Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten"

Transkriptio

1 Ohjeet julkisen terveydenhuollon yksiköille sairaus- ja äitiysetuuksien ilmoittamista varten ja selvitys valtion korvausta varten

2 SISÄLLYS Sisällys 1 Mistä alkaen korvausta voi hakea Sairaanhoidosta Suomessa Mistä lisätietoa Valtion korvauksen piiriin kuuluvat kansainväliset sopimukset Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntö Suomen ja Australian välinen sairaanhoitosopimus Suomen ja Kanadan provinssin Quebécin välinen sosiaaliturvasopimus Muut kansainväliset sopimukset Henkilöllisyyden todistaminen Todistukset Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka on vakuutettu jossain EU/ETA-valtiossa tai Sveitsissä (Suomi poisluettuna) Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka asuu jossain muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka asuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) Henkilöllä on Suomessa kotikunta, mutta Suomi ei ole kustannuksista vastuussa oleva valtio vaan joku muu EU/ETA-valtio tai Sveitsi Henkilöllä on Suomessa kotikunta, mutta henkilö on muusta EU/ETA-valtiosta tai Sveitsistä Suomeen tullut lähetetty työntekijä Henkilö, joka asuu Kanadan provinssissa Quebécissä ja oleskelee tilapäisesti Suomessa Henkilö, joka asuu Australiassa ja oleskelee tilapäisesti Suomessa Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirja Kansaneläkelaitos Ilmoittaminen ja korvauksen hakeminen Korvauksen maksaminen Mitä kustannuksia ilmoitetaan Hoitoon hakeutuminen (lomake E 112) Asiaa hoitavat Kelan toimistot Lomake "Ilmoitus sairaus- ja äitiysetuuksista ja/tai selvitys valtion korvausta varten" Liite 1. Liite 2. Liite 3. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain. Luettelo maista ja hoito-oikeustodistuksista (Excel-taulukko). Ilmoitus sairaus- ja äitiysetuuksista ja/tai selvitys valtion korvausta varten

3 1 Mistä alkaen korvausta voi hakea Sairausvakuutuslaki muuttui alkaen siten, että sairaanhoitopiirit ja kuntien ja kuntayhtymien terveyskeskukset voivat saada korvauksen järjestämistään ja kustantamistaan sairaanhoitopalveluista, joita on järjestetty EY-lainsäädännön tai muun Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella (SVL 15 luku, 16 a ). 2 Sairaanhoidosta Suomessa Kaikille Suomessa sairastuneille tai vammautuneille henkilöille on kansallisen lainsäädännön mukaan järjestettävä kiireellinen sairaanhoito ja kiireellinen hammashoito. Voimassa oleva EU:n koordinaatioasetus (asetus 1408/71) velvoittaa lisäksi järjestämään hoitoa muille kuin Suomessa asuville silloin, jos henkilön "tila edellyttää toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi tulevia luontoisetuuksia (sairaanhoitoa) ottaen huomion etuuksien luonne ja oleskelun ennakoitu kesto." Potilas on hoidettava sellaiseen kuntoon, että hän kykenee matkustamaan turvallisesti kotimaahansa, joka on varsinaisesti vastuussa hänen sairaanhoidostaan ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon tarpeen kansallisten ohjeiden ja hoitokäytäntöjen mukaisesti. Hoitohenkilöstöllä on oikeus kysyä oleskelun aiottu kesto Suomessa. Vain hoito-oikeuden piiriin katsottavan hoidon kustannukset voidaan ilmoittaa Kelalle. 3 Mistä lisätietoa Kuntaliiton yleiskirje asiasta löytyy Kuntaliiton nettisivuilta. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote asiasta löytyy ministeriön nettisivuilta Kansaneläkelaitoksen antamat ohjeet löytyvät osoitteesta > Yhteistyökumppanit >Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö. Jatkossa vain netissä olevaa ohjetta päivitetään, joten sieltä löytyy viimeisin tieto asiasta. Lisätietoa antavat kohdassa 12 ilmoitetut Kelan toimistot. 1

4 4 Valtion korvauksen piiriin kuuluvat kansainväliset sopimukset 4.1 Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntö Henkilön tulee osoittaa kuulumisensa asetuksen 1408/71 tarkoittamaan henkilöpiiriin ja sellaiseen sairausvakuutukseen, jonka perusteella hän voi saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuva saa. Henkilön kotivaltio on tällöin joku alla mainituista valtioista: Euroopan unionin jäsenvaltio: (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta) ETA-valtio (Islanti, Liechtenstein, Norja) tai Sveitsi Henkilö todistaa kuulumisensa asetuksen piiriin kohdassa 6 mainituilla asiakirjoilla. 4.2 Suomen ja Australian välinen sairaanhoitosopimus Kun henkilö oleskelee tilapäisesti Suomessa ja hän asuu pysyvästi Australiasta, hänen tulee osoittaa kuulumisensa Australian terveydenhoitojärjestelmään kohdassa 6 mainituilla asiakirjoilla, jotta hän voi saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat. 4.3 Suomen ja Kanadan provinssin Quebécin välinen sosiaaliturvasopimus Kun henkilö oleskelee tilapäisesti Suomessa ja kuuluu Kanadan Quebécin provinssin vakuutukseen, hänen tulee osoittaa kuulumisensa Quebécin sopimuksen sairaanhoitoa koskevien määräysten piiriin kohdassa 6 mainituilla asiakirjoilla, jotta hän voi saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat. Sopimuksen henkilöpiiri on hyvin suppea. 4.4 Muut kansainväliset sopimukset Suomella ei ole muita sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksia, joihin vetoamalla hoitoa voi saada samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat saavat. 5 Henkilöllisyyden todistaminen Henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä matkustusasiakirjalla esim. passilla. 2

5 6 Todistukset 6.1 Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka on vakuutettu jossain EU/ETA 1 -valtiossa tai Sveitsissä (Suomi poisluettuna) Henkilö, joka kuuluu asetuksen 1408/71 henkilöpiiriin ja jolla on asetuksen 1408/71 piiriin kuuluva sairausvakuutus, ja joka asuu jossain EU/ETA-valtiossa tai Sveitsissä, todistaa oikeutensa saada hoitoa seuraavasti: eurooppalainen sairaanhoitokortti (esim. Saksassa vakuutettu matkailija esittää oman kassansa myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka oikeassa ylänurkassa maakoodina on DE) tai eurooppalaisen sairaanhoidonkortin tilapäisesti korvaava todistus Henkilö, joka osoittaa oikeutensa yllä mainitulla kortilla tai todistuksella, saa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämättömäksi tulevat hoitoetuudet ottaen huomioon oleskelun ennakoitu kesto ja hoitoetuuden luonne. Potilas maksaa samat asiakasmaksut kuin kunnassa asuvat. Jos henkilö ei esitä yllä mainittua korttia tai todistusta, henkilöllä ei ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat. Jos potilaalla ei ole tällaista asiakirjaa ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Dialyysi ja happihoito ovat myös tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömiä hoitoja, mutta henkilön on varattava hoito jo ennen Suomeen tuloaan tällaista hoitoa antavasta yksiköstä, jotta hän voi saada hoidon samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevat tiedot ks. liite 1 tai Internetistä osoitteesta hoito-oikeudesta lainsäädäntö, useimmiten kysytyt kysymykset vastauksineen Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka asuu jossain muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa Henkilö, joka asuu ja on vakuutettu jossain Pohjoismaassa, todistaa kuulumisensa asetuksen 1408/71 ja/ tai Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin seuraavasti: 1 EU-valtiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta. ETA-valtiot: Islanti, Liechtenstein, Norja Sveitsi on EU-valtioon verrattava valtio 3

6 eurooppalainen sairaanhoitokortti (esim. Norjassa vakuutettu matkailija todistaa oikeutensa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka oikeassa ylänurkassa maatunnuksena on NO) tai eurooppalaisen sairaanhoidonkortin tilapäisesti korvaava todistus tai asuinmaan passi, asuinmaan sairausvakuutusta osoittava todistus. Jos oikeus todistetaan asuinmaan passilla/ sairausvakuutuskortilla, on ilmoitettava myös asuinosoite ko. Pohjoismaassa. Henkilö, joka osoittaa kuulumisensa jonkun muun Pohjoismaan sosiaaliturvaan kuin Suomen, saa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi tulevat hoitoetuudet ottaen huomioon oleskelun ennakoitu kesto ja hoitoetuuden luonne. Potilas maksaa samat asiakasmaksut kuin kunnassa asuvat. Jos henkilö ei esitä selvitystä kuulumisestaan jonkun Pohjoismaan sosiaaliturvan piiriin, ei hänellä ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat. Jos potilas ei esitä selvitystä ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Dialyysi ja happihoito ovat myös tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömiä hoitoja, mutta henkilön on varattava hoito jo ennen Suomeen tuloaan tällaista hoitoa antavasta yksiköstä, jotta hän voi saada hoidon samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevat tiedot ks. liite 1 tai Internetistä osoitteesta hoito-oikeudesta lainsäädäntö, useimmiten kysytyt kysymykset vastauksineen Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta Tilapäisesti Suomessa oleskeleva henkilö, joka asuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) Henkilö, joka kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvaan, todistaa kuulumisensa asetuksen 1408/71 tai Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin seuraavasti: eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka oikeassa ylänurkassa maatunnuksena on UK tai eurooppalaisen sairaanhoidonkortin tilapäisesti korvaava todistus, jonka maatunnuksena on UK tai asuinmaan passi. Jos oikeus todistetaan asuinmaan passilla, on ilmoitettava myös asuinosoite Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Henkilö, joka osoittaa kuulumisensa Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaaliturvan piiriin, saa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämättömiksi tulevat hoitoetuudet ottaen huomioon oleskelun ennakoitu kesto ja hoitoetuuden luonne. 4

7 Potilas maksaa samat asiakasmaksut kuin kunnassa asuvat. Jos henkilö ei esitä selvitystä, ei hänellä ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat. Jos potilas ei esitä selvitystä ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Dialyysi ja happihoito ovat myös tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömiä hoitoja, mutta henkilön on varattava hoito jo ennen Suomeen tuloaan tällaista hoitoa antavasta yksiköstä, jotta hän voi saada hoidon samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskevat tiedot ks. liite 1 tai Internetistä osoitteesta hoito-oikeudesta lainsäädäntö, useimmiten kysytyt kysymykset vastauksineen Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta Henkilöllä on Suomessa kotikunta, mutta Suomi ei ole kustannuksista vastuussa oleva valtio vaan joku muu EU/ETA-valtio tai Sveitsi Valtion maksaman korvauksen voi saada hoidosta, joka on annettu henkilölle, joka asuu ja jolla on kotikunta Suomessa, ja joka työskentelynsä perusteella ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan vaan jonkun muun EU/ETA-valtion tai Sveitsin, ja joka kuuluu johonkin alla mainituista ryhmistä (tai niihin verrattava): Suomessa asuva merimies, joka ei työskentele Suomen lipun alla purjehtivassa aluksessa vaan jonkun muun EU/ETA-maan tai Sveitsin. Esim. merimies, joka työskentelee Alankomaiden lipun alla purjehtivassa aluksessa ja asuu Suomessa. Suomessa asuva kansainvälisen kuljetusyrityksen palveluksessa oleva työntekijä, joka ei kuulu Suomen vaan jonkun muun EU/ETA-valtion tai Sveitsin sairausvakuutukseen. Esim. Rekkakuski, joka on saksalaisen kuljetusyrityksen palveluksessa ja asuu Suomessa. Rajatyöntekijä, joka asuu Suomessa, mutta on työssä esimerkiksi Ruotsissa tai Virossa. Esim. Työntekijä on työssä Ruotsin puolella ja palaa päivittäin (tai vähintään kerran viikossa) kotiinsa, joka on Torniossa ja joka on hänen kotikuntansa. Hän on ns. rajatyöntekijä. Tällöin Suomi antaa hoidon Suomessa Ruotsin puolesta ja Suomen lainsäädännön mukaisena. Hänellä on oikeus hoitoon myös työskentelymaassaan. Henkilö todistaa oikeutensa hoitoon ja kuulumisensa jonkin muun EU/ETA-valtion tai Sveitsin vastuulle Kelan antamalla voimassa olevalla Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirjalla, jossa asia on todettu. Voi olla, että tällaisella henkilöllä on Kela-kortti. Kun Kela toteaa tällaisen oikeuden, Kela lähettää tiedon asiasta henkilölle itselleen ja sairaanhoitopiirin ja kunnan tai kuntayhtymää ylläpitävän terveyskeskuksen johtavalle/ 5

8 vastaavalle lääkärille, jollei sairaala tai terveyskeskus muuta ilmoita asiaa hoitavalle Kelan toimistolle. Kela käy läpi tiedostonsa vuoden 2008 aikana ja lähettää yllä mainituille tahoille tiedon henkilöistä, joilla tällainen oikeus jo on ja joilla on kotikunta. Jos potilaalla ei ole tällaista asiakirjaa ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Sama oikeus kuin on tällaisella työntekijällä, on hänen kanssaan asuvilla ei-aktiiveilla Suomen perheenjäsenmääritelmän piiriin kuuluvilla perheenjäsenillä. Kuitenkin rajatyöntekijän kanssa asuvien perheenjäsenien oikeutta hoitoon rajatyöntekijän työskentelyvaltiosta on rajoitettu. Tällainen henkilö saa Suomessa hoitoa samoilla menettelyillä ja asiakasmaksuilla kuin muutkin Suomessa asuvat, mutta Suomella on oikeus laskuttaa tällaiselle henkilölle myönnetyt hoitokustannukset siltä valtiolta, joka asetuksen 1408/71 mukaan on vastuussa hoitokustannuksista. Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta Henkilöllä on Suomessa kotikunta, mutta henkilö on muusta EU/ETAvaltiosta tai Sveitsistä Suomeen tullut lähetetty työntekijä Tällaisella henkilöllä voi olla Suomessa kotikunta tai sitä ei ole hänelle myönnetty. Henkilö on jostain muusta EU/ETA-valtiosta tai Sveitsistä Suomeen tullut lähetetty työntekijä/ yrittäjä, jonka hoitokustannuksista lähettävä valtio on vastuussa. Henkilö todistaa oikeutensa hoitoon ja kuulumisensa toisen EU/ETA-valtion tai Sveitsin vastuulle Kelan antamalla voimassa olevalla Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin - asiakirjalla, jossa asia on todettu. Voi olla, että tällaisella henkilöllä on Kela-kortti. Kun Kela toteaa tällaisen oikeuden, Kela lähettää tiedon asiasta henkilölle itselleen ja sairaanhoitopiirin ja kunnan tai kuntayhtymää ylläpitävän terveyskeskuksen johtavalle/ vastaavalle lääkärille, jollei sairaala tai terveyskeskus muuta ilmoita asiaa hoitavalle Kelan toimistolle. Kela käy läpi tiedostonsa vuoden 2008 aikana ja lähettää yllä mainituille tahoille tiedon henkilöistä, joilla tällainen oikeus jo on ja joilla on kotikunta. Jos potilaalla ei ole tällaista asiakirjaa ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Sama oikeus kuin on tällaisella työntekijällä, on hänen kanssaan asuvilla ei-aktiiveilla Suomen perheenjäsenmääritelmän piiriin kuuluvilla perheenjäsenillä. Henkilö saa Suomessa hoitoa samoilla menettelyillä ja asiakasmaksuilla kuin muutkin Suomessa asuvat ottaen huomioon, että tarkoituksena ei ole jäädä pysyvästi asumaan Suomeen. Lähetetyn työntekijän lähettämisaika Suomeen riippuu lähettävästä maasta ja on yleensä kaksi kolme vuotta. Kela laskuttaa tällaiselle henkilölle myönnetyt hoitoetuudet kustannuksista vastuussa olevalta valtiolta. Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta 9. 6

9 6.6 Henkilö, joka asuu Kanadan provinssissa Quebécissä ja oleskelee tilapäisesti Suomessa Henkilö todistaa kuulumisensa Suomen ja Kanadan provinssin Quebécin kanssa solmitun sopimuksen piiriin Quebécin sairausvakuutuslaitoksen antamalla voimassa oleva todistuksella. Todistus on kaksikielinen (teksti on suomen ja ranskan kielellä) ja todistuksen tunnus on Q/SF 1, kun kyseessä on lähetetty työntekijä ja Q/SF 4, kun kyseessä on opiskelija. Oikeus voidaan todistaa myös Kelan antamalla voimassa olevalla Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirjalla, jossa asia on todettu. Henkilöllä voi olla Suomessa kotikunta tai voi olla, että sitä ei ole myönnetty. Kun Kela toteaa tällaisen oikeuden, Kela lähettää tiedon asiasta henkilölle itselleen ja sairaanhoitopiirin ja kunnan tai kuntayhtymää ylläpitävän terveyskeskuksen johtavalle/ vastaavalle lääkärille, jollei sairaala tai terveyskeskus muuta ilmoita asiaa hoitavalle Kelan toimistolle. Kela käy läpi tiedostonsa vuoden 2008 aikana ja lähettää yllä mainituille tahoille tiedon henkilöistä, joilla tällainen oikeus jo on ja joilla on kotikunta. Jos potilaalla ei ole tällaista asiakirjaa ja hoitoyksikkö haluaa selvittää asiaa, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Henkilö saa Suomessa hoitoa samoilla menettelyillä ja asiakasmaksuilla kuin muutkin Suomessa asuvat. Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta 9. Huom. Sopimus ei koske matkailijoita. 6.7 Henkilö, joka asuu Australiassa ja oleskelee tilapäisesti Suomessa Henkilö todistaa kuulumisensa Suomen ja Australian välisen sairaanhoitosopimuksen ja Australian terveydenhoitojärjestelmän piiriin seuraavasti: Australian passi (ja asuinmaan osoite) tai muun maan passi, jossa on rajoittamaton asuinoikeus Australiassa (ja asuinmaan osoite) tai Kelan antama voimassa oleva Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirja, jossa tämä on todettu. Jos potilaalla ei tällaista ole ja hoitoyksikkö haluaa selvittää korvausoikeuden mahdollisuuden, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. Henkilö, joka osoittaa kuulumisensa yllä mainitulla asiakirjalla, saa tilapäisen oleskelun aikana tarvitsemansa välittömät hoitoetuudet samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat. 7

10 Kustannusten ilmoittaminen Kelalle ja selvitys Kelalle valtion korvausta varten; ks. kohta 9. Sopimus ei koske Australiasta Suomeen opiskelemaan tulevaa henkilöä. 7 Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirja Kela antaa Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirjan eri tilanteita varten. Tästä johtuen todistuksen tekstit ovat erilaisia. Kela antaa Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirjan kohdassa 6 mainittujen tapausten lisäksi myös silloin, jos henkilön oikeutta saada hoitoa normaaleilla asiakasmaksuilla ei voida muulla tavoin osoittaa. Todistuksessa ilmoitetaan henkilön sukunimi(t), etunimet, syntymäaika, identifiointinumero/ henkilötunnus, kustannuksista vastuussa oleva maa ja todistuksen voimassaoloaika. Lisäksi todistuksessa ilmoitetaan, onko henkilöllä oikeus saada hoito normaaleilla asiakasmaksuilla ja onko kustannukset ilmoitettava Kelalle Suomen ja EU/ETA-maiden ja Sveitsin välistä laskutusta varten vai tuleeko henkilön maksaa hoitopalvelujensa tuottamisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä. Lisäksi ilmoitetaan, voidaanko hoidosta hakea valtion korvausta. Lopuksi ilmoitetaan, mihin lainsäädäntöön asiakirja perustuu. Todistuksen voimassaoloaika on yleensä yksi vuosi. Jatkotodistus annetaan, jos sellaiseen on edelleen oikeus. Kun hoitoa annetaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin -asiakirjan perusteella ja valtion korvausta halutaan hakea, tulee Y 31 -lomakkeen liitteeksi liittää kopio mainitusta todistuksesta. Kelan toimistoilta voi aina kysyä asiasta lisätietoja. 8 Kansaneläkelaitos Kela huolehtii sairaanhoidon kustannusten korvaamiseen ja laskuttamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat Suomen solmimista sairaanhoito- ja sosiaaliturvasopimuksista ja EY-lainsäädännöstä maiden välisen kustannusten korvausjärjestelmän hoitamiseksi. Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden on annettava näiden tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot Kelalle. Kelan tehtävänä on myös selvittää ulkomaisten laitosten kanssa, missä asemassa Suomessa oleva henkilö on näiden määräysten perusteella. Kelan tehtävänä on myös valtion korvauksen maksaminen hoitoa antaneelle julkisen terveydenhuollon yksikölle. 8

11 Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille valtion korvausta varten tiedot kunnassa asuvan henkilön kuulumisesta toisen valtion sairausvakuutuksen piiriin. Normaalitapauksissa tieto tulee Kelalle henkilön esittämien asiakirjojen perusteella, jonka jälkeen Kela voi antaa tiedon asiasta myös julkisen terveydenhuollon yksikölle. Kuntaliitto on ilmoittanut, että Kansaneläkelaitoksen tulee lähettää tämä tieto sairaanhoitopiirin ja kunnan tai kuntayhtymää ylläpitävän terveyskeskuksen johtavalle/ vastaavalle lääkärille, jollei sairaala tai terveyskeskus muuta ilmoita asiaa hoitavalle Kelan toimistolle. Jos potilaalla ei ole tarvittavaa asiakirjaa ja hoitoyksikkö haluaa selvittää valtion korvauksen mahdollisuuden, yksikköä pyydetään ottamaan yhteyttä kohdassa 12 ilmoitettuun Kelan toimistoon. 9 Ilmoittaminen ja korvauksen hakeminen Julkisen terveydenhuollon on ilmoitettava Kelalle toimivaltaiselta maalta laskutettavaksi kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Suomen solmimien sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimusten tai asetuksen 1408/71 perusteella annetusta hoidosta. Kela korvaa julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille valtion varoista kustannukset, jotka ovat aiheutuneet EY-lainsäädännön tai sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimusten perusteella muualla kuin Suomessa vakuutetulle Suomessa annetuista sairaus- tai äitiysetuuksista. Selvitys kustannuksista ilmoitetaan Kelalle Y 31 -lomakkeella "Ilmoitus sairaus- ja äitiysetuuksista ja/tai selvitys valtion korvausta varten", joka tulee täyttää lomakepainatuksen mukaan. Lomakkeen liitteenä tulee olla kopio siitä asiakirjasta, jolla oikeus on todistettu. Tilimuutokset tulee ilmoittaa kirjallisesti. Y 31 -lomake on toimitettava Kelalle mieluiten heti, jotta Suomen ja EU/ETA-valtioiden ja Sveitsin välinen laskutus voidaan toteuttaa EY-lainsäädännön mukaisesti. Y 31 -lomake on esitettävä Kansaneläkelaitokselle viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet, ellei erityisestä syystä muuta johdu. 9.1 Korvauksen maksaminen Kansaneläkelaitos korvaa julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille aiheutuneet kustannukset viimeistään sitä vuosipuoliskoa seuraavan toisen vuosipuoliskon aikana, jolloin selvitys kustannuksista esitetään Kansaneläkelaitokselle. Kela maksaa korvauksen sille yksikölle, jonka Y-tunnus ilmoitetaan lomakkeessa Y 31. Samalla kun korvaus maksetaan, lähetetään maksuilmoitus, jossa on eritelty korvatut hoitokustannukset laitoksittain ja potilaittain. Korvaukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Hallinnollisista syistä johtuen korvaukset maksetaan ensimmäisen kerran vuonna

12 Jos Kela ei maksa valtion korvausta, Kela antaa hylkypäätöksen valitusosoituksineen. Kela ei hallinnollisista syistä johtuen voi antaa ilmoituksia korvauksen maksamisesta erillisinä. Hylkypäätöksiä Kela voi antaa jo vuoden 2008 aikana. 10 Mitä kustannuksia ilmoitetaan Kun hoito on annettu sen sopimuksen mukaisessa laajuudessa, jonka piiriin henkilö on todistanut kuuluvansa, julkinen terveydenhoitoyksikkö selvittää antamansa hoidon kustannukset Kelalle Y 31 -lomakkeella. Korvaus määräytyy aiheutuneiden kustannusten perusteella ja on sidottu erikoissairaanhoitolain :n ja kansanterveyslain 22 :n mukaiseen korvaukseen ottaen huomioon hoito-oikeuden laajuuden. Kustannuksina ei saa ilmoittaa niitä normaaleja asiakasmaksuja, joita asuinkunnassa asuvatkin joutuvat itse maksamaan. Kustannuksina ei voi ilmoittaa matkakustannuksia Suomen rajojen ulkopuolelle. 11 Hoitoon hakeutuminen (lomake E 112) EU/ETA-valtioissa ja Sveitsissä vakuutetut voivat hakea hoitoa toisesta EU/ETA-valtiosta ja Sveitsistä oman sairausvakuutuslaitoksensa antamalla todistuksella, jonka nimi on "Todistus sairaus- ja äitiysetuuksien säilyttämiseksi". Asiakirjan oikeassa ylänurkassa on tunnuksena E112 ja tämän jälkeen myöntävän valtion maatunnus. Valtioiden tunnukset ovat samat kuin eurooppalaisessa sairaanhoitokortissa. Hoitoon hakeutumista koskee oma säännöstö. Tästä johtuen Kela ei voi maksaa valtion korvausta hoitoon hakeutumiskustannuksista. Kuitenkin kun julkinen terveydenhuolto on antanut hoitoa lomakkeen E 112 "Todistus sairaus- ja äitiysetuuksien säilyttämiseksi jossa kohta 2.2 ja/ tai 2.3 on rastitettu, Kela laskuttaa kustannukset valtuutuksen antaneesta maasta hoitoa antaneen yksikön puolesta ja pyynnöstä. Kustannukset tulee ilmoittaa laskutettavaksi Y 31 -lomakkeella normaaliin tapaan ja liitteenä tulee olla kopio E 112 -lomakkeesta. Kun korvaus on maksettu Kelalle, Kela maksaa korvauksen sille yksikölle, joka ilmoituksen oli antanut ja tilille, joka lomakkeella Y 31 on annettu. 12 Asiaa hoitavat Kelan toimistot Ohessa on Suomen kartta, joka on jaettu viiteen alueeseen. Karttaan on merkitty paikkakunnat, joihin Kela on keskittänyt Y 31 -lomakkeiden käsittelyn. Jokainen alla 10

13 mainituista toimistoista hoitaa alueellaan olevien julkisten terveydenhoitoyksiköiden lähettämien Y 31 -lomakkeiden käsittelyn ja neuvonnan sekä selvittää tarvittaessa hoito-oikeuden voimassaoloa. Toimisto selvittää myös tarvittaessa pyynnöstä alueellaan asuvien sellaisten henkilöiden statuksen, joille annetuista hoitoetuuksista voidaan maksaa julkiselle terveydenhoitoyksiköille korvaus. KELA, Kemin toimisto, Meripuistokatu 16, Kemi Yhteyshenkilö on Ulla-Maija Maunu, puh , faksi KELA, Vaasan toimisto, PL 13, Vaasa Yhteyshenkilö on Leena Tikkanen, puh , faksi KELA, Porin toimisto, PL 23, Pori Yhteyshenkilö on Susanna Isomäki, puh , faksi KELA, Kymenlaakson kvtilitysyksikkö, Valtakatu 40, Kuusankoski Yhteyshenkilö Anu Saarainen, puh , faksi Tietoa asiasta antavat myös Kansaneläkelaitoksen aluekeskukset: Etelä-Suomen aluekeskus, puh Itä-Suomen aluekeskus, puh Lounais-Suomen aluekeskus, puh Länsi-Suomen aluekeskus, puh Pohjois-Suomen aluekeskus, puh

14 13 Lomake "Ilmoitus sairaus- ja äitiysetuuksista ja/tai selvitys valtion korvausta varten" Ohjeen liitteenä on lomake Y 31. Lomaketta Y 31 ei ole saatavissa painettuna, vaan tarkoituksena on kopioida sitä tarvittaessa. Kela lähettää pyynnöstä lomakkeen PDF-muodossa sähköpostin välityksellä. Aktiivimuotoisen PDF-lomakkeen voi täyttää ja tulostaa Acrobat Readerilla ja passiivimuotoisen voi tulostaa käsin täytettäväksi. Pyyntöjen yhteydessä tulee ilmoittaa käyttäjäyksikön yhteystiedot ja vastuuhenkilö. Jos julkisen terveydenhuoltoyksikön käytössä on itse tehty tai vastaava lomake eikä sitä ole hyväksytetty Kelassa, pyydämme korjaamaan ko. lomakkeen tai tulosteen oheisen mallin mukaiseksi ja lähettämään sen hyväksyttäväksi Kelan terveysosastolle. Kela lähettää pyynnöstä ohjeen ja lomakkeen ruotsinkielisenä, kun käännös on valmistunut. Lomaketta koskevissa asioissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Kelaan sähköpostilla tai Kansaneläkelaitos, Terveysosasto, Lomaketiimi, PL 78, Helsinki. 12

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 1 Sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 146 Opiskelijoiden oikeus hoitoon Kv-kevätpäivät 2019 Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Hoito-oikeus Suomessa sairausvakuutetulla on Kela-kortti

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 28.11.2011 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Ulkomaantyö ja sosiaaliturva 17.2.2010 Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Aiheet Kansainväliset sosiaaliturvamääräykset ja periaatteet Vakuuttamista koskevat säännöt eri tilanteissa

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus valtion korvaukseen...

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen Tero Uusimäki 25.8.2016 Aiheet Yleistä ulkomaantyöhön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädöstä Työskentely ulkomailla: EU/ETA-maat ja Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2018 alkaen Autolla ulkomaille Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että julkisia terveyspalveluja

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja yhteistyöseminaari 7.10.2014 www.stm.fi } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Päivitetty 23.6.2015 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Töihin Eurooppaan EURES

Töihin Eurooppaan EURES Töihin Eurooppaan EURES Työskentely ulkomailla Työskentely ulkomailla houkuttelee yhä useampaa suomalaista työnhakijaa. Erityisesti nuoret ja korkeakoulutetut ovat halukkaita muuttamaan ulkomaille töihin.

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Termit Kelan ja ETK:n työnjako Työhön EU-alueelle Työhön sopimuksettomaan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 14.9.2018 Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa 1. Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto?

Lisätiedot

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Anita Leskinen 03.12.2009 Lainsäädäntö Opiskelijaan sovellettava lainsäädäntö määräytyy Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan - POS 5 artikla * Henkilöön,

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävä terveydenhuolto 24.3.2017 Reetta Kyyrö Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta on kyse, kun henkilö saa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Karoliina Kääriäinen Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Karoliina Kääriäinen Aiheet Yleiskuva ulkomaantyön vakuuttamisesta ETK:n ja Kelan työnjako Lähetettynä työntekijänä EU/ETA-maissa ja Sveitsissä Sosiaaliturvasopimusmaissa Työskentely

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva. Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajana ulkomaille ja sosiaaliturva Päivi Kuivasniemi suunnittelija Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Aiheet Suomen kuuluminen Tilapäisesti ulkomailla Vakinainen muutto ulkomaille Yhteystiedot

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot