Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu toiminnanjohtaja Pekka Luoto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu 3.4. 2012 toiminnanjohtaja Pekka Luoto"

Transkriptio

1 OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Yhtiöjärjestysmuutokset Oulu toiminnanjohtaja Pekka Luoto

2 Mikä on yhtiöjärjestys? Jokaisella yhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on yhtiön hallintoa säätelevä keskeisin asiakirja (= sisäinen laki) Yhtiöjärjestys ei saa olla ristiriidassa lakien ja asetusten kanssa Laki määrää yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällön, muut asiat löytyvät laista Laki antaa usein mahdollisuuden yhtiöjärjestysmääräyksellä poiketa laista Esim. kunnossapitovastuu, hallituksen jäsenten lukumäärä, lunastus, äänileikkuri ym. Jokaisen hallinnon jäsenen ja osakkaan tulisi tuntea oman talonsa yhtiöjärjestys.

3 Milloin muutettava? Uusi asunto-osakeyhtiölakiin tuli useita pakottavia säännöksiä, jotka ohittavat vanhan yhtiöjärjestyksen määräykset, toisin sanoen niitä on noudatettava yhtiöjärjestysmääräyksestä huolimatta Yhtiöjärjestyksen muutoksia ei ole pakko tehdä heti Laki edellyttää, että uuden lain vastaiset yhtiöjärjestysmääräykset on tehtävä samalla, kun jokin muu yhtiöjärjestysmuutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Osakkaiden ja hallituksen jäsenten kannalta ei ole perusteltua turhaan viivyttää yhtiöjärjestyksen päivittämistä Yleensä yhtiöjärjestys kaipaa myös muita muutoksia (veden mittaus, laajakaistamaksu, toiminnantarkastaja, hallituksen jäsenten lukumäärä jne.)

4 Pakottavia lain säännöksiä Yhtiökokouksen kutsuaika Kutsu on lähetettävä yhtiöjärjestysmääräyksestä huolimatta vähintään kaksi viikkoa ja aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pitoaika Yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Osakkeiden lunastus Muun muassa määräajat, lunastusmenettely, lunastushinnan maksaminen ja maksutapa jne. Yhtiökousasiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 5 vuoden korjaustarve ja tehdyt kunnossapitotyöt

5 Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta Edellyttää aina vähintään 2/3 määräenemmistöpäätöstä Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä voi olla tiukempiakin vaatimuksia Tietyissä muutoksessa tarvitaan osakkeenomistajan suostumus Muutos ilmoitettava aina kaupparekisteriin, jossa tutkitaan yhtiöjärjestyksen laillisuus Uutta yhtiöjärjestystä voidaan noudattaa vasta, kun se rekisteröity

6 Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 6 luku Muutetaan oikeutta hallita huoneistoa; 2. Muutetaan käyttötarkoitus toiseksi; 3. yhtiöjärjestykseen otetaan lunastuslauseke tai ennestään olevaa lunastuslauseketta laajennetaan; 4. lisätään maksuvelvollisuutta yhtiötä kohtaan siten, että muutetaan vastike- tai muuta maksuperustetta taikka lisätään tai poistetaan maksuperuste; 5. vähennetään yhtiöjärjestyksen määräyksellä hänen oikeuttaan yhtiön voittoon tai netto-omaisuuteen; tai 6. yhtiöjärjestykseen otetaan määräys, jolla sallitaan isännöitsijän valinta hallituksen puheenjohtajaksi

7 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Yhtiössä voi olla hyvinkin lyhyt yhtiöjärjestys, jolloin asunto-osakeyhtiölain olettamasäännöksillä on suuri rooli Koska yhtiöjärjestyksellä on osakkaille ja johdolle myös informatiivinen luonne, vähimmäissisältöinen yhtiöjärjestys ei ole useinkaan perusteltua

8 Yhtiöjärjestyksen minimisisältö: 1. yhtiön toiminimi; 2. yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3. yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste; 4. jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä; 5. järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa; 6. yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat; 7. yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

9 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta Käytännössä tarkoituksenmukaista ja tavanomaista on, että kotipaikka on sama kunta, jossa yhtiön rakennukset ovat. Kotipaikan perusteella määräytyy yleensä muun muassa se, missä yhtiökokous on pidettävä, ja se, mikä tuomioistuin käsittelee yhtiötä vastaan nostettavan kanteen. Esim. Yhtiön kotipaikka Oulun kaupunki

10 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Yhtiön toiminimi Toiminimestä säädetään tarkemmin toiminimilaissa Toiminimessä on oltava sana asunto-osakeyhtiö tai yleisesti tunnettu lyhennys esim. Asunto Oy Esim. Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Kotitalo

11 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste Esim. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 6 korttelissa 29, Oulun kaupungin Kaukovainion kaupunginosassa sekä sillä sijaitsevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Oulun kaupungin 15. kaupunginosassa korttelissa nro 211 tonttia nro 5 sekä omistaa tontilla olevan asuinrakennuksen.

12 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä Järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa

13 Huoneistoselitelmä Esim. kerros n:o p-ala huoneisto os. numerot lukumäärä ,0 m 2 3h+k+kh+sa, asunto Vanhoissa taloissa pinta-alat laskettu vanhojen määräysten mukaan, niitä ei tarvitse korjata

14 Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö Yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat Osakehuoneistoon kuuluvan vähäisen varaston tai vastaavan tilan osalta yhtiöjärjestyksessä on mainittava tilan käyttötarkoitus. Esim. Jokaiseen huoneistoon lukuun ottamatta huoneistoa A1 kuuluu alakerran kellarikomero ja ullakkokomero Yhtiön välittömään hallintaan jäävät saunaosasto, pesulaosasto ja väestönsuojat (2 kpl) Yhtiön välittömään hallintaan jäävät 15 varastoa yhteiseltä pinta-alaltaan 260 m²

15 Vähimmäissisältö Yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan Voidaan periä vain sellaisia vastikkeita, joista on yhtiöjärjestyksessä määräys Peruste voidaan määrätä vapaasti Hoitovastikkeen ja pääomavastikkeen maksuperusteena on yleensä pinta-ala tai osakelukumäärä Eri kustannuksille voidaan periä omat vastikkeet (hoito, rahoitus, vesi, lämmitys jne.)

16 Esimerkki vastikepykälästä Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruuden käyttäen perusteena 4 :ssä mainittavia huoneistojen pinta-aloja, ja vastike on määrättävä kultakin neliöltä samansuuruiseksi. Vastike jaetaan hoito- ja pääomavastikkeeseen. Pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastikkeella katetaan kaikki muut yhtiön menot. Huoneistojen lämmityksestä, kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämmittämisestä aiheutuneista kustannuksista tai joistakin niistä suoritetaan hallituksen määräämää eri korvaus huoneistokohtaisen mittauksen perusteella, jos huoneistoihin on yhtiön toimesta asennettu vastaavat mittauslaitteet. Vastikkeen ja muun edellä mainitun korvauksen maksuajan- ja tavan määrää hallitus.

17 Mahdollisia muita muutostarpeita Rahoitusvastikemääräyksen tarkentaminen Mihin tarkoitukseen rahoitusvastiketta voidaan periä. Laissa on olettamasäännökset, joista voidaan yhtiöjärjestysmääräyksellä poiketa Käyttömaksujen muuttaminen vastikeluonteisiksi Mahdollistaa hallintaanoton ja uusi osakas vastuussa maksamattomista käyttömaksuista (autopaikka, sauna jne.) Varautuminen vesimittareihin Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa ennakolta veden mittausta koskeva määräys, jota sovelletaan sen jälkeen, kun mittarit on asennettu

18 Muita mahdollisia muutostarpeita Uuden tyyppisen hyödykkeen yhteishankinta, kuten esimerkiksi laajakaistamaksu Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että laajakaistasta peritään huoneistokohtaista samansuuruista vastikeluonteista maksua Tilintarkastaja/ kautta toiminnantarkastaja Alle 30 huoneiston taloissa voidaan luopua toiminnantarkastuksesta. Toisaalta voidaan määrätä, että alle 30 huoneiston yhtiössä on oltava tilintarkastaja jne.

19 Muita mahdollisia muutostarpeita Osakkeen nimellisarvon poistaminen Esim. Yhtiön osakepääoma on kaksikymmentätuhatta viisisataa euroa viisikymmentäkaksi senttiä (20 500, 52) jaettuna tuhanteen kuuteensataan (1600) osakkeeseen. Osakepääoman muuttaminen euromääräiseksi Käytetään virallista kerrointa ( ) Luopuminen osakepääoman ilmoittamisesta yhtiöjärjestyksessä Osakepääoman määrä kannattaa edelleen säilyttää? Osakepääoma ja lukumäärä on ilmoitettava kuitenkin kaupparekisteriin

20 Muita mahdollisia muutostarpeita Kunnossapitovastuun täsmentäminen Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä kunnossapitovastuiden jakaantumisesta laista poiketen. Voidaan siis lisätä osakkaan vastuuta tai yhtiön vastuuta. Osakkaan asentama takka, parvekelasit. Rivitalopihojen tai autopaikkojen siirtäminen osakashallintaan Esim. 3 h + k + kh + wc + karttapiirrokseen merkitty piha Jokaiseen huoneistoon kuuluu autokatospaikka

21 Mahdollisia muita muutostarpeita AsOYL:ia osittain soveltava koy: viittausten päivittäminen, hallintaanotto yms. Etäosallistuminen yhtiökokoukseen ja postiäänestys Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan osallistua myös kokouspaikan ulkopuolelta postin välityksellä tai teknisen välineen avulla Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla

22 Muita mahdollisia muutostarpeita Arvonlisäverovastikkeen ottaminen yhtiöjärjestykseen tai jo voimassaolevan pykälän täsmentäminen Jos yhtiössä on liiketiloja, ja jos yhtiöön on tulossa korjauksia, on hyvinkin perusteltua ottaa yhtiöjärjestykseen arvonlisäveropykälä. Esim. Jos liikehuoneiston osuus putkiremontista on euroa, saadaan arvonlisäveropalausta euroa

23 Muita mahdollisia muutostarpeita Ulkomaalaispykälä, vanhentuneet aravamääräykset yms. pois Jos kaksi varsinaista yhtiökokousta, riittäisikö yksi? Halutaanko, että isännöitsijä voi toimia puheenjohtajana? Onko hallituksen jäsenmäärä sopiva? Tarvitaanko varajäseniä? Voisiko lunastuslausekkeesta luopua?

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain KH 02-00396 ohjetiedosto XXXXkuu 2007 korvaa KH 02-00292 1 (10) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN LAADINTA isännöitsijäntodistus, asuntokauppa, asunto-osake, energiatodistus, huoneisto, isännöitsijä, kuntotodistus,

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot