Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019"

Transkriptio

1 1 Versio JR Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: 2 toimistosihteerin tehtävien täyttö sisäisesti (toimistohenkilöstön resurssi vähenee kaupunkitasoisesti) Kansalaisopiston rehtorin viran tehtävät jaettu sisäisesti Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston muiden tehtävien täyttämättä jättäminen osa-aikaeläkkeelle jäännit, eläköitymiset ym. Osana organisaatiouudistusta sosiaali- ja terveysosastolta siirretty laitoshuoltajat ja varastotoiminnot tekniselle toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. ja taloussuunnitelmavuosille valmistelu ja päätöksenteko sisäiset siirrot toteutettu KH:n päätös täyttölupakielto KH , tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä , hyötynä resurssien yhteiskäyttö, sijaistamiset, osaamisen vahvistuminen, päällekkäisten toimintojen KV , toteutunut

2 2 Versio JR osastolle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin virkojen yhdistäminen ja lukion siirtäminen yhteisiin tiloihin Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistäminen Särkelän kouluun Ammatillisen koulutuksen, oppisopimustoiminnan ja aikuiskoulutuksen siirto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle Perusopetuksen ja lukion tuntikehyksen vähentäminen Sote-osaston henkilöstövähennykset eläköityminen ja vapautuvien tehtävien osalta (toimistohenkilöstö, lääkäri) Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin laajennus poistuminen , hyötynä toiminnallinen yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon kustannusten pienentyminen hyötynä toiminnallinen yhteistyö, hallinnon kustannusten pienentyminen , toiminnallinen yhteistyö ja hallinnon kustannusten pieneneminen, henkilöstö 35 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella koulutuskuntayhtymän hallinnon kustannus-säästö (lukion rehtorin virka lakkautettu lukien) hallinnon kustannus-säästö (Sepänmäen koulunjohtajatehtävät lakkaa) koulutuksen luovutussopimuksen mukaan kaupunki kattaa koulutuskuntayhtymälle VOSin ylimenevät kustannukset siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta. Kaupungin menot vähentyvät v. alaisuuteen n euroa vaikutus lv , josta kohdentuu v ja v KH ja KV KV Tal. arviossa huomioitu KV sis.veloitus vrt tal.arvio SLTK tehtäväjärjestelyt sote-osasto valmistellut tehtävien sisäisen jakamisen osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa , laitoshoitopaikat vähenevät 20 paikalla. Henkilöstömenosäästö ja laitoshoidon toiminnasta säästö, ostopalvelumenot kasvavat terveydenhuollon menot pienenevät , ostopalvelut kasvavat euroa, joten nettosäästö euroa KV

3 3 Versio JR Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus v euroa 2015 yhteensä Vuosi 2016 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Tukipalvelujen keskittäminen; henkilöstösäästöt Sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. kansalaisopiston rehtori, toimisto- ja asiantuntijapalvelut) Laitoshuolto- ym. henkilöstön osalta jaksotyöstä siirrytään keskimääräiseen yleistyöaikaan toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko KV v aikana (n. 12 htv) Täyttölupakielto KH , tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa Tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa ruokailua ei lueta työaikaan henkilöstöpalvelut valmistelee valtakunnallisen sopimus-muutoksen mukaiseksi yhdessä ao. esimiesten kanssa Palvelujen ulkoistaminen Uimahallin kahvion ym. selvitys vaikutuksista v LTK/KH

4 4 Versio JR toimintojen ulkoistaminen aikana ja kilpailutus Kehitysvammaisten ryhmäkoti

5 5 Versio JR Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistus (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon uudistaminen; Oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi lukien keskitetyt tukipalvelut mm. - Asiakaspalvelut (Sortteeri ja tytäryhtiöt) - Ruokapalvelut tukipalveluihin/ keskitetty ruoanvalmistus - Tilojen vuokraustoiminta ja kiinteistön-huoltoyhteistyö; - Taloushallinnon ja palkanlaskentaohjelman uudistaminen sekä Haahtela-ohjelman laajempi käyttö automatisoi toimintoja ja helpottaa raportointia ja seurantaa - Tukipalvelujen toimintojen tehostaminen ja esimiestasojen väheneminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen keskittäminen; sotepalvelut sairaala Lapponian kiinteistöön lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispalveluja ja Sortteerin asiakaspalveluja , säästö pienenee, mikäli KV mukainen organisaatiorakennetta ei toteuteta -> säästö vain valmistelussa; taloudelliset laskelmat tehtävä erikseen KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla, johtoryhmällä sekä palvelualueilla edellyttää investointeja, ei vielä lopullista päätöstä tehty -> laajapohjainen valmistelu kj+ sote+tekninen -> kokonaisvaikutuksen arviointi vaikutus lv SLTK Palveluverkon uudistaminen koulu- ja päivähoitopalvelujen tilojen käytön tehostaminen ja valmistelussa; taloudelliset laskelmat edellyttää investointeja -> investointisuunnitelman

6 6 Versio JR Taksojen tarkistus (maksut ja taksat) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta, hallinnon kustannukset ja pääoman palautus Kaupungin jakamat toiminta-, liikunta- ja kulttuuri-, reitistöavustukset Ulkoistettujen palvelujen laajempi toiminnallisuuden parantaminen tekeminen kj+tekninen+sivistys lukien Lautakunnat, KV vaikutus lv LTK/KH syksy 2015 päätös; vaihtoehdot valmistelussa pääoma palautuu mikäli ky puretaan KH/KV 2015 v KH/KV 2015 v aikana selvitykset, taloudelliset laskelmat käyttömahdollisuus vaikutuksista Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio taseeseen 2,5 milj. euroa + muut taloudelliset vaikutukset, henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Yksityisteiden avustusten leikkaaminen tasosta 484 /km -> 300 /km Yöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen omasta terveyskeskuksesta 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta alkaen; salkutetaan myytävät, kunnostettavat ja uudisrakennettavat kiinteistöt; korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä omavastuuosuus yksityisteiden osalta kasvaa, loppuvuodesta 2016 alkaen omavastuuosuus 50 % lukien; tk-lääkäri- ja hoitajaresurssin tarve vähenee; ostopalvelujen käyttö kasvaa omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista palvelualueet/kh/kv KH/KV LTK/KH/KV edellyttää investointeja edellyttää investointeja netto netto LTK/KH/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta

7 7 Versio JR Työterveyspalvelujen ulkoistaminen Laitoshoidon purkaminen jatkuu ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa kilpailutus käynnissä, tavoite alkaen. Lääkäriresurssi helpottuu ja tilojen käyttö tehostuu. Palvelujen osto. kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö kustannusneutraali, tilojen käytöt ja palvelujen (labra ym. osto kaupungilta) valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä euroa Vuosi 2017 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee palvelualueet valmistelee/kh/kv palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö vaatii investointeja väh. 1 milj Toimintojen muutoksista

8 8 Versio JR aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistustyö jatkuu (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Kehitysvammaisten ryhmäkoti valmistuu (asiakkaiden palvelutarpeet lisääntyvät vuoteen 2020 saakka) Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitaminen, vuokratalojen kirjanpitäjän siirto kaupungille (yhtiöiden kirjanpito) Perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu käynnistyneen uuden organisaatiorakenteen mukainen prosessityö jatkuu ja organisaation toimivuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet erityishuollon ostopalvelujen väheneminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen > 0, mikäli KV päätös puretaan toiminnallinen yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat; konsernitasoisesti kustannussäästö ohjelmistolisensseissä ja tukipalvelutoiminnassa KV ; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla vaatii investointeja; ARAn 50% avustus investointiin vaikutus lv LTK/KH v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö LTK/KH/KV talouspalvelut valmistelee yhdessä tytäryhtiöiden kanssa edellyttää investointeja edellyttää investointeja valmistelussa, tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Henkilöstövähennys yksi henkilö Valtion rakennemuutos 12 paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista netto Sosiaali- ja terveyslautakunta

9 9 Versio JR ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa Säästötoimenpiteiden euroa taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2018 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee palvelujen ostot 5 htv/vuosi Monitoimikeittiö henkilöstösäästö Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV katuvalolamppujen vaihtotyö /vuosi edellyttää investointeja /vuosi edellyttää investointeja kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin valmistelussa; tavoitesäästö Sosiaali- ja terveyslautakunta

10 10 Versio JR Kouluverkkoratkaisut, perusope-tuksen tuntikehyksen ja ryhmä-kokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht. satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö /vuosi vaikutus lv LTK/KH euroa Vuosi 2019 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö Ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä katuvalolamppujen vaihtotyö toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko v aikana henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi v tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput palvelualueet valmistelee/kh/kv /vuosi LTK/KH/KV /vuosi edellyttää investointeja energiankulutuksen /vuosi edellyttää investointeja

11 11 Versio JR kiinteistöissä vähentäminen kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö valmistelussa; tavoitesäästö /vuosi Kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yht vaikutus lv LTK/KH Sosiaali- ja terveyslautakunta euroa Talouden tasapainottamisohjelman vaikutus kustannuskehitykseen v euroa v euroa + taseen korjaus v euroa v euroa v euroa Yhteensä euroa

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 26.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 104 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2014-2017 TOTEUTUMISEN SEURANTA 3.3.2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2014-2017 TOTEUTUMISEN SEURANTA 3.3.2015 Kankaanpään kaupunki TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 214-217 TOTEUTUMISEN SEURANTA 3.3.215 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma - päivitetty viimeisen tiedon mukaiseksi -

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA 2013-2015

TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA 2013-2015 TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMA 2013-2015 YHTIÖITTÄMISTOIMENPITEET Vesi- ja viemärilaitos sekä Haapaveden Energia Oy VAIKUTUS 100 000 Selvitetään toimintojen yhdistäminen joko nykyisen Haapaveden Energia Oy:n

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014

Kouvolan kaupunki Mahdolliset henkilöstövähennyksiä sisältävät keinot 24.4.2014 Hypa / Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Päivähoidon palveluiden järjestelyt: Suuremmat yksiköt, kevennetyt hoitomuodot, palveluiden ostot, varahenkilöjärjestelmä, sisällöllinen kehittäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016-2018

Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016-2018 Sos.- ja terv.lautakunta 85 18.11.2014 Vuoden 2015 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016-2018 438/04/041/2014 STL 85 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.10.2014 422 antanut osastokohtaiset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut. Lisätiedot/toteutusvaihtoehdot/ perustelut VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Sopeuttamissuunnitelma 2016-2018 / Hyvinvointipalvelut / Terveyspalvelut Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen käytön vähennys 2 vuodepaikkaa/vuosi 250 000 250 000 250 000 750 000 Edellyttää

Lisätiedot

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 1 LIITE KHALL 20.1.2014 7 LIITE KVALT 10.2.2014 3 Versio 10.1.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37)

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37) Kaupunginhallitus 11.5.215 liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 1.1 Toivomusponsi... 3 1.2 Edellinen tasapainottamisohjelma... 3 1.3 Strategia... 3 1.4 Kriisikunnan kriteerien täyttyminen...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot