Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo Maileena Tervaportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti"

Transkriptio

1 Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo Maileena Tervaportti

2 Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/ /2015 Kehittämisehdotukset ja niiden toimeenpano 2

3 Kehittämistyön lähtökohdat 3

4 Taustaa kehittämiselle (1) Valtion taloushallintostrategian 2020 linjaukset - Tarjotaan päätöksenteon tarpeita tukevaa taloudellista ja olennaista taloustietoa. - Toimijoilla on selkeät työnjaot, roolit ja vastuut. - Yhteisiä prosesseja hyödynnetään laajasti ja Palkeiden käyttöastetta nostetaan merkittävästi. Palkeiden käyttöasteen tavoite on 40 %. Kirjanpitoyksikössä controller-toiminta, kirjanpidon kokonaisvaltainen hoitaminen Palkeissa Htv- ja tuottavuuskysely 2010/ Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialuetta tulee kehittää kohti tuottavampia ja laadukkaampia toimintatapoja. - Palkeiden käyttöaste prosessialueella oli 19 %. 4

5 Taustaa kehittämiselle (2) 100% Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen työn jakautuminen v tilanteessa (11 hallinnonalaa) 100% Benchmark kirjanpito: Keskitetyn työn osuus prosessin työmäärästä 90% 80% 70% 19% 32% 52% 90% 80% 70% 27% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 54% 48% 21% 13% 0% Kirjanpito Käyttöoomaisuuskirjanpito Valtuuskirjanpito PK KPY taha KPY substanssi 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77% 23% BM 73% Valtio Hajautettu Keskietty Vasemmalla: Palvelukeskuksen, kirjanpitoyksiköiden taloushallintoyksiköiden sekä kirjanpitoyksiköiden substanssiyksiköiden työn osuus kirjanpidon osaprosesseissa. Keskimäärin palvelukeskuksen työn osuus 19 %. Oikealla: BM-vertailussa valtion aineistossa huomioitu vain palvelukeskuksen ja kirjanpitoyksiöiden taloushallintoyksiköiden työ kirjanpidossa. Tästä huolimatta valtiolla kirjanpidon tehtävät tehdään BM-aineistoon verrattuna merkittävästi hajautetummalla organisointitavalla. 5

6 Taustaa kehittämiselle (3) Kirjanpitoyksiöiden on havaittu tekevän sellaisia kirjanpidon tehtäviä, jotka olisi palvelusopimuksen vastuunjakotaulukoiden perusteella palvelukeskuksen vastuulla olevia tehtäviä. Kirjanpidon osalta pyrittiin myös kartoittamaan sellaisia toimenpiteitä, joilla prosessin sujuvuutta saataisiin parannettua. Esimerkiksi automaation lisääminen, muistiotositteiden määrän vähentäminen. Nykytila kartoitettiin Valtiokonttorin tekemillä haastatteluilla kirjanpitoyksiköille 6

7 Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialue (päivitetty ) Taloushallinnon prosessialueet Suunnitelmista tuloksiin Hankinnasta maksuun Tilauksesta perintään Kirjauksesta tilinpäätökseen 1. Seurantakohteiden ylläpito (Kieku) 1.1 Liikekirjanpidon tilikartan ylläpito 1.2 Talousarviokirjanpidon perustietojen ylläpito 1.3. Sisäisen laskennan seurantakohteiden ylläpito 2. Käyttöomaisuuskirjanpito (Kieku) 2.1 Kaudenaikainen käyttöomaisuuskirjanpito 2.2 Kaudenvaihteenaikainen käyttöomaisuuskirjanpito 2.3 Irtaimistokirjanpito 3. Vaihto-omaisuuskirjanpito 4. Pääkirjanpito (Kieku) 4.1 Saapuvien kirjanpitoaineistojen käsittely 4.2 Muistiotositteiden käsittely 4.3 Muut pääkirjanpidon kauden aikaiset tehtävät (ei sisälly Kiekun prosessikuvauksiin) 5. Kauden vaihde (Kieku) 5.1 Kuukauden vaihde 5.2 Varainhoitovuodenvaihde 6. Valtuuksien seuranta (Kieku) 7. Tilinpäätös (Kieku) 7

8 Kirjanpitoyksiköiden keskeisiä tehtäviä nykytilassa prosessialueella Seurantakohteiden ylläpito Käyttöomaisuuskirjanpito Pääkirjanpito ja tilinpäätös Valtuusseuranta Seurantakohteiden muutosten ilmoittaminen Palkeisiin Jakopäätösten toimittaminen Palkeisiin KOM-kohteiden perustaminen ja ylläpitäminen Poistosuunnitelmien laadinta, aktivointilaskelmat, romutuksista, hallinnansiirroista ja luovutuksista päättäminen Kirjanpidon sisällöllisen oikeellisuuden tarkastaminen Muistiotositteiden laadinta ja hyväksyminen Substanssijärjestelmien täsmäyttäminen pääkirjanpitoon Valtuusseuranta Valtuustietojen ilmoittaminen Valtiokonttoriin Validointisääntöjen laadinta ja päivitys Irtaimistorekisterin ylläpito Tiettyjen tasetilien täsmäytys ja taseerittelyiden selvittely Tilinpäätöksen liitteet 1, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Tilinpäätöksen kokoaminen 8

9 Palkeiden keskeisiä tehtäviä nykytilassa prosessialueella Seurantakohteiden ylläpito Käyttöomaisuuskirjanpito Pääkirjanpito ja tilinpäätös Suunnitelmista tuloksiin Seurantakohteiden ylläpito KOM-kohteiden perustaminen ja ylläpitäminen Kirjanpidon teknisen oikeellisuuden tarkastaminen Sisäisten budjettien ylläpito Tuloarvioiden ja määrärahojen ylläpito, jakopäätösten arkistointi Validointisääntöjen ylläpito Luovutettujen / romutettujen / siirrettyjen esineiden ylläpito Kauden vaihteen tehtävät Muistiotositteiden käsittely Saapuvien kirjanpitoaineistojen käsittely Kauden vaihteen tehtävät Varainhoitovuodenvaihteen tehtävät Jakopalkka-ajot Lisäpalvelut Menotositteiden tiliöinti 9

10 Toteutettu selvitys 12/ /2015 Kirjanpitoyksiköiden haastattelut 10

11 Kirjanpitoyksiköiden haastattelujen tavoite Nykytila Kirjanpidon kokonaiskuva Yhteistyön käytännöt Palkeiden kanssa Työnjaon toimivuus Kirjanpitoyksikön kirjanpidon tehtävien läpikäynti ja Palkeiden palvelut Päällekkäisyyksien kartoitus Tulevaisuus Miten kirjanpitoa voidaan sujuvoittaa toimintatapoja kehittämällä? Mitä tehtäviä voidaan siirtää Palkeisiin? 11

12 Haastattelut (12 kirjanpitoyksikköä) Tausta-aineistona käytettiin htv- ja tuottavuuskyselyn tuloksia, Palkeiden palvelusopimuksia ja vastuunjakotaulukoita, Kiekusta saatavia tietoja työajan kohdistumisesta kirjanpitoon sekä Palkeiden asiakaskohtaisia htv-tietoja. Käytiin kokonaisvaltaisesti läpi kirjauksesta tilinpäätökseen prosessialueeseen kohdistuvaa työtä (myös kirjanpitoyksikön omat järjestelmät), kehittämismahdollisuuksia, kokemuksia palvelukeskusyhteistyön toimivuudesta ja siihen kohdistuvista toiveista. Haastatteluihin osallistuivat sekä talousjohto että kirjanpidon prosessissa työskentelevät. Osa kirjanpitoyksiköistä Kiekun käyttäjiä ja osa ei, osalla Palkeiden käyttöaste korkea ja osalla alhainen. 12

13 Haastatteluissa esiin nousseita asioita (1) Palkeiden ja kirjanpitoyksikön yhteistyö Kokemukset Palkeiden työn laadusta ja osaamisesta vaihtelee Palkeiden ja kirjanpitoyksikön välisessä yhteistyön laadussa ja tasossa eroja AT:n käyttö yhteydenpitovälineenä hankalaa Tiedon kulku Palkeissa talous- ja henkilöstöhallinnon välillä sekä prosessialueiden kesken vaihtelee Hyvien käytäntöjen vähäinen levitys Palkeiden sisällä Kirjanpitoyksiköillä ei ole tiedossa Palkeiden kirjanpitoaineistolle tekemät tarkistukset Määrärahojen jakopäätökset välillä kateissa 13

14 Haastatteluissa esiin nousseita asioita (2) Mitä voitaisiin siirtää Palkeisiin Muistiotositteiden laadinta suuremmassa määrin Tasetilien täsmäytys ja tase-erittelyiden selvittely Tiliöinnit (tiliöintipalvelun käyttöönotto) Mitä voitaisiin siirtää Palkeisiin (muut prosessit) Matka- ja kululaskujen tarkastus Viitteettömien suoritusten selvittely 14

15 Haastatteluissa esiin nousseita asioita (3) Muuta Tiliöintikoodien ja -mallien sekä sopimuskohdistuksen käytön lisääminen Kulutusmenojen budjetoinnin ja seurannan keskittäminen kirjanpitoyksikössä Asiakasrekisterin, nimikerekisterin ja toimittajarekisterin ylläpidon laadun parantaminen Kirjanpitoyksiköillä tarve saada lisäaikaa osto- ja myyntireskontrien aikatauluihin 15

16 Kehittämisehdotukset ja niiden toimeenpano 16

17 Palkeissa toteutettavat toimenpiteet (1) Koulutustarpeiden selvitys ja tarpeisiin vastaavan koulutuksen lisääminen Palvelusopimusten vastuunjakotaulukoiden noudattaminen Yhteistyön tiivistäminen kirjanpitoyksikön kanssa Päällekkäisten tarkistusten poistaminen - Palkeet tehnyt listauksen tarkistuksista - Palkeiden laadunvarmistus tarkistustyössä - Palkeet tiedottaa tehtävistä tarkistuksista kirjanpitoyksiköille Palvelukanavien käytön uudistaminen 17

18 Palkeissa toteutettavat toimenpiteet (2) Tiedonkulun parantaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen - Palkeet kehittää ja varmistaa sisäisen tiedonkulun talous- ja henkilöstöhallinnon ja eri prosessialueiden välillä Tasetilien täsmäytys ja tase-erittelyiden selvittely - Palkeet hoitaa aina kun mahdollista Virheiden korjaamiseen liittyvät muistiotositteet - Palkeet lisää oma-aloitteista virheiden korjaamista Osto- ja myyntireskontrien sulkeminen myöhemmin Talousarvioasetusmuutosten perusteella annettavien määräysten ja ohjeiden noudattaminen Nimikerekisterin uudistaminen meneillään 18

19 Kirjanpitoyksikössä toteutettavat toimenpiteet Palvelusopimusten vastuunjakotaulukoiden noudattaminen - Kirjanpitoyksikkö ei tarkasta Palkeiden työtä (TaA 69 ) Yhteistyön tiivistäminen Palkeiden kanssa - Palkeiden kirjanpitäjä kutsutaan taloushallintoa koskeviin palavereihin - Kirjanpitoyksikkö varmistaa omalta osaltaan tiedonkulun Talousarvioasetusmuutoksien perusteella annettavien määräysten ja ohjeiden noudattaminen Kirjanpidon laadun kehittäminen mm. seuraavilla toimenpiteillä: - Seurantakohteiden käytön periaatteiden yksinkertaistaminen, budjetoinnin karkeistaminen, menotositteiden tiliöintityön keskittäminen, ostolaskujen tiliöintien automatisointi (sopimuskohdistus, tiliöintikoodi) Oman taloushallinnon osaamisen kehittäminen kirjanpidosta controllertoimintaan 19

20 Valtiokonttorissa toteutettavat toimenpiteet Jakopäätösten käsittelyn sujuvoittaminen - Valtiokonttori antaa ohjeen jakopäätösten sisällöstä ja jakelusta - Ohjeessa myös suositus isommista euromääristä (ei montaa pientä jakopäätöstä samaan tarkoitukseen / samasta määrärahasta) - Jakopäätös kirjanpitoyksikkötasolle (ei virastotasolle) Määräykset ja ohjeet asetusmuutoksen (1435/2014) johdosta - Tositteiden hyväksyminen - Maksuliiketilien käyttö 20

21 Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittämisen virstanpylväät Valtiokonttori antaa määräykset ja ohjeet TaA-muutosten toimeenpanosta TaA-muutosten toimeenpano Kieku-toimintamallissa yhtenäiset kirjanpidon palvelut ja vastuunjaot Valtiokonttori antaa määräykset ja ohjeet TaA-muutosten toimeenpanosta Kirjanpitoyksiköt käynnistävät omat kehittämistoimet Kirjanpitoyksiköt jatkavat omia kehittämistoimiaan TaA-muutosten toimeenpano Palkeet käynnistää kirjanpidon osaamisen kehittämisen ja muut kehittämistoimenpiteet Palkeet jatkaa kirjanpidon osaamisen kehittämistä ja muita kehittämistoimiaan Palkeet vastaa kirjanpidon tehtävistä ja oikeellisuudesta Valtiokonttorin vastuunjakotaulukoiden mukaisesti

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama)

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Tulokset ja jatkotoimenpiteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo, Keijo Kettunen 19.5.2015 Hankinnasta maksuun -prosessin

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukuvaus

Taloushallinnon palvelukuvaus 1 Eurajoen kunta Taloushallinnon palvelukuvaus Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. Palvelukuvauksissa voidaan

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon Liitteet esiselvitysraporttiin - Liite 6 erillisenä julkaisun lopussa Sivu 2 (58) LIITE 1 Projektin asettamiskirje TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän selvittämään vuonna

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin tuottavuus - Tapaustutkimus talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessin tuottavuudesta Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petra

Lisätiedot

1. Taloushallinto TAVOITETILA

1. Taloushallinto TAVOITETILA Oulun yliopisto 1. Taloushallinto TAVOITETILA 3.12.2008 1.1. Menojen maksaminen 1.2. Tulojen kerääminen 1.3. Maksuliike 1.4. Kirjanpito ja tilinpäätös 1.5. Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri

Lisätiedot

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys LIITTEET 6, 7, 8 ja 9 JATKOSELVITYKSEN LOPPURAPORTTIN Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Laatinut: Tommi Patanen / 28.4.2004 2 Sivu (24) 3 Sivu (24) LIITE

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö

Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Sisäasianministeriön tiliviraston (TV 240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.12.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Case: Kirena Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2011 Susanna Mononen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Vuosikertomus 2012. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Vuosikertomus 2012 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet vuosikertomus 2012 1 2 Palkeet vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 4

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ

AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2013 Suvi Tamminen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työohjeen laatiminen taloushallinto-ohjelmiston Myyntilaskut ja Ostolaskut -osioihin. Meri Österman

Työohjeen laatiminen taloushallinto-ohjelmiston Myyntilaskut ja Ostolaskut -osioihin. Meri Österman Työohjeen laatiminen taloushallinto-ohjelmiston Myyntilaskut ja Ostolaskut -osioihin Meri Österman Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Oikeusministeriö LIITE 2 Prosessikuvaukset Versio 1.0 5.1.2005 A. Menojen maksamisen palvelut Ostolaskujen käsittely, ostoreskontra

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot