Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 1 (18) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

2 2 (18) Sisällysluettelo 1.Johdanto Fuksitoimikunta Yleistä Kevät Kevään ISOtoiminta Syksy Syksyn ISOtoiminta Opintotoimikunta Yleistä Edunvalvonta Tiedotus, neuvonta ja palvelut Muu toiminta Sisä- ja ulkotoimikunta Sisätoimikunta Ulkotoimikunta Tapahtumatoimikunta Yleistä R.A.T.T.O. -seura Kulttuuri Urheilu Tiedotustoimikunta Yleistä Sähköposti Internet-sivut S'napsi Yrityssuhdetoimikunta Yleistä Tavoitteet Tapahtumat Historiatoimikunta Muut toimijat...18

3 3 (18) 1. Johdanto Inkubion järjestämä toiminta tulee olemaan vuonna 2014 entistäkin laajempaa ja monipuolisempaa. Yksi vuoden pääteemoista on tapahtumien laajentaminen koskemaan entistä suurempaa osaa kiltamme jäsenistöstä. Tulemme säilyttämään monia aikasempina vuosina hyväksi todettuja toimintamalleja ja tapahtumia, mutta osaa tulemme uudelleenarvioimaan ja kehittämään. Tietysti toinen vuoden pääteemoista on 10. vuotiaan Inkubion juhliminen. Juhlavuoden viettäminen aloitettiin jo viime syksynä puolivuotissilliksellä sekä bionic-kalenterin julkaisulla. Maaliskuuhun mennessä valmistuu kiltamme 10. vuotis kiltahistoria-teos, joka julkaistaan juhlallisesti vuosijuhlamme yhteydessä. Itse vuosijuhlamme tulee olemaan killassamme ennen näkemättömän suuri spektaakkeli. Apoptoosi X-toimikunta perustettiin alustavasti jo vuonna 2012 ja toimikunnasta muodostuikin viime vuoden aikana historiamme suurin vuosijuhlatoimikunta. Kiltamme talouden tasapainossa pitäminen on tämän vuoden yksi suurimmista haasteista. Viimeisen parin vuoden aikana olemme säästäneet onnistuneesti rahaa Apoptoosi X:n järjestämiseksi. Tapahtumaan tullaan käyttämään suurin osa säästöistämme, mutta kuitenkin varmistaen, että killan muu toiminta pysyy normaalina. AYY nosti vuoden alusta kertavuokrattavien tilojensa vuokria, mutta tämän korotuksen vaikutukset killan tapahtumatarjontaan pyritään minimoimaan. Yrityssuhdetoimikunnan osalta vuoden suurimpina ponnistuksina perinteisen biokeppanan lisäksi tulevat olemaan viime vuonna aloitetun Bio Partners -ohjelman viimeistely ja käynnistys, sekä Inkubion toisen ulkomaanexcursion järjestäminen. Nuorena alana Suomessa yrityssuhteemme ovat tähän mennessä olleet haastavia, mutta tämän vuoden aikana pyrimme saattamaan Inkubion yrityssuhteet terveelle pohjalle tulevia vuosia varten. Killan edunvalvontasektori jatkaa vuonna 2014 aktiivista toimintaansa tutkintouudistusten parissa. Vuonna 2013 aloittaneet fuksit olivat ensimmäiset uudessa kandidaattiohjelmassa aloittaneet fuksit ja Inkubio pyrkiikin varmistamaan, että kandidaattiohjelmien uudistus viedään onnistuneesti loppuun. Kilta tulee keräämään yhdessä korkeakoulun kanssa palautetta ensimmäiseen opintovuoteen liittyen ja palaute tullaan käsittelemään avoimessa ELEC:in palautepaneelissa. Inkubio tulee myös olemaan aktiivinen vaikuttaja maisteriohjelmien uudistuksen valmistelussa. Vuoden 2014 alkupuolella tulevan bioinformaatioteknologian opiskelijoiden maisteriohjelman perustukset on käytännössä lyöty lukkoon, mutta tulevana vuonna pyrimme vielä varmistamaan, että ohjelman sisältö tulee olemaan askel parempaan suuntaan.

4 4 (18) 2. Fuksitoimikunta 2.1. Yleistä Vuonna 2014 fuksitoimikunta tulee seuraamaan edeltäjiensä luomia perinteitä ja kehittämään niitä edelleen. AYY:n ohjeistuksen mukaisesti toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat uusien fuksien saattamista opiskelujen ja opiskelijaelämän alkuun sekä tutustuttamista koulun, ylioppilaskunnan ja killan toimintaan sekä tietenkin toisiinsa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi fukseille tullaan järjestämään heidän fuksivuotensa aikana mielekästä toimintaa sekä muun muassa ISOhenkilötoiminnan kautta auttamaan heitä mahdollisesti vastaantulevissa ongelmissa Kevät Kevään osalta fuksitoimikunta toimii suurimmaksi osin istuvan fuksikapteenin oikeana kätenä ja valmistautuu syksyä varten. Tärkeimpänä päämääränä on mahdollistaa fuksien lakkien saaminen Wappuna, mikäli sellainen järjestetään. Kevään aikana järjestetään tapahtumia, kuten fuksien oma juhla Meioosi, monia laikkuompeluita sekä tietysti suurimpana mahdollinen Wappu. Syksyn valmisteluista suurimpana ja tärkeimpänä on fuksioppaan tekeminen, joka näyttäisi tänä vuonna olevan ensimmäistä kertaa koko korkeakoululle yhteinen. Yhteinen fuksiopas ei ole vielä varmistunut ja asiasta käydään keskusteluja kevään mittaan. Mikäli uudistus toteutuu tulee fuksiopas näyttämään hyvinkin erilaiselta kuin aiempina vuosina. Syksyn tapahtumat suunnitellaan suurimmaksi osaksi kevään aikana valmiiksi. Esimerkki tapahtumista on muun muassa varaslähtö. Haalareiden hankinta tullaan mahdollisesti uusimaan siten, että uusien fuksien koot otettaisiin heti ensimmäisellä viikolla ylös, jotta fuksit saisivat haalarinsa nopeammin kuin aiempina vuosina. Killan fuksitoiminnan parantamiseksi tullaan myös kevään aikana kysymään fuksipalautetta fukseilta. Fuksikapteeni aikoo olla myös aktiivisesti mukana AYY:n fuksitoimikunnassa ja sitä kautta järjestämässä tapahtumia ja saada tukea toimintaansa Kevään ISOtoiminta 2014 ISOjen rekrytoiminen aloitetaan helmikuussa, jolloin järjestetään infotilaisuus ISOrekry. Tilaisuudessa ISOvastaava kertoo ISOtoiminnasta ja sen tuomista etuuksista sekä velvollisuuksista. Itse ISOjen valintaa tullaan uudistamaan hieman aiemmista vuosista. ISOryhmät tullaan muodostamaan mahdollisimman nopeasti. AYY tarjoaa keväällä ISOkoulutusta, johon osallistuvat ISOt, fuksikapteeni sekä ISOvastaava. ISOvastaava tulee olemaan aktiivinen osa AYY:n Isotoimikuntaa2014

5 5 (18) 2.4. Syksy Ennen fuksien saapumista pidetään ISOjen kanssa tapaaminen, jossa käydään läpi syksyä FTMK:n osalta. Ensimmäinen tapahtuma syksyllä on varaslähtö, jonka fuksikapteeni järjestää yhdessä isojen kanssa. Ensimmäisen viikon ohjelma on yleensä aika hektinen ja se aloitetaan perinteisellä vastaanottotilaisuudella, jossa fukseille kerrotaan killasta ja muista oleellisista asioista. Tilaisuuden päätteeksi fuksit jaetaan ennalta määrättyihin fuksiryhmiinsä ja heille jaetaan fuksipistekortit. Ensimmäisen päivän illalla järjestetään myös perinteinen Eka Ilta, jossa järjestetään erinäisiä leikkejä ja hallitusesittely. Muita suuria tapahtumia on fuksien ensimmäiset sitsit Fuksisitsit, jotka järjestetään yhdessä muiden kiltojen kanssa. Syksyn mittaan tullaan myös fuksitoimikunnan osalta järjestämään erinäisiä saunailtoja, kuten laulusauna, jossa perehdytetään fuksit teekkarien laulukulttuuriin. Fuksitoimikunnan tapahtumat eivät rajoitu pelkästään killan sisäisiksi, vaan tapahtumia tulee olemaan myös muiden järjestöjen kanssa. Syksyllä valmistetaan myös valmiiksi kevään 2015 aikataulut, jolloin tavoitteena on, että kaikki lakin haluavat myös sen saavat mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. Fukseille kerrotaan myös fuksibileperinteestä ja heille pidetään infotilaisuus sen järjestämisestä, sekä tietysti heitä tuetaan sen järjestämisessä Syksyn ISOtoiminta Syksyllä ISOtoiminta on suurimmillaan ja ISOvastaava sekä ISOt auttavat fuksikapteenia tapahtumien järjestelyissä sekä pitävät huolen, että fukseilla on kaikki asiat hyvin ja tukevat heidän alkutaivaltaan. Fuksitoimikunta Fuksikapteeni (mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti) Anton Hult Fuksikapteeni Niklas Heikkilä ISOvastaava 2013 Roope Vesterinen ISOvastaava 2014 Aleksi Pradère-Koskiahde

6 6 (18) 3. Opintotoimikunta 3.1. Yleistä Vuoden 2013 syksy toi bioinformaatioteknologian koulutusohjelmalle ensimmäiset uudistetun kandidaattitutkinnon mukaan opintonsa aloittavat fuksit. Vuosi 2014 tietää myös päätöksiä bioinformaatioteknologian uudistettavasta maisteriohjelmasta. Tässä keskustelussa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä ja tuoda opiskelijoidensa mielipiteet esiin. Killan nettisivujen opinto-osio on kandiuudistuksen myötä suurilta osin vanhentunut, ja sen uudistamiseksi opintotoimikunta sitoutuu työskentelemään saadakseen uudet fuksikurssit dokumentoitua ennen ensi syksynä opintonsa aloittavien saapumista. Pyrimme myös viime vuoden tapaan edelleen edistämään tiedotusta killan opiskelijoille yliopistotason tapahtumista sekä helpottamaan kiltalaisten opiskelua myös esimerkiksi kirjamarkkinoin Edunvalvonta Edunvalvontaa käydään tulevana vuonna pääasiassa kahdella rintamalla. Toisaalta teemme yhteistyötä korkeakoulun kanssa edistääksemme tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyjen fuksikurssien toteutusta seuraavina vuosina. Killan sisäisesti nykyisten sekä tulevien fuksien opiskelua pyritään helpottamaan siirtämällä opiskelijoiden tekemää kurssimateriaalia eli prujuja sähköiseksi killan nettisivuille sekä tarjoamaan tietoa uudistuksesta sekä kursseista. Vanhan kandidaattiohjelman opiskelijoiden opiskelu on korkeakoulun puolelta taattu vuoteen 2016 asti, mutta pyrimme käymään yhteistyötä korkeakoulun kanssa jotta kurssikorvaavuudet sekä lopetettavat kurssit järjestettäisiin opiskelijoiden kannalta mahdollisimman hyvin. Toisaalta bioinformaatioteknologian maisteriohjelman suunnittelu jatkuu, ja tässä prosessissa Inkubio haluaa olla vahvasti läsnä. Tavoitteemme on säilyttää bioinformaatioteknologian koulutusohjelman omana kokonaisuutenaan fuksivuodesta maisterin papereihin asti. Seuraamme tarkasti uuden maisteriohjelman suunnittelua sekä ajamme opiskelijoidemme etua korkeakoulun päättävissä elimissä ja valmistelevissa toimikunnissa Tiedotus, neuvonta ja palvelut Opintotoimikunta pyrkii edistämään tiedonkulkua korkeakoulun sekä oppilaiden välillä. Tämä sisältää sekä oppilaiden palautteen välittämisen korkeakoulun päättäviin elimiin sekä korkeakoulun Inkubioa koskevien päätösten tiedottamisesta kiltalaisille. Toimimme opintoneuvolan ohella neuvontakanavana opinnoissa kiltalaisille sekä uuden että vanhan kandin sekä maisteriohjelman osalta. Uudistamme killan tarjoamia opintopalveluja myös tulevana vuonna. Kiltalaisilta saadun palautteen mukaan killan nettisivujen kurssimuistiinpano-osio on kaivatuimpien uusien palveluiden listalla. Se tullaan tulevana vuonna päivittämään ajan tasalle uusista fuksikursseista, jotta ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintojen aloitusta voitaisiin helpottaa. Jatkamme myös inkubion

7 7 (18) nettisivujen muiden opintomateriaalien kehittämistä Muu toiminta Perinteiset kirjamarkkinat tullaan järjestämään myös tänä vuonna yhteistyössä sähköinsinöörikillan sekä automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa. Kirjamarkkinat järjestetään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Opintokysely järjestetään myös tänä vuonna, ja sen tuloksia käytetään killan edunvalvonnassa. Kiltalaisten suuri aktiivisuus kyselyssä on toivottavaa jotta opiskelijoiden ääni voidaan tuoda julki myös korkeakoulun päättäjille. Opintotoimikunta Opintomestari Oskar Niemenoja Opintotoimihenkilö Timo Vehviläinen Opintotoimihenkilö Inka Saarinen Opintotoimihenkilö Henrikki Soininen

8 8 (18) 4. Sisä- ja ulkotoimikunta 4.1. Sisätoimikunta Ensisijaisesti kiltahuoneella käytettävää killan Spotify-tiliä jatketaan edelleen Unlimited-tilauksella. Karkkipalvelu jatkaa toimintaansa edellisestä vuodesta tuttuun tapaan, samoilla piikkilistoilla. Karmalistalla on ilmeisesti ollut positiivista vaikutusta joten sen käyttöä jatketaan. Sisätoimikunta päättää kaksi kertaa vuodessa palkinnot kolmelle parhaiten karmaa keränneelle. Karkkipalvelusta ja kiltahuoneen viihtyvyydestä vastaavat tänä vuonna Motivaatiovalas ja Lannistajakuha, ns. Kiltiskalat. Arkistonhoitaja jatkaa historiatoimikunnan aloittamaa työtä killan fyysisen ja digitaalisen arkiston täydentämisessä ja toimii yhteistyössä AYY:n arkiston ja Polyteekkarimuseon kanssa. Kiltahuoneen tuotteiden mainostusta todennäköisesti uudistetaan jos tuotevalikoimaa kasvaa. Erityisesti teevalikoimaan kiinnitetään huomiota saadun palautteen perusteella. Muiden kiltojen kanssa on neuvoteltu yhteisestä haalarimerkkitilauksesta, jonka merkit tulisivat kiltahuoneille myyntiin. Kiltahuoneelle on vuoden 2014 alussa jo hankittu uusi matto ja uusia ruokailuvälineitä. Kiltahuoneen kaappien tilankäyttöä pyritään parantamaan lajittelulaatikoilla ja hankkiutumalla eroon turhasta tavarasta. Laboratoriotakkien lainausjärjestelmä säilyy entisellään. Orgaanisen kemian labrat eivät ole enää pakollisia, mutta fuksit tarvitsevat labratakkeja uuteen Ihmisen mittaaminen -kurssiin. Vuoden 2013 jäljiltä takkeja on edelleen kateissa. Tarvetta valvotaan, ja jos takkeja ei ole saatu takaisin tarpeeksi kevään aikana, voidaan harkita uusien takkien hankkimista. Hienosäätäjä vastaa itsenäisesti erilaisista killan toimintaan ja toimintatapoihin liittyvistä asioista joita voisi optimoida paremmiksi. Kahden muun säätäjän toimenkuvat ovat entisestä tutut. Säätäjien tavoitteita ovat infonäytön hankkiminen bussiaikatauluja ja ruokalistoja varten, fyysisen tapahtumakalenterin tekeminen kiltahuoneen seinälle sekä kiltahuoneen Spotify-tietokoneen uudistaminen paremmin toimivaksi Ulkotoimikunta Killan vaihto-oppilastoimintaa hoitaa KV-vastaava, joka on mukana AYY:n KV-toimikunnassa. KVvastaava hoitaa killan tapahtumista tiedottamisen vaihto-oppilaille englanniksi. Ulkotoimikunta pyrkii edelleen pitämään yllä suhteita ystävyysainejärjestöihin, joille lähetetään kiltalehti ja kutsu maaliskuussa järjestettävään vuosijuhlaan, Apoptoosi X:n. Sisätoimikunta pitää huolta majoitustarpeista esimerkiksi ystävyysainejärjestöjen vuosijuhlaedustajien tapauksessa. Syksyllä Turussa järjestettävää Rekombionaatiota varten pidetään yhteyttä Nucleys ry:hyn ja Bioner ry:hyn. Pääkaupunkiseudulla Boa ja Helix ry:n kanssa järjestetään Ystävänpäiväbileet Viikin C-grundissa. Juhlia on tällä kertaa tehty ja tiedoitettu ajoissa ja osanotosta odotetaan tilaan sopivaa. Boa:n ja Helix:in kanssa keskustellaan muistakin yhteisistä tapahtumista, erityisesti tapahtumista joissa jäsenistön olisi helpompi tutustua, kuten rennoista illanvietoista, peli-illoista tai muuta sellaista. Viikolla 11 ulkotoimikunta järjestää YTMK:n kanssa Biokeppanan perinteisest salaiseen

9 9 (18) kohteeseen. Ilmotautumisjärjestelmän muutosta harkitaan mutta lähtökohtaisesti se pysyy webilmoittautumisena. Biokeppana on kolmen päivän mittainen bussilla tehtävä matka ympäri Suomea. Sisä- ja ulkotoimikunta hankkii kiltalaisille lippuja Helsinginkadun approon ainejärjestötilauksen kautta jos ilmoittautuneita on tarpeeksi monta. Liput jaetaan maksukuitteja vastaan ennen approa. Muihinkin approtyyppisiin tapahtumiin harkitaan suurempaa lipputilausta jos esimerkiksi Aaltoyhteisöjaosto Aava ei tällaisia järjestä. Muiden ELEC-kiltojen kanssa yhteistyötä tiivistetään. Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa järjestetty ELECarnevaali järjestetään uudestaan huhtikuussa, toistaiseksi suuremmilla suunnitelmilla. Tapahtumassa tehdään yhteistyötä myös korkeakoulun kanssa. ELEC-kiltojen kanssa on keskusteltu myös mm. Yhteisestä haalarimerkkitilauksesta. Sisä- ja ulkotoimikunta Sisä- ja ulkomestari Henrikki Soininen Motivaatiovalas Tekla Larinkoski Lannistajakuha Roope Vesterinen Hienosäätäjä & arkistonhoitaja Mika Mäntykangas Säätäjä Juhani Uutela Karkeasäätäjä Tuomas Rantataro KV-vastaava Iina Yrjänä

10 10 (18) 5. Tapahtumatoimikunta 5.1. Yleistä Tulevana vuonna tapahtumatoimikunta pyrkii järjestämään entistäkin helpommin lähestyttäviä tapahtumia, joihin niin fukseilla kuin vanhemmillakin opiskelijoilla on matala kynnys lähteä mukaan. Tavoitteena on luoda perinteikkäiden tapahtumien rinnalle uusia konsepteja rikastuttamaan jo kymmenvuotiaan kiltamme tapahtumakulttuuria. Tapahtumia, erityisesti sitsejä, tullaan järjestämään paljon yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Suhteita kaverijärjestöihin pidetään yllä muun muassa yhteisten tapahtumien, kuten bileiden, kautta R.A.T.T.O. -seura Kevätkaudelle on suunniteltu järjestettävän viidet sitsit, yksi sillis, neljä saunailtaa, yhdet yhteisbileet kaverijärjestöjen kanssa sekä killan vuosijuhlan, Apoptoosin, jajatkot. Alla listattuna kevään alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Villi länsi sitsit Prodekon kanssa: Pienet ja rennot sitsit Prodekon kanssa OK20 :ssä. Aamusitsit: Kevään ainoat vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Järjestetään lauantaina, joten myös vanhempien opiskelijoiden toivotaan pääsevän paikalle. Sitsit MK :n ja VK :n kanssa: Smökkisitsit kahden killan, joiden kanssa Inkubio on ollut melko vähän tekemisissä, kanssa. Rennot ja hauskat tutustumissitsit. BMI-sitsit Prodekon, Athenen ja LKS :n kanssa: Syksyllä jo kolmatta kertaa järjestettävän BMI-projektin julkistamistilaisuus, jossa ovat mukana kaikki BMI-projektiin osallistuvat killat. Wappusitsit FK :n ja Kopedan kanssa: Perinteikkäät wappusitsit viime vuoden tavoin Fyysikkokillan ja Kopedan kanssa. Suurehkot Smökkisitsit, joiden myötä Wapun vietto lähtee viimeistäänkin kunnolla käyntiin. Wappusillis FK:n ja AS:n kanssa: Wappusitsejä seuraavana päivänä järjestettävä sillis. Osuu pitkäperjantaille, joten lienee melko pienimuotoinen tapahtuma. Sauna /hengailuillat Lettupannarivohvelisauna: Viime keväänä järjestetyn LPV-saunan toisinto. Rento saunailta, jossa kiltalaiset pääsevät vaihtamaan kuulumisia joululoman jälkeen. PilLu-sauna: Jo muutaman edellisvuoden tapaan PilLu-viikko lyhenee yhteen päivään, joka pitää sisällään pilkkimistä, lumiurheilua, saunomista, minttukaakaota ja yhdessäolemista. Beer pong turnaus: Beer pong peli on saavuttanut inkubiolaisten keskuudessa suurta suosiota. Turnauksessa biolaiset voivat keskenään mitellä taitojaan. Ilta jatkuu saunomisen ja rennon hengailun merkeissä.

11 11 (18) Munkinpaistoilta: Wapun alla järjestettävä hyvän mielen hengailutapahtuma, joka toivottavasti kokoaa yhteen monipuolisen katraan eri ikäisiä inkubiittejä. Muita tapahtumia Ystävänpäiväbileet Helixin ja BOA :n kanssa: Perinteisesti Pohjanhovi-nimellä kulkeneet bileet uudistavat konseptiaan. Bileiden tarkoitus on päräyttää käyntiin Helixin, BOA :n ja Inkubion yhteinen tapahtumakausi, joka toivottavasti tänä vuonna jatkuu myös aloitustapahtumaa pidemmälle. Apoptoosin jajatkot: Juhlavuoden kunniaksi tapahtumatoimikunnalle tarjoutuu vujujen yhteydessä aiempia vuosia pienempi urakka, sillä virallisista jatkoista huolehtii Apoptoositoimikunta. R.A.T.T.O. seura järjestääkin Apoptoosin jajatkot, jotka ovat vapaamuotoiset ja rennot bileet virallisten jatkojen jälkeen. Syksyllä järjestetään ainakin kolmet sitsit ja muutamia saunailtoja. Fuksien orientaatioviikolla tapahtumatoimikunta ottaa osaltaan uudet fuksit vastaan rentojen ja monipuolisten fuksitapahtumien merkeissä. Alla listattuna syksyn alustava ohjelmisto yksityiskohtaisemmin: Sitsit Fuksisitsit: Fuksien ensimmäiset sitsit. Järjestetään tuttuun tapaan yhdessä Athenen kanssa. Siisti, hieman suuremman mittakaavan tapahtuma. Kaverisitsit: Suurimmat Inkubion omat sitsit. Perinteikäs konsepti, inkubiolaiset tuovat kavereitaan killan ulkopuolelta sitsaamaan. Toivotaan herättävän kiinnostusta niin uusissa fukseissa kuin vanhemmissa opiskelijoissakin. Pikkujoulusitsit: Jo useana peräkkäisenä vuonna järjestetyt, suurta suosiota saavuttaneet vain inkubiolaisille tarkoitetut sitsit. Todennäköisesti edellisvuoden tapaan hieman pienempimuotoinen tapahtuma. Sauna- ja hengailuiltojen määrä ja yksityiskohdat päätetään myöhemmin, mutta kevään tapaan myös syksyllä pyritään järjestämään yhdessäolemiseen ja rentoutumiseen keskittyviä iltamia vastapainoksi kaikelle opiskelulle ja biletykselle Kulttuuri Kulttuuritoimintaa pyritään lisäämään. Järjestettävät tapahtumat varioivat leffakäynneistä runoiltoihin, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Uuden toimihenkilönimikkeen (sommelier) myötä kiltalaisten viinituntemusta pyritään lisäämään esimerkiksi viininmaistelutapahtumien kautta Urheilu Totuttuun tapaan Inkubio osallistuu Teekkarisarjoissa futsal- ja lentopallosarjoihin. Suurta suosiota saavuttanut sulkapalloturnaus järjestetään ainakin alkuvuodesta, mahdollisesti myös syyskaudella. Pyritään järjestämään golf-lajikokeilu, johon moni kiltalainen on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa.

12 12 (18) Tapahtumatoimikunta Isäntä Joanna Haahti Emäntä Saara Kaijala Liikunavastaava Matias Hynönen Liikuntavastaava Eero Linna Kulttuurivastaava Makenzi Nzau Kulttuurivastaava & valokuvaaja Minja Axelsson Valokuvaaja Henna Kosonen Hullu taiteilija Alisa Kopilow Sommelier Sirius Vuorikoski R.A.T.T.O. -seura Rattotyttö Anna Anttalainen Rattotyttö Minea Jokivuolle Rattotyttö Emilia Paltta Rattotyttö Johanna Vikkula Rattopoika Ossi Kaikkola Rattopoika Matias Lindgren Rattopoika Eero Linna Rattopoika Aleksi Wallenius Lukkaristo Lukkari Anton Hult Lukkari Sampsa Hyvämäki Lukkari Peter Ivanov Lukkari Henrikki Soininen Lukkari Antti Varhimo Lukkari Timo Vehviläinen

13 13 (18) 6. Tiedotustoimikunta 6.1. Yleistä Vuonna 2014 tiedotus tapahtuu edelleen ensisijaisesti viikottaisen tiedotussähköpostin ja killan Internet-sivujen kautta. Kiltalehti S'napsia hyödynnetään myös tiedotuksessa, ja lisäksi muun tiedotuksen tukena käytetään esimerkiksi killan facebook-ryhmää ja irc-kanavaa Sähköposti Lukukausien aikana killan jäsenille fukseja lukuun ottamatta lähetetään tiedotussähköposti viikoittain. Maanantaisin lähetettävässä sähköpostissa kerrotaan kiltalaisia kiinnostavista asioista, esimerkiksi killan ja ylioppilaskunnan tapahtumista, opintoihin liittyvistä asioista ja vapaista työpaikoista. Kesäisin tiedotusmailia lähetetään tarpeen vaatiessa. Fuksikapteeni lähettää fukseille samantyyppisen viikkomailin. Fuksien tiedotuksessa hyödynnetään myös esimerkiksi fuksien facebook-ryhmää. Yleissähköpostilistan lisäksi ylläpidetään useita muita sähköpostilistoja, joita eri toimikunnat käyttävät itsenäisesti, mutta joita tiedotustoimikunta ylläpitää Internet-sivut Nettisivut ovat tiedotuskanava sekä kiltalaisille että ulkopuolisille. Nettisivuilta löytyy muun muassa tietoa killasta ja killan tapahtumista. Vuoden 2014 tavoitteena on laajentaa, uudistaa ja selkiyttää nettisivuilta löytyvää sisältöä, sekä poistaa vanhentuneita tai epäolennaisia asioita, ja tehdä parannuksia sivujen rakenteeseen mikäli on tarvetta. Myös muille hallituksen jäsenille opetetaan tarvittaessa nettisivujen käyttöä, jotta he voivat tehdä itsenäisesti muutoksia sisältöön. Esimerkiksi yrityssuhteet -osio uudistetaan/uudistettiin jo (riippuu onko kokoukseen mennessä valmis) Tapahtumakalenterina jatketaan Google Calendarin käyttöä. Athenen puolelta on kuulunut huhuja ilmomasiina 3.0:n kehittämisestä. Tällä hetkellä käytössä on ilmomasiina 2.0, joka on ominaisuuksiltaan riittävä, mutta lisätoiminnallisuudet ja muut pienet parannukset eivät olisi pahitteeksi. Jos Athenen kehitystiimi saa uuden ilmomasiinan valmiiksi ja toimimaan kunnolla, se otetaan hyvin todennäköisesti käyttöön myös Inkubion verkkosivuilla. Uusi ilmomasiina olisi tämänhetkisen tiedon mukaan toiminnassa aikaisintaan kesällä, todennäköisesti kuitenkin vasta loppuvuodesta. Pääasiallisena eri tilaisuuksissa otettujen valokuvien julkaisukanavana jatketaan edelleen kuvat.fi -palvelun käyttöä. Inkubion logo- ja muu pressimateriaali pidetään omien sivujen puolella S'napsi S'napsin yleisilme uudistettiin rajusti vuoden 2012 aikana. Vuonna 2013 jatkettiin samoilla linjoilla. Nyt vuonna 2014 otetaan taas aivan uudenlainen suunta, kuten ensimmäisestä numerosta on jo huomattu. Uudella päätoimittaja-taittajalla on hienoja ideoita ja visuaalista näkemystä. Kaikki

14 14 (18) lehdet pyritään edelleen painamaan värillisinä. Verkkoversio tulee aina olemaan värillinen. Toimittajien määrä on tänä vuonna erittäin suuri, ja toimittajien vuosikurssijakauma ja taustat ovat melko erilaiset, joten sisältöön saadaan varmasti paljon mielenkiintoista sisältöä. Vieraskyniäkin käytetään tarpeen vaatiessa. Lehdestä pyritään sisällöllisesti samantapainen kuin aikaisemmin, eli sopivasti asiapainotteisia ja hauskempia juttuja sekaisin. Lehteä tullaan tarjoamaan muutamalle yhteistyötaholle, joista Aalto-yliopiston tekniikan alan korkekoulut ovat tärkeimmät. Korkeakoulujen tuen avulla lehtien painokustannukset saadaan pidettyä kurissa. Vastineeksi korkeakoulut saavat halutessaan palstatilaa ja siten tiedotuskanavan myös kiltalaisille. Painotuen lisäksi lehteen myydään myös mainoksia yrityksille, joilla pyritään kattamaan osa lehden painokuluista. Lehden painatuksessa käytetään edelleen Unigrafia OY:tä. Lehteä tehdään vuoden aikana viisi numeroa. Lehtien menekkiä kiltahuoneella seurataan, ja kiltalaisille lehtiä tulee jaettavaksi noin Tiedotustoimikunta Tiedotusmestari Matti Suominen Päätoimittaja & taittaja Eevi Rutanen Toimittaja Tuomas Haapala Toimittaja Noora Matilainen Toimittaja Oskar Niemenoja Toimittaja Tuomas Rantataro Toimittaja Pellervo Ruponen Toimittaja Roope Vesterinen Toimittaja Sirius Vuorikoski Toimittaja Anna Äimälä Graafikko & toimittaja Minja Axelsson Graafikko & toimittaja Henrikki Soininen Graafikko Timo Vehviläinen

15 15 (18) 7. Yrityssuhdetoimikunta 7.1. Yleistä Yrityssuhdetoimikunnan tehta va na on luoda ja ylla pita a suhteita alan yrityksiin ja yhdistyksiin. Toimikunta pyrkii tuomaan yhteen yrityksia ja opiskelijoita va litta ma lla informaatiota molempiin suuntiin ja ja rjesta ma lla yhteista toimintaa. Inkubiolle yhteistoiminnasta saataviin ta rkeimpiin hyötyihin kuuluvat kontaktit yritysmaailmaan, killan ja tutkinto-ohjelman parempi tunnettavuus alan yrityksissa seka tietenkin taloudellinen tuki Tavoitteet Toimikunnan ensisijainen tavoite on viime vuoden ytmk:n perustamassa Bio Partners -yritysyhteistyöohjelmassa. Siihen on tarkoitus saada alamme keskeisimpiä yrityksiä mukaan ja keskittyä näiden suhteiden ylläpitoon. Tämä ohjelma kuroo yhteen edellisvuosien toimikuntien tavoitteita; kiltalaisten tutustuttaminen yrityksiin ja päinvastoin, killan taloudellisen tilanteen parantaminen sekä selkeän perinnön jättäminen seuraavalle toimikunnalle. Tavoitteena on, että seuraava toimikunta pääsee vaivatta jatkamaan ja ylläpitämään luotuja Bio Partners -suhteita. Lisäksi ohjelman myötä uudet haalarit on mahdollista hankkia heti uusien opiskelijoiden saavuttua; tavoite on, että syksyllä ei tarvitse enää etsiä haalarisponsoreita. Muita toimikunnan tavoitteita on yhteyksien parantaminen mm. alumnijärjestö BioDiin sekä Plättyyn. Näiden välillä pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia sekä parantamaan tiedonkulkua. Toimikunta on jo alkuvuodesta saanut päätökseen yhdessä edellisen toimikunnan sekä parin vapaaehtoisen kanssa verkkosivujen yrityksille -osion päivittämisen sekä uuden yhdistyskortin laatimisen. Bio Partners -yritystaulu pystytetään vuoden aikana kiltahuoneen seinälle Tapahtumat Bio Partners -tapahtumia Otaniemeen on näillä näkymin tulossa ainakin kaksi, ELECarneval huhtikuussa sekä yritysbrunssi yhdessä SIK:n kanssa loppusyksystä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös rennompia yritystapahtumia. Biokeppana suuntaa jälleen matkansa Kehä III:n ulkopuolelle viikolla 13. Erillisiä ekskursioita pyritään järjestämään Bio Partners -yrityksiin palvellen sekä aikaisemmassa että myöhemmässä vaiheessa olevia opiskelijoita. Syksyllä järjestetään Inkubion toinen ulkomaanekskursio, kohde ja ajankohta tarkentuvat aikanaan. Toimikunta osallistuu myös lokakuun lopussa ELECin järjestämään AlumniWeekendiin. Toimikunnan jäsen on mukana kolmatta kertaa järjestettävässä BMI Innovation Project -tapahtumassa, joka järjestetään syys-lokakuun vaihteessa.

16 16 (18) Yrityssuhdetoimikunta Yrityssuhdemestari Timo Petäjä Yrityssuhdetoimihenkilö Julia Jaatela Yrityssuhdetoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Yrityssuhdetoimihenkilö Eero Linna Yrityssuhdetoimihenkilö Johanna Vikkula Ulkomaanexcuvastaava Vili Auvinen Ulkomaanexcuvastaava Petra Fagerlund Ulkomaanexcuvastaava Ara Taalas BMI-vastaava Inka Saarinen TEK-yhdyshenkilö Iina Yrjänä

17 17 (18) 8. Historiatoimikunta Historiatoimikunta jatkaa edellisen vuoden kokoonpanossaan vuonna Toimikunnan pääasiallisena tehtävänä on viedä kiltahistoriaprojekti kunniakkaaseen loppuun. Suurin osa työstä on tehty vuoden 2013 puolella sekä tammikuussa Kirjojen saavuttua painosta toimikunta keskittyy teoksen julkaisuun sekä tukijoiden näkyvyyden varmistamiseen. Teos julkaistaan kahdessa paikassa Inkubion vuosijuhlaviikolla: Polyteekkarimuseolla sekä Apoptoosi X:ssä. Ensijulkaisu on Polyteekkarimuseolla, missä julkaisua juhlistetaan kuohujuomalla sekä pienimuotoisella Inkubio-näyttelyllä. Vuosijuhlaviikon jälkeen teoksen voi tilata itselleen verkkolomakkeella, jonka toimikunta toteuttaa. Tilatut kirjat postitetaan ja alkuvaiheessa järjestetään noutopäiviä. Tavoitteena on, että kirjan 300 kappaleen painoksesta on vuoden lopussa jäljellä noin 50 kappaleen erä. Teoksia voidaan käyttää esimerkiksi yrityslahjoina ja jäsenet voivat ostaa niitä vielä vuosia. Kiltahistoriaa ei olisi syntynyt ilman omaa aikaansa ja muistoja lahjoittaneita vanhempia inkubiittejä. Toimikunta kutsuu kaikki haastatellut erilliseen kiitostapahtumaan kevään loppupuolella. Toimikunnan puheenjohtaja myös valmistelee teoksen päätukija Teekkaritoiminnan edistämisrahasto TTER:lle loppuraportin projektin kulusta kevään aikana. Historiaprojektin ohessa kerääntyi tietenkin valtava määrä teoksen lähdemateriaalia. Toimikunta jäsentelee tämän materiaalin työstövaihetta parempaan järjestykseen ja toimittaa sen AYY:n arkistolle myöhempiä sukupolvia varten. Historiatoimikunta Historiatoimihenkilö, toimikunnan puheenjohtaja Mika Mäntykangas Historiatoimihenkilö Tuomas Haapala Historiatoimihenkilö Aleksi Ikkala Historiatoimihenkilö Lauri Jääskeläinen Historiatoimihenkilö Kati Penttinen

18 18 (18) 9. Muut toimijat Apoptoositoimikunta Apoptoositirehtööri Kati Penttinen Apoptoositoimihenkilö Anna Anttalainen Apoptoositoimihenkilö Sanja Asikainen Apoptoositoimihenkilö Emmi Jokinen Apoptoositoimihenkilö Kirsti Kock Apoptoositoimihenkilö Alisa Kopilow Apoptoositoimihenkilö Petteri Parkkila Apoptoositoimihenkilö Henrikki Soininen Apoptoositoimihenkilö Juulia Suvilehto Apoptoositoimihenkilö Timo Vehviläinen Apoptoositoimihenkilö Anna Äimälä Nekroosivastaava Karoliina Tapani Nekroosivastaava Sirius Vuorikoski

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 ELECaverit 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat 14 Oltermannin tervehdys 18 Kiltakummin terveiset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2008 1 Yleistä 1.1.1 Puheenjohtajan näkökulma Kevät on mennyt taas aivan uskomattoman nopeasti! Itse kunkin päästessä koko ajan paremmin tehtäväänsä

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 3 / 2009 1. Yleistä Uutena asiana syksyllä olen aloittanut viikkokatsausten lähettämisen valtuustolle, toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Katsausten

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi Toimintakertomus 2011 Puheenjohtaja Juho Salmi Vuonna 2011 vietiin kiltaa jälleen vuosi eteenpäin ja tehtiin killasta jäsentensä näköinen. Kilta on kehittynyt nuorekkaammaksi ja keskustelevammaksi. Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry KSK 3/2011 1 Yleistä Killan toiminta on jatkunut taas kesän jälkeen tutuissa kiireisissä merkeissä. Fukseja otettiin vastaan n. 160 kpl ja porukkaa on fuksitapahtumissa riittänyt. Fuksit ovat myös ilahduttaneet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan Fuksiopas 2015 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vteyl] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty. KSK 2/2011 1 Yleistä Edellisen KSK:n jälkeen killassa on ehtinyt tapahtua perinteiseen vuosikelloon liittyviä juttuja, kuten Kotimaan Pitkä excursio ja Wanhojen sekä fuksien Wappusitsit. Perinteikkäiden

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja. 17 Kiltakummi

Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja. 17 Kiltakummi 2 Sisällys Tervehdykset 4 SuurPhuksi 6 ISOpomo 8 Majuri 11 Phuksivator 12 Dekaani 14 Laitoksen johtaja 16 ELECaverit 17 Kiltakummi Opinnot 18 Apua opinnoissa 19 Phuksisyksyn opinnot 20 Opiskelutekniikan

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/05 1 Yleistä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/2005 1.1 Osastoyhteydet Jossain määrin ristiriitaisten tietojen mukaan osastolle

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Kemistikilta ry.

Toimintakertomus 2012. Kemistikilta ry. Toimintakertomus 2012 Kemistikilta ry. Sisällys Yleistä... 1 Raati... 1 Toimikunnat... 1 AYY... 2 Yleiset asiat... 3 Killan kokoukset... 3 Sidosryhmät... 3 Oltermanni... 3 Tunnukset... 4 Raha-asiat...

Lisätiedot

Pukeudu syksyn muotiväriin!!!

Pukeudu syksyn muotiväriin!!! FUKSIOPAS 2015 Pukeudu syksyn muotiväriin!!! Syksy on täynnä riemukkaita tilaisuuksia, joissa SIK:n jäsenet erottuvat edukseen puhtaanvalkoisissa haalareissaan. Haalarit odottavat jo sinua Otaniemessä!

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE

PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE PHUKSIOPAS 2005 INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENE 4 PHUKSIKAPTEENIN PULINAT 6 FUKSIMAJURIN TERVEHDYS 8 TEKNOLOGFÖRENINGENS HÄLSNINGAR 9 MIKÄ IHMEEN KILTA? 10 HALLITUS 13 TOIMIHENKILÖT 14 ISOHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS. Markus Heimonen 17.2.2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry. TOIMINTAKERTOMUS 2007 Markus Heimonen 17.2.2008 1 Yleistä (Puheenjohtaja Markus Heimonen) Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n yhdeksännen toimintavuoden

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Puheenjohtajalta Huhtikuun aikana kilta järjesti noin 30 tapahtumaa, joka tekee noin yhden tapahtuman jokaista vuorokautta kohden. Tapahtumakirjo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia.

n nojatuoli Mukava leposohva on aina parempi kuin kova lattia. PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] BUGS Tämä opas ei jostain kumman syystä johda valmistumiseen. - 2 - TiK Phuksiopas 2003 DESCRIPTION

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot