CERT-FI-TR-CIP (1/15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CERT-FI-TR-CIP (1/15)"

Transkriptio

1 CERT-FI-CIP-työryhmä Tuotos 1. Lokakuu 2007

2 Huoltovarmuuskriittisen toimijan tietolähteet (1/15)

3 1. JOHDANTO Viestintäviraston CERT-FI-työryhmän alatyöryhmäksi perustettu CERT-FI-CIPtyöryhmä sai tehtäväkseen koota kansallista huoltovarmuuskriittistä toimijakenttää palvelevia tuotoksia. CERT-FI-työryhmässä esiteltyjen aiheiden joukosta valittiin CERT-FI-CIP-alatyöryhmän ensimmäiseksi tuotokseksi "Huoltovarmuuskriittisen toimijan tietolähteet", jonka tarkoituksena on listata hyväksi todettuja tietolähteitä mm. yhteistyöryhmien ja foorumeiden ja internet-sivustojen muodossa. Tietolähteiden listaus ei ole täydellinen - se pyrkii kuvaamaan niitä tietolähteitä, jotka työryhmämme totesi hyväksi ja hyödylliseksi. Huoltovarmuuskriittistä infrastruktuuria turvatessamme eteemme avautuu hyvin laaja, heterogeeninen sekä usein moniulotteinen ympäristö, jonka turvaamisessa on vaikea löytää yhtä tai kahta selkeää toimintatapaa. Usein näitä elintärkeitä ympäristöjä turvatessamme meidän pitääkin turvautua useisiin eri tietolähteisiin eri ympäristöjen ominaispiirteiden sekä niiden elinkaaren perusteella. Tässä dokumentissa esitellyt tietolähteet liittyvät pääsääntöisesti huoltovarmuuskriittisten infrastruktuurien tieto- ja viestintäjärjestelmien turvaamiseen. Osa tietolähteistä perustuu kansainvälisesti yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin, joita voidaan käyttää mm. uuden huoltovarmuuskriittisen toimintaympäristön määrittelyssä tai jo olemassa olevien ympäristön turvatoimien yhtenäistämisessä. Osa tietolähteistä liittyy taas uhkien ja mahdollisien riskien tunnistamiseen ja havaitsemiseen. Huoltovarmuuskriittisen toimintaympäristöt ovat kokonaisuudessaan useiden uusienkin haasteiden edessä. Osa järjestelmistä on sulautettuja ja suljettuja kokonaisuuksia, osa legacy-tyyppisiä järjestelmiä sekä osa taas avoimen lähdekoodin tai muuten muissakin tietojärjestelmäympäristöissä käytettyjen tietojärjestelmien tapaisia. Yhtä kaikki - yhteneväisyyksiäkin löytyy. Yhtenä esimerkkinä vahva suuntaus verkottuneeseen toimintaympäristöön, joissa osa kriittistä infrastruktuuria on rakennettu avoimien verkkojen, kuten internet-verkon, toiminnan varaan. Miten kykenemme turvaamaan huoltovarmuuskriittisten ympäristöjemme toiminnan jatkuvuuden kaikissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa kärjistettynä voidaan todeta tilanteen noudattavan osittain kaavaa: huoltovarmuuskriittinen ympäristö on tekniikaltaan vuotta nykyaikaa jäljessä samaan aikaan, kun samat ympäristöt ovat alttiita 20 vuotta niitä edellä oleville kehittyneille hyökkäysmenetelmille? Työryhmämme pyrki löytämään tiedonlähteitä edellä olevien tilanteiden turvaamisen strategian helpottamiseksi. Toivomme että tunnistamamme tietolähteet auttavat teitä omassa työssänne huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin parissa. CERT-FI-CIP-alatyöryhmän puolesta, Jani Arnell Työryhmän puheenjohtaja CERT-FI-CIP-alatyöryhmä Jani Arnell Petri Ala-Annala Kimmo Bergius Antti Järvinen Jyrki Kiialainen Arttu Lehmuskallio Jorma Mellin Kari Oksanen Pekka Ristimäki Viestintävirasto / CERT-FI-yksikkö Helsingin Energia Microsoft Oyj Kesko Oyj Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Ficix Ry Nordea Neste Oil (2/15)

4 2. SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SISÄLLYS 3 3. TIETOLÄHTEET Foorumit ja yhteistyöryhmät Kansalliset Kansainväliset WWW-sivustot Kansalliset Kansainväliset Tutkimus- ja analysointitoiminta Kansalliset Kansainväliset Konferenssit ja seminaarit Kansalliset Kansainväliset 15 (3/15)

5 3. TIETOLÄHTEET 3.1 Foorumit ja yhteistyöryhmät Kansalliset CERT-FI-TR (työryhmä) on Viestintävirastossa vuonna 2007 käynnistetty yhteistyöfoorumi, joka koostuu noin 40:stä kansallisen huoltovarmuuskriittisen toimijan edustuksesta. Työryhmän tehtävänä on mm. vaihtaa tietoa monipuolisesti kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen liittyvistä seikoista sekä toimia Viestintäviraston CERT-FIyksikön toimintaa omalta osaltaan kehittävänä tahona antaen palautetta CERT-FIyksikön toiminnasta. Työryhmä on luonteeltaan pysyvä ja jäsenyydeltään suljettu. Yhteystiedot: Viestintäviraston CERT-FI-työryhmä Työryhmän puheenjohtaja: Erka Koivunen Yksikön päällikkö Viestintäviraston / CERT-FI Työryhmän sihteeri: Johanna Kinnari Vanhempi tietoturva-asiantuntija Viestintävirasto / CERT-FI CERT-FI-TR-ABUSE on CERT-FI-työryhmän alaisuudessa toimiva noin 15:sta teleyritysten ja internet-palvelutarjoajien edustuksesta koostuva yhteistyöfoorumi, joka keskittyy tietoverkko- ja ohjelmistoturvallisuuteen sekä tietoturvaloukkausten ratkaisuun liittyvien aihepiirien monipuoliseen käsittelyyn. CERT-FI-TR-ABUSE-työryhmä on luonteeltaan määräaikainen ja jäsenyydeltään suljettu. Yhteystiedot: CERT-FI-ABUSE-työryhmä Työryhmän puheenjohtaja: Johanna Kinnari Vanhempi tietoturva-asiantuntija Viestintävirasto / CERT-FI CERT-FI-TR-CIP on CERT-FI-työryhmän alaisuudessa toimiva ensisijaisesti Viestintäviraston sekä Huoltovarmuuskeskuksen välisen sopimuksen mukaisten asiakasryhmien palveluun keskittynyt yhteistyöfoorumi, joka koostuu noin 10:stä huoltovarmuuskriittisen toimijan edustuksesta. Työryhmän tehtävänä on tuottaa kansallista huoltovarmuuskriittistä toimikenttää hyödyntäviä tuotoksia CERT-FI-työryhmän esitysten perusteella. CERT-FI-CIP-työryhmä on luonteeltaan määräaikainen ja jäsenyydeltään suljettu. (4/15)

6 Yhteystiedot: Viestintäviraston CERT-FI-CIP-työryhmä Työryhmän puheenjohtaja: Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija Viestintävirasto / CERT-FI Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan poolit (PTS). PTS on tehnyt elinkeinoelämän kanssa sopimuksia, joilla on perustettu kutakin toimialaa edustava pooli. Poolin kautta alan yrityksissä oleva asiantuntemus saadaan mukaan huoltovarmuuden suunnitteluun. Poolien toimintaan osallistuvat yritykset hyötyvät PTS-yhteistyöstä parantuneena valmiutena erilaisten vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalta. Poolit järjestävät yrityksille koulutus- ja harjoitustilaisuuksia. Poolin hallinnosta huolehtii sopimuksen allekirjoittanut toimialajärjestö, ja PTS maksaa sille korvauksen hallinnollisista kuluista. Poolia johtaa poolitoimikunta, johon PTS kutsuu asiantuntijoita yrityksistä, järjestöistä ja hallinnosta. PTS:n keskusjaosto ja sektorit antavat pooleille suunnittelutehtäviä. Pooli voi nimetä alatyöryhmiä harkintansa mukaan. Puolustustaloudellisessa suunnittelukunnassa toimii 24 poolia. Näiden kokoonpanoista ja toiminnasta sekä yhteystiedoista on lisätietoa jokaisen poolin omalla sivulla. Aluepooli Alkutuotantopooli Graafinen pooli Elektroniikkapooli Elintarviketeollisuuspooli ex.html Ilmakuljetuspooli l Joukkoviestintäpooli ml (5/15)

7 Kauppa- ja jakelupooli Kemianpooli Maankuljetuspooli l Metallipooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rahoitushuoltopooli Rakennuspooli Terveydenhuoltopooli Tietoverkkopooli Tietotekniikkapooli Vesihuoltopooli Vaatetuspooli (6/15)

8 Vakuutusalanpooli Vesikuljetuspooli Voimatalouspooli Öljytalouspooli VAHTI (Valtiohallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä) on Valtiovarainministeriön asettama hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen toimielin. VAHTI:ssa ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot. VAHTI:n tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta ja jatkuvuutta sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi valtionhallinnon kaikkea toimintaa. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä käsittelee valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevat määräykset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tietoturvallisuuden linjaukset. Valtionhallinnon lisäksi VAHTI:n toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansalaistoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on tunnettu muun muassa tietoturvajulkaisuista ja ohjeista sekä tietoturvahankkeistaan. Lisätietoa VAHTI:n toiminnasta on saatavilla osoitteesta: Lisätietoa VAHTI:n voimassa olevasta ohjeistuksesta on saatavilla osoitteesta: vaohjeet_ja_maaraykset/index.jsp Yhteystiedot: VAHTI:n puheenjohtaja: Mikael Kiviniemi Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö VAHTI:n sihteeristön puheenjohtaja Juhani Sillanpää Tietoturvallisuusasiantuntija Valtiovarainministeriö FICIX ry on Vuonna 1993 toimintansa aloittanut FICIX (Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry) on Internetin suurin solmupiste Suomessa. Suomen merkittävimmät Internet-palveluntarjoajat ovat jäseninä FICIX:ssä. FICIX ry:n tehtävä on varmistaa korkealaatuisen Internet-yhdysliikenteen toimivuus jatkuvasti kehittyvässä suomalaisessa Internetissä ja kehittää suomalaista Internetiä edelleen. FICIX:n www-sivuilla on mahdollisuus tutustua muun aineiston lisäksi myös solmupisteen liikenne-tilastoihin. (7/15)

9 3.1.2 Kansainväliset OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kokoaa yhteen valtiolliset toimijat keskustelemaan eri aiheista työryhmiin mm. huoltovarmuuskriittisen ympäristön turvaamiseen liittyvistä seikoista. OECD on koonnut vuonna 2002 edelleen valideina nähtäviä tietoturvallisuuteen liittyviä periaatteita, joita pidetään tänä päivänäkin useassa OECD:n jäsenvaltiossa tietoturvallisuustoiminnan strategisina tavoitteina. The Promotion of a Culture of Security for Information Systems and Networks in OECD Countries 27/ pdf Muista OECD:n www-sivuston välityksellä saatavia selontekoja ovat mm: The Development of Policies For Protection Of Critical Information Infrastructures ISF (Information Security Forum) on yksi maailman merkittävimmistä itsenäisistä tietoturvallisuusalan yhteistyöryhmistä, joka kokoaa yli 300 eri valtion sekä yksityissektorin toimijaa yhteen vaihtamaan näkemyksiä parhaista käytännöistä ja strategioista. ISF keskittyy myös huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen liittyviin toimiin mm. järjestelmällä työkokouksia aihepiirin tiimoilta sekä kokoamalla raportteja. ISF:n jäsenyys ja sitä kautta pääsy dokumentaation pariin on maksullista. MAAWG (Messaging Anti-abuse Working Group) on yhteistyöryhmittymä, joka keskittyy internet-verkossa tapahtuvan taloudellisen tiedon kalastelun (Phishing) sekä muiden sähköpostiviestien välityksellä tehtävien ei-toivottujen toimien ennaltaehkäisyyn rakentaen luottamusta sähköisiin palveluihin. PCSF (Process Control Systems Forum) on yhteistyö-foorumi, joka keskittyy tehostamaan Legacy-pohjaisten järjestelmien ohjelmistokoodin kehitystä, suunnittelua sekä jalkauttamista turvallisuuden näkökulmasta käyttäen apunaan eri kansainvälisiä yhteistyötahoja. https://www.pcsforum.org/ CVE (Common vulnerabilities and Exposures) on ohjelmistotuotteiden haavoittuvuuksia listaava toimija. Haavoittuvuustietokanta koostuu suuresta määrästä CVE-palveluun listatuista haavoittuvuuksista. CVE-palvelu on kansainvälisesti tunnettu ja se on saanut ns. "de facto"-aseman eri legitiimien haavoittuvuustutkijapiirien parissa. (8/15)

10 3.2 WWW-sivustot Kansalliset Viestintäviraston CERT-FI-yksikkö on tietoturvaloukkauksien ennaltaehkäisyyn, ratkaisuun sekä tietoturvauhkista tiedottamiseen keskittynyt ryhmittymä. Viestintävirasto on suomen tietoturvaviranomainen ja CERT-FI-yksikkö Viestintävirastossa toimiva kansallinen CERT-toimija. CERT-FI ylläpitää ja julkaisee kansallista tietoturvallisuuden tilannekuvaa eri raportointikanavia hyväksikäyttäen. Lisätietoa CERT-FI-yksiköstä sekä CERT-FI:n julkaisemista varoituksista, haavoittuvuustiedotteista, ohjeista, tietoturva nyt! artikkeleista sekä tietoturvallisuuden tilannekatsauksista on saatavilla osoitteesta: Yhteystiedot: Viestintäviraston CERT-FI-yksikkö Erka Koivunen CERT-FI yksikön päällikkö Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija (Huoltovarmuuskriittinen infrastruktuuri) Viestintäviraston teletoimintamääräykset velvoittavat kansallista teletoimintakenttää rakentamaan ja ylläpitämään mm. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää sekä ilmoittamaan Viestintävirastolle tietoturvaloukkauksista sekä merkittävistä vika- ja häiriötilanteista. Viestintäviraston määräykset muodostavat teletoimintakentässä tietoturvallisuuden perustason ja edesauttavat näin myös huoltovarmuuskriittisen toimijakentän tietoturvallisuustason ylläpitoa ja kehittämistä. Huoltovarmuuskeskus on kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskus on julkaissut useita eri dokumentteja ja selontekoja eri huoltovarmuuskriittiseen toimintaympäristöön liittyen. Yksi tällaisista dokumenteista on nimeltään: "Viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden varmistaminen. Opas käyttäjille". Opas on saatavilla osoitteesta: F-Secure on suomalainen, yksi maailman johtavista antivirus- sekä henkilökohtaisten palomuuriratkaisujen toimittajista. F-Secure seuraa 24/7/365 myös muita internet-verkkoja uhkaavia tilanteita, kuten verkkoidentiteettien anastamiseen ja roskapostitukseen liittyviä uhkia. F-Secure:n (9/15)

11 muodostamaan tietoturvallisuuden tilannekuvaa on mahdollista seurata mm. Weblog:n välityksellä, joka on saatavilla osoitteesta: Digitoday on suomalainen IT-alan portaali, joka kokoaa yhteen uutisartikkeleita ympäri maailman. Digitoday-portaali sisältää myös tietoturvallisuus-osion, jonka kautta on mahdollista seurata kansallisia ja kansainvälisiä tietoturvallisuuden ilmiöitä Kansainväliset ENISA (European Network and Information Security Agency) eli Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston on virallisesti vuonna 2005 operatiivisen toimintansa aloittanut EU:n alainen virasto, jonka tehtävänä on edistää eurooppalaista tietoturvaa ja tätä kautta turvata kilpailukykyä. ENISA:n teknisen osaston riskienhallintayksikkö on koonnut varsin kattavan listauksen riskienhallintamenetelmistä ja työkaluista sekä tarjoaa informaatiota mm. nykyisistä, nousevista ja tulevaisuuden uhkista. ENISA:n riskienhallintayksikön tuottama materiaali on saatavissa osoitteesta: CPNI (Center for the Protection of National Infrastructure) on Iso-Britannian valtiollinen toimija, jonka tehtävänä on mm. pienentää huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksia vaikuttaen näin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen toiminnan jatkuvuuteen. CPNI tarjoaa palveluitaan huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin toimijoille ja on tehnyt useita selontekoja ja raportteja aihepiiriin liittyen. CPNI:n julkaisema materiaali on saatavilla osoitteesta: CPNI:n julkaisemat prosessien ohjausjärjestelmien turvallisuusdokumentaatio on saatavilla mm. osoitteesta: NIST (National Institute of Standards and Technology) on Yhdysvaltain standardointielin. Yleisien standardien lisäksi NIST on julkaissut myös parhaita käytäntöjä sekä muita selontekoja liittyen huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen. Lisätietoja NIST:n toiminnasta on saatavilla osoitteesta: NIST on julkaissut myös suosituksen kansallisten huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien turvaamiseen Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security ja se on saatavilla osoitteesta: (10/15)

12 US-CERT (United States Computer Readiness Team) on Yhdysvalloissa yhteistyössä DHS:n (Department of Homeland Security) ja yksityissektorin toimijoiden kanssa toimiva CERT-yksikkö. Normaalin CERT-toiminnan lisäksi US-CERT on vahvasti keskittynyt huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen ja julkaissut useita selontekoja ja raportteja aihealueeseen liittyen. CERT/CC (CERT Coordination Centre Carnegie Mellon University's Software Engineering Institute USA) CERT/CC on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista CERTtoimijoista. CERT/CC tarjoaa CERT-palveluidensa lisäksi mm. listauksen kaikista maailman CERT-toimijoista. Symantec on yksi maailman johtavia tietoturvallisuusalan yrityksiä, joka tunnetaan mm. antivirus- ja palomuurituotteistaan sekä eri turvallisuusalan postituslistojen tarjonnastaan. Symantec on myös tehnyt selontekoja SCADA ja Prosessien ohjausjärjestelmien tietoturvallisuudesta, jotka ovat saatavilla osoitteesta: Symantec on myös tarkastellut prosessiohjaus- sekä SCADA-järjestelmien tietoturvaloukkaustapauksia ISID-palveluun raportoitujen tapahtumien perusteella: Symantecin verkko- ja ohjelmistoturvallisuutta käsittelevät postituslistat ovat saatavilla osoitteesta: Secunia on ohjelmistohaavoittuvuuksien raportointiin keskittynyt yritys, jonka kautta on mahdollista seurata myös joitain SCADA-ympäristöihin liittyviä haavoittuvuuksia. Secunian varoitukset on mahdollista myös tilata sähköpostitse. ISS (Internet Security Systems) on yhdysvaltalainen tietoturvallisuusalan yritys, joka on keskittynyt tuottamaan asiakkailleen tietoturvallisuuspalveluita sekä tuotteita, joista esimerkkeinä mm. hyökkäyksien havaitsemis- ja estojärjestelmät. ISS on myös tehnyt selontekoja SCADA-järjestelmien tietoturvallisuudesta, joista esimerkkinä: Anti-Phishing Working Group on maailmanlaajuinen yhteistyöryhmä, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa verkkopetoksien sekä -identiteettien kalasteluun liittyen. (11/15)

13 Forrester on yksi johtavista konsultointi- ja tutkimusalan organisaatioista, joka on keskittynyt myös tietoturvallisuusalan tutkimukseen. Forresterin julkaiset raportit ovat maksullisia: Gartner on yksi maailman johtavista IT-alan konsultointi- ja tutkimuslaitoksista. Myös Gartner julkaisee tietoturvallisuuteen ja tätä kautta myös huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen liittyviä raportteja, mutta ne ovat pääosion maksullisia. Finextra.com on finanssialan riippumaton toimija, joka kokoaa yhteen eri finanssialan tietolähteitä. Finnextra.com:n kautta on mahdollisuus tutustua myös alan tietoturvallisuusilmiöihin. ISC (Internet Systems Consortium) on ei kaupallinen konsortio, joka tukee omalla toiminnallaan Internetin infrastruktuuria kehittämällä internetin ydintoimintojen ohjelmistosovelluksia. SANS Institute on yhdysvaltalainen, yksi maailman suurimmista tietoturva-alan koulutus- ja sertifiointiyrityksistä. SANS julkaisee useita raportteja www-sivuillaan sekä ylläpitää mm. Top 20 Vulnerabilities -listaa. https://www2.sans.org/ sekä jakaa internetin uhkatilannetietoa: ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardointialan kattojärjestö. ISO:n www-sivustoilta löytyy kattava listaus mm. tietoturvallisuusalan standardeja. PCI/DSS on maksukorttiteollisuuden tietoturvallisuusstandardi. Standardi esittelee mittavan määrä tietoturvavaatimuksia eri tietoturvallisuuden osa-alueiden osalta. https://www.pcisecuritystandards.org/tech/ The Register on yksi IT-alan seuratuimpia verkko-portaaleja. The Register seuraa ja listaa myös tietoturvallisuuteen liittyviä artikkeleita ja ilmiöitä. E-Secure-IT seuraa 24/7/365 maailmanlaajuisia, tietoturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä. E-Secure-IT:n välityksellä on mahdollista tilata huoltovarmuuskriittistä toimikenttää koskevia prosessiohjaus- sekä SCADA-järjestelmiin liittyviä haavoittuvuustiedotteita. https://www.e-secure-it.com/ (12/15)

14 Business Continuity Institute toimii liiketoiminnan jatkuvuuden osa-alueella kooten yhteen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluun liittyvää materiaalia standardeista hyviin käytäntöihin Tutkimus- ja analysointitoiminta Kansalliset VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia. VTT tekee työtä myös tietoturvallisuuden sekä riskienhallinnan parissa, josta hyvänä esimerkkinä PK-RH-riskienhallintamenetelmä. Yhteystiedot: VTT tietoturvatutkimus Reijo Savola Tutkimuskoordinaattori OUSPG (Oulu University Security Programming Group) on Oulun Yliopistossa toimiva ohjelmistotestaukseen keskittynyt yhteisö. OUSPG on löytänyt ja julkaissut useita merkittäviä haavoittuvuuksia ja tehnyt yhteistyötä turvallisempien ohjelmistotuotteiden kehittämiseksi. Codenomicon on suomalainen ohjelmistohaavoittuvuuksien analysointiin erikoistunut yritys. Codenomicon tarjoaa myös julkisesti saatavilla olevia raportteja ja taustatietoa omilla www-sivuillaan aihealueeseen liittyen Kansainväliset CI2RCO (Critical Information Infrastructure Research Co-ordination Project) on EU:n FP:n (Framework Program) rahoittama huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen keskittyvä koordinointiprojekti, joka on koonnut yhteen useita eri alan toimijoita ja yhteisöjä. IIRRIS (Integrated Risk Reduction of Information-based Infrastructure Systems) on EU:n rahoittama tutkimusprojekti, joka keskittyy turvallisten huoltovarmuuskriittisten ympäristöjen tutkimiseen, simulointimallien rakentamiseen sekä pirstoutuneiden ympäristöjen yhdistämiseen. (13/15)

15 IIRRIS julkaisee myös CIIP Newsletter lehdykkää (ECN) yhteistyössä EU:n kanssa, jossa käsitellään huoltovarmuuskriittiseen toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia asioita. George Mason University s Critical Infrastructure Protection Program on yhdysvaltalaisen yliopiston ylläpitämä tutkimushanke, joka tähtää huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin turvaamiseen tutkimalla eri lähestymistapoja ja strategiaa. ISID (Industrial Security Incident Database) on British Columbia Institute of Technology:n alainen hanke, joka keskittyy SCADA- ja prosessiohjausjärjestelmien tietoturvaloukkaustapahtumien tilastointiin. British Columbia Institute Of Technology:llä on käynnissä myös useita muita hankkeita sekä palveluita huoltovarmuuskriittiseen infrastruktuuriin liittyen. Digital Bond on yksi alan merkittävimmistä Huoltovarmuuskriittisen infrastruktuurin tutkimus- ja analysointitaloista, joka on julkaissut merkittävän määrän alan katsauksia sekä artikkeleita. Sandia National Laboratories on yhdysvaltalainen, myös huoltovarmuuskriittistä infrastruktuuria, tutkiva yhteisö. Sandia on julkaissut mm. selonteon "Common Vulnerabilities in Critical Infrastructure Control Systems" CAIDA (Cooperative Accociation for Internet Data Analysis) tarjoaa internet-liikenteen analysointipalveluita, joiden avulla on mahdollista mm. suunnitella ja seurata verkkoja sekä verkkojen reititystä ja kuormaa. CAIDA on julkaissut myös useita raportteja ja selontekoja. Team Cumry on vapaaehtoistyöhön perustuva teknologia-ihmisistä koostuva yhteistyöryhmä, jonka toiminta tähtää turvallisemman internet-yhteisön saavuttamiseen. Team Cumry tarjoaa mm. laajan valikoiman erilaisia tilastoja ja työkalua internet-liikenteen seurantaan ja analysointiin liittyen. RIPE NCC on internet-osoitteiston hallintaan keskittynyt toimija, joka tarjoaa suuren määrän internet-toimintaan liittyviä palveluita. RIPE:n jäseniä ovat teleyritykset ja internet-palveluntarjoajat pääosin Euroopan, Lähi-idän ja Keski-Aasian alueilta. (14/15)

16 SCNI (The Security of Critical Networked Infrastructures Action) on EU:n rahoittama hanke, joka keskittyy huoltovarmuuskriittisten infrastruktuureiden kuvauksien laatimiseen, riskien kartoittamiseen sekä ympäristöjen hallintaan turvallisuuden näkökulmasta Konferenssit ja seminaarit Kansalliset Kansallinen CIP-seminaari on Viestintäviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyössä järjestämä seminaari, joka kokoaa yhteen kansallisia huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista ilmiöistä sekä vaihtamaan tietoa hyvistä käytännöistä. Kansalliseen CIP-seminaariin pääsee vain kutsun perusteella. Yhteystiedot: Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija Viestintävirasto / CERT-FI Tuija Kyrölä Valmiuspäällikkö Huoltovarmuuskeskus Kansainväliset Meridian on valtiollinen, huoltovarmuuskriittisen ympäristöjen turvaamiseen sekä tiedonvaihtoon keskittynyt yhteistyöryhmittymä, joka kokoaa yhteen eri maiden edustajia. Yhteistyöryhmä jakaa mm. kokemuksia kansallisista strategioista sekä toimintamalleista mm. yksityissektorin ja valtiollisten toimijoiden yhteistyön saralta. Meridianyhteistyöhön osallistuu Suomesta eri ministeriöiden valitsema edustusto. Vuonna 2007 Suomesta olivat edustettuina Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala sekä Sisäministeriön hallinnonala. Yhteystiedot: Kari Ojala Viestintäneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija Viestintävirasto / CERT-FI (15/15)

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Kansallinen CIP-seminaari. Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Kansallinen CIP-seminaari Turvaluokiteltu IV VIRANOMAISKÄYTT YTTÖ JulkL (621/1999) 24.1 :n 7 k Jani Arnell Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille

Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille Tietoturvapalvelut huoltovarmuuskriittisille toimijoille 2008-11-12 TIVA @Oulu Erka Koivunen Yksikön päällikkö CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT == Computer

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta SPEK Varautumisseminaari 2.12.2009 Ilkka Kananen Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016

Luottamusta lisäämässä. Toimintasuunnitelma 2014 2016 Luottamusta lisäämässä Toimintasuunnitelma 2014 2016 Toimintasuunnitelma Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen visio on, että Kyberturvallisuuskeskuksesta kehittyy entistä monipuolisempia tietoturvapalveluita

Lisätiedot

PTS:n uusi organisaatio ja suunnittelutavoitteet 2004-2008 Ilkka Kananen PTS:n suunnitteluseminaari 6. 7.10.2005 Sannäs Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimintamalli Toimintaympäristö Uhkat Tärkeysluokitellut

Lisätiedot

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN VIRVE-päivä 19.3.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1. Miksi Suomessa tarvitaan huoltovarmuutta? 2. Mihin huoltovarmuus perustuu? 3. Miten huoltovarmuutta turvataan?

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Sähkötutkimuspoolin seminaari 9.10.2013 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen erityisesti sähköisen infrastruktuurin turvaaminen CIP-seminaari 22.11.2007 Ilkka Kananen 1 UHKAT JA RISKIT (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys 18.9.2008 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä.... 3 2. Johto-organisaatio... 4 2.1 Hallitus...4 2.1.1 Tehtävät ja kokoonpano... 4 2.1.2 Koolle kutsuminen... 4 2.1.3 Päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen HUOVI verkoston sähköinen työympäristö Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen 1 Esityksen sisältö Huoltovarmuus Huoltovarmuusorganisaatio HUOVI-portaali, huoltovarmuusorganisaation

Lisätiedot

CERT-CIP seminaari 20.11.2008

CERT-CIP seminaari 20.11.2008 CERT-CIP seminaari 20.11.2008 Johtaja Veli-Pekka Kuparinen Viestintävirasto Helsinki 24.11.2008 1 Huoltovarmuusorganisaatio 01.07.2008 Huoltovarmuuskeskuksen hallitus TEM nimittänyt 11 jäsentä 4 yksityiseltä

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus

Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat. Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuus ja finanssialaan kohdistuvat kyberuhat Tomi Hasu Kyberturvallisuuskeskus 6.10.2015 1 Kyberturvallisuutta vai tietoturvallisuutta? Tietoturvallisuus koskee tietojärjestelmien ja verkkojen

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Huomisen huoltovarmuus 22.1.2014 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1 HUOLTOVARMUUS häiriöiden ja kriisien vaikutukset Varaudutaan mahdollisimman laaja-alaisesti

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto

Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät. Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Viestintäviraston tilannekuvajärjestelmät Timo Lehtimäki Tulosalueen johtaja Internet ja tietoturva/viestintävirasto Tilannekuva?! Mikä/mitä on tilannekuva? Kuva viestintäverkkojen tietoturvallisuustilanteesta,

Lisätiedot

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Jouko Tervo Tekla - Käyttäjäpäivät 2014 1 Renecon palvelut Toiminnan kehittäminen ICTjärjestelmien ja palvelujen hankinnat Selvitykset ja tutkimukset Tekla -

Lisätiedot

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN

VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN VALVO JA VARAUDU PAHIMPAAN Erkki Sivonen Senior Account Manager Nordic LAN&WAN Communication erkki.sivonen@lanwan.fi 5/13/2015 5/13/2015 5/13/2015 1.10.2013 UUSI SÄHKÖMARKKINALAKI JATKUVUUDENHALLINNAN

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

Varautumisen ohjeistus. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Varautumisen ohjeistus. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Varautumisen ohjeistus Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Varautumisen ohjeistus Lait ja asetukset LVM:n valmiusohjeet Viestintäviraston määräykset Viestintäviraston tietoturvaohjeistus PTS:n ja HVK:n

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Uhkamalliston tasotarkastelu Kansainvälinen yhteisö Luonnonvarojen

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Hämeenlinna Valmiuspäällikkö Viljo Holopainen HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO Huoltovarmuuskeskuksen

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 2012 Yritykset verkostomainen toiminta ja häiriötilanteet Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali 27.9.2012

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 HVO Mikä on HUOVI-portaali? Esimerkkejä kypsyysanalyysin kysymyksistä Miten eteenpäin?

Lisätiedot

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA MATINE-seminaari 17.3.2015 VTT, Tampere Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen Infrastruktuuriosasto HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

CERT-FIajankohtaiskatsaus 15.11.2006

CERT-FIajankohtaiskatsaus 15.11.2006 CERT-FIajankohtaiskatsaus Alueellinen tietojärjestelmäalan varautumisseminaari Oulussa 15.11.2006 Erka Koivunen Yksikön päällikkö CERT-FI Agenda CERT-FI:n esittely Haavoittuvuuksista Ajankohtaista CERT-FI

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Ohje tietoturvaloukkaustilanteisiin varautumisesta

Ohje tietoturvaloukkaustilanteisiin varautumisesta Ohje tietoturvaloukkaustilanteisiin varautumisesta 2.6.2010 Johdanto Ohjeessa esitellään yleisiä näkökohtia yritykseen kohdistuvien tietoturvaloukkaustilanteiden hallintaprosessien käyttöönottamisesta.

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa Tietoturvaloukkausten käsittelyn tukeminen Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoturvaloukkausilmoitusten ja vika- ja häiriöilmoitusten

Lisätiedot

Kyber uhat. Heikki Silvennoinen, Miktech oy /Safesaimaa 6.9.2013

Kyber uhat. Heikki Silvennoinen, Miktech oy /Safesaimaa 6.9.2013 Kyber uhat Heikki Silvennoinen, Miktech oy /Safesaimaa 6.9.2013 Taustaa Kyberturvallisuus on kiinteä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, JulkICT-osasto Esitykseni - viisi

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010 Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Yhteiskunnan varautuminen

Yhteiskunnan varautuminen Yhteiskunnan varautuminen VIRVE -päivä 20.3.2012 Marina Congress Center, Helsinki Toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitto Huoltovarmuuskeskuksen hallitus 21.3.2012 1 Mihin varaudutaan? Huoltovarmuusuhkakuvat

Lisätiedot

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 2 Tervetuloa! Yksikön päällikkö, VAHTIn puheenjohtaja Aku Hilve

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren 1 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Entäs jos ja kun kuitenkin Väestön toimeentulo, välttämättömän

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000 Reijo Savola Johtava tutkija VTT FORUM 2013, 30.10.2013 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä 19.10.2012 "Tilannekuvahanke: pähkinänkuoressa Viestintävirasto kehittää yleistä tietoisuutta viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuudesta,

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Tietoverkot ja käyttäjät hallitseeko tietoturvaa enää kukaan?

Tietoverkot ja käyttäjät hallitseeko tietoturvaa enää kukaan? Tietoverkot ja käyttäjät hallitseeko tietoturvaa enää kukaan? HANSEL ICT-päivä 26.9.2013 Wanha Satama Protecting the irreplaceable www.f-secure.com Sisältö Haittaohjelmat vai urkinta suurin uhka? Tietoturvan

Lisätiedot

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

TIETO2007-OPIT. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö TIETO2007-OPIT Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto TIETO 2007 TIETO 2007 Valtakunnallinen tietojärjestelmäalan valmiusharjoitus Turvallisuustilanteiden yhteistoimintaa

Lisätiedot

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari 25.10.2010 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen

Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen Tietoturvallisuuden ja tietoturvaammattilaisen haasteet Turvallisuusjohtaminen 2006 25.10.2006 Jari Pirhonen puheenjohtaja Tietoturva ry Turvallisuusjohtaja, CISSP, CISA Oy Samlink Ab Tieto lisää turvaa

Lisätiedot

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä

IT-standardisoinnin henkilöstö keväällä 27.01.2012 Uutiskirjeen sisältö Antti Saari on aloittanut työnsä IT-standardisoinnin asiantuntijana. Hän toimii Juha Vartiaisen vanhempainvapaan sijaisena toukokuulle saakka.»lue artikkeli kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto Tiivistäisin alkuun jatkuvuuden määritelmän esim. seuraavasti:

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society

Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa. Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa Open Data and the World Wide Web in Service for the Informaton Society Aalto University, 5.4.2011 Johdatus päivän ohjelmaan Eero Hyvönen professori,

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa

Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP 8.2.2011 Tietoturvakoulutus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa Tiedon tärkeys Elämme tietointensiivisessä maailmassa, missä yritysten toiminta perustuu yhä enemmän

Lisätiedot

Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen

Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Data liiketoiminnan moottorina tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana VTT:n media-aamiainen 1.11.2017 Data liiketoiminnan moottorina - miksi nyt? Lainsäädäntö on osa EU:n

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

Sähköiseen säilytykseen liittyvät organisaation auditoinnit

Sähköiseen säilytykseen liittyvät organisaation auditoinnit Sähköiseen säilytykseen liittyvät organisaation auditoinnit Arto Kangas, auditoija & konsultti Netum konsultointi Oy Torstai 29.11.2012 29.11.2012 Arto Kangas, SÄHKE-Expo 1 Arto Kangas Koulutus: Kauppatieteiden

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Teollinen yhteistyö Suomessa

Teollinen yhteistyö Suomessa Teollinen yhteistyö Suomessa 20.3.2 Kaupallinen neuvos Työ- ja elinkeinoministeriö Teollinen yhteistyö? Vastakaupat? Offset? Industrial Participation, IP Teollisen yhteistyön tavoitteena on sotilaallisen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen ENERGIAN SAATAVUUS KANSALLISEEN TURVALLISUUDEN VÄLTTÄMÄTÖN EHTO 2 Ilkka Kananen YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3)

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) 1.1. Koska kyseisessä strategialuonnoksessa todetaan strategian keskittyvän elinkeinoelämän tietoturvallisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseen, on

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot