Johdantoa mediakasvatukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdantoa mediakasvatukseen"

Transkriptio

1 Johdantoa mediakasvatukseen Mediakasvatuksen perusteet 4 op Olli Vesterinen, 2006

2 Seminaarikertojen teemat Perspektiivi 2 Didaktiikka Psykologia Perspektiivi 3 Yhteiskuntatieteet Perspektiivi 4 Mediakasvatuksen tavoitteet eli taidot, valmiudet, ymmärryksen tasot Perspektiivi 1

3 Kurssin eri teemoja 1. Mediataito jne. (19.9.) 2. Verkko-opetus ja didaktiikka (26.9.) 3. Mediapsykologia (3.10.) 4. Kriittinen mediakasvatus (10.10.) 5. EHDOTA TEEMAA! (17.10.)

4 Luennon sisältö Mediakasvatus ja monitieteisyys Keskustelua lehdissä Kasvatustieteen näkökulmia Jaotteluja ja jäsennyksiä Tieto- ja viestintätekniikan (tvt:n) opetuskäyttö ja mediakasvatus Tieto- ja viestintätekniikka ja kasvatustodellisuus Media(luku)taito ja muut käsitteet Representaation käsite ja kriittinen mediakasvatus case: suomalaisuus

5 Mediakasvatuksen monitieteisyys

6 Mediakasvatus soveltavan kasvatustieteen laitoksella Tämän opetuksen järjestää Mediakasvatuskeskus, joka toimii opettajankoulutuksen yhteydessä. Vaikka monitieteiseen tutkimusalaan tulee lähestymiskulmia eri tieteenaloilta, yksi määrittää suuntaviivat. Täällä se on kasvatustiede. Tämän vuoden aikana keskustelua lehdissä mediakasvatuksesta

7

8

9

10

11

12

13 Kasvatustieteen näkökulmia

14 Media-kasvatustiede mediakasvatus mediapedagogiikka mediadidaktiikka Didaktiikka on opetus-opiskelu-oppimisprosessia tutkiva tiede. (Uljens 1997) OPETUS TVT OPISKELU TVT OPPIMINEN

15 Mediapsykologian tuki suojelun painotukselle

16 Suojelua vai kannustamista? Buckingham (1998) näkee brittiläisen mediakasvatuksen historiassa muun muassa vaiheita kulttuurintutkimuksen, poliittisten protektionismin ja progressiivisen kasvatuksen painotuksin. Suomessa (erityisesti kouluissa) vuosituhannen vaihteeseen asti painotus on ollut tieto- ja viestintätekniikan opetusja opiskelukäytön näkökulmissa.

17 Dialogic/Productive Proactive Content Media awareness Media literacy Media proficiency Method Protective Monologic/Receptive

18 Medialukutaito jne Media literacy? Literacy käännöksenä lukutaito? Muut media-alkuiset termit Mediataito Media proficiency

19 Mediakasvatuksen teleloginen tulkinta

20 Mediakasvatus ja uudet tieto- ja viestintätekniset välineet Mediakasvatuksen mainstream-suuntaus: 1.Mediakasvatus on joukkoviestinnän ja pedagogiikan yhtymäkohta 2.Keskeisenä tehtävänä saada kansalaiset medialukutaitoisiksi luettavaa: MEP 8 (Tella 1998, ) AD-symposiumin julkaisu (Tella 1997, 11 21)

21 Mediakasvatuksen uudempi tulkinta monologinen viestintä dialoginen viestintä teleloginen viestintä (Tella 1994, 46 49) TVT:n opetuskäyttö ja erityisesti verkko-opetuksen käsite keskeiseksi. Keskeinen teorialähtökohta esitetty Verkko opetuksessa opettaja verkossa -kirjassa. (Tella et al. 2001,16 34) ja verkossa: pdf (s )

22 Mediakasvatus 2000-luvulla Mediakasvatuksen perinteisemmät ja tuoreemmat tulkinnat elävät rinnakkain ja ovat sekoittumassa Tarvitaan synteesinomaisia lähestymistapoja Mediakasvatus alatieteenä (tai jopa tieteenalana) hakemassa muotoaan Tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteiseksi foorumiksi on viime vuonna perustettu Mediakasvatusseura (ks. ) Viime vuonna on myös kartoitettu 2000-luvun alun mediakasvatustoimintaa (Mediakasvatus 2005 kansalliset kehittämistarpeet -julkaisu)

23 Mediakasvatuksen käytännön toteutus

24 Mediakasvatus median ja kasvatuksen alueena Vesterinen, Vahtivuori-Hänninen, Oksanen, Uusitalo & Kynäslahti -artikkeli Kasvatus-lehti 2006, 37(2)

25 Mediakasvatus median ja kasvatuksen alueena

26 Media 1. MEDIA KASVATUS Media mitä-kysymyksenä esim. lastensuojelutoiminta

27 Media 2. MEDIA KASVATUS Kasvatus miten-kysymyksenä esim. sanomalehtiopetus

28 3. Kasvatus MEDIA KASVATUS Media mitä-kysymyksenä esim. mediakasvatus koulun opetussuunnitelmissa

29 4. Kasvatus MEDIA KASVATUS Kasvatus miten-kysymyksenä esim. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen

30 Alueittain MEDIA- LÄHTÖINEN KASVATUS- LÄHTÖINEN A B MEDIA MITÄ- KYSYMYKSENÄ C KASVATUS MITEN- KYSYMYKSENÄ

31 Yhteenvetoa mediakasvatuksen ja tvt:n opetuskäytön suhteesta 1. Verkko-opetus on keskeisimpiä käsitteitä telelogiseen tulkintaan perustuvassa mediakasvatuksessa. 2. Yksi mediakasvatustoiminnan muodoista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen.

32 Mediaoppi koulun oppiaineeksi? Opetussuunnitelman keskeinen lähtökohta Suoranta & Ylä-Kotola (2000) mukaan

33 Representaation käsite Mediakasvatuksen peruskäsite on representaatio. Mediaesitykset, kuvat, eivät ole todellisuuden peilejä eivätkä ensisijaisesti viittaa todellisuuteen. Media tuottaa esityksiään, representaatioita, aina jostakin erityisesti valikoidusta näkökulmasta. Representaatioista muotoutuu ihmisten elämää rakentavia ja jäsentäviä, usein kyseenalaistamattomia ja luonnollisiksi käsitettyjä tosiasioita. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000)

34 Lähteitä Buckingham, D Media Education in the UK: Moving Beyond protectionism. International Communication Association, Journal of Communication 48(1), Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cooking, R. R How people learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: National Academy Press. [http://books.nap.edu/html/howpeople1/] Cuban, L Oversold and underused: Computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University Press. [http://www.hup.harvard.edu/pdf/cubove.pdf] Giddens, A The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. Kotilainen, S. & Sintonen, S Mediakasvatus 2005 kansalliset kehittämistarpeet. Hallituksen politiikkaohjelmat kansalaisvaikuttaminen. Oikeusministeriön julkaisu 5/2005. Edita Prima Oy. Slevin, J The Internet and Society. Cambridge: Polity Press. Suoranta, J Kasvatus mediakulttuurissa. Mitä kasvattajien tulee tietää. Tampere: Vastapaino. Suoranta, J. & Ylä-Kotola, M Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Helsinki: WSOY.

35 Lähteitä Tella, S Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä. Osa 1. (New Information and Communication Technology as a Change Agent of an Open Learning Environment. Part 1.) Department of Teacher Education. University of Helsinki. Research Report 124. (In Finnish) [http://www.helsinki.fi/~tella/124abst.html] Tella, S The Concept of Media Education Revisited: From a Classificatory Analysis to a Rhizomatic Overview. In Tella, S. (ed.) Aspects of Media Education: Strategic Imperatives in the Information Age. Media Education Centre. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Education Publications 8, ERIC ED [http://www.helsinki.fi/~tella/mep8tella.html] Tella, S Media and Man On Whose Terms? Aspects of Media Education. In Tella, S. (ed.) Media in Today's Education. Part 1. Proceedings of a Subject-Didactic Symposium in Helsinki on Feb. 14, Department of Teacher Education. University of Helsinki. Research Report 178, [http://www.helsinki.fi/~tella/178mediaedu.html] Tella, S., Tella, S., Vahtivuori, S., Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U Verkkoopetuksessa opettaja verkossa. Helsinki: Edita. Verkossa raporttimuodossa: [http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/tutkimus.html] Tella, S., Vahtivuori, S., Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U. 2001a. Verkko-opetuksessa opettaja verkossa. Helsinki: Edita. Verkossa raporttimuodossa: Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. (toim.) 2001b. Verkko-opetuksen teoriaa ja käytäntöä. Trio-projektin loppuraportti. [http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/tutkimus.html] Vesterinen, O., Vahtivuori-Hänninen, S., Oksanen, U., Uusitalo, A. & Kynäslahti, H Mediakasvatus median ja kasvatuksen alueena Deskriptiivisen mediakasvatuksen ja didaktiikan näkökulmia. Kasvatus 37 (2),

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

195 ( Johdanto 7 Lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä, tavattiin ennen sanoa. Tuo vanha viisaus on saanut vahvistusta lukuisilta tutkijoilta (esim. Vygotsky 1979, 1982; Lurija 1982; Woolfolk

Lisätiedot

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman TAMPEREEN YLIOPISTO INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN LAITOS Tuovi 7 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Toimittaneet Jarmo Viteli ja

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

Opettamisen tulevaisuus

Opettamisen tulevaisuus Opettamisen tulevaisuus Jorma Enkenberg Kehittyneiden samoin kuin lisääntyvässä määrin myös kehittyvien maiden talous ja tuotantoelämä perustuvat tavaroiden valmistuksen sijasta yhä enemmän tietoon ja

Lisätiedot

Koulutusteknologian perusopinnot 25op.

Koulutusteknologian perusopinnot 25op. Koulutusteknologian perusopinnot 25op. - Opintojen aloitus Pirkko Hyvönen ja Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Department of Educational Sciences and Teacher Education University

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004. Vili Pesonen ja Georgij Putilin

Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004. Vili Pesonen ja Georgij Putilin Suomen musiikkioppilaitosten liitto Jäsenoppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia 2001 2004 Vili Pesonen ja Georgij Putilin Sisällysluettelo: Suomen musiikkioppilaitosten liitto...1 Jäsenoppilaitosten

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö musiikkioppilaitoksissa työvälinekäytöstä verkostumiseen Georgij Putilin Mediakasvatus15ov/ Mediakasvatuksen perusteet Essee Syyslukukausi 2000 Ohjaaja: Ilta-Kanerva

Lisätiedot

Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa

Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa Mediakasvatuksen tilanne ja tarpeet Satakunnan alueen kouluissa Raportti keväällä 2007 toteutetun internet-kyselyn tuloksista Saara Haaslahti 2 Sisällysluettelo 1.Johdanto...4 1.1. Mekastus-hanke 4 1.2.

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista

Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista Pro gradu -tutkielma Laura Räisänen KTK/Mediakasvatus Lapin yliopisto Syksy 2013 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys

Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys 60 Outi Kallionpää Media & viestintä 37(2014): 4, 60 78 Artikkeli Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys Artikkelini käsittelee teknisen kehityksen ja sosiaalisen median vaikutuksesta

Lisätiedot

TEKSTITAITURIKSI KOULUSSA

TEKSTITAITURIKSI KOULUSSA K TEKSTITAITURIKSI KOULUSSA oulujen opetussuunnitelmien laadinta on monella tavalla poliittista ja ideologistakin toimintaa, johon vaikuttavat yhteiskunnan arvot, ihanteet ja koulutuspoliittiset ratkaisut.

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT

MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti keskiviikkona 22.9.2004 keskustelutilaisuuden "Mediat ja me mediakasvatuksen

Lisätiedot

HY/SVY/Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä/narratiivisuus/oppimateriaali

HY/SVY/Verkkoyhteisöjen analysointimenetelmiä/narratiivisuus/oppimateriaali Lähde: Syrjälä, L. 2001. Tarinat ja elämäkerrat tutkimuksessa. Teoksessa. Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin. PS:-kustannus, Jyväskylä, 203-217 Leena Syrjälä Elämäkerrat ja tarinat

Lisätiedot

Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007.

Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007. Lähteet Aamulehti (2007) Internet levitti runsaasti tietoa Jokelan epäillystä ampujasta, artikkeli Aamulehden verkkolehdessä, 7.11.2007. Ahola M. ja Paakkanen M. (2007) Koulukiusattu nuorukainen rakensi

Lisätiedot