TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI"

Transkriptio

1 TULEVA ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI OULU Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto

2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN UUDISTUS

3 UUDISTUKSEN VALMISTELU Oikeusministeriön asettama työryhmä (5/2004): Jyrki Jauhiainen, OM, puheenjohtaja Pekka Pulkkinen, OM Timo A. Järvinen, Isännöintiyritysten Liitto Tapio Nevala, Kiinteistövälittäjäliitto Tuula Sario, Kuluttajaliitto Minna Saarelainen, Asianajajaliitto Helena Kinnunen, Kiinteistöliitto 12/2006 asti Anu Kärkkäinen, Kiinteistöliitto 12/2006 alkaen Essi Rikalainen, sihteeri Marina Furuhjelm, sihteeri

4 AIKATAULU Työryhmän mietintö valmis Lausunnot mietinnöstä mennessä Jatkoaikaa saakka Jatkovalmistelu virkamiestyönä Eduskuntaan aikaisintaan 2007 vaalien jälkeen Voimaan 2008 tai 2009

5 YLEISTÄ Yksityiskohtaiset perustelut Kautta linjan tarkistuksia Yhtiökokousmenettelyyn ohjeistusta Lain rakenne muuttuu Erotetaan kokonaan osakeyhtiölaista mm. asunto-osakeyhtiöille omat vahingonkorvaussäännökset

6 UUTTA Käsitteet osakkaan kunnossapitotyö osakkaan muutostyö yhtiön kunnossapito yhtiön muutostyö yhtiön uudistus (vrt. nykyisin: osakkaan muutostyöoikeus, peruskorjaus, perusparannus)

7 MUUTOSTYÖOIKEUS

8 MUUTOSTYÖT Periaatteet ennallaan Täsmennyksiä ilmoitusvelvollisuuteen, yhtiön oikeuteen puuttua muutostyöhön, valvontakustannuksiin Huoneiston ulkopuolisten muutostöiden salliminen, kun välttämätöntä huoneiston käyttämiselle yj:n mukaiseen tarkoitukseen osakkaan kustannuksella

9 ILMOITUSVELVOLLISUUS Ilmoitettava kirjallisesti Ilmoituksessa riittävät tiedot voitava arvioida muutoksen vaikutukset Yhtiön velvollisuus säilyttää muutostyöilmoitukset Jos muutoksesta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa voidaan kieltää tai asettaa ehtoja

10 MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä tai toisella osakkaalla ollut riittävä aika käsitellä ilmoitusta Ilmoitus käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä Yhtiöllä oikeus tarvittaessa palkata ulkopuolinen valvoja osakas velvollinen maksamaan kohtuulliset + tarpeelliset valvontakulut toisen osakkaan mahdollisuus tehdä selvityksiä (?)

11 KUNNOSSAPITOVASTUU

12 KUNNOSSAPITO Periaatteet ennallaan Järjestelmien vastuu yhtiöllä, jos yhtiön asentama tai hyväksymä milloin yhtiö hyväksynyt? Yhtiöjärjestyksen kunnossapitovastuumääräyksen muutosenemmistöstä maininta lakiin yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistö

13 OSAKKAAN KUNNOSSAPITOVASTUU Osakashallinnassa olevat tilat Yhtiöjärjestyksessä määrätyt tilat huoneiston ulkop. osakashallinnassa olevat tilat - velvoite poistaa lumi, vesi ja roskat, jos haittaa Huolellinen hoito vastuu tavanomaisen kunnossapidon laiminlyönneistä, jos rakenne vaurioituu Ei vastuuta tavanomaisesta kulumisesta

14 YHTIÖN KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiö vastuussa siltä osin kuin ei kuulu osakkaalle Osakashallinnassa olevissa tiloissa rakenteet, sekä niiden ja sisäpinnan eristeet ja rakenteen osina olevat tasoitteet sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteessa olevan vian vuoksi tai rakenteen vahingoittumisen yhteydessä putkistot, johdot, kanavat, järjestelmät, vesihanat, jotka yhtiö toteuttanut tai muuten vastaavat yhtiön tasoa

15 MUUTA Ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotöistä yhtiöllä ja osakkaalla Osakkaalla oikeus tehdä tai teettää yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa korjauksia, kun kunnossapidon laiminlyönti rajoittaa osakashallinnassa olevan huoneiston käyttöä ja yhtiö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin kirjallisen huomautuksen saatuaan esim. viranomaisen käyttökielto

16 YHTIÖKOKOUS - PÄÄTÖKSENTEKO Kunnossapitotyöt esim. katon maalaus enemmistöpäätös vastikeperuste Uudistukset esim. parvekelasitus enemmistöpäätös vastikeperuste tavanomainen kohtuullinen maksurasitus

17 YHTIÖKOKOUS - PÄÄTÖKSENTEKO Uudistus maksuvelvollisuuden muuttaminen 2/3 määräenemmistöllä yhtiökokous voi päättää vastikkeen alentamisesta, kun tarpeen yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi edellytyksenä, että vastikeperusteen soveltaminen selvästi vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta ns. hissipykälä alentamisen määrä?!

18 YHTIÖVASTIKE Uuden omistajan vastuu vanhan omistajan maksulaiminlyönneistä 6 kk Ei kuitenkaan erääntyneestä vastikkeesta, jota ei ole mainittu isännöitsijätodistuksessa Osakkeenomistajan vastuu muista maksuista kuten vastikkeista (saunamaksu, pesutupa, tms.) jos yhtiöjärjestyksessä määräys osakkaan sitoutuminen ilmenisi sitoutumisena esim. saunavuoron varaamisena

19 YHTIÖN HALLINTO Arvio kiinteistön korjaustarpeesta pakollisena varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiön johdon tehtävien täsmennys myös kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukainen järjestäminen Hallituksen jäsenet voitaisiin valita tehtävään toistaiseksi yj:ssä voidaan määrätä toimikaudesta Isännöitsijäksi voitaisiin valita myös yritys

20 MUUTA Yhtiökokouskutsujen lähettämisajat 2 viikkoa - 2 kuukautta Yhtiökokouksen pöytäkirjan valmistumisaika 2 viikkoa

21 MIETINNÖN ONGELMAKOHTIA JA NIISTÄ LAUSUTTUA

22 Termistö Pyydetään jatkovalmistelussa määrittelemään osakkaan kunnossapito osakkaan muutostyö yhtiön kunnossapito yhtiön muutostyö yhtiön uudistus

23 Pyydetään tarkentamaan UAOYL 6 luku 33 - OSAKKAAN MAKSUVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN YHTIÖN UUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ ns. hissipykälä vastikealennus tai vapautus perustuu yhdenvertaisuuteen päätös 2/3 määräenemmistöllä mistä alennuksen suuruus saadaan?! tulee rajata selkeisiin tilanteisiin

24 Pyydetään muuttamaan UAOYL 12 luku 2 YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN MITÄTTÖMYYS KUN LOUKATAAN SELKEÄSTI YHDENVERTAISUUTTA nykyisin 3 kuukauden moiteaika - ei enää kannetta perusteluissa rajaus millainen loukkaus perusteluissa mainittu tahallisuus - mikä on tahallista maallikot lukevat vain pykäliä, ei perusteluja

25 Pyydetään muuttamaan YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN MITÄTTÖMYYS osakas esittää väitteen loukkauksesta - yhtiön pitäisi osata arvioida, onko selkeä oikeudenloukkaus tapahtunut Miten hallitus uskaltaa laittaa päätöksen täytäntöön - urakkasopimukset?! Yhtiö joutuu nostamaan kanteen ja perii hankkeeseen vastikkeen osakkaalta

26 Pyydetään poistamaan UAOYL 14 luku VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTTÖÖN PERUSTUVA LUNASTUSVELVOLLISUUS säännös osakeyhtiölaista käytännössä naapuri vaatii kanteella toista naapuria lunastamaan oman huoneistonsa korkea kynnys perusteluissa tarvitaanko sääntelyä tuleeko koskaan edes sovellettavaksi?!

27 Pyydetään arvioitavaksi 13 LUKU VAHINGONKORVAUSVASTUUT Näyttötaakka muuttuu (?) aiemmin yhtiö osoitti vahingon ja huolimattomuuden Nyt yhtiö näyttää vahingon ja isännöitsijä/hallituksen jäsen näyttää huolellisen toiminnan Vastuu 3 vuodesta 5 vuoteen Miten vastuu vaikuttaa pienyhtiöihin Vaikuttaako hallitushalukkuuteen

28 Muuta Yhtiökokouskutsujen lähettämisajat nykyisin 1 vk - 4vk muutosesitys 2 vk - 2 kk Yhtiökokouksen ptk:n valmistumisaika nykyisin 4 viikkoa kokouksen pitämisestä muutosesitys 2 viikkoa kokouksen pitämisestä

29 Muut lausunnon kannanotot Parveke osakashallintaan - hyvä muutostyöoikeus ja kunnossapitovastuu selitetty Lunastuslauseke, ei ole keksitty ratkaisua tulkintaongelmiin parannus - virheellisesti tehtyjä lausekkeita ei pidettäisi mitättöminä kuten nyt Rahoitusvastike on pääomavastike Huoneiston tuhoutuminen tarkennetaan

30 Lausuttua Kunnossapito Putkistojen ja johtojen samantasoisuus poistuu, yhtiöllä vastuu järjestelmistä ei enää merkitystä kenen asentama - yhtiön vastuu laajenee Pyydetään selventämään, mikä on järjestelmää ja mikä laite

31 Lausuttua Kunnossapitotyö Yhtiön oikeus suorittaa osakkaan vastuulle kuuluvan kohteen kunnossapitotyö osakas voisi kieltää - voi olla ongelmallista Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotyöstä esitetty: määrittely siitä, mikä on kunnossapitotyö esitetty: selvennystä menettelyyn Pyydetään tarkentamaan yhtiön ennalleensaattamistaso

32 Lausuttua Muutostyöt Toisen osakkaan oikeus tehdä selvityksiä muutostöistä - esitetty keskitettyä menettelyä, jossa yhtiö valvoo osakkaiden etua

33 Autopaikat Oikeusministeriöön on aiemmin toimitettu esitys autopaikkojen jaon selventämisestä olisiko vuokralaisella oikeus yhtäläisesti autopaikkaan maankäyttö ja rakennuslain määräykset täyttyisivät, kun paikka kiinteistöä käyttävien käytössä

34 KIITOS!

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2 Ilmoitus muutostyöstä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys

Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS. Sisällys 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.6.2008 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOKONAISUUDISTUS Sisällys 1. Uudistuksen tausta ja lähtökohdat...1 2 Arviomuistio, asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti ja

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Kuka vastaa kun paikat hajoaa?

Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kajaani 8.10. 2013 Katri Salokorpi, lakimies Suomen Kiinteistöliito Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Sisältö Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA HUONEISTOREMONTIT UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA FinnBuild 9.10.2010 Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi Ratakatu

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölain muutostarve

Asunto-osakeyhtiölain muutostarve LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:6 Asunto-osakeyhtiölain muutostarve Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:6 Asunto-osakeyhtiölain muutostarve Tiivistelmä arviomuistiosta

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestys määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty asuntoosakeyhtiölain

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto

Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto Mikä on yhtiöjärjestys? Jokaisella yhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA

PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA PÄÄTÖKSENTEKO KORJAUSHANKKEESSA SÄÄNNÖKSET TAUSTALLA KUNNOSSAPITOVASTUU Yhtiöjärjestyksen määräykset Yhtiöllä aina oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö Ellei yhtiöjärjestyksessä määrätty AOYL 78 Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot