Kristiina Härkäpää Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiina Härkäpää Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö"

Transkriptio

1 Kuntoutuksen tutkimuksen seminaari Työvalmennus - näyttöön perustuva ammatillisen kuntoutuksen käytäntö? Kristiina Härkäpää Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 1 työhön paluu/pääsy = vaikuttavuus A? B? (ammatillinen) kuntoutus = musta laatikko Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2

2 Toimintaa koskevia kysymyksiä mikä on toiminnan tavoite? - työhön paluu ja työllistyminen tavoitteena, esim. työeläkekuntoutus: 60-70%:lla erittäin tärkeä tavoite työssä jatkaminen tai sinne palaaminen (Järvikoski ym 2010) kelan työhönvalmennus: kokopäiväinen ansiotyö (28%), osa-aikainen ansiotyö (25%) erittäin tärkeä tavoite, mutta noin kolmella neljästä erittäin tärkeänä tavoitteena oli fyysisen ja psyykkisen kunnon kohentaminen (Härkäpää ym 2010) onko työhön paluu/työllistyminen edelleen yhtä vahva tavoite kuin muutama vuosikymmen sitten (Murphy 2009) kuntouttajilta usein kuultu vastaus, kun tavoitteita ei saavuteta: asiakkaiden moninaiset ongelmat ja motivaation puute, työnantajien asenteet, työttömyysaste, järjestelmän sudenkuopat entä toiminnan toteutus? millaisten mekanismien kautta lopputavoitteeseen päästään? interventio- ja ohjelmateoriat muutokset ja muutoksen edellyttämä toiminta (esim. Chen 2005) toiminnan kriittiset osatekijät toteutuksen ydinsisällöt (esim. Bond ym. 2008) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 3 Ammatillinen kuntoutus ja sen toisiaan täydentävät perusstrategiat Työvoiman tarjonta - näkökulma: kuntoutujan työmarkkinallisiin valmiuksiin vaikuttaminen henkilökohtaisten resurssien kehittäminen ammatillisten valmiuksien ja työn hallinnan kehittäminen ammatillinen täydennyskoulutus työelämätaitojen ja sosiaalisten taitojen valmennus työtehtäväspesifisen osaamisen arviointi, kokeilu ja valmennus työn edellyttämän fyysisen ja psyykkisen kunnon kohentaminen Työvoiman kysyntään vaikuttaminen sopivien töiden etsiminen ja räätälöinti työolojen suunnittelu ja sovittaminen työpaikkojen asenteisiin ja rekrytointikäytäntöihin vaikuttaminen perehdytys- ja sopeutumisajan tuen tarjoaminen työnantajille (Järvikoski & Härkäpää 2004) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 4

3 Esimerkki 1: Kelan työhönvalmennuksen kehittämistarpeet (Härkäpää ym. 2010) Palveluntuottajien mainitsemat keskeiset kehittämis- ja muutostarpeet: valmennuksen aloitus pehmeämmin ja vaiheittain rytmittämismahdollisuus asiakkaan tarpeiden ja kunnon mukaan osallistumisvalmiuden selvittäminen, oikea-aikaisuus yksilöohjauksen riittävyyden varmistaminen kuntoutusprosessista huolehtiminen: palvelusta toiseen siirtyminen, palvelun tavoitteellisuus Kuntoutujien raportoimat keskeiset kehittämis- ja muutostarpeet: yksilöohjaus: yksilöllisen tuen riittämättömyys, terveydentila paremmin huomioon, oman osaamisen parempi huomioon ottaminen valmennussuunnitelman määrätietoisempi seuranta, tavoitteiden tarkistaminen useammin työharjoittelu: liian kaukana työelämän vaatimuksista, toiveena kokeilla taitoja ja jaksamista oikeassa työpaikassa valmennuskeskuksen ulkopuolella siirtymävaiheen tuki puuttuu Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 5 Esimerkki 2: Kysyntä-näkökulman toteutuminen? Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 6

4 Työnantajien ja kuntouttajien käsityksiä onnistuneen yhteistyön ominaispiirteistä 10 yleisintä tekijää (Fabian ym. 1995) Työnantajien käsitys Kuntouttajien käsitys 1. Jatkuvan seurannan tarjoaminen 1. Työnantajan joustavuus 2. Työntekijätarpeen ymmärtäminen 2. Työnantajan luovuus 3. Työn vaatimusten ymmärtäminen 3. Valmius tehdä työjärjestelyjä 4. Työn ja tekijän onnistunut yhteensovittaminen 4. Yrityskulttuuri tukee monimuotoisuutta 5. Työtekijän osaamisen tunteminen 5. Työnantajalla avoin keskustelutyyli 6. Nopea reagointi ongelmatilanteissa 6. Työnantaja ilmaisee suoraan ja rehellisesti epäilyksensä 7. Tieto yrityksen tarpeista 7. Työnantajat ovat valmiita ottamaan riskejä 8. Valmius sovittaa työnhakijan taidot työn vaatimuksiin 8. Kysymyksiä esittävät työnantajat 9. Sopiviin työtehtäviin tutustuminen 9. Vastaanottavaiset työnantajat 10. Työntekijöitä tarjotaan moniin työtehtäviin 10. Työnantajat, joilla on hyviä kokemuksia vajaakuntoisista työntekijöistä Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 7 Työnantajien näkökulma kokemus työllistämisestä muokkaa asenteita myönteisemmiksi ammatillisen kuntoutuksen tukimuodot tuntemattomia työnantajat kaipaavat tukea ja opastusta tukimuotojen käytössä ja työllistämisessä näihin seikkoihin enemmän huomiota toiminnassa? (ks. esim. Ala-Kauhaluoma & Härkäpää 2006, Stensrud 2007, Waterhouse ym. 2010, Chan ym. 2010) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 8

5 Näyttöön perustuva työvalmennus Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 9 Työvalmennuksen tutkimusnäyttö valtaosa tutkimuksista tehty USAssa, erityisesti mielenterveyskuntoutujien tuetusta työllistymisestä eurooppalaisia tutkimuksia vielä vähän (ks. kuitenkin esim. van Erp ym. 2007, Burns ym. 2007, Spjelkavik & Evans 2007) pohjoismainen selvitys meneillään (AFI) mukana Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska ja Suomi (Spjelkavik ym 2010) työvalmennusta koskeva kansallinen tutkimus käynnissä (, Kela, TEM) (Härkäpää ym. 2010) suomalaisissa hankkeissa työllistyneiden määrät: avoimilla työmarkkinoilla % (esim. Härkäpää ym. 2000, Narumo ym. 2001, Yli- Paavalniemi 2004, Härkäpää & Peltola 2005, Valkonen ym. 2006) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 10

6 Työvalmennuksen laatukriteereitä Fidelity scale for the Individual Placement and Support (IPS) model, Gary Bond et al. 1997, 2001, 2008 Tuetun työllistymisen palvelustandardi, FINSE, 2001 QUIP - Quality in Practice: Stakeholders View of SE Initiatives, 2003 Quality standards framework for SE providers, EUSE, 2005 Evidence-Based Supported Employment Kit, SAMHSA 2009 (http://mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/communitysupport/toolkits/employment/) Supported Employment Toolkit, EUSE 2010 (www.euse.org) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 11 Kriittiset osatekijät tavoitteen näkökulmasta - tutkimusnäyttö Bond, Psych Rehab J 2004, 27, 4, (ks. myös Bond et al. 2008) 1. Toiminnassa keskitytään etsimään työtä avoimilta työmarkkinoilta 2. Palvelu on avoin kaikille, asiakkuutta ei evätä esim. arvioidun työllistymismahdollisuuden mukaan 3. Työn etsintä on ripeää 4. Asiakkaan omat valinnat ja toiveet keskeisellä sijalla 5. Tuki on yksilöllistä eikä sen kestoa ole rajattu 6. Työvalmentajat toimivat yhteistyössä hoitotahon kanssa 7. Taloudellisia etuisuuksia koskeva neuvonta ja ohjaus osa palvelua 8. (Työvalmentajan työajan käyttö ja asiakasmäärä) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 12

7 Työvalmennus on näyttöön perustuvaa toimintaa Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 13 mutta ei ole (vielä) ammatillisen kuntoutuksen käytäntö toiminnan toteuttaminen näyttöön perustuvien periaatteiden mukaisesti johtaa todennäköisimmin myös toiminnan tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavaksi osoitettu toimintamalli ei kuitenkaan tuota tavoiteltua lopputulosta, jos sitä ei kyetä toteuttamaan sen peruskriteerien mukaisesti ei siis riitä, että tiedetään mitä pitäisi tehdä, pitää tietää myös miten se tehdään: mitkä ovat onnistuneen toiminnan edellytykset Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 14

8 Näyttöön perustuva työvalmennus toimivaksi käytännöksi toiminnan tavoitteiden selkeä määritteleminen konkreettinen kuvaus käytännön toiminnan toteutusperiaatteista: mitä niiden soveltaminen tarkoittaa käytännössä ja millaisia ovat palvelun rakenteelliset vaatimukset, esim. henkilöstö, organisaatio, palvelun olennainen sisältö kysyntänäkökulmaa korostavan työotteen terävöittäminen rahoittaja-/järjestäjänäkökulma: taloudelliset kannustimet, kytkennät rahoituksen ja tavoitteiden saavuttamisen ja laatuvaatimusten noudattamisen välillä; säädökset ja politiikat palveluorganisaation johtoon liittyvät tekijät: sitoutuneisuus, vahva johtajuus, miten näyttöön perustuvaa toimintaa priorisoidaan organisaatiossa toiminnan toteutuksen ja tulosten seuranta: toiminnan seuranta ja palaute, palaute noudattamisen asteesta, konkreettiset suositukset toiminnan parantamiseksi kyky käyttää palautetta hyväksi, vastuuhenkilön sitoutuminen yhteinen ymmärrys siitä, että työvalmennus on kontekstivapaa toimintamalli (vrt. Schneider 2010, Spjelkavik 2010, Bond ym. 2009, Rapp ym. 2009, Marshall ym.2008, van Erp 2007) Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 15 Kristiina Härkäpää, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 16

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 24.-25.1.2012

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot