alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja

2 Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force multiplier Colin Powell

3 SISÄISEN TURVALLISUUDEN TAVOITE Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna STO II VN PERIAATEPÄÄTÖS

4 OLEMMEKO JO TURVALLISIN? TUORE TUTKIMUS SUOMI ON MAAILMAN HYVINVOIVIN/MENESTYNEIN (PROSPERITY) MAA 2009 SAFETY AND SECURITY 2. SIJA MAAILMASSA (1. NORJA) LEGATUM PROSPERITY INDEX

5 TURVALLISUUS?

6 Luonnonvarojen riittämättömyys Väkivaltarikokset UHKAMALLISTON TASOT Kansainvälinen yhteisö Aavikoituminen Saastuminen Suomalainen yhteiskunta Etninen kriisi Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Turvallisuutta vaarantavat väestöliikkeet Kansainvälinen terrorismi Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus YETT Ympäristöuhkat Yksilö Suuronnettomuudet ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet Liikakansoitus Joukkotuhoaseiden leviäminen Tupakointi Alkoholismi Kaatumiset Syrjäytyminen Onnettomuudet Turvattomuus Taloudellisen toimintakyvyn vakava häiriintyminen Väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen Terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus Ilmakehän lämpeneminen Sotilaallisen voiman käyttö STO SELONTEKO Uhkamalleja kuvattaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon niiden moniulotteinen keskinäisriippuvuus. Mallit ovat aina voimakkaasti pelkistettyjä

7 YHTEISKUNNAN RISKIENHALLINTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHTEISKUNTA YHTEISKUNTA UHKIEN UHKIEN ARVIOINTI ARVIOINTI RISKIANALYYSI RISKIANALYYSI PALVELUTASOPÄÄTÖS PALVELUTASOPÄÄTÖS VAATIMUKSET VAATIMUKSET TURVALLISUUSJÄRJESTELYILLE TURVALLISUUSJÄRJESTELYILLE NYKYTILAN NYKYTILAN KARTOITUS KARTOITUS KEHITTÄMISTARPEET KEHITTÄMISTARPEET STRATEGIAT STRATEGIAT TOIMINTA TOIMINTA KOULUTUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS YLEINEN KANSANHUOLTOJÄRJESTYS VARAUTUMINEN TEKNISET JÄRJESTELMÄT POLIISI PUOLUSTUSVOIMAT RVL ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY PELASTUSTOIMINTA LAAJA TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ YHTEISTOIMINTA SOSIAALI JA TALOUDELLINENTERVEYSTOIMI HUOLTOVARMUUS VARAUTUMINEN VÄESTÖNSUOJELU OMATOIMINEN VARAUTUMINEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTOIMINTA

8 YKSILÖ JA YHDYSKUNTA JA TURVALLISUUS YHDYSKUNTARAKENNE VÄESTÖ DEMOGRAFIA IKÄJAKAUMA PERHERAKENNE SOSIOEKONOMINEN RAKENNE KOULUTUSTASO MITEN RISKI MUUTTUU YHDYSKUNTARAKENTEEN SPATIO TEMPORAALISESSA DYNAMIIKASSA? ILMASTO HARRASTUKSET YMPÄRISTÖ OMATOIMINEN VARAUTUMINEN TOIMINNALLISUUS JULKISEN HALLINNON ORGANISAATIOT VALTAKUNNALLISET, ALUEELLISET, PAIKALLISET KOULUT, PÄIVÄKODIT, SAIRAALAT, SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIPISTEET KAUPPA, RAVINTOLAT, KULTTUURI VALTAKUNNALLISET, ALUEELLISET, PAIKALLISET TEOLLISUUS VALTAKUNNALLISET, ALUEELLISET, PAIKALLISET LOGISTIIKKAKESKUKSET VALTAKUNNALLISET ALUEELLISET, PAIKALLISET ALUEELLA JÄRJESTETTÄVÄT KAUSI TAI TAPAUSKOHTAISET TAPAHTUMAT JULKINEN JA YKSITYINEN LIIKENNE MÄÄRÄ JA LAATU INFRASTRUKTUURI YHDYSKUNTATEKNIIKKA TOIMITILAT MÄÄRÄ, LAATU ASUNNOT MÄÄRÄ, LAATU LIIKENNEVERKKO VALTAKUNNALLINEN, ALUEELLINEN, PAIKALLINEN ENERGIAHUOLTO JA JAKELU VALTAKUNNALLINEN, ALUEELLINEN, PAIKALLINEN VESIHUOLTO JA JAKELU VALTAKUNNALLINEN, ALUEELLINEN, PAIKALLINEN YHDYSKUNTARAKENNE TIIVIS TAAJAMA HAJALLAAN MAASEUTU OLOSUHTEET SÄÄILMIÖT VUODENAIKA VUOROKAUDEN AIKA YKSILÖN MONET ROOLIT TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASIAKKUUS INFRASTRUKTUURI TYÖ PALVELUT TEOLLISUUS AIKA IHMISTEN SIJAINTI LIIKENTEEN LAATU JA MÄÄRÄ TOIMINNAN LAATU JA MÄÄRÄ YKSILÖ HOITOLAPSI KOULULAINEN OPISKELIJA TYÖNTEKIJÄ ELÄKELÄINEN HARRASTAJA LIIKKUJA PERHEENJÄSEN HOIVAPALVELUN ASIAKAS ERITYISKOHDE KOULUTUS LIIKENNE ETÄISYYDET NOPEUDET YHTEYKSIEN LAATU KAPASITEETTI ASUMINEN ONNETTOMUUSDATA LAATU / MITÄ? PAIKKA / MISSÄ? AIKA / MILLOIN? KUKA/ OSALLISET? LÄHDE: PRONTO MIKÄ ON YHDYSKUNTARAKENTEEN OMINAISUUKSIEN JA DYNAMIIKAN JA ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISEN MÄÄRÄN JA LAADUN SUHDE? TIEDON LOUHINTA DATA MINING KORRELAATIOIDEN JA SYYYHTEYKSIEN ETSINTÄ TUNNISTETAAN SUUREMPI ILMIÖN KORRELAATIO KAUSALITEETIN ARVIOJNTI AO. TEKIJÄN ASIANTUNTIJOILLA

9 Kimmo Kohvakka pelastusylitarkastaja

10 MAHDOLLISUUDET JA (UHKAT) Alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet kaikki tarvittava osaaminen on olemassa osaaminen vain järjestettävä mahdolliseksi prosessiksi, joka tuottaa tuloksia uudet ja jatkuvasti muuttuvat rakenteet (myös uhka?) alueellisen ja paikallisen turvallisuustyön viranomaistoiminnan (muodollisena) kolmikantana kunta, pelastustoimi ja poliisi kuntalaiset (vrt. kuntalaki) mukaan sitoutuvana ja sitoutettavana elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten osallisuutta edistetään nyt ohjelmissa STO II ja nyt myös selonteon ja YETTSkehitystyön yhteydessä rakenteita kehitetään parhaillaan kaikki haluavat olla mukana edistämässä turvallisuutta (myös uhka?)

11 MITEN? kartoitetaan ja hyödynnetään ensin olemassa olevat rakenteet rakennetaan perustalle esimerkiksi alueellinen (ja paikallinen) pelastustoimi on jo olemassa oleva oma (maa)kunnallinen (paikallinen) turvallisuusrakenne, jolla on toimiva (turvallisuuden) järjestökenttä paras esimerkiksi maakunnallinen toimiva konsepti joka kattaa kokonaisuuden on löydettävissä kaikille mukaan haluaville on tehtävää mutta uuden toimijan paikan on perustuttava sellaiseen tarpeeseen jota olemassa olevat rakenteet eivät voi tai halua täyttää (voimavarat) kokonaisuuden (laaja turvallisuuskäsite) tavoittelu on sallittua ja jopa toivottavaa muistaen samalla, että yksinkertaisin ja selkein on aina paras turvallisuuden osaalueet eivät rajoita toisiaan rajat ovat jossakin muualla

12 Luonnonvarojen riittämättömyys Väkivaltarikokset PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄT Kansainvälinen yhteisö Aavikoituminen Saastuminen Suomalainen yhteiskunta Etninen kriisi Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Turvallisuutta vaarantavat väestöliikkeet Kansainvälinen terrorismi Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus YETT Ympäristöuhkat Yksilö Suuronnettomuudet ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet Liikakansoitus Joukkotuhoaseiden leviäminen Tupakointi Alkoholismi Kaatumiset Syrjäytyminen Onnettomuudet Turvattomuus Taloudellisen toimintakyvyn vakava häiriintyminen Väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen Terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus Ilmakehän lämpeneminen Sotilaallisen voiman käyttö STO SELONTEKO Uhkamalleja kuvattaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon niiden moniulotteinen keskinäisriippuvuus. Mallit ovat aina voimakkaasti pelkistettyjä

13 YRITYKSEN TURVALLISUUS JA SIDONNAISUUS VIRANOMAISIIN TEM 13 SM VM JUHTA, VAHTI TUKES Tekninen ja Prosessiturvallisuus PTS / HVK Valmiusyritykset/ poolit Palo, pelastus ja vssasiat = pelastustoimi Onnettomuuksien torjunta Omatoiminen varautuminen Rikosten ennalta ehkäisy Henkilöturvallisuus STM Kemikaalivalvonta Suuronnettomuudet Työturvallisuus Säteilyturvallisuus / STUK Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / THL Tuoteturvallisuus Vakuutukset Y R I T Y S YM Ympäristöturvallisuus Yhteiskuntasuunnittelu OM MMM Elintarvikevalvonta Epidemiat Bird flu, pandemia UM Ulkomaantoimintojen turvallisuus NSA PLM Valmiusyritykset VAPasiat LVM DSA/ Security Clearance Maa, meri, rautatie ja ilmakuljetukset Vaaralliset kuljetukset Viestintä ja kommunikaatio CERT/Tietoturvallisuus Lähde: Kalevi Tiihonen, EK Tietosuojavaltuutettu / Tietosuoja / Henkilötietoasiat Rikostorjuntaneuvosto/ ohjelmat, hankkeet, koordinaatio

14 Turvallisuussuunnittelun periaatteet case KeskiSuomi Laaja turvallisuuskäsite Rikosten lisäksi onnettomuudet ja muut riskit Myös työympäristö, liikenne, koti, yritysturvallisuus Ennalta estäminen Yhdyskunta ym. suunnittelu Syrjäytymisen estäminen Sosiaalinen kiinnittyminen Yhteistyö ja kumppanuus Keskeiset turvallisuuden toimijat mukaan Suunnitteluprosessi 4 v pituinen, hyväksytään kunnanvaltuustossa Turvallisuussuunnittelusta vastaava ryhmä: kunnan johto, poliisipäällikkö, pelastuslaitoksen johto Vetovastuu kunnilla

15 Paikallinen turvallisuusyhteistyö koulutus ja tietojenvaihto parhaat käytännöt case Salo / SYTY Salon erityispiirteenä on aktiivinen yritysturvallisuusyhdistys. Yhdistys on perustettu Jäseneksi voi hakeutua yritys, jolla on yli 100 työntekijää. Yhdistyksessä on yli 20 jäsentä. Jäsenet edustavat useita eri tuotannon aloja ( lähinnä teollisuutta). Jäsenyritykset edustavat noin alueen työpaikkaa, joka on noin % koko alueen työvoimasta. Yhdistyksessä toimivat jäsenyritysten toimitusjohtajat ja/tai johtoryhmässä turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Myös poliisi, pelastustoimi ja hätäkeskus ovat mukana yhdistyksessä sidosryhmäjäsenenä Yhdistyksessä ei saa olla jäsenenä yrityksiä, jotka tarjoavat kaupallisia turvallisuuspalveluita. 15 Myöskään media ei ole jäsenenä

16 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Valtakunnallinen pelastusalan asiantuntijajärjestö, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta normaali ja poikkeusoloissa erityisenä tehtävänään palo ja pelastusalan, varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen Onnettomuuksien ehkäisy Pelastusalan vapaaehtoispalvelut Varautuminen ja väestönsuojelu

17 Järjestökaavio

18 SPEK on sen jäsenistö Valtakunnallisesti toimivat jäsenet (21) Finanssialan Keskusliitto Finnsecurity Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Lähivakuutusryhmän Keskusliitto Palopäällystö JHL 15 Naisjärjestöjen Keskusliitto Nuohousalan Keskusliitto Palosuojelun edistämissäätiö Sammutinhuoltoliikkeiden liitto Suomen Kuntaliitto Suomen Lentopelastusseura Suomen Paloinsinööriyhdistys Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys Suomen Palomiesliitto SPAL Suomen Palopäällystöliitto Suomen Pelastuskoiraliitto Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Suomen Sprinklertekninen Yhdistys Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat Väestönsuojelusäätiö

19 Alueelliset jäsenet (13) Alueyksiköt (4) EteläSavon Pelastusalan Liitto Finlands Svenska Brand och Räddningsförbund Helsingin Pelastusliitto Hämeen Pelastusliitto KaakkoisSuomen Pelastusalanliitto KeskiSuomen Pelastusalan Liitto Lapin läänin Pelastusliitto LänsiSuomen Pelastusalan Liitto Oulun läänin Pelastusliitto Pohjanmaan Pelastusalan Liitto (SÖR) PohjoisKarjalan Pelastusalanliitto PohjoisSavon Pelastusalan Liitto Uudenmaan Pelastusliitto

20 SPEKR TTS Suunnittelukaudella SPEKryhmän toiminnan painopisteitä ovat yhteiskunnan turvallisuuskulttuurin kehittäminen kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla SPEKryhmä on mukana koko valtakunnassa paikallisessa turvallisuussuunnittelussa ja turvallisuustyössä vuoteen 2014 mennessä. Toiminnallinen tavoite kaikkien alueellisten pelastusliittojen edustajat ovat mukana paikallisia turvallisuussuunnitelmia laativissa työryhmissä vuoden 2010 loppuun mennessä. SPEK laatii ja ylläpitää toiminnalle valtakunnallista ohjeistoa. Ohjeisto laaditaan 2010 loppuun mennessä. SPEKr TTS

21 Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Imagination rules the world Napoleon

22 Kysymyksiä?

23 Turvalliseen huomiseen

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen pelastustoimi

Suomen pelastustoimi Suomen pelastustoimi 2 Suomen pelastustoimi Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

MAtkAILUN. Globaalit muutokset paikalliset vaikutukset. Pekka Iivari

MAtkAILUN. Globaalit muutokset paikalliset vaikutukset. Pekka Iivari MAtkAILUN turvallisuus Globaalit muutokset paikalliset vaikutukset Pekka Iivari MATKAILUN TURVALLISUUS Globaalit muutokset paikalliset vaikutukset Pekka Iivari 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä: Millainen on turvallinen joulu -- -- -- -- -- -- -sivu 3 Eläkejuhlia ja nimityksiä --

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen 20.4.2015 Gaia Consulting Oy Tilaisuuden ohjelma 12.30 Tilaisuuden avaus Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Ruotsin, Norjan ja Tanskan kriisivalmiusjärjestelyt ja niiden kehittyminen 2000-luvulla sekä pohjoismaisten mallien vertailu

Ruotsin, Norjan ja Tanskan kriisivalmiusjärjestelyt ja niiden kehittyminen 2000-luvulla sekä pohjoismaisten mallien vertailu Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea TPAK Ruotsin, Norjan ja Tanskan kriisivalmiusjärjestelyt ja niiden kehittyminen 2000-luvulla sekä pohjoismaisten mallien vertailu Leena Huovinen Ruotsin, Norjan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot