Vuosikertomus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet vuosikertomus

2 2 Palkeet vuosikertomus 2012

3 Sisällysluettelo Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 4 Johdon katsaus 7 Asiakkaan kumppaniksi 9 Innostunut ja osaava henkilöstö 10 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut 12 Palkeiden palveluvalikoima 14 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus 16 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki 19 Palkeiden neuvottelukunta 20 Palkeiden johtoryhmä 21 Kustannusrakenne 22 Palkeet vuosikertomus

4 Valtion talous- ja henkilöstö Liikevaihto vuonna milj. euroa Palvelutuotanto Joensuu Hämeenlinna Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Hallinnolliset tehtävät Joensuu Hämeenlinna Henkilöstön määrä vuoden lopussa 767 hlöä Sukupuolijakauma 91% naisia Henkilöstön keski-ikä 44,8 vuotta Palkeiden liikevaihto on noin 52 milj. euroa. Hallinnolliset tehtävät on keskitetty Joensuuhun ja Hämeenlinnaan. Palvelutuotanto toimi vuoden 2012 ajan Joensuussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa, Turussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 767. Naisten osuus oli edellisvuoden tapaan 91 % ja henkilöstön keski-ikä niin ikään edellisvuoden tapaan 44,8 vuotta. 4 Palkeet vuosikertomus 2012

5 hallinnon palvelukeskus Strategiset tavoitteet olla asiakkaalle hyvä yhteistyökumppani pyrkiä siihen, että henkilöstö on innostunutta ja osaavaa tuottaa asiakkaille laadukkaita ja palvelusopimuksen mukaisia palveluja sujuvilla prosesseilla huolehtia, että toiminta on tuloksekasta ja vaikuttavaa Toimintaajatus Visio Arvot Edistämme julkishallinnon toimivuutta tuottamalla talous- ja henkilöstöpalveluja kustannustehokkaasti. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palkeet - uudistuvan julkishallinnon asiantunteva kumppani talous- ja henkilöstöpalveluissa. Palveluhenkisyys Kumppanuus Uudistuminen Tuloksellisuus Palkeet vuosikertomus

6 6 Palkeet vuosikertomus 2012

7 Johdon katsaus Kolmantena toimintavuotena Palkeiden asiakaskunta ja sopimusten mukainen palvelutuotanto olivat jo vakiintuneet. Volyymipalvelujen määrä kääntyi vuonna 2012 laskuun osittain virkamiesten määrän vähenemisen takia. Palkeet teki vuoden 2012 tilinpäätöksen 53 kirjanpitoyksikölle, viidelle rahastolle ja ritarikunnalle. Palkeiden maksuliikkeessä käsiteltiin saapuvaa rahaa 21,9 ja lähtevää rahaa 48,3 miljardia euroa. Asiakasvirastojen yhteyshenkilöille ja tilaaja-asiakkaille syksyllä 2012 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yhteyshenkilöiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin on hyvällä tasolla. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys lisääntyi edellisestä vuodesta ja nousi eniten Palkeiden asiantuntemuksen osalta. Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi VMBaron tulosten perusteella. Koulutuspäivät lisääntyivät ja sairauspoissaolot vähenivät. Vuosi 2012 oli vahvan kehittämisen vuosi. Vuoden aikana Kieku-tietojärjestelmän ja toimintamallin käyttö laajeni Maahanmuuttovirastoon ja Pelastusopistoon. Lisäksi valmistauduttiin ensimmäiseen suureen käyttöönottoerään vuodenvaihteessa 2013, jolloin Kiekun tuotantokäyttö laajeni kolmella asiakasvirastolla yli 8000 käyttäjäksi. Menojen käsittely -prosessissa toteutettiin 26 uutta R8 käyttöönottoa ja yksi uusi virasto otti käyttöön matkahallintajärjestelmän (M2). Tuki ja ylläpitoprosessissa 66 organisaatiota siirtyi asiakastukijärjestelmän (AT) käyttäjiksi. Päävälittäjäpankin vaihtoprojekti oli yksi suurimmista projekteista Palkeissa vuonna Valtiolla toteutettiin päävälittäjäpankin vaihdos Palkeissa muutos näkyi isoina järjestelmä- ja toimintatapamuutoksina, jotka toteutettiin yhteistyössä asiakkaiden ja Valtiokonttorin kanssa menestyksekkäästi. Palkeiden strategian toimeenpanoon liittyvässä Palkeet parhaaksi -hankkeessa keskeisimmät kehittämisosaalueet olivat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, palvelukanavauudistus, asiakassegmentointi ja asiakastyön kehittäminen sen pohjalta, laatutyö sekä riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Toimipaikkaverkoston kehittäminen käynnistyi. Alueellistamisen koordinaatioryhmä hyväksyi kahden toimipaikan vähentämisen vuoden 2015 loppuun mennessä. Palkeissa otettiin käyttöön uudet tietoverkko- ja puhelinratkaisut vuonna Viestinnässä painopisteenä oli verkkoviestinnän kehittäminen. Palkeiden uudet www-sivut julkaistiin keväällä Green Office -ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön, ja tavoitteena on saada Green Office -merkki kesällä Mikkelissä otettiin käyttöön peruskorjatut avotilat toukokuussa ja Kuopiossa marraskuussa Erittäin tyytyväisenä voin tänäkin vuonna todeta, että valtiovarainministeriön asettamat tuottavuustavoitteet ylitettiin. Kokonaistuottavuusindeksillä mitattuna Palkeiden tuottavuus kasvoi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, sillä Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa 2000-luvulla. Tuottavuuden kasvu johtui pääasiassa siitä, että henkilötyövuosien määrä alitti lähes 5 %:lla valtiovarainministeriön asettaman tavoitteen. Palkeiden menot katettiin pääasiassa asiakaslaskutuksella. Palkeiden laskutus oli noin 51 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena Palkeiden toiminta kehittyi vuonna 2012 pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on hyvän tuottavuus- ja taloudellisuuskehityksen sekä palvelujen laadun varmistaminen asiakastyön ja henkilöstön kehittämisen rinnalla. Parhaimmat kiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuloksellisesta ja hyvästä yhteistyöstä ja valtiovarainministeriölle tiukasta, mutta kannustavasta ohjauksesta. Erityisen iso tunnustus ja kiitos Palkeiden henkilökunnalle erinomaisista työsuorituksista ja aktiivisuudesta. Pirjo Pöyhiä, toimitusjohtaja Henkilöstön työtyytyväisyys parani erittäin merkitsevästi Palkeet vuosikertomus

8 8 Palkeet vuosikertomus 2012

9 Asiakkaan kumppaniksi Asiakkaiden kokemus sujuvista ja luotettavista sekä hinnaltaan hyväksyttävistä palveluista on tärkeää Palkeille. Tavoitteena on, että pitkäaikainen kumppanuus Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaalle keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Asiakasyhteistyön kehittäminen Asiakkaiden tarpeiden tuntemista ja parempien palvelujen kehittämistä sekä tarkoituksenmukaisten yhteistyötapojen kehittämistä tuetaan asiakkaiden segmentoinnilla. Palkeiden asiakkaat on segmentoitu asiakkaiden näkemyksiä kuunnellen seuraavasti: Ministeriöt ja ylimmät toimielimet Tutkimuslaitokset Palveluista laskuttavat virastot Viranomaispalvelua tuottavat virastot Rahastot ja muut budjettitalouden ulkopuoliset virastot Palkeiden asiakkaille tuottama lisäarvo määriteltiin yhdessä eri hallinnonalojen edustajien kanssa. Lisäarvon määritelmää hyödynnettiin Palkeiden asiakaslupauksen määrittelytyössä. Nämä auttavat Palkeiden henkilöstöä paneutumaan asiakkaiden vaatimuksiin entistä paremmin. Asiakkaat kokevat seuraavien asioiden hyödyttävän toimintaansa: Arjen toimivuus ja jatkuvuus asiakkaan talous- ja henkilöstöhallinnossa Asiakkaan ei tarvitse huolehtia tietojärjestelmien kilpailutuksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä Asiakkaan talous- ja henkilöstöhallintoon kohdistuva rekrytointitarve vähenee Yhteistyö Palkeiden kanssa mahdollistaa asiakkaan osallistumisen palvelujen ja palvelukeskusmallin kehittämiseen Ensimmäiset Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotot toteutettiin 2011 aikana, ja niistä saadun palautteen perusteella suunniteltiin uusia toimintatapoja asiakkaan tukemiseen. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen vastuu yhteistyöstä asiakkaan kanssa siirtyy Kieku-hankkeelta Palkeille. Käyttöönottoa seuraa ensin tehostetun tuen vaihe ja sen jälkeen tehostetun asiakkuudenhoidon vaihe. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saada järjestelmä ja palvelut toimimaan normaalisti. Toisessa vaiheessa tavoitteena on varmistaa palvelujen ja yhteistyön sujuminen sekä kehitysehdotusten välittäminen Kieku-hankkeelle. Asiakasviestinnän kehittäminen Palkeiden asiakasviestinnän pohjana on vuosisuunnitelma, jonka lisäksi toimintaympäristön muutokset vaikuttavat viestintään. Asiakkaan vuodenkulun mukaan teemoitetut tiedotteet on tehty entistä yhtenäisemmin, ja valmistelussa on kiinnitetty huomiota asiakkaalle merkityksellisiin näkökulmiin. Uutiskirjeiden lukemista seurataan asiakasviestinnässä, ja vähintään yksi kirjeen linkki avattiin 45 %:ssa lähetyksiä vuonna Syksyn 2012 osalta vastaava luku oli 55 %, eli loppuvuonna uutiskirjeiden sisältö tavoitti lukijansa aiempaa paremmin. Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 5) Toteuma 2012 Toteuma 2011 Talouspalvelut > 3,5 3,7 Henkilöstöpalvelut > 3,8 3,8 Palkeet vuosikertomus

10 Innostunut ja osaava henkilöstö Työhyvinvointi oli Palkeiden keskeinen strateginen painopiste vuonna Työhyvinvointitoiminnan tärkeänä mittaristona toimii työtyytyväisyyskyselyistä saatava informaatio. Syksyllä 2012 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli Palkeet tasolla edistynyt tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Palkeiden kokonaistyytyväisyysindeksi vuonna 2012 oli VMBaro-kyselyn mukaan 3,21. Kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna tuli 0,16 yksikköä. Työtyytyväisyyden edistymisestä suuri kiitos kuuluu esimiehille ja koko henkilöstölle. Vuonna 2012 Palkeissa toteutettiin lukuisia työtyytyväisyyttä edistäviä toimintatapamuutoksia useilla eri organisaatiotasoilla Henkilötyövuodet > 733,9 734,6 Työtyytyväisyys > 3,2 3,1 Koulutuspäivät / htv > 4,5 3,3 10 Palkeet vuosikertomus 2012

11 Henkilöstö paikkakunnittain Mikkeli Pori Turku Kuopio Helsinki Joensuu Hämeenlinna Palkeiden kulttuuri Henkilöstön yhtenäisyys ja yhteinen kulttuuri ovat Palkeille tärkeitä asioita. Palkeissa henkilöstö kokoontui lyhyen historiansa aikana ensimmäistä kertaa yhteiseen henkilöstöjuhlaan Lahteen ja Vierumäelle syyskuussa. Juhlaohjelman ja luentojen ohella henkilöstö sai tutustua oman talon aktiivisiin verkoistoihin viestinnän ja työhyvinvointiteemojen tiimoilta. Työhyvinvointiverkostoa laajennettiin vuonna 2012 esimiesjäsenillä. Viestintäverkoston aktiivinen toiminta näkyi neljän Välipala-henkilöstölehden julkaisussa vuoden aikana Henkilöstön yhteistyö ja osaaminen Vuonna 2012 kirjoitettiin ensimmäinen versio Palkeiden laatukäsikirjasta. Laatukäsikirjan Henkilöosa-alueeseen kirjattiin vuoden aikana ensimmäinen versio henkilöstöpolitiikasta. Osaamisen näkökulmasta vuosi 2012 oli johdon kehittämisen teemavuosi. Esimiestyön tukemiseksi järjestettävät vuorovaikutukseen kannustavat esimiesinfot jatkuivat edellisvuoden tapaan vuonna Esimiehille järjestettiin kaksi esimiesfoorumia. Esimiestyön tukeminen näkyi positiivisena kehittymisenä esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn johtamisen mittaristossa. 332 Johdon koulutuksien ohella vuonna 2012 henkilöstön osaamistarpeisiin vastattiin normaalilla koulutustarjonnalla. Koulutuspäiviä henkilötyövuotta kohti kertyi 4,5. Vuoden 2012 merkittävä koulutuskokonaisuus oli Kieku-järjestelmän ja toimintamallin organisointi ja läpivienti joulukuun aikana. Ulkoisessa rekrytoinnissa Heli-järjestelmän kautta oli haussa 127 työpaikkaa. Hakemuksia saapui vuoden aikana yli Luvut ovat edellisvuoden suuntaisia. Palkeet vuosikertomus

12 Sujuvat prosessit, parhaat palvelut Palkeet tarjoaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalveluja sekä asiantuntijapalveluja. Palvelut on tuotteistettu ja niiden sisältö kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä laadittavassa palvelusopimuksessa. Palvelut hinnoitellaan omakustannuspohjalta. Yhtenäiset Kieku-palvelut kaikille asiakkaille Palkeiden palvelusopimuksen liitteitä Kieku-ympäristön osalta uudistettiin vuonna Palvelukuvaukset ja vastuunjakotaulukot muokattiin vastaamaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistä prosessikarttaa ja yhtenäistä toimintatapaa. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen ja kehittäminen aloitettiin. Kieku-tietojärjestelmään liittyvien raportointipalvelujen sisältö on muokkautumassa sitä mukaa kun palveluja otetaan käyttöön. Palkeet tekee raportoinnin kehittämisessä yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa asiakkaiden kehittämistarpeiden pohjalta. Asiakasfoorumit lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä Vuoden 2012 aikana järjestettiin neljä asiakasfoorumia. Niiden teemat olivat menojen käsittely ja maksuliike, Kiekun raportointipalvelut sekä asiakasyhteistyö ja siihen liittyvät palvelukanavat ja raporttiluonnokset. Lisäksi järjestettiin oikeusministeriön hallinnonalan virastoille asiakasfoorumi, jossa teemoina olivat tiedonkulku, asiakaspalvelukokemukset, yhteistyömallin kehittäminen ja koulutusyhteistyö. Asiakasfoorumit ovat lunastaneet paikkansa palvelujen kehittämisessä. Kaikista neljästä asiakasfoorumista kertyi huomattava määrä palvelujen kehittämisessä huomioon otettavia palautteita ja kehitysehdotuksia. Niiden hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön on palkitsevaa. Asiakkaiden asiakasfoorumeihin käyttämä aika ja työ eivät ole menneet hukkaan. Vuoden 2013 aikana kehitetään asiakasfoorumien rinnalle kevyemmin toteutettavia sähköisiä osallistumismalleja. Lisäksi kehitetään asiakasfoorumeista viestimistä Palkeiden tulevassa ekstranetissa. Asiakasfoorumien lisäksi järjestettiin Palkeiden sisäinen työpaja käyttövaltuushallinnasta. Prosessityötä ja asiakaskokemuksen kehittämistä Vuonna 2011 tehokkaasti käynnistynyttä prosessityötä jatkettiin. Kieku-ympäristön prosessikuvauksia tehtiin ja työohjeita kirjoitettiin. Tehdyt prosessidokumentit käytiin läpi, hyväksyttiin ja otettiin käyttöön päivittäisessä palvelutuotannossa. Palvelutuotannon prosessien strategiakauden kehittämistoimet koottiin kehittämissalkkuihin, jotka käytiin läpi syksyn 2012 aikana palvelukeskuksen sisäisissä strategiakeskusteluissa. Sisäisen valvonnan toimien toteuttamista koskevaa ohjausta valmisteltiin. Sisäisen valvonnan kontrollipisteet sisällytetään prosessikuvauksiin ja työohjeisiin maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Asiakaskokemuksen kehitysprojektissa määritettiin palvelukeskuksen asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden nykytila ja tavoitteet Palkeissa. Työtä jatketaan vuoden 2013 alkupuolella. Kehittämistyön tavoitteena on ohjata palvelujen kehittämistä, kehittää markkinointia ja viestintää palveluista sekä tehostaa palvelujen tuottamista ymmärtämällä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mistä voi tinkiä. 12 Palkeet vuosikertomus 2012

13 Palkeiden laatupolulla edettiin Laatutyön kehittämiseksi asetettiin Palkeiden laaturyhmä, joka kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa ideoitiin mm. Palkeiden laatupolkua tuleville vuosille ja innovaatiokilpailua. Laatukäsikirjasta päivitettiin henkilöstöä sekä prosesseja ja palveluja koskevia lukuja. EFQM-malliin pohjautuvan laatujärjestelmän ja arviointien koulutukset järjestettiin prosessinomistajille syksyllä 2012 ja koulutuksen perusteella valmisteltiin suunnitelma vuonna 2013 tehtävistä arvioinneista. Palkeet vuosikertomus

14 Palveluvalikoima Uusilla tietojärjestelmillä tuotettavat palvelut Talouspalvelut - Menojen käsittely - Tulojen käsittely - Kirjanpito - Käyttöomaisuuskirjanpito - Sisäinen laskenta ja raportointi Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Manuaaliseen laskutuspyyntöön perustuva laskutus - Massalaskutus - Kiirelaskutus - Saldoselvitykset - Perintä, liiketaloudelliset saatavat Henkilöstöpalvelut - Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta - Matka- ja kululaskujen maksaminen Palveluun liittyvät lisäpalvelut - Organisaatiorakenteen luominen ja ylläpito - Rekrytoinnin tuki - Asiakasvirastolle muutoin kuin Heli-järjestelmän kautta saapuneiden hakemusten tallentaminen Heli-järjestelmään - Valtion yhteinen rekrytointi-ilmoittelu - EU-neuvoston matkakustannusten korvausten käsittely - Viraston henkilökuntaan kuulumattomien matkustajien matkalaskujen tallennus Tuki- ja ylläpitopalvelut - Käyttäjätuki - Käyttövaltuushallinta - Sovellushallinta - Järjestelmien versiohallinta ja jatkokehittäminen Asiantuntijapalvelut - Talous- ja henkilöstöraportointipalvelu - Projektipalvelut - R8-versionvaihdon projektipalvelu - Kieku-konversiopalvelu 14 Palkeet vuosikertomus 2012

15 Palkeet vuosikertomus

16 Tuloksekas toiminta ja vaikuttavuus Palkeiden tavoitteena on olla asiakkailleen kumppani, joka tuottaa palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti. Tämän päämäärän johdosta Palkeissa on kehitetty vuonna 2012 erityisesti toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Toimintavuonna otettiin käyttöön muun muassa prosessikohtainen mittareihin pohjautuva seuranta, jossa toiminnan kehittymistä mitataan kaikista Palkeiden strategisista näkökulmista käsin. Yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut laatia mittari, jolla pystytään osoittamaan toiminnan tuotoksen, työn ja kustannusten määrän sekä kokonaistuotta- 16 Palkeet vuosikertomus 2012

17 vuuden ja -taloudellisuuden kehittyminen. Vuonna 2012 otettiin käyttöön mittari, jolla toiminnan kehittymistä voidaan kokonaisuudessaan arvioida tuottavuuden näkökulmasta. Toiminnan kokonaistuottavuus nousi edellisestä vuodesta Vuonna 2012 Palkeiden toiminnan tuottavuutta alettiin seurata kokonaistuottavuusmittarilla, joka kertoo, kuinka Palkeiden tuotos on kehittynyt suhteessa työn ja kustannusten kehittymiseen. Mittarissa vertaillaan vuosien 2011 ja 2012 toteumia. Palkeiden toiminnan tuotos käsittää tuotettujen palveluiden volyymit. Palveluiden volyymit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden kokonaisuudessaan 2 %. Tuotos kasvoi erityisesti tulojen käsittelyn palvelussa. Tuotosta laskevia tekijöitä olivat kuitenkin henkilöstöpalveluiden ja ostolaskujen volyymit jotka laskivat hieman edellisestä vuodesta. Työpanoksen määrä laski edelliseen vuoteen nähden 0,9 %, minkä seurauksena työn tuottavuus (tuotos/työpanos) nousi vuonna 2012 yhteensä 3 %. Taloudellisuusindeksin kustannukset laskivat edelliseen vuoteen nähden 2,6 %. Näin ollen toiminnan taloudellisuus (tuotos/kustannukset) nousi vuoteen 2011 nähden 4,8 %. Toiminnan taloudellisuuden kehitystä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena valtiosektorilla, koska Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuottavuuden kehitys valtion virastoissa on ollut parhaimmillaan noin 3 %:n luokkaa. Riskienhallintaa edistettiin Toimintavuonna Palkeiden riskienhallintaa edistettiin kartoittamalla Palkeiden ja prosessien riskit. Riskien kartoitustyössä kuvattiin mahdolliset riskit, niiden seuraukset sekä toimenpiteet, joilla riskejä voidaan hallita. Palkeet vuosikertomus

18 18 Palkeet vuosikertomus 2012

19 Kieku-toimintamalli ja asiakastuki Kieku tuotantokäyttöön Talous- ja henkilöstöhallinnon uuden toimintamallin ja tietojärjestelmäkokonaisuuden (Kieku) varsinainen tuotantokäyttö aloitettiin vuonna Maahanmuuttoviraston ja Pelastusopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja alettiin tuottaa Kieku-järjestelmällä toukokuusta alkaen. Valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Palkeet valmistautuivat ottamaan käyttöön valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmän käyttöön tammikuun 2013 alusta. Kiekun käytön laajentamiseen yli käyttäjään valmistauduttiin pitkään niin toiminnallisesti kuin teknisesti. Käyttöönottoa edelsi tietojen siirtäminen koneellisesti vanhoista järjestelmistä Kiekuun, ja osa tiedoista täydennettiin käsin. Kieku-toimintamallia vuonna 2011 pilotoineiden Valtiokonttorin ja Suomen Akatemian avulla saatiin arvokasta kokemusta ja kehitysideoita. Kiekua käyttöönottaville asiakasvirastoille suunniteltiin syksyllä mm. tehostetun tuen malli. Kokemukset Palkeiden, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon käyttöönotoista ovat jatkon kannalta tärkeät. Tavoitteena on, että Kiekun ottavat käyttöön vuoden 2013 huhtikuussa sisäasiainministeriön hallinnonalalta Hallinnon tietotekniikkakeskus, Hätäkeskuslaitos, Palosuojelurahasto ja sisäasiainministeriö. Vuonna 2012 palvelupyyntöjä käsiteltiin lähes Valtiovarainministeriön hallinnonalalta aluehallintovirastot, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Valtion Eläkerahasto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus aloittavat Kiekun tuotantokäytön lokakuussa. Palvelupyyntöjen yhtenäistä käsittelyä asiakastukijärjestelmällä Palkeiden asiakastukijärjestelmä (AT) tarjoaa kustannustehokkaan ja läpinäkyvän yhteydenottotavan asiakasvirastoille. Järjestelmä mahdollistaa palvelupyyntöjen yhtenäisen käsittelyn ja se on osa Palkeiden asiakaslähtöistä ja monikanavaista asiakaspalvelumallia. Asiakastukijärjestelmän otti vuonna 2012 käyttöön 66 virastoa, ja järjestelmän käyttäjinä on nyt yhteensä 115 asiakasvirastoa. Palvelupyyntöjä järjestelmällä käsiteltiin lähes kpl, kun vastaava luku vuonna 2011 oli kpl. Tavoitteena oli, että kaikki Palkeiden asiakasvirastot siirtyisivät asiakastukijärjestelmän käyttäjiksi, mutta muun muassa ulkoministeriö, Poliisihallitus ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ottavat järjestelmän käyttöön vuoden 2013 aikana. Palkeet vuosikertomus

20 Palkeiden neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on täydentää palvelukeskuksen osaamista, tuoda ulkopuolista näkemystä strategisen suunnittelun tueksi ja toimia johtamisen tukena. Neuvottelukunta käsittelee palvelukeskuksen johtamisen kannalta strategisia kysymyksiä, kuten toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukunnalla ei ole itsenäistä ratkaisuvaltaa palvelukeskusta koskevissa asioissa, eikä sillä ole palvelukeskuksen ohjauksen ja valvonnan osalta vastuuta. Neuvottelukunnan toimikausi on Kuvassa vasemmalta: palveluesimies Päivi Vehviläinen, Palkeet, toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, Palkeet, johtaja Maritta Iso-Aho, Alko Oy, professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto ja johtaja Timo Kallio, Palkeet. Kuvasta puuttuu: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö. 20 Palkeet vuosikertomus 2012

21 Palkeiden johtoryhmä Kuvassa vasemmalta: henkilöstöpäällikkö Hannele Ahola, toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, johtaja Helena Lappalainen (palvelutuotanto), istumassa johtaja Timo Kallio (liiketoiminnan tuki) ja asiakkuudenhallintapäällikkö Juha Raatikainen Palkeet vuosikertomus

22 Kustannusrakenne Tuotot Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos % Tuotot yhteensä > ,3 Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat > ,0 Henkilöstökulut > ,7 Vuokrat > ,6 Palvelujen ostot > ,5 Muut kulut > ,1 Poistot > ,4 Korot > ,1 Toiminnan kustannukset > ,9 Tietojärjestelmäkustannukset, Talouspalvelut > ,2 Tietojärjestelmäkustannukset, henkilöstöpalvelut > ,1 Kustannukset yhteensä > ,1 Arviomäärärahan käyttö > ylijäämä/-alijäämä > Palkeet vuosikertomus 2012

23 Palveluvolyymit Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl) > Myyntilaskut (kpl) > Palkkalaskelmat (kpl) > Toiminnan taloudellisuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut ( /suorite) > 5,83 5,91 Myyntilaskut ( /suorite) > 7,99 9,05 Palkkalaskelmat ( /suorite) > 9,19 8,68 Työn tuottavuus Toteuma 2012 Toteuma 2011 Ostolaskut (kpl/htv) > Myyntilaskut (kpl/htv) > Palkkalaskelmat (kpl/htv) > Palkeet vuosikertomus

24 24 Palkeet vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi. Vuosikertomus 2013

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi. Vuosikertomus 2013 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Vuosikertomus 2013 Visio 2020 Palkeet vaikuttava suunnannäyttäjä hallinnon palveluratkaisuissa Toiminta-ajatus Edistämme julkishallinnon

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: Esimiehet Viestintäpaketti Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion

Lisätiedot

Sisältö. Toiminta- ja taloussuunnitelma Dnro 1 (9) 1428/ /10

Sisältö. Toiminta- ja taloussuunnitelma Dnro 1 (9) 1428/ /10 Dnro 1 (9) Sisältö 1 Toimintaympäristön muutokset TTS -kaudella 2012-2015... 2 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat... 3 2.1 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

1. Toiminnallinen tuloksellisuus. 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet

1. Toiminnallinen tuloksellisuus. 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Toiminnallinen tuloksellisuus 1.1 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaan kumppaniksi strategia osa-alueen toimenpiteet CRM-työvälineen määrittely,

Lisätiedot

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa

Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaari 21.11.2011 Pirjo Tuosa pirjo.tuosa@jkl.fi Esityksen

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantajan näkymät Kieku-maailmaan linjausten ja sopimustoiminnan vaikutukset ja niiden ennakointi Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Taloushallinnon tuottavuustavoitteet Mikko Kangaspunta Valtion taloushallintopäivä Helsinki, Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Kirjanpidon siirto Palkeisiin

Kirjanpidon siirto Palkeisiin Kirjanpidon siirto Palkeisiin Tiedotustilaisuus 21.11.2016 VM / Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tervetuloa Palkeisiin! Toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Valtion talous-

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola

Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Kirkon toimistohenkilöstö KiTo 27.9.2012, Kouvola Seija Mäenpää, johtaja 1 27.9.2012 Kirkkohallituksen organisaatio Kirkon palvelukeskus, Kipa 1.1.2012 2 27.9.2012 Kirkon palvelukeskus Johtokunta aloitti

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

VALTION TALOUS- JA HENKILOSTOHALLINNON PALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT

VALTION TALOUS- JA HENKILOSTOHALLINNON PALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT ~t~ :~;~ ) V A L T 1 V A R A I N MlN 1ST ERI Ö Palkeet 'fr'" ~I '

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot