Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla annettu kiireellinen hoito (ThL 17 ) 2) Vapaa valintaoikeus (ThL 47 ja 48 ) (dia 2) 3) Kouluterveydenhuolto: vain erikoistutkimukset ja niiden matkakustannukset (ThL 16 ) 4) Puolustusvoimille tuotetut terveyspalvelut (ThL 71 ja 72 ) 1) Terveyspalvelut Lastensuojelulain nojalla sijoitetulle (ThL 69 2 mom) 2) Opiskeluterveydenhuolto tilanteessa, jossa työharjoittelu muualla kuin opiskelupaikkakunnalla 3) Sairaanhoidon täyskustannuskorvaus liikenne- tai tapaturmavakuutuksen perusteella 4) Henkilöt, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa - Kaikki julkinen terveydenhuolto (dia 4) - Vain lääketieteellisesti välttämätön hoito (dia 5) - Hoitoon hakeutuminen (dia 6) Mitä laskutetaan kotikunnalta? 1) Todelliset kustannukset (ThL 58 ) 2) Todelliset kustannukset (ThL 58 ) 3) Todelliset kustannukset (ThL 58 ) 4) Todelliset kustannukset (ThL 58 ), kutsuntatarkastuksista 50 % Mitä laskutetaan muualta? 1) Todelliset kustannukset siltä kunnalta, jossa lastensuojelun tarve on syntynyt (ThL 69 3 mom) 2) Todelliset kustannukset opiskelupaikan sijaintikunnalta (ThL 17 ja 58 ) 3) Todelliset kustannukset vakuutusyhtiöltä (AsiakasmaksuL 13a ) 4) Valtion korvaus Kelan kautta

2 Vapaa valinta pykälien tulkinta laskutuksen kannalta PERUSTERVEYDENHUOLTO Valintaoikeus koskee vain hoitosuunnitelman mukaista hoitoa (47 :n 2 mom)» valintaoikeuden käytöstä on ilmoitettava 3 viikkoa etukäteen sekä sille terveysasemalle, josta palveluja aiotaan käyttää, että myös koti - terveyskeskukseen» Kunnan järjestämisvelvollisuus (ja samalla laskutusoikeus) koskee vain hoitosuunnitelman mukaista hoitoa Valintaoikeus ei koske koulu-, tai opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Vuoden 2014 alusta alkaen valintaoikeus laajenee, ei rajoitu hoitosuunnitelmaan. ERIKOISSAIRAANHOITO Valintaoikeus koskee erikoissairaanhoidossakin vain hoitosuunnitelman mukaista hoitoa( mom) Asiakkaalla on oikeus yhteistyössä lääkärin kanssa valita hoitopaikka ERVA-alueella (kieli- ja erityisperustein myös muualta) Vuoden 2014 alusta alkaen valintaoikeus laajenee, ei rajoitu hoitosuunnitelmaan eikä ERVA-alueeseen.

3 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto sisältää» Terveystarkastukset» Terveydenhuoltopalvelut» Perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut (ml opiskelupaikkakunnalla annettu kiireellinen hoito perusterveydenhuollossa) Opiskeluterveydenhuolto sijaintikunnan järjestämisja kustannusvastuulla» Pois lukien lastensuojelulain perusteella sijoitetut, joiden terveydenhuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa lastensuojelun tarve on syntynyt Opiskelterveydenhuolto ei sisällä» Muualla kuin opiskelupaikkakunnalla annettua kiireellistä hoitoa» Erikoissairaanhoitoa Näistä voidaan laskuttaa kotikuntaa tai sairaanhoitopiiriä

4 Valtion korvaukseen oikeuttavat tilanteet kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-oikeuteen perustuen kaikki julkinen terveydenhuolto Kenestä voi laskuttaa Kelan kautta valtion korvauksen? A. Alla luetelluilla henkilöryhmillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Heille kuuluu kaikki julkisen terveydenhuollon palvelut (ikään kuin olisivat kunnan asukkaita) 1) Toisesta EU-/ETA- maasta tai Sveitsistä Suomeen muuttanut henkilö, joka on työskentelyn kautta Suomessa sairausvakuutettu 2) Suomeen yli vuodeksi lähetetty työntekijä ja hänen perheenjäsenensä 3) Toisen EU-/ETA -maan tai Sveitsin lipun alla purjehtivassa aluksessa työskentelevä, jos asuu Suomessa 4) Rekka-auton kuljettaja tai rajatyöntekijä, joka asuu Suomessa ja työskentelee toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä toimivan yrityksen palveluksessa 5) Euroopan unionin sinisen kortin haltija, jolla on Suomessa voimassa oleva työsuhde. 6) Suomessa työskentelevä rajatyöntekijä (ja perheenjäsenet), jotka asuvat toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä 7) Quebecistä : - Suomeen lähetetty työntekijä ja tämän perheenjäsenet ilman aikarajausta - Suomessa tilapäisesti oleskeleva, joka työskentelee Suomessa ja mukana seuraavat perheenjäsenet - Suomessa oppilaitoksen kirjoilla olevat ja mukana seuraavat perheenjäsenet - Suomessa tutkijana (PhD:n suoritettuaan) ja mukana seuraavat perheenjäsenet - Suomessa collegen tai yliopiston koulutusohjelmaan kuuluvaa harjoittelua suorittavat ja mukana seuraavat perheenjäsenet 8) Australian diplomaattisen edustuston ja konsulaatin henkilökuntaan kuuluva ja hänen perheenjäsen B. Seuraavien henkilöryhmien osalta edellytetään lisäksi, että he eivät ole työskentelynsä kautta Suomessa sairausvakuutettuja. Heille kuuluu kaikki julkisen terveydenhuollon palvelut (ikään kuin olisivat kunnan asukkaita) 1) Kokonaan/huomattavan osan työstään suomalaisen kuljetusliikkeenpalveluksessa työskentelevä rekka-auton kuljettaja, joka asuu toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä 2) Lentohenkilökuntaan kuuluva työntekijä, jolla on kotiasema Suomessa 3) Suomessa asuva rajatyöntekijä, joka työskentelee toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä (vaikka olisi kotikunta) 4) Eläkkeensaaja, jolla on Suomessa kotikunta, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EUlainsäädäntöä soveltava maa. Myös edellä mainitun eläkkeensaajan Suomessa asuva perheenjäsen, joka ei itse työskentele tai ole eläkkeensaaja ( lukien)

5 Valtion korvaukseen oikeuttavat tilanteet kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-oikeuteen perustuen vain lääketieteellisesti välttämätön hoito Kenestä voi laskuttaa Kelan kautta valtion korvauksen? B. Ns. kotikunnattomat (ei kotikuntaa Suomessa), joille kuuluu vain lääketieteellisesti välttämätön sairaanhoito, mikäli henkilö on esittänyt hoito-oikeustodistuksen. Ei kuitenkaan, jos hakeutunut Suomeen hoitoon. 1) Toisesta EU-/ETA -maasta tai Sveitsistä: hoito-oikeustodistukseksi käy ainoastaan eurooppalainen sairaanhoitokortti eli EHIC tai sen väliaikaisesti korvaava todistus eli ns. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaava todistus asiakirja ko. maan kielellä (pl. Iso-Britannia, jonka osalta riittää osoitetiedot Iso-Britanniassa + minkä tahansa maan passi; ei kuitenkaan kanaalisaarten Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark tai Jersey passi) - turisti - Suomeen alle vuodeksi lähetetty työntekijä ja hänen perheenjäsenensä - rajantyöntekijän perheenjäsen - eläkkeensaaja 2) Sopimusmaasta - asuu toisessa Pohjoismaassa: hoito-oikeustodistukseksi käy eurooppalaisen sairaanhoitokortin/sen väliaikaisesti korvaavan todistuksen lisäksi vakituinen asuinosoite kyseisessä Pohjoismaassa + asuinvaltiossa hyväksyttävä henkilöllisyystodistus (esim. minkä tahansa maan passi tai esim. kuvallinen pankkikortti Ruotsissa tai sairausvakuutuskortti Tanskassa) Huom. Voidaan laskuttaa myös sairaalasiirrosta toiseen Pohjoismaahan; mikäli kuitenkin kyseessä ambulanssilento, toimitettava kirjallinen selvitys Kelan Kymenlaakson kv-tilitysyksikköön ennen lennon järjestämistä - asuu Australiassa (pl. diplomaattisen edustuston/konsulaatin henkilökunta): Australian tai muun maan passi, jossa rajoittamaton asumisoikeus Australiassa + osoitetiedot Australiassa - opiskelee/tutkii tai tekee työtä Quebecissä: hoito-oikeustodistukseksi käy ainoastaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa asiakirja Kelasta Huom. Ei koske turisteja

6 Valtion korvaukseen oikeuttavat tilanteet kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-oikeuteen perustuen Kenestä voi laskuttaa Kelan kautta valtion korvauksen? C. Henkilö saanut EU- / ETA maasta tai Sveitsistä ennakkoluvan (lomake E112 tai S2) - ei velvoita Suomen julkista terveydenhuoltoa ottamaan potilasta hoidettavaksi - potilas hoidetaan samoin lääketieteellisin perustein kuin maassa asuvat (esim. asettaminen hoitojonoon) - ei varsinainen valtionkorvaus, sillä Kela laskuttaa kustannukset ennakkoluvan myöntäneeltä valtiota ja korvaa hoitokustannukset hoidonantajalle, vasta kun tämä valtio on maksanut kustannukset Kelalle - muutoin samantyyppinen menettely, edellyttää, että julkinen terveydenhuolto lähettää lomakkeella Y 31 tiedot ennakkoluvan perusteella aiheutuneista hoitokustannuksista Kelaan

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Sisa llys. Muutto näin pääset alkuun 3. Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4. Kela 5. Maistraatti 6. Poliisi 7

Sisa llys. Muutto näin pääset alkuun 3. Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4. Kela 5. Maistraatti 6. Poliisi 7 Sisa llys Muutto näin pääset alkuun 3 Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4 Kela 5 Maistraatti 6 Poliisi 7 Sosiaali- ja terveyspalvelut 14 Työ- ja elinkeinotoimisto 16 Verotoimisto 18

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa?

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? 6. Asettuminen uuteen maahan 5. Muuttajan muistilista 4. Testit ja haastattelu 3. Hakemuksen tekeminen 2. Käytännön kysymyksiä 1. Tietoa työskentelystä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys.

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.01.2011 Dnro OKV/306/1/2009 1/9 ASIA Oulun kaupungin terveydenhuollon menettely KANTELU Kantelijat ovat oikeuskanslerille 25.2.2009 osoittamassaan kirjoituksessa arvostelleet Oulun

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot