Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa. Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa. Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki"

Transkriptio

1 Vammaispalvelujen organisoituminen uudessa Kouvolassa Ritva-Liisa Juntunen Sosiaalipalvelujohtaja Anjalankosken kaupunki

2

3 Uuden Kouvolan toimintatapa Sisäinen tilaaja-tuottaja toimintatapa ja sopimusohjaus Tilaajana perusturvalautakunta vastuu palvelujen järjestämisestä Tuottajana perusturvapalvelujen johtokunta vastuu palvelujen tuottamisesta

4 Perusturvan toimialan organisaatio PERUSTURVALAUTAKUNTA -Yksilöjaosto TILAAJAJOHTAJA SAKARI LAARI TERVEYSPALVELUT VANHUSPALVELUT Vanhuspalvelupäällikkö Eila Kohopää SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelupäällikkö Niina Korpelainen PERHEPALVELUT Perhepalvelupäällikkö Kristiina Sihvonen Palvelusopimukset Palvelusopimukset Palvelusopimukset PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA TUOTANTOJOHTAJA MIKKO KOMULAINEN JOHTORYHMÄ YHTEISET TUKIPALVELUT (järjestetään ensisijaisesti konsernihallinnon toimesta) Terveydenhuolto Terveyspalveluiden johtaja Asta Saario Avoterveydenhuollon palvelut Kotihoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito- ja vanhuspalveluiden johtaja Martti Toukoaho Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja Ritva-Liisa Juntunen Lasten ja perheiden palvelut Lasten- ja perheiden palvelujen johtaja Liisa Korppi Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Tuija Palin-Palokas Aikuispsykiatrian avopalvelu Vanhusten hyvinvointipalvelut Vanhusten hyvinvointipalveluiden pääll. Kirsi Kiiski Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön päällikkö Hanna Tarkiainen Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden päällikkö Martti Niemi Aikuispsykiatrian avopalveluiden päällikkö Paavo Itkonen Sairaalahoito Sairaalahoidon palvelupäällikkö Kotihoito Kotihoidon päällikkö Tuula Jaakkola Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut Sosiaalisen kuntoutuksen palvelupäällikkö Hannu Hiekkala Lastensuojelun avopalvelut Lastensuojelun avopalvelupäällikkö Ilona Lehtinen Erkki Karonen Työterveyshuolto Työterveydenhuollon palvelupäällikkö Erkki Koskinen Asumispalvelut Asumispalveluiden päällikkö Arja Kumpu Vammaispalvelut Vammaispalvelupäällikkö Marjatta Horppu Lasten sijaishuolto Lasten sijaishuollon päällikkö Sanna-Riitta Junnonen

5 Palvelujen järjestämiseen liittyvä valmistelutyö kevät 2008 Perusturvan toimialalla 13 valmistelutyöryhmää Vammaispalveluja valmisteleva työryhmä Kehitysvammapalveluja valmisteleva työryhmä Mielenterveyspalveluja valmisteleva työryhmä

6 Vammaispalvelujen järjestämisen periaatteet ja linjaukset YK:n vammaisten ja kehitysvammaisten oikeuksien sopimukset ja Suomen perustuslain taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet Keskeiset arvot: Ihmisarvon kunnioittaminen ja osallisuus Periaatteina ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja lakisääteisyys Laatusuositukset Sosiaalihuoltolaki ensisijainen Kehitysvammaisten erityishuoltolaki ensisijainen vammaispalvelulakiin nähden

7 AIKUISSOSIAALIPALVELUT Palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen Aikuissosiaalityö Palvelupäällikkö Hanna Tarkiainen Sosiaalinen kuntoutus Palvelupäällikkö Hannu Hiekkala Vammaispalvelu Palvelupäällikkö Marjatta Horppu Aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut Palvelupäällikkö (oto) Päihdepalvelut Palvelupäällikkö (oto) Vammaispalvelut Palvelupäällikkö (oto) Velkaneuvonta Maahanmuuttotyö Keskinen aikuissosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Kouvolan seudun työvoiman palvelukeskus Johtaja Kouvola Kuusankoski Palveluohjaus/sosiaalityö Kehitysvammaisten asumispalvelut Asumispalvelujohtaja Tuettu asuminen Sosiaalipalvelutoimisto Kouvola Anjalankoski Ravimiehentien asumispalveluyksikkö Pohjoinen aikuissosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalipalvelutoimisto Kuusankoski Sosiaalipalvelutoimisto Valkeala Työtoiminta Työtoiminnan johtaja Kuntouttava työtoiminta Työtoimintakeskus Vapriikki Kotikartanon asumispalveluyksikkö Kumpulan asumispalveluyksikkö Pihlajiston asumispalveluyksikkö Yhteispalvelutoimisto Jaala Valkealan päivä- ja työtoiminta Eteläinen aikuissosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Yhteispalvelutoimisto Elimäki Sosiaalipalvelutoimisto Koria Sosiaalipalvelutoimisto Anjalankoski Erityisryhmien asumispalvelut Asumispalvelujohtaja Palveluohjaus/tuettu asuminen Kiurunkujan palveluasunnot Kouvolan huoltokoti Vaahteramäen palvelukoti Voikkaan palvelukoti Välskärin palvelukoti

8 Vammaispalvelujen tuottaminen vuonna 2009 Vammaispalvelun palveluyksikkö Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammapalvelut Palvelupäällikkö Marjatta Horppu Sosiaalisen kuntoutuksen palveluyksikkö Palvelupäällikkö Hannu Hiekkala Mielenterveyskuntoutujien palvelut Palveluohjaus, tuettu asuminen, asumispalvelut Työtoiminta

9 Pohjoinen Keskinen Eteläinen

10 Vammaisten kotona asumista tukevat palvelut 1. Palveluohjaus 2. Sosiaalityö 3. Kotihoidon ohjaus (kv) 4. Asumisvalmennus 5. Tuettu asuminen 6. Päivätoiminta 7. Työtoiminta 8. Lyhytaikaishoito 9. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

11 Palveluohjaus Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukainen palveluohjaus Palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja koordinointi sekä organisaatiotasolla palveluiden yhteensovittaminen Yksilöllisten palvelusuunnitelmien laatiminen 5 palveluohjaajaa Toteutetaan lähipalveluna sosiaalipalvelutoimistoista ja yhteispalvelutoimistoista (Kouvola, Kuusankoski, Valkeala kk, Jaala, Elimäki kk, Inkeroinen, Koria)

12 Vammaispalvelujen sosiaalityö Asiakkaan palveluprosessin ohjaaminen Asiakkaan vaikeavammaisuuden määrittely ja tarvittavien päätösten tekeminen Keskitetään vammaispalvelutoimistoon 3 sosiaalityöntekijää Työntekijät jalkautuvat tarpeen mukaan

13 Tuettu asuminen Asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukeminen hänen omassa kodissaan Toteutetaan aluemallin mukaisesti siten, että tuki järjestetään lähellä sijaitsevista asumispalveluyksiköistä

14 Kehitysvammaisten päivätoiminta Omana tuotantona Myllykoskella, Valkealassa ja Elimäellä Suunnitteilla erityishuollon kuntayhtymän Kouvolassa ja Kuusankoskella sijaitsevan päivätoiminnan yhdistäminen ja siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi

15 Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Omana tuotantona Elimäellä Ostopalveluna Kouvolassa ja Kuusankoskella Pariksäätiöltä (Vire-talo) Anjalankoskella Akspy:n klubitalo Inkeroisissa

16 Vaikeavammaisten päivätoiminta Ostopalveluna Kuusankosken palvelutalosta Muun päivätoiminnan yhteydessä

17 Työtoiminta Oma tuotanto organisoidaan työtoiminnan yksiköksi, joka käsittää kuntouttavan työtoiminnan Työtoimintakeskus Vapriikin Anjalassa Valkealan päivä- ja työtoiminnan Ostopalveluna Parik-säätiöltä ja erityishuollon kuntayhtymältä

18 Työtoiminta Vuonna 2009 jatketaan työtoiminnan kehittämistä ja uudelleen organisointia Selvitetään oman tuotannon ja erityishuollon kuntayhtymän työtoiminnan siirtoa Parik-säätiölle

19 Muut kotona asumista tukevat palvelut Kotihoitopalvelut ja omaishoitopalvelut tuotetaan kotihoitoyksiköstä koti- ja vanhuspalvelujen palvelualueelta

20 Kehitysvammaisten asumispalvelut Ohjattu asuminen (palveluasuminen) omana tuotantona Asumispalveluyksiköt Myllykoskella, Elimäen kirkonkylässä, Kouvolassa ja Valkealan kirkonkylässä Ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta ja Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä

21 Asumispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen kotiin tuotettuna tai ostopalveluna Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen omana tuotantona ja ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta Asumispalveluyksiköt Kuusankoskella ja Elimäellä

22 Perhehoito ja laitoshoito Perhehoito toimeksiantosopimuksin tai ostopalveluna Kehitysvammaisten laitoshoito erityishuollon kuntayhtymältä

23 Lasten ja nuorten palvelut Aamu- ja iltapäivätoiminta tuotetaan sivistystoimen toimialalta Perusturva vastaa kehitysvammaisten loma-aikaisen hoidon kustannuksista Nuorten työhönvalmennus järjestetään sivistystoimen toimialalta

24 Vammaispalvelujen kehittämisen painopisteet Kouvolassa Palveluohjauksen sisällöllinen kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen (tuettu asuminen) Vammaisten lasten palvelujärjestelmän yhteensovittaminen Asumispalvelujen sisällöllinen kehittäminen

25 Valmistelutyö syksy 2008 Asiakasmaksujen yhtenäistäminen (asumispalvelut) Kuljetuspalveluperusteiden yhtenäistäminen Tietojärjestelmien käyttöönotto (Effica ja Sote-kortti) Lomakkeiston yhtenäistäminen Hyvien käytäntöjen koonti ja käyttöönotto (REMO-hanke, fysioterapialausuntokäytäntö vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, asumisvalmennuksen mallinnus)

26 Haasteet Yhteisen toimintakulttuurin luominen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön saatavuus Uusi vammaispalvelulaki Kaupungin taloudellinen tilanne

27 Haasteet Tilaaja-tuottajamallin ja sopimusohjausjärjestelmän toteuttaminen vammaispalveluissa Tuotteistaminen Ostopalvelujen kilpailuttaminen Asiakasprosessien ja palvelujen kehittäminen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta Palveluverkon yhtenäistäminen

28 Mahdollisuudet Uuden Kouvolan vammaisneuvosto Vammaistyön kehittämisyksikkö Kumppanuus kolmannen sektorin ja vammaisjärjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoimintaalueella KAAKON SOTE-INTO Kouvolan osahanke Loppuraportti 1.1.2009 31.10.2010

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet

YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet TIIVISTELMÄ YLIVIESKAN KAUPUNKI Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuoltotiimi on linjannut vuonna 1998 unelman seudullisuudesta ja tavoitteekseen toimimisen suurkunnan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - alueellinen vammaisasioiden kehittymisen ja eteenpäin menon moottori Loppuraportti Maarit Hiltunen-Toura Niina Parkkunen Arja Hakalisto 2009 SISÄLLYS 1 VAMMAISTYÖN

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja

Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, perehdyttämispäivä 3.5.2013 Niina Helminen Sosiaalipalveluiden johtaja www.mikkelinseutusote.fi Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Perusturva 16.3.2012 Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Tekstit Hyvinvointipalvelut/perusturva Hyvinvointipalvelut/sivistys Taitto: Eija Tiitinen Kuvitus: Kuvat omistaa

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT

Konserni- ja luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET, ASIAKKAAT, YRITYKSET JA SIDOSRYHMÄT Konserni- luottamusmiesorganisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Elinkeinoosto Konserniosto Kaupunginjohta: (vt.) Lauri Lamminmäki (muutosjohta) Keskusvaalilautakunta Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti n loppuraportti SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 0-14v 15,55 % 15-64v 64,4 % yli 64v 20,1 % 2 Sisällys

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta 24.02.2015 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2015 9 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot