Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus"

Transkriptio

1 Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

2 Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta on kyse, kun henkilö saa tai hänelle syntyy tarve saada terveydenhuoltopalveluita muualta kuin asuinmaastaan tai asuinmaa ei ole vastuussa siellä annetun terveydenhuoltopalvelun kustannuksista. 2

3 Lainsäädäntö Kansainväliset sairaanhoitoja sosiaaliturvasopimukset Sairaanhoitosopimus Australian kanssa Sosiaaliturvasopimusjärjestely Quebecin kanssa Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, nk. rajalaki(1201/2013) Sairausvakuutuslaki(1224/2010) Terveydenhuoltolaki(1326/2010) Laki asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993) Kotikuntalaki (201/1994) EU-lainsäädäntö EU-asetukset 883/2004 ja 987/2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, nk. potilasdirektiivi 2011/24/EU Maahanmuuttodirektiivit 3

4 4 Oikeus hoitoon Suomessa

5 Oikeus hoitoon Suomessa Jos asiakkaalla on kotikunta, hänellä on oikeus tarvitsemiinsa julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksulla Ei ole merkitystä, onko asiakas Suomessa sairausvakuutettu, minkä maan kansalainen hän on tai mistä maasta on tullut Suomeen. Kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella ja päätöksen kotikunnasta tekee maistraatti Kenellä tahansa myös kotikunnattomalla henkilöllä on aina oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa, hoidon antajalla on oikeus periä hoidosta aiheutuneet todelliset kustannukset henkilöltä itseltään. Oikeus sairaanhoitokorvauksiin Jos henkilö on Suomessa sairausvakuutettu (= hänellä on Kela-kortti), hänellä on oikeus sairaanhoitokorvauksiin sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista sekä asioidessaan yksityisessä terveydenhuollossa tai apteekissa. 5

6 Oikeus hoitoon Suomessa Kotikunta ei yksin ratkaise oikeutta julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön eikä sairausvakuuttaminen oikeutta Kelan maksamiin sairaanhoitokorvauksiin. Myös kansallinen lainsäädäntö, Euroopan unionin lainsäädäntö ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset voivat antaa hoito-oikeuden tai oikeuden sairaanhoitokorvauksiin Suomessa, vaikka asiakkaalla ei olisi kotikuntaa tai hän ei olisi sairausvakuutettu Suomessa. Näissä tilanteissa Suomi ei kuitenkaan välttämättä vastaa Suomessa annetun hoidon kustannuksista tai niiden korvauksista. 6

7 7 Tilapäinen Suomessa oleskelu

8 Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakuutettu sairastuu Suomessa tilapäisen oleskelun aikana EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakuutetulla on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa tilapäisen Suomessa oleskelun aikana. Tilapäinen oleskelu = alle 12 kuukautta kestävä oleskelu Esimerkiksi turistin lomamatka, puolen vuoden mittainen oleskelu tai lukuvuoden kestävä vaihto-opiskelu Suomessa ovat tilapäistä oleskelua. 8

9 Lääketieteellisesti välttämätön hoito Lääketieteellisesti välttämätön hoito = hoitoa, joka ei voi odottaa asiakkaan paluuta takaisin kotimaahan. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion, onko kyseessä lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito. Arviota tehdessä on huomioitava: o o Oleskelun kesto Suomessa Hoitoetuuden luonne: hoidon tulisi olla vähintään sama kuin kiireellinen hoito, voi kuitenkin olla myös laajempi Esim. Suomessa muutaman päivän oleskelevalle turistille lääketieteellisesti välttämätön hoito voi olla suppeampaa kuin Suomeen lukuvuodeksi opiskelemaan tulleelle annettava hoito. 9

10 Lääketieteellisesti välttämätön hoito Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon tarve voi syntyä myös pitkäaikaissairauden, aiemmin todetun sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta. Esim. äitiys- ja lastenneuvolapalvelut voivat olla lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa edellytyksenä, että ne ovat aiheellisia huomioiden henkilön Suomessa oleskelun kesto. Oikeus myös lääketieteellisin perustein tarpeelliseen pitkäaikaissairauden seurantaan, esimerkiksi astma tai diabetes. 10

11 Lääketieteellisesti välttämätön hoito Suomessa tilapäisesti oleskelevalle on järjestettävä oleskeluajalle sellainen apuväline, joka on lääketieteellisesti välttämätön (esim. kyynärsauvat). Henkilöllä on aina oikeus saada hoitoa myös sairauksiin, jotka edellyttävät dialyysihoitoa, happiterapiaa, erityistä astmahoitoa tai kemoterapiaa sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvään sydämen kaikukuvaukseen. Tällaisissa hoidon antamisen ennakkojärjestelyjä vaativissa tilanteissa henkilön on ennen Suomeen matkustamista otettava yhteyttä siihen julkisen terveydenhuollon yksikköön, jossa hän toivoo saavansa hoitoa. Julkinen terveydenhuolto vastaa henkilön tiedusteluun ja ilmoittaa, onko hoitoa mahdollista antaa. 11

12 Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) Toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen tilapäisesti tullut asiakas osoittaa oikeuden lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC = European Health Insurance Card). Kortin myöntää se maa, joka vastaa asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista. Hoito samalla hinnalla ja samojen käytäntöjen mukaan kuin millä kotikuntalainen saisi vastaavan hoidon. Asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista vastaava maa maksaa hoidon todelliset kustannukset hoitoa antavalle maalle eli Suomelle. 12

13 Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) Eurooppalainen sairaanhoitokortti voi olla liitetty kansallisen sairausvakuutuskortin kääntöpuolelle tai julkaistu erillisenä korttina. Euroopan komission internetsivuilla voi tutustua eri valtioiden kortteihin. 13

14 14 Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus vastaa varsinaista korttia

15 Esimerkki Albert tulee Ranskasta Suomeen viikon laskettelulomalle. Hän kaatuu rinteessä ja murtaa jalkansa. Albert viedään ambulanssilla sairaalaan. Sairaalassa Albertin jalka kipsataan ja hän saa kyynärsauvat. Albertilla on mukanaan eurooppalainen sairaanhoitokortti ja niinpä hän maksaa ambulanssikuljetuksesta ja saamastaan hoidosta vain kuntalaisen asiakasmaksun. Julkinen terveydenhuolto laskuttaa hoidon todelliset kustannukset valtion korvauksena Kelalta ja Kela laskuttaa kustannukset aikanaan Ranskalta. 15

16 Tilapäinen oleskelu ja hoito-oikeuden osoittaminen - erityistilanteet Toisessa Pohjoismaassa asuva Voi todistaa oikeuden lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai vaihtoehtoisesti passilla, muulla virallisella henkilötodistuksella sekä ilmoittamalla vakituisen osoitteensa toisessa Pohjoismaassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva Voi todistaa oikeuden lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai vaihtoehtoisesti passilla ja ilmoittamalla vakituisen osoitteensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Australiassa asuva Australian sairaanhoitosopimuksen piiriin kuuluva osoittaa oikeuden saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Australian tai muun maan passilla, jossa on rajoittamaton asumisoikeus Australiassa, sekä ilmoittamalla vakituisen osoitteensa Australiassa. 16

17 Tilapäinen oleskelu ja hoito-oikeuden osoittaminen - lapsen hoito-oikeustodistus Vastasyntynyt lapsi voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa äidin tai isän hoito-oikeustodistuksella (esim. eurooppalaisella sairaanhoitokortilla) vain, jos kyseessä on synnytyksessä tai välittömästi sen jälkeen tarvittava hoito (esim. keskosen tehohoito). Jos kyse on muusta hoidosta, lapsella tulee olla oma eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sen väliaikaisesti korvaava todistus. 17

18 Hoitoon hakeutuminen Suomeen Omatoimisesti tai ennakkoluvalla 18

19 Omatoiminen hoitoon hakeutuminen Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas matkustaa asuinmaastaan toiseen maahan käyttämään terveydenhuoltopalveluita. Jos asiakas on matkustanut Suomeen vain hoidon saamistarkoituksessa, kyseessä ei ole lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito, vaan omatoiminen hoitoon hakeutuminen ellei henkilöllä ole EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa hakeutua hoitoon. Toisessa EU-maassa vakuutetulla asiakkaalla on oikeus hakeutua Suomeen hoitoon sekä julkiseen että yksityiseen terveydenhuoltoon samoin perustein kuin Suomessa asuvat. Potilas maksaa itse hoidon todelliset kustannukset. Kela ei korvaa kustannuksia. 19

20 Omatoiminen hoitoon hakeutuminen EU-alueelta tulevien potilaiden vastaanottoa voidaan rajoittaa vain poikkeustilanteessa, jos rajoittaminen on välttämätöntä kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi = hoitotakuulainsäädännön mukaiset hoidon järjestämisen määräajat ovat ylittyneet. Rajoituksesta päättää kunta tai kuntayhtymä Rajoitus voi olla voimassa enintään 12 kk kerrallaan Rajoituksen käytöstä on ilmoitettava Valviralle, AVIlle ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle Rajoitusta EI voi käyttää, jos potilaalla on kiireellinen hoidontarve (THL 50 ) potilaalla on oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja EU-asetuksen 883/2004 tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella 20

21 Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla Suomen julkiseen terveydenhuoltoon voi hakeutua hoitoon myös EU-asetuksen 883/2004 mukaisella ennakkoluvalla Julkisella terveydenhuollolla on velvollisuus ottaa vastaan EU-alueelta tulevat potilaat ja hoito järjestettävä ilman syrjintää ja samoin perustein kuin Suomessa asuvalle. Hoito järjestetään kansallisen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaisesti. Suomeen hoitoon ennakkoluvalla hakeutuvan asiakkaan tulee itse selvittää hoitomahdollisuudet siinä julkisen terveydenhuollon yksikössä, josta hän toivoo saavansa hoitoa. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella E112 tai S2. 21

22 Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla Asiakas maksaa ennakkoluvalla annetusta hoidosta vain kuntalaisen asiakasmaksun. Julkisen terveydenhuollon ylläpitäjä (kunta tai kuntayhtymä) hakee ennakkoluvalla annetun hoidon kustannuksista valtion korvausta Kelasta. Kela maksaa julkiselle terveydenhuollolle valtion korvauksen ja laskuttaa kustannukset edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä maalta. Ennakkoluvasta tulee huomioida sen voimassaoloaika, hoitopaikka ja sairaus/toimenpide, johon se on myönnetty. 22

23 23

24 Esimerkki Liis hakeutuu Virosta hoitoon TAYS:iin Viron myöntämällä ennakkoluvalla. Liis saa ennakkoluvassa määritellyn hoidon TAYS:issa kuntalaisen asiakasmaksulla. PSHP hakee hoidon todellisista kustannuksista valtion korvausta Kelasta. Kela maksaa PSHP:lle valtion korvauksen. Kela laskuttaa hoitokustannukset Virosta. Viro maksaa Kelalle. 24

25 25 Asumisen tilanteet

26 Asuminen Suomessa, toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi vastaa sairaanhoitokustannuksista Jos asiakas asuu Suomessa, mutta on sairausvakuutettu toisessa EUlainsäädäntöä soveltavassa maassa ja kyseinen maa vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista, asiakkaalla on oikeus tarvitsemiinsa terveydenhuollon palveluihin julkisessa terveydenhuollossa voi olla kotikunta tai ei ole kotikuntaa Suomessa on oikeus sairaanhoitokorvauksiin Kelasta ei ole Kela-korttia Kela myöntää asiakkaalle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa julkista terveydenhuoltoa varten. Asiakas maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun. 26

27 27 Asuminen Suomessa, toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi vastaa sairaanhoitokustannuksista

28 Esimerkki Mikko alkaa työskennellä Viron lippua käyttävällä laivalla mutta asuu edelleen Suomessa (kotikunta Suomessa). Hänet sairausvakuutetaan Virossa työskentelynsä perusteella ja Viro vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista. Mikko saa Kelasta Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla hän osoittaa oikeutensa hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Todistus lähetetään myös Mikon kotikunnan mukaiselle julkiselle terveydenhuollolle. Julkisella terveydenhuollolla on oikeus saada valtion korvausta Mikolle annetun sairaanhoidon kustannuksista. Koska Mikko ei ole enää Suomessa sairausvakuutettu, hänellä ei ole oikeutta Kela-korttiin. Hänellä on kuitenkin oikeus hakea jälkikäteen korvausta Kelasta sairauden vuoksi tehtyjen matkojen sekä yksityisen terveydenhuoltopalvelujen ja lääkeostojen kustannuksista. Mikko saa Virosta eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla hän saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa oleskellessaan tilapäisesti EU:n alueella. 28

29 Asuminen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Suomi vastaa sairaanhoitokustannuksista Jos asiakas asuu EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä, mutta on Suomessa sairausvakuutettu ja Suomi vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista: oikeus kaikkeen hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa oikeus sairaanhoitokorvauksiin Kelasta voi olla kotikunta tai voi olla ilman kotikuntaa on Kela-kortti Kela myöntää asiakkaalle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa julkista terveydenhuoltoa varten. Asiakas maksaa hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun. Esimerkiksi: suomalaisdiplomaatit, ulkomailla asuvat ja Suomessa työskentelevät rajatyöntekijät, ulkomailla asuvat Suomesta lähetetyt työntekijät, ulkomailla opiskelevat suomalaisopiskelijat. 29

30 Esimerkki 1) Virolainen Tanel työskentelee viikot rakennuksilla Suomessa mutta asuu vakituisesti Virossa, joten hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa. Rajatyöntekijänä hänellä on oikeus tarvitsemaansa hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa, jota varten hänelle myönnetään Kelasta Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Tanel on työskentelynsä perusteella sairausvakuutettu Suomessa, joten hän saa Kelasta Kela- ja EHIC-kortin. 2) Tiina lähetetään työskentelemään Suomesta Saksaan kahdeksi vuodeksi. Hänellä ei ole enää kotikuntaa Suomessa. Vaikka hänellä ei ole Suomessa enää kotikuntaa, hänellä on Suomessa oleskellessaan oikeus käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita ja hänelle myönnetään Kelasta Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Koska Tiina pysyy työskentelynsä perusteella Suomessa sairausvakuutettuna, hänellä on edelleen käytössään Kela- ja EHIC-kortti. 30

31 Eläkkeensaaja, joka asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista Jos eläkeläinen asuu pysyvästi toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä mutta saa eläkettä vain Suomesta, eläkeläinen ei ole Suomessa sairausvakuutettu eikä hänellä ole Suomessa kotikuntaa Suomi vastaa kuitenkin eläkeläisen sairaanhoitokustannuksista eläkkeen maksun perusteella. Asuinmaassaan eläkkeensaajalla on oikeus saada kaikki tarpeellinen hoito asuinmaan lainsäädännön ja järjestelmien mukaisesti. Kun eläkeläinen oleskelee Suomessa, hänellä on oikeus julkisessa terveydenhuollossa tarvitsemaansa hoitoon. 31

32 Eläkkeensaaja, joka asuu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista - esimerkki Maire on muuttanut pysyvästi Suomesta Portugaliin viettämään eläkepäiviä. Maire sairastuu syöpään ja saa hoidon Portugalissa. Hoitojen vuoksi Maire tarvitsee peruukin, mutta se ei kuulu Portugalin lakisääteisiin etuuksiin. Maire voi tulla asiakkaaksi julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa, josta hänelle myönnetään peruukki tai maksusitoumus peruukin hankkimista varten samalla tavalla kuin se myönnettäisiin Suomessa asuvalle asiakkaalle vastaavassa tilanteessa. Maire osoittaa oikeutensa hoitoon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. 32

33 Eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva eläkkeensaaja, jonka sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa: Osoittaa oikeutensa hoitoon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Oikeus saada tarvitsemansa sairaanhoito julkisessa terveydenhuollossa Suomessa ja suorakorvaus yksityisen terveydenhuoltopalvelujen ja lääkeostosten kustannuksista sekä ensihoidon kustannuksista. 33

34 34 EU-alueen ulkopuolelta tulevat asiakkaat

35 EU-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Kun asiakas, joka on korkeasti koulutettu erityisosaaja tai asiantuntija, tulee töihin Suomeen EU-alueen ulkopuolelta ja hänellä on vähintään vuoden kestävä työsuhde sekä Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa, johon on merkitty EU:n sininen kortti (Blue Card) hänellä ja hänen perheenjäsenillään on: oikeus tarvitsemaansa hoitoon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikkei hänellä olisi kotikuntaa oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin sairaanhoitokorvauksiin Kela myöntää tarvittaessa asiakkaalle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa Oikeus perustuu EU:n erityisosaajadirektiiviin. 35

36 Esimerkki Kunal muuttaa Intiasta Suomeen työskentelemään kahdeksi vuodeksi. Hän on korkeasti koulutettu asiantuntija, jolla on Maahanmuuttoviraston myöntämä EU:n sininen kortti. Kunal ja hänen mukanaan tuleva perhe tulevat Suomessa sairausvakuutetuiksi ja he saavat Kela-kortit. Heillä on oikeus korvauksiin Suomessa sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen, yksityisen terveydenhuoltopalvelujen ja lääkeostojen kustannuksista. Heillä on oikeus saada julkisen terveydenhuollon palveluita kuntalaisen asiakasmaksulla, riippumatta siitä onko heillä kotikuntaa vai ei. Jos heillä ei ole kotikuntaa, Kela myöntää heille julkista terveydenhuoltoa varten Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. 36

37 EU-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Kun asiakas tulee töihin Suomeen EU-alueen ulkopuolelta ja hänellä on määrätynlainen työskentelyoikeus sekä Suomessa voimassa oleva työsopimus hänellä on: oikeus tarvitsemaansa hoitoon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikkei olisi kotikuntaa Oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin sairaanhoitokorvauksiin Kela myöntää tarvittaessa asiakkaalle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa Oikeus perustuu EU:n yhdistelmälupadirektiiviin. Tulossa myös muita maahanmuuttodirektiivejä, joilla on vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön ja hoito-oikeuteen. 37

38 Esimerkki Jiang on tullut Kiinasta Suomeen työskentelemään. Hänellä on 9 kk työsuhde ja voimassa oleva oleskelulupa, jossa on työskentelyoikeus. Hänellä ei kuitenkaan ole kotikuntaa. Kela voi myöntää hänelle julkista terveydenhuoltoa varten Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin, jolla hänellä on oikeus saada julkisen terveydenhuollon palveluita kuntalaisen asiakasmaksulla. Jiang tulee sairausvakuutetuksi ja hänellä on oikeus korvauksiin Suomessa sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen, yksityisen terveydenhuoltopalvelujen ja lääkeostojen kustannuksista. 38

39 Kun asiakkaan tilanteessa ei sovellu EU-lainsäädäntö, kansainvälinen sopimus tai kansallinen lainsäädäntö Kun asiakkaalla ei ole kotikuntaa, eikä häneen sovellu mikään edellä mainittu säännös (EU-lainsäädäntö, kansainvälinen sopimus, erikoissairaanhoitolain tai kansanterveyslain em. kohdat), hänellä ei ole oikeutta saada julkisen terveydenhuollon kaikkia palveluita. Asiakkaalle on kuitenkin aina annettava kiireellinen sairaanhoito kansallisen lainsäädännön mukaisesti (terveydenhuoltolaki 50 ) Ei muuta oikeutta hoitoon ns. sopimuksettomassa tilanteessa Asiakas maksaa itse hoidon todelliset kustannukset Esimerkki: Japanista Suomeen kahdeksi viikoksi tullut Kamiko joutuu liikenneonnettomuuteen. Hänelle annetaan kiireellistä sairaanhoitoa terveydenhuoltolain 50 nojalla. Kamiko maksaa hoidon todelliset kustannukset itse tai vaihtoehtoisesti matkavakuutus voi tulla hänen sijastaan vastuuseen kustannuksista. 39

40 40 Valtion korvaus

41 Mistä valtion korvauksessa on kyse? Kelan hallinnoima etuus, maksettu vuodesta 2008 alkaen. Korvataan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kustannuksia. Korvataan enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty henkilöltä perityt asiakasmaksut. Valtion korvauksena korvataan kustannukset, jotka kunta korvaisi asukkaansa hoidosta toiselle terveydenhuollon toimintayksikköä tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle (ns. vieraskuntalaskutus). Korvausta voi saada myös potilaille maksuttomista palveluista. 41

42 Mistä valtion korvauksessa on kyse? Kela maksaa valtion korvauksen julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle, eli kunnalle tai kuntayhtymälle (ei hoitoa antaneelle julkisen terveydenhuollon yksikölle). Korvaukset maksetaan neljä kertaa kalenterivuodessa; maalis- kesä-, syys- ja joulukuussa. Korvausta haetaan lomakkeella Y 31 Hakuaika 12 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet Esimerkiksi jos henkilö on saanut hoitoa , valtion korvaushakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään

43 Koska valtion korvausta maksetaan? Valtion korvausta maksetaan, kun julkisessa terveydenhuollossa on annettu hoitoa 1) Henkilölle, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa ja joka on osoittanut oikeutensa sairaanhoitoon asianmukaisella hoitooikeustodistuksella. Sovellettava EU-lainsäädäntö tai kansainvälinen sopimus tai kansallinen lainsäädäntö määrittää sen, miten henkilö osoittaa oikeutensa hoitoon ja miten laaja oikeus hänellä on saada hoitoa Suomessa. 43

44 Koska valtion korvausta maksetaan? 2) Henkilölle, jolla on Suomessa kotikunta, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-valtio tai Sveitsi. Kela lähettää näiden henkilöiden kohdalla tiedon oikeudesta valtion korvaukseen julkiselle terveydenhuollolle (paperinen asiakirja Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa). 44

45 Ei hoito-oikeustodistusta Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hän ole esittänyt hoitooikeustodistusta Oikeus valtion korvaukseen vain, jos kyse on terveydenhuoltolain 50 :n nojalla annetusta kiireellisestä hoidosta. Edellytyksenä, että kustannuksia ei ole saatu perittyä henkilöltä itseltään tai muulta taholta kuten vakuutusyhtiöltä. Jos kustannuksia ei peritä asiakkaalta hallinnollisen päätöksen nojalla, valtion korvausta ei makseta. 45

46 Hyväksyttäviä erityiskustannuksia Sairaalasiirto Suomessa Sairaalasiirto toiseen Pohjoismaahan Ostopalvelu Suomessa tai ulkomailta (THL 54 ) Tulkki- ja tulkkauskustannukset Apuväline- ja hoitotarvikekustannukset Etäpalvelut Ensihoito sairaanhoitopiirin omana toimintana Vainajan hoitokustannukset Potilashotellin kustannukset 46

47 Kustannukset, joita ei korvata Asiakasmaksut Ylikäyttömaksut Asiakirjojen käännöskustannukset Etäpalvelu kun ei-vakuutettu asiakas on ulkomailla Kuljetus toiseen hoitoyksikköön, kun potilas ei ole sisäänkirjoitettu Sairaalasiirto ulkomaille (muualle kuin toiseen Pohjoismaahan) Ensihoito yksityisen palveluntuottajan tai pelastustoimen tuottamana Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Kunnallisessa asumispalveluyksikössä annettu hoito 47

48 Henkilöryhmät, joista ei makseta valtion korvausta Kelan hallinnoimaa valtion korvausta ei pääsääntöisesti makseta seuraavissa tilanteissa: 1. Henkilö on pakolainen. 2. Henkilö on turvapaikanhakija tai oleskelee laittomasti Suomessa. 3. Henkilöllä ei ole hoito-oikeustodistusta, eikä sitä saada sairaanhoidon kustannuksista vastaavasta maasta tai tällaista maata ei ole. 4. Henkilö tulee Suomeen ns. sopimuksettomasta maasta (esim. Venäjä). 5. Henkilö tulee Yhdistyneen kuningaskunnan Kanaalinsaarilta. 6. Henkilö kuuluu EU:n henkilöstön sairausvakuutusjärjestelmään. 7. Henkilö on vankeudessa, tutkintavankeudessa, pidätettynä, kiinniotettuna tai hoitoseuraamuksessa. 8. Henkilö on ulkomailta Suomeen tuleva asevelvollinen

49 49 Lisätietoja

50 Lisätietoja Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa: Puhelinpalvelu julkiselle terveydenhuollolle: (arkisin 9-16) Sähköposti: 50

51 51 Kiitos!

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 14.9.2018 Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa 1. Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto?

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 1 Sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 146 Opiskelijoiden oikeus hoitoon Kv-kevätpäivät 2019 Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Hoito-oikeus Suomessa sairausvakuutetulla on Kela-kortti

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja yhteistyöseminaari 7.10.2014 www.stm.fi } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus valtion korvaukseen...

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan

Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Suomeen muuttavan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä oikeus Suomen sosiaaliturvaan Mari Kauranen/Kelan kansainvälisten asioiden keskus 18.5.2017/Käytännön tietoa kansainväliseen rekrytointiin Suomeen

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Päivitetty 23.6.2015 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Valtion korvaus

Valtion korvaus Valtion korvaus 03.05.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 1 1.3.1 Valtion korvauksen henkilöryhmät... 2 1.3.2 Korvauksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Valtion korvaus

Valtion korvaus Valtion korvaus 11.10.2018 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 1 1.3.1 Valtion korvauksen henkilöryhmät... 2 1.3.2 Korvauksen ulkopuolelle

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus 27.8.2013 Sanna Kuorikoski, Terveysosasto 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 15.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 22.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöinfo

Vakuutusyhtiöinfo Vakuutusyhtiöinfo 4.5.2018 Kelan korvaukset ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Reetta Kyyrö Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Ohjelma Tervetuloa

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten

Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten SISÄLLYS Sisällys 1 Mistä alkaen korvausta voi hakea... 1 2 Sairaanhoidosta

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 21.02.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Valtion korvaus

Valtion korvaus Valtion korvaus 21.07.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Valtion korvauksen henkilöryhmät... 3 1.3.2 Korvauksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön Suomeen Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Suomen sosiaaliturva Suomeen muutettaessa Työhön EU-alueelta Työhön

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Kelan ja ETK:n työnjako Työhön EU-alueelle Työhön sopimuksettomaan

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1201/2013 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 28.11.2011 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Anita Leskinen 03.12.2009 Lainsäädäntö Opiskelijaan sovellettava lainsäädäntö määräytyy Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan - POS 5 artikla * Henkilöön,

Lisätiedot

Hoito-oikeudet

Hoito-oikeudet Hoito-oikeudet 21.11.2018 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Oikeus ja edellytykset... 1 1.2.1 Kansainvälistä sairaanhoitoa koskeva lainsäädäntö... 1 1.2.1.1 Sosiaaliturvan yhteensovittaminen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Suomen kuuluminen Tilapäisesti ulkomailla Vakinainen muutto ulkomaille Yhteystiedot

Lisätiedot

Kustannusten korvaaminen

Kustannusten korvaaminen Kustannusten korvaaminen 16.05.2014 Sisällysluettelo Kustannusten korvaaminen * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Ulkomailla syntyneet kustannukset - Tilapäinen

Lisätiedot

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen Hoitoon hakeutuminen 18.04.2019 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Oikeus ja edellytykset... 1 1.2.1 Ennakkoluvallinen hoitoon hakeutuminen... 2 1.2.1.1 Suomesta ulkomaille hoitoon

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Noora Heinonen 17.9.2015 Kiitos EUT-tuomioiden tiivistelmät Lääkäriliiton Mervi Kattelus ja Valviran Sanna Hyttinen Lähtökohdat 03/1957 allekirjoitettiin Rooman sopimukset,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöhanke Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvan tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta rajat ylittävissä tilanteissa Julkaisija

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2017 1 (6) Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 (Meritullinkatu 8) 00023 Valtioneuvosto Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Karoliina Kääriäinen Aiheet Yleiskuva ulkomaantyön vakuuttamisesta ETK:n ja Kelan työnjako Lähetettynä työntekijänä EU/ETA-maissa ja Sveitsissä Sosiaaliturvasopimusmaissa Työskentely

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Esimerkkejä nykyisestä EU-terveydenhuollosta Kuntien ostopalvelut esim. kaksosraskauksien verisuoniongelmat (Ruotsi) Sosiaaliturvan

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Paperittomien neuvolapalvelut

Paperittomien neuvolapalvelut Paperittomien neuvolapalvelut 22.10.2014 Taneli Puumalainen Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 30.10.2014 2 Kuka on paperiton? Muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai

Lisätiedot

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet 20.11.2014 Taneli Puumalainen LT, DTM&H, Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 21.11.2014 2 Oikeus terveyteen

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva ja etuudet ulkomaan lähetystyön ja kehitysyhteistyön aikana Tuula Lindeman Kelan kansainvälisten asioiden keskus 9.1.2017/Kirkonalat Esityksen sisältö: Lähetystyö

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 1(5) Taustamuistio 24.10.2018 Anne Koskela KANSAINVÄLISET VAIHTO-OPISKELIJAT JA KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPISKELUTERVEYDEN- HUOLTO EU- LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 30.5.2014 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Kelan vakuuttamispäätökset. Antti Klemola

Kelan vakuuttamispäätökset. Antti Klemola Kelan vakuuttamispäätökset Antti Klemola 18.12.2017 Tilasto Vuonna 2016 Kelassa tehtiin Suomen suuntaan tuleville yhteensä 41 000 ratkaisua, joista myönteisiä 38 000 Ulkomaan suuntaan lähteville yhteensä

Lisätiedot

SUOMI. Tervetuloa Suomeen. Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa

SUOMI. Tervetuloa Suomeen. Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa SUOMI Tervetuloa Suomeen Perustietoa asumisesta ja oleskelusta Suomessa Muutto Suomeen? Miten pääsen alkuun? Hoida nämä asiat, kun olet muuttanut Suomeen. 2 Asunto Hanki itsellesi asunto. Et voi rekisteröidä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Milloin sinulla on oikeus Kelan tukiin? Mitä tapahtuu, kun muutat ulkomaille? LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Kuka voi saada Kelan tukia? 2 Mikä on vakinaista asumista?

Lisätiedot

OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA

OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA OPINTOTUKI ULKOMAAN OPINTOJAKSON AIKANA 1 VAIHTO-OPISKELU TAI HARJOITTELU ULKOMAILLA Opintotuen saaminen edellyttää sitä, että opinnot tai harjoittelu ulkomailla hyväksytään Suomessa suoritettavaan tutkintoon

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot