EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?"

Transkriptio

1 EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA

2 Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus 987/2009 Uusia asetuksia sovelletaan lukien ja ne korvaavat asetukset 1408/71 ja 574/72 Tarkoituksena oli, että uusia asetuksia voitaisiin tuolloin soveltaa myös ETA-maihin ja Sveitsiin ETA-maat ja Sveitsi pyrkivät mahdollisimman pian pääsemään uuden asetuksen soveltamisen piiriin ei kuitenkaan vielä Uuden asetuksen soveltaminen kolmansien maiden kansalaisiin Kolmansien maiden kansalaisia koskeva uusi asetus ei myöskään ehdi tulla voimaan mennessä

3 Eläketurvakeskuksen tehtävät uusien asetusten soveltamisessa 3 Työeläkejärjestelmän yhteyselin Suomessa asuvien eläkehakemukset toisiin EU-maihin ns. yhteyslaitos Ulkomaan työn vakuuttaminen ns. lähetyn työntekijän todistus (E 101 ja A1)

4 Eläkkeet Uudet asetukset ja eläkkeet

5 5 Eläkkeet yleiset periaatteet Edelleen kysymys yhteensovittamisesta ei järjestelmien harmonisoinnista! Vakuutuskausien yhteenlaskeminen Etuuksien eksportointi Eläkkeet lasketaan kansallisena ja ns. pro rata eläkkeenä

6 6 Eläkkeen hakeminen Hakemus toimitetaan asuinpaikan laitokselle tai sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädäntöä viimeksi sovellettiin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö: Hakemus voidaan jättää myös minkä tahansa jäsenvaltion laitokseen Tätä sovellettaneen myös uusien asetusten osalta, koska säännöksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta

7 7 Hakemuksen vireilletulo Pääsääntö: hakemus tulee vireille samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, joissa eläkkeenhakija on ollut vakuutettuna Jos hakija ei ilmoita työskentelystään tai asumisestaan jossakin EU-maassa, hakemuksen katsotaan tulleen vireille ko. maassa vasta sitten, kun hakija ilmoittaa työskentelystään tai asumisestaan tässä maassa. Tämä ei koske perhe-eläkehakemuksia, vaan niihin sovelletaan edelleen pääsääntöä siitä, että eläkehakemus tulee vireille samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa

8 8 Yhteyslaitos Asuinmaan laitos on ns. yhteyslaitos (Eläketurvakeskus Suomessa) Yhteyslaitoksen tehtävänä on pitää hakija mm. ajan tasalla hänen hakemuksensa käsittelytilanteesta

9 9 Muutoksenhaku eläkepäätökseen Kukin jäsenvaltio ilmoittaa eläkkeenhakijalle tekemästään päätöksestä siten, että päätöksessä on ilmoitettu sovellettavat muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun määräajat Näin ollen muutoksenhaku myös EU-eläkepäätöksestä noudattaa kansallista menettelyä ja kansallisia muutoksenhakuaikoja. Muutos nykyiseen asetukseen verrattuna

10 10 Muutoksenhaku eläkepäätökseen Kun yhteyslaitos on saanut tiedon kaikista, kunkin laitoksen tekemistä päätöksistä, yhteyslaitos lähettää hakijalle ja muille asianomaisille laitoksille yhteenvedon päätöksistä. Jos hakija on yhteenvedon saatuaan sitä mieltä, että kahden tai useamman laitoksen päätöksellä on saattanut olla kielteinen yhteysvaikutus hänen oikeuksiinsa, hakijalla on oikeus vaatia asianomaisia laitoksia tarkistamaan päätökset kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä ajassa (HUOM! Erilaiset työkyvyttömyysratkaisut eivät tarkoita kieleteistä yhteisvaikutusta)

11 Vakuuttaminen Uudet asetukset ja vakuuttamista koskevat säännöt

12 12 Pääsäännöt pysyvät ennallaan Henkilöön sovelletaan vain yhden maan sosiaaliturvalainsäädäntöä kerrallaan Pääsääntö: työskentelymaan lainsäädäntö Virkamiehiin sovelletaan työnantajamaan lainsäädäntöä Merimiehiin sovelletaan lippumaan lainsäädäntöä Poikkeussääntöjä mm. Lähetetyt työntekijät Poikkeusluvan saaneet Usean maan työntekijät/yrittäjät Uusi lainvalintasääntö: ei-aktiivit henkilöt ovat asuinvaltionsa lainsäädännön alaisia (asetus 883/2004 artikla 11.d)

13 Lähetetty työntekijä Lähettämisen edellytykset (asetus): Lähettäminen tilapäistä (24kk) Työ ulkomailla lähettävän TA:n lukuun Työnantajan täytyy harjoittaa toimintaansa Suomessa Työntekijän täytyy kuulua ennen työskentelyn aloittamista Suomen lainsäädännön piiriin Työntekijää ei lähetetä korvaamaan toista henkilöä

14 Lähetetty yrittäjä Lähettämisen edellytykset koskien yrittäjää: Työ toisessa valtiossa tilapäistä (24 kk) Työn toisessa valtiossa oltava samankaltaista Yrittäjän täytyy yleensä harjoittaa merkittävää toimintaa maassa, johon yritys on sijoittautunut Yrittäjän on täytynyt harjoittaa toimintaansa jo jonkin aikaa ennen lähettämistä Yrittäjän täytyy säilyttää toimintansa harjoittamisen edellytykset lähtömaassa voidakseen palattuaan jatkaa siellä toimintaansa

15 15 Kahdessa tai useassa valtiossa työskentelevät työntekijät 1408/71 (art b) Asuinmaa jos harjoittaa toimintaansa osittain siellä jos työskentelee useille yrityksille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioissa Työnantajan kotimaa jos ei harjoita lainkaan toimintaa asuinjäsenvaltiossaan 883/2004 (art. 13.1) Asuinmaa jos harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan siellä jos työskentelee useille yrityksille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioissa Työnantajan kotimaa jos ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossaan

16 Esimerkkejä kahdessa tai useassa valtiossa työskentelevistä Henkilö asuu Ruotsissa, työskentelee 3 päivää/kk Ruotsissa, muuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Työnantaja on suomalainen 1408/71: Ruotsi (asuinmaa) 883/04: Suomi (työnantajan kotipaikka) Työnantaja on saksalainen 1408/71: Ruotsi (asuinmaa) 883/04: Saksa (työnantajan kotipaikka)

17 Vakuuttamissäännöt, jotka poistuvat uudesta asetuksesta 17 Kuljetusyritysten erityiset lainvalintasäännöt Sovelletaan jatkossa samoja kahdessa tai useassa valtiossa työskentelevien sääntöjä Diplomaattiedustustoissa työskentelevien valintaoikeus (E 103) Valintaoikeus jatkossa rajattu koskemaan vain EU:n toimielinten palveluksessa työskenteleviä sopimussuhteisia työntekijöitä (contract staff ) Ns. lähetettyjä merimiehiä koskevat erityiset määräykset Virkamiesten erityisjärjestelmiä koskevat määräykset Vakuuttaminen kahdessa maassa samanaikaisesti (liitemääräyksen perusteella)

18 Siirtymäsäännöt Jos asetuksen 883/2004 lainvalintasäännöt johtavat siihen, että henkilöön sovellettaisiin eri jäsenvaltion lainsäädäntöä kuin asetuksen 1408/71 perusteella: Sovelletaan edelleen 1408/71 osoittamaa lainsäädäntöä, niin kauan kuin henkilön tilanne säilyy muuttumattomana Kuitenkin max. 10v uuden asetuksen soveltamisen alkamispäivästä Henkilö voi myös itse pyytää, että häneen sovelletaan 883/04 säännöksiä (3kk kuluessa)

19 Uusi todistus A1 E 101 todistuksia ei enää jatkossa käytetä sovellettaessa uusia asetuksia A1 korvaa E101:n A1 todistus tullaan antamaan samalla tavalla jatkossakin hakemuksesta työntekijälle ja työnantajalle A1 on ulkonäöltään erilainen ja sisällöltään yksinkertaisempi kuin E 101 Tietyissä tilanteissa voidaan antaa edelleen E 101 todistus (mm. aluksi ETA-maat, Sveitsi, 3. maiden kansalaiset)

20 20 Hakeminen Hakemuslomake jatkossakin ETK 2132/2142 Lomaketta uudistetaan uusien asetusten vaatimusten mukaisesti Mm. tarkempia kysymyksiä usean maan työskentelystä TA:n tulee jatkossa tietää tarkemmin työn jakautuminen Sähköinen hakemuspalvelu Katso-tunnistuksen avulla (hakeminen + ohjeistus)

21 Soveltamisohjeet ja muu tiedotus ETK.fi sivut(ulkomaantyön ja eläke, lomakkeet) Työkomennus ulkomaille esite

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot