Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa"

Transkriptio

1 Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaari Pirjo Tuosa

2 Esityksen sisältö 1. Uusi toimintamalli: suoriteperusteinen budjetointi (SPB) 2. Tulokset pilotoinnista vuonna Kehitysnäkymiä

3 SPB palvelutuotannon kehittämisen ja johtamistyön välineenä Perustuu ajatukseen nykyistä itsenäisemmin toimivista palvelutuotannon yksiköistä. Yksiköiden ja työyhteisöjen valtaa ja vastuuta lisätään. Ammattilaisten osaaminen saadaan esille toiminnan kehittämisessä => laadukkaat palvelut ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön ja lähiesimiesten taloudellinen ajattelu ja osaaminen parantuvat => taloudellisuus ja tuottavuus paranee. Yksiköiden toiminta muuttuu suunnitelmallisemmaksi. Käyttöönotto yksikössä on oppimisen prosessi kokonaisvaltaiseen toiminnan ja talouden tarkasteluun. pt 2011

4 SPB toiminnan ja talouden ohjauksen välineenä Työväline toimintayksikön toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa varten (laskentapohjat) Auttaa vastuualueen/palvelukokonaisuuden resurssien kohdentamisen suunnittelussa ja toteuman seurannassa (suhteessa suoritetavoitteisiin ja talousarvioon) Työväline vastuualueen/kaupungin talousarvion suunnitteluun ja seurantaan (johdon laskentapohja) Tuo tarkkuutta ja luotettavuutta palvelujen resurssitarpeen arviointiin ja perusteluihin Keskitetyn valvonnan määrä vähenee.

5 SPB:n pilotointi Jyväskylän päivähoidossa vuonna toimintayksikköä: 11 päiväkotia, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitoa ja kerhotoimintaa 140 työntekijää 700 lasta (13 % kaupungin omien päivähoitopalveluiden piirissä olevista lapsista) Edelsi palvelutuotteiden ja kustannuslaskennan tarkentaminen Pilotoinnissa keskityttiin henkilöstösuunnitteluun ja -kustannusseurantaan 2011 mukana 11 toimintayksikköä pt 2011

6 Pilotoinnin tulokset Talous Tuottavuus ja tehokkuus paranivat: henkilöstöresurssin käyttö hoitopaikkojen tehokas täyttö SPB Lapset ja perheet Tyytyväisyys parani: joustavuus asiakaspalvelu alueen erityispiirteiden huomioiminen Henkilöstö Innostuneisuus Itsenäisyys, vastuullisuus Taloudellinen ajattelutapa vs. rahapuhe Työtyytyväisyys entistä parempi pt 2011

7 sp/pt 2011

8 sp/pt 2011

9 Päiväkotien hoitopäiväkustannus (henkilöstökulut) Muutos Muutos % Pilotit 35,98 34,94-1,04-2,9 Muut *) 33,60 35,59 1,99 5,9 *) Ilman erityis- ja ympärivuorokautista päiväkotia Mikäli toteutunut hoitopäiväkustannus kaikissa Jyväskylän päiväkodeissa olisi ollut samanlainen, henkilöstömenot olisivat olleet lähes euroa toteutuneita pienemmät. Pilottiyksiköissä säästöä syntyi myös muissa kustannuksissa, kun ateriatilaukset ja hankinnat toteutettiin aiempaa tarkemmin. pt 2011

10 Kokemuksia pilotoinnista 2010 Taloudellinen tapa toimia tukee myös toiminnan ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä. Perheet ja henkilöstö Päivähoidon laatu säilyi korkeana. Asiakaspalvelu sai kiitosta vanhemmilta. Palvelutarjonta oli entistä joustavampaa esimerkiksi päivystysaikoina. Parannusehdotuksia tuli päivähoidon arkipäivän käytäntöihin. Toimintayksiköiden itsenäisempi asema koettiin luottamuksen osoituksena henkilöstön ammattitaidolle. Henkilöstön palkitseminen (eri tavoin, pienimuotoisesti) lisäsi arvostuksen kokemusta. Taloudellinen ajattelutapa ja talousosaaminen Talouden merkitys ja yhteys arkipäivän toimintaan tulivat ymmärrettäviksi. Esimiehet ja henkilöstö paneutuivat aiempaa tavoitteellisemmin henkilöstöresurssin suunnitteluun ja hoitopaikkojen täyttöön, jotka ovat taloudellisuuden kannalta tärkeimpiä tekijöitä. pt 2011

11 Kehitysnäkymiä Tavoitteet Malli otetaan käyttöön kaikissa päivähoidon yksiköissä Palvelujen tuotteistusta ja kustannuslaskentaa tarkennetaan, mm. yksi yhteinen kustannus/ päiväkodissa hoidettava lapsi: ns. perushinta yli 3-v, tavanomaista hoitoa tarvitsevan lapsen hoitamisesta muunnetaan kertoimilla, jotka on määritelty hoidon tarpeiden mukaan. Vastaava malli perusopetukseen alkaen 2013 pilotoinnilla. Mahdollisuuksia Palveluseteliin verrattavissa oleva järjestelmä kunnallisiin palveluihin yksityisen päivähoidon palveluraha/seteli on käytössä (määritellään perushinnan, kertoimien ja perheen tulojen mukaan) Asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, edellyttää asiakasohjauksen parantamista pt, eh 2011