s i s ä lly s I yhtiöoikeus 17 Esipuhe 15 1 Yhtiökokous 19 2 Hallituksen kokous 34 3 Yhtiöjärjestys 38

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i s ä lly s I yhtiöoikeus 17 Esipuhe 15 1 Yhtiökokous 19 2 Hallituksen kokous 34 3 Yhtiöjärjestys 38"

Transkriptio

1 s i s ä lly s Esipuhe 15 I yhtiöoikeus 17 1 Yhtiökokous Koollekutsuminen Varsinainen yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous Esityslista Yhtiökokouksen esityslista Pöytäkirja Varsinainen yhtiökokous Ääniluettelo Päätökset kokousta pitämättä Ote pöytäkirjasta Valtakirjat Avoin asianajovaltakirja Yksilöity valtakirja Määräaikainen valtakirja Toistaiseksi voimassa oleva valtakirja Osakkaan tai osakasvähemmistön vaatimus Osakkaan vaatimus asian käsittelemiseksi yhtiökokouksessa Osakasvähemmistön vaatimus ylimääräisestä yhtiökokouksesta 33 2 Hallituksen kokous Kokouskutsu ja esityslista Pöytäkirja 36 3 Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Malli yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällöstä Yhtiöjärjestysmalli alle 30 huoneiston taloyhtiöön Yhtiöjärjestysmalli yli 30 huoneiston taloyhtiöön Yhtiövastikepykäliä Hoito- ja pääomavastike Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastikkeella katettavista menoista 50 Sisällys 5

2 3.4.3 Vesimaksu (perusteena huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä) Vesimaksu (perusteena todellinen kulutus) Laajakaistavastike a Hissivastike (vaihtoehto a) b Hissivastike (vaihtoehto b) c Hissivastike (vaihtoehto c) Rakennuskohtainen vastikeperuste Arvonlisäverovastike Yhtiön johto ja toimihenkilöt Yhtiön hallituksen toimikausi ja jäsenten lukumäärä Isännöitsijä ja hänen tehtävänsä Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Tilin- ja toiminnantarkastajan valinta ja valitsematta jättäminen Kunnossapitovastuun jako ja siitä poikkeaminen Vastuu osakkeenomistajan toteuttamista muutoksista ja lisäyksistä Vastuu kosteus- ja vesieristeistä Vastuu parvekelaseista Kunnossapitovastuu koko rakennuksesta (Tarkoitettu erillistaloista koostuvalle asunto-osakeyhtiölle; ei sovellu paritaloyhtiöille tai rivitaloyhtiöille.) Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Yhtiöjärjestysmääräykset sovellettavista laeista ja säännöksistä Yhtiöjärjestysmalli kiinteistöosakeyhtiöön (johon sovelletaan osakeyhtiölakia) Yhtiöjärjestysmalli vapaarahoitteiseen vuokrataloyhtiöön 62 4 Osakekirjaan tehtäviä merkintöjä Määrännäissiirto Avoin siirto Rekisteröimistodistus Lunastuslauseke Osakkeiden kuoletusmerkintä 65 5 Osakeluettelo Osakeluettelokortisto 67 6 Osakkeiden lunastaminen Lunastuslauseke (AOYL 11 ) Lunastuslauseke (minimimalli) Lunastuslauseke (pidempi malli) 69 6 Sisällys

3 6.2 Ilmoitus osakkeenomistajille lunastuksenalaisesta saannosta Asunto-osakeyhtiölain mukainen lunastusvaatimus Lunastuskirja 71 7 Omien osakkeiden lunastaminen Hallituksen ehdotus Kokouskutsu Pöytäkirjamerkinnät 74 8 Osakepääoman korotus ja osakeanti Kokouskutsu / osakepääoman korotus Hallituksen ehdotus / osakepääoman korotus Pöytäkirjamerkinnät / osakepääoman korotus Merkintäsopimus /osakepääoman korotus Väliaikaistodistus / osakepääoman korotus Kokouskutsu/osakeanti Hallituksen ehdotus / osakeanti Pöytäkirjamerkinnät/osakeanti Merkintäsopimus/osakeanti Väliaikaistodistus/osakeanti 88 9 Hallintaanotto Hallituksen varoitus Kokouskutsu Pöytäkirjamerkintä Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten Energiatodistus isännöitsijäntodistuksen osana Yhtiökohtaiset järjestysmääräykset Kaupparekisteriasiat Asunto-osakeyhtiön perustaminen Perustamissopimus Perustamissopimus (apporttia käyttäen) Osakeyhtiön perustamisilmoitus Muuttoilmoitus 126 Sisällys 7

4 15 Yhtiön ja osakkaan väliset huoneistokohtaisiin muutostöihin liittyvät sopimukset Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä Sopimus parvekelasituksesta Sopimus takan rakentamisesta Kauppakirjat Asunto-osakkeen kauppakirja Kiinteistön kauppakirja Kiinteistön määräalan kauppakirja Hallinnanjakosopimus Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (paritalo; yhtä suuret osuudet tonttiin ja rakennukseen) Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (paritalo; eri suuret osuudet tonttiin ja rakennukseen) Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta (erillistalot; eri suuret osuudet tonttiin) 154 II vuokrasopimukset Huoneenvuokrasopimukset Asuinhuoneistot Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Määräaikainen sopimus Alivuokrasopimus Jälleenvuokrasopimus Liikehuoneistot Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Määräaikainen sopimus Toistuva sopimus Alivuokrasopimus Edelleenvuokrasopimus Liikehuoneiston vuokrasopimuksen liite Ehtomalleja Vuokrankorotuslausekkeita Vakuuslausekkeita Muutostyöoikeuslausekkeita Korjaus- ja kunnossapitovastuulausekkeita Kuntotarkastusraportin malli Sisäänmuuttotarkastus Poismuuttotarkastus Sisällys

5 1.5 Autopaikan vuokrasopimus Autopaikan vuokrasopimus Autotallin, autokatos- ja autohallipaikan vuokrasopimus Irtisanominen Vuokranantajan suorittama irtisanominen Vuokralaisen suorittama irtisanominen Alivuokrasopimuksen irtisanominen Irtisanomisen tiedoksiantopyyntö Vuokrasopimuksen purkaminen a Purkuvaroitus b Purkuvaroitus (lomake) Vuokranantajan suorittama purkaminen Vuokralaisen suorittama purkaminen Purkamisilmoituksen tiedoksiantopyyntö Muita vuokrasuhteisiin liittyviä malleja Vuokrankorotusilmoitus Ilmoitus korjaus- tai muutostöiden aloittamisesta Ilmoitus huoneistossa käynnistä Vuokranantajan ilmoitus huoneiston hallintaoikeuden päättymisestä Vuokranantajan ilmoitus ehdon, muutoksen tai suorituksen sitomattomuudesta Vuokranantajan vaatimus konkurssipesälle Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuudet jälleenvuokraustilanteessa 203 III verotus Uuden yhtiön ilmoitus Perustamisilmoitus Arvonlisäverotus Hakeutuminen Muutos- ja lopettamisilmoitus Kausiveroilmoitus Energian erityisvähennys Energiaostoihin sisältynyt arvonlisävero Lopettamisilmoitus Muutos- ja lopettamisilmoitus 217 Sisällys 9

6 3 Ennakkoperintä Ennakkoveron hakeminen, alentaminen tai poistaminen Ennakkoveron hakeminen, alentaminen tai poistaminen Ennakkoveron poistaminen Työnantajan vuosi-ilmoitus palkoista Tuloverotus Veroilmoitus Isännöitsijänlomake Kiinteistöselvityslomake Varainsiirtoverotus Ilmoitus varainsiirtoverosta Muutoksenhaku Muutoksenhakuaika Kirjallinen oikaisuvaatimus ja valitus Oikaisuvaatimus 241 IV oikeudenkäyntimenettely Haastehakemus Hallintaanotto Vuokrasaatavat Konkurssivalvonta Konkurssivalvontailmoitus Reklamaatio Reklamaatiomalli Turvaamistoimi Turvaamistoimihakemus Täytäntöönpano Turvaamistoimi 258 V TYÖSUHDEASIAT Työsopimuksen tekeminen Toimenhaku Toimenhakulomake Sisällys

7 1.2 Työsopimus ja kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista 266 Työsopimuksen muoto 266 Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista 266 Työsuhteen ehtojen muuttuminen 267 Mallit Talonmiehen työsopimus Kiinteistöpalvelualan työsopimus Toimihenkilön työsopimus Työsuhteen ehtojen muuttaminen/päivittäminen Isännöitsijän ja ylemmän toimihenkilön työsopimus Toimitusjohtajasopimus ja ylimmän johdon sopimukset Talonmiehen ja porrassiivoojan työn pisteytys Palkanmittaustulokset ja kuukausipalkkalaskelma Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen Kiinteistöpalvelualan työntekijän työsopimus (määräaikainen työsopimus) Työkunta Työkuntasopimus Työsopimuksen erityislausekkeet Vähimmäispalveluaika Koulutuskustannusten korvaaminen ja koulutus Kilpaileva toiminta työsuhteen aikana Kilpaileva toiminta työsuhteen päätyttyä Salassapito Sivutoimet Rekrytointikielto Tekijänoikeudet Työsuhdekeksinnöt Tietotekniset järjestelmät Sähköposti Kuntotesti/lääkärintarkastus Vuorotteluvapaa Opintovapaa Työsuhdevapaa Eroamisiästä sopiminen työsuhteen kestäessä Työsuhdeasunto Työsuhdeasunnon vuokrasopimus Työsuhteen ehdot Henkilötietolomake ja rekisteriseloste Henkilötietolomake Rekisteriseloste 311 Sisällys 11

8 2.2 Vuosiloma Loma-aikatoivomus Sopimus säästövapaasta Joustovapaasopimus Vuosilomapalkkalaskelma Lomakorvauslaskelma Työaika Työtuntilista Työajan tasoittumisjärjestelmä Työvuoroluettelo Ilmoitus työaikajärjestelyistä Paikallinen sopimus työaikajärjestelyistä Työajan lyhentäminen Ylityökiintiötä koskeva sopimus Hätätyö Päivittäisen lepoajan lyhennys Yötyölupahakemus Päivystyssopimus Lomautus Ennakkoselvitys lomautuksesta Lomautusilmoitus Sopimus lomauttamisesta Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen irtisanomisen tai purkamisen vaihtoehtona Erimielisyysmuistio Äitiys-, isyys-, vanhempainvapaan ja hoitovapaan pitäminen Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan pitäminen Osittaisen vanhempainvapaan pitäminen Hoitovapaan pitäminen Osittaisen hoitovapaan pitäminen Palkkalaskelma Työsuhteen päättyminen Varoitus Kutsu kuulemistilaisuuteen Kuulemistilaisuusmuistio Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä Työsopimuksen päättämisilmoitus Työsopimuksen irtisanominen taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä Työsopimuksen päättämisilmoitus Sisällys

9 3.6 Työsopimuksen purkaminen työntekijästä johtuvasta syystä Työsopimuksen päättämisilmoitus Työsopimuksen purkaminen koeajan perusteella Työsopimuksen purkautumisilmoitus Työsopimuksen irtisanominen työsuhteen ehtojen vuoksi Työsopimuksen irtisanominen työsuhteen ehtojen muuttamiseksi Ilmoitus työsuhteen ehtojen muutoksesta Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus Ilmoitus asuntoedun päättymisestä Työtodistus Väliaikainen työtodistus Sovintosopimus työsuhteen päättymisen yhteydessä Työsopimuksen päättämissopimukset Yhteistoiminta yrityksessä Neuvotteluesitys Pöytäkirja yhteistoimintamenettelystä Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet (suunnitelman runko) Ilmoitus vuokratyövoiman käytöstä 378 VI kiinteistöpalvelusopimukset Kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Kiinteistöpalvelusopimusmalliston rakenne ja käyttö Sopimusprosessi Kiinteistöpalvelusopimuksen sisältö ja sopimustekniikka Yleiset sopimusehdot Mallit ja lomakkeet Yleiset sopimusehdot Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot 2007 KP-YSE Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot 2007 ISE Kiinteistönhoidon sopimusohjelma Kiinteistöpalvelusopimus Kiinteistöpalvelusopimus (vuoden 2000 malli) Kiinteistöpalvelusopimus (lomakemuotoinen malli 2008) Isännöinnin sopimusohjelma 424 Sisällys 13

10 2.5 Isännöintisopimus Isännöintisopimus (vuoden 2000 malli) Isännöintisopimus (lomakemuotoinen malli vuodelta 2011) Tarjouspyyntö ja tarjous Tarjouspyyntö isännöinnistä Tarjous isännöinnistä Tarjouspyyntö kiinteistönhoidosta Tarjous kiinteistönhoidosta Kiinteistön perustiedot Sopimusmuutokset Kiinteistönhoitosopimuksen muuttaminen Hinnantarkistus Sopimuksen irtisanominen Sopimuksen purkaminen Hyvä isännöintitapa ja tehtäväluettelot Hyvä isännöintitapa eettiset ohjeet 441 Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet 441 Isännöintiyritys Ohjeistot asuinkiinteistön ja liikekiinteistön sekä vuokratalokiinteistön isännöintitehtävistä Vuokratalon isännöintitehtäväluettelo Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo Liikekiinteistön isännöintitehtäväluettelo Sisällys

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 Sisällys Alkusanat 5 Kirjoittajat 7 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21 1.1 Isännöinnin historia 21 1.2 Isännöinnin muodot 25 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 1.3.1 Isännöinnin

Lisätiedot

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34 Sisällys Alkusanat 16. painokseen 5 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 19 1.1 Isännöinnin historia 19 1.1.1 Isännöinnin ensiaskeleet ja kehitys 1920 1940-luvuilla 19 1.1.2 Isännöinnin ammattimaistuminen

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27

Sisällys. Lyhenteet...3. Esipuhe...5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 Sisällys Lyhenteet...3 Esipuhe...5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta...27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset...27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen...28 1.2.1. Laki

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 20.2.2013 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ - HESPERIANKATU 6 1(6) ASUNTO OY ETELÄ-HESPERIANKATU 6 Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 Sisällys Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 LYHENTEET 17 I JOHDANTO 1 HUONEENVUOKRALAIN- SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 1.1 Varhainen kehitys 21 1.2 Vuoden 1925 huoneenvuokralaki 21 1.3 Vuoden 1961 huoneenvuokralaki 22 1.4

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Sisällys. Kirjallisuus 29

Sisällys. Kirjallisuus 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus 34 12.1.1 Perustamissopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe... 13

SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe... 13 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 13 1 OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHDETTA SOLMITTAESSA 1.1 Rekrytointi... 15 1.1.1 Rekrytointikanavat ja työstä ilmoittaminen... 15 1.1.1.1 Työpaikkailmoitus... 15 1.1.1.2

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 19 Säädökset 21 Kirjallisuus 23 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen 6 Yhtiökokous 27 Yleiset säännökset 29 1 Osakkeenomistajien päätöksenteko 29 6.1.1 Yhtiökokouksen

Lisätiedot

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö taloyhtiön hallituksen tehtävät ja toiminta taloyhtiöiden isännöintipalveluiden ostaminen ja työkalut isännöintisopimuksen laatiminen, sisältö ja liitteet

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 1 Asuntokauppalaki... 25 1.1 Yleistä... 26 1.2 Asuntokauppalain määritelmiä... 27 1.3 Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa... 30

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto

Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto Mikä on yhtiöjärjestys? Jokaisella yhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys

Lisätiedot

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama

LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama LUONNOS UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI Luonnos on yhtiökokouksen hyväksymä, mutta ei vielä viranomaisten vahvistama Yhtiöjärjestys ehdotus päivältä 04.04.2011 Toiminimi: Asunto Oy Villanportti Hyvinkää Yritys-

Lisätiedot