ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA"

Transkriptio

1 HUONEISTOREMONTIT UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA FinnBuild Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, Helsinki puh Ratakatu 1b A 10, Helsinki p. (09) , f. (09) Y

2 Urakoitsija Myyjä Vuokralainen Osakas AOYL, VahL Yhtiö VahL, AOYL Ostaja remonttimies Naapuriosakas

3 YLEISTÄ UUDISTUKSESTA Kaikki samaan lakiin erotetaan kokonaan osakeyhtiölaista asunto-osakeyhtiöille omat vahingonkorvaussäännökset yhtiöoikeudelliset erityistilanteet (yhtiön perustaminen, osakepääoman korotus, jakautuminen yms.) pohjana osakeyhtiölaki (624/2006, voimaan ) Lain rakenne muuttuu Tavoitteena helppolukuisempi laki maallikoille Perusteluiden laajuus

4 Osakkaan muutostyöoikeus Periaatteet ennallaan: osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa yhtiön hallinnassa olevat tilat: suostumus ulkopuolisten li (kunnossapito- ja) muutostöiden töid salliminen, i kun välttämätöntä huoneiston käyttämiselle yj:n mukaiseen tarkoitukseen Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen Ei subjektiivista oikeutta yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muutenkaan Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

5 Huoneiston sisäosat? Vastuunjako ja muutostyöoikeus perustuu edelleen erotteluun huoneiston sisäosat / muut kiinteistön osat Sisäosat > osakkeiden tuottama hallintaoikeus määritelty yhtiöjärjestyksessä huoneisto, muut tilat, alueet uutena: parveke kuuluu osakkeenomistajan hallintaan ilman yhtiöjärjestysmääräystä piha-alueet (myös parvekkeellisessa kerrostalossa) ovat edelleen yhtiön hallinnassa, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin

6 HUONEISTOREMONTIN MUISTILISTAT 1. Osakas > ASOY a. Ilmoitusvelvollisuus b. Yj-muutokset / viranomaisluvat c. Tulevat korjaukset d. Ammattitaitoiset tekijät e. Vastuu f. Valvonta g. Varaa aikaa 2. Osakas > NAAPURIOSAKKAAT a. Ilmoitus (yhtiölle) b. Tiedottaminen c. Vastuu d. Valvonta e. Varaa aikaa

7 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö A. Osakkaan ilmoitusvelvollisuus etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle jos työ (lopputulos) voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai niiden käyttämiseen Esim. voi vaikuttaa äänen kantautumiseen kuten parketin asentaminen kerrostalossa tms. Ei työnaikaisen haitan perusteella (järjestyssäännöissä voidaan poiketa) osakkaan ilmoitus yhtiölle > yhtiö ilmoittaa toiselle osakkaalle viipymättä

8 Ilmoitus Ilmoituksessa oltava tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida hyvän rakennustavan noudattaminen ja mahdollisesti aiheutuva vahinko tai muu haitta lisäselvitys: pyytäminen, teettäminen Ilmoituksen käsittelykustannuksista vastaa osakas Esim. kokouspalkkio, ouspa o, lisäselvitykset set asiantuntijoiltaa t ta Osakkaan ilmoitus yhtiölle > yhtiö ilmoittaa toiselle osakkaalle viipymättä Yhtiön säilytettävä ttä ä ilmoitukset it t osakehuoneistokohtaisesti, luotettavalla tavalla Jäljennökset osakkaalle, välittäjälle

9 Ilmoituksen käsittely Työtä ei saa aloittaa, ennen kuin yhtiöllä ja toisella osakkaalla ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn Suostumuksen / ehtojen tarpeellisuus Liian aikainen aloittaminen tapahtuu osakkaan riskillä Ilmoitus käsiteltävä viivytyksettä kokousaikataulu, työn laatu ja laajuus jne. Ilmoitettava työn sallimisesta (muutostyöt), ehdoista, ilmoituksen käsittelyajasta Yhtiön päätös kirjallisesti, jos osakas pyytää Kielteinen päätös / ehtojen asettaminen on perusteltava

10 Suostumus ja ehdot Ehtojen asettaminen mahdollista vahingon tai haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi sertifiointi? Ei mahdollista vaatia, ellei laki edellytä Lisäehdot mahdollisia, mikäli uusia seikkoja ilmenee työn aikana Kunnossapitotyötä ei voida kieltää Muutostyö voidaan jopa kieltää osakashallinnassa olevat tilat: jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta > hyödyt vs. haitat jopa kesken työn tai työn jälkeenkin yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa i salliminen i yhtiön vapaassa harkinnassa

11 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö B. Yhtiöjärjestysmuutokset / viranomaisen lupa Yhtiöjärjestyksen muutos ko. säännöksiä noudattaen Kustannuksista vastaa osakas Rakennusvalvontaviranomaisen lupa hallitus hakee tai valtuuttaa (ei yhtiökokouksen asia) kustannuksista vastaa osakas tarve vaihtelee kunnittain i (vesipisteen i sijainti, i kuiva tila > märkätila, rakennuksen ulkonäköön vaikuttavat muutokset)

12 Kunnossapitotyö tuomioistuimen päätöksellä Jos ehdot tai kielto kohtuuttomia Huomioon haitan määrä ja osakkaalle koituva hyöty y Tuomioistuimen määrättävä uudet ehdot ja velvoitettava korvaamaan haitta tai vahinko täysimääräisesti

13 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö C. Selvitä tulossa olevat korjaukset julkisivu-, i LVI- ym. peruskorjaukset k voiko uudelleen tekemisen välttää? yhtiön suunnitelmilla ill yhtiön valvonnassa oikeus hyvitykseen?

14 Oikeus hyvitykseen? Huoneistossa on aiemmin tehty vastaavanlainen työ, joka vähentää yhtiön kustannuksia (> säästöä) Hyvityksen suuruus: Yhtiön säästö (max.) Osakkaan vastikeperusteinen osuus hankkeen kustannuksista (max.) Osakkaan työn asianmukaisuus Osakkaalla näyttövelvollisuus säästöstä (-kustannukset, ikävähennys) Koskee sekä kunnossapito- että uudistustöitä Hyvittämismahdollisuudesta sovitaan ennen remonttia, hyvityksestä päätetään vasta yhtiön hankkeen jälkeen

15 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö D. Ammattitaitoiset tekijät suunnittelu, toteutus, valvonta dokumentaatio asuntoyhtiön suosittelemat tahot vastuukysymykset halpa urakoitsija kallis? pimeä työ ei kannata

16 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö E. Vastuu työn toteuttajalla kaikista kustannuksista vastaa osakas myös esim. yhtiön hallinnon kulut vastuu vahingoista yhtiötä kohtaan vahingonkorvausvastuu ei siirry aiemmalta osakkaalta kunnossapitovastuu suhteessa yhtiöön siirtyy aiemmalta osakkaalta (ei riipu kaupan yhteydessä annetuista t tiedoista) i t vastuu myös urakoitsijan laiminlyönneistä

17 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö F. Vaadi valvomaan yhtiöllä valvontaoikeus valvontakustannukset työvaiheista tiedottaminen tärkeää valvonnan toteutumisen kannalta yhtiön valvonta ei korvaa osakkaan valvojaa yhtiön valvonta ei poista vastuuta! valvontaraportin merkitys vastuun kannalta

18 Kunnossapito- ja muutostöiden valvonta Yhtiöllä oikeus valvoa, että työt suoritetaan Rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti Yhtiön huolehdittava, että valvonta on riittävällä tavalla järjestetty Yhtiön ja muiden osakkaiden etu Asetettujen ehtojen täyttyminen Osakkaan myötävaikutusvelvollisuus Osakas vastaa yhtiön valvontakuluista Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut Asiantuntija, ylimääräiset hallinnolliset kulut Valvonta ei siirrä vahinkovastuuta!

19 Huoneistoremontin muistilista 1: Asunto-osakeyhtiö G. Varaa riittävästi aikaa suunnittelun tärkeys ilmoituksen käsittely ja viranomaisluvan saaminen ei onnistu hetkessä osakkeiden siirtotilanteet töiden aloittaminen ennen asianmukaisten lupien ja suostumusten saamista aina osakkaan riskillä varauduttava myös yllätyksiin ilmoitus yhtiölle

20 HUONEISTOREMONTIN MUISTILISTA 2: NAAPURIOSAKKAAT Ilmoitus (yhtiölle) Tiedottaminen Vastuu Valvonta Varaa aikaa

21 Huoneistoremontin muistilista 2: Naapuriosakkaat A. Ilmoitus Yksi ilmoitus riittää tehdään yhtiölle myös naapuriosakas voi vaatia lisäselvityksiä > kustannukset vahinkoa tai haittaa toiselle osakkaalle kunnossapitotyötä ei voi kieltää voi asettaa ehtoja AOYL, NaapL tuomioistuimen suostumus haitan korvaaminen täysimääräisesti

22 Huoneistoremontin muistilista 2: Naapuriosakkaat B. Työnaikainen tiedottaminen liiallinen tiedottaminen? järjestyssäännöt vesikatkot yleisten tilojen siisteys

23 Huoneistoremontin muistilista 2: Naapuriosakkaat C. Vastuu huoneistoremontin toteuttajalla Kaikista kustannuksista vastaa remontin toteuttava osakas Vastuu vahingoista naapuriosakasta kohtaan vuokralaista kohtaan Vastuu myös urakoitsijan laiminlyönneistä Huoneistojen väliset vahingot: Yhtiöllä normaali vastuu kunnossapidosta naapuriosakasta kohtaan > remontin toteuttava osakas korvaa yhtiölle

24 Huoneistoremontin muistilista 2: Naapuriosakkaat D. Valvonta Naapuriosakkaalla ei valvontaoikeutta, vaan yhtiö huolehtii valvonnasta myös naapuriosakkaan asettamien ehtojen täyttymisen osalta yhtiö valvojana Remontin toteuttava osakas voi kuitenkin sallia naapuriosakkaan valvontatoimet työvaiheista i t tiedottaminen tt i Valvonnan kustannukset

25 Huoneistoremontin muistilista 2: Naapuriosakkaat E. Varaa riittävästi aikaa Ilmoituksen käsittely ei tapahdu hetkessä töiden aloittaminen ennen kuin naapurilla on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn, tapahtuu omalla riskillä Varauduttava myös yllätyksiin Naapuriosakkaalle tiedottaminen

26 Oikeustapauksia: kunnossapito ja muutostyöt KKO:2005:26 Osakkeenomistajilla ei ollut asunto-osakeyhtiölain 77 :n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta muutostöihin rivitalohuoneistonsa edustalla olleella piha-alueella alueella, kun yhtiöjärjestyksessä ei ollut määrätty, että heidän omistamansa osakkeet oikeuttivat myös tämän tilan hallintaan.

27 Oikeustapauksia: yhtiön suostumus KKO:1985-II-14 Asunto-osakeyhtiön hallituksen oli annettava hyväksymisensä ja haettava rakennusviranomaisten lupa muutostyölle, jolla erään huoneiston kylpyhuoneesta tehtiin sauna, kun yhtiö ei voinut osoittaa muutoksen vahingoittavan rakennusta tai tuottavan haittaa toisille osakkeenomistajille.

28 Oikeustapauksia: kunnossapito ja muutostyöt KKO:1991:160 Pesuhuoneen lattiaan kiinnitetty muovimatto on saattanut laadultaan olla huoneistojen sisustukseen käytettävää materiaalia. Koska se kuitenkin oli pesuhuoneen lattiarakenteen ainoana vesieristeenä, se oli sellainen rakenteen osa, josta asuntoosakeyhtiö vastasi. Pesuhuoneen laatoituksesta ja sen kunnosta huolehtiminen kuului osakkeenomistajalle. Vastuunjakoon yhtiön ja osakkeenomistajan välillä ei vaikuttanut, ettei osakkeenomistaja ollut tiennyt, että laatoitus oli huoneiston edellisen haltijan teettämä rakenteisiin kuulumaton sisustuksellinen lisäys.

29 Ratakatu 1 b A 7, Helsinki puh Ratakatu 1b A 10, Helsinki p. (09) , f. (09) Y

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa Varatuomari AIT Essi Rikalainen Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi KYLPYHUONEEN KORJAUS Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Kapteeninkatu 5, 00140 Helsinki puh. 09 686 99 686 fax. 09 686 99 666 info@iuisa.fi

Kapteeninkatu 5, 00140 Helsinki puh. 09 686 99 686 fax. 09 686 99 666 info@iuisa.fi KUNNOSSAPITOTYÖ Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä määrätään asunto-osakeyhtiölaissa

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

Huom! Lisätietoja liitteenä olevista Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeesta internetosoitteesta http://www.rakvv.hel.fi.

Huom! Lisätietoja liitteenä olevista Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeesta internetosoitteesta http://www.rakvv.hel.fi. REMONTTIOHJE Asunto-osakeyhtiölaki 2009, II osa, 4 luku, 7 Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstä Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöinnin rooli korjausrakentamisessa Ilkka Saarinen Pirkanmaan Isännöitsijät ry puheenjohtaja AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa

Lisätiedot

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:9 Helena Kinnunen, Marja Kostiainen Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Selvityshenkilöiden raportti

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot