Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen. Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen. Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa

2 TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT 2003, YETT 2006 Nor m aaliolot Häir iöt ilant eet Poikkeusolot Uhkat t iet ojär jest elm ille TSCHERNOBYL Lait on m aahant ulo (ESTONIA) TSUNAMI Tar t unt at aud it LINTUINFLUENSSA Ym p är ist öuhkat PANDEMIA TERRORISTINEN Taloud elliset uhkat KAAPPAUS LONTOON? TERRORI-ISKU Kansainvälinen jännit yst ila KATRINA Jär jest äyt ynyt r ikollisuus ja t er ror ism i SAKSAN, RANSKAN, YM Suuronnet t om uus SÄÄHÄIRIÖT Suom en alueellisen koskem at t om uud en vakava loukkaus ja sod an uhka Aseellinen hyökkäys ja sot a sekä sod an jälkit ila

3 KRIISIJOHTAMISEN PERUSASETELMA Ennakoiva/nopea tieto Nopea toiminta Riittävä voima heti Riittävä tiedotus heti KRIISIN RATKAISU KRIISIN OIREITA vertaa Demokraattinen oikeusvaltio Hallinnon byrokratia vertaa SYVÄ KRIISI KRIISI Sotilashallintoasiat Sotilaskäskyasiat BYROKRATIAA VALTAPELIÄ VÄHÄTTELYÄ SALAILUA vertaa Uhkakohtaiset viranomaisvaltuudet Lähde: Steven Finkiä mukaillen

4 Esim erkkejä erit yist ilan t eist a Nor m aaliolot Häir iöt ilant eet Poikkeusolot Turvallisuustilanne Elintärkeän kohteen tuhoutuminen Laaja ydinvoimalaonnettomuus Vakava tietoverkkohäiriö Itämeren kauppamerenkulun estyminen Laajamittainen tulva Terrori-isku Vaarallinen tartuntatauti HUOM! Poikkeusoloissa lisätoimivaltuudet säädetään aina nimetyille viranomaisille ajallisesti ja alueellisti tarkennettuna. Erityistilanteella tarkoitetaan yllättävää tai äkillistä uhkaa tai tapahtumaa, joka voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden tai yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja jonka hallinnassa on varauduttu tehostettuun johtamismallien, viestinnän, toimivaltuuksien tai resurssien käyttöön.

5 Valtion kriisijohtamismalli

6 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o

7 PANDEMIATILANTEEN OPERATIIVINEN JOHTAMINEN Terveysviranomaiset vastaavat STM yhteistyössä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kanssa. STM: Ylläpitää valtakunnallista tilannekuvaa Ylläpitää väestön kriisipuhelinjärjestelmää Huolehtii kriisiviestinnästä sekä EU ja kv viranomaisyhteistyöstä. STM huolehtii yhteistoiminnasta ministeriöiden ja keskusvirastojen ja laitosten kesken.

8 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o Valtioneuvoston tilannekeskus

9 PANDEMIA VAIHEISSA 5 JA 6 Pandemian luonteesta tai vakavuudesta riippuen yleisjohto voi siirtyä valtioneuvostotasolle Pandemiasuunnitelmassa esitetty koordinointiryhmä Valmius- ja kansliapäällikkökokoukset Valmius joustavaan toimintaan

10 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o VNTIKE/VN Johtokeskus Yhteensovittava elin Pj VN turvallisuusjohtaja

11 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o Yhteensovittava elin PJ PMI:n valtiosihteeri VNTIKE/VNJOKE

12 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o Kp- ja vp-ryhmät Yhteiset kokoukset VNTIKE/VNJOKE

13 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o VNJOKE

14 VALTION KRIISIJOHTAMISMALLI o Muodolliset päätökset VNJOKE

15 VALTION KRIISIJOHTAMINEN: JOHTOKESKUS TILANNEKESKUS hälytys tilannekuva analyysi JOHTO-OSA VIESTINTÄKESKUS mediakeskus yhteyskeskus web kriisipuhelin (KUMPPANIT) PERUSOSA HALLINTO: valmistelu, toteutus (KUMPPANIT) OPERATIIVISET OSAT HALLINNONALAT JA TASOT

16 Tilannekuvan muodostaminen Normaalioloissa ennakoiva turvallisuustilannekuvatoiminta oman hallinnonalan tilanteenseuranta ja päivystys ministeriöissä -> Hälytysjärjestelmä 2005 Häiriötilanteissa VN tilannekeskus tai tilannehuone perusmiehityksellä reaaliaikainen tilannekuva Poikkeusoloissa VN tilannekeskus täydellä miehityksellä

17 Tilannetietoverkosto Hallitu s

18 PÄIVYSTYSJÄRJESTELYT Päivystäjä 24 h (Sisäministeriö -> suojelupoliisi) Tilannekuvakoordinaattori ja hänen varamiehensä Valtioneuvoston kanslian johto Valtionjohto

19 Tiedon keruu ja kokoaminen Ministeriön tilannekeskus tai tilannehuone Ministeriön tilannekeskus tai tilannehuone Ministeriön tilannekeskus tai tilannehuone Ennakoiva turvallisuustilanne Reaaliaikainen tilannekuva Ministeriön tilannekeskus tai tilannehuone Julkiset lähteet, tapahtumailmoitukset

20 EU:n kriisikoordinaatio, Crisis Coordination Arrangements (CCA) Kriisi syntyy Kyllä Selviytyykö jäsenvaltio tilanteesta ilman ulkopuolista apua? Ei Kansalliset toimenpiteet Arvio avuntarpeesta Poliittinen EU-koordinaatio ei tarpeen Poliittinen EU-koordinaatio tarpeen Komission koordinoima EU-operaatio Jäsenvaltioiden keskinäinen yhteistoiminta Kriisikoordinaatiokäsikirjan tiedot SitCen CCA