LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ"

Transkriptio

1 LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ Professori Kristiina Kumpulainen Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto

2 Leikki ja leikillisyys kiinnostavat!

3

4 2000-luvun oppiminen ja hyvinvointi Yhteisöllisyys. Osallisuus. Luovuus. Kohtaaminen. Vuorovaikutus. Osallistuminen. Elinikäinen oppiminen. Elämänlaajuinen oppiminen. Vastuun kantaminen. Jaksaminen. Kriittiinen ajattelu. Empatia. Sinnikkyys. Intohimo. Itseilmaisu. Vahvuudet. Arvot. Sitoutuminen. Medialukutaito. Ongelmanratkaisukyky. Ilo. Positiivisuuus. Leikillisyys.

5 Leikissä on kasvuvoimaa.

6 Esitykseni juoni Leikin määrittelyä Miten leikki edistää oppimista? Mitä ovat leikilliset oppimisympäristöt? Kuinka tukea leikkillistä oppimista?

7 Leikin tutkimuskenttä Lääketiede Ainedidaktinen tutkimus Neurotiede Erityispedagogiikka Maantiede Kulttuuriantropologia Pelitutkimus Kehityspsykologia Tietojenkäsittelytiede Sosiologia Oppimisen tutkimus Lapsuuden tutkimus Kasvatustiede Mediakasvatus LEIKIN TUTKIMUS

8 Miksi leikki on tärkeää? Leikki mahdollistaa kokonaisvaltaisen oppimisen; Sosiaalinen, emotionaalinen, kognitiivinen, fyysinen ja kulttuurinen oppiminen (moraali ja arvot) Leikkiminen edistää hyvinvointia. Se voi muun muassa suojata itsetuhoisilta ajatuksilta (Oksanen, 2005) Leikkimällä luodaan kulttuuria ja osallisuutta Leikkimällä rakennetaan vertaissuhteita ja omaa identiteettiä Kasvattajat voivat oppia lapsista ja lapsilta sekä itsestään kasvattajina ja pedagogeina

9 Leikillisyyden ominaisuuksia Rakentuu vuorovaikutuksessa; Kulttuuristen välineiden tukemaa; Toiminnallista; Kiinnostusvetoista; Kokemuksellista; Aktiivista; Yhteisöllistä; Yksilöllistä; Kokonaisvaltaista; Juonellista; Mielikuvituksellista; Uutta luovaa; Oivaltavaa; Tunteet ja emootiot vahvasti mukana

10 Positiiviset tunteet Positiiviset tunteet ja kokemukset edistävät kekseliäisyyttä, luovuutta, ongelmanratkaisua sekä parantavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta (esim. Estrada ym. 1994; Isen ym. 1987; Isen, Johnson, Mertz & Robinson 1985)

11 Leikin lajeja v Esine- eli sensomotorinen leikki v Symbolileikki v Sääntöleikki v Roolileikki v Draamaleikki v Peuhuleikki v Rituaalileikki v Kilpailuleikki v Kuvitteluleikki v Fantasialeikki v Luovat leikit v Sosiodraamallinen leikki

12 Leikki varhaiskasvatuksessa Itseohjautuva leikki Ohjattu leikki

13 Oppimisympäristön tarkastelua sosiokulttuurisesta viitekehyksestä O S A L L I S U U S Toimintaa välittävät työkalut Osallistujat Toiminta ja vuorovaikutus Yhteisön säännöt ja tavoitteet OPPIMINEN I D E N T I T E T T I

14 Leikki oppimisympäristönä Puitteiden luominen: Ryhmän koostumus Tilat ja välineet Aikataulutus Leikkirauha Turvallisuus Aikuisen ohjaus: Leikin suunnittelu Leikin käynnistäminen Leikin ajoittainen tuki (ideoita, apua, kannustusta, mallia, ristiriitojen ratkaisua) Yhdessö leikkiminen EPÄSUORA TUEN LAATU SUORA

15 Oppimisympäristön määrittelyä Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäristöä, jossa toiminta toteutuu.

16 Leikillisten oppimisympäristöjen suunnittelun periaatteista I Monitieteisyys II Multimodaalisuus III Moninaiset tietovarannot IV Yksilöllinen ja yhteisöllinen osallistuminen V Arkitiedon ja tieteellisen tiedon välinen dynamiikka VI Luovuus ja mielikuvitus 16

17 Leikillisen oppimisen ulottuvuuksia Informaali VERTIKAALINEN VERTIKAALINEN Tietojen ja taitojen syventyminen HORISONTAALINEN Formaali 17

18 Lasten osallisuuden ulottuvuuksia Käsitteellinen toimijuus (Greeno, 2006) Relationaalinen toimijuus (Edwards & D'Arcy, 2004) Transformatiivinen -uutta luova- toimijuus (Engeström, 2008) 18

19 Oppimisympäristö tukee lasten toimijuutta ja osallisuutta 1. Mahdollisuus VALITA 2. Mahdollisuus SAADA TIETOA 3. Mahdollisuus VAIKUTTAA PROSESSIIN 4. Mahdollisuus ILMAISTA ITSEÄÄN 5. Mahdollisuus SAADA APUA JA TUKEA ITSENSÄ ILMAISEMISEEN 6. Mahdollisuus ITSENÄISIIN PÄÄTÖKSIIN (Kumpulainen ym., 2010)

20 Mitä varhaiskasvatuksen laadun ylläpito ja kehittäminen edellyttävät? Vahva pedagoginen osaaminen Moniammatillisen yhteistyön tukeminen ja mahdollistaminen Kehittämistoiminnan läpinäkyväksi tekeminen ja verkottuminen Tuetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa: Nostetaan esiin toimivia esimerkkejä ja malleja siitä miten osallistavia oppimisympäristöjä voidaan menestyksekkäästi rakentaa ja ylläpitää Lyhytkestoisista kokeiluista pysyviin arjen kumppanuuksiin 20

21 Playful Learning Center Leikillisen Oppimisen Keskus Opettajankoulutus, mediayhteiskunta ja lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi 21

22 Tavoitteet Keskus tarjoaa innovatiivisen toimintaympäristön leikillisen ja pelillisen oppimisen tutkimukselle, pedagogisille kokeiluille ja kehittämiselle ja kansainväliselle tutkimus- ja koulutusyhteistyölle. Keskuksen toiminnan tuloksena syntyy uutta leikillisen ja pelillisen oppimisen tutkimustietoa ja pedagogista osaamista, jota kehitetään ja hyödynnetään opettajankoulutuksessa ja koulutusratkaisuissa. Keskuksen toimintamallia ovat valmistelleet Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, mediakasvatuksen ja opettajankoulutuksen asiantuntijat yhteistyössä maan johtavien pelillisen oppimisen yritysten kanssa.

23 Keskus tukee opettajien oppimista. LEIKILLINEN OPPIMINEN JA PEDAGOGIIKKA Tukee leikillisen oppimisen pedagogiikan perusteiden ymmärtämistä Tutustuttaa leikillisen oppimisen digitaalisiin oppimateriaaleihin Antaa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida leikillisen oppimisen pedagogiikkaan liittyviä käytäntöjä ja oppimisympäristöjä Antaa valmiuksia tutkimusperustaisen pedagogisen osaamisen rakentamiseen liittyen digitaalisten oppimateriaalien ja median käyttöön osana kasvatus- ja opetustyötä

24 Keskus tukee opettajien oppimista. MEDIAKASVATUS laajentaa opettajien tietämystä tämän vuosituhannen viestintä- ja mediataidoista, median välittämien viestien tulkitsemisesta sekä median yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämisestä. tarjoaa valmiuksia tutustua erilaisiin median vastaanoton, tulkitsemisen ja tuottamisen tapoihin ja soveltaa näitä omassa opetuksessa. kehittää opettajien mediatietoisuutta, joka heijastuu kykynä auttaa lapsia ja nuoria tekemään kriittisiä ja turvallisia valintoja median käyttämisestä ja tuottamisesta.

25 KUTSU YHTEISTYÖHÖN Playful Learning Center (PLC) Faculty of Behavioural Sciences Department of Teacher Education

Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä. Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto

Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä. Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto Positiivinen pedagogiikka lasten kaverisuhteita edistämässä Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopisto Kivaa, että kaveri on se on niin hauskaa, kun saa kaverin kanssa leikkiä. Me leikitään kaikkialla.

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011

Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Mäntsälän kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2011 Sivistyslautakunta 10.8.2011 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 3 1.1 Tehtävä 3 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYRYNSALMEN KUNTA ESI JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 26.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA... 7 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 7 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 8 1.3 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 1. Opetussuunnitelma 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa KERHOKESKUS Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Kerhokeskus koulutyön tuki ry Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9

OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 4.9.2007 Sisällys 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 4 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 1.3 Perusopetuksen rakenne...

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...6 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...7 2.1.1 Mitä arvoja painotetaan?...7

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2.2 Perusopetuksen arvot 2.3 Perusopetuksen tehtävä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 2 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2010 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivsuom 10.8.2005 26, 18.1.2005 9, 30.12.2008 49, 23.8.2010 33, 10.8.2011 50, 1.2.2012 5 Bildsve 11.8.2005 9, 18.8.2010 12, 11.8.2011 11 Sivltk 15.4.2008

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja. Merike Kesler Kerhokeskus 4.9.2013, Tampereella

Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja. Merike Kesler Kerhokeskus 4.9.2013, Tampereella Hyvän kerhon takaa pätevä ohjaaja Merike Kesler Kerhokeskus 4.9.2013, Tampereella Tee miellekartat sanoille (Luonnontieteiden) kerho Ohjaaja Kerholainen Jokaiselle sanalle oma kartta, A3 paperille, käytä

Lisätiedot