Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014"

Transkriptio

1 Hypa / Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päivähoidon palveluiden järjestelyt: Suuremmat yksiköt, kevennetyt hoitomuodot, palveluiden ostot, varahenkilöjärjestelmä, sisällöllinen kehittäminen (pienryhmätoiminta) Päiväkotien toiminnan kehittäminen (Valkeala, keskustan alue, Niskalan laajennus) Pedagogisen toiminnan kehittäminen ja varahenkilöstön käytön tehostaminen 4 0,12 7 0,2 Toteutus toimintakaudella Investointiohjelman mukainen päiväkotirakentaminen. Toteutus toimintakausilla ,064 Toteutus toimintakaudella Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen Sisältää kiinteistösäästöjä n e. Toteutus 1,5 0,088 toimintakaudella Erityisen tuen uudelleen järjestelyt 4 0,081 Toteutus toimintakaudella Opetustuntien vähentäminen (-500 tuntia): Luokkien ja opetusryhmien yhdistäminen, Laaja-alaisten erityisopettajien vähentäminen, 10-luokkatoiminnan lakkautus, Erikoisluokkatoiminnan (MU ) keskittäminen oppilaan luokkien muodostuminen - harkinnanvaraisen VOS:n menetys (0,68me). Koulutustakuun toteutumisen vaarantuminen n ,8 oppilaalta. Toteutus lukuvuonna Yhtenäiskoulun muodostaminen (Elimäki) 1,5 0,08 Toteutus lukuvuonna Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen -10% 2 0,06 Toteutus lukuvuonna Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen 3 0,09 Toteutus lukuvuonna Kalustonhoitajista luopuminen 2 0,06 Toteutus lukuvuonna Ruotsinkielinen opetuksen siirtäminen toisen koulun yhteyteen 1 Sisältää kiinteistösäästöjä n e. Toteutus 0,09 lukuvuonna Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu 9 Tirva yhdistyy Kaipaisiin, Ratula yhdistyy Kartanon kouluun, Tehtaanmäki yhdistyy Inkeroisten yhteiskouluun, Ummeljoki yhdistyy Saviniemeen, Anjalaan ja Viialaan, Selänpää yhdistyy Jaalaan ja Kääpälään. Sisältää kiinteistösäästöjä n. 1,0 me. 1,47 Toteutus lukuvuodesta alkaen Lyseon ja yhteiskoulun yhdistäminen 3,5 0,2 1 (7)

2 Päivälukioiden Kurssien vähennys 3 0,15 Elimäen lukion hallinnon järjestelyt 1 0,03 Lukioverkon sopeuttaminen: Lukion lakkautus - Elimäki 2015 Anjalankoski Tavoitetilana 2 lukiota = sarjaa 5 0,195 lv Ksao:n toiminnan sopeuttaminen (Keltakangas , Naukio Koulutuksen sopeuttaminen (lähiopetus ja 16 1,39 työssäoppimisen valvonta) Nuorisokeskus Anjalan säätiöittäminen lukien 18 Kh:n palvelun ulkoistaminen KSAOn liiketoimintojen yhtiöittäminen "KSAO Oy" 15 Kh:n palvelun ulkoistaminen. Asia valmistelussa siten, että toteutus lukien. Yhtiöittämistavasta ja laajuudesta riippuen enintään -60 htv. Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen yhteensä 114,5 Henkilöstömenojen osuus -4 milj. euroa. Tulojen menetys n. 0,68 milj. euroa (harkinnanvarainen vos 5,168 opetusryhmien pienentämiseksi) Hypa / aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Terveydenhuolto Korian terveysaseman vastaanottotoiminnan ja 1,5 0,2 suun terveydenhuollon järkeistäminen (ostopalvelujen leikkaus) Tulonlisäykset 0,095 Aikuispsykiatrian toimipisteiden keskittäminen 0,075 (Psykologit) 2 0,1 Suun terveydenhuollon keskittäminen harvempiin 0,15 pisteisiin v Elimäen ja Jaala terveysasemien siirtyminen mobiiliratkaisuun ,15 (lähilääkäri palveluasumisen tueksi 30% Jaala, 30% Elimäki ja 30% Valkeala ) Valkealan terveyskeskuksen siirtyminen Ratamoon v ,23 Hoidon portaiden uudelleen tarkastelu (tarkentuu myöhemmin) 10 0,4 hoitopolun suunnittelu vaatii koko kejun onnistumista Hyvinvoinnin edistäminen Pääkirjasto ja Kuusankosken kirjasto ennallaan Voikkaan kirjaston lakkauttaminen 0,05 2 (7)

3 Avoin kirjasto-konsepti Haanoja, Koria, Inkeroinen, Myllykoski ja Valkeala Tavoitteena itsepalvelu- ja palveluajan optimointi. Investoinnit: kulunvalvonta, RFID, automaatioratkaisut v ,082 milj. ja v ,082 milj. Pienkirjastot Elimäki ja Jaala mitoitetaan 1 htv:n mukaan Kirjastoautot: Pohjois-etelä aluejaolla autojen kapasiteetti riittävä, vaatii 4 htv 5 0,185 Henkilöstön määrä: eläköityvien ja muualle siirtyvien tehtäväjärjestelyt, sisäiset siirrot ja rekrytoinnit (yht. 6+5 YTI+YTII) Liikuntapalvelujen tuottaminen vaihtoehtoisilla tavoilla: palvelusetelit, 3 0,072 ostopalvelut, vaatii 3 henkilön irtisanomisen Uimaopettajat, vaatii 1 henkilön irtisanomisen ja 1 määräaikaisen 2 0,02 tehtävän täyttämättä jättämisen (ostopalvelu) siirretään palvelu lasten ja nuorten ketjuun Kansalaisopiston kurssien leikkaus 5 %:lla, tuntiopettajat 2 0,04 Arjen tuki Neljännes toimistotyön HTV+Kouvolan ja Inkerois- 0,5 0,01 ten sosiaalipalvelutoimistojen yhdistäminen siten että osa toiminnasta siirtyy Ratamo-keskukseen (aikuis-, vammais-, maahamuuttaja-) ja osa siirtyy/jää Kouvolan sosiaalipalvelutoimistoon. Vaikutukset: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto lakkautetaan, tilalle asiakasvastaanotto Sosiaaliohjaajan viran lakkauttaminen 1 0,04 Vaikutukset: Sosiaalityön palvelutakuut vaarantuvat 3 (7)

4 Tuetun asumisen vastaavan ohjaajan virka muutetaan esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi esimiestehtävästä asiakastyöstä vastaavan viraksi/toimeksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttokoordinaattorin tehtävä muutetaan esimiestehtävästä asiantuntijatehtäväksi (Yksi esimiestehtävä vähenee) 0 Maahanmuuttotoimiston vuokrasopimus irtisanotaan ja neljä työntekijää siirtyy kaupungintalon 0-kerrokseen mm. as. tuelta vapautuviin tiloihin. (nykyinen vuokra) 0,03 Yksi vahtimestarin toimi lakkautetaan 1 0,03 Vaikutukset: Saatetaan tarvita työhuoneita hanketyöntekijöille kaupungintalon muista kerroksista Neljästä päivätoimintayksiköstä vastaa jatkossa yksi esimies. 0 Toinen esimiesvirka muutetaan ohjaajan toimeksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät (Yksi esimiestehtävä vähenee) Asumisen tuen yksikkö siirtyy kaupungintalolta ja ulkopuolelta vuokratuista tiloista omiin tiloihin jotka tyhjillään (nykyinen vuokra) 0,02 Työvoiman palvelukeskus Neljännes toimistotyön HTV+Inkeroisten ja Kuusan- 0,5 0,01 kosken TYP toimistojen yhdistäminen Kouvolan toimistoon. TYP-toiminta perustuu yhteistyösopimukseen TE-keskuksen kanssa joten yhdistymisestä ja sen aikataulusta on neuvoteltava heidän kanssaan. Kyseessä on siis yksi ja sama toimisto: Inkeroisten sosiaalipalvelutoimisto jonka lakkauttamalla yksi HTV (neuvonta) pois. Nykyisellään TE-keskus ostaa puolet ko. HTV:stä. Vaikutukset: Kuusankosken ja Inkeroisten työvoiman palvelukeskukset yhdistetään Kouvolan palvelukeskukseen. 4 (7)

5 Asumispalvelut Toimintaa kehitetään siten että kaupungin kahdeksan omaa asumisyksikköä johdetaan jatkossa neljälle esimiehelle nykyisten kahdeksan sijasta. 1 Asumispalvelujen keskittäminen koko hypan osalta 0,04 mahdollista. Kolme vastaavan ohjaajan virkaa muutetaan ohjaajan toimiksi, jotta henkilöstömitoitukset täyttyvät. Yksi vastaavan ohjaajan virka jätetään täyttämättä tai tarvittaessa irtisanotaan. 1 0,04 Yhteisötyön palvelut Haanojan uimahalli vuokrataan/myydään/lopetetaan 1 0,313 HTV vähennys tekniikan palveluista Puustellin uimahalli (sopimuksella vuoden 1 0,235 irtisanomisaika) palautus RAY:lle 0,05 milj. ja lainaosuus 0,06 milj. Liikunnan laskutuksen keskittäminen (ostopalvelu) 1 Uimahallikassojen ulkoistaminen (ostopalvelu) 6 Liikuntapaikkojen ja -tilojen sopimuksen ja sopimuskulujen hinnanalennus 0,260 HTV vähennys tekniikan palveluista Aktiivisen elämän vahvistaminen 0,100 Tulojen lisäys Taksojen korottaminen 5 %:lla Kansalaisopistossa, liikuntatoiminnassa, liikuntapaikoissa ja kulttuuritaloissa Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen yhteensä 41,5 2,895 HTV- lisävähennykset (ei suositus) Kirjastopalvelujen, kansalaisopiston, liikunnan, museon henkilöstövähennys 60 2,4 tämä esitys ajaisi palvelut olemattomiin, HTV tavoite saavutettaisiin Suunnitelmakauden säästöt Kultturitalon yhtiöittäminen osana matkailu-/markkinointiyhtiötä 4 0,55 haettava tehokkuus a) Kuusankoskitalossa on 6,5 vakinaista HTV:ta ja 2 määräaikaista b) Kouvola-talosta tehdään järjestötalo, jossa aulapalvelu tarvittaessa 1 0,04 Kouvolatalo järjestötalo ja museon tarvitsema viikonloppupäivystys ostetaan yhdistyksiltä Kouvolan jäähalli 1 0,4 siirto tilaliikelaitos: haettava tehokkuus Kymenlaaksonopiston sopimus 0,137 mahdolliset palvelujärjestelyt Tilanvarauksen keskittäminen kaupungissa 1 0,04 siirto tilaliikelaitos 2,5 htv ,167 5 (7)

6 Hyvinvointipalvelut/ Ikääntyneiden palvelut: Kuljetusten toimintamallin muutos lukien 1 0,021 korvataan ostopalvelulla (oston kustannus noin 14 Voimaa vanhuuteen -hankkeen päättyminen ,035 hanke rahoitettu perusturvarahaston varoilla Asiakasmaksujen tarkistus lukien (10% korotus) 0 0,11 harkinnanvaraisten maksujen tarkistus (päiväkeskus, ateria-, sauna-, kauppa, turvapalvelu) Lakisääteisten maksujen perintä lukien 0 0,14 omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus (a` /hpv) Tehostettu palveluasuminen/ määräytymisperusteiden tarkennus 0 0,06 laskennallisen metsätulon huomiointi tulona tehostetun palv.asumisen asiakasmaksun määrittämisessä Kotihoidon maksuluokkien tarkistus 2015 aikana 0 0 ei htv vaikutusta Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 2014 syksyllä 0 0 ei htv vaikutusta, kotihoidon henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen kohdentaminen, sijaisten käytön vähentäminen Laitosmaisen palvelurakenteen purku lukien 16 1,4 Anjalakodin toiminnan päättäminen TP ,3M, 24 vaatisi peruskorjauksen 1,35M (ei investointivarausta) Jaalan vanhainkotihoidon yksikön muutos tehostetuksi palveluasumiseksi /v, vaatii peruskorjauksen (5/2014 peruskorjauksen arvio tarkentuu), 18 paikkaa Sairaanhoidon ja säännöllisen kotihoidon järjestämistavan muutos ,18 palvelusetelin määrittäminen ao. palveluihin Päiväkeskustoiminnan osittainen järjestämistavan muutos ,42 palvelusetelin käyttöönotto, yksityisten palveluntuottajien rekrytointi Ateriapalvelun kriteerien tarkennus ja järjestämistavan muutos ,12 kuljetuskustannusten vähentäminen, vain säännöllisille asiakkaille, vaihtoehtoiset järjestämistavat (esim. 6 (7)

7 Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys / Elinvoiman vahvistaminen ja hallinto, henkilöstövähennykset 3 0,2 Marjoniemi os. 5 sulun vaikutus 3 0,1 Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 7 0,369 ikääntyneet ja terveydenhuolto Hypan palveluverkkosupistuksista aiheutuva säästöt teknisessä tuotannossa, 8,7 0,497 kouluverkot Kaupunkikehitys yhteensä 21,7 1,166 7 (7)

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi 250 000 250 000 250 000 750 000 Edellyttää

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (43) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittisen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/2014 1 (9) Yhteensä

Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/2014 1 (9) Yhteensä Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 1 (9) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen)

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja. velkaohjelma/sivistystoimi

Talouden tasapainottamis- ja. velkaohjelma/sivistystoimi Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma/sivistystoimi Toimialan kehys 2013 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Talousarvion kehykseen vaikutus toimintaan: Talousarviossa on huomioitu väestön kasvun

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi.

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 HT Eero Laesterä Johtoryhmän kokous 8.9.2014 Johtoryhmän kokous 12.9.2014 Ohjausryhmä 16.9.2014 Valtuustoseminaari 22.9.2014 Ohjausryhmä 30.9.2014

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014 3000 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI SALON KAUPUNKI STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTTI 1-4/2015 1 Kaupunginhallitus 3 Konsernipalvelut 8 Hyvinvointipalvelut 9 Terveydenhuollon palvelut 13 Vanhuspalvelut 14 Sosiaalityön palvelut 15 Lasten ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2019 Kaupunginvaltuusto 2.7.2013 186 kanslia O:/strategiat Tasapainotusohjelman tekstiosa Työpaikat, nettolisäys valtuustokaudella brutto netto

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa.

Edellytetään perussopimuksen muutos ja toteutus siten, että vuonna 2011 korkoa maksetaan 3,5 %:n mukaan. Tuotto 52 000 euroa. Äänekosken kaupunki Rahatoimisto 19.5.2010 Talouden vakauttamisohjelma 2010 Vakauttamistoimet Keskushallinto 1. Korkoa Poken peruspääomalle Kaupunginhallitus päätti 29.6.2009 esittää Äänekosken ammatillisen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot