EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?"

Transkriptio

1 EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa Mervi Kattelus Terveyspoliittinen asiantuntija

2 Mikä potilasdirektiivi? Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa 2011/24/EU Hyväksytty maaliskuussa 2011 osaksi kansallista lainsäädäntöä mennessä (käytännössä vuoden 2014 alusta) STM valmistelee Hallituksen esitys lausunnolle alkuvuodesta 2013? Rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmä Alaryhmät: Potilaalle maksettavat korvaukset ja kustannusvastuu -ryhmä Palvelukoriryhmä Säädösryhmä

3 Direktiivin pääsisältö Potilaiden vapaampi liikkuvuus (oikeuskäytännön kirjaaminen lainsäädäntöön) korvataan kuten olisi korvattu kotimaassa saadusta hoidosta Ei ennakkolupaa yleensä, paitsi sairaalahoitoon Määritelty hoitojäsenvaltion, vakuutusjäsenvaltion (=rahoitus) ja kansallisen yhteyspisteen tehtävät Reseptien tunnustaminen Jäsenvaltioiden yhteistyö: eterveys, terveysteknologian arviointi, Eurooppalaiset osaamisverkostot, harvinaissairaudet Tarkemmat säännökset komission vetämässä komiteassa + delegoidut säädökset

4 Mitä uutta potilasdirektiivi tuo? Ennen direktiiviä: EU:n perussopimuksen periaate: vapaa liikkuvuus o Henkilöt, palvelut, tavarat EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö o > potilaiden vapaampi liikkuvuus Sosiaaliturvan koordinointiasetus 883/2004 o Hoito tilapäisen oleskelun aikana, hoitoon hakeutuminen Selkeämmät säännöt potilaan oma-aloitteeseen hoitoon hakeutumiseen

5 Sovellettava lainsäädäntö Koordinointiasetus Potilasdirektiivi Muu EU-säädös Potilas sairastuu tilapäisen oleskelun aikana X (X?) Oma-aloitteinen hoitoon hakeutuminen (ennakkoluvalla tai ilman) X X Sairaala lähettää potilaan hoitoon/ostopalvelu Potilaasta otettu näyte/röntgenkuva lähetetään toiseen EU-valtioon (X) X Terveydenhuollon ammattihenkilö tarjoaa palveluita tilapäisesti Terveydenhuollon ammattihenkilö sijoittautuu toiseen EU-valtioon Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY) Ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY)

6 Miksi puhutaan palveluvalikoimasta? Koska direktiivin toimeenpanemiseksi vakuutusjäsenvaltion on määritettävä (paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti): o Mikä ulkomailla saatu hoito on korvattavaa? -> Mikä terveydenhuolto kuuluu Suomen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin? Miten sovelletaan yksittäistapauksissa? o Korvausten taso o Ilmoitettava komissiolle, jos korvaamista rajoitetaan yleistä etua koskevista pakottavista syistä

7 Pohjana määrittelylle Käypä hoito -suositukset yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet palveluorganisaatioiden omat ohjeet kokonaisuuksista, joista ei ole Käypä hoito -suositusta Terveysportti lääkärin käsikirja alueelliset hoito-ohjeet HALO potilasvakuutus Kelan korvausperusteet valtakunnalliset ohjelmat potilasjärjestöjen informaatioaineisto kuntoutus oppikirjat, ammattiryhmien/ammattihenkilöiden tieto kansainväliset hoitosuositukset

8 Palvelukoriryhmä Suomalaisen palveluvalikoiman määrittelyn puitteet ja prosessi Linjaukset: o Lääketieteellisesti perusteltu potilaan terveydentilan edellyttämä hoito o Määritellään, mikä ei kuulu palveluvalikoimaan o Jotkin hoitomuodot yksityiskohtaisemmin Palveluvalikoimaneuvottelukunta/ priorisointineuvottelukunta -> Keskusteluja käydään myös Terveysfoorumeissa

9

10 Priorisointi/Palveluvalikoima Sama vai eri asia? Palveluvalikoiman määrittely on yksi priorisointiprosessi Ei aina ja kaikin osin yksi yhteen Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät palvelut Priorisointimekanismit ja periaatteet yleensä Kuitenkin: Liittyvät läheisesti toisiinsa - yhdenvertaisuusnäkökulma

11 Mitä potilas valitsee? Maan (EU/ETA, Sveitsi) Palveluntuottajan [Asetus: lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluva; Direktiivi: lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluva + yksityinen (voidaan turvallisuussyin rajoittaa)] Terveydenhuollon ammattihenkilön (hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaan) Hoidon yhdessä lääkärin kanssa (HUOM! Hoitoa antavan maan lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen mukaan riski siitä, ettei korvata) Asetuksen tai direktiivin soveltamisen (asetus ensisijainen) Mahdollisesti nopeamman hoitoon pääsyn, paremman laadun ja/tai kohtelun Mistä ostaa lääkkeensä (turvallisuusrajoitteet, korvattavuus kotimaan lainsäädännön mukaan)

12 Siiri Sydänvaivainen odotusaika tietokonetomografiaan 4 kk, tutkimus Tanskassa Nykytila Hakee jälkikäteen korvausta Kelalta saa korvauksen kuten, jos olisi hoidettu Suomessa yksityisellä eli sairausvakuutuksen taksojen mukaan. Potilasdirektiivi Menee oma-aloitteisesti tutkimukseen (tai hakee ennakkolupaa?). Maksaa tutkimuksen ensin kokonaisuudessaan itse. Saa hakemuksesta korvauksen joko asiakasmaksujärjestelmän tai sairausvakuutusjärjestelmä n mukaisesti - päätettävä!

13 Kauno Kasvain eturauhassyöpä, hoidetaan uudella menetelmällä Belgiassa Nykytila Ei saa hoitoon hakeutumislupaa. Kela ei korvaa. Potilasdirektiivi Menee oma-aloitteisesti tutkimukseen (tai hakee ennakkolupaa?). Maksaa tutkimuksen ensin kokonaisuudessaan itse. Kuuluuko uusi menetelmä Suomen palvelukoriin? Jos kuuluu, saa hakemuksesta korvauksen joko asiakasmaksujärjestelmän tai sairausvakuutusjärjestelmän mukaisesti - päätettävä!

14 Nelli Nilkuttaja odotusaika lonkkaleikkaukseen 8 kk, leikataan Saksassa yksityissairaalassa Nykytila Saa sosiaaliturvan koordinointiasetuksen / terveydenhuoltolain 56 :n mukaisen luvan hoitoon hakeutumiseen. Maksaa sairaalalle paikallisen asiakasmaksun (jos sairaala osa lakisääteistä järjestelmää). Lasku sairaalalta Kelalle -> potilaan kotikuntaan. Potilasdirektiivi Koordinaatioasetus ensisijainen. Hakee direktiivin mukaisen ennakkoluvan. Maksaa tutkimuksen ensin kokonaisuudessaan itse. Jos/kun saa ennakkoluvan, saa leikkauksen lopulta todennäköisesti Suomen asiakasmaksulla.

15 Heikki Hammas - reiän paikkaus ostosmatkan yhteydessä Tallinnassa Nykytila Saa korvauksen sairausvakuutuksesta. Ennakkolupa hoitoon hakeutumiseen? Potilasdirektiivi Menee oma-aloitteisesti hammaslääkäriin. Maksaa tutkimuksen ensin kokonaisuudessaan itse. Saa hakemuksesta korvauksen joko asiakasmaksujärjestelmän tai sairausvakuutusjärjestelmä n mukaisesti - päätettävä!

16 Esko Esteetikko nenän kauneusleikkaus Ruotsissa yksityisellä klinikalla Nykytila Ei saa hoitoon hakeutumislupaa. Ei korvata sairausvakuutuksesta. Potilasdirektiivi Voi hakeutua omalla kustannuksella (ja riskillä) kauneusleikkaukseen. Ei saa ennakkolupaa. Ei saa korvausta asiakasmaksujärjestelmästä eikä sairausvakuutuksesta.

17 Muuttuvatko potilaan vaikutusmahdollisuudet? Kyllä Vuoden 2014 alusta valinnanvapaus Suomessa ja EU:ssa Potilas voi äänestää jaloillaan -> tuottajien välinen kilpailu, laatu paremmaksi? Ehkä/Ei Miten rajaavasti direktiivi implementoidaan? Pääsevätkö potilaat vaikuttamaan palveluvalikoiman määrittelyyn?

18 Kiitos!

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA OSA 1: SÄÄNTELYKEHIKKO KANSALLISESSA JA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ TERVEYDEN- HUOLLOSSA HELENA TUORILA Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde:

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa Laboratoriolääketiede 2014 Jaana Leipälä, LT, dosentti Pääsihteeri,Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Sidonnaisuudet päätoimi:

Lisätiedot

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti

Terveysfoorumi. Miten terveydenhuollon valinnat. Liite 46 16.11.2012. Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua. Suomen lääkärilehti Terveysfoorumi Suomen lääkärilehti Miten terveydenhuollon valinnat Finlands Läkartidning pitäisi tehdä? 2012 Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Terveysfoorumilla 11.5.2012 käytyä keskustelua Liite

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvasäännökset

EU:n sosiaaliturvasäännökset Päivitetty 2010 EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden oikeudet VUOTTA EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista Euroopan komissio EU:n sosiaaliturvasäännökset Euroopan unionissa

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus. 11.6.2014 Oulun yliopistollinen sairaala. Muistio 26.6.

Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus. 11.6.2014 Oulun yliopistollinen sairaala. Muistio 26.6. 1 (5) Yhtymähallinto 25.6.2014 Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus 11.6.2014 Oulun yliopistollinen sairaala Muistio 26.6.2014 (Lähde: Pixabay -sivusto) Laatija:

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015

Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015 Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015 Sisältö Johdanto...4 Sairausvakuutus...5 Sairausvakuutuksen saamisen mahdollisuudet...8 Sairaanhoito Virossa...13 Omalääkäri ja omahoitaja...14 Erikoislääkäri...17

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus Ohje 14/2012 1 (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot