Kuka vastaa kun paikat hajoaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuka vastaa kun paikat hajoaa?"

Transkriptio

1 Kuka vastaa kun paikat hajoaa? Kajaani Katri Salokorpi, lakimies Suomen Kiinteistöliito Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

2 Sisältö Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu Kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä Case: Apua, kosteutta kylpyhuoneessa Osakkaan kunnossapito ja muutostyöt

3 Mahdollisten kosteus- tms. vaurioiden selvitysvastuu

4 Kunnossapitovastuun jakautumisen selvittäminen ja selvityskustannukset Kunnossapitovastuun jakautumisen selvittäminen vaatii usein asiantuntija-apua Onko kosteus rakenteessa vai pinnoitteessa ratkaisee sen, kenen pitää korjata Lain esitöiden mukaan kunnossapidosta vastuussa oleva osapuoli vastaa lähtökohtaisesti myös vian selvittelykuluista On järkevä sopia, että esim. tavarantarkastaja tai tekninen asiantuntija tutkii vian Vika kuuluu yhtiön vastuulle -> yhtiö vastaa selvityskustannuksista Vika kuuluu osakkaan vastuulle -> osakas vastaa selvityskustannuksista

5 Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä AOYL 4 luku

6 Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Vastuun siirto 2/3 määräenemmistöpäätös + yhdenvertaisuus Jos yhtiöjärjestyksen ei ole erityisiä määräyksiä, 4 luku määrää kunnossapitovastuun HUOM! Vahingonkorvausasiat arvioidaan erikseen

7 Kuka pitää kunnossa? Asunto-osakeyhtiö vastaa siltä osin, kun vastuu ei kuulu osakkaalle Muut kuin osakashallinnassa olevat tilat Porraskäytävät, varastot, yhteiset sauna- ja pesutilat, perustukset

8 Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät Yhtiö toteuttanut Yhtiö hyväksynyt vastuulleen Edellyttää nimenomaista vastuun hyväksymistä Ei pelkkä kunnossapitotyön hyväksyminen Myös osakkaan toteuttamat, jotka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymiin Esim. vesieriste Perusjärjestelmiä Rakennuksen LVIS järjestelmät, perinteinen puhelinverkko, lämminvesivaraajat, lattialämmitys, sähköpatterit

9 Yhtiön kunnossapitovastuu Rakenteita Yläpohja, alapohja, välipohja Eristeitä Lämpö-, ääni- ja vesieristeet Yhtiöllä vastuu WC-istuimet kokonaisuudessaan Hanat, jotka yhtiön asentamia tai osakkaan asentamia, jotka rinnastuvat yhtiön asentamiin Ns. kullatut hanat

10 Osakkaan kunnossapitovastuu Osakehuoneiston sisäosat Sellaiset huoneiston sisäpuoliset laitteet, jotka eivät ole perusjärjestelmän osia Huoneistossa olevat käytön perusteella kuluvat pinnoitteet ja laitteet Esim. kiuas, liesi, liesituuletin, takka ja uunit, ammeet ja erilaiset altaat Hanat, jotka eivät rinnastu yhtiön asentamiin hanoihin

11 Parveke (1:3 ja 4:2) Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta Yhtiön kunnossapitovastuulla Parvekkeen rakenteet (vedeneristys), ulkopinnat ja julkisivu Osakkaan kunnossapitovastuulla Lattian ja parvekekaiteiden sisäpuolen pinnat HUOM! Osakkaan velvoite: Lumen, veden ja roskien poistaminen yhtiön ohjeistus tärkeää

12 Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Huoneiston sisäosat, jos vahingoittuvat Rakenteen vian tai Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi Esim. lattiakaivon tai vesieristeen puutteellisuudesta aiheutunut kosteusvaurio Yhtiöllä ennalleensaattamisvelvoite osakkaan huoneistoa korjatessaan ns. perustasoon Sisustukselliset lisäykset ja lisärakenteet osakkaalle yhdenvertaisuus taustalla KKO 2003:80: ratkaisevaa yhtiön kustannukset

13 KKO 2003:80 Yhtiön suorittaman kosteusvauriokorjauksen yhteydessä uusittu osakkaan hankkima kalliimpi lattiapinnoite sekä lämmitysjärjestelmä Syntyneet lisäkustannukset jäivät osakkeenomistajan maksettaviksi

14 KKO 1983:87 Katosta vuotanut vesi vahingoittanut osakashallinnassa olevan huoneiston parkettia Yhtiön oli korvattava vahinko Rakenteesta johtuva sisäpuolinen vika

15 Perustaso Alkuperäinen - rakennusvaiheessa toteutettu taso Ei kuitenkaan osakkaan tilauksesta Yhtiön peruskorjauksessa valitsema Yhtiön yksittäisessä korjauksessa valitsema Ei merkitystä, vaikka pääosassa huoneistoja osakkaiden toimesta toteutettu taso yhtiön yhteisönä omaksuma kunnossapidon taso ratkaisee

16 Osakkaan velvollisuudet Huoneiston huolellinen hoito (4:3) Kunnon seuraaminen, myös tyhjillään ollessa Laitteiden käyttö tavanomaisella tavalla Ilmanvaihto, lämmitys Velvollisuus hoitaa huoneistoa siten, että yhtiön vastuulla oleva kiinteistön rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu Ilmoitusvelvollisuus yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista vioista viipymättä (4:8)

17 Kunnossapitovastuun siirto YJ:ssä Vastuun siirto laista poikkeavaksi tulee näkyä selkeästi yhtiöjärjestyksestä Epäselvä säännös tulkitaan mahdollisimman vähän laissa olevasta pääsäännöstä poikkeavaksi Vastuuta ei tulisi koskaan siirtää yhtiökokouksen päätöksellä tulkitaan sopimukseksi Sitoo vain läsnä olevia sitooko heitäkään?? Ovatko osakkaat sitoutuneet yhtiökokouksessa olettamalla, että sitoo myös poissaolevia osakkaita? Uusi osakas ei saa tietoa eikä tule sidotuksi päätökseen

18 Helsingin HO nro 2057 As oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan: huoneiston kunnossapitovastuu sisäpuolisten rakenteiden osalta kuuluu kullekin osakkaalle Kosteusvaurio, vedeneristeiden puutteellisuus HO: sisäpuoliset rakenteet epätäsmällinen Tulkittava osakkaan eduksi vedeneristeiden kunnossapitovastuu yhtiöllä, vastuu korjauksista

19 Sopimukseen perustuva vastuun siirtäminen Laissa ei nimenomaista pykälää, jossa sanottaisiin, että yhtiö ei vastaa osakkaan muutostyötasosta toki tämä luettavissa 4 ja 5 luvuista sekä lain esitöistä (HE 4 luvun 2 :n kohdalla) + oikeuskäytännöstä (KKO 2003:80) + yhdenvertaisuudesta Sopimus tarkoituksenmukaista tehdä esim. muutostöiden yhteydessä kustannuksista vastuista Sanamuodot ja vastuut harkittava tarkkaan

20 Sopimukseen perustuva vastuun siirtäminen Sopimus sitoo vain sopijapuolten kesken Ei automaattisesti sido seuraavaa osakasta Osakas sitoutettava siirtämään kaupan yhteydessä tai vastuu suhteessa yhtiöön merkintä isännöitsijäntodistukseen maininta kauppakirjaan Yhtiöjärjestys kolmansiakin sitovana on yhtiön kannalta parempi!

21 Korjausten suorittaminen Vian/puutteen korjaus Korjausajankohdan, -tavan, korjaajan valintaoikeus sillä, jonka kunnossapitovastuulle kuuluu Paikkakorjauskin mahdollinen Kannattaa miettiä, onko yhtiön kannalta järkevää vrt. lain minimitaso yhtiön rakennuksen kunnossapidon taso Kesken osakasremontin havaitaankin vikaa/puutetta rakenteissa Osakkaan remontin keskeyttäminen, ilmoitus yhtiölle, ja korjaamisesta sopiminen (saako osakkaan urakoitsija tehdä, mikä yhtiön osuus jne.)

22 Kunnossapitovastuu ja vahingonkorvaus (AOYL 24:2) Vastuu aiheutetusta vahingosta (aiheuttamisperiaate) Vahingonkorvauksen perusedellytykset: Vastuu perustuu tuottamukseen/tahallisuuteen Syy-yhteys tuottamuksen ja vahingon välillä Taloudellinen vahinko Osakkaan vastuutilanteet esimerkiksi: Virheellinen kunnossapito- ja muutostyö (AOYL 4 ja 5 luku) Huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti (AOYL 4:3) Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (AOYL 4:8)

23 Huolellisuus tärkeää Näyttövelvollisuus normaalisti vahingonkärsijällä eli vaatijalla Mikäli osakkaana ei noudata 4 ja 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä Katsotaan, että tuottamuksellista (tuottamusolettama) Osakkaana näytettävä huolellisuus toteen Huolehdittava, että sopimuskumppani noudattaa hyvää rakennustapaa Suunnittelu, toteutus, valvonta

24 Case: Apua, kosteutta kylpyhuoneessa

25 Kosteusvaurio kylpyhuoneessa - vastuusuhteet Osakkaan huoneistossa ilmennyt lattiakaivon puutteellisuudesta johtunut kosteusvaurio 9/2011. Osakas ilmoittanut kosteudesta yhtiölle viipymättä asian tultua ilmi. Edellinen osakas tehnyt/teettänyt remontin Yhtiön ja nykyisen osakkaan välillä vastuuta arvioidaan AOYL 4 luvun mukaisesti Yhtiö korjaa rakenteet ja saattaa huoneiston pinnat ns. perustasoon Edellisen osakkaan vastuu suhteessa yhtiöön määräytyy vahingonkorvauslain mukaan VPL 20 : laiminlyönti tapahtunut ennen AOYL:n voimaantuloa vanhat säännökset soveltuu Myyjä ja ostaja (nyk. osakas) suhteessa vastuu ratkeaa AsKL:n perusteella

26 Vastuu vian selvittämisestä ja sen kustannuksista Osakkaan ilmoitus kph:ssa on kosteutta onko kosteus rakenteessa vai pinnoitteessa ratkaisee sen, kenen pitää korjata Osakkaalla näyttövastuu siitä, että rakenteessa/yhtiön kp-vastuulla olevissa osissa on vikaa/puutetta, jos/kun vaatii yhtiöltä toimenpiteitä Ulkopuolisen asiantuntijan lausunto Selvittäminen osakkaan omalla kustannuksella Jos vika/puute yhtiön korjausvastuulla osakkaalla perusteet vaatia, että yhtiö vastaa välttämättömistä selvityskustannuksista

27 Korjausten suorittaminen Korjausajankohdan, -tavan, korjaajan valintaoikeus sillä, jonka kunnossapitovastuulle vika/puute kuuluu HUOM! Vaikka olisikin selvää, että vastuu korjaamisesta on yhtiöllä, ei osakas voi mennä tilaamaan korjausta ja toimittaa jälkeenpäin laskua yhtiölle Kuka yhtiössä päättää korjauksesta? Toimivallan jako määräytyy AOYL:n mukaisesti Tavanomaisesti isännöitsijä tai hallitus Yhtiökokous: laajakantoiset ja epätavalliset toimet, aiheuttaa olennaisia kustannuksia, olennainen vaikutus huoneiston käyttöön

28 Mihin tasoon yhtiön on korjattava pinnat? Pintojen ennallistamisvelvollisuus ns. perustasoon Usein alkuperäinen taso Yhtiön korjaus- ja ennalleensaattamisvelvollisuuden ulottuvuus: kustannukset ratkaisevat, ei rakennustekninen toteutusvaihtoehto Alun perin ollut muovimatto (yhdistetty pinnoite ja vedeneriste), nyt osakas haluaa laatat (vaatii erillisen vedeneristeen asennuksen) Juridinen ratkaisu: yhtiö maksaa vedeneristeen niin pitkälle kun muovimaton asentamisen kustannukset kattavat, loput osakkaalle itselleen Tarkoituksenmukainen ratkaisu: asentaa vedeneristeen yhtiön kustannuksella, vaikkei pakkoa Sisustukselliset lisäykset ja lisärakenteet osakkaan kustannuksella yhdenvertaisuus taustalla Myös ylimääräiset purkukustannukset lisäyksistä

29 Mihin tasoon yhtiön on korjattava pinnat? Osakas haluaa nyt parantaa tasoa Tapahtuu osakkaan kustannuksella (osakas maksaa erotuksen), yhtiö myötävaikuttaa työn toteuttamiseen (hyvä hallintotapa) Perustason nostaminen yhtiön päätöksellä Yhtiön peruskorjauksessa valitsema taso muuttuu uudeksi perustasoksi Yhtiön yksittäisessä korjauksessa valitsema taso nykyaikaistaa perustasoa

30 Jäävätkö korjauskustannukset yhtiön maksettavaksi? Ilmoittiko nykyinen osakas viivytyksettä kosteusvauriosta? Viivyttely pahentumisen osuus kuuluisi osakkaan korvata Onko remontin teettänyt osakas yhtiön tiedossa? Onko remontin teettämisestä alle 10 vuotta vanhentuminen? Onko näyttö siitä, että edellinen osakas ollut huolimaton remontin tekemisessä? Vahingonkärsijä maksaa itse, jollei pysty osoittamaan ketään muuta vastuutahoa

31 Vastikkeen maksuvelvollisuus huoneiston käytön estyttyä (3:5) Jos osakkeenomistaja ei voi käyttää huoneistoa sen käyttötarkoituksen mukaisesti, yhtiövastikkeesta vähennettävä määrä, jolla yhtiön käyttö- ja kunnossapitokulut vähenevät huoneiston käytön estymisen vuoksi Käytännössä vain vesimaksu (ei asuta ei kulu vettä) Eri asia se, onko osakkaalla oikeus saada vahingonkorvausta, jos yhtiö laiminlyö korjausvastuunsa/viivyttelee

32 Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöt 4 ja 5 luvut

33 Kunnossapito- ja muutostyöt Isännöitsijän ja hallituksen rooli Osakkaan kunnossapito- ja muutostöissä tarkistaa prosessin lainmukaisuuden Riittävä valvonta Työnjako isännöitsijä/hallitus /AOYL Remonttirekisterin perustaminen Remonttirekisterin ylläpito vrt. osakeluettelo rekisteriin merkittävät remontit käsitellään hallituksen kokouksessa

34 Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöoikeus Oikeus tehdä muutoksia hallitsemissaan tiloissa kustannuksellaan Huoneiston sisäpuoli ja muut osakashallinnassa olevat tilat Ilmoitusvelvollisuus muutos- ja kunnossapitotöissä Etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle Kun työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai niiden käyttämiseen

35 Osakkaan ilmoitus Riittävä selvitys Esim. suunnitelmat, työselitys, ajankohdat Yhtiön annettava tieto ilmoituksesta viipymättä toiselle osakkaalle Jos lopputulos voi vaikuttaa toisen huoneistoon (ei pelkästä rakennustyön aikaisesta haitasta) Työtä suorittava osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista (kokouspalkkio)

36 Ilmoituksen käsittely ja muutostöiden aloittaminen Yhtiölle (ja mahdollisesti toiselle osakkaalle) jäätävä kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn Ilmoitus käsiteltävä viivytyksettä Yhtiö ilmoittaa Työn sallimisesta, ehdoista, kieltämisestä, ilmoituksen käsittelyajasta Yhtiön päätös annetaan pyydettäessä kirjallisesti Kieltävä päätös perusteltava

37 Yhtiön suostumus / kielto Työ voidaan kieltää, jos vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle Voidaan asettaa ehtoja työn toteuttamiselle Vahingoittumisen ja haitan välttämiseksi Kieltäminen tai lisäehtoja suostumuksen jälkeen Uusia seikkoja ilmeneekin muutostyön aikana

38 Yhtiön valvonta Yhtiöllä oikeus valvoa, että työt suoritetaan Rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan Yhtiön huolehdittava, että valvonta on riittävällä tavalla järjestetty Yhtiön ja muiden osakkaiden etu Asetettujen ehtojen täyttyminen Osakkaan myötävaikutusvelvollisuus Osakas vastaa yhtiön valvontakuluista Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut Asiantuntija, ylimääräiset hallinnolliset kulut

39 Ilmoitusten säilyttäminen Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset Hallitus huolehtii, että ylläpidetään luetteloa Osakehuoneistokohtaisesti Säilytettävä luotettavalla tavalla Oikeus saada jäljennös Huoneiston osakkaalla Välittäjällä, jolla voimassa oleva ko. osakkeita koskeva myynti- tai vuokraustoimeksianto Ilmoitettava isännöitsijäntodistuksessa (7:27)

40 Kunnossapito- ja muutostyörekisteri Hallitus ylläpitää - vrt. osakeluettelo Tehtävä siirretään yleensä isännöitsijälle Rekisterin perustaminen yhtiössä Muutokset rekisteriin käsitellään hallituksen kokouksessa Isännöitsijä ilmoittaa käsittelemänsä osakkaiden ilmoitukset

41 Vastuu kunnossapito- ja muutostyöstä Mikäli osakas ei noudata 4 ja 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä Katsotaan, että tuottamuksellista (olettama) Osakkaan näytettävä huolellisuus toteen Huolehdittava, että sopimuskumppani noudattaa hyvää rakennustapaa Suunnittelu, toteutus, valvonta Vastuu ei siirry uudelle osakkaalle!!

42 Mitä osakkaan tulee ilmoittaa Kunnossapito- tai muutostyö: kylpyhuoneremontti Rakennustekniset työt Esim. vedeneristys rakennusteknisten töiden suorittaja Lämpö, -vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt Esim. hanan vaihto LVI-töiden suorittaja Sähkötyöt Esim. lisäpistorasian asennus Sähkötöiden suorittaja Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta

43 Mitä osakkaan tulee ilmoittaa Osakkaan asettama valvoja/työnjohto: Valvojalla ja työnjohtajalla on oltava riittävä ammattitaito ja pätevyys Arvioitu aloituspvm. ja päättymispvm: Ilmoituksen liitteenä suunnitelmat ja piirustukset sekä työtapaselostukset Viranomaislupa tarvitaanko lupaa

44 Miten yhtiö vastaa osakkaan remonttiilmoitukseen Ilmoitus otettu vastaan pvm Pyydetään seuraavat lisäselvitykset pvm., mihin mennessä Taloyhtiö on ilmoittanut osakkaan työstä toiselle osakkaalle Taloyhtiön edustajan lausunto: voiko osakas aloittaa työn, ehdot, työ kielletään - perusteltava Taloyhtiö käyttää asunto-osakeyhtiölain mukaista oikeuttaan valvoa työtä Taloyhtiölle kuuluvan valvontaoikeuden suorittaa Vaaditaan seuraavat tarkastukset Osakkaan ilmoitettava valvottavat työvaiheet

45 Miten yhtiö toimii kun työ on suoritettu Pvm, jolloin yhtiön edustaja on katselmoinut työn ja todennut loppuunsaatetuksi Valvonta ei siirrä vastuuta remontin hyvän rakennustavan mukaisuudesta yhtiölle (vahingonkorvaus) Valvonta ei siirrä kunnossapitovastuuta osakkaan muutostyötasosta yhtiölle Yhtiön perimistä valvontakuluista selvitys osakkaalle Jos osakkaan palkkaama valvoja yhtiö hyväksyy ja saa selvityksen suoritetuista valvontatöistä

46 Kiitos!

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA HUONEISTOREMONTIT UUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VALOSSA FinnBuild 9.10.2010 Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi Ratakatu

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

Kapteeninkatu 5, 00140 Helsinki puh. 09 686 99 686 fax. 09 686 99 666 info@iuisa.fi

Kapteeninkatu 5, 00140 Helsinki puh. 09 686 99 686 fax. 09 686 99 666 info@iuisa.fi KUNNOSSAPITOTYÖ Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä määrätään asunto-osakeyhtiölaissa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä Juha Terho, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjaon pääsääntö Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa Varatuomari AIT Essi Rikalainen Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi KYLPYHUONEEN KORJAUS Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset. Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI tärkeimmät uudistukset Anu Kärkkäinen, päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot