Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito"

Transkriptio

1 Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski

2 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka (GR), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Portugali (PT), Puola (PL), Ranska (FR), Romania (RO), Ruotsi (SE), Saksa (DE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Suomi (FI), Tanska (DK), Tshekki (CZ), Unkari (HU), Viro (EE) ja Yhdistynyt kuningaskunta (UK). ETA-maat maat: Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO) Muut EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot: Sveitsi (CH) 2

3 Tilapäinen oleskelu ulkomailla EU-lainsäädännön mukaan oleskelulla tarkoitetaan tilapäistä oleskelua. Yhdessä EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa vakuutetulla ja hänen kanssaan asuvilla perheenjäsenillä, on oikeus tilapäisen oleskelun aikana saada toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa lää ääketieteellisist ketieteellisistä syistä vältt lttämätönt ntä sairaanhoitoa. Esimerkiksi matkailija, työn tai opiskelun takia tilapäisesti muussa kuin toimivaltaisessa (valtio jossa henkilö on sairausvakuutettu) valtiossa oleskeleva henkilö. Lääketieteellisen välttämättömyyden arvioinnissa on otettava huomioon: oleskelun ennakoitu kesto, ja hoitoetuuksien luonne. Lähtökohtaisesti esim. 1 viikon turistilomalla lääketieteellisesti välttämätön hoito voi olla suppeampi kuin 10 kuukauden vaihto-opiskelun aikana tarvittava sairaanhoito. 3

4 Tilapäinen oleskelu ulkomailla Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista välttämätöntä hoitoa, jota ei voi siirtää annettavaksi suunnitellun paluumatkan jälkeen. Henkilö tulee hoitaa vähintään matkustuskuntoon. Hoidon tarve ilmettävä tilapäisen oleskelun aikana Lääketieteellisistä syistä välttämätön hoito kattaa kuitenkin myös pitkäaikaissairauksien, esim. diabeteksen hoidon sekä raskauden ja synnytyksen hoidon. Eri valtiot määrittelevät tilapäisen oleskelun aikana annettavan hoidon laajuutta eri tavoilla. Oikeus hoitoon oleskelumaassa samoin kustannuksin ja samoin ehdoin kuin oleskelumaassa (matkakohteessa) asuvilla henkilöillä. Pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito esim. dialyysihoito, erityinen astmahoito ja kemoterapia edellyttävät hoitopaikan selvittämistä ja etukäteisyhteydenottoa oleskelumaan hoitolaitokseen hoidon saamisen varmistamiseksi ja tarvittavien selvitysten sekä todistusten hankkimista varten. 4

5 Tilapäinen oleskelu ulkomailla Tilapäisen oleskelun aikana oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla eli ns. EHIC-kortilla. EHIC = European Health Insurance Card. Kortilla saat sairauteesi välttämättömän sairaanhoidon samaan hintaan ja saman käytännön mukaan kuin oleskelumassa asuvat henkilöt. Kortti kelpaa ulkomailla julkisessa terveydenhuollossa sekä sellaisten yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla tai sairaaloissa, jotka ovat tehneet sairausvakuutussopimuksen. Terveyspalveluiden saamisesta oleskelukohteessa kannattaa ottaa selvää jo ennen matkaa. 5

6 Eurooppalainen sairaanhoitokortti Europeiska sjukförsäkringskortet European Health Insurance Card Carte européenne d'assurance maladie Europäische Krankenversicherungskarte Tarjeta Sanitaria Europea 6

7 Hakijan muistilista Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea joko: sähköisesti verkossa (www.kela.fi > Kelan asiointipalvelu, tilaus tehdään verkkopankkitunnuksilla), kirjallisesti Kelan toimistosta lomakkeella SV193sr tai puhelimitse ( ) Jos korttia hakee kirjallisesti voi täytetyn hakemuksen postittaa mihin tahansa Kelan toimistoista Jos hakemus voidaan käsitellä heti, valmis kortti toimitetaan hakijalle postitse n. 2 viikon kuluessa tilauksesta. Kortti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja se uusitaan automaattisesti, jos edellytykset kortin saamiselle edelleen täyttyvät. Kortti on maksuton. 7

8 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jos olet maksanut tilapäisen oleskelusi aikana EUlainsäädäntöä soveltavassa valtiossa saamasi sairaanhoidonhoidon todelliset kustannukset, voit hakea korvausta hoidosta oleskeluvaltiolta ulkomailla oleskelun aikana silloin saamasi hoidon kustannukset korvataan oleskelumaan korvausperusteiden mukaisesti Jos et ole hakenut kustannusten korvausta ulkomailla tai et ole saanut sairaanhoitoa samoilla kustannuksilla kuin siinä valtiossa asuvat, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelalta. korvausta haetaan sairaanhoitokustannuksia koskevalla korvaushakemuksella (SV 127) tulossa uusi ulkomailla syntyneitä sairaanhoitokustannuksia koskeva hakemuslomake (SV 128) korvauksen hakuaika 6 kk maksun suorittamisesta 8

9 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja sairaanhoitokustannusten korvaaminen Saat valita käsitelläänkö korvaushakemus Kelassa joko Suomen sairausvakuutuslain nojalla tai hoitoa antaneen maan korvauslainsäädännön nojalla. On hyvä huomioida, että hoitoa antaneen valtion lainsäädännön mukainen korvauskäsittely voi olla pitkä. Kela ei pysty antamaan yksityiskohtaisia tietoja muiden maiden korvauslainsäädännöstä eikä maksettavien korvausten suuruudesta. HUOM! Espanjassa oleskelun aikana aiheutuneista kustannuksista korvauskäsittely tehdään aina Suomen sairausvakuutuslain nojalla, koska Espanjan järjestelmässä ei ole korvaustaksoja. 9

10 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja lääkkeet Tilapäisesti ulkomailla oleskelevan on mieluiten otettava Suomesta mukaan oleskeluajalle tarvittavat lääkkeet. Yli 3kk lääkemäärästä (esim. puolen vuoden tarvetta varten) tulee maksaa todelliset kustannukset apteekissa. korvausta voi hakea jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV127 6 kk kuluessa maksun suorittamisesta. korvausta voidaan maksaa enintään vuoden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä. Selvitä ennen matkaa: mahdolliset lääkkeiden maahantuontiin liittyvät rajoitukset -> lisätietoja kohdemaan edustustosta Suomessa tai kohdemaan Suomen suurlähetystöstä lääkkeen säilyvyys, säilytyslämpötila sekä säilytyspaikka matkan aikana -> jos lääkepakkaus rikkoontuu, sitä säilytetään väärin tai se katoaa, ei lääkkeen uudelleen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia voida pääsääntöisesti korvata 10

11 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja lääkkeet Lääkemääräykset (reseptit) kannattaa ottaa mukaan matkalle, sillä ne ovat dokumentti tullissa siitä, että kuljettamasi lääkkeet ovat henkilökohtaisia. Suomalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä toisessa Pohjoismaassa. EU-lainsäädäntöä soveltavissa valtioissa vaaditaan apteekissa yleensä paikallinen lääkemääräys. Lääkemääräyksen saantia voi helpottaa mukana oleva suomalainen lääkemääräys. 11

12 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja lääkkeiden korvaaminen Jos olet joutunut tilapäisen oleskelun aikana EUlainsäädäntöä soveltavassa valtiossa ostamaan lääkärin määräyksellä lääkkeitä, voit hakea korvausta: Oleskeluvaltiosta siellä oleskelun aikana silloin lääkekustannukset korvataan oleskelumaan korvausperusteiden mukaisesti oikeus korvaukseen osoitetaan Suomen myöntämällä EHICkortilla Jälkikäteen Kelasta jos et ole hakenut kustannusten korvausta oleskeluvaltiosta tai et ole saanut lääkkeitä samoilla kustannuksilla kuin oleskelumaassa asuvat. Korvausta haetaan lomakkeella SV127> tulossa uusi lomake SV 128. Korvauksen hakuaika on 6 kk maksun suorittamisesta Saat valita käsitelläänkö korvaushakemus joko Suomen sairausvakuutuslain nojalla tai oleskelumaan korvauslainsäädännön nojalla. 12

13 Tilapäinen oleskelu ulkomailla ja lääkkeiden korvaaminen Pohjoismaissa suomalaisella lääkemääräyksellä ostetut lääkkeet korvataan pääsääntöisesti lääkkeen ostomaan lainsäädännön mukaisesti lääkkeiden ostomaassa. Mikäli Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluva henkilö on joutunut ostamaan nk. kolmansissa maissa (EU-lainsäädäntöä soveltavien valtioiden ulkopuolella) lääkärin määräämiä lääkkeitä, hän voi hakea Kelasta korvausta jälkikäteen 6 kuukauden kuluessa lääkkeiden ostohetkestä lomakkeella SV 127 (uusi lomake SV 128 tulossa). Lääkekustannukset korvataan silloin Suomen sairausvakuutuslain nojalla. 13

14 Lähdössä ulkomaille? Ilmoita ajoissa Kelalle muuttosuunnitelmistasi lomakkeella Y39. Kela ratkaisee kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomailla oleskelusi ajan. Jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, olet oikeutettu käyttämään ulkomailla Suomen eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Ulkomailla opiskeleva säilyy pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvan piirissä hakemuksesta (hakemuslomake Y38). Opiskelijan tulee saada tarvitsemansa sairaanhoito opiskelumaassaan EHIC-kortilla Lomaketta E 106 ei pääsääntöisesti myönnetä opiskelijoille. 14

15 Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Jos ulkomailla opiskeleva opiskelija, joka kuuluu Suomen sairausvakuutuksen piiriin ei saa kohdemaassa tarvitsemaansa sairaanhoitoa EHIC-kortilla, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä Kelan ulkomaan yksikköön. Kelassa tehdään lisäarviointi siitä, tulisiko opiskelijan sairaanhoito turvata mahdollisesti muilla poikkeustoimilla. 15

16 Opiskelu muualla ja tilapäinen oleskelu Suomessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä opiskeleva opiskelija, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin on oikeutettu Suomessa käydessään käyttämään julkisen terveydenhuollon palveluita kuntalaisen asiakasmaksuilla riippumatta siitä onko hänellä Suomessa kotikuntaa vai ei. Jos hoito-oikeusongelmia ilmentyy, ota yhteys Kelan ulkomaanyksikköön, joka voi tarvittaessa myöntää asiakirjan 'Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa'. 16

17 Muutto muualle kuin EU-lainsäädäntöä soveltavaan valtioon (nk. kolmannet maat) Ei sairaanhoito-oikeutta kv-lainsäädännön nojalla uudessa asuinvaltiossa. Suomessa vierailun aikana kolmannessa maassa asuvalla henkilöllä ei ole oikeutta käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita Suomessa, jos hänellä ei ole vakinaista kotikuntaa Suomessa hän ei asu valtiossa, jonka kanssa Suomella on sairaanhoitosopimus (Australia ja Kanadan Quebec). Sopimuksissa on kuitenkin rajoituksia. Jos henkilö saa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon palveluita Suomessa, hän on hän velvollinen maksamaan sairaanhoitonsa todelliset kustannukset. ei voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta Kelasta. 17

18 Yhteys Kelaan: Maasta- ja maahanmuuton palvelunumero (sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa): Puhelinpalveluaika ma - pe klo 8-18 puh > maasta- ja maahanmuutto Ulkomaan yksikköö öön: PL 72, HELSINKI Puhelinpalveluaika ma - pe klo puh Vakuuttaminen ja etuudet faksi sähköposti: 18

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011

Kelan etuudet pähkinänkuoressa. Opas asiantuntijoille 2011 Kelan etuudet pähkinänkuoressa Opas asiantuntijoille 2011 Sisällys Tärkeää tietää 1 SOSIAALITURVA ASUMISEN PERUSTEELLA 2 Yleiset periaatteet 2 Muutto ulkomaille 4 Muutto Suomeen 6 LAPSIPERHEEN ETUUDET

Lisätiedot

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa?

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? FI Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? B Dublin-menettely tietoa Dublin-menettelyssä oleville henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla)

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni?

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? FI Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? A Tietoja Dublin-asetuksesta kansainvälistä suojelua hakeville (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla) 1 Olet pyytänyt suojelua, koska

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

Ulkomaalaisten asiakkaiden laskutus Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluissa

Ulkomaalaisten asiakkaiden laskutus Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluissa Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Tanja Naakka Ulkomaalaisten asiakkaiden laskutus Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluissa

Lisätiedot

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä

Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä Eläke- ja tapaturmavakuutus ulkomaantyössä SISÄLLYS LUkijalle... 5 Ulkomaantyön vakuuttaminen... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-maat

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS KANSAINVÄLISEN KOULUTUKSEN KESKUS ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2014 2015 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainvälisen koulutuksen keskus 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot