Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 1 (18) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

2 2 (18) Sisällysluettelo 1.Johdanto Fuksitoimikunta Yleistä Kevät Kevään ISOtoiminta Syksy Syksyn ISOtoiminta Opintotoimikunta Yleistä Edunvalvonta Tiedotus, neuvonta ja palvelut Muu toiminta Sisä- ja ulkotoimikunta Sisätoimikunta Ulkotoimikunta Tapahtumatoimikunta Yleistä R.A.T.T.O. -seura Kulttuuri Urheilu Tiedotustoimikunta Yleistä Sähköposti Internet-sivut S'napsi Yrityssuhdetoimikunta Yleistä Tavoitteet Tapahtumat Historiatoimikunta Muut toimijat...18

3 3 (18) 1. Johdanto Inkubion järjestämä toiminta tulee olemaan vuonna 2014 entistäkin laajempaa ja monipuolisempaa. Yksi vuoden pääteemoista on tapahtumien laajentaminen koskemaan entistä suurempaa osaa kiltamme jäsenistöstä. Tulemme säilyttämään monia aikasempina vuosina hyväksi todettuja toimintamalleja ja tapahtumia, mutta osaa tulemme uudelleenarvioimaan ja kehittämään. Tietysti toinen vuoden pääteemoista on 10. vuotiaan Inkubion juhliminen. Juhlavuoden viettäminen aloitettiin jo viime syksynä puolivuotissilliksellä sekä bionic-kalenterin julkaisulla. Maaliskuuhun mennessä valmistuu kiltamme 10. vuotis kiltahistoria-teos, joka julkaistaan juhlallisesti vuosijuhlamme yhteydessä. Itse vuosijuhlamme tulee olemaan killassamme ennen näkemättömän suuri spektaakkeli. Apoptoosi X-toimikunta perustettiin alustavasti jo vuonna 2012 ja toimikunnasta muodostuikin viime vuoden aikana historiamme suurin vuosijuhlatoimikunta. Kiltamme talouden tasapainossa pitäminen on tämän vuoden yksi suurimmista haasteista. Viimeisen parin vuoden aikana olemme säästäneet onnistuneesti rahaa Apoptoosi X:n järjestämiseksi. Tapahtumaan tullaan käyttämään suurin osa säästöistämme, mutta kuitenkin varmistaen, että killan muu toiminta pysyy normaalina. AYY nosti vuoden alusta kertavuokrattavien tilojensa vuokria, mutta tämän korotuksen vaikutukset killan tapahtumatarjontaan pyritään minimoimaan. Yrityssuhdetoimikunnan osalta vuoden suurimpina ponnistuksina perinteisen biokeppanan lisäksi tulevat olemaan viime vuonna aloitetun Bio Partners -ohjelman viimeistely ja käynnistys, sekä Inkubion toisen ulkomaanexcursion järjestäminen. Nuorena alana Suomessa yrityssuhteemme ovat tähän mennessä olleet haastavia, mutta tämän vuoden aikana pyrimme saattamaan Inkubion yrityssuhteet terveelle pohjalle tulevia vuosia varten. Killan edunvalvontasektori jatkaa vuonna 2014 aktiivista toimintaansa tutkintouudistusten parissa. Vuonna 2013 aloittaneet fuksit olivat ensimmäiset uudessa kandidaattiohjelmassa aloittaneet fuksit ja Inkubio pyrkiikin varmistamaan, että kandidaattiohjelmien uudistus viedään onnistuneesti loppuun. Kilta tulee keräämään yhdessä korkeakoulun kanssa palautetta ensimmäiseen opintovuoteen liittyen ja palaute tullaan käsittelemään avoimessa ELEC:in palautepaneelissa. Inkubio tulee myös olemaan aktiivinen vaikuttaja maisteriohjelmien uudistuksen valmistelussa. Vuoden 2014 alkupuolella tulevan bioinformaatioteknologian opiskelijoiden maisteriohjelman perustukset on käytännössä lyöty lukkoon, mutta tulevana vuonna pyrimme vielä varmistamaan, että ohjelman sisältö tulee olemaan askel parempaan suuntaan.

4 4 (18) 2. Fuksitoimikunta 2.1. Yleistä Vuonna 2014 fuksitoimikunta tulee seuraamaan edeltäjiensä luomia perinteitä ja kehittämään niitä edelleen. AYY:n ohjeistuksen mukaisesti toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat uusien fuksien saattamista opiskelujen ja opiskelijaelämän alkuun sekä tutustuttamista koulun, ylioppilaskunnan ja killan toimintaan sekä tietenkin toisiinsa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi fukseille tullaan järjestämään heidän fuksivuotensa aikana mielekästä toimintaa sekä muun muassa ISOhenkilötoiminnan kautta auttamaan heitä mahdollisesti vastaantulevissa ongelmissa Kevät Kevään osalta fuksitoimikunta toimii suurimmaksi osin istuvan fuksikapteenin oikeana kätenä ja valmistautuu syksyä varten. Tärkeimpänä päämääränä on mahdollistaa fuksien lakkien saaminen Wappuna, mikäli sellainen järjestetään. Kevään aikana järjestetään tapahtumia, kuten fuksien oma juhla Meioosi, monia laikkuompeluita sekä tietysti suurimpana mahdollinen Wappu. Syksyn valmisteluista suurimpana ja tärkeimpänä on fuksioppaan tekeminen, joka näyttäisi tänä vuonna olevan ensimmäistä kertaa koko korkeakoululle yhteinen. Yhteinen fuksiopas ei ole vielä varmistunut ja asiasta käydään keskusteluja kevään mittaan. Mikäli uudistus toteutuu tulee fuksiopas näyttämään hyvinkin erilaiselta kuin aiempina vuosina. Syksyn tapahtumat suunnitellaan suurimmaksi osaksi kevään aikana valmiiksi. Esimerkki tapahtumista on muun muassa varaslähtö. Haalareiden hankinta tullaan mahdollisesti uusimaan siten, että uusien fuksien koot otettaisiin heti ensimmäisellä viikolla ylös, jotta fuksit saisivat haalarinsa nopeammin kuin aiempina vuosina. Killan fuksitoiminnan parantamiseksi tullaan myös kevään aikana kysymään fuksipalautetta fukseilta. Fuksikapteeni aikoo olla myös aktiivisesti mukana AYY:n fuksitoimikunnassa ja sitä kautta järjestämässä tapahtumia ja saada tukea toimintaansa Kevään ISOtoiminta 2014 ISOjen rekrytoiminen aloitetaan helmikuussa, jolloin järjestetään infotilaisuus ISOrekry. Tilaisuudessa ISOvastaava kertoo ISOtoiminnasta ja sen tuomista etuuksista sekä velvollisuuksista. Itse ISOjen valintaa tullaan uudistamaan hieman aiemmista vuosista. ISOryhmät tullaan muodostamaan mahdollisimman nopeasti. AYY tarjoaa keväällä ISOkoulutusta, johon osallistuvat ISOt, fuksikapteeni sekä ISOvastaava. ISOvastaava tulee olemaan aktiivinen osa AYY:n Isotoimikuntaa2014

5 5 (18) 2.4. Syksy Ennen fuksien saapumista pidetään ISOjen kanssa tapaaminen, jossa käydään läpi syksyä FTMK:n osalta. Ensimmäinen tapahtuma syksyllä on varaslähtö, jonka fuksikapteeni järjestää yhdessä isojen kanssa. Ensimmäisen viikon ohjelma on yleensä aika hektinen ja se aloitetaan perinteisellä vastaanottotilaisuudella, jossa fukseille kerrotaan killasta ja muista oleellisista asioista. Tilaisuuden päätteeksi fuksit jaetaan ennalta määrättyihin fuksiryhmiinsä ja heille jaetaan fuksipistekortit. Ensimmäisen päivän illalla järjestetään myös perinteinen Eka Ilta, jossa järjestetään erinäisiä leikkejä ja hallitusesittely. Muita suuria tapahtumia on fuksien ensimmäiset sitsit Fuksisitsit, jotka järjestetään yhdessä muiden kiltojen kanssa. Syksyn mittaan tullaan myös fuksitoimikunnan osalta järjestämään erinäisiä saunailtoja, kuten laulusauna, jossa perehdytetään fuksit teekkarien laulukulttuuriin. Fuksitoimikunnan tapahtumat eivät rajoitu pelkästään killan sisäisiksi, vaan tapahtumia tulee olemaan myös muiden järjestöjen kanssa. Syksyllä valmistetaan myös valmiiksi kevään 2015 aikataulut, jolloin tavoitteena on, että kaikki lakin haluavat myös sen saavat mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Fukseille kerrotaan myös fuksibileperinteestä ja heille pidetään infotilaisuus sen järjestämisestä, sekä tietysti heitä tuetaan sen järjestämisessä Syksyn ISOtoiminta Syksyllä ISOtoiminta on suurimmillaan ja ISOvastaava sekä ISOt auttavat fuksikapteenia tapahtumien järjestelyissä sekä pitävät huolen, että fukseilla on kaikki asiat hyvin ja tukevat heidän alkutaivaltaan. Fuksitoimikunta Fuksikapteeni (mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti) Anton Hult Fuksikapteeni Niklas Heikkilä ISOvastaava 2013 Roope Vesterinen ISOvastaava 2014 Aleksi Pradère-Koskiahde

6 6 (18) 3. Opintotoimikunta 3.1. Yleistä Vuoden 2013 syksy toi bioinformaatioteknologian koulutusohjelmalle ensimmäiset uudistetun kandidaattitutkinnon mukaan opintonsa aloittavat fuksit. Vuosi 2014 tietää myös päätöksiä bioinformaatioteknologian uudistettavasta maisteriohjelmasta. Tässä keskustelussa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä ja tuoda opiskelijoidensa mielipiteet esiin. Killan nettisivujen opinto-osio on kandiuudistuksen myötä suurilta osin vanhentunut, ja sen uudistamiseksi opintotoimikunta sitoutuu työskentelemään saadakseen uudet fuksikurssit dokumentoitua ennen ensi syksynä opintonsa aloittavien saapumista. Pyrimme myös viime vuoden tapaan edelleen edistämään tiedotusta killan opiskelijoille yliopistotason tapahtumista sekä helpottamaan kiltalaisten opiskelua myös esimerkiksi kirjamarkkinoin Edunvalvonta Edunvalvontaa käydään tulevana vuonna pääasiassa kahdella rintamalla. Toisaalta teemme yhteistyötä korkeakoulun kanssa edistääksemme tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyjen fuksikurssien toteutusta seuraavina vuosina. Killan sisäisesti nykyisten sekä tulevien fuksien opiskelua pyritään helpottamaan siirtämällä opiskelijoiden tekemää kurssimateriaalia eli prujuja sähköiseksi killan nettisivuille sekä tarjoamaan tietoa uudistuksesta sekä kursseista. Vanhan kandidaattiohjelman opiskelijoiden opiskelu on korkeakoulun puolelta taattu vuoteen 2016 asti, mutta pyrimme käymään yhteistyötä korkeakoulun kanssa jotta kurssikorvaavuudet sekä lopetettavat kurssit järjestettäisiin opiskelijoiden kannalta mahdollisimman hyvin. Toisaalta bioinformaatioteknologian maisteriohjelman suunnittelu jatkuu, ja tässä prosessissa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä. Tavoitteemme on säilyttää bioinformaatioteknologian koulutusohjelman omana kokonaisuutenaan fuksivuodesta maisterin papereihin asti. Seuraamme tarkasti uuden maisteriohjelman suunnittelua sekä ajamme opiskelijoidemme etua korkeakoulun päättävissä elimissä ja valmistelevissa toimikunnissa Tiedotus, neuvonta ja palvelut Opintotoimikunta pyrkii edistämään tiedonkulkua korkeakoulun sekä oppilaiden välillä. Tämä sisältää sekä oppilaiden palautteen välittämisen korkeakoulun päättäviin elimiin sekä korkeakoulun Inkubioa koskevien päätösten tiedottamisesta kiltalaisille. Toimimme opintoneuvolan ohella neuvontakanavana opinnoissa kiltalaisille sekä uuden että vanhan kandin sekä maisteriohjelman osalta. Uudistamme killan tarjoamia opintopalveluja myös tulevana vuonna. Kiltalaisilta saadun palautteen mukaan killan nettisivujen kurssimuistiinpano-osio on kaivatuimpien uusien palveluiden listalla. Se tullaan tulevana vuonna päivittämään ajan tasalle uusista fuksikursseista, jotta ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintojen aloitusta voitaisiin helpottaa. Jatkamme myös inkubion

7 7 (18) nettisivujen muiden opintomateriaalien kehittämistä Muu toiminta Perinteiset kirjamarkkinat tullaan järjestämään myös tänä vuonna yhteistyössä sähköinsinöörikillan sekä automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa. Kirjamarkkinat järjestetään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Opintokysely järjestetään myös tänä vuonna, ja sen tuloksia käytetään killan edunvalvonnassa. Kiltalaisten suuri aktiivisuus kyselyssä on toivottavaa jotta opiskelijoiden ääni voidaan tuoda julki myös korkeakoulun päättäjille. Opintotoimikunta Opintomestari Oskar Niemenoja Opintotoimihenkilö Timo Vehviläinen Opintotoimihenkilö Inka Saarinen Opintotoimihenkilö Henrikki Soininen

8 8 (18) 4. Sisä- ja ulkotoimikunta 4.1. Sisätoimikunta Ensisijaisesti kiltahuoneella käytettävää killan Spotify-tiliä jatketaan edelleen Unlimited-tilauksella. Karkkipalvelu jatkaa toimintaansa edellisestä vuodesta tuttuun tapaan, samoilla piikkilistoilla. Karmalistalla on ilmeisesti ollut positiivista vaikutusta joten sen käyttöä jatketaan. Sisätoimikunta päättää kaksi kertaa vuodessa palkinnot kolmelle parhaiten karmaa keränneelle. Karkkipalvelusta ja kiltahuoneen viihtyvyydestä vastaavat tänä vuonna Motivaatiovalas ja Lannistajakuha, ns. Kiltiskalat. Arkistonhoitaja jatkaa historiatoimikunnan aloittamaa työtä killan fyysisen ja digitaalisen arkiston täydentämisessä ja toimii yhteistyössä AYY:n arkiston ja Polyteekkarimuseon kanssa. Kiltahuoneen tuotteiden mainostusta todennäköisesti uudistetaan jos tuotevalikoimaa kasvaa. Erityisesti teevalikoimaan kiinnitetään huomiota saadun palautteen perusteella. Muiden kiltojen kanssa on neuvoteltu yhteisestä haalarimerkkitilauksesta, jonka merkit tulisivat kiltahuoneille myyntiin. Kiltahuoneelle on vuoden 2014 alussa jo hankittu uusi matto ja uusia ruokailuvälineitä. Kiltahuoneen kaappien tilankäyttöä pyritään parantamaan lajittelulaatikoilla ja hankkiutumalla eroon turhasta tavarasta. Laboratoriotakkien lainausjärjestelmä säilyy entisellään. Orgaanisen kemian labrat eivät ole enää pakollisia, mutta fuksit tarvitsevat labratakkeja uuteen Ihmisen mittaaminen -kurssiin. Vuoden 2013 jäljiltä takkeja on edelleen kateissa. Tarvetta valvotaan, ja jos takkeja ei ole saatu takaisin tarpeeksi kevään aikana, voidaan harkita uusien takkien hankkimista. Hienosäätäjä vastaa itsenäisesti erilaisista killan toimintaan ja toimintatapoihin liittyvistä asioista joita voisi optimoida paremmiksi. Kahden muun säätäjän toimenkuvat ovat entisestä tutut. Säätäjien tavoitteita ovat infonäytön hankkiminen bussiaikatauluja ja ruokalistoja varten, fyysisen tapahtumakalenterin tekeminen kiltahuoneen seinälle sekä kiltahuoneen Spotify-tietokoneen uudistaminen paremmin toimivaksi Ulkotoimikunta Killan vaihto-oppilastoimintaa hoitaa KV-vastaava, joka on mukana AYY:n KV-toimikunnassa. KVvastaava hoitaa killan tapahtumista tiedottamisen vaihto-oppilaille englanniksi. Ulkotoimikunta pyrkii edelleen pitämään yllä suhteita ystävyysainejärjestöihin, joille lähetetään kiltalehti ja kutsu maaliskuussa järjestettävään vuosijuhlaan, Apoptoosi X:n. Sisätoimikunta pitää huolta majoitustarpeista esimerkiksi ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlaedustajien tapauksessa. Syksyllä Turussa järjestettävää Rekombionaatiota varten pidetään yhteyttä Nucleys ry:hyn ja Bioner ry:hyn. Pääkaupunkiseudulla Boa ja Helix ry:n kanssa järjestetään Ystävänpäiväbileet Viikin C-grundissa. Juhlia on tällä kertaa tehty ja tiedoitettu ajoissa ja osanotosta odotetaan tilaan sopivaa. Boa:n ja Helix:in kanssa keskustellaan muistakin yhteisistä tapahtumista, erityisesti tapahtumista joissa jäsenistön olisi helpompi tutustua, kuten rennoista illanvietoista, peli-illoista tai muuta sellaista. Viikolla 11 ulkotoimikunta järjestää YTMK:n kanssa Biokeppanan perinteisest salaiseen

9 9 (18) kohteeseen. Ilmotautumisjärjestelmän muutosta harkitaan mutta lähtökohtaisesti se pysyy webilmoittautumisena. Biokeppana on kolmen päivän mittainen bussilla tehtävä matka ympäri Suomea. Sisä- ja ulkotoimikunta hankkii kiltalaisille lippuja Helsinginkadun approon ainejärjestötilauksen kautta jos ilmoittautuneita on tarpeeksi monta. Liput jaetaan maksukuitteja vastaan ennen approa. Muihinkin approtyyppisiin tapahtumiin harkitaan suurempaa lipputilausta jos esimerkiksi Aaltoyhteisöjaosto Aava ei tällaisia järjestä. Muiden ELEC-kiltojen kanssa yhteistyötä tiivistetään. Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa järjestetty ELECarnevaali järjestetään uudestaan huhtikuussa, toistaiseksi suuremmilla suunnitelmilla. Tapahtumassa tehdään yhteistyötä myös korkeakoulun kanssa. ELEC-kiltojen kanssa on keskusteltu myös mm. Yhteisestä haalarimerkkitilauksesta. Sisä- ja ulkotoimikunta Sisä- ja ulkomestari Henrikki Soininen Motivaatiovalas Tekla Larinkoski Lannistajakuha Roope Vesterinen Hienosäätäjä & arkistonhoitaja Mika Mäntykangas Säätäjä Juhani Uutela Karkeasäätäjä Tuomas Rantataro KV-vastaava Iina Yrjänä

10 10 (18) 5. Tapahtumatoimikunta 5.1. Yleistä Tulevana vuonna tapahtumatoimikunta pyrkii järjestämään entistäkin helpommin lähestyttäviä tapahtumia, joihin niin fukseilla kuin vanhemmillakin opiskelijoilla on matala kynnys lähteä mukaan. Tavoitteena on luoda perinteikkäiden tapahtumien rinnalle uusia konsepteja rikastuttamaan jo kymmenvuotiaan kiltamme tapahtumakulttuuria. Tapahtumia, erityisesti sitsejä, tullaan järjestämään paljon yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Suhteita kaverijärjestöihin pidetään yllä muun muassa yhteisten tapahtumien, kuten bileiden, kautta R.A.T.T.O. -seura Kevätkaudelle on suunniteltu järjestettävän viidet sitsit, yksi sillis, neljä saunailtaa, yhdet yhteisbileet kaverijärjestöjen kanssa sekä killan vuosijuhlan, Apoptoosin, jajatkot. Alla listattuna kevään alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Villi länsi sitsit Prodekon kanssa: Pienet ja rennot sitsit Prodekon kanssa OK20 :ssä. Aamusitsit: Kevään ainoat vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Järjestetään lauantaina, joten myös vanhempien opiskelijoiden toivotaan pääsevän paikalle. Sitsit MK :n ja VK :n kanssa: Smökkisitsit kahden killan, joiden kanssa Inkubio on ollut melko vähän tekemisissä, kanssa. Rennot ja hauskat tutustumissitsit. BMI-sitsit Prodekon, Athenen ja LKS :n kanssa: Syksyllä jo kolmatta kertaa järjestettävän BMI-projektin julkistamistilaisuus, jossa ovat mukana kaikki BMI-projektiin osallistuvat killat. Wappusitsit FK :n ja Kopedan kanssa: Perinteikkäät wappusitsit viime vuoden tavoin Fyysikkokillan ja Kopedan kanssa. Suurehkot Smökkisitsit, joiden myötä Wapun vietto lähtee viimeistäänkin kunnolla käyntiin. Wappusillis FK:n ja AS:n kanssa: Wappusitsejä seuraavana päivänä järjestettävä sillis. Osuu pitkäperjantaille, joten lienee melko pienimuotoinen tapahtuma. Sauna /hengailuillat Lettupannarivohvelisauna: Viime keväänä järjestetyn LPV-saunan toisinto. Rento saunailta, jossa kiltalaiset pääsevät vaihtamaan kuulumisia joululoman jälkeen. PilLu-sauna: Jo muutaman edellisvuoden tapaan PilLu-viikko lyhenee yhteen päivään, joka pitää sisällään pilkkimistä, lumiurheilua, saunomista, minttukaakaota ja yhdessäolemista. Beer pong turnaus: Beer pong peli on saavuttanut inkubiolaisten keskuudessa suurta suosiota. Turnauksessa biolaiset voivat keskenään mitellä taitojaan. Ilta jatkuu saunomisen ja rennon hengailun merkeissä.

11 11 (18) Munkinpaistoilta: Wapun alla järjestettävä hyvän mielen hengailutapahtuma, joka toivottavasti kokoaa yhteen monipuolisen katraan eri ikäisiä inkubiittejä. Muita tapahtumia Ystävänpäiväbileet Helixin ja BOA :n kanssa: Perinteisesti Pohjanhovi-nimellä kulkeneet bileet uudistavat konseptiaan. Bileiden tarkoitus on päräyttää käyntiin Helixin, BOA :n ja Inkubion yhteinen tapahtumakausi, joka toivottavasti tänä vuonna jatkuu myös aloitustapahtumaa pidemmälle. Apoptoosin jajatkot: Juhlavuoden kunniaksi tapahtumatoimikunnalle tarjoutuu vujujen yhteydessä aiempia vuosia pienempi urakka, sillä virallisista jatkoista huolehtii Apoptoositoimikunta. R.A.T.T.O. seura järjestääkin Apoptoosin jajatkot, jotka ovat vapaamuotoiset ja rennot bileet virallisten jatkojen jälkeen. Syksyllä järjestetään ainakin kolmet sitsit ja muutamia saunailtoja. Fuksien orientaatioviikolla tapahtumatoimikunta ottaa osaltaan uudet fuksit vastaan rentojen ja monipuolisten fuksitapahtumien merkeissä. Alla listattuna syksyn alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Fuksisitsit: Fuksien ensimmäiset sitsit. Järjestetään tuttuun tapaan yhdessä Athenen kanssa. Siisti, hieman suuremman mittakaavan tapahtuma. Kaverisitsit: Suurimmat Inkubion omat sitsit. Perinteikäs konsepti, inkubiolaiset tuovat kavereitaan killan ulkopuolelta sitsaamaan. Toivotaan herättävän kiinnostusta niin uusissa fukseissa kuin vanhemmissa opiskelijoissakin. Pikkujoulusitsit: Jo useana peräkkäisenä vuonna järjestetyt, suurta suosiota saavuttaneet vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Todennäköisesti edellisvuoden tapaan hieman pienempimuotoinen tapahtuma. Sauna- ja hengailuiltojen määrä ja yksityiskohdat päätetään myöhemmin, mutta kevään tapaan myös syksyllä pyritään järjestämään yhdessäolemiseen ja rentoutumiseen keskittyviä iltamia vastapainoksi kaikelle opiskelulle ja biletykselle Kulttuuri Kulttuuritoimintaa pyritään lisäämään. Järjestettävät tapahtumat varioivat leffakäynneistä runoiltoihin, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Uuden toimihenkilönimikkeen (sommelier) myötä kiltalaisten viinituntemusta pyritään lisäämään esimerkiksi viininmaistelutapahtumien kautta Urheilu Totuttuun tapaan Inkubio osallistuu Teekkarisarjoissa futsal- ja lentopallosarjoihin. Suurta suosiota saavuttanut sulkapalloturnaus järjestetään ainakin alkuvuodesta, mahdollisesti myös syyskaudella. Pyritään järjestämään golf-lajikokeilu, johon moni kiltalainen on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa.

12 12 (18) Tapahtumatoimikunta Isäntä Joanna Haahti Emäntä Saara Kaijala Liikunavastaava Matias Hynönen Liikuntavastaava Eero Linna Kulttuurivastaava Makenzi Nzau Kulttuurivastaava & valokuvaaja Minja Axelsson Valokuvaaja Henna Kosonen Hullu taiteilija Alisa Kopilow Sommelier Sirius Vuorikoski R.A.T.T.O. -seura Rattotyttö Anna Anttalainen Rattotyttö Minea Jokivuolle Rattotyttö Emilia Paltta Rattotyttö Johanna Vikkula Rattopoika Ossi Kaikkola Rattopoika Matias Lindgren Rattopoika Eero Linna Rattopoika Aleksi Wallenius Lukkaristo Lukkari Anton Hult Lukkari Sampsa Hyvämäki Lukkari Peter Ivanov Lukkari Henrikki Soininen Lukkari Antti Varhimo Lukkari Timo Vehviläinen

13 13 (18) 6. Tiedotustoimikunta 6.1. Yleistä Vuonna 2014 tiedotus tapahtuu edelleen ensisijaisesti viikottaisen tiedotussähköpostin ja killan Internet-sivujen kautta. Kiltalehti S'napsia hyödynnetään myös tiedotuksessa, ja lisäksi muun tiedotuksen tukena käytetään esimerkiksi killan facebook-ryhmää ja irc-kanavaa Sähköposti Lukukausien aikana killan jäsenille fukseja lukuun ottamatta lähetetään tiedotussähköposti viikoittain. Maanantaisin lähetettävässä sähköpostissa kerrotaan kiltalaisia kiinnostavista asioista, esimerkiksi killan ja ylioppilaskunnan tapahtumista, opintoihin liittyvistä asioista ja vapaista työpaikoista. Kesäisin tiedotusmailia lähetetään tarpeen vaatiessa. Fuksikapteeni lähettää fukseille samantyyppisen viikkomailin. Fuksien tiedotuksessa hyödynnetään myös esimerkiksi fuksien facebook-ryhmää. Yleissähköpostilistan lisäksi ylläpidetään useita muita sähköpostilistoja, joita eri toimikunnat käyttävät itsenäisesti, mutta joita tiedotustoimikunta ylläpitää Internet-sivut Nettisivut ovat tiedotuskanava sekä kiltalaisille että ulkopuolisille. Nettisivuilta löytyy muun muassa tietoa killasta ja killan tapahtumista. Vuoden 2014 tavoitteena on laajentaa, uudistaa ja selkiyttää nettisivuilta löytyvää sisältöä, sekä poistaa vanhentuneita tai epäolennaisia asioita, ja tehdä parannuksia sivujen rakenteeseen mikäli on tarvetta. Myös muille hallituksen jäsenille opetetaan tarvittaessa nettisivujen käyttöä, jotta he voivat tehdä itsenäisesti muutoksia sisältöön. Esimerkiksi yrityssuhteet -osio uudistetaan/uudistettiin jo (riippuu onko kokoukseen mennessä valmis) Tapahtumakalenterina jatketaan Google Calendarin käyttöä. Athenen puolelta on kuulunut huhuja ilmomasiina 3.0:n kehittämisestä. Tällä hetkellä käytössä on ilmomasiina 2.0, joka on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta lisätoiminnallisuudet ja muut pienet parannukset eivät olisi pahitteeksi. Jos Athenen kehitystiimi saa uuden ilmomasiinan valmiiksi ja toimimaan kunnolla, se otetaan hyvin todennäköisesti käyttöön myös Inkubion verkkosivuilla. Uusi ilmomasiina olisi tämänhetkisen tiedon mukaan toiminnassa aikaisintaan kesällä, todennäköisesti kuitenkin vasta loppuvuodesta. Pääasiallisena eri tilaisuuksissa otettujen valokuvien julkaisukanavana jatketaan edelleen kuvat.fi -palvelun käyttöä. Inkubion logo- ja muu pressimateriaali pidetään omien sivujen puolella S'napsi S'napsin yleisilme uudistettiin rajusti vuoden 2012 aikana. Vuonna 2013 jatkettiin samoilla linjoilla. Nyt vuonna 2014 otetaan taas aivan uudenlainen suunta, kuten ensimmäisestä numerosta on jo huomattu. Uudella päätoimittaja-taittajalla on hienoja ideoita ja visuaalista näkemystä. Kaikki

14 14 (18) lehdet pyritään edelleen painamaan värillisinä. Verkkoversio tulee aina olemaan värillinen. Toimittajien määrä on tänä vuonna erittäin suuri, ja toimittajien vuosikurssijakauma ja taustat ovat melko erilaiset, joten sisältöön saadaan varmasti paljon mielenkiintoista sisältöä. Vieraskyniäkin käytetään tarpeen vaatiessa. Lehdestä pyritään sisällöllisesti samantapainen kuin aikaisemmin, eli sopivasti asiapainotteisia ja hauskempia juttuja sekaisin. Lehteä tullaan tarjoamaan muutamalle yhteistyötaholle, joista Aalto-yliopiston tekniikan alan korkekoulut ovat tärkeimmät. Korkeakoulujen tuen avulla lehtien painokustannukset saadaan pidettyä kurissa. Vastineeksi korkeakoulut saavat halutessaan palstatilaa ja siten tiedotuskanavan myös kiltalaisille. Painotuen lisäksi lehteen myydään myös mainoksia yrityksille, joilla pyritään kattamaan osa lehden painokuluista. Lehden painatuksessa käytetään edelleen Unigrafia OY:tä. Lehteä tehdään vuoden aikana viisi numeroa. Lehtien menekkiä kiltahuoneella seurataan, ja kiltalaisille lehtiä tulee jaettavaksi noin Tiedotustoimikunta Tiedotusmestari Matti Suominen Päätoimittaja & taittaja Eevi Rutanen Toimittaja Tuomas Haapala Toimittaja Noora Matilainen Toimittaja Oskar Niemenoja Toimittaja Tuomas Rantataro Toimittaja Pellervo Ruponen Toimittaja Roope Vesterinen Toimittaja Sirius Vuorikoski Toimittaja Anna Äimälä Graafikko & toimittaja Minja Axelsson Graafikko & toimittaja Henrikki Soininen Graafikko Timo Vehviläinen

15 15 (18) 7. Yrityssuhdetoimikunta 7.1. Yleistä Yrityssuhdetoimikunnan tehta va na on luoda ja ylla pita a suhteita alan yrityksiin ja yhdistyksiin. Toimikunta pyrkii tuomaan yhteen yrityksia ja opiskelijoita va litta ma lla informaatiota molempiin suuntiin ja ja rjesta ma lla yhteista toimintaa. Inkubiolle yhteistoiminnasta saataviin ta rkeimpiin hyötyihin kuuluvat kontaktit yritysmaailmaan, killan ja tutkinto-ohjelman parempi tunnettavuus alan yrityksissa seka tietenkin taloudellinen tuki Tavoitteet Toimikunnan ensisijainen tavoite on viime vuoden ytmk:n perustamassa Bio Partners -yritysyhteistyöohjelmassa. Siihen on tarkoitus saada alamme keskeisimpiä yrityksiä mukaan ja keskittyä näiden suhteiden ylläpitoon. Tämä ohjelma kuroo yhteen edellisvuosien toimikuntien tavoitteita; kiltalaisten tutustuttaminen yrityksiin ja päinvastoin, killan taloudellisen tilanteen parantaminen sekä selkeän perinnön jättäminen seuraavalle toimikunnalle. Tavoitteena on, että seuraava toimikunta pääsee vaivatta jatkamaan ja ylläpitämään luotuja Bio Partners -suhteita. Lisäksi ohjelman myötä uudet haalarit on mahdollista hankkia heti uusien opiskelijoiden saavuttua; tavoite on, että syksyllä ei tarvitse enää etsiä haalarisponsoreita. Muita toimikunnan tavoitteita on yhteyksien parantaminen mm. alumnijärjestö BioDiin sekä Plättyyn. Näiden välillä pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia sekä parantamaan tiedonkulkua. Toimikunta on jo alkuvuodesta saanut päätökseen yhdessä edellisen toimikunnan sekä parin vapaaehtoisen kanssa verkkosivujen yrityksille -osion päivittämisen sekä uuden yhdistyskortin laatimisen. Bio Partners -yritystaulu pystytetään vuoden aikana kiltahuoneen seinälle Tapahtumat Bio Partners -tapahtumia Otaniemeen on näillä näkymin tulossa ainakin kaksi, ELECarneval huhtikuussa sekä yritysbrunssi yhdessä SIK:n kanssa loppusyksystä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös rennompia yritystapahtumia. Biokeppana suuntaa jälleen matkansa Kehä III:n ulkopuolelle viikolla 13. Erillisiä ekskursioita pyritään järjestämään Bio Partners -yrityksiin palvellen sekä aikaisemmassa että myöhemmässä vaiheessa olevia opiskelijoita. Syksyllä järjestetään Inkubion toinen ulkomaanekskursio, kohde ja ajankohta tarkentuvat aikanaan. Toimikunta osallistuu myös lokakuun lopussa ELECin järjestämään AlumniWeekendiin. Toimikunnan jäsen on mukana kolmatta kertaa järjestettävässä BMI Innovation Project -tapahtumassa, joka järjestetään syys-lokakuun vaihteessa.

16 16 (18) Yrityssuhdetoimikunta Yrityssuhdemestari Timo Petäjä Yrityssuhdetoimihenkilö Julia Jaatela Yrityssuhdetoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Yrityssuhdetoimihenkilö Eero Linna Yrityssuhdetoimihenkilö Johanna Vikkula Ulkomaanexcuvastaava Vili Auvinen Ulkomaanexcuvastaava Petra Fagerlund Ulkomaanexcuvastaava Ara Taalas BMI-vastaava Inka Saarinen TEK-yhdyshenkilö Iina Yrjänä

17 17 (18) 8. Historiatoimikunta Historiatoimikunta jatkaa edellisen vuoden kokoonpanossaan vuonna Toimikunnan pääasiallisena tehtävänä on viedä kiltahistoriaprojekti kunniakkaaseen loppuun. Suurin osa työstä on tehty vuoden 2013 puolella sekä tammikuussa Kirjojen saavuttua painosta toimikunta keskittyy teoksen julkaisuun sekä tukijoiden näkyvyyden varmistamiseen. Teos julkaistaan kahdessa paikassa Inkubion vuosijuhlaviikolla: Polyteekkarimuseolla sekä Apoptoosi X:ssä. Ensijulkaisu on Polyteekkarimuseolla, missä julkaisua juhlistetaan kuohujuomalla sekä pienimuotoisella Inkubio-näyttelyllä. Vuosijuhlaviikon jälkeen teoksen voi tilata itselleen verkkolomakkeella, jonka toimikunta toteuttaa. Tilatut kirjat postitetaan ja alkuvaiheessa järjestetään noutopäiviä. Tavoitteena on, että kirjan 300 kappaleen painoksesta on vuoden lopussa jäljellä noin 50 kappaleen erä. Teoksia voidaan käyttää esimerkiksi yrityslahjoina ja jäsenet voivat ostaa niitä vielä vuosia. Kiltahistoriaa ei olisi syntynyt ilman omaa aikaansa ja muistoja lahjoittaneita vanhempia inkubiittejä. Toimikunta kutsuu kaikki haastatellut erilliseen kiitostapahtumaan kevään loppupuolella. Toimikunnan puheenjohtaja myös valmistelee teoksen päätukija Teekkaritoiminnan edistämisrahasto TTER:lle loppuraportin projektin kulusta kevään aikana. Historiaprojektin ohessa kerääntyi tietenkin valtava määrä teoksen lähdemateriaalia. Toimikunta jäsentelee tämän materiaalin työstövaihetta parempaan järjestykseen ja toimittaa sen AYY:n arkistolle myöhempiä sukupolvia varten. Historiatoimikunta Historiatoimihenkilö, toimikunnan puheenjohtaja Mika Mäntykangas Historiatoimihenkilö Tuomas Haapala Historiatoimihenkilö Aleksi Ikkala Historiatoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Historiatoimihenkilö Kati Penttinen

18 18 (18) 9. Muut toimijat Apoptoositoimikunta Apoptoositirehtööri Kati Penttinen Apoptoositoimihenkilö Anna Anttalainen Apoptoositoimihenkilö Sanja Asikainen Apoptoositoimihenkilö Emmi Jokinen Apoptoositoimihenkilö Kirsti Kock Apoptoositoimihenkilö Alisa Kopilow Apoptoositoimihenkilö Petteri Parkkila Apoptoositoimihenkilö Henrikki Soininen Apoptoositoimihenkilö Juulia Suvilehto Apoptoositoimihenkilö Timo Vehviläinen Apoptoositoimihenkilö Anna Äimälä Nekroosivastaava Karoliina Tapani Nekroosivastaava Sirius Vuorikoski

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello 02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vaalikokous 2014 Aika: 13.11.2014 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5, Sali S1 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen

Lisätiedot

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2012

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2012 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2012 2 (17) Aluksi, vuonna 2011 killan palveluissa tehtiin paljon suuria uudistuksia ja muutoksia tutortoiminnasta nettisivuihin ja kiltahuoneeseen. Vuonna 2012 arvioidaan

Lisätiedot

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (17) Sisällysluettelo 1.Johdanto...2 2.Fuksitoimikunta...4 2.1 Yleistä...4 2.2 Kevät...4 2.3 Kevään ISOtoiminta...4 2.4 Syksy...4 2.5 Syksyn ISOtoiminta...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 Inkubio ry

Toimintasuunnitelma 2015 Inkubio ry 1 (20) Toimintasuunnitelma 2015 Inkubio ry Hallitus 2015 Puheenjohtaja Oskar Niemenoja Sihteeri Milla Pitkänen Rahastonhoitaja Matias Lindgren Yrityssuhdemestari Johanna Vikkula Emäntä Eero Linna Isäntä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry Inkubio ry 2 (18) Sisällysluettelo 1Johdanto...1 2Fuksitoimikunta...2 2.1 Kevät...2 2.2 Syksy...2 3Opintotoimikunta...3 3.1 Kevät...3 3.2 Syksy...4 4Sisä- ja ulkotoimikunta...5 4.1 Ulkosuhteet...5 4.2

Lisätiedot

Inkubio Toimintasuunnitelma 2008 Yleistä Tapahtumat

Inkubio Toimintasuunnitelma 2008 Yleistä Tapahtumat Inkubio Toimintasuunnitelma 2008 Yleistä Inkubion ensimmäisen kiltavuoden yleisenä tavoitteena on saada nuori yhdistyksemme pyörimään täydellä teholla killan tapaan. Tarkoituksena on, että Inkubio tarjoaa

Lisätiedot

INKUBIO RY RAPORTTI 1(16) PL ESPOO Toimintasuunnitelma 2010 Inkubio ry

INKUBIO RY RAPORTTI 1(16) PL ESPOO Toimintasuunnitelma 2010 Inkubio ry INKUBIO RY RAPORTTI 1(16) Toimintasuunnitelma 2010 Inkubio ry INKUBIO RY RAPORTTI 2(16) Aluksi, Vuodesta 2010 on tulossa tapahtumarikas niin killan virkistystoiminnan kuin edunvalvonnankin kannalta. Yleisesti

Lisätiedot

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut:

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut: Hallitustoiminta - Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? - - Jokainen joka haluaa omistaa tulevana vuotena paljon aikaa killalle! Plussaa on jos osaa jotain jo ennestään. Hallituksen

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? ELECarnival yhdessä Inkubion ja AS kanssa Wapun ajan tapahtumat Enemmän toimikuntien osioissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry Inkubio ry 2 (14) Sisällysluettelo 1Johdanto...1 2Fuksitoimikunta...2 2.1 Kevät...2 2.2 Syksy...2 3Opintotoimikunta...3 3.1 Kevät...3 3.2 Syksy...4 4Sisä- ja ulkotoimikunta...5 4.1 Ulkosuhteet...5 4.2

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? ELECarnival sujui kaikin puolin hyvin Koulutusohjelmien yhdistymiseen saatiin lisäaikaa Palautekeskutelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n hallituksen kokous 23/2017 Aika: 22.9.2017 kello 08.15 Paikka: Maarintie 8 (TUAS-talo), sali TU3 Läsnä: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Yrityssuhdemestari Isäntä Isäntä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Inkubion toimintakertomus 2011. Inkubio ry 8.2.2012

Inkubion toimintakertomus 2011. Inkubio ry 8.2.2012 Inkubion toimintakertomus 2011 Inkubio ry 8.2.2012 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Yrityssuhdetoimikunta 2 2.1 Kevään tapahtumia..................................... 2 2.2 Syksyn tapahtumia.....................................

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2016

TOIMINTASUUNNITELMA. Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2016 1 (16) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2016 2 (16) Sisällysluettelo 1.Yleistä... 3 2.Yrityssuhdetoimikunta... 4 2.1. Yleistä... 4 2.2. Tavoitteet... 4 2.3. Tapahtumat... 4 3.Tiedotustoimikunta... 5 3.1.

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Uusi hallitus on ottanut kopin killan pyörittämisestä ja kokoustanut paljon hyvällä osallistumisprosentilla

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? AlumniWeekend onnistui (pääjärjestäjänä Sklubi) Valtuuston vaalikokous on käyty ja ensi

Lisätiedot

INKUBIO RY TOIMINTASUUNNITELMA ESPOO 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2017

INKUBIO RY TOIMINTASUUNNITELMA ESPOO 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2017 02151 ESPOO 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2017 02151 ESPOO 2 (17) Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. YRITYSSUHDETOIMIKUNTA... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 TAVOITTEET... 4 2.3 TAPAHTUMAT JA TOIMINTA... 4 3.

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 16/2017 Aika: 27.4.2017 kello 10.00 Paikka: Maarintie 8 (TUAS-talo), Sali TU6 Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen Sihteeri Toni Pellinen Rahastonhoitaja

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 15/2017 Aika: 20.4.2017 kello 10.00 Paikka: Maarintie 8 (TUAS-talo), Sali TU3 Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen Sihteeri Toni Pellinen (saapui kohdassa

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Killan kesäpäivät Toimarisitsit Kaikkien aikojen hallitussitsit Dekaanin vaihdon keskeyttämät

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? Hallitus ollut todella hyvällä läsnäoloprosentilla paikalla kokouksissa Kuulumiset kanssa olleet

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2007 Aika: Torstai 30.11.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (10) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (10) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (10) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: Tiistaina 17.3.2015 kello 17.00. Paikka: Otakaari 5, sali S1 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? Ansioituneet kiltalaiset saivat tunnustuksia 6 hopeista ja 4 kultaista ansiomerkkiä lisäksi 5

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n hallituksen kokous 19/2017 Aika: 30.5.2017 kello 18:00 Paikka: Liisankatu 5, ravintola Kolme Kruunua Läsnä: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Yrityssuhdemestari Isäntä

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 25/2017 Aika: 13.10.2017 kello 8.15 Paikka: Maarintie 8 (TUAS-talo), sali TU3 Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen Sihteeri Toni Pellinen Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 19.11.2010 Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.1.2011-31.12.2011 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä... 2 2. Juhlat... 2 2.1 Sitsit... 2 2.2 Markuksen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 3/2010 Aika: Tiistai 31.3.2010 klo 17:30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA. Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen (poistui kohdassa 5.6, palasi kohdassa 7)

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA. Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen (poistui kohdassa 5.6, palasi kohdassa 7) 02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 18/2017 Aika: 15.5.2017 kello 20.00 Paikka: Maarintie 8, Inkubion kiltahuoneen parvi Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen (poistui kohdassa 5.6, palasi

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Reetta Arokoski, Johannes Vainio, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Emmi Peltonen (saapui ajassa 8.23) 1.

Lisätiedot

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15.

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 33/2014 Aika: 11.12.2014 klo 14.00 Paikka: TTalo, Olkkari Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Miikka Laitila, Mikko LatvaKäyrä, Atte Keinänen,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH24/2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH24/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH24/2014 Paikka: Otakaari 5 (D 103a, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n kiltahuone), 02150 Espoo Aika: maanantai 25.8.2014,

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? Valtuustovaalilautakunta saatiin kasaan yllättävän nopeasti KesäSYK, Killan kesäpäivät ja toimarisitsit

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014 Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n Sisältö 1 Yleistä vuodesta 2014 3 1.1 Puheenjohtaja.............................................. 3 1.2 Varapuheenjohtaja............................................

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Paikka: Otakaari 5 (D103a, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n kiltahuone), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 8.1.2014,

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106 Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 7/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko (kohdasta 5)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen. Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Antti Tolppanen Niklas Hellström Johanna Rantanen Jessica Mason Ilona Rahnasto Kaarlo Kock (poistui kohdassa 8.3 ja

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2006 Sisällysluettelo 1 HALLINTO 3 1.1 Hallitus 3 1.2 Toimihenkilöt (yhteystiedot löytyvät killan web-sivuilta) 3 1.3 Valtuusto 4 1.4

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta.

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta. Hallitustyrkkypaneeli 10.11.2014 Puheenjohtaja Oskari Korpelainen, 4. vuoden sikkiläinen. Hakee toista kertaa puheenjohtajaksi. Aiempia kiltanakkeja mm. viestintämestari. Lisäksi radiodiodin vetovastuu,

Lisätiedot

KSK2/ Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013

KSK2/ Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013 KSK2/2013 14.05.2013 Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013 Puheenjohtaja ja yleistä Mikä onnistui? Hallitustyöskentelyinnon jatkuminen Kokouksien tehokkuus Talkoilu Virkistäytyminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014 :n Sisältö 1 Hallinto 2 1.1 Hallitus.................................................. 2 1.2 Toimihenkilöt............................................... 2 1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat.................................

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Tampereen Rakentajakilta TARAKIn 47. toimintavuosi. Tampereen Rakentajakillan tarkoituksena on tarjota jokaiselle jäsenelleen

Lisätiedot

Inkubio ry. Toimintakertomus

Inkubio ry. Toimintakertomus Inkubio ry Toimintakertomus 2009 1.2.2010 INKUBIO TOIMINTAKERTOMUS 2 (23) Sisällysluettelo Yleistä...4 Apoptoosi-toimikunta...4 Fuksitoimikunta...5 Kevät...5 ISOtoiminta...6 Fuksiopas...7 Fuksipistekortti...7

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VALTUUSTON KOKOUS 1/2005 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Aika: Keskiviikko 1.12.2004 klo 18.15 Läsnä: Valtuusto: Ahtiainen

Lisätiedot

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Päivämäärä ja aika: 13.1.2015 klo 18 Paikka: Murun yläkerta Läsnäolijat: Sohvi Lyyra, Annu Hartikainen, Suvi Rönnqvist (poistui klo 18:30, kohdassa 8), Noora Luttinen,

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2006 Aika: Torstai 1.12.2005 klo 18.15 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Pöytäkirja Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Aika: ti 26.3.2013 klo 12.00 Paikka: Loimio Puheenjohtaja Elina Loukonen läsnä Sihteeri Marko Laitinen läsnä Rahastonhoitaja Markus Klemetti

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Meri on tuonut kokoustarjoiluiksi eilen tehtyä pullaa. Pulla sai kiitosta herkullisuudestaan.

Meri on tuonut kokoustarjoiluiksi eilen tehtyä pullaa. Pulla sai kiitosta herkullisuudestaan. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2015 Aika: 8.1.2015, 16.30 Paikka: TTalo, A142 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Reetta Arokoski, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Johannes

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja MAANMITTARIKILTA RY Vuosikokous 2016 Aika: 26.2.2016 klo 16.30 Paikka: Maarin neuvotteluhuone, Sähkömiehentie

Lisätiedot

Suuri palautekysely 2012. Tuloksia

Suuri palautekysely 2012. Tuloksia Suuri palautekysely 2012 Tuloksia Yleistä Pidettiin loppukeväästä Suomenkielisessä 83 vastausta, ulkkariversiossa 14 Kyselyssä oli 37 kysymystä 6 isommasta aihekokonaisuudesta Perustiedot, Palvelut ja

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 5/2016 Aika: 26.2.2016 klo 18.00 Paikka: Maarintalon neuvotteluhuone, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Olli Peltomäki

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5 Hallituksen kokous 24/2015 Aika: Maanantai 21.9.2015 16.15 Paikka: MaD259 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu Magnus Jyrkkänen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 9/2010 Paikka: AYY:n sihteeristö (Lämpömiehenkuja 3) Aika: 4.3.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 5/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 25.1.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 20/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 Läsnä: Poissa: Inari, Katri (lähti 17.00), Veera, Eetu V., Tinja, Saara, Eetu A., Charlotte, Elina, Enni E. (lähti 16.46),

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 6/2013, 11.2.2013 klo 8.15 @A142 Paikalla: Jaakko Hynynen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: 19.03.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, S2 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 7/2013, 27.2.2013 klo 8.15 @B122 Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Edward Landtman, Otso Hannula, Christian Mohn, Lotta Ahonen, Tiitu Lahti,

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi ihmisiä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi ihmisiä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2013, 6.3.2013 klo 10.00, paikkana A142 Paikalla: Sofia Ahanen, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18. PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Jessica Mason.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Jessica Mason. Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Ilona Rahnasto Jessica Mason Antti Tolppanen (poistui kohdassa 11.4) Sini Leskinen Niklas Hellström Joel Lappalainen

Lisätiedot

Reetta Arokoski saapui 8.24.

Reetta Arokoski saapui 8.24. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 30/2014 Aika: 20.11.2014 klo 8.15 Paikka: TTalo, A106 Paikalla: Emmi Linkola, Aleksi Talsi, Atte Keinänen, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Mikko

Lisätiedot

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 22/2016 Aika: ma 29.8.2016 klo 19.00 Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat: Ville Myllylä Puheenjohtaja Jaakko Kiviluoma Talousministeri

Lisätiedot

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma 2013 1. Yleisosa Limes ry (myöhemmin Limes) on Kumpulan kampuksen järjestö, jonka tavoitteena on: *kustantaa opintomateriaalia *toimia Helsingin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 5 ARMATUURI RY 5/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 5 ARMATUURI RY 5/ ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 5 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry 18.3.2013 Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai klo 15.00 Paikka: Armatuurin kiltahuone

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tietojohtajakilta Man@ger 1 1. YLEISTÄ Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta

Lisätiedot