vuosikertomus 2012

9 Asiakkaan kumppaniksi Asiakkaiden kokemus sujuvista ja luotettavista sekä hinnaltaan hyväksyttävistä palveluista on tärkeää Palkeille. Tavoitteena on, että pitkäaikainen kumppanuus Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaalle keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Asiakasyhteistyön kehittäminen Asiakkaiden tarpeiden tuntemista ja parempien palvelujen kehittämistä sekä tarkoituksenmukaisten yhteistyötapojen kehittämistä tuetaan asiakkaiden segmentoinnilla. Palkeiden asiakkaat on segmentoitu asiakkaiden näkemyksiä kuunnellen seuraavasti: Ministeriöt ja ylimmät toimielimet Tutkimuslaitokset Palveluista laskuttavat virastot Viranomaispalvelua tuottavat virastot Rahastot ja muut budjettitalouden ulkopuoliset virastot Palkeiden asiakkaille tuottama lisäarvo määriteltiin yhdessä eri hallinnonalojen edustajien kanssa. Lisäarvon määritelmää hyödynnettiin Palkeiden asiakaslupauksen määrittelytyössä. Nämä auttavat Palkeiden henkilöstöä paneutumaan asiakkaiden vaatimuksiin entistä paremmin. Asiakkaat kokevat seuraavien asioiden hyödyttävän toimintaansa: Arjen toimivuus ja jatkuvuus asiakkaan talous- ja henkilöstöhallinnossa Asiakkaan ei tarvitse huolehtia tietojärjestelmien kilpailutuksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä Asiakkaan talous- ja henkilöstöhallintoon kohdistuva rekrytointitarve vähenee Yhteistyö Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaan osallistumisen palvelujen ja palvelukeskusmallin kehittämiseen Ensimmäiset Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotot toteutettiin 2011 aikana, ja niistä saadun palautteen perusteella suunniteltiin uusia toimintatapoja asiakkaan tukemiseen. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen vastuu yhteistyöstä asiakkaan kanssa siirtyy Kieku-hankkeelta Palkeille. Käyttöönottoa seuraa ensin tehostetun tuen vaihe ja sen jälkeen tehostetun asiakkuudenhoidon vaihe. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saada järjestelmä ja palvelut toimimaan normaalisti. Toisessa vaiheessa tavoitteena on varmistaa palvelujen ja yhteistyön sujuminen sekä kehitysehdotusten välittäminen Kieku-hankkeelle. Asiakasviestinnän kehittäminen Palkeiden asiakasviestinnän pohjana on vuosisuunnitelma, jonka lisäksi toimintaympäristön muutokset vaikuttavat viestintään. Asiakkaan vuodenkulun mukaan teemoitetut tiedotteet on tehty entistä yhtenäisemmin, ja valmistelussa on kiinnitetty huomiota asiakkaalle merkityksellisiin näkökulmiin. Uutiskirjeiden lukemista seurataan asiakasviestinnässä, ja vähintään yksi kirjeen linkki avattiin 45 %:ssa lähetyksiä vuonna Syksyn 2012 osalta vastaava luku oli 55 %, eli loppuvuonna uutiskirjeiden sisältö tavoitti lukijansa aiempaa paremmin. Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 5) Toteuma 2012 Toteuma 2011 Talouspalvelut > 3,5 3,7 Henkilöstöpalvelut > 3,8 3,8 Palkeet vuosikertomus

10 Innostunut ja osaava henkilöstö Työhyvinvointi oli Palkeiden keskeinen strateginen painopiste vuonna Työhyvinvointitoiminnan tärkeänä mittaristona toimii työtyytyväisyyskyselyistä saatava informaatio. Syksyllä 2012 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli Palkeet tasolla edistynyt tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Palkeiden kokonaistyytyväisyysindeksi vuonna 2012 oli VMBaro-kyselyn mukaan 3,21. Kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna tuli 0,16 yksikköä. Työtyytyväisyyden edistymisestä suuri kiitos kuuluu esimiehille ja koko henkilöstölle. Vuonna 2012 Palkeissa toteutettiin lukuisia työtyytyväisyyttä edistäviä toimintatapamuutoksia useilla eri organisaatiotasoilla Henkilötyövuodet > 733,9 734,6 Työtyytyväisyys > 3,2 3,1 Koulutuspäivät / htv > 4,5 3,3 10 Palkeet vuosikertomus 2012

11 Henkilöstö paikkakunnittain Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Joensuu Hämeenlinna Palkeiden kulttuuri Henkilöstön yhtenäisyys ja yhteinen kulttuuri ovat Palkeille tärkeitä asioita. Palkeissa henkilöstö kokoontui lyhyen historiansa aikana ensimmäistä kertaa yhteiseen henkilöstöjuhlaan Lahteen ja Vierumäelle syyskuussa. Juhlaohjelman ja luentojen ohella henkilöstö sai tutustua oman talon aktiivisiin verkoistoihin viestinnän ja työhyvinvointiteemojen tiimoilta. Työhyvinvointiverkostoa laajennettiin vuonna 2012 esimiesjäsenillä. Viestintäverkoston aktiivinen toiminta näkyi neljän Välipala-henkilöstölehden julkaisussa vuoden aikana Henkilöstön yhteistyö ja osaaminen Vuonna 2012 kirjoitettiin ensimmäinen versio Palkeiden laatukäsikirjasta. Laatukäsikirjan Henkilöosa-alueeseen kirjattiin vuoden aikana ensimmäinen versio henkilöstöpolitiikasta. Osaamisen näkökulmasta vuosi 2012 oli johdon kehittämisen teemavuosi. Esimiestyön tukemiseksi järjestettävät vuorovaikutukseen kannustavat esimiesinfot jatkuivat edellisvuoden tapaan vuonna Esimiehille järjestettiin kaksi esimiesfoorumia. Esimiestyön tukeminen näkyi positiivisena kehittymisenä esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn johtamisen mittaristossa. 332 Johdon koulutuksien ohella vuonna 2012 henkilöstön osaamistarpeisiin vastattiin normaalilla koulutustarjonnalla. Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti kertyi 4,5. Vuoden 2012 merkittävä koulutuskokonaisuus oli Kieku-järjestelmän ja toimintamallin organisointi ja läpivienti joulukuun aikana. Ulkoisessa rekrytoinnissa Heli-järjestelmän kautta oli haussa 127 työpaikkaa. Hakemuksia saapui vuoden aikana yli Luvut ovat edellisvuoden suuntaisia. Palkeet vuosikertomus

12 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut Palkeet tarjoaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalveluja sekä asiantuntijapalveluja. Palvelut on tuotteistettu ja niiden sisältö kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä laadittavassa palvelusopimuksessa. Palvelut hinnoitellaan omakustannuspohjalta. Yhtenäiset Kieku-palvelut kaikille asiakkaille Palkeiden palvelusopimuksen liitteitä Kieku-ympäristön osalta uudistettiin vuonna Palvelukuvaukset ja vastuunjakotaulukot muokattiin vastaamaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistä prosessikarttaa ja yhtenäistä toimintatapaa. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen ja kehittäminen aloitettiin. Kieku-tietojärjestelmään liittyvien raportointipalvelujen sisältö on muokkautumassa sitä mukaa kun palveluja otetaan käyttöön. Palkeet tekee raportoinnin kehittämisessä yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa asiakkaiden kehittämistarpeiden pohjalta. Asiakasfoorumit lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä Vuoden 2012 aikana järjestettiin neljä asiakasfoorumia. Niiden teemat olivat menojen käsittely ja maksuliike, Kiekun raportointipalvelut sekä asiakasyhteistyö ja siihen liittyvät palvelukanavat ja raporttiluonnokset. Lisäksi järjestettiin oikeusministeriön hallinnonalan virastoille asiakasfoorumi, jossa teemoina olivat tiedonkulku, asiakaspalvelukokemukset, yhteistyömallin kehittäminen ja koulutusyhteistyö. Asiakasfoorumit ovat lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä. Kaikista neljästä asiakasfoorumista kertyi huomattava määrä palvelujen kehittämisessä huomioon otettavia palautteita ja kehitysehdotuksia. Niiden hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön on palkitsevaa. Asiakkaiden asiakasfoorumeihin käyttämä aika ja työ eivät ole menneet hukkaan. Vuoden 2013 aikana kehitetään asiakasfoorumien rinnalle kevyemmin toteutettavia sähköisiä osallistumismalleja. Lisäksi kehitetään asiakasfoorumeista viestimistä Palkeiden tulevassa ekstranetissa. Asiakasfoorumien lisäksi järjestettiin Palkeiden sisäinen työpaja käyttövaltuushallinnasta. Prosessityötä ja asiakaskokemuksen kehittämistä Vuonna 2011 tehokkaasti käynnistynyttä prosessityötä jatkettiin. Kieku-ympäristön prosessikuvauksia tehtiin ja työohjeita kirjoitettiin. Tehdyt prosessidokumentit käytiin läpi, hyväksyttiin ja otettiin käyttöön päivittäisessä palvelutuotannossa. Palvelutuotannon prosessien strategiakauden kehittämistoimet koottiin kehittämissalkkuihin, jotka käytiin läpi syksyn 2012 aikana palvelukeskuksen sisäisissä strategiakeskusteluissa. Sisäisen valvonnan toimien toteuttamista koskevaa ohjausta valmisteltiin. Sisäisen valvonnan kontrollipisteet sisällytetään prosessikuvauksiin ja työohjeisiin maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Asiakaskokemuksen kehitysprojektissa määritettiin palvelukeskuksen asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden nykytila ja tavoitteet Palkeissa. Työtä jatketaan vuoden 2013 alkupuolella. Kehittämistyön tavoitteena on ohjata palvelujen kehittämistä, kehittää markkinointia ja viestintää palveluista sekä tehostaa palvelujen tuottamista ymmärtämällä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mistä voi tinkiä. 12 Palkeet vuosikertomus 2012

13 Palkeiden laatupolulla edettiin Laatutyön kehittämiseksi asetettiin Palkeiden laaturyhmä, joka kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa ideoitiin mm. Palkeiden laatupolkua tuleville vuosille ja innovaatiokilpailua. Laatukäsikirjasta päivitettiin henkilöstöä sekä prosesseja ja palveluja koskevia lukuja. EFQM-malliin pohjautuvan laatujärjestelmän ja arviointien koulutukset järjestettiin prosessinomistajille syksyllä 2012 ja koulutuksen perusteella valmisteltiin suunnitelma vuonna 2013 tehtävistä arvioinneista. Palkeet vuosikertomus

14 Palveluvalikoima Uusilla tietojärjestelmillä tuotettavat palvelut Talouspalvelut - Menojen käsittely - Tulojen käsittely - Kirjanpito - Käyttöomaisuuskirjanpito - Sisäinen laskenta ja raportointi Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva laskutus - Massalaskutus - Kiirelaskutus - Saldoselvitykset - Perintä, liiketaloudelliset saatavat Henkilöstöpalvelut - Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta - Matka- ja kululaskujen maksaminen Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Organisaatiorakenteen luominen ja ylläpito - Rekrytoinnin tuki - Asiakasvirastolle muutoin kuin Heli-järjestelmän kautta saapuneiden hakemusten tallentaminen Heli-järjestelmään - Valtion yhteinen rekrytointi-ilmoittelu - EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely - Viraston henkilökuntaan kuulumattomien matkustajien matkalaskujen tallennus Tuki- ja ylläpitopalvelut - Käyttäjätuki - Käyttövaltuushallinta - Sovellushallinta - Järjestelmien versiohallinta ja jatkokehittäminen Asiantuntijapalvelut - Talous- ja henkilöstöraportointipalvelu - Projektipalvelut - R8-versionvaihdon projektipalvelu - Kieku-konversiopalvelu 14 Palkeet vuosikertomus 2012

15 Palkeet vuosikertomus

16 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Palkeiden tavoitteena on olla asiakkailleen kumppani, joka tuottaa palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti. Tämän päämäärän johdosta Palkeissa on kehitetty vuonna 2012 erityisesti toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Toimintavuonna otettiin käyttöön muun muassa prosessikohtainen mittareihin pohjautuva seuranta, jossa toiminnan kehittymistä mitataan kaikista Palkeiden strategisista näkökulmista käsin. Yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut laatia mittari, jolla pystytään osoittamaan toiminnan tuotoksen, työn ja kustannusten määrän sekä kokonaistuotta- 16 Palkeet vuosikertomus 2012

17 vuuden ja -taloudellisuuden kehittyminen. Vuonna 2012 otettiin käyttöön mittari, jolla toiminnan kehittymistä voidaan kokonaisuudessaan arvioida tuottavuuden näkökulmasta. Toiminnan kokonaistuottavuus nousi edellisestä vuodesta Vuonna 2012 Palkeiden toiminnan tuottavuutta alettiin seurata kokonaistuottavuusmittarilla, joka kertoo, kuinka Palkeiden tuotos on kehittynyt suhteessa työn ja kustannusten kehittymiseen. Mittarissa vertaillaan vuosien 2011 ja 2012 toteumia. Palkeiden toiminnan tuotos käsittää tuotettujen palveluiden volyymit. Palveluiden volyymit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden kokonaisuudessaan 2 %. Tuotos kasvoi erityisesti tulojen käsittelyn palvelussa. Tuotosta laskevia tekijöitä olivat kuitenkin henkilöstöpalveluiden ja ostolaskujen volyymit jotka laskivat hieman edellisestä vuodesta. Työpanoksen määrä laski edelliseen vuoteen nähden 0,9 %, minkä seurauksena työn tuottavuus (tuotos/työpanos) nousi vuonna 2012 yhteensä 3 %. Taloudellisuusindeksin kustannukset laskivat edelliseen vuoteen nähden 2,6 %. Näin ollen toiminnan taloudellisuus (tuotos/kustannukset) nousi vuoteen 2011 nähden 4,8 %. Toiminnan taloudellisuuden kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, koska Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa. Riskienhallintaa edistettiin Toimintavuonna Palkeiden riskienhallintaa edistettiin kartoittamalla Palkeiden ja prosessien riskit. Riskien kartoitustyössä kuvattiin mahdolliset riskit, niiden seuraukset sekä toimenpiteet, joilla riskejä voidaan hallita. Palkeet vuosikertomus

18 18 Palkeet vuosikertomus 2012

19 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki Kieku tuotantokäyttöön Talous- ja henkilöstöhallinnon uuden toimintamallin ja tietojärjestelmäkokonaisuuden (Kieku) varsinainen tuotantokäyttö aloitettiin vuonna Maahanmuuttoviraston ja Pelastusopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja alettiin tuottaa Kieku-järjestelmällä toukokuusta alkaen. Valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Palkeet valmistautuivat ottamaan käyttöön valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmän käyttöön tammikuun 2013 alusta. Kiekun käytön laajentamiseen yli käyttäjään valmistauduttiin pitkään niin toiminnallisesti kuin teknisesti. Käyttöönottoa edelsi tietojen siirtäminen koneellisesti vanhoista järjestelmistä Kiekuun, ja osa tiedoista täydennettiin käsin. Kieku-toimintamallia vuonna 2011 pilotoineiden Valtiokonttorin ja Suomen Akatemian avulla saatiin arvokasta kokemusta ja kehitysideoita. Kiekua käyttöönottaville asiakasvirastoille suunniteltiin syksyllä mm. tehostetun tuen malli. Kokemukset Palkeiden, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon käyttöönotoista ovat jatkon kannalta tärkeät. Tavoitteena on, että Kiekun ottavat käyttöön vuoden 2013 huhtikuussa sisäasiainministeriön hallinnonalalta Hallinnon tietotekniikkakeskus, Hätäkeskuslaitos, Palosuojelurahasto ja sisäasiainministeriö. Vuonna 2012 palvelupyyntöjä käsiteltiin lähes Valtiovarainministeriön hallinnonalalta aluehallintovirastot, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Valtion Eläkerahasto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus aloittavat Kiekun tuotantokäytön lokakuussa. Palvelupyyntöjen yhtenäistä käsittelyä asiakastukijärjestelmällä Palkeiden asiakastukijärjestelmä (AT) tarjoaa kustannustehokkaan ja läpinäkyvän yhteydenottotavan asiakasvirastoille. Järjestelmä mahdollistaa palvelupyyntöjen yhtenäisen käsittelyn ja se on osa Palkeiden asiakaslähtöistä ja monikanavaista asiakaspalvelumallia. Asiakastukijärjestelmän otti vuonna 2012 käyttöön 66 virastoa, ja järjestelmän käyttäjinä on nyt yhteensä 115 asiakasvirastoa. Palvelupyyntöjä järjestelmällä käsiteltiin lähes kpl, kun vastaava luku vuonna 2011 oli kpl. Tavoitteena oli, että kaikki Palkeiden asiakasvirastot siirtyisivät asiakastukijärjestelmän käyttäjiksi, mutta muun muassa ulkoministeriö, Poliisihallitus ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ottavat järjestelmän käyttöön vuoden 2013 aikana. Palkeet vuosikertomus

20 Palkeiden neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on täydentää palvelukeskuksen osaamista, tuoda ulkopuolista näkemystä strategisen suunnittelun tueksi ja toimia johtamisen tukena. Neuvottelukunta käsittelee palvelukeskuksen johtamisen kannalta strategisia kysymyksiä, kuten toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukunnalla ei ole itsenäistä ratkaisuvaltaa palvelukeskusta koskevissa asioissa, eikä sillä ole palvelukeskuksen ohjauksen ja valvonnan osalta vastuuta. Neuvottelukunnan toimikausi on Kuvassa vasemmalta: palveluesimies Päivi Vehviläinen, Palkeet, toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, Palkeet, johtaja Maritta Iso-Aho, Alko Oy, professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto ja johtaja Timo Kallio, Palkeet. Kuvasta puuttuu: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö. 20 Palkeet vuosikertomus 2012

21 Palkeiden johtoryhmä Kuvassa vasemmalta: henkilöstöpäällikkö Hannele Ahola, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, johtaja Helena Lappalainen (palvelutuotanto), istumassa johtaja Timo Kallio (liiketoiminnan tuki) ja asiakkuudenhallintapäällikkö Juha Raatikainen Palkeet vuosikertomus

22 Kustannusrakenne Tuotot Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos % Tuotot yhteensä > ,3 Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat > ,0 Henkilöstökulut > ,7 Vuokrat > ,6 Palvelujen ostot > ,5 Muut kulut > ,1 Poistot > ,4 Korot > ,1 Toiminnan kustannukset > ,9 Tietojärjestelmäkustannukset, Talouspalvelut > ,2 Tietojärjestelmäkustannukset, henkilöstöpalvelut > ,1 Kustannukset yhteensä > ,1 Arviomäärärahan käyttö > ylijäämä/-alijäämä > Palkeet vuosikertomus 2012

23 Palveluvolyymit Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl) > Myyntilaskut (kpl) > Palkkalaskelmat (kpl) > Toiminnan taloudellisuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut ( /suorite) > 5,83 5,91 Myyntilaskut ( /suorite) > 7,99 9,05 Palkkalaskelmat ( /suorite) > 9,19 8,68 Työn tuottavuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl/htv) > Myyntilaskut (kpl/htv) > Palkkalaskelmat (kpl/htv) > Palkeet vuosikertomus

24 24 Palkeet vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

LAADULLINEN ARVIOINTITUTKIMUS VALTION KIEKU-HANKKEEN ONNISTUMISESTA CASE: TALOUSHALLINTO

LAADULLINEN ARVIOINTITUTKIMUS VALTION KIEKU-HANKKEEN ONNISTUMISESTA CASE: TALOUSHALLINTO TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos LAADULLINEN ARVIOINTITUTKIMUS VALTION KIEKU-HANKKEEN ONNISTUMISESTA CASE: TALOUSHALLINTO Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma 9/2009 Budjetti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013

Toimintakertomus id9498059 2 (43) Hallinnon tietotekniikkakeskus Allekirjoitettu 00.06.01 HAL/2013/277 15.03.2013 HALTIKin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus id9498059 2 (43) Allekirjoitettu 00.06.01 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Kertomus Talpan vuodesta 2014

Kertomus Talpan vuodesta 2014 Vuosikertomus 2014 1 Kertomus Talpan vuodesta 2014 Rohkeasti ja yhdessä kohti uutta s. 2 E-lasku kasvatti suosiotaan s. 3 Ennätysmäärä kaupungin ostolaskuja s. 4 Tilinpäätöksen aikataulua kiristettiin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2014 Eviran henkilöstökertomus 2014 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus...3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...5 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...5

Lisätiedot

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011... 1 TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2011... 4 1.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen jatkuu

Prosessien kehittäminen jatkuu L U K I J A L L E Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu tiedottaa 1 14.4.2010 Prosessien kehittäminen jatkuu helsingin kaupungin kuvapankki / matti tirri Lukijalle... 1 Talpan asiakkaiden tyytyväisyys

Lisätiedot

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus

HALTIK. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK. Vuosikertomus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Vuosikertomus 2009 Toimitus HALTIK Viestintä Valokuvat Haltik Viestintä, Istockphoto Ulkoasu Studio Anne-Marie Vesto Paino Vammalan Kirjapaino Oy, 2010 Painopaperi

Lisätiedot

Tiken henkilöstötilinpäätös 2005

Tiken henkilöstötilinpäätös 2005 Tiken henkilöstötilinpäätös 2005 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot