Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 1 (18) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

2 2 (18) Sisällysluettelo 1.Johdanto Fuksitoimikunta Yleistä Kevät Kevään ISOtoiminta Syksy Syksyn ISOtoiminta Opintotoimikunta Yleistä Edunvalvonta Tiedotus, neuvonta ja palvelut Muu toiminta Sisä- ja ulkotoimikunta Sisätoimikunta Ulkotoimikunta Tapahtumatoimikunta Yleistä R.A.T.T.O. -seura Kulttuuri Urheilu Tiedotustoimikunta Yleistä Sähköposti Internet-sivut S'napsi Yrityssuhdetoimikunta Yleistä Tavoitteet Tapahtumat Historiatoimikunta Muut toimijat...18

3 3 (18) 1. Johdanto Inkubion järjestämä toiminta tulee olemaan vuonna 2014 entistäkin laajempaa ja monipuolisempaa. Yksi vuoden pääteemoista on tapahtumien laajentaminen koskemaan entistä suurempaa osaa kiltamme jäsenistöstä. Tulemme säilyttämään monia aikasempina vuosina hyväksi todettuja toimintamalleja ja tapahtumia, mutta osaa tulemme uudelleenarvioimaan ja kehittämään. Tietysti toinen vuoden pääteemoista on 10. vuotiaan Inkubion juhliminen. Juhlavuoden viettäminen aloitettiin jo viime syksynä puolivuotissilliksellä sekä bionic-kalenterin julkaisulla. Maaliskuuhun mennessä valmistuu kiltamme 10. vuotis kiltahistoria-teos, joka julkaistaan juhlallisesti vuosijuhlamme yhteydessä. Itse vuosijuhlamme tulee olemaan killassamme ennen näkemättömän suuri spektaakkeli. Apoptoosi X-toimikunta perustettiin alustavasti jo vuonna 2012 ja toimikunnasta muodostuikin viime vuoden aikana historiamme suurin vuosijuhlatoimikunta. Kiltamme talouden tasapainossa pitäminen on tämän vuoden yksi suurimmista haasteista. Viimeisen parin vuoden aikana olemme säästäneet onnistuneesti rahaa Apoptoosi X:n järjestämiseksi. Tapahtumaan tullaan käyttämään suurin osa säästöistämme, mutta kuitenkin varmistaen, että killan muu toiminta pysyy normaalina. AYY nosti vuoden alusta kertavuokrattavien tilojensa vuokria, mutta tämän korotuksen vaikutukset killan tapahtumatarjontaan pyritään minimoimaan. Yrityssuhdetoimikunnan osalta vuoden suurimpina ponnistuksina perinteisen biokeppanan lisäksi tulevat olemaan viime vuonna aloitetun Bio Partners -ohjelman viimeistely ja käynnistys, sekä Inkubion toisen ulkomaanexcursion järjestäminen. Nuorena alana Suomessa yrityssuhteemme ovat tähän mennessä olleet haastavia, mutta tämän vuoden aikana pyrimme saattamaan Inkubion yrityssuhteet terveelle pohjalle tulevia vuosia varten. Killan edunvalvontasektori jatkaa vuonna 2014 aktiivista toimintaansa tutkintouudistusten parissa. Vuonna 2013 aloittaneet fuksit olivat ensimmäiset uudessa kandidaattiohjelmassa aloittaneet fuksit ja Inkubio pyrkiikin varmistamaan, että kandidaattiohjelmien uudistus viedään onnistuneesti loppuun. Kilta tulee keräämään yhdessä korkeakoulun kanssa palautetta ensimmäiseen opintovuoteen liittyen ja palaute tullaan käsittelemään avoimessa ELEC:in palautepaneelissa. Inkubio tulee myös olemaan aktiivinen vaikuttaja maisteriohjelmien uudistuksen valmistelussa. Vuoden 2014 alkupuolella tulevan bioinformaatioteknologian opiskelijoiden maisteriohjelman perustukset on käytännössä lyöty lukkoon, mutta tulevana vuonna pyrimme vielä varmistamaan, että ohjelman sisältö tulee olemaan askel parempaan suuntaan.

4 4 (18) 2. Fuksitoimikunta 2.1. Yleistä Vuonna 2014 fuksitoimikunta tulee seuraamaan edeltäjiensä luomia perinteitä ja kehittämään niitä edelleen. AYY:n ohjeistuksen mukaisesti toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat uusien fuksien saattamista opiskelujen ja opiskelijaelämän alkuun sekä tutustuttamista koulun, ylioppilaskunnan ja killan toimintaan sekä tietenkin toisiinsa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi fukseille tullaan järjestämään heidän fuksivuotensa aikana mielekästä toimintaa sekä muun muassa ISOhenkilötoiminnan kautta auttamaan heitä mahdollisesti vastaantulevissa ongelmissa Kevät Kevään osalta fuksitoimikunta toimii suurimmaksi osin istuvan fuksikapteenin oikeana kätenä ja valmistautuu syksyä varten. Tärkeimpänä päämääränä on mahdollistaa fuksien lakkien saaminen Wappuna, mikäli sellainen järjestetään. Kevään aikana järjestetään tapahtumia, kuten fuksien oma juhla Meioosi, monia laikkuompeluita sekä tietysti suurimpana mahdollinen Wappu. Syksyn valmisteluista suurimpana ja tärkeimpänä on fuksioppaan tekeminen, joka näyttäisi tänä vuonna olevan ensimmäistä kertaa koko korkeakoululle yhteinen. Yhteinen fuksiopas ei ole vielä varmistunut ja asiasta käydään keskusteluja kevään mittaan. Mikäli uudistus toteutuu tulee fuksiopas näyttämään hyvinkin erilaiselta kuin aiempina vuosina. Syksyn tapahtumat suunnitellaan suurimmaksi osaksi kevään aikana valmiiksi. Esimerkki tapahtumista on muun muassa varaslähtö. Haalareiden hankinta tullaan mahdollisesti uusimaan siten, että uusien fuksien koot otettaisiin heti ensimmäisellä viikolla ylös, jotta fuksit saisivat haalarinsa nopeammin kuin aiempina vuosina. Killan fuksitoiminnan parantamiseksi tullaan myös kevään aikana kysymään fuksipalautetta fukseilta. Fuksikapteeni aikoo olla myös aktiivisesti mukana AYY:n fuksitoimikunnassa ja sitä kautta järjestämässä tapahtumia ja saada tukea toimintaansa Kevään ISOtoiminta 2014 ISOjen rekrytoiminen aloitetaan helmikuussa, jolloin järjestetään infotilaisuus ISOrekry. Tilaisuudessa ISOvastaava kertoo ISOtoiminnasta ja sen tuomista etuuksista sekä velvollisuuksista. Itse ISOjen valintaa tullaan uudistamaan hieman aiemmista vuosista. ISOryhmät tullaan muodostamaan mahdollisimman nopeasti. AYY tarjoaa keväällä ISOkoulutusta, johon osallistuvat ISOt, fuksikapteeni sekä ISOvastaava. ISOvastaava tulee olemaan aktiivinen osa AYY:n Isotoimikuntaa2014

5 5 (18) 2.4. Syksy Ennen fuksien saapumista pidetään ISOjen kanssa tapaaminen, jossa käydään läpi syksyä FTMK:n osalta. Ensimmäinen tapahtuma syksyllä on varaslähtö, jonka fuksikapteeni järjestää yhdessä isojen kanssa. Ensimmäisen viikon ohjelma on yleensä aika hektinen ja se aloitetaan perinteisellä vastaanottotilaisuudella, jossa fukseille kerrotaan killasta ja muista oleellisista asioista. Tilaisuuden päätteeksi fuksit jaetaan ennalta määrättyihin fuksiryhmiinsä ja heille jaetaan fuksipistekortit. Ensimmäisen päivän illalla järjestetään myös perinteinen Eka Ilta, jossa järjestetään erinäisiä leikkejä ja hallitusesittely. Muita suuria tapahtumia on fuksien ensimmäiset sitsit Fuksisitsit, jotka järjestetään yhdessä muiden kiltojen kanssa. Syksyn mittaan tullaan myös fuksitoimikunnan osalta järjestämään erinäisiä saunailtoja, kuten laulusauna, jossa perehdytetään fuksit teekkarien laulukulttuuriin. Fuksitoimikunnan tapahtumat eivät rajoitu pelkästään killan sisäisiksi, vaan tapahtumia tulee olemaan myös muiden järjestöjen kanssa. Syksyllä valmistetaan myös valmiiksi kevään 2015 aikataulut, jolloin tavoitteena on, että kaikki lakin haluavat myös sen saavat mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Fukseille kerrotaan myös fuksibileperinteestä ja heille pidetään infotilaisuus sen järjestämisestä, sekä tietysti heitä tuetaan sen järjestämisessä Syksyn ISOtoiminta Syksyllä ISOtoiminta on suurimmillaan ja ISOvastaava sekä ISOt auttavat fuksikapteenia tapahtumien järjestelyissä sekä pitävät huolen, että fukseilla on kaikki asiat hyvin ja tukevat heidän alkutaivaltaan. Fuksitoimikunta Fuksikapteeni (mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti) Anton Hult Fuksikapteeni Niklas Heikkilä ISOvastaava 2013 Roope Vesterinen ISOvastaava 2014 Aleksi Pradère-Koskiahde

6 6 (18) 3. Opintotoimikunta 3.1. Yleistä Vuoden 2013 syksy toi bioinformaatioteknologian koulutusohjelmalle ensimmäiset uudistetun kandidaattitutkinnon mukaan opintonsa aloittavat fuksit. Vuosi 2014 tietää myös päätöksiä bioinformaatioteknologian uudistettavasta maisteriohjelmasta. Tässä keskustelussa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä ja tuoda opiskelijoidensa mielipiteet esiin. Killan nettisivujen opinto-osio on kandiuudistuksen myötä suurilta osin vanhentunut, ja sen uudistamiseksi opintotoimikunta sitoutuu työskentelemään saadakseen uudet fuksikurssit dokumentoitua ennen ensi syksynä opintonsa aloittavien saapumista. Pyrimme myös viime vuoden tapaan edelleen edistämään tiedotusta killan opiskelijoille yliopistotason tapahtumista sekä helpottamaan kiltalaisten opiskelua myös esimerkiksi kirjamarkkinoin Edunvalvonta Edunvalvontaa käydään tulevana vuonna pääasiassa kahdella rintamalla. Toisaalta teemme yhteistyötä korkeakoulun kanssa edistääksemme tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyjen fuksikurssien toteutusta seuraavina vuosina. Killan sisäisesti nykyisten sekä tulevien fuksien opiskelua pyritään helpottamaan siirtämällä opiskelijoiden tekemää kurssimateriaalia eli prujuja sähköiseksi killan nettisivuille sekä tarjoamaan tietoa uudistuksesta sekä kursseista. Vanhan kandidaattiohjelman opiskelijoiden opiskelu on korkeakoulun puolelta taattu vuoteen 2016 asti, mutta pyrimme käymään yhteistyötä korkeakoulun kanssa jotta kurssikorvaavuudet sekä lopetettavat kurssit järjestettäisiin opiskelijoiden kannalta mahdollisimman hyvin. Toisaalta bioinformaatioteknologian maisteriohjelman suunnittelu jatkuu, ja tässä prosessissa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä. Tavoitteemme on säilyttää bioinformaatioteknologian koulutusohjelman omana kokonaisuutenaan fuksivuodesta maisterin papereihin asti. Seuraamme tarkasti uuden maisteriohjelman suunnittelua sekä ajamme opiskelijoidemme etua korkeakoulun päättävissä elimissä ja valmistelevissa toimikunnissa Tiedotus, neuvonta ja palvelut Opintotoimikunta pyrkii edistämään tiedonkulkua korkeakoulun sekä oppilaiden välillä. Tämä sisältää sekä oppilaiden palautteen välittämisen korkeakoulun päättäviin elimiin sekä korkeakoulun Inkubioa koskevien päätösten tiedottamisesta kiltalaisille. Toimimme opintoneuvolan ohella neuvontakanavana opinnoissa kiltalaisille sekä uuden että vanhan kandin sekä maisteriohjelman osalta. Uudistamme killan tarjoamia opintopalveluja myös tulevana vuonna. Kiltalaisilta saadun palautteen mukaan killan nettisivujen kurssimuistiinpano-osio on kaivatuimpien uusien palveluiden listalla. Se tullaan tulevana vuonna päivittämään ajan tasalle uusista fuksikursseista, jotta ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintojen aloitusta voitaisiin helpottaa. Jatkamme myös inkubion

7 7 (18) nettisivujen muiden opintomateriaalien kehittämistä Muu toiminta Perinteiset kirjamarkkinat tullaan järjestämään myös tänä vuonna yhteistyössä sähköinsinöörikillan sekä automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa. Kirjamarkkinat järjestetään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Opintokysely järjestetään myös tänä vuonna, ja sen tuloksia käytetään killan edunvalvonnassa. Kiltalaisten suuri aktiivisuus kyselyssä on toivottavaa jotta opiskelijoiden ääni voidaan tuoda julki myös korkeakoulun päättäjille. Opintotoimikunta Opintomestari Oskar Niemenoja Opintotoimihenkilö Timo Vehviläinen Opintotoimihenkilö Inka Saarinen Opintotoimihenkilö Henrikki Soininen

8 8 (18) 4. Sisä- ja ulkotoimikunta 4.1. Sisätoimikunta Ensisijaisesti kiltahuoneella käytettävää killan Spotify-tiliä jatketaan edelleen Unlimited-tilauksella. Karkkipalvelu jatkaa toimintaansa edellisestä vuodesta tuttuun tapaan, samoilla piikkilistoilla. Karmalistalla on ilmeisesti ollut positiivista vaikutusta joten sen käyttöä jatketaan. Sisätoimikunta päättää kaksi kertaa vuodessa palkinnot kolmelle parhaiten karmaa keränneelle. Karkkipalvelusta ja kiltahuoneen viihtyvyydestä vastaavat tänä vuonna Motivaatiovalas ja Lannistajakuha, ns. Kiltiskalat. Arkistonhoitaja jatkaa historiatoimikunnan aloittamaa työtä killan fyysisen ja digitaalisen arkiston täydentämisessä ja toimii yhteistyössä AYY:n arkiston ja Polyteekkarimuseon kanssa. Kiltahuoneen tuotteiden mainostusta todennäköisesti uudistetaan jos tuotevalikoimaa kasvaa. Erityisesti teevalikoimaan kiinnitetään huomiota saadun palautteen perusteella. Muiden kiltojen kanssa on neuvoteltu yhteisestä haalarimerkkitilauksesta, jonka merkit tulisivat kiltahuoneille myyntiin. Kiltahuoneelle on vuoden 2014 alussa jo hankittu uusi matto ja uusia ruokailuvälineitä. Kiltahuoneen kaappien tilankäyttöä pyritään parantamaan lajittelulaatikoilla ja hankkiutumalla eroon turhasta tavarasta. Laboratoriotakkien lainausjärjestelmä säilyy entisellään. Orgaanisen kemian labrat eivät ole enää pakollisia, mutta fuksit tarvitsevat labratakkeja uuteen Ihmisen mittaaminen -kurssiin. Vuoden 2013 jäljiltä takkeja on edelleen kateissa. Tarvetta valvotaan, ja jos takkeja ei ole saatu takaisin tarpeeksi kevään aikana, voidaan harkita uusien takkien hankkimista. Hienosäätäjä vastaa itsenäisesti erilaisista killan toimintaan ja toimintatapoihin liittyvistä asioista joita voisi optimoida paremmiksi. Kahden muun säätäjän toimenkuvat ovat entisestä tutut. Säätäjien tavoitteita ovat infonäytön hankkiminen bussiaikatauluja ja ruokalistoja varten, fyysisen tapahtumakalenterin tekeminen kiltahuoneen seinälle sekä kiltahuoneen Spotify-tietokoneen uudistaminen paremmin toimivaksi Ulkotoimikunta Killan vaihto-oppilastoimintaa hoitaa KV-vastaava, joka on mukana AYY:n KV-toimikunnassa. KVvastaava hoitaa killan tapahtumista tiedottamisen vaihto-oppilaille englanniksi. Ulkotoimikunta pyrkii edelleen pitämään yllä suhteita ystävyysainejärjestöihin, joille lähetetään kiltalehti ja kutsu maaliskuussa järjestettävään vuosijuhlaan, Apoptoosi X:n. Sisätoimikunta pitää huolta majoitustarpeista esimerkiksi ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlaedustajien tapauksessa. Syksyllä Turussa järjestettävää Rekombionaatiota varten pidetään yhteyttä Nucleys ry:hyn ja Bioner ry:hyn. Pääkaupunkiseudulla Boa ja Helix ry:n kanssa järjestetään Ystävänpäiväbileet Viikin C-grundissa. Juhlia on tällä kertaa tehty ja tiedoitettu ajoissa ja osanotosta odotetaan tilaan sopivaa. Boa:n ja Helix:in kanssa keskustellaan muistakin yhteisistä tapahtumista, erityisesti tapahtumista joissa jäsenistön olisi helpompi tutustua, kuten rennoista illanvietoista, peli-illoista tai muuta sellaista. Viikolla 11 ulkotoimikunta järjestää YTMK:n kanssa Biokeppanan perinteisest salaiseen

9 9 (18) kohteeseen. Ilmotautumisjärjestelmän muutosta harkitaan mutta lähtökohtaisesti se pysyy webilmoittautumisena. Biokeppana on kolmen päivän mittainen bussilla tehtävä matka ympäri Suomea. Sisä- ja ulkotoimikunta hankkii kiltalaisille lippuja Helsinginkadun approon ainejärjestötilauksen kautta jos ilmoittautuneita on tarpeeksi monta. Liput jaetaan maksukuitteja vastaan ennen approa. Muihinkin approtyyppisiin tapahtumiin harkitaan suurempaa lipputilausta jos esimerkiksi Aaltoyhteisöjaosto Aava ei tällaisia järjestä. Muiden ELEC-kiltojen kanssa yhteistyötä tiivistetään. Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa järjestetty ELECarnevaali järjestetään uudestaan huhtikuussa, toistaiseksi suuremmilla suunnitelmilla. Tapahtumassa tehdään yhteistyötä myös korkeakoulun kanssa. ELEC-kiltojen kanssa on keskusteltu myös mm. Yhteisestä haalarimerkkitilauksesta. Sisä- ja ulkotoimikunta Sisä- ja ulkomestari Henrikki Soininen Motivaatiovalas Tekla Larinkoski Lannistajakuha Roope Vesterinen Hienosäätäjä & arkistonhoitaja Mika Mäntykangas Säätäjä Juhani Uutela Karkeasäätäjä Tuomas Rantataro KV-vastaava Iina Yrjänä

10 10 (18) 5. Tapahtumatoimikunta 5.1. Yleistä Tulevana vuonna tapahtumatoimikunta pyrkii järjestämään entistäkin helpommin lähestyttäviä tapahtumia, joihin niin fukseilla kuin vanhemmillakin opiskelijoilla on matala kynnys lähteä mukaan. Tavoitteena on luoda perinteikkäiden tapahtumien rinnalle uusia konsepteja rikastuttamaan jo kymmenvuotiaan kiltamme tapahtumakulttuuria. Tapahtumia, erityisesti sitsejä, tullaan järjestämään paljon yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Suhteita kaverijärjestöihin pidetään yllä muun muassa yhteisten tapahtumien, kuten bileiden, kautta R.A.T.T.O. -seura Kevätkaudelle on suunniteltu järjestettävän viidet sitsit, yksi sillis, neljä saunailtaa, yhdet yhteisbileet kaverijärjestöjen kanssa sekä killan vuosijuhlan, Apoptoosin, jajatkot. Alla listattuna kevään alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Villi länsi sitsit Prodekon kanssa: Pienet ja rennot sitsit Prodekon kanssa OK20 :ssä. Aamusitsit: Kevään ainoat vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Järjestetään lauantaina, joten myös vanhempien opiskelijoiden toivotaan pääsevän paikalle. Sitsit MK :n ja VK :n kanssa: Smökkisitsit kahden killan, joiden kanssa Inkubio on ollut melko vähän tekemisissä, kanssa. Rennot ja hauskat tutustumissitsit. BMI-sitsit Prodekon, Athenen ja LKS :n kanssa: Syksyllä jo kolmatta kertaa järjestettävän BMI-projektin julkistamistilaisuus, jossa ovat mukana kaikki BMI-projektiin osallistuvat killat. Wappusitsit FK :n ja Kopedan kanssa: Perinteikkäät wappusitsit viime vuoden tavoin Fyysikkokillan ja Kopedan kanssa. Suurehkot Smökkisitsit, joiden myötä Wapun vietto lähtee viimeistäänkin kunnolla käyntiin. Wappusillis FK:n ja AS:n kanssa: Wappusitsejä seuraavana päivänä järjestettävä sillis. Osuu pitkäperjantaille, joten lienee melko pienimuotoinen tapahtuma. Sauna /hengailuillat Lettupannarivohvelisauna: Viime keväänä järjestetyn LPV-saunan toisinto. Rento saunailta, jossa kiltalaiset pääsevät vaihtamaan kuulumisia joululoman jälkeen. PilLu-sauna: Jo muutaman edellisvuoden tapaan PilLu-viikko lyhenee yhteen päivään, joka pitää sisällään pilkkimistä, lumiurheilua, saunomista, minttukaakaota ja yhdessäolemista. Beer pong turnaus: Beer pong peli on saavuttanut inkubiolaisten keskuudessa suurta suosiota. Turnauksessa biolaiset voivat keskenään mitellä taitojaan. Ilta jatkuu saunomisen ja rennon hengailun merkeissä.

11 11 (18) Munkinpaistoilta: Wapun alla järjestettävä hyvän mielen hengailutapahtuma, joka toivottavasti kokoaa yhteen monipuolisen katraan eri ikäisiä inkubiittejä. Muita tapahtumia Ystävänpäiväbileet Helixin ja BOA :n kanssa: Perinteisesti Pohjanhovi-nimellä kulkeneet bileet uudistavat konseptiaan. Bileiden tarkoitus on päräyttää käyntiin Helixin, BOA :n ja Inkubion yhteinen tapahtumakausi, joka toivottavasti tänä vuonna jatkuu myös aloitustapahtumaa pidemmälle. Apoptoosin jajatkot: Juhlavuoden kunniaksi tapahtumatoimikunnalle tarjoutuu vujujen yhteydessä aiempia vuosia pienempi urakka, sillä virallisista jatkoista huolehtii Apoptoositoimikunta. R.A.T.T.O. seura järjestääkin Apoptoosin jajatkot, jotka ovat vapaamuotoiset ja rennot bileet virallisten jatkojen jälkeen. Syksyllä järjestetään ainakin kolmet sitsit ja muutamia saunailtoja. Fuksien orientaatioviikolla tapahtumatoimikunta ottaa osaltaan uudet fuksit vastaan rentojen ja monipuolisten fuksitapahtumien merkeissä. Alla listattuna syksyn alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Fuksisitsit: Fuksien ensimmäiset sitsit. Järjestetään tuttuun tapaan yhdessä Athenen kanssa. Siisti, hieman suuremman mittakaavan tapahtuma. Kaverisitsit: Suurimmat Inkubion omat sitsit. Perinteikäs konsepti, inkubiolaiset tuovat kavereitaan killan ulkopuolelta sitsaamaan. Toivotaan herättävän kiinnostusta niin uusissa fukseissa kuin vanhemmissa opiskelijoissakin. Pikkujoulusitsit: Jo useana peräkkäisenä vuonna järjestetyt, suurta suosiota saavuttaneet vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Todennäköisesti edellisvuoden tapaan hieman pienempimuotoinen tapahtuma. Sauna- ja hengailuiltojen määrä ja yksityiskohdat päätetään myöhemmin, mutta kevään tapaan myös syksyllä pyritään järjestämään yhdessäolemiseen ja rentoutumiseen keskittyviä iltamia vastapainoksi kaikelle opiskelulle ja biletykselle Kulttuuri Kulttuuritoimintaa pyritään lisäämään. Järjestettävät tapahtumat varioivat leffakäynneistä runoiltoihin, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Uuden toimihenkilönimikkeen (sommelier) myötä kiltalaisten viinituntemusta pyritään lisäämään esimerkiksi viininmaistelutapahtumien kautta Urheilu Totuttuun tapaan Inkubio osallistuu Teekkarisarjoissa futsal- ja lentopallosarjoihin. Suurta suosiota saavuttanut sulkapalloturnaus järjestetään ainakin alkuvuodesta, mahdollisesti myös syyskaudella. Pyritään järjestämään golf-lajikokeilu, johon moni kiltalainen on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa.

12 12 (18) Tapahtumatoimikunta Isäntä Joanna Haahti Emäntä Saara Kaijala Liikunavastaava Matias Hynönen Liikuntavastaava Eero Linna Kulttuurivastaava Makenzi Nzau Kulttuurivastaava & valokuvaaja Minja Axelsson Valokuvaaja Henna Kosonen Hullu taiteilija Alisa Kopilow Sommelier Sirius Vuorikoski R.A.T.T.O. -seura Rattotyttö Anna Anttalainen Rattotyttö Minea Jokivuolle Rattotyttö Emilia Paltta Rattotyttö Johanna Vikkula Rattopoika Ossi Kaikkola Rattopoika Matias Lindgren Rattopoika Eero Linna Rattopoika Aleksi Wallenius Lukkaristo Lukkari Anton Hult Lukkari Sampsa Hyvämäki Lukkari Peter Ivanov Lukkari Henrikki Soininen Lukkari Antti Varhimo Lukkari Timo Vehviläinen

13 13 (18) 6. Tiedotustoimikunta 6.1. Yleistä Vuonna 2014 tiedotus tapahtuu edelleen ensisijaisesti viikottaisen tiedotussähköpostin ja killan Internet-sivujen kautta. Kiltalehti S'napsia hyödynnetään myös tiedotuksessa, ja lisäksi muun tiedotuksen tukena käytetään esimerkiksi killan facebook-ryhmää ja irc-kanavaa Sähköposti Lukukausien aikana killan jäsenille fukseja lukuun ottamatta lähetetään tiedotussähköposti viikoittain. Maanantaisin lähetettävässä sähköpostissa kerrotaan kiltalaisia kiinnostavista asioista, esimerkiksi killan ja ylioppilaskunnan tapahtumista, opintoihin liittyvistä asioista ja vapaista työpaikoista. Kesäisin tiedotusmailia lähetetään tarpeen vaatiessa. Fuksikapteeni lähettää fukseille samantyyppisen viikkomailin. Fuksien tiedotuksessa hyödynnetään myös esimerkiksi fuksien facebook-ryhmää. Yleissähköpostilistan lisäksi ylläpidetään useita muita sähköpostilistoja, joita eri toimikunnat käyttävät itsenäisesti, mutta joita tiedotustoimikunta ylläpitää Internet-sivut Nettisivut ovat tiedotuskanava sekä kiltalaisille että ulkopuolisille. Nettisivuilta löytyy muun muassa tietoa killasta ja killan tapahtumista. Vuoden 2014 tavoitteena on laajentaa, uudistaa ja selkiyttää nettisivuilta löytyvää sisältöä, sekä poistaa vanhentuneita tai epäolennaisia asioita, ja tehdä parannuksia sivujen rakenteeseen mikäli on tarvetta. Myös muille hallituksen jäsenille opetetaan tarvittaessa nettisivujen käyttöä, jotta he voivat tehdä itsenäisesti muutoksia sisältöön. Esimerkiksi yrityssuhteet -osio uudistetaan/uudistettiin jo (riippuu onko kokoukseen mennessä valmis) Tapahtumakalenterina jatketaan Google Calendarin käyttöä. Athenen puolelta on kuulunut huhuja ilmomasiina 3.0:n kehittämisestä. Tällä hetkellä käytössä on ilmomasiina 2.0, joka on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta lisätoiminnallisuudet ja muut pienet parannukset eivät olisi pahitteeksi. Jos Athenen kehitystiimi saa uuden ilmomasiinan valmiiksi ja toimimaan kunnolla, se otetaan hyvin todennäköisesti käyttöön myös Inkubion verkkosivuilla. Uusi ilmomasiina olisi tämänhetkisen tiedon mukaan toiminnassa aikaisintaan kesällä, todennäköisesti kuitenkin vasta loppuvuodesta. Pääasiallisena eri tilaisuuksissa otettujen valokuvien julkaisukanavana jatketaan edelleen kuvat.fi -palvelun käyttöä. Inkubion logo- ja muu pressimateriaali pidetään omien sivujen puolella S'napsi S'napsin yleisilme uudistettiin rajusti vuoden 2012 aikana. Vuonna 2013 jatkettiin samoilla linjoilla. Nyt vuonna 2014 otetaan taas aivan uudenlainen suunta, kuten ensimmäisestä numerosta on jo huomattu. Uudella päätoimittaja-taittajalla on hienoja ideoita ja visuaalista näkemystä. Kaikki

14 14 (18) lehdet pyritään edelleen painamaan värillisinä. Verkkoversio tulee aina olemaan värillinen. Toimittajien määrä on tänä vuonna erittäin suuri, ja toimittajien vuosikurssijakauma ja taustat ovat melko erilaiset, joten sisältöön saadaan varmasti paljon mielenkiintoista sisältöä. Vieraskyniäkin käytetään tarpeen vaatiessa. Lehdestä pyritään sisällöllisesti samantapainen kuin aikaisemmin, eli sopivasti asiapainotteisia ja hauskempia juttuja sekaisin. Lehteä tullaan tarjoamaan muutamalle yhteistyötaholle, joista Aalto-yliopiston tekniikan alan korkekoulut ovat tärkeimmät. Korkeakoulujen tuen avulla lehtien painokustannukset saadaan pidettyä kurissa. Vastineeksi korkeakoulut saavat halutessaan palstatilaa ja siten tiedotuskanavan myös kiltalaisille. Painotuen lisäksi lehteen myydään myös mainoksia yrityksille, joilla pyritään kattamaan osa lehden painokuluista. Lehden painatuksessa käytetään edelleen Unigrafia OY:tä. Lehteä tehdään vuoden aikana viisi numeroa. Lehtien menekkiä kiltahuoneella seurataan, ja kiltalaisille lehtiä tulee jaettavaksi noin Tiedotustoimikunta Tiedotusmestari Matti Suominen Päätoimittaja & taittaja Eevi Rutanen Toimittaja Tuomas Haapala Toimittaja Noora Matilainen Toimittaja Oskar Niemenoja Toimittaja Tuomas Rantataro Toimittaja Pellervo Ruponen Toimittaja Roope Vesterinen Toimittaja Sirius Vuorikoski Toimittaja Anna Äimälä Graafikko & toimittaja Minja Axelsson Graafikko & toimittaja Henrikki Soininen Graafikko Timo Vehviläinen

15 15 (18) 7. Yrityssuhdetoimikunta 7.1. Yleistä Yrityssuhdetoimikunnan tehta va na on luoda ja ylla pita a suhteita alan yrityksiin ja yhdistyksiin. Toimikunta pyrkii tuomaan yhteen yrityksia ja opiskelijoita va litta ma lla informaatiota molempiin suuntiin ja ja rjesta ma lla yhteista toimintaa. Inkubiolle yhteistoiminnasta saataviin ta rkeimpiin hyötyihin kuuluvat kontaktit yritysmaailmaan, killan ja tutkinto-ohjelman parempi tunnettavuus alan yrityksissa seka tietenkin taloudellinen tuki Tavoitteet Toimikunnan ensisijainen tavoite on viime vuoden ytmk:n perustamassa Bio Partners -yritysyhteistyöohjelmassa. Siihen on tarkoitus saada alamme keskeisimpiä yrityksiä mukaan ja keskittyä näiden suhteiden ylläpitoon. Tämä ohjelma kuroo yhteen edellisvuosien toimikuntien tavoitteita; kiltalaisten tutustuttaminen yrityksiin ja päinvastoin, killan taloudellisen tilanteen parantaminen sekä selkeän perinnön jättäminen seuraavalle toimikunnalle. Tavoitteena on, että seuraava toimikunta pääsee vaivatta jatkamaan ja ylläpitämään luotuja Bio Partners -suhteita. Lisäksi ohjelman myötä uudet haalarit on mahdollista hankkia heti uusien opiskelijoiden saavuttua; tavoite on, että syksyllä ei tarvitse enää etsiä haalarisponsoreita. Muita toimikunnan tavoitteita on yhteyksien parantaminen mm. alumnijärjestö BioDiin sekä Plättyyn. Näiden välillä pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia sekä parantamaan tiedonkulkua. Toimikunta on jo alkuvuodesta saanut päätökseen yhdessä edellisen toimikunnan sekä parin vapaaehtoisen kanssa verkkosivujen yrityksille -osion päivittämisen sekä uuden yhdistyskortin laatimisen. Bio Partners -yritystaulu pystytetään vuoden aikana kiltahuoneen seinälle Tapahtumat Bio Partners -tapahtumia Otaniemeen on näillä näkymin tulossa ainakin kaksi, ELECarneval huhtikuussa sekä yritysbrunssi yhdessä SIK:n kanssa loppusyksystä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös rennompia yritystapahtumia. Biokeppana suuntaa jälleen matkansa Kehä III:n ulkopuolelle viikolla 13. Erillisiä ekskursioita pyritään järjestämään Bio Partners -yrityksiin palvellen sekä aikaisemmassa että myöhemmässä vaiheessa olevia opiskelijoita. Syksyllä järjestetään Inkubion toinen ulkomaanekskursio, kohde ja ajankohta tarkentuvat aikanaan. Toimikunta osallistuu myös lokakuun lopussa ELECin järjestämään AlumniWeekendiin. Toimikunnan jäsen on mukana kolmatta kertaa järjestettävässä BMI Innovation Project -tapahtumassa, joka järjestetään syys-lokakuun vaihteessa.

16 16 (18) Yrityssuhdetoimikunta Yrityssuhdemestari Timo Petäjä Yrityssuhdetoimihenkilö Julia Jaatela Yrityssuhdetoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Yrityssuhdetoimihenkilö Eero Linna Yrityssuhdetoimihenkilö Johanna Vikkula Ulkomaanexcuvastaava Vili Auvinen Ulkomaanexcuvastaava Petra Fagerlund Ulkomaanexcuvastaava Ara Taalas BMI-vastaava Inka Saarinen TEK-yhdyshenkilö Iina Yrjänä

17 17 (18) 8. Historiatoimikunta Historiatoimikunta jatkaa edellisen vuoden kokoonpanossaan vuonna Toimikunnan pääasiallisena tehtävänä on viedä kiltahistoriaprojekti kunniakkaaseen loppuun. Suurin osa työstä on tehty vuoden 2013 puolella sekä tammikuussa Kirjojen saavuttua painosta toimikunta keskittyy teoksen julkaisuun sekä tukijoiden näkyvyyden varmistamiseen. Teos julkaistaan kahdessa paikassa Inkubion vuosijuhlaviikolla: Polyteekkarimuseolla sekä Apoptoosi X:ssä. Ensijulkaisu on Polyteekkarimuseolla, missä julkaisua juhlistetaan kuohujuomalla sekä pienimuotoisella Inkubio-näyttelyllä. Vuosijuhlaviikon jälkeen teoksen voi tilata itselleen verkkolomakkeella, jonka toimikunta toteuttaa. Tilatut kirjat postitetaan ja alkuvaiheessa järjestetään noutopäiviä. Tavoitteena on, että kirjan 300 kappaleen painoksesta on vuoden lopussa jäljellä noin 50 kappaleen erä. Teoksia voidaan käyttää esimerkiksi yrityslahjoina ja jäsenet voivat ostaa niitä vielä vuosia. Kiltahistoriaa ei olisi syntynyt ilman omaa aikaansa ja muistoja lahjoittaneita vanhempia inkubiittejä. Toimikunta kutsuu kaikki haastatellut erilliseen kiitostapahtumaan kevään loppupuolella. Toimikunnan puheenjohtaja myös valmistelee teoksen päätukija Teekkaritoiminnan edistämisrahasto TTER:lle loppuraportin projektin kulusta kevään aikana. Historiaprojektin ohessa kerääntyi tietenkin valtava määrä teoksen lähdemateriaalia. Toimikunta jäsentelee tämän materiaalin työstövaihetta parempaan järjestykseen ja toimittaa sen AYY:n arkistolle myöhempiä sukupolvia varten. Historiatoimikunta Historiatoimihenkilö, toimikunnan puheenjohtaja Mika Mäntykangas Historiatoimihenkilö Tuomas Haapala Historiatoimihenkilö Aleksi Ikkala Historiatoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Historiatoimihenkilö Kati Penttinen

18 18 (18) 9. Muut toimijat Apoptoositoimikunta Apoptoositirehtööri Kati Penttinen Apoptoositoimihenkilö Anna Anttalainen Apoptoositoimihenkilö Sanja Asikainen Apoptoositoimihenkilö Emmi Jokinen Apoptoositoimihenkilö Kirsti Kock Apoptoositoimihenkilö Alisa Kopilow Apoptoositoimihenkilö Petteri Parkkila Apoptoositoimihenkilö Henrikki Soininen Apoptoositoimihenkilö Juulia Suvilehto Apoptoositoimihenkilö Timo Vehviläinen Apoptoositoimihenkilö Anna Äimälä Nekroosivastaava Karoliina Tapani Nekroosivastaava Sirius Vuorikoski

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (17) Sisällysluettelo 1.Johdanto...2 2.Fuksitoimikunta...4 2.1 Yleistä...4 2.2 Kevät...4 2.3 Kevään ISOtoiminta...4 2.4 Syksy...4 2.5 Syksyn ISOtoiminta...5

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2007 Aika: Torstai 30.11.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Reetta Arokoski, Johannes Vainio, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Emmi Peltonen (saapui ajassa 8.23) 1.

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15.

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 33/2014 Aika: 11.12.2014 klo 14.00 Paikka: TTalo, Olkkari Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Miikka Laitila, Mikko LatvaKäyrä, Atte Keinänen,

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 3/2010 Aika: Tiistai 31.3.2010 klo 17:30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106 Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen. Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Antti Tolppanen Niklas Hellström Johanna Rantanen Jessica Mason Ilona Rahnasto Kaarlo Kock (poistui kohdassa 8.3 ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014 Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n Sisältö 1 Yleistä vuodesta 2014 3 1.1 Puheenjohtaja.............................................. 3 1.2 Varapuheenjohtaja............................................

Lisätiedot

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Tampereen Rakentajakilta TARAKIn 47. toimintavuosi. Tampereen Rakentajakillan tarkoituksena on tarjota jokaiselle jäsenelleen

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 5/2016 Aika: 26.2.2016 klo 18.00 Paikka: Maarintalon neuvotteluhuone, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Olli Peltomäki

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta.

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta. Hallitustyrkkypaneeli 10.11.2014 Puheenjohtaja Oskari Korpelainen, 4. vuoden sikkiläinen. Hakee toista kertaa puheenjohtajaksi. Aiempia kiltanakkeja mm. viestintämestari. Lisäksi radiodiodin vetovastuu,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Meri on tuonut kokoustarjoiluiksi eilen tehtyä pullaa. Pulla sai kiitosta herkullisuudestaan.

Meri on tuonut kokoustarjoiluiksi eilen tehtyä pullaa. Pulla sai kiitosta herkullisuudestaan. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2015 Aika: 8.1.2015, 16.30 Paikka: TTalo, A142 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Reetta Arokoski, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Johannes

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2006 Sisällysluettelo 1 HALLINTO 3 1.1 Hallitus 3 1.2 Toimihenkilöt (yhteystiedot löytyvät killan web-sivuilta) 3 1.3 Valtuusto 4 1.4

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VALTUUSTON KOKOUS 1/2005 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Aika: Keskiviikko 1.12.2004 klo 18.15 Läsnä: Valtuusto: Ahtiainen

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Limes ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma 2013 1. Yleisosa Limes ry (myöhemmin Limes) on Kumpulan kampuksen järjestö, jonka tavoitteena on: *kustantaa opintomateriaalia *toimia Helsingin

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 20/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 6/2013, 11.2.2013 klo 8.15 @A142 Paikalla: Jaakko Hynynen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Reetta Arokoski saapui 8.24.

Reetta Arokoski saapui 8.24. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 30/2014 Aika: 20.11.2014 klo 8.15 Paikka: TTalo, A106 Paikalla: Emmi Linkola, Aleksi Talsi, Atte Keinänen, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Mikko

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT

REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT REMPAN JÄSENKYSELY- TULOKSET JA HALLITUKSEN KOMMENTIT Hallitus käsitellyt kyselyn tulokset iltakoulussaan su 3.. VASTANNEITA YHTEENSÄ 7, JOISTA 9 hallintotieteiden julkisoikeuden 9 soveltavan psykologian

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16.

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16. Paikka: Ttalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Jessica Mason Antti Tolppanen Ilona Rahnasto Joel Lappalainen Niklas Hellström (poistui ja palasi

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY KILLAN KOKOUS 1/3 Aalto-yliopisto 1/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja MAANMITTARIKILTA RY Vuosikokous 2016 Aika: 26.2.2016 klo 16.30 Paikka: Maarin neuvotteluhuone, Sähkömiehentie

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Jessica Mason.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Jessica Mason. Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Ilona Rahnasto Jessica Mason Antti Tolppanen (poistui kohdassa 11.4) Sini Leskinen Niklas Hellström Joel Lappalainen

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS Paikka: Laitoksen kahvihuone, Physicum Aika: 25.2.2014 klo 17:20 Läsnä: Aliisa Priha, opintovastaava Sampo Vesanen Johannes Nyman Aleksi Rautio, isäntä Sonja Pietiläinen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00 SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko 4.1.2017, kello 17.00 Paikka: neuvotteluhuone Vuoristo (Maarintie 8),

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 20/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 10.9.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 22/2016 Aika: ma 29.8.2016 klo 19.00 Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat: Ville Myllylä Puheenjohtaja Jaakko Kiviluoma Talousministeri

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö (viimeiset hyväksytyt päivitykset vaalikokouksessa 25.11.2016) 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä perinneohjesääntö täydentää ja tarkentaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

mediakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö

mediakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen ja sivu 1 / 7 ROVANIEMEN LASTU RY PÖYTÄKIRJA PL 122 96101 Rovaniemi pvm 24.4.2015 Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous Aika: 24.4.2015 klo. 10.00 Paikka: Ainejärjestötilat,

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2014 24.02.2014 Aika: 26.02.2014 klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Jenni Ruuti Nelli Koutaniemi Miia Paavola Samuli Tala Jukka Ojala Oskari Auranaho

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi ihmisiä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi ihmisiä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2013, 6.3.2013 klo 10.00, paikkana A142 Paikalla: Sofia Ahanen, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen KEMISTIKILTA Ry 1 (5) RAADIN KOKOUS Aika: 19.03.2013 16:00 Paikka: Läsnä: Poissa: Muut: Kemistikillan kiltahuone Elina Honkanen, puheenjohtaja Pia Silventoinen, tiedottaja-sihteeri Artturi Ropponen, rahastonhoitaja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18. PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2014 Aika: 5.9. klo 10.00 Paikka: Ttalo, B122 Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Tiitu Lahti, Reetta Arokoski (saapui 10.08), Aleksi Talsi,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 7/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 7/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 7/2016 Aika: 15.3.2016 klo 18.30 Paikka: Servinkuja 1 C 22 Läsnäolijat: Emilia Taskinen Ida-Maria Korhonen Pinja Raitanen

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Aika: 15.04.2005 kello 15.00. Paikka: Läsnä: Opintososiaalinen tila, Kemian laitos. Kirsi Ämmälä, puheenjohtaja Susanna Johansson, sihteeri Anne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Keskiviikko 23.2. klo 18.00 Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnäolijat: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja VilleKomulainen,vanhempi

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:00 Paikka: Ravintola Myöhä Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04.

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04. Puolue ry Pöytäkirja Syyskokous 2013 Aika: 27.11.2013 klo 17 Paikka: Agora Gamma Läsnä: Marjukka Mattila, Inka Jurkka, Markus Kotkavuori, Karoliina Saraste, Teemu Rinkinen, Marko Pulkkinen, Topi-Veli Arpiainen,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 31/2015. Aika: to 12.11.2015 klo 17:00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 31/2015. Aika: to 12.11.2015 klo 17:00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 31/2015 Aika: to 12.11.2015 klo 17:00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat Heikki Laaki Aino Salmi Raine Viitala Ida Martikainen Tuukka

Lisätiedot

Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012. Aika: klo Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47

Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012. Aika: klo Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47 Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012 Aika: 24.09.2012 klo 18.00 Paikka: Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47 Läsnä: Niklas Harki Puheenjohtaja Katri Kenola Marja Sipola Sallamari Ahola

Lisätiedot