Kohdunkaulan, emä/men ja ulkosynny3nten solumuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohdunkaulan, emä/men ja ulkosynny3nten solumuutokset"

Transkriptio

1 Kohdunkaulan, emä/men ja ulkosynny3nten solumuutokset Käypä Hoito-suosituksen päivitys 2016 (julkaistu tällä viikolla) Pekka Nieminen

2 Sidonnaisuudet Pekka Nieminen, LKT, dosen1, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri Päätoimi Osastonylilääkäri, Naistentaudit ja Synnytykset, HYKS, HUS Sivutoimet yksityislääkäri Luo-amustoimet terveydenhuollon alalla European Federa4on for Colposcopy, hallituksen jäsen Suomen Kolposkopiayhdistys ry, hallituksen jäsen Muut sidonnaisuudet Toistuvia luentoja eri lääkealan yritysten koulutuksissa (yritykset Y ja Z)

3 Tekijät Puheenjohtaja: Pekka Nieminen, LKT, dosen1, osastonylilääkäri; naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri, HYKS:n naistentaudit ja synnytykset Jäsenet: Ah: An;la, FT, dosen1, tutkimusjohtaja; Suomen Syöpärekisteri, joukkotarkastusrekisteri, Helsinki Ralf Bützow, LKT, dosen1, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri, patologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUSLAB, patologian keskuslaboratorio Eija Hiltunen-Back, LT, iho- ja sukupuolitau4en erikoislääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala Maija Jakobsson, LT, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri; HYKS:n naistentaudit ja synnytykset Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri, asiantun4jalääkäri, KELA; Käypä hoito -toimiraja Johanna Mäenpää, synnytys- ja naistentau4opin professori, ylilääkäri; Tampereen yliopisto ja TAYS:n naistentau4en ja synnytysten vastuualue Johanna Palmroth, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri; gynekologisen onkologian erikoislääkäri, P-KKS, naistentaudit Virpi Rantanen, LT, dosen1, naistentau4en ja synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TYKS:n naistenklinikka Marjut Rintala, LT, naistentau4en, synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TYKS:n naistenklinikka Annika Riska, LT, naistentau4en, synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri; HYKS:n naistentaudit ja synnytykset Anne Santalah:, LL, terveys- ja sosiaalijohtaja, yleislääke4eteen erikoislääkäri; Ylöjärven kaupunki, Perusturvakeskus Marja Simojoki, LT, gynekologisen sädehoidon, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri; OYS Maarit Vuento, LT, dosen1, apulaisylilääkäri, naistentau4en ja synnytysten ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri; TAYS:n naistentau4en ja synnytysten vastuualue Vuorela Piia, LT, KTK, dosen1, naistentau4en ja synnytysten erikoislääkäri, Käypä hoito -toimiraja Työryhmä kiirää Karoliina Louvantoa, Paula Kujalaa ja Anni Virtasta.

4 Miksi KH suositus? 1. Po4laan parhaaksi 2. Oppaaksi lääkäreille ja terveydenhuollon amma1laisille kaikkea ei voi muistaa ulkoa 3. Väline koulutukseen/oppimiseen/palaureen antoon 4. Apuna oman työn (laadun) arvioin4in 5. Kansallisen tason laadun arvioin4in ja valvontaan ( QA) 6. Tiedonlähteeksi po4laille 7. Lean-väline (hoidon standardoin4 ja strukturoin4) 8. Juridinen?

5 Kyseessä on päivitys 2016 Edellinen vuodelta 2010, alkuperäinen julkaistu v.2006 Ei uudelleenkirjoitus Näytönastekatsaukset ja kirjallisuus päivitery ja sen pohjalta tehty muutokset suositukseen MoRo: Ei uura näyröä, ei muutoksia teks4in Suuri työ, josta lämmin ja iso kiitos osallistujille!

6 Miksi päivitys? UuRa 4etoa kertynyt paljon, jonka perusteella mahdollista mm. vähentää HPV-tau4taakkaa > rokoreet järkevöirää seulontaa > parempi suunnirelu, HPV-tes4 tarkentaa diagnos4ikkaa > HPV-tes4, immunovärjäykset, Swedescore, koulutus kohdistaa kolposkopioita ja hoitoja paremmin > HPV-tes4, select and treat järkevöirää seurantaa > vuokaaviot ja HPV-tes4 hoitaa erikois4lanteita paremmin Kohdunkaula -suositus, ei enää Papa-suositus

7 Tärkeimpiä uusia asioita Kohdunkaulasyövän ehkäisyyn pyritään, seulonnan lisäksi, vuonna 2013 aloitetulla kansallisella vuo4aisiin tyröihin kohdistetulla HPV (ihmisen papillomavirus) rokotusohjelmalla. Seulontamenetelmiksi soveltuvat sekä suuren riskin HPV (hrhpv) testaus erä perinteinen PAPA-tes4. Suositus on kudosmuutosten luokirelun osalta päivitery kokonaan.

8 Kohdunkaulan histologisia LSIL -muutoksia ja sitä lievempiä muutoksia seurataan yleensä ilman muutosalueen hoitoa. Histologiset HSIL- ja AIS (syövän esiastemuutokset) pääsääntöises4 hoidetaan, aina kolposkopiaohjauksessa. Hoidon seurantaa on yksinkertaisteru HPV-tes4n käytöllä. Uusi vapaaehtoinen kolposkopiakoulutusohjelma on laadiru Suomen Kolposkopiayhdistyksen toimesta. Koulutuksen suoriranut saa kolposkopiaser4fikaa4n, jonka voimassaolo uusitaan neljän vuoden välein. (hrp://

9 Uusi WHO:n Histologinen luokitus histologinen HSIL = syövän esiaste (ilmoitetaan syöpärekisteriin, N87.2) En4nen CIIN 2 ja CIN 3 histologinen LSIL = HPV-infek4o, ei esiaste, kuitenkin riski SIC! sisältää: CIN, VAIN ja VIN 1, dysplasia levis, atypia condylomatosa, HPVatypia, kondyloma, condyloma plana etc.

10 Kohdunkaulasyövän seulonta Suomessa -uusia asioita Papan sijaan seulonnassa voidaan käyrää myös hrhpvtes4ä Seulonnan aloiraminen valtakunnallises4 25-vuo4aista THL:n ja EU:n suositusten alarajan mukaises4 saaraisi vähentää liiallista nuorten naisten spontaaniseulontaa Suomessa. 65-vuo4aiden seulonta vähentää kohdunkaulasyövän ilmaantuvuura. Myös kohdunkaulasyövän kuolleisuus vähenee 5 vuoden seurannassa (B ). Työryhmä suosiraa, erä seulonta uloteraisiin 65- vuo4aisiin valtakunnallises4.

11 Seulontaohjelmassa voidaan käyttää hrhpv-tyyppien primaaritestausta tai papa-testiä hrhpv-seulonta vähentää syövän ilmaantuvuura vähintään yhtä paljon kuin sytologinen seulonta (A)

12 HPV-tes3n käylö seulonnassa ensisijaisena tes3nä HPV- tai Papa-tes4ä käytetään ainoastaan yhtenä tes4nä, yhteiskäyröä (co-tes4ng) ei suositella. HPV-tes4n käyrö voidaan aloiraa 30-vuo4ailla naisilla, vuo4ailla naisilla näyrö käyröä puolesta tai vastaan on kuitenkin vielä vaillinaista. HPV-tes4in perustuvaa seulontaa ei pidä aloiraa ennen 30-vuoden ikää. Tämän ikäisillä HPV-infek4on esiintyvyys on suuri (25-15 %) ja itsestään parantuvia (regressoituvia) esiasteita paljon tätä vanhempiin ikäryhmiin verraruna vuo4ailla naisilla seulontaa tehdään Papa-tes4llä. HPV-tes4in perustuvaa seulontaa suositellaan jatkeravaksi 65-vuoden ikään, kuten Papa-tes4in perustuvassa seulonnassa. HPV- ja Papa-näyte (jota tarvitaan mahdollisen posi4ivisen HPV-tes4n jatkoselvirelyyn) otetaan samalla kertaa

13 Milloin ohjelman ulkopuolinen testaus (seulonta) on tarpeen? Jos nainen ei ole käynyt seulontaohjelman testauksessa viimeiseen viiteen vuoteen tai ei halua osallistua ohjelmaan. Testausväli on sama kuin ohjelmassa. Seulontaiän yliräneille on syytä tehdä hrhpv-tes4 tai papakoe korkeintaan viiden vuoden välein, jos seulontahistorian aikana on hoideru esiastemuutos. Kohdunkaulasyövän riskiä ehkäisevässä seulontatarkoituksessa ei papakoera ole tarvera tehdä ennen 25-vuoden ikää.

14 Papa-tes3n muut aiheet, seulonnan lisäksi Diagnos4nen tes4 tulee oraa kun siihen on kliininen aihe: Toistuvat yhdyntäverenvuodot, välivuodot tai jatkuva valkovuoto, sillä ne voivat olla kohdunkaulasyövän oireita (C) Kohdunnapukan makroskooppiset kondyloomat tai muut muutokset Emä1men ja ulkosynny1mien pitkiryneet vaivat. Huomioidaan yksilölliset riskitekijät Papates4n oro alle 20-vuo4aalta ei ole aiheellista (B).

15 hrhpv tes3n indikaa3ot Seulontates4nä ( ei co-tes4ngiä Papan kanssa) ASC-US triage (30 vuora täyräneillä) AGC-NOS yhteydessä Hoidon seuranta (TOC= test of cure), 6kk ja 24 kk kulurua hoidosta EI näyröä tyypityksen hyödyistä EI spontaaniseulontaa (riirävän pitkät välit!)

16 HPV-rokoteohjelma Suomessa aloite1in vuoden 2013 syksyllä HPV-rokoteohjelma, jossa kohdeväestönä ovat vuo4aat ala-asteen viimeisellä luokalla olevat tytöt. Lisäksi ensimmäisinä vuosina on rokoteru tyröjä 15- vuo4aaksi as4. Rokoteohjelman karavuus ei ole ollut toivotun hyvä, vaan se on jäänyt prosen4n 4enoille riippuen kunnista ja alueista (THL data 2016) Poikien rokoraminen olisi hyödyllistä sekä laumasuojan erä poikien henkilökohtaisen hyödyn takia (esim. anaali-, penis- ja tonsillasyöpien esto) Jatkossa rokoterujen ikäkohor1en saavuraessa seulontaiän on seulontaohjelma uudisterava.

17 Mitä tehdään eri 3lanteissa -uudistuksia

18 ASC-US 30-vuoRa täyräneillä naisilla toistuvan ASC-US-löydöksen vaihtoehtoinen jatkotutkimus on korkean riskin HPV-infek4on osoiraminen Jos naisella ei ole korkean riskin HPV-infek4ota, voidaan palata normaaliin viiden vuoden seulontaväliin. Po4laille, joilla todetaan korkean riskin HPV-infek4o, kolposkopia on aiheellinen (A). HPV-tes4ä ei tehdä LSIL+ löydösten yhteydessä ru4inis4

19 Lieriösoluatypiat: AGC-NOS (merkitykseltään epäselvä), AGC-FN (epäily neoplasiasta) AIS (adenocarcinoma in situ) edellyrävät kolposkopiaa AGC-NOS tapauksissa sytologi voi suositella myös uusintanäyterä. Lieriösoluatypioissa hrhpv-tes4n käyrö kolposkopian yhteydessä on hyödyllistä (B)

20 Kolposkopia Laadun varmistamiseksi Suomen Kolposkopiayhdistys ry ( hrp:// on laa4nut vapaaehtoisen kolposkopiakoulutusohjelman. teoriaosa (KH-suositus, verkkokurssi, kolposkopiakurssit etc.) vähintään 100 kolposkopiaa 12 kk aikana kommunikoin4taidot Koulutuksen suoriranut saa kolposkopiaser4fikaa4n, jonka voimassaolo uusitaan neljän vuoden välein. Neljän vuoden jakso koskee jokaista kolposkopis4a riippumara siitä kuinka kauan hän on kolposkopioita tehnyt. Tänä aikana kolposkopis4n täytyy ainakin yhtenä 12 kuukauden jaksona tehdä tai ohjata 50 ensikäyn4kolposkopiaa.

21 European Federation for Colposcopyn:n (EFC) kriteerit laadukkaalle kolposkopialle ( 100 %:ssa Transforma4on Zone luokitus, (TZ 1-3) IFCCP:n mukaan 100 %:ssa kolposkopia ennen hoitoa Mahdollisen leesion hoito kolposkopiaohjauksessa Hoito pääsäästöises4 polikliininen, paikallispuudutuksessa 80 %:ssa konuksen reunat puhtaat 85 %:ssa hoideravalla biopsiassa tai konuksessa histologinen HSIL (aik CIN 2+ muutos) tekijällä vuodessa > 50 LSIL kolposkopiaa tekijällä vuodessa > 50 HSIL kolposkopiaa

22 Hoito Yleensä histologisen diagnoosin tulee olla selvillä ennen hoitoa ja hoito tehdään aina kolposkopiakontrollissa. Välitön hoito (select and treat) voidaan tehdä kokeneen (ser4fioidun) kolposkopis4n toimesta, jos 1. Papa-tes4ssä on vahva solumuutos (HSIL) ja kolposkooppinen löydös vastaa vahvaa muutosta (HSIL) 2. Po4laalla on TZ type 3 (junk4o ei kokonaan näy) ja Papa-tes4ssä HSIL tai ASC-H löydös 3. Papa-tes4ssä on AGC-FN muutos.

23 Histologinen HSIL (aik. CIN 2 3 (dysplasia moderata ja gravis, carcinoma in situ)) Hoito on aiheellinen, koska spontaani paraneminen on harvinaisempaa ja eteneminen todennäköisempää (A) Jos kolposkopia on epätyydyrävä (junk4o ei näy, TZ 3), ainoa hyväksyrävä hoitomenetelmä on eksisio, mieluiten sähkösilmukkahoito (select and treat) Uusiutunut histologinen HSIL high grade muutos, (CIN2-3) hoidetaan eksisiolla, mieluiten sähkösilmukkahoidolla Nuorten, alle 30-vuo4aiden histologinen HSIL, joka vastaa aiempaa CIN 2 muutosta ja on alaltaan korkeintaan 2 kvadran1a, voidaan järää hoitamara 4ukoin kriteerein, mura niitä tulee seurata 6 kk välein kokeneen kolposkopis4n toimesta korkeintaan 2 v ajan. Tällaisilla leesioilla on kohtalaisen suuri taipumus regressoitua (B)

24 Kun sähkösilmukkapreparaa4ssa todetaan CIN-muutoksen jatkuvan reunoihin as4, po4lasta seurataan sytologises4 ja kolposkopialla välirömän uuden hoidon sijasta (A) residuaalin tai residiivin riski on suurentunut (ecto 5%, endo 12 %, mol 22%) (A) jos po4laalla ei ole enää raskaustoiveita ja vahva muutos uloruu endokervikalisen leikkauspintaan, voidaan harkita uura-loop hoitoa ilman seurantaa jos po4las on yli 50-vuo4as ja toistuvissa sähkösilmukkanäyreissä HSIL (CIN 2 3) -muutos uloruu alueen reunaan as4, harkitaan kohdun poistoa (C)

25 Seuranta Hoidetut po:laat Kaikkia hoideruja po4laita tulee seurata, koska näillä po4lailla residiiviriski ja syöpäriski on lisääntynyt. Seurannan kesto ja tapa määräytyvät hoidetun muutoksen vaikeusasteen perusteella. HR-HPV-tes4n käyrö on herkin hoidon jälkeisen residiivin osoiraja (A)

26

27

28 HoitamaLomat po3laat toimenpiteet

29

30

31 Raskaus

32

33 HIV HIV-posi:ivisilla naisilla kohdunsuun solumuutosten esiintyvyys on noin 3-kertainen HIV-nega:ivisiin naisiin verra-una (A) Kuitenkaan riski saada histologinen HSIL-muutos 5 vuoden seurannassa ei ole suurentunut HIV-nega:ivisiin naisiin verra-una, mikäli papates: ja hr-hpv-tes: ovat nega:ivisia lähtö:lanteessa.

34 Vaginan muutokset

35 Vaginan HSIL Tavallisin hoitomuoto vaginan esiastemuutoksissa, histologinen HSIL, on laservaporisaa4o. Sillä hoidetaan kokonaan näkyvissä olevat, laajat tai mul4fokaaliset muutokset RiiRävä hoitosyvyys on noin 2 mm, hoito tulisi tehdä riirävin tervekudosmarginaalein (7-10 mm) Kaksi kolmasosaa tapauksista paranee kertahoidolla. TarviRaessa hoito voidaan toistaa Hoidon harvinaisia komplikaa4oita ovat verenvuoto, infek4ot ja emä1men ahtautuminen.

36 KäyteRäessä imikimodivoidera emä1meen täydellinen hoitovaste on saatu %:ssa histologisissa LSIL-HSIL -muutoksissa (aiempi VAIN 1-3). Eksisionaalinen hoito voidaan valita 4etyissä erityis4lanteissa kun syöpää ei voida sulkea pois ja tarvitaan histologinen varmistus kun kohdunpoiston jälkeen todetaan histologinen HSIL emä1men pohjukassa ja muutos jatkuu leikkausarpeen Hoitotulos on %, kun histologinen HSIL-muutos (aiempi VAIN 3) poistetaan kirurgises4 Uusiutuneen muutoksen hoito valitaan samoin perustein kuin primaari4lanteessa

37 Seuranta Histologisen HSIL-muutoksen riski uusia ja edetä invasiiviseksi syöväksi hoidon jälkeen on 2-5 %. Hoidon jälkeen histologisella LSIL/HSIL -muutoksella on 33 % uusimisriski. Uusiminen on yleisempää, jos taustalla on hrhpvinfek4o, invasiivinen leesio muualla gynekologissa elimissä tai immunosupressiivinen lääkitys Mikäli imikimodihoidon jälkeen suuren riskin HPV-tes4 on posi4ivinen, mura papa-koe on normaali, näistäkin po4laista 69 % muuruu HPV-nega4ivisiksi vuoden sisällä.

38

39 Vulvan esiastemuutokset

40 Vulvan preinvasiivista levyepiteelimuutosta on kahta tyyppiä: vulvan histologinen HSIL (yleisempi muoto) ja differen4ated (d-vin, harvinaisempi muoto): High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL (aiempi VIN 2-3) Vulvan histologinen HSIL esiintyy yleensä nuoremmilla naisilla ja se assosioituu vahvas4 HR-HPV-infek4oon (erityises4 HPV16 ja 18). HSIL muutos voi olla mul4fokaalinen ja sen yhteydessä nähdään usein muutoksia myös muualla genitaalialueen epiteelissä. Basaloidisia ja syylämäisiä piirteitä/alueita nähdään usein yhdessä, josta syystä tarkempi alatyyppaus ei ole aina mahdollista/ välrämätöntä. Differen4ated type vulvar intraepithelial neoplasia (d-vin) d-vin esiintyy useimmiten postmenopausaalisilla naisilla ja vulvan krooniset inflammatoriset 4lat, erityises4 LS (Lichen sclerosus) mura ei HPV-infek4o, ovat sen riskitekijä. Reak4ivisen levyepiteelimuutoksen ja d-vin:n eroraminen toisistaan on vaikeaa, mura tärkeää, koska viimeksi mainiruun liiryvä malignisoitumisriski on suuri. d-vin tulee eroraa Lichen sclerosuksesta, jossa on mukana soluatypiaa.

41 HPV-pohjaisia vulvan HSIL-muutoksia voidaan hoitaa poistamalla muutos kudosnäyleeksi (veitsi, leikkaava elektrokoagulaa3o, laser), laservaporisaa3olla tai paikallisella lääkkeellä (imikimodivoide) Eksisionaalinen hoito Mahdollinen invasiivinen muutos löytyy Kirurginen eksisio on suositeltava hoito C. Paikallinen eksisio tehdään vähintään 5 mm:n marginaalilla näkyvästä muutoksesta Jos poistetun muutoksen reunoille jää esiastemuutosta, uusiutumisen riski on kolminkertainen C. Laservaporisaa4o Soveltuu nuorille po4laille ja mul4ppeleihin muutoksiin. Pyritään säästävään tulokseen. Paraneminen on hidasta. Paikallinen lääkehoito Paikallisella imikimodihoidolla saadaan jopa 80 %:lla po4laista täydellinen hoitovaste, ja uusiminen pitkälläkin aikavälillä on alle 10 %. d-vin -muutokset ovat vahvoja esiastemuutoksia ja ne hoidetaan aina. Hoito on aina ensisijaises4 ekskisionaalinen.

42

43

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulan syöpä Ihmisen papillomavirus- eli HPV-infektio

Lisätiedot

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys Leila Lind, 8.12.2016 Epidemiologia Ei puhuta enää papa-suosituksesta, vaan kohdunkaulan suosituksesta

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 23.11.2016 PDF-versio sisältää suositustekstin,

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Koulutusohjelman yhteenveto

Koulutusohjelman yhteenveto SUOMEN KOLPOSKOPIAYHDISTYKSEN (SKY) MYÖNTÄMÄ KOLPOSKOPIASERTIFIKAATTI (SKYKS) Koulutusohjelman yhteenveto Miksi tarvitaan kolposkopian koulutusohjelmaa ja sertifikaattia? Koulutusohjelma on tehty varmistamaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

KOLPOSKOPIAKÄYNNIT OYS:SSA VUONNA 2015: PAPA- NÄYTTEEN SYTOLOGIAN KORRELAATIO KOLPOSKOPIASSA OTETUN BIOPSIAN HISTOLOGIAAN

KOLPOSKOPIAKÄYNNIT OYS:SSA VUONNA 2015: PAPA- NÄYTTEEN SYTOLOGIAN KORRELAATIO KOLPOSKOPIASSA OTETUN BIOPSIAN HISTOLOGIAAN KOLPOSKOPIAKÄYNNIT OYS:SSA VUONNA 215: PAPA- NÄYTTEEN SYTOLOGIAN KORRELAATIO KOLPOSKOPIASSA OTETUN BIOPSIAN HISTOLOGIAAN Keränen, Sara Syventävien opintojen tutkielma Oulun lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan syöpää ehkäisevän joukkoseulonnan teho perustuu koko seulontaketjuun;

Lisätiedot

Naistentautien alueellinen koulutus Lähete- asiat

Naistentautien alueellinen koulutus Lähete- asiat Naistentautien alueellinen koulutus 9.11.2018 Lähete- asiat Yleistä Kiitos sähköisistä lähetteistä! Lähete Aikoja antavat sekä osastonsihteerit että kätilösairaanhoitajat Potilaalle tieto ajanvarausajasta,

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku Olli Carpén VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Kohdunkaulan syöpä ja esiasteet HPV ja kohdunkaulan

Lisätiedot

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori Virologian ja immunologian osasto Kliinisen mikrobiologian vastuualue HUSLAB Virologian osasto

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA 7.4.2016 Paula Kujala KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONNASSA Taustaa - 2012 Fimlab Laboratoriot, joka toteuttaa kohdunkaulansyövän seulonnan suurimmassa osassa Pirkanmaan

Lisätiedot

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm)

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm) Levyepiteeli Lievät muutokset Atypia condylomatosa/litteä kondylooma CIN 1 (lievä dysplasia) Esiastemuutokset CIN 2 (= keskivahva dysplasia) CIN 3 (= vahva dysplasia ja carcinoma in situ) Pinnallisesti

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä (*) merkitty tieto rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin. 1. Sukunimi ja etunimet tarvittaessa näytteenottaja merkitsee nimenmuutoksen

Lisätiedot

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan solumuutosten hoito on vuosien saatossa vaihdellut, ja yhdeksänkymmentäluvun alusta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA VUOSIKATSAUS 2017 Kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa on merkittäviä alueellisia eroja. Ohjelman yhtenäistäminen edellyttää valtakunnallisen ja alueellisen ohjausrakenteen

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän seulonta - mikä muuttuu? Anni Virtanen Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Patologia Vastaava lääkäri, Suomen Syöpärekisteri Esityksen sisältö 1. YLEISTÄ SYÖPÄSEULONNOISTA 2. NYKYISEN KOHDUNKAULASEULONNAN

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Papan käyttö Organisoidussa seulonnassa Spontaani/opportunistisessa seulonnassa Diagnostiikassa Hoidon seurannassa

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto Papilloomavirukset (HPV) Tällä hetkellä tunnetaan 156 ihmisen papilloomavirustyyppiä

Lisätiedot

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Sirpa Vilska YTHS Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys Turku 25.10.2007 Sisältö Fysiologiaa Kutinan ja valkovuodon syyt Dianostiikka Hoito Fysiologiaa vaginan

Lisätiedot

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia 32-VUOTIAS NAINEN Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS tämän perusteella Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS,

Lisätiedot

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea?

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? DIAGNOSTISIA ONGELMIA Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? Pekka Nieminen Vuoden 1991 jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus alkoi Suomessa nopeasti kasvaa. Tätä ennen tilanne oli ollut hyvä miltei 40 vuoden

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2018 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2018 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA VUOSIKATSAUS 2018 JOUKKOTARKASTUSREKISTERI 50 VUOTTA Yli 50-vuotta käynnissä ollut kohdunkaulasyövän seulontaohjelma on ollut vaikuttava. Erinomaisista tuloksista huolimatta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Pekka Nieminen ja Tuomo Timonen TEEMA: SYTOLOGIA Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Papakokeella tehdyt kohdunkaulasyövän seulonnat ovat Suomessa pienentäneet taudin ilmaantuvuutta

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Pekka Nieminen, Jussi Tarkkanen, Tuomo Timonen, Bengt Meyer, Matti Hakama ja Ahti Anttila Vuodesta 1991 kohdunkaulan

Lisätiedot

Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen. Lataa

Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen. Lataa Lataa Papa-kokeen kertomaa - Ervo Vesterinen Lataa Kirjailija: Ervo Vesterinen ISBN: 9789513741136 Sivumäärä: 183 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 20.46 Mb Ensimmäiseen suomenkieliseen papilloomavirusinfektioitakäsittelevään

Lisätiedot

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP - Taustoja Kohu vaginaalisiin verkkoleikkauksiin lii'yvistä riskeistä FDA:n varoitukset (2011) HALO- katsaus 2012 SHENIHR 2015 Miten meillä

Lisätiedot

JÄKÄLÄIHOTTUMAT. Pia Halonen LL, eval Alueellinen koulutuspäivä

JÄKÄLÄIHOTTUMAT. Pia Halonen LL, eval Alueellinen koulutuspäivä JÄKÄLÄIHOTTUMAT Pia Halonen LL, eval Alueellinen koulutuspäivä 29.10.2018 Jäkäläihottumat Lichen sclerosus Lichen planus Lichen amyloidosus Lichen corneus obtusus Lichen myxedematosus Lichen nitidus Lichen

Lisätiedot

GKS-päivät 2016 Palaute

GKS-päivät 2016 Palaute GKS-päivät 2016 Palaute GKS-PÄIVÄT 2016 Koulutuspäivät pidettiin Helsingissä, Biomedicumissa 22.-23.9.2016 Osallistujia oli yhteensä 232 Palautekyselyyn vastasi 156 henkilöä (67%) Valtaosa vastaajista

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta

HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta HPV-epidemiologiasta ja diagnostiikasta Eeva Auvinen dosentti, vs. laboraattori HUSLAB Kliininen mikrobiologia, virologia Labquality 15.10.2004 1 Papilloomavirukset Ihmisillä ja useilla muilla eläinlajeilla,

Lisätiedot

KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA

KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Irina Rissanen KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Ohje kolposkopiaan tulevalle asiakkaalle KOLPOSKOPIA TÄRKEÄ TUTKIMUS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN TOTEAMISESSA Ohje kolposkopiaan tulevalle

Lisätiedot

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Munasarjakystat Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Sidonnaisuudet Dos., synnytys- ja naistentau0en erikoislääkäri, gynekologisen onkologian lisäkoulutus Päätoimi

Lisätiedot

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ Leena Krogerus, patologian dosentti Helsingin Yliopistossa Apulaisylilääkäri Jorvin sairaalan patologian osastolla Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistyksen puheenjohtaja..ei muita sidonnaisuuksia LIERIÖSOLUATYPIAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (7) 171 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti esityslistalla esitetyin perusteluin,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Ahti Anttila FT, tutkimusjohtaja Tero Näveri VTM, suunnittelija Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Joukkotarkastusrekisteri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan

Lisätiedot

ORL-päivät

ORL-päivät ORL-päivät 2014 6.-7.2.2014 raportti koostettu 24.2.2014 Olen Vastaajien määrä: 121 Työpaikkani Vastaajien määrä: 120 Avoimet vastaukset: muu, mikä - Työterveyslaitos - hoitovapaalla - eläkkeellä Ikäni

Lisätiedot

Seulontatutkimuksia. Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017

Seulontatutkimuksia. Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017 Seulontatutkimuksia Aila Friis, TtM, th Xamk Kevät 2017 Valtioneuvoston asetus seulonnoista (339/2011) ASETUKSEN MÄÄRITELMÄ SEULONNASTA Seulonnalla tarkoitetaan tässä asetuksessa väestön tai tietyn väestönosan

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Gynekologinen syöpä Ilkka Kalliala ja Pekka Nieminen Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Yhteyshoitajakoulutus 29.9.2011 Nea Malila Suomen Syöpärekisteri ja Tampereen yliopisto Milloin

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto. Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon. työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto. Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon. työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunto Valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Hanke STM037:00/2017 Yleisiä kommentteja: Asetustekstissä tulee selkeästi

Lisätiedot

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla HPV rokotus Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla Uusi rokote tulossa markkinoille! Gardasil 9 HPV16 ja 18 HPV 6 ja 11 kondyloomasuoja

Lisätiedot

REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS. Ilari Airo

REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS. Ilari Airo REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS MITÄ REFLUKSI TARKOITTAA? Mahalaukun tai ohuensuolen sisällön pääsy ruokatorveen ilman oksentamista fysiologinen refluksi kenellä tahansa sopivissa olosuhteissa patologinen

Lisätiedot

Tyvisolusyöpä: mitä patologin tulee siitä lausua. Lauri Talve patologian el, LT TYKS-SAPA

Tyvisolusyöpä: mitä patologin tulee siitä lausua. Lauri Talve patologian el, LT TYKS-SAPA Tyvisolusyöpä: mitä patologin tulee siitä lausua Lauri Talve patologian el, LT TYKS-SAPA Basalioomien yleisyydestä TYKS-SAPA:n patologialla tehty v. 2013 dgn Basal cell carcinoma 1046 kertaa, potilaita

Lisätiedot

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA Sanna Tuomisaari Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2015 Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto

MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto MAMMOGRAFIASEULONTA Varkauden kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Vastaanottopalvelut Röntgenosasto MIKSI MAMMOGRAFIASEULONTAAN? Rintasyöpä on yleisin naisten sairastama syöpä Suomessa. Vuosittain todetaan

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä?

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Kustannukset ja vaikuttavuus? vastaava lääkäri Suomen Maarit Syöpärekisteri Leinonen, LT vastaava lääkäri, Syöpärekisteri, Suomen Syöpäyhdistys,

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Gynekopatologian tavallisia ongelmia HPV-muutosten vaikeusasteen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Anna Pekonen vs. hallintoylilääkäri

Anna Pekonen vs. hallintoylilääkäri HUS Potilasturvallisuuden ohjausryhmän jäsenet vuonna 2018 28.5.2018 HUS yhtymähallinto Tarja Randell, hallinnollinen ylilääkäri, puheenjohtaja Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja Kristiina Junttila, arviointiylihoitaja

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän biologinen tausta

Kohdunkaulan syövän biologinen tausta Kohdunkaulan syövän biologinen tausta Henna Karhunen Luonnontieteiden kandidaatintutkielma Biologian tutkinto-ohjelma Oulun yliopisto Joulukuu 2018 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Syövän biologia... 4 2.1.

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Keskenmenon hoito. koska lääke0eteellisen seurannan tarve Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto

Keskenmenon hoito. koska lääke0eteellisen seurannan tarve Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto Keskenmenon hoito koska lääke0eteellisen seurannan tarve 7.11.2016 Kaisa Kervinen Erikoistuva lääkäri HUS, Kä;löopisto Koska ohjata keskenmenopo0las erikoissairaanhoidon päivystykseen? (NICE 2015, HUS

Lisätiedot

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE TEKIJÄ/T: Anu Keinänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä

Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä Carmen Eskin & Heidi Hellgrén Gynekologisen sytologian harjoitustehtäviä Digitaalisessa oppimisympäristössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY 14.3.2019 Mitä teidän tulee tietää minusta? LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Päätoimi Käypä

Lisätiedot

Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet. Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS

Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet. Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS Kuolleisuus kohdunkaulan syöpään Euroopassa Nordic countries 80% reduction Cervical cancer

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013

Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013 Raskaudenkeskeytys Käypä hoito suosituksen päivitys v. 2013 Kätilöliiton koulutuspäivät 23.10.2013 Hotelli Ilves, Tampere Laura Trujillo LL, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS, Naistenklinikka

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla

Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla Tapio Väyrynen LL, osastonylilääkäri Hyvinkään sairaala GYNEKOLOGISEN KIRURGIAN SEURAN KOULUTUSPÄIVÄT Biomedicum, Helsinki 26.9.2008 Sidonnaisuudet kahden

Lisätiedot

Mitä raskausdiabeteksen jälkeen?

Mitä raskausdiabeteksen jälkeen? Mitä raskausdiabeteksen jälkeen? Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 11.4.2019 Seinäjoki Tiina Vilmi-Kerälä, vs ylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset, Kanta-Hämeen keskussairaala Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Sote- uudistus ja kuntoutus lakiesitysten kommentointi

Sote- uudistus ja kuntoutus lakiesitysten kommentointi Sote- uudistus ja kuntoutus lakiesitysten kommentointi Mauri Kallinen LT, professori Ylilääkäri, puheenjohtaja OYS, lääkinnällinen kuntoutus, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry, European

Lisätiedot

HPV-rokotteet: tilannepäivitys. Ilkka Kalliala, LT dos Biomedicum

HPV-rokotteet: tilannepäivitys. Ilkka Kalliala, LT dos Biomedicum HPV-rokotteet: tilannepäivitys Ilkka Kalliala, LT dos Biomedicum 4.3.2019 Erikoistuva lääkäri HUS Naistensairaalassa 2011- Post doc-tutkija HUS Naistensairaala 2011- Sidonnaisuudet: Honorary Clinical Lecturer,

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

Psykiatripäivät 17.-18.3.2016

Psykiatripäivät 17.-18.3.2016 Alustava ohjelma 15.12.2015 Psykiatripäivät 17.-18.3.2016 Torstai 17.3.2016 09.00 09.15 Psykiatripäivien avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Sami Pirkola Plenaari AHDISTAAKO? 09.15-10.00 Ahdistus: peritty

Lisätiedot

Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma

Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma Laura Räbinä, Virpi Savikko Gynekologisen sytologian mallilasikokoelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Bioanalyytikko (AMK) Bioanalytiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 4.5.2016 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Alkuperäistutkimus Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Mervi Kallio, Pekka Nieminen, Ahti Anttila ja Matti Hakama Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio

Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio Sikiön poikkeavuuksien seulonta - asiantuntijaryhmän muistio Terhi Hermanson lääkintöneuvos, LKT, VTM Valtioneuvoston asetus seulonnoista 21.12.2006, sikiöosuuden tavoite - Parantaa lisääntymisautonomiaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala Maahanmuuttajan vulvaongelmat Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala WHO:n arvio 100-140 miljoonaa ympärileikattua naista 2 miljoonaa tyttöä tai naista leikataan vuosittain kehittyneissä

Lisätiedot

Naistentaudit. Inkontinenssi Laskeumat Virtsaumpi Seksuaaliset ongelmat Eri ikäisten ongelmat Eri potilasryhmien ongelmat: CP-vamm, kehitysvamma jne

Naistentaudit. Inkontinenssi Laskeumat Virtsaumpi Seksuaaliset ongelmat Eri ikäisten ongelmat Eri potilasryhmien ongelmat: CP-vamm, kehitysvamma jne Naistentaudit Alkuraskaus (keskenmeno, raskauden keskeytys) Vuotohäiriöt Myomat Endometrioosi Lantionkipu, vulvodynia Ulkosynnyttimien hyvänlaatuiset muutokset Esiastemuutokset vulva, portio Gynekologiset

Lisätiedot

Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy

Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy Klamydia ja muut kamaluudet - Nuorten seksitaudit ja niiden ehkäisy 15.3.2019 Terveydenhoitajapäivät Gynekologi Katja Hämeenoja Lapin keskussairaala, Rovaniemi Klamydia Chlamydia trachomatis on pieni solunsisäinen

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Sidonnaisuudet Päätoimi KYS, erikoislääkäri Sivutoimi Kela, asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot