UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI. Kiinteistöliiton lakimies"

Transkriptio

1 UUDISTUVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kiinteistöliiton lakimies

2 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Kaikki samaan lakiin Yhtiön perustaminen, vahingonkorvaus Lain rakenne muuttuu Tavoitteena helppolukuisempi laki maallikoille Perusteluiden laajuus

3 SISÄLTÖ Yhtiökokousmenettely Vastikkeenmaksuvelvollisuus Kunnossapitovastuu ja muutostyöt Isännöintiin liittyvät muutokset Toiminnantarkastus ja tilintarkastus Vahingonkorvaus

4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTAMIS- TILANNE Oikeusministeriön lainsäädäntöhanke aloitettiin 2004 Työryhmän mietintö keväällä 2006 Luonnos hallituksen esitykseksi Lausunnolla (osittain) elokuussa 2008 Asetus valmisteilla - isännöitsijäntodistus HE (24/2009) eduskuntaan Laki voimaan aikaisintaan 2010 alusta?

5 YHTIÖKOKOUSMENETTELYYN LIITTYVIÄ MUUTOKSIA Yhtiökokous (AOYLE 6 luku)

6 YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä Pakottava säännös, ohittaa yj:n määräyksen Yhtiöjärjestyksessä ei voida määrätä muusta määräajasta Kutsut toimitettava viimeistään 2 vkoa ja aikaisintaan 2 kk:ta ennen kokousta Kutsut kirjallisesti Postiosoite tai ilmoitettu sähköpostiosoite

7 SELVITYS KORJAUSTARPEESTA Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä hallituksen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan 5 vuoden aikana (6:3) Joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneistosta aiheutuviin kustannuksiin Ohjaa suunnitelmalliseen korjaustoimintaan

8 VALTUUTETTU JA AVUSTAJA Osakas saa käyttää valtuutettua yhtiökokouksessa Kirjallinen valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta HUOM! Lesken ja huoneistossa asuvan yhteisomistajan pelkkä hallinta ei riitä valtuutukseksi Osakkaalla ja valtuutetulla saa olla avustaja

9 VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS AOYLE 3 LUKU

10 YHTIÖVASTIKKEELLA KATETTAVAT MENOT (AOYLE 3:2) Vastiketta voidaan käyttää pääosin kuten nykyisin Lisäksi yhtiön toimintaan, kiinteistön, rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinta Esim. laajakaista Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa maininta, että käyttömaksuihinkin (sauna, pesutupa) voidaan soveltaa huoneiston hallintaanottoa ja uuden osakkaan vastuuta koskevia säännöksiä

11 VESIMAKSU (AOYLE 6:34) Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa enemmistöllä yhtiökokouksessa, kun vastikeperusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus Vain mittarit! Huom! Huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärään perustuva vesimaksu edelleen 2/3 päätös

12 LAAJAKAISTAMAKSU (AOYLE 6:34.1) Yhtiöjärjestyksen muutos määräenemmistöpäätös yhtiökokouksessa Ei tarvita erillisiä suostumuksia, kun perustuu huoneistokohtaiseen hinnoitteluun Vrt. nykyisin vesimaksu

13 MAKSUPERUSTE (AOYLE 3:4.2) Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä, jos henkilömäärä on vastikkeen maksuperusteena Myös vuokratusta huoneistosta Huom! AHVL 17 - osakkeenomistaja ei voi aina tietää huoneistossa kulloinkin asuvien lukumäärää

14 UUDEN OMISTAJAN VASTUU VANHAN OMISTAJAN VASTIKKEISTA (AOYLE 3:7) Uuden omistajan vastuun enimmäismäärä edeltäjän rästivastikkeista sekä käyttömaksuista 6 kuukautta siltä kk:lta kuin omistusoikeus siirtyi ja 5 edellistä kk:tta Ei vastuuta sellaisesta erääntyneestä vastikkeesta tai maksusta, jota ei ole mainittu isännöitsijäntodistuksessa ja joka on erääntynyt ennen isännöitsijäntodistuksen päiväystä

15 YHTIÖVASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ AOYLE 3:5 ja 6:32

16 OSAKEHUONEISTON KÄYTÖN ESTYMINEN (AOYLE 3:5) Vastikealennus Huom! poikkeuksellista Huoneistoa ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti Yhtiön käyttö- ja kunnossapitokulut vähenevät huoneiston käytön estymisen vuoksi Käytännössä vain vesimaksut Huoneiston tuhoutuminen, homehtuminen tms. Ei kuitenkaan yhtiössä suoritettavien kaikkien huoneistojen kunnossapito- tai uudistustyön yhteydessä

17 VASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN (AOYLE 6:32.1) - hyvitys Enemmistöpäätös Huoneistossa on aiemmin tehty vastaavanlainen työ, joka vähentää yhtiön kustannuksia (=säästöä) Hyvityksen suuruus: Yhtiön säästö (max.) Osakkaan vastikeperusteinen osuus hankkeen kustannuksista (max.) Osakkaan työn asianmukaisuus Osakkaalla näyttövelvollisuus säästöstä (-kustannukset, ikävähennys) Sekä kunnossapito että uudistus

18 VASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN (AOYLE 6:32.2) - tasajako Määräenemmistöpäätös, kuten nytkin Kustannukset voidaan jakaa tasan, kun kaikki edellytykset täyttyvät: Kunnossapito ja uudistus Kohdistuu huoneistoon Huoneistolle tuleva etu ja huoneiston osalta aiheutuva kustannus yhtä suuret

19 VASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN (AOYLE 6:32.3) hissin jälkiasennus Enemmistöpäätös Säännöksen taustalla hissin vaikutus osakehuoneiston arvoon Asennuskustannusten jaon perusteena huoneiston sijainti rakennuksessa Huoneiston sijaintikerros Huoltokulut normaalisti vastikeperusteen mukaan

20 VASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN (AOYLE 6:32.3) hissin jälkiasennus Kustannusten jakoperusteena on yhtiövastikevastikeperuste kerrottuna osakehuoneiston kerroksen suhteella porrashuoneen pääsisäänkäynnin kerrokseen. Osakehuoneiston kerros on huoneiston sisäänkäyntiä lähinnä olevan hissin saapumistason kerros. Porrashuoneen sisäänkäynnin kerros on pääsisäänkäyntiä lähinnä olevan hissin lähtötason kerros. Sisäänkäyntien suhde otetaan huomioon puolen kerroksen tarkkuudella

21

22 HISSIN JÄLKIASENNUS (AOYLE 6:32.4) Enemmistöpäätös vapautuksesta, kun ei tuota etua ja Osakkaan huoneiston yj:n mukainen käyttötarkoitus on toinen liikehuoneistot, autotallit ja toimistot Osakehuoneisto on toisessa rakennuksessa rivitalo/kerrostalo yhtiössä rivitalo-osakkaat Sekä enemmistö niiden osakkaiden annetuista äänistä, joiden osakehuoneistoihin uudistus liittyy

23 HISSIN JÄLKIASENNUS (AOYLE 6:33.4) Hissin jälkiasennus vain osaan porrashuoneista Enemmistöpäätös Sekä enemmistö niiden osakkaiden annetuista äänistä, joiden osakehuoneisto sijaitsee ko. porrashuoneessa Kulut jaetaan 6:32.3:n mukaan näiden osakkaiden kesken

24 VASTIKEPERUSTEESTA POIKKEAMINEN (AOYLE 6:32.4) muu käyttötarkoitus Uudistus, joka toteutetaan vain: Tietyn käyttötarkoituksen huoneistoissa tai Tietyssä rakennuksessa ja Lisää merkittävästi ainoastaan niiden huoneistojen arvoa, joissa toteutetaan Esim. saunan tai parvekkeen rakentaminen asuntoihin vapautetaan autotallit ja liikehuoneistot Enemmistöpäätös vapautuksesta Sekä enemmistö niiden osakkaiden annetuista äänistä, joiden osakehuoneistoihin uudistus liittyy

25 KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖT AOYLE 4 JA 5 LUVUT

26 KÄSITTEET Osakkaan kunnossapitotyö (AOYLE 4 luku) Osakkaan muutostyö (AOYLE 5 luku) Yhtiön kunnossapitotyö (AOYLE 4 luku) Yhtiön muutostyö (AOYLE 5 luku) Yhtiön uudistus Vrt. nykyisin peruskorjaus- ja perusparannus

27 KUKA PITÄÄ KUNNOSSA? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Vastuun siirto 2/3 määräenemmistöpäätös + yhdenvertaisuus Jos yhtiöjärjestyksen ei ole erityisiä määräyksiä, 4 luku määrää kunnossapitovastuun HUOM! Vahingonkorvausasiat arvioidaan erikseen

28 YHTIÖN KUNNOSSAPITOVASTUU (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät Yhtiö toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen Edellyttää nimenomaista vastuun hyväksymistä Ei pelkkä kunnossapitotyön hyväksyminen Yhdenvertaisuus Perusjärjestelmiä Esim. rakennuksen LVIS järjestelmät, perinteinen puhelinverkko, tietoliikennekaapelointi Lämminvesivaraajat, lattialämmitys jne.

29 OSAKKAAN KUNNOSSAPITOVASTUU (4:3) Osakehuoneiston sisäosat Altaat, hanat, wc-laitteet (vrt. nyk. AOYL) Huom! Poikkeus perusjärjestelmäajatuksesta Sellaiset huoneiston sisäpuoliset laitteet, jotka eivät ole perusjärjestelmän osia Esim. kiuas, liesi, ilmanvaihtojärjestelmästä erillinen liesituuletin, huoneiston sisäinen langaton verkko

30 PARVEKE (1:3 ja 4:2) Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta Yhtiön kunnossapitovastuulla Parvekkeen rakenteet (vedeneristys), ulkopinnat ja julkisivu Osakkaan kunnossapitovastuulla Lattian ja parvekekaiteiden sisäpuolen pinnat HUOM! Lumen, veden ja roskien poistaminen

31 YHTIÖN KUNNOSSAPITOVASTUU (4:2) Huoneiston sisäosat, jos vahingoittuvat Rakenteen vian tai Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi Ennalleensaattamisvelvoite perustasoon Ratkaisevaa kustannukset (KKO 2003:80) Sisustukselliset lisäykset ja lisärakenteet osakkaalle yhdenvertaisuus taustalla

32 PERUSTASO Alkuperäinen - rakennusvaiheessa toteutettu taso Ei kuitenkaan osakkaan tilauksesta Yhtiön peruskorjauksessa valitsema Yhtiön yksittäisessä korjauksessa valitsema Ei merkitystä, vaikka pääosassa huoneistoja osakkaiden toimesta toteutettu taso yhtiön yhteisönä omaksuma kunnossapidon taso ratkaisee

33 OSAKKAAN VELVOLLISUUDET Huoneiston huolellinen hoito (4:3) Kunnon seuraaminen, myös tyhjillään ollessa Laitteiden käyttö tavanomaisella tavalla Ilmanvaihto, lämmitys Velvollisuus hoitaa huoneistoa siten, että yhtiön vastuulla oleva kiinteistön rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu Ilmoitusvelvollisuus yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista vioista viipymättä (4:8)

34 YHTIÖN KUNNOSSAPITO-OIKEUS 4:1 Yhtiökokous voi päättää yhtiön kustannuksella suorittaa osakkaan vastuulla olevan kunnossapitotyön, jos Työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön (perusteltua tehdä samalla) tai Työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen Ei loukata osakkaiden yhdenvertaisuutta

35 YHTIÖ ILMOITTAA Yhtiöllä ilmoitusvelvollisuus kunnossapito-, uudistus- ja muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa huoneiston käyttämiseen Osakkaalle, käyttöoikeuden haltijalle Riittävän ajoissa Ilmoitus toimitetaan kirjallisesti osakkaan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen ja huoneistoon

36 OSAKAS ILMOITTAA Velvollisuus ilmoittaa muutos- ja kunnossapitotöistä Etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle Kun työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai niiden käyttämiseen

37 OSAKKAAN ILMOITUKSESTA Riittävä selvitys Esim. suunnitelmat, työselitys, ajankohdat Yhtiön annettava tieto ilmoituksesta viipymättä toiselle osakkaalle Jos lopputulos voi vaikuttaa toisen huoneistoon (ei pelkästä rakennustyön aikaisesta haitasta) Työtä suorittava osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista (kokouspalkkio)

38 ILMOITUKSEN KÄSITTELYSTÄ JA MUUTOSTÖIDEN ALOITTAMISESTA Yhtiölle (ja mahdollisesti toiselle osakkaalle) jäätävä kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn Ilmoitus käsiteltävä viivytyksettä Yhtiö ilmoittaa Työn sallimisesta, ehdoista, kieltämisestä, ilmoituksen käsittelyajasta Yhtiön päätös annetaan pyydettäessä kirjallisesti Kieltävä päätös perusteltava

39 YHTIÖN SUOSTUMUS / KIELTO Työ voidaan kieltää, jos vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle Voidaan asettaa ehtoja työn toteuttamiselle Vahingoittumisen ja haitan välttämiseksi Kieltäminen tai lisäehtoja suostumuksen jälkeen Uusia seikkoja ilmeneekin muutostyön aikana

40 YHTIÖN VALVONTA Yhtiöllä oikeus valvoa, että työt suoritetaan Rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan Yhtiön huolehdittava, että valvonta on riittävällä tavalla järjestetty Yhtiön ja muiden osakkaiden etu Asetettujen ehtojen täyttyminen Osakkaan myötävaikutusvelvollisuus Osakas vastaa yhtiön valvontakuluista Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut Asiantuntija, ylimääräiset hallinnolliset kulut

41 HUOLELLISUUS TÄRKEÄÄ Mikäli osakkaana ei noudata 4 ja 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä Katsotaan, että tuottamuksellista (olettama) Osakkaana näytettävä huolellisuus toteen Huolehdittava, että sopimuskumppani noudattaa hyvää rakennustapaa Suunnittelu, toteutus, valvonta

42 ILMOITUSTEN SÄILYTTÄMINEN (7:28) Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset Hallitus huolehtii, että ylläpidetään luetteloa Osakehuoneistokohtaisesti Säilytettävä luotettavalla tavalla Oikeus saada jäljennös Huoneiston osakkaalla Välittäjällä, jolla voimassa oleva ko. osakkeita koskeva myynti- tai vuokraustoimeksianto Ilmoitettava isännöitsijäntodistuksessa (7:27)

43 MUITA UUDISTUKSIA

44 ISÄNNÖINTI Isännöitsijäksi voidaan valita: Luonnollinen henkilö Rekisteröity yhteisö (jonka ilmoitettava kenellä päävastuu isännöinnistä) Päävastuullisen oltava: Isännöintiyhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yhteisön palveluksessa, jollei toisin sovita AsOy:n kanssa Päävastuulliseen sovelletaan isännöitsijää koskevia lainsäännöksiä

45 LUNASTUSLAUSEKKEET (2:5) Edelleen sallittuja Laissa pakottavia määräyksiä lunastusmenettelystä, jotka menevät ohi yhtiöjärjestyksen Lausekkeet eivät enää muutu pätemättömäksi! Yj:n lunastuslauseketta kannattaa verrata jo etukäteen uuteen lakiin Jatkossa rahat maksetaan aina hallitukselle (yhtiölle) Ei tarvita enää käteissuorituksia

46 TILINTARKASTUS Tilintarkastajalla tarkoitetaan hyväksyttyä tilintarkastajaa HTM- ja KHT tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö Yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksessa on vähintään 30 huoneistoa tai 1/10 osakkeenomistajista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista sitä yhtiökokouksessa vaatii

47 TOIMINNANTARKASTUS Vastaa nykyistä maallikkotarkastusta Lähtökohta kaikissa yhtiöissä suoritetaan ainakin toiminnantarkastus Yhtiöissä, joissa ei ole tilintarkastajaa tulee valita toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin Luopuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista Voidaan valita yhtiökokouksessa enemmistöllä vaikka yhtiöjärjestyksessä luovuttu toiminnantarkastuksesta

48 TOIMINNANTARKASTUS Voidaan valita tilintarkastajan rinnalle enemmistöpäätöksellä Valittava, jos 1/10 osakkeenomistajista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista sitä yhtiökokouksessa vaatii Ei, jos yhtiössä on tilintarkastaja Yhtiön talouden ja hallinnon tarkastusta Laatii tarkastuskertomuksen Esitetään yhtiökokouksessa Palkkio ja kulut yhtiöltä

49 VAHINGONKORVAUS AOYLE 24 LUKU

50 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tulevassa AOYL:ssä kattavat säännökset vahingonkorvausvastuusta Yhtiö Yhtiön johto Isännöitsijä ja hallitus Osakkeenomistaja Tilintarkastaja Toiminnantarkastaja Yhtiökokouksen puheenjohtaja

51 JOHTOHENKILÖN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä Korvattava vahinko, jonka tehtävässään huolellisuusvelvoitteen (1:11) vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttanut yhtiölle (24:1.1 mom.) Velvollisuus toimia huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti Objektiivinen arviointi

52 HUOLELLISUUSVELVOITE Huolellisuusvaatimus korostuu Päätökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa AsOy:n johtoon kuuluville asetettavat vaatimukset ovat käytännössä lievemmät kuin liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä Ammatillinen osaaminen ja ajankäyttö Yhtiökokouspäätökset ja talousarvio Vastuuta ei synny, jos johtoon kuuluvat on toiminut normaaliin asunto-osakeyhtiöiden hallinnointitapaan verrattaessa huolellisesti

53 JOHTOHENKILÖN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Korvattava vahinko, jonka tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (24:1.2) Tuottamusolettama johdon osoitettava huolellisuus Kantajan osoitettava aiheutunut vahinko ja syy-yhteys Vastuu rakentamisen osalta Onko suunnittelu, toteutus ja valvonta organisoitu tavanomaisella tavalla Rajoittuu yhtiön johdon tehtäviin

54 OSAKKEENOMISTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Osakkeenomistajan on korvattava vahinko jonka hän on: Myötävaikuttamalla AOYL:n tai yj:n rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (24:2.1) Edellyttää käytännössä aktiivista tietoista toimintaa tai tietoista passiivisuutta

55 OSAKKEENOMISTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Korvattava vahinko, joka on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yj:n määräyksiä osakkaan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä Tuottamusolettama osakkaan osoitettava huolellisuus Huolehdittava, että myös sopimuskumppani noudattaa hyvää rakennustapaa Suunnittelu, toteutus, valvonta Osakkaan velvollisuus hoitaa tilojaan huolellisesti (4:3)

56 OSAKKEENOMISTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Korvattava vahinko, jos aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkaan huoneiston sisäosat vahingoittuvat (24:2.3) Vahingonaiheuttaneen osakkaan korvattava yhtiölle kustannukset Yhtiön korjattava toisen osakkaan huoneisto Taustalla asumisturvallisuuden lisääminen ja uusien vahinkojen välttäminen

57 YHTIÖN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Korvattava vahinko, jonka yhtiö on myötävaikuttamalla AOYL:n tai yj:n rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (24:6) Kunnossapitovastuun laiminlyönti Kunnossapito- ja muutostöitä koskevien määräysten rikkominen Hyvän rakennustavan rikkominen Suunnittelu, toteutus ja valvonta Virheellinen lunastusohjaus tai isänn.todistus

58 YHTIÖKOKOUKSEN PJ:N VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään AOYL:a tai yj:tä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle (24:3) Tulkinta: Esim. päätöstä ei ole tehty oikeassa järjestyksessä tai jättänyt toteuttamatta hänelle lain tai yj:n mukaan kuuluvan velvoitteen Lähtökohtaisesti ei vastuuta aineellisesta oikeudellisuudesta esim. yhdenvertaisuudesta Puheenjohtajan asema voi olla erilainen ja vaikuttaa tuottamusarviointiin

59 TOIMINNANTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu (24:5) rinnastuu pitkälti johdon vastuuseen Koskee ainoastaan tehtäviin kuuluvia toimia Lievempää kuin tilintarkastajan vastuu Mittapuuna yleinen maallikoiden suorittama tarkastustapa ja huolellisuus, jota voidaan olettaa muulta kuin ammattimaiselta tarkastajalta Hyvä toiminnantarkastustapa täsmentyy Alalla yleisesti noudatettavat suositukset

60 VANHENTUMISAJAT 3 vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta Kanne nostettava kuitenkin viimeistään seuraavasti: Hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja yhtiötä vastaan 5 v sen tilikauden päättymisestä, jona päätös, toimenpide tai laiminlyönti tehty Tilintarkastajaa ja toiminnantarkastajaa vastaan 5 v. kertomuksen tai lausunnon esittämisestä Yhtiökokouksen pj:tä ja osakkeenomistajaa vastaan 5v päätöksestä tai toimenpiteestä Osakkeenomistaja kunnossapito/muutostyö -vahingot 10v. (vanhentumislain mukaan)

61 KIITOS!

Kuka vastaa kun paikat hajoaa?

Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kajaani 8.10. 2013 Katri Salokorpi, lakimies Suomen Kiinteistöliito Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Sisältö Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä

Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä Taloudellisten raportoinnin erityistilanteita asuntoosakeyhtiöissä neuvonnan & kiistojen näkökulmasta Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiön raportoinnin erityispiirteet: 1. Yhtiön perustiedot

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies

OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA. Simo Vihemäki, lakimies UUSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖLAKI PÄHKINÄNKUORESSA Simo Vihemäki, lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa YLEISTÄ Aikataulu Hallituksen esitys (HE 24/2009) annettu eduskunnalle 27.3.2009 Lain voimaantulo 1.7. 2010

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2 Ilmoitus muutostyöstä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuu

Hallituksen toiminta ja vastuu Hallituksen toiminta ja vastuu Porvoo 10.10.2012 Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry As Oy:n hallintoa koskevat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki sama kaikille

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TOIMINTA JA VASTUU Finlandiatalo 3.5.2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS Sisällys 1. Uudistuksen tausta ja lähtökohdat...1 2 Arviomuistio, asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti ja

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA HUONEISTOREMONTIT UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA FinnBuild 9.10.2010 Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi Ratakatu

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä

hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä Esitys uudesta asuntoyhtiölaista i t ja hyvästä hallintotavasta taloyhtiössä Rakennustietoforum tiistaina 1 päivänä kesäkuuta 2010 Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTUS UUDISTUKSEN VALMISTELU Oikeusministeriön asettama työryhmä (5/2004): Jyrki Jauhiainen,

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot