Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto"

Transkriptio

1 Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

2 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen muutto Suomesta EU, Eta-maahan tai Sveitsiin 3. Asuminen toisessa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä Hoitoon hakeutuminen Suomeen ennakkoluvalla 4. Asuminen toisessa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen Suomeen 5. Muutto Suomesta muualle kuin EU-lainsäädäntöä soveltavaan maahan

3 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoita vakituisen asuinpaikan muutoksesta maistraattiin. Ilmoita Kelaan sekä vakituisesta muutosta että tilapäisestä ulkomailla oleskelusta lomakkeella Y 39 tai sähköisessä asiointipalvelussa. Suunnitelmat ja tilanteet voivat muuttua ilmoita uusi tieto Kelalle!

4 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä

5 Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä EU-lainsäädännön mukaan oleskelulla tarkoitetaan tilapäistä oleskelua -> Ymmärretään alle 1 vuoden oleskeluna Kuulut Suomen sosiaaliturvaan tilapäisen ulkomailla oleskelun ajan Vakituinen kotikunta Suomessa Oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin kuten Suomessa pysyvästi asuvalla Kotikunnasta päättää maistraatti Oleskelumaassa oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Oikeus hoitoon osoitetaan Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (nk. EHIC-kortti)

6 Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä Lääketieteellisesti välttämätön hoito: Sellaista välttämätöntä hoitoa, jota ei voi siirtää annettavaksi suunnitellun paluumatkan jälkeen Hoidon tarve ilmettävä tilapäisen oleskelun aikana Hoidon tarve voi syntyä myös pitkäaikaissairauden ja/tai aiemmin todetun sairauden esim. diabeteksen johdosta Lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon oikeus samoin kustannuksin ja samoin ehdoin kuin oleskelumaassa (matkakohteessa) asuvilla Maan lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään kuuluvalla palveluntuottajalla Eri maiden määritelmät vaihtelevat sen suhteen, mikä on tilapäisen oleskelun aikana annettavan hoidon laajuus Henkilö tulee hoitaa vähintään matkustuskuntoon

7 Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) Europeiska sjukförsäkringskortet European Health Insurance Card Carte européenne d'assurance maladie Europäische Krankenversicherungskarte Tarjeta Sanitaria Europea

8 Hakijan muistilista Voit hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia 1. sähköisesti verkossa, tilaus verkkopankkitunnuksilla ( > Kelan asiointipalvelu) 2. puhelimitse ( ) 3. Kelan toimistosta hakemuslomakkeella SV193 Jos hakemus voidaan käsitellä heti, kortti toimitetaan postitse noin 2 viikon kuluessa tilauksesta Eurooppalainen sairaanhoitokortti on henkilökohtainen maksuton voimassa 2 vuotta kerrallaan ja uusitaan automaattisesti, jos edellytykset kortin saamiselle edelleen täyttyvät

9 Todistus eläkkeen maksamisesta Suomesta Jotkut alueet Espanjassa pyytävät tällaista todistusta eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi Kela myöntää todistuksen tarvittaessa, kun lähdet tilapäisesti oleskelemaan Espanjaan Todistus on espanjankielinen Voit pyytää todistusta Kelan ulkomaan yksiköstä

10 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sairaanhoitokustannusten korvaukset Pääsääntö Oleskelumaassa annetun hoidon todelliset kustannukset maksaa valtio, joka on myöntänyt eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kortin haltija maksaa hoidon antajalle asiakasmaksun, joka on sama kuin paikallisilla asukkailla

11 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sairaanhoitokustannusten korvaukset Jos joudut maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse, voit hakea korvausta 1) oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta siellä oleskelusi aikana Korvaus oleskelumaan korvausjärjestelmän mukaisesti 2) jälkikäteen Kelalta Korvaus käsitellään valintasi mukaan joko Suomen sairausvakuutuslain tai hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti Hakemuslomake SV 128 (Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista) Korvausta haettava 6 kk sisällä maksun suorittamisesta. Jos kustannukset ovat syntyneet Espanjassa, korvaus käsitellään aina Suomen sairausvakuutuslain nojalla, koska Espanjan järjestelmässä ei ole korvaustaksoja

12 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja lääkkeet 1 Voit ottaa Suomesta mukaan lääkkeet, joita tarvitset Jos ostat Suomessa apteekista lääkettä yli 3kk:n määrän, maksat itse apteekissa lääkkeen todelliset kustannukset Voit hakea korvausta Kelasta 6 kk:n kuluessa lääkkeen ostamisesta (korvaushakemus SV127 ) Korvaus voidaan maksaa enintään vuoden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä Selvitä ennen matkaa: Mahdolliset lääkkeiden maahantuontiin liittyvät rajoitukset Lisätietoja kohdemaan edustustosta Suomessa tai kohdemaan Suomen suurlähetystöstä. Lääkkeen säilyvyys, säilytyslämpötila sekä säilytyspaikka matkan aikana Jos lääkepakkaus rikkoontuu, sitä säilytetään väärin tai se katoa, ei lääkkeen uudelleen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia voida pääsääntöisesti korvata

13 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja lääkkeet 2 Ota lääkemääräykset mukaan matkalle. Ne ovat tullissa dokumentti siitä, että kuljettamasi lääkkeet ovat henkilökohtaisia. Jos käytät sähköistä reseptiä (ereseptiä), ota matkalle mukaan jokin seuraavista: lääkärin tulostama potilasohje. Siinä on lueteltu kaikki sinulle samalla kertaa määrätyt lääkkeet. apteekista saatava yhteenvetotuloste. yhteenveto, jonka voit itse tulostaa Kansallisen Terveysarkiston palvelusta Omien tietojen katselu. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Jos et ole varma matkakohteen tullimääräyksistä, pyydä lääkäriltäsi paperiset lääkemääräykset

14 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja lääkkeet Jos tarvitset jatkuvaa lääkitystä, voit pyytää lääkäriltä myös sairautesi diagnoositietoja tai hoitokertomuksia, joista tiedot pitkäaikaisesta sairaudesta käyvät ilmi. Asiakirjojen käännättäminen englanniksi tai kohdevaltion kielelle voi helpottaa asiointia kohdemaassa. Suomalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä toisessa Pohjoismaassa. Muissa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä vaaditaan apteekissa toistaiseksi paikallinen lääkemääräys. Jatkossa EU:n nk. potilasdirektiivi velvoittaa hyväksymään toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä kirjoitetut lääkemääräykset, jos lääkemääräyksessä tarkoitetulla lääkkeellä on myyntilupa siinä jäsenmaassa, jossa se aiotaan hankkia

15 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja lääkkeiden korvaukset 1 Jos joudut ostamaan oleskelumaassa lääkkeitä lääkärin määräyksellä, voit hakea korvausta 1. Oleskelumaasta siellä oleskelun aikana Lääkekustannukset korvataan oleskelumaan korvausperusteiden mukaisesti. Oikeuden korvaukseen osoitat Suomen myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla

16 Tilapäinen oleskelu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja lääkkeiden korvaukset 2 2. Jälkikäteen Kelasta, jos et ole hakenut korvausta oleskelumaasta tai et ole saanut lääkkeitä samoilla kustannuksilla kuin oleskelumaassa asuvat Korvauksen hakuaika on 6 kk lääkkeen ostamisesta Hakemuslomake SV 128 (Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista) Saat valita käsitelläänkö korvaushakemus joko Suomen sairausvakuutuslain nojalla tai oleskelumaan korvauslainsäädännön nojalla Jos ostettua lääkettä tai lääkeainetta ei korvattaisi Suomesta ostettuna, korvausta ei makseta ulkomailla ostetusta vastaavasta lääkkeestä Lisätietoja

17 2. Vakituinen muutto Suomesta EU-, tai Eta-maahan tai Sveitsiin

18 Vakituinen muutto Suomesta - Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä Pysyvän Suomesta muuton jälkeen et kuulu enää Suomen sosiaaliturvan piiriin Et ole Suomessa sairausvakuutettu Sinulla ei ole oikeutta Kela-kortin käyttöön muuton jälkeen Saatat saada sairaanhoitoa Suomen kustannusvastuulla uudessa asuinmaassa Selvitettävä, mikä maa on vastuussa sairaanhoidon kustannuksistasi Saatko EU-lainsäädännön piiriin kuuluvaa eläkettä? Mistä maasta? Myönnetäänkö sairaanhoitoa koskeva lomake E121/S1 Suomesta?

19 Asuminen: Esimerkki 1 Jos saat eläkettä uudesta asuinmaastasi : - Asuinmaa antaa sinulle tarpeellisen sairaanhoidon - Asuinmaa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista 1) Et maksa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua Suomeen 2) Kela ei myönnä lomaketta E121/S1 eikä eurooppalaista sairaanhoitokorttia 3) Uusi asuinmaa myöntää sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin 4) Kun oleskelet Suomessa tilapäisesti (esim. mökkeily, sukulointi), sinulla on oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin asuinmaasi myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jos sinulla on lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve. Ei oikeutta terveyskeskuksessa esim. hammastarkastuksiin tai kolesterolimittauksiin

20 Asuminen: Esimerkki 2 Jos saat eläkettä Suomesta, mutta et saa eläkettä uudesta asuinmaastasi tai muusta maasta: - Asuinmaa antaa sinulle tarpeellisen sairaanhoidon - Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista asuinmaalle sekä muille EU- tai Eta-maille ja Sveitsille 1) Sinun tulee maksaa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu Suomeen 2) Sinun on rekisteröidyttävä asuinmaassasi lomakkeella E121/S1, jonka Kela myöntää 3) Suomi (Kela) myöntää sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin 4) Kun oleskelet Suomessa tilapäisesti (esim. mökkeily, sukulointi), sinulla on oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin, jos sinulla on lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve Osoitat oikeutesi Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Ei oikeutta terveyskeskuksessa esim. hammastarkastuksiin tai kolesterolimittauksiin

21 Asuminen: Esimerkki 3 Jos et saa eläkettä uudesta asuinmaastasi, mutta saat eläkettä Suomesta ja jostakin toisesta maasta: - Asuinmaa tarjoaa sinulle tarpeellisen sairaanhoidon - Sairaanhoidon kustannusvastuu maiden välillä selvitetään erikseen, minkä myötä selviää mihin maahan sinun tulee maksaa sairausvakuutusmaksut mikä maa myöntää lomakkeen E121/S1 mikä maa myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin - Kun oleskelet Suomessa tilapäisesti (esim. mökkeily, sukulointi), sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin, jos sinulla on lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve Todistat oikeutesi eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka on myöntänyt sairaanhoidon kustannuksista vastuussa oleva maa Ei oikeutta terveyskeskuksessa esim. hammastarkastuksiin, tai kolesterolimittauksiin

22 Asuminen ja rekisteröityminen lomakkeella E121/S1 Kela myöntää lomakkeen, jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi (ks. Esimerkki 2) Lomake on rekisteröitävä asuinpaikan sairausvakuutuslaitoksessa Rekisteröity lomake on voimassa kunnes se perutaan Asuinmaa laskuttaa Suomea voimassa olevan lomakkeen nojalla joko kiinteämääräisten ( /kk/hlö) tai henkilön todellisten kustannusten mukaan riippuen siitä, minkälaista laskutusmallia asuinmaa käyttää. Kela tarkistaa säännöllisesti, onko elämässäsi tapahtunut muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sairaanhoito-oikeuksiisi Esim. muutto toiseen maahan, työnteko, perhetiedot, eläke Lomake perutaan, jos ei vastausta tai seurantatiedot niin osoittavat Ilmoita viipymättä olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista Kelan ulkomaan yksikköön!

23 Asuminen ja eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Kela myöntää sinulle lomakkeen E121, saat myös Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC). Käytä korttia muualla kuin asuinmaassasi Kortin kääntöpuoli on vihreä ja se sisältää tiedon sairaanhoitooikeuksistasi Suomessa ja muissa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä

24 Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakituisesti asuvan eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti

25 Asuminen ja eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla osoitat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon myös muissa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä, kun oleskelet siellä tilapäisesti Suomessa saat lisäksi suorakorvauksen lääketieteellisesti välttämättömästä hoidosta yksityisessä terveydenhuollossa (esim. yksityisillä lääkäriasemilla) sekä sairaankuljetuksesta (ambulanssikuljetus) suorakorvauksen lääkkeistä apteekissa

26 3. Asuminen toisessa EU- tai Etamaassa tai Sveitsissä Hoitoon hakeutuminen Suomeen ennakkoluvalla

27 Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä - Hoitoon hakeutuminen Suomeen ennakkoluvalla 1 Hoitoon hakeutuminen = henkilö matkustaa toiseen valtioon tarkoituksenaan hakea ja saada hoitoa sairauteensa Ennakkolupa = maksusitoumus EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetusten ( Asetus 883/2004 ja sen toimeenpanoasetus 987/2009) perusteella henkilö voi hakea etukäteen asuinmaastaan lupaa hakeutua hoitoon Suomeen tai muuhun EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin Se laskuttaako eläkkeensaajan asuinmaa Suomea eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista kiinteämääräisten ( /kk/hlö) tai todellisten kustannusten mukaan vaikuttaa siihen tekeekö asuinmaa vai sairaanhoitokustannuksista vastuussa oleva maa lopullisen päätöksen ennakkoluvan myöntämisestä tai epäämisestä Ennakkolupaa haetaan kuitenkin asuinmaasta

28 Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä - Hoitoon hakeutuminen Suomeen 2 Ennakkolupaa varten asuinmaan arvioi oman kansallisen lainsäädäntönsä nojalla kattaako sen terveydenhuollon järjestelmä ko. hoidon ja voidaanko henkilölle antaa hoitoa asuinmaassa hänen terveydentilasi kannalta välttämättömässä ajassa Lupaa ei ole pakko myöntää, jos henkilön asuinmaa voi vastata em. ehtojen täyttämisestä Lupa hakeutua hoitoon myönnetään lomakkeella E112/S2 Luvan myöntäjä vastaa kaikista annetun hoidon kustannuksista hoidon antajalle Jos eläkkeensaaja on saanut ennakkoluvan hakeutua esim. Espanjasta hoitoon Suomeen, Suomen julkinen terveydenhuolto päättää itsenäisesti, ottaako se potilaan hoitoon vai ei. Päätöksen hoitoon ottamisesta julkinen terveydenhuolto tekee itseään koskevan Suomen kansallisen lainsäädännön nojalla

29 Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä - Hoitoon hakeutuminen Suomeen 3 EU-asetusten mukaiseen hoitoon hakeutumiseen liittyvissä asioissa yhteyttä Kelassa voi ottaa Kymenlaakson kv-tilitysyksikköön: puh faksi sähköposti

30 4. Asuminen toisessa EU- tai Etamaassa tai Sveitsissä Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen Suomeen

31 Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen Suomeen Tällä hetkellä ulkomailla asuva eläkkeensaaja voi hakeutua hoitoon ilman ennakkolupaa Suomeen joko yksityiseen tai julkiseen terveydenhuoltoon Mahdollista vain jos yksityinen tai julkinen terveydenhuolto suostuvat ottamaan potilaan vastaan Henkilö vastaa silloin kaikista hoidon kustannuksista itse

32 Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa Maaliskuussa 2011 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (nk. potilasdirektiivi) Astui voimaan Jäsenmailla 30 kk aikaa siirtää direktiivi osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä Direktiivin tarkoitus on selkeyttää potilaiden oikeuksia ja hoidon korvauskäytäntöjä, kun terveyspalveluita käytetään toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa. Direktiivin mukaisesti henkilö voi hakea vapaasti hoitoa toisesta EU- lainsäädäntöä soveltavasta maasta

33 Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa Potilasdirektiivi täydentää nykyistä olemassa olevaa lainsäädäntöä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetukset (asetus 883/2004 ja asetus 883/2009) ja potilasdirektiivi muodostavat kaksi rinnakkaista säännöstä sairaanhoidosta rajat ylittävissä tilanteissa. Asetusten ja direktiivin säännöt poikkeavat osin toisistaan sekä niiden asiallisen soveltamisalan että eräiden muiden säännösten, kuten korvausperiaatteiden osalta. Ne koskevat kuitenkin osittain myös samoja rajat ylittäviä tilanteita

34 Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa Henkilöllä on potilasdirektiivin perusteella oikeus saada korvausta toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa annetusta hoidosta samoin perustein kuin jos hän olisi saanut hoidon, siitä maasta, joka direktiivin mukaan vastaa henkilön sairaanhoidon kustannuksista. Direktiivin mukaan potilas maksaa ensin itse kaikki hoidon kustannukset ja saa korvauksia jälkikäteen siitä valtiosta, joka direktiivin mukaan vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista. Korvauksen saaminen edellyttää, että toisessa EUlainsäädäntöä soveltavassa valtiossa annettu hoito ylipäätään kuuluu henkilön sairaanhoidon kustannuksista vastuussa olevan maan lakisääteisen terveydenhuollon piiriin Korvataan siis vain sellaista hoitoa, joka on korvattavaa siinä maassa, joka vastaa potilaan sairaanhoidon kustannuksista

35 Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa Koska EU:n direktiivit eivät ole suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, EU:n jäsenmaiden pitää siirtää ne osaksi kansallista lainsäädäntöään. Potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano on valmistelussa Suomessa Hallituksen esitys laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetaan eduskunnalle syyskuun alussa. Lainmuutos tulossa voimaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään Hallituksen esityksessä eitetään, että kun potilas hakeutuu hoitoon Suomesta ulkomaille, hän on oikeutettu hoidon kustannuksista sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksiin (nk. Kela-korvaus). Rinnastus Suomen yksityisen terveydenhuollon asiakkaaseen Potilasdirektiivin myötä henkilöllä, joka on sairausvakuutettu toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa, on mahdollisuus hakea julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluita Suomesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kunnan on järjestettävä toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa sairausvakuutetulle terveydenhuoltopalvelut ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuville.

36 Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa Potilasdirektiivi velvoittaa jokaista EU-lainsäädäntöä soveltavaa maata perustamaan kansallisen yhteyspisteen, jonka tehtävänä on antaa kansalaisille, terveydenhuollon ammattilaisille, sairausvakuutuslaitoksille ja medialle tietoa esim. yleisesti oikeuksista rajat ylittävään terveydenhoitoon kustannusten korvaamisen ehdoista ja menettelyistä valitusmenettelyistä ja mahdollisuuksista hakea korvausta esim. potilasvahingoista terveydenhuollon turvallisuutta ja laatua koskevista vaatimuksista ja ohjeista hoitoa antavassa maassa toisten maiden yhteyspisteistä Suomen kansallinen yhteyspiste sijoitetaan Kelaan aloittaa toimintansa alkaen

37 5. Muutto Suomesta muualle kuin EUlainsäädäntöä soveltavaan maahan

38 Muutto muualle kuin EU-/Eta-maahan tai Sveitsiin Ilmoita muutosta Kelalle Jos et muuton jälkeen kuulu Suomen sosiaaliturvaan Ei oikeutta Kelan maksamiin sairaanhoito- ja lääkekorvauksiin yksityisessä terveydenhuollossa ja apteekissa syntyneistä lääkekustannuksista. Sinun tulee maksaa sairaanhoitosi todelliset kustannukset itse. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa (kotikunnasta päättää maistraatti) Ei oikeutta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita Suomessa oleskellessaan. Jos saat julkisen terveydenhuollon palveluita, sinun tulee maksaa sairaanhoitosi todelliset kustannukset itse

39 Yhteys Kelan ulkomaan yksikköön PL 72, Helsinki Puhelinpalveluaika ma-pe klo puh Eläkeasiat puh Vakuuttaminen ja etuudet faksi sähköposti:

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 1 Sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 146 Opiskelijoiden oikeus hoitoon Kv-kevätpäivät 2019 Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Hoito-oikeus Suomessa sairausvakuutetulla on Kela-kortti

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus vakituisen asuinpaikan muutoksesta maistraattiin.

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 28.11.2011 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja yhteistyöseminaari 7.10.2014 www.stm.fi } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 14.9.2018 Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa 1. Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto?

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Esimerkkejä nykyisestä EU-terveydenhuollosta Kuntien ostopalvelut esim. kaksosraskauksien verisuoniongelmat (Ruotsi) Sosiaaliturvan

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Mari Kauranen/Kelan kansainvälisten asioiden keskus 18.5.2017/Käytännön tietoa kansainväliseen rekrytointiin Suomeen

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Anita Leskinen 03.12.2009 Lainsäädäntö Opiskelijaan sovellettava lainsäädäntö määräytyy Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan - POS 5 artikla * Henkilöön,

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 30.5.2014 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävä terveydenhuolto 24.3.2017 Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta on kyse, kun henkilö saa

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 5.9.2013 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano. Noora Heinonen STM

Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano. Noora Heinonen STM Potilaiden id vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano Noora Heinonen STM Potilasdirektiivi ja rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmä (STM033:00/2011) Allekirjoitettu e 9.3.2011,

Lisätiedot

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Suomen kuuluminen Tilapäisesti ulkomailla Vakinainen muutto ulkomaille Yhteystiedot

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus valtion korvaukseen...

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

SUOMI. Tervetuloa Suomeen. Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa

SUOMI. Tervetuloa Suomeen. Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa SUOMI Tervetuloa Suomeen Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa Muutto Suomeen? Miten pääsen alkuun? Hoida nämä asiat, kun olet muuttanut Suomeen. 2 Asunto Hanki itsellesi asunto. Et voi rekisteröidä

Lisätiedot

OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA

OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA 1 VAIHTO-OPISKELU TAI HARJOITTELU ULKOMAILLA Opintotuen saaminen edellyttää sitä, että opinnot tai harjoittelu ulkomailla hyväksytään Suomessa suoritettavaan tutkintoon

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana Tuula Lindeman Kelan kansainvälisten asioiden keskus 9.1.2017/Kirkonalat Esityksen sisältö: Lähetystyö

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 15.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Pasi Mustonen STM Potilasdirektiivi (2011/24/EU) Tausta: vapaa liikkuvuus on yksi unionin perusperiaatteista (ihmiset, palvelut,

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 26.6.2015 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

EU:n potilaiden liikkuvuusdirektiivi miksi, mitä ja vaikutukset? Mervi Kattelus Terveyspoliittinen asiantuntija Suomen Lääkäriliitto

EU:n potilaiden liikkuvuusdirektiivi miksi, mitä ja vaikutukset? Mervi Kattelus Terveyspoliittinen asiantuntija Suomen Lääkäriliitto EU:n potilaiden liikkuvuusdirektiivi miksi, mitä ja vaikutukset? Mervi Kattelus Terveyspoliittinen asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Miksi? Vapaa liikkuvuus on EU:n perusperiaate Henkilöt, palvelut, tavarat

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 22.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöinfo

Vakuutusyhtiöinfo Vakuutusyhtiöinfo 4.5.2018 Kelan korvaukset ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Reetta Kyyrö Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Ohjelma Tervetuloa

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

Kustannusten korvaaminen

Kustannusten korvaaminen Kustannusten korvaaminen 16.05.2014 Sisällysluettelo Kustannusten korvaaminen * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Ulkomailla syntyneet kustannukset - Tilapäinen

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2017 1 (6) Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 (Meritullinkatu 8) 00023 Valtioneuvosto Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Suomen sosiaaliturva Suomeen muutettaessa Työhön EU-alueelta Työhön

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Kelan ja ETK:n työnjako Työhön EU-alueelle Työhön sopimuksettomaan

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten

Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten SISÄLLYS Sisällys 1 Mistä alkaen korvausta voi hakea... 1 2 Sairaanhoidosta

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöhanke Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvan tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta rajat ylittävissä tilanteissa Julkaisija

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Päivitetty 23.6.2015 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 21.02.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen Hoitoon hakeutuminen 18.04.2019 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Oikeus ja edellytykset... 1 1.2.1 Ennakkoluvallinen hoitoon hakeutuminen... 2 1.2.1.1 Suomesta ulkomaille hoitoon

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Noora Heinonen 17.9.2015 Kiitos EUT-tuomioiden tiivistelmät Lääkäriliiton Mervi Kattelus ja Valviran Sanna Hyttinen Lähtökohdat 03/1957 allekirjoitettiin Rooman sopimukset,

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 1(5) Taustamuistio 24.10.2018 Anne Koskela KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot