Kansalaisen PARAS Toteutuuko terveyspalvelujen saatavuus, tasa arvo ja oikeudenmukaisuus Tilausfunktion" selkiyttämisestäkö turva?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisen PARAS Toteutuuko terveyspalvelujen saatavuus, tasa arvo ja oikeudenmukaisuus Tilausfunktion" selkiyttämisestäkö turva?"

Transkriptio

1 1 Kansalaisen PARAS Toteutuuko terveyspalvelujen saatavuus, tasa arvo ja oikeudenmukaisuus Tilausfunktion" selkiyttämisestäkö turva? Juha Kinnunen, Professori Terveyshallinnon ja talouden laitos Kuopio Welfare Research Center (KWRC)

2 Sisältö Onko kansalainen ja asiakas keskeinen driving force? Kansalaisen oikeudelliset erilaiset roolit suhteessa terveydenhuoltoon Kansalaisen roolit terveyspalvelujen käyttäjänä oppupäätelmiä

3 Kansalaisella suhteessa palveluihin vankka lainsäädännöllinen turva Perusoikeudet Kuntalainsäädäntö aki potilaan oikeuksista aki potilaan hoitoon pääsyn turvaamisesta Erityislainsäädäntö Valmistelussa oleva Terveydenhuoltolaki

4 Eduskunta Avaintoimijoiden suhteet Ohjaus Valtioneuvosto Keskushallinto Alue / Piirihallinto Kunnat / Yhtymät Äänestäminen Verot ja veronluonteiset maksut Verot ja veronluonteiset maksut Tulonsiirrot Kela ja Vakuutusyhtiöt Kansalaiset Asiakkaat Kuluttajat Julkiset Palvelun tuottajat Yksityiset ja Kolmassektori Palvelut Asiakasmaksut Palvelut Asiakasmaksut Budjettivaroin Maksullinen toiminta Muunnellen Näsi & Meklin 1993

5 Ovatko terveyspalvelun käyttäjät Potilaita? Asiakkaita? Kuluttajia? Kuntalaisia? Kansalaisia? EU Citizens? Toivainen 2007: "Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttajina" Helsingin yliopisto Helena Tuorila 2000: Potilaskuluttaja terveysmarkkinoilla. Tampereen yliopisto Satu Jäntti: Kansalaisen lääkäripalvelujen valinta.kuy, 2008 (in press)

6 Ongelmana kansalaisen kannalta Palvelujärjestelmän kompleksisuus Järjestelmä ja professiovetoinen toimintamalli Rahoituksen monikanavaisuus ja osaoptimointi Haja asutus alueilla palveluverkon harveneminen Asiakkaalta puuttuu avainresursseja Tiedon epäsymmetria Taloudelliset resurssit Yksittäinen kansalainen kaikissa rooleissaan heikko

7 APTEEKKI farmaseutti Palvelujärjestelmä omaishoitoperheen silmin ATERIA PAVEU DEMENTIANEUVOJA JAKAHOITO OMAHOITO VÄINEJAKEU KOTIHOITO/ KSH siivous,pyykki kauppa asiat hälytyspalvelut lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PAVEUT: kotipalvelu Senioripysäkki omaishoitoyhdistykset fysioterapia lääkärit ähde: Saarenheimo M & Pietilä M: Omaishoito ja palvelujärjestelmä. Kirjassa: Eloniemi Sulkava U ym. Omaishoito yhteistyönä. Vanhustyön keskusliitto 2006 RAVINTO NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA VETERAANI KUNTOUTUS avo/laitos TERVEYDEN HOITAJA VETERAANI TOIMISTO FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri KUJETUS PAVEUT VANHUSPAVEUJEN SOSIAAITYONTEKIJÄ PÄIVÄ TOIMINTA AH hoitojaksot PANKKI valtuutus juristit = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi APUVÄINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti KEA: lääkekorvaukset hoitotuki asumistuki sopeutumisvalmennus kuntoutus VEROTTAJA: kotitalousvähennys veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISÄÄKÄRI Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

8 Parantaako PARAS? Kyllä mm. Ei Työnjaon ja rakenteiden selkiytymisellä ja yhteistoiminta aluiden muodostamisella Hoito ja palveluketjujen sekä ydinprosessien rakentamisella Asiakkuuslogistiikan kehittämisellä Etäisyys ja vieraantuminen Asiakassuhteiden rikkoutuminen Keskitetyt toimintamallit (päivystys, puhelinpalvelut jne.) Julkisen ja yksityisen "sekakäyttö"

9 Tilausfunktion selkiyttämiseen löydettävissä lukuisia motiiveja Yksi elementti New Public Management henkisessä julkisen hallinnon doktriinissa Näennäismarkkinoiden synnyttäminen Sopimuksellisuuden lisääminen Tarvitaan vastavoimaa (valtapelissä) monopolistisille tuottajille Hillitään terveydenhuollon palvelujen, teknologioiden, kustannusten ja medikalisaation hallitsematonta laajenemista Talouden ja toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen

10 Tilaaja tuottaja sopimuspelinä Oletus, toimijat/organisaatiot pyrkivät maksimoimaan omaa hyötyään, Yhteisenä tavoitteena on kuitenkin tuottaa väestölle mahdollisimman suuri terveys /hyvinvointihyöty kulloinkin käytettävissä olevilla resursseilla (raha, osaaminen, välineet ja laitteet jne.). Osapuolten näkemykset siitä, millä keinoilla yhteiseen strategiseen päämäärään päästään, voivat kuitenkin olla (perustellusti) erilaisia. Tällöin aukeaa sopimus(peli)tilanne, jossa tilaaja ja tuottaja pyrkivät sovittamaan yhteen näkemyksiään. Kun siis pyritään maksimoimaan omaa hyötyä, haetaan samalla ratkaisua myös yhteiseen asiaan.

11 Tampere Valkeakoski ounais Pirkanmaa SOPIMUSOHJAUS / Palvelusopimus Hyödyn maksimointi / Terveyshyöty Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tilaaja / Purchaser PEITEORIA Individualism Rationalism Mutual interdependence Tuottaja / Provider Ihalainen 2007

12 Hyvin erilaisia malleja kehitelty Koskeeko vain ulkoistettua kilpailutettavaa toimintaa? Myös julkisen omaa toimintaa Mihin sopimuksellisuuden "rintama vedetään" Omistajien ja tuotannon välille Poliittisten päätöselinten välille Poliittisten ja viranhalijajohdon välille Strategisen johdon ja keskijohdon välille Onko tilaus vain uusi terminologia Ulkoistetaanko myös tilaaminen Pitäisikö tilaajan olla paljon suurempi kuin tuottaja? Sisällytetäänkö myös välittömät tulonsiirrot

13 Terveydenhuoltopiirin Valtuusto/Kuntakokous Hallitus Tilaus ja kilpailutusyksikkö Päijät Hämeen terveysjärjestelmä Suppea malli PAVEUSOPIMUKSET Tuottajaorganisaatio Osakeyhtiön tai säätiöpohjainen hallintorakenne Vaativa erikoissairaanhoito Peruserikoissairaanhoito Osto palvelut Arviointi ja tietoyksikkö Kunta ja kansalaiset Perusterveyden huolto ja ähipalvelu verkosto

14 Kattaako myös kansalaisten kysynnän hallinnan ja sen sähköisen asinoinnin muodot

15 Tietoyhteiskunnan terveyspalvelut Tietoyhteiskunnan terveydenhuolto Teollisen ajan lääketiede Perusterveyden huolto Tietoverkkohoito Ennaltaehkäisevä ja omaehtoinen hoito Telelääketiede Avohoito aitoshoito Itsehoito Tuettu hoito Sairauksien hoito Kansalaislähtöinen terveydenhuollon tiedonhallinta Tuottajalähtöinen terveydenhuollontiedonhallinta Erikoissairaanhoito Kiinnostus perinteiseen tiedonhallintaan Kiinnostus uuteen tiedonhallintaan Eisenbach 2000

16 Uudet palvelumuodot: Monipalvelu kontakti Kontakti Tapaamin en Puhelin kontaktit Verkko linkit Kirjalliset materiaalit Multimedia tuotteet Henkilö kohtainen Avustaja Tukihenkilö FAMIY Consept Ammattilainen, BtoB

17 Case Oulu

18 18 Tilaaja tuottajamalli Tavoitteet, sosiaali ja terveystoimi: Oman palvelutuotannon kehittäminen Ydintoimintaan ja osaamiseen keskittyminen, muu tilataan/ostetaan oman organisaation ulkopuolelta Palvelujen kustannustehokkuuden kasvattaminen Palvelutuotannon joustavuuden ja laadun parantaminen Kilpailuttamisen hyödyntäminen Asiakkaalle valintamahdollisuuksia

19 19 Tilaajan ja tuottajan vastuualuejako Tuottajan painopiste Tilaajan painopiste

20 20 Strategiakartta (luonnos) Oikea aikaiset, Toiminnallinen Talouden VAIKUTTAVUUS kilpailukykyiset ja tuloksellisuus hallinta laadukkaat palvelut Asiakaslähtöiset Tehokas ja Selkeät, toimivat ja Toimivat hoito PROSESSIT palveluprosessit vaikuttava tilaaja tulokselliset ja palveluketjut tuottajamalli johtamisprosessit RESURSSIT Strategiaa Monialainen ja Hyvinvointi Kyvykäs, vastaavat moniammatillinen teknologian osaava ja hyvinhenkilöstöresurssit yhteistyö kehittäminen ja voipa henkilöstö hyödyntäminen OSAAMINEN Työn uovuus ja Osaamisen hallinta Rohkeus kehittäminen

21 21 SOSIAAI JA TERVEYSAUTAKUNTA Tilaajatiimi Sosiaali ja terveystoimen johtaja Jari Mäki Runsas 4 tilaajajohtajaa Johdon tukipalvelut Hallinto ja Talousjohtaja Heidi Alatalo Päivähoidon johtaja eila Kerola Mielenterveys ja sosiaalijohtaja Sirkka iisa Olli JOHTOKUNTA Terveysjohtaja Keijo Koski Vanhustyön johtaja Anna Haverinen Palvelutuotantojohtaja Riitta ukkaroinen Päivähoito Palvelujohtaja Ulla Rissanen Sosiaalipalvelut Palvelujohtaja Mirja Saarni Mielenterveyspalvelut Palvelujohtaja Arja Heikkinen Terveydenhuolto Palvelujohtaja Tuula Tähtinen Kotona asumista tukevat palvelut Palvelu Johtaja Rita Oinas Hoivahoito ja Oulun kaupunginsairaala Palvelu Johtaja Arto amberg

22 Kokemukset Ei ole poppakonsti Tuottaa uudenlaisia hallinnollisia prosesseja ja voi lisätä hallintohenkilöstön tavetta isää läpinäkyvyyttä Pakottaa prosessien kuvaamiseen yhtäläisen periaattein aatu ja kustannusrakenteiden avaamiseen Auttaa oppimaan uo uudenlaista toimintakulttuuria Pakottaa parempaan kumppanuuteen

23 oppupäätelmiä Selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä Tulee koskea kaikkea toimintaa Voi olla anoa tapa turvata palvelujen saatavuutta, oikeudenmukaisuutta Ei sulje pois asiakkaan aseman vahvistamista

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä SOSIAAI- JA 1 Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit Stakes 22.10.2007 Juha Teperi SOSIAAI- JA 2 Mitä palveluintegraatiolla

Lisätiedot

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Markku Hupli Terveyspalvelujen palvelujohtaja, LT, MQ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan ensimmäinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous 2601110

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous 2601110 Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä SOTE toimikunnan kokous 2601110 Mistä on tultu Alun perin kunta vastasi vaivaistenhoidosta, luottamusmiehet olivat myös esittelijöitä ja valvojia, kunnan

Lisätiedot

Yritys- ja tutkimusprojektit

Yritys- ja tutkimusprojektit Yritys- ja tutkimusprojektit 2008 2015 Yritysprojektit s. 4 49 Sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiot käyttöön Parhaat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissamme muutospaineita

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla?

Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla? Mihin innovaatioita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla? Hannu Hämäläinen & Tuula Jäppinen & Sirkku Kivisaari Teknologialähtöinen innovaatiokäsite on laajentunut palveluinnovaatioihin. On alettu myös

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle Annikki Jauhiainen, Sirpa Kärnä & Tuula Niskanen Huhtikuu 2007 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot